Views
5 years ago

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

,QVWHOOLQJHQ ON STIL

,QVWHOOLQJHQ ON STIL Kies met behulp van de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH: 21 : geen geluid (stille modus), 2)): geluid is actief. Bevestig met 2. Het pictogram Doorgestreepte klok verschijnt, wanneer u 21 hebt gekozen. Druk 2 keer op de toets Annuleren om het menu STIL te verlaten. Verpersoonlijkte aanmelding van een handtelefoon :DQQHHU HU PHHU EDVHV ZRUGHQ JHEUXLNW RI DOV GH FRGH YDQ GH EDVLV QLHW JHOLMN LV DDQ NXQW X GH DDQPHOGLQJ YDQ GH KDQGWHOHIRRQ YHUSHUVRQDOLVHUHQ Druk op de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH zodat %$6,6 verschijnt. BASIS Bevestig met 2. AANMELD $$10(/' verschijnt. Bevestig met 2. AUTO PERSOON $872 verschijnt. Druk op de toets 9ROJHQGH zodat 3(56221 wordt weergegeven. Bevestig met 2. Het cijfer 1 verschijnt op het scherm, gevolgd door een alfanumerieke code, die overeenkomt met de basis waarop de handtelefoon al is aangemeld. Er verschijnen gedachtestreepjes als de handtelefoon niet is aangemeld. Druk op de toets 9ROJHQGH / 9RULJH om een andere locatie te kiezen. Bevestig met 2. Het scherm toont &2'(" Voer de code van de basis in. Bevestig met 2. Het netindicatorpictogram verschijnt knipperend op het scherm en 4 vierkantje lopen over het scherm. Om toegang te krijgen tot de hiernaast beschreven functies, worden de volgende toetsen gebruikt: Vorige Annuleren Volgende Stop Start Numerieke toetsen MENU 2: LOGBOEK 21 WISSEN 22 DUUR MENU 3: GELUID 31 MELODIE 32 VOLUME 33 STIL 34 BIPS MENU 6: BASIS 61 AANMELD 11

,QVWHOOLQJHQ 12 U moet de basis activeren. Zie daarvoor de Gebruikershandleiding voor de fax of voornaamste telefoon, in de paragraaf "Instellingen" van de rubriek "Draadloze handtelefoon". Het scherm geeft -23456 weer (het streepje voor het cijfer 2 betekent dat er al een handtelefoon onder nummer 1 op uw basis is aangemeld). Het cijfer 2 knippert, het komt overeen met het voorgestelde nummer voor de nieuwe handtelefoon. U hebt de keuze uit de 5 nummers er die voor handtelefoons zijn weergegeven. Druk op de toetsen 9ROJHQGH 9RULJH om het nummer van de handtelefoon te selecteren (het nummer knippert, bijvoorbeeld, nr. 3). Bevestig met OK. $$1*(0(/' verschijnt onopvallend op het scherm, het geselecteerde cijfer wordt dan weergegeven. De handtelefoon draagt het nummer 3. Het netindicatorpictogram verschijnt vast in beeld. MENU 5: TEL OPT 51 TAAL 52 OPHANGEN Keuze van de taal op het scherm 'UXN RS GH WRHWVHQ 9ROJHQGH 9RULJH ]RGDW 7(/ 237 ZRUGW ZHHUJHJHYHQ %HYHVWLJ PHW 2 7$$/ YHUVFKLMQW %HYHVWLJ PHW 2 0HW EHKXOS YDQ GH WRHWVHQ 9ROJHQGH 9RULJH NLHVW X GH WDDO YDQ XZ NHX]H %HYHVWLJ XZ NHX]H PHW 2 HQ GUXN YHUYROJHQV NHHU RS $QQXOHUHQ Ophangen 2P DXWRPDWLVFK RSKDQJHQ WH NLH]HQ WHUZLMO X GH KDQGWHOHIRRQ RS GH ODGHU ]HW RI HU YDQ DIQHHPW 'UXN RS GH WRHWVHQ 9ROJHQGH 9RULJH ]RGDW 7(/ 237 ZRUGW ZHHUJHJHYHQ %HYHVWLJ PHW 2 'UXN RS GH WRHWV 9ROJHQGH ]RGDW 23+$1*(1 ZRUGW ZHHUJHJHYHQ %HYHVWLJ PHW 2 LHV WXVVHQ GH ZDDUGHQ )) JHHQ HQNHOH DFWLH YDQ GH ODGHU 21 'H KDQGWHOHIRRQ ZRUGW RSJHKDQJHQ DOV KLM RS GH ODGHU ZRUGW JHOHJG %HYHVWLJ XZ NHX]H PHW 2 HQ GUXN YHUYROJHQV NHHU RS $QQXOHUHQ

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
3 Mode fax - Utax
Samsung Fax monochrome SF-760P (SF-760P/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 8.92 MB, pdf, Français
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
KG800 Benutzerhandbuch P/N : MMBB0207027(1.1) H DEUTSCH ...
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Italien
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Néerlandais