Views
5 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

+ Wat uw

+ Wat uw besturingssysteem ook is, start het programma SETUPCOM.EXE dat zich in de installatiedirectory van de PC MF-F@X Driver-software bevindt. Controleer of de gebruikte parameters van de ECP-poort echt die van uw besturingssysteem zijn. Opmerking: Met het programma SETUPCOM kunt u ook problemen door conflicten met andere op uw computer geïnstalleerde randapparaten oplossen. Wees voorzichtig met de parameters van deze software. + Verbindingstype wijzigen: Als uw fax via de USB-kabel met de pc is verbonden en u wilt de fax met de ECP-kabel aansluiten, voert u deze stappen in de opgegeven volgorde uit: Zet uw fax uit. Maak de USB-kabel los. Deïnstalleer de PC MF-F@X software (menu Start > Programma's > PC MF-F@X Driver > SetupApp.exe). Start de pc opnieuw op als het deïnstallatieprogramma u dat vraagt. Sluit de ECP-kabel aan zodra de pc opnieuw is opgestart. Zet uw fax aan. Plaats de cd-rom. Installeer de PC MF-F@X software opnieuw. +(7 $)'58(1 )81&7,21((57 1,(7 + Controleer in de afdrukparameters van uw toepassing, of de standaardprinter wel die printer is, waarop u wilt afdrukken. + Controleer of de fax beschikbaar is voor afdrukken. De beheerfunctie (Monitor) moet aangeven dat de fax klaar is om af te drukken. '( 35,17(5 ,1 ((1 1(7:(5 '(/(1 + U kunt de printer die door PC MF-F@X Driver op het netwerk geïnstalleerd is delen, zodat andere computers in uw netwerk deze kunnen gebruiken: printerstuurprogramma’s zijn beschikbaar in de directory OEMSETUP van de cd-rom van PC MF-F@X Driver. Ze kunnen misschien nodig zijn tijdens de installatie van de door de pc’s van het netwerk gedeelde printer. - 93 -

7(&+1,6&+( (,*(16&+$33(1 1) GDI zwart-witafdruk met mogelijkheid tot gedeeld ge bruik in een netwerk, geschikt voor Windows 95/98/ Me/NT4/2000/XP-compatibele toepassingen. Kwaliteit van de afdruk tot 600 DPI 1) Beheerfunctie op de pc In een netwerk deelbaar Snelheid tot 18 PPM 1) Formaat A4 Afhankelijk van de capaciteit van de fax ,1)250$7,( Vanwege de technische ontwikkelingen behoudt SAGEM S.A. zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de aangegeven technische eigenschappen voor dit product te wijzigen en/of de fabricage ervan te staken. SAGEM et F@X zijn gedeponeerde handelsmerken van SAGEM S.A. - 94 - Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows NT®, Windows 95, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP en alle andere genoemde producten van Microsoft® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die zijn/ worden gedeponeerd en/of gebruikt in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Alle andere merken en namen van als voorbeeld of ter informatie genoemde producten zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders. (63$f2/ '(876&+ (1*/,6+ )5$1d$,6 1('(5/$1'6 ,7$/,$12

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)