Views
5 years ago

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

8LWOHJ DE RADIOBASIS Als

8LWOHJ DE RADIOBASIS Als de handtelefoon 32 op uw fax is aangesloten. 'H UDGLREDVLV ZRUGW PHW XZ ID[ YHUERQGHQ ZDDUGRRU KHW JHEUXLN YDQ WRW KDQGWHOHIRRQV PRJHOLMN ZRUGW DIKDQNHOLMN YDQ KHW PRGHO 0HW GLW JHKHHO LV FRPPXQLFDWLH WRHJHVWDDQ PHW H[WHUQH YHUELQGLQJHQ HQ WXVVHQ GH KDQGWHOHIRRQV RQGHUOLQJ INSTALLATIE VAN DE RADIOBASIS 'H EDVLV PDJ WLMGHQV GH SODDWVLQJ QLHW RQGHU VSDQQLQJ VWDDQ KHW ID[DSSDUDDW PRHW ZRUGHQ XLWJH]HW - Plaats de basis aan de achterkant van de fax. - Plaats de onderste haak in de voor dat doel uitgespaarde ruimte op het faxapparaat. - Hef de basis een beetje omhoog zodat de twee bovenste haken op hun plaats vallen. - Lokaliseer met behulp van de Gebruikershandleiding van uw fax de contactdoos en verbind het snoer van de radiobasis met het faxapparaat (zoals aangegeven in de tekening hiernaast). - Schakel de stroom van uw fax weer in. Radiomodule Antenne Aansluitsnoer 3

8LWOHJ START/STOP Om de handtelefoon aan te zetten, drukt u lang op de toets 6WDUW (groene toets). De volledige segmenten van het scherm gaan kort branden, voordat ze verdwijnen. De handtelefoon is dan aangeschakeld. 4 Om de handtelefoon uit te zetten, drukt u lang op de toets 6WRS (rode toets). OPLADEN VAN DE HANDTELEFOON 9RRU KHW HHUVWH JHEUXLN RI QD HHQ ODQJHUH SHULRGH EXLWHQ GH EDVLV LV KHW QRGLJ GDW GH KDQGWHOHIRRQ KHOHPDDO ZRUGW RSJHODGHQ GXXU RQJHYHHU XXU Zet de handtelefoon op de oplader, Het pictogram voor het opladen van de batterijen - 1 - wordt geanimeerd, wat aangeeft dat het apparaat bezig is met laden. Als de animatie stopt, geeft dat het einde aan van de snelle oplading van de batterijen. Deze blijven zich nu langzaam verder opladen, om een optimale gebruiksduur te garanderen. AANMELDING VAN DE HANDTELEFOON BIJ DE BASIS 9RRUGDW GH KDQGWHOHIRRQ JHEUXLNW ZRUGW PRHW GH]H ZRUGHQ DDQJHPHOG ELM KHUNHQG GRRU XZ EDVLV 3DN GH *HEUXLNHUVKDQGOHLGLQJ YDQ XZ ID[ RI XZ YRRUQDDPVWH WHOHIRRQ HUELM HQ NLMN LQ GH SDUDJUDDI ,QVWHOOLQJHQ LQ GH UXEULHN 'UDDGOR]H KDQGWHOHIRRQ Zet de handtelefoon 32 in werking door lang op de toets 6WDUW (groene toets) te drukken. BASIS AANMELD AUTO Druk op de toetsen 9ROJHQGH 9RULJH zodat %$6,6verschijnt. Bevestig met 2. $$10(/'(1 verschijnt. Bevestig met 2. $872 verschijnt. Bevestig met 2. Het netindicatorpictogram verschijnt knipperend op het scherm en 4 vierkantje lopen over het scherm. ACCESSOIRES Uw handtelefoon wordt met verscheidene accessoires geleverd. Afneembare beschermkappen 1 Met de gekleurde afneembare beschermkappen kunt u het uiterlijk van uw handtelefoon wijzigen. Laat de huidige beschermkap eraf glijden om haar te vervangen. Verscheidene handtelefoons gebruiken Uw telefoon is ontworpen om met verscheidene handtelefoons (tot 4) te werken (voor de functies met meer handtelefoons, zie page 8 ). Om verscheidene handtelefoons op de basis aan te melden, herhaalt u de aanmeldingsprocedure. 1. Afhankelijk van het model

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
3 Mode fax - Utax
Samsung Fax monochrome SF-760P (SF-760P/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 8.92 MB, pdf, Français
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
KG800 Benutzerhandbuch P/N : MMBB0207027(1.1) H DEUTSCH ...
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Italien
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Néerlandais