Views
4 years ago

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

*HEUXLN ANTWOORDAPPARAAT

*HEUXLN ANTWOORDAPPARAAT 8Z YRRUQDDPVW WHOHIRRQ RI ID[ LV XLWJHUXVW PHW HHQ DQWZRRUGDSSDUDDW X NXQW GH EHULFKWHQ YDQDI XZ KDQGWHOHIRRQ UDDGSOHJHQ De berichten lezen Als er een bericht is opgetekend, verschijnt het pictogram 1LHXZ EHULFKW op het scherm van de handtelefoon. Als het bericht als is gelezen, verschijnt het pictogram %HULFKW JHOH]HQ op het scherm van de handtelefoon. De berichten via de handtelefoon lezen ANTW APP Alle berichten wissen Druk op de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH zodat $1:$33verschijnt. Bevestig met 2. Als u de versterkte geluidsweergave wilt inschakelen, drukt u op de toets 6WDUW (groene toets). Tijdens het lezen van berichten, kunt u de numerieke toetsen gebruiken om door de berichten te navigeren: : terug naar het begin van het bericht (x2) : vorig bericht : pauze / hervatten : volgend bericht Druk op de toets $QQXOHUHQ om het menu ANTWOORDAPPARAAT te verlaten. Gedurende de opeenvolgende pieptonen aan het eind van de berichten, drukt u op de numerieke toets , druk vervolgens op de numerieke toets . De volledige berichten worden geschrapt. Tip Om vanaf de handtelefoon direct toegang te krijgen tot uw berichten, gebruikt u de toets en vervolgens de toets Start (groep) MENU 4 : ANTWOORDAPPARAAT 4 ANTWOORDAPPARAAT LEZEN MESSAGES 9

,QVWHOOLQJHQ INSTELLINGEN VAN DE HANDTELEFOON 0HW GH LQVWHOOLQJHQ YDQ GH KDQGWHOHIRRQ NULMJW X WRHJDQJ WRW GH JHOXLGVIXQFWLHV HQ GH IXQFWLHV YRRU DDQPHOGLQJ RS GH EDVLV Melodie van het geluidssignaal Druk op de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH zodat *(/8,'verschijnt. GELUID Bevestig met 2. 0(/2',( verschijnt. MELODIE Bevestig met 2. De handtelefoon weerklinkt en er verschijnt een cijfer op het scherm. Druk op de toets 9ROJHQGH om te kiezen tussen de voorgestelde geluiden (van 1 tot 6). 10 Gebruik de toets 2 om uw keuze te bevestigen. Druk 2 keer op de toets Annuleren om het menu MELODIE te verlaten. Volume van het geluidssignaal Druk op de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH zodat *(/8,'verschijnt. GELUID Bevestig met 2. Druk op de toets 9ROJHQGH zodat 92/80( wordt weergegeven. VOLUME Bevestig met 2. De handtelefoon weerklinkt en het geluidsvolume wordt door middel van een cijfer in beeld gebracht (van 1 tot 4). Druk op de toets 9RULJH Om het geluidsvolume te laten toenemen, of op de toets 9ROJHQGH om het te laten afnemen. Gebruik de toets 2 om uw keuze te bevestigen. Druk 2 keer op de toets Annuleren om het menu VOLUME te verlaten. Het geluid activeren, onderdrukken (stille modus) Druk op de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH zodat *(/8,'verschijnt. GELUID Bevestig met 2. Druk op de toets 9ROJHQGH zodat weergegeven. 67,/ wordt STIL Bevestig met 2. OFF verschijnt op het scherm. De laatst gedraaide of ontvangen nummers wissen 2P DOOH QXPPHUV XLW KHW JHKHXJHQ+HUKDDO WH ZLVVHQ 'UXN RS GH WRHWVHQ 9ROJHQGH 9RULJH ]RGDW /2*%2( YHUVFKLMQW %HYHVWLJ PHW 2 :,66(1 YHUVFKLMQW %HYHVWLJ XZ NHX]H PHW 2 HQ GUXN YHUYROJHQV NHHU RS $QQXOHUHQ De duur van het laatste bericht leren kennen 2P GH GXXU YDQ KHW ODDWVWH EHULFKW WH ZHWHQ WH NRPHQ GUXNW X RS GH WRHWVHQ 9ROJHQGH 9RULJH ]RGDW /2*%2( YHUVFKLMQW %HYHVWLJ PHW 2 'UXN RS GH WRHWV 9ROJHQGH ]RGDW '885 ZRUGW ZHHUJHJHYHQ 'H GXXU YDQ KHW ODDWVWH JHVSUHN YHUVFKLMQW RS KHW VFKHUP 'UXN NHHU RS $QQXOHUHQ Pieptonen van de toetsen 2P WH NLH]HQ RI X DO GDQ QLHW HHQ SLHS ZLOW KRUHQ ZDQQHHU X RS HHQ WRHWV GUXNW 'UXN RS GH WRHWVHQ 9ROJHQGH 9RULJH ]RGDW *(/8,' ZRUGW ZHHUJHJHYHQ %HYHVWLJ PHW 2 'UXN RS GH WRHWV 9ROJHQGH ]RGDW %,36 ZRUGW ZHHUJHJHYHQ %HYHVWLJ PHW 2 LHV PHW EHKXOS YDQ GH WRHWVHQ 9ROJHQGH 9RULJH 21 HU ZHHUNOLQNW HHQ SLHS HONH NHHU GDW HU RS HHQ WRHWV ZRUGW JHGUXNW 2)) HU ZHHUNOLQNW JHHQ SLHS %HYHVWLJ XZ NHX]H PHW 2 HQ GUXN YHUYROJHQV NHHU RS $QQXOHUHQ 2SPHUNLQJ DOV XZ KDQGWHOHIRRQ LV LQJHVWHOG RS 21 HQ DOV KLM LV JHFRQILJXUHHUG RS GH PRGXV 6WLO ]RQGHU JHOXLG ZRUGW HU JHHQ SLHS XLWJH]RQGHQ WHUZLMO X RS HHQ WRHWV GUXNW

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
3 Mode fax - Utax
Samsung Fax monochrome SF-760P (SF-760P/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 8.92 MB, pdf, Français
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
KG800 Benutzerhandbuch P/N : MMBB0207027(1.1) H DEUTSCH ...
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Italien
Sony ICF-C490 - ICF-C490 Consignes d’utilisation Néerlandais