Gränssnittsdokumentation Ombudsregister 1.0 - Schenker

schenker.se

Gränssnittsdokumentation Ombudsregister 1.0 - Schenker

Dokument:

Gränssnittsdokumentation Ombudsregister

Version: 1.0 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: granssnitt_schenker_ombudsregister_10.pdf

Datum: 2007-04-24 Sida 1 av 2

Gränssnittsdokumentation

Ombudsregister


Dokument:

Gränssnittsdokumentation Ombudsregister

Version: 1.0 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: granssnitt_schenker_ombudsregister_10.pdf

Datum: 2007-04-24 Sida 2 av 2

Anrop av tjänst

Sökning av ombud samt returidentiteter. Följande värden utgör indata för Ombudsregistret.

Sökparametrar

Ombud

1. Organisationsnummer + postnummer

2. Organisationsnummer + postort

Ombud

request.format.mime

request.service.method

data_list.0.organisation_number

list.0.consignee_zip_number

data_list.0.consignee_city

Kommentar

text/xml alt. text/plain

Ombud

Numeriskt

Numeriskt, 5tecken

Alphanumeriskt, >= 20 tecken

Exempel på anrop av tjänst, ombud:

http://was.schenker.nu/Ombudsregister_1/Ombudsregister_1?request.service.action=select&request.service.meth

od=ombud&request.format.mime=text/xml&data_list.0.consignee_zip_number=&data_list.0.consignee_city=lahol

m&data_list.0.organisation_number=1234567890

Returvärden för sökning av ombud (xml):


-

-

-

0-

-

Ombudsregister1


-

-

-

-

SHELL LAHOLM

ÄNGELSHOLMSVÄGEN 15


31234

LAHOLM

3102

More magazines by this user
Similar magazines