Views
5 years ago

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

8LWOHJ Voer

8LWOHJ Voer de procedure uit die beschreven is in uw "Gebruikershandleiding" voor de fax of voornaamste telefoon in de paragraaf "Instellingen" van de rubriek "Draadloze RANGEM handtelefoon". Het scherm toont vervolgens na elkaar 5$1*(0, vervolgens , wat aangeeft dat de handtelefoon voortaan nummer 1 draagt (bijvoorbeeld). Het netindicatorpictogram verschijnt vast in beeld. Uw handtelefoon is voortaan klaar om via de vaste telefoonlijn mee te communiceren. Service Nummerweergave (ontvangen berichten) $OV X JHDERQQHHUG EHQW RS GH VHUYLFH 1XPPHUZHHUJDYH NXQW X RS KHW VFKHUP KHW QXPPHU DIOH]HQ YDQ GH SHUVRRQ GLH X EHOW RI ]LMQ QDDP DOV KLM JHUHJLVWUHHUG LV LQ GH OLMVW PHW XLW]RQGHULQJ YDQ GH YROJHQGH WZHH JHYDOOHQ f $OV GH EHOOHU ]LMQ QXPPHU QLHW ZLO ODWHQ ZHWHQ WRRQW KHW VFKHUP f $OV GH EHOOHU LQ GH WHOHIRRQFHQWUDOH QLHW EHNHQG LV WRRQW KHW VFKHUP ooooo 'H ODDWVWH QXPPHUV GLH JHEHOG KHEEHQ ZRUGHQ DXWRPDWLVFK RQWKRXGHQ 2P HHQ YDQ GH]H QXPPHUV WHUXJ WH EHOOHQ 'UXN ODQJ RS GH WRHWV 6WDUW JURHQH WRHWV 'UXN RS GH WRHWV 9RULJH %$6,6 YHUVFKLMQW RS KHW VFKHUP %HYHVWLJ PHW 2 +HW ODDWVWH QXPPHU GDW JHEHOG KHHIW YHUVFKLMQW RS KHW VFKHUP 0DDN GH DQGHUH QXPPHUV ]LFKWEDDU PHW EHKXOS YDQ GH WRHWV 9ROJHQGH RI 9RULJH $OV KHW QXPPHU GDW X ZLOW EHOOHQ RS KHW VFKHUP YHUVFKLMQW PDDNW X GH YHUELQGLQJ GRRU RS GH WRHWV 6WDUW JURHQH WRHWV WH GUXNNHQ 1. Bij uw operator beschikbare service 5

*HEUXLN EERSTE GEBRUIK 8 EHQW QX NODDU RP XZ WHOHIRRQ YRRU GH HHUVWH NHHU WH JHEUXLNHQ Opbellen Draai het nummer van uw gesprekspartner. 6 U kunt de invoer van het nummer corrigeren als u verkeerd intoetst: Om een verkeerd nummer te corrigeren, drukt u op de toets $QQXOHUHQ & om de cursor op het te wijzigen cijfer te plaatsen. Voer het vervolgens opnieuw in. Druk op de toets 6WDUW (groene toets) om te bellen. Als uw gesprek eenmaal beëindigd is, drukt u op de toets 6WRS (rode toets) om op te hangen. 8 NXQW HFKWHU RRN YHUELQGLQJ PDNHQ 6WDUW YRRUGDW X KHW QXPPHU GUDDLW Terugbellen (Herhaal) Druk lang op de toets 6WDUW (groene toets), het laatst gedraaide nummer verschijnt op het scherm. EXT U kunt toegang krijgen tot de laatste 20 nummers die gedraaid of ontvangen zijn, met behulp van de toetsen 9ROJHQGH 9RULJH. Terwijl u op 2 drukt, kunt tijdelijk de datum en het uur in beeld brengen, toen u het nummer gedraaid hebt (als de datum en het uur van tevoren zijn ingesteld). Druk op de toets 6WDUW (groene toets) om te bellen. Een gesprek ontvangen De telefoon belt. De pictogrammen (;7 en $DQ GH OLMQ knipperen op het scherm. Neem de hoorn van de haak door op de toets 6WDUW (groene toets) te drukken. Als uw gesprek eenmaal beëindigd is, hangt u op door op de toets 6WRS (rode toets) te drukken. De volgende instellingen zijn LQ GH ORRS YDQ KHW JHVSUHN toegankelijk: Handsfree activeren 2P +DQGVIUHH YDQ GH KDQGWHOHIRRQ WH DFWLYHUHQ GUXNW X RS GH WRHWV 6WDUW JURHQH WRHWV +HW SLFWRJUDP OXLGVSUHNHU NQLSSHUW RS KHW VFKHUP +HUKDDO GH SURFHGXUH RP GH]H XLW WH VFKDNHOHQ De functie Geheim activeren 2P GH IXQFWLH JHKHLP WH DFWLYHUHQ QLHW GRRU XZ JHVSUHNVSDUWQHU JHKRRUG WH ZRUGHQ GUXNW X RS GH WRHWV $QQXOHUHQ & +HW SLFWRJUDP YHUVFKLMQW NQLSSHUHQG RS KHW VFKHUP +HUKDDO GH SURFHGXUH RP GH]H XLW WH VFKDNHOHQ Het geluidsvolume inschakelen 2P KHW YROXPH YDQ GH KDQGWHOHIRRQ LQ GH ORRS YDQ KHW JHVSUHN WH YHUPLQGHUHQ GUXNW X RS GH NQRS 9ROJHQGH 2P KHW YROXPH WH YHUVWHUNHQ GUXNW X RS GH NQRS 9RULJH 9LHUNDQWMHV RS KHW VFKHUP JHYHQ KHW JHOXLGVQLYHDX DDQ U op de hoogte stellen van de lading van de batterij 9RRU HHQ JRHG JHEUXLN YDQ XZ WHOHIRRQ FRQWUROHHUW X GH EDWWHULMODGLQJ YLD GH YHUNOLNNHU %DWWHULM 'H KDQGWHOHIRRQ JHHIW DDQ GDW KLM RQWODGHQ LV GRRU KHW XLW]HQGHQ YDQ SLHSWRQHQ LQ GH KDQGWHOHIRRQ WLMGHQV KHW JHVSUHN HQ YLD GH YHUNOLNNHU %DWWHULM OHHJ

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
3 Mode fax - Utax
Samsung Fax monochrome SF-760P (SF-760P/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 8.92 MB, pdf, Français
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
KG800 Benutzerhandbuch P/N : MMBB0207027(1.1) H DEUTSCH ...
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Italien
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Néerlandais