Produktübersicht, 6-sprachig Product overview in 6 ... - Auhagen

auhagen.de

Produktübersicht, 6-sprachig Product overview in 6 ... - Auhagen

2010

Produktübersicht, 6-sprachig

Product overview in 6 languages

Aperçu des produits, en 6 langues

, 6

Přehled produktů v šesti jazycích

6-cio języczny profil produkcyjny

OT Hüttengrund 25

D-09496 Marienberg/Erzgeb.

Telefon / phone: +49 (0) 37 35.66 84 66

Telefax / Fax: +49 (0) 37 35.66 84 33

www.auhagen.de · info@auhagen.de

neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

Weihnachtliche Kartonbausätze und Zubehör / Card houses of light and accessories

Maquettes de Noël en carton et accessoires/

Vánoční vystřihovánky z tvrdého papíru a doplňky / Wigilijne budynki kartonowe i akcesoria

Fenster- und Türumrandung / Card frames for windows and doors

10 148 Encadrements de portes et fenêtres / *1 235

10 149

Okenní a dveřní rámy / Okna i drzwi

Netzteil mit 4 Lampen / Lighting element with 4 lamps

Transformateur 220 V/12V avec 4 ampoules câblées / 1 227

10 151

Sít´ový adaptér se 4 žárovkami / Zasilacz z 4 lampkami

Seiffener Kirche - Lichterhaus / Seiffen church - house of light

Église de Seiffen / - 1 235

10 153

Kostel v obci Seiffen / Ośnieżony kościół

Seiffener Weihnachtsberg / Seiffen Christmas mountain - kit

Village de Seiffen sous la neige / 1 233

Vánoční vrch, sada budov v obci Seiffen / Ośnieżona scenka świąteczna

10 156

10 157

10 158

5 Holzfiguren / 5 wooden figures

5 personnages en bois / 5 *1 234

Dřevěná figurka 5 ks / 5 figurek drewnianych

Dorfschmiede mit Fachwerk / Half timbered village blacksmith’s shop - house of light

Maison à colombages avec forge / 1 234

Vesnická hrázděná kovárna / Ośnieżony domek

Forsthaus / Forester’s house - house of light

Maison forestière / 1 234

Hájovna / Leśniczówka

Bastelbögen aus Karton für Kinder / Card kits for kids

Maquettes en carton pour enfants /

Vystřihovánky pro děti z tvrdého papíru / Zestawy edukacyjne dla dzieci

Bahnhof / Station

10 600 Gare / *1 230

10 601

Nádraží / Dworzec

Kirche / Church

Eglise / *1 230

10 602

Kostel / Kościół

Burg / Castle

Château / *1 230

10 603

Hrad / Zamek

2 Wohnhäuser / 2 houses

2 maisons d'habitation / 2 *1 231

10 604

2 obytné domy / Dwa domki mieszkalne

Wohnhaus mit Scheune / House with shed

Maison avec grange / *1 231

10 605

Obytný dům se stodolou / Domek ze stodołą

Kleiner Bahnhof mit Güterschuppen / Small station with freight shed

Petite gare avec halle à marchandises / *1 229

10 606

Malé nádraží se skladištěm / Mała stacyjka z magazynem

Stellwerk / Signal box

Poste d’aiguillage / *1 231

10 607

Stavědlo / Nastawnia

Lokschuppen / Engine shed

Dépôt de locomotives / *1 231

Výtopna / Lokomotywownia

1


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

Gebäudebausätze aus Kunststoff H0, H0 e/m / Plastic models H0, H0 e/m

Maquettes de bâtiments en plastic H0, H0m, H0e / H0, H0 /

Plastové stavby - měřítko H0, H0 e/m / Zestawy montażowe z plastiku do skali H0, H0 e/m

Streckenwärterhaus / Track inspector’s house

11 322 Maison de garde-barrièr / 1 32

11 329

Strážní domek / Budka dróżnika obchodowego

Bahnhof Radeburg / Radeburg station

Gare de Radeburg / 1 10

11 330

Nádraží Radeburg / Stacja Radeburg

Bahnsteig / Platform

Quai / 1 15

11 331

Nástupiště / Peron

Bahnhof Hohendorf / Hohendorf station

Gare de Hohendorf / 1 7

11 332

Nádraží Hohendorf / Stacja Hohendorf

Lokschuppen zweiständig / Two-road engine shed

Dépôt de locomotives / 1 25

11 333

Výtopna dvoumístná / Lokomotywownia dwustanowiskowa

Stellwerk / Signal box

Poste d’aiguillage / 1 21

11 334

Stavědlo / Nastawnia

Bekohlungsanlage / Coal bunker

Dispositif de chargement de charbon / 1 23

11 335

Zauhlovací zařízení / Zestaw do nawęglania

Wasserturm / Water tower

Château d’eau / ш 1 23

11 336

Vodárenská věž / Wieża ciśnień

Bahnhofstoilette / Station toilet

Toilettes de la gare / 1 13

11 337

Nádražní toalety / Toaleta dworcowa

Bahnsteigsperre / Platform barrier

Barrièr d’accès aux quais / 1 13

11 338

Budova - vchod k nástupišti / Wejście na perony

Bahnwärterwohnhaus / Track inspector’s house

Maison de garde-barrièr / 1 33

11 339

Obytný strážní domek / Domek dróżnika obchodowego

Bahnsteigausstattung / Platform equipment with figures

Mobilier de quai avec figurines / 1 16

11 340

Doplňky a figurky k nástupišti / Wyposażenie peronu z figurkami

Tankstelle / Petrol station

Station-service / 1 57

11 341

Čerpací stanice / Stacja paliw

Stahlbrücke / Steel girder bridge

Pont métallique / 1 36

11 342

Most ocelový / Most stalowy

2 Tunnelportale eingleisig / 2 tunnel portals single track

2 Portails de tunnel à une voie / 2 , 1 35

11 343

Průčelí tunelu pro jednu kolej 2 ks / 2 portale jednotorowe

2 Tunnelportale zweigleisig / 2 tunnel portals double track

2 Portails de tunnel à deux voie / 2 , 1 35

11 344

Průčelí tunelu pro dvě koleje 2 ks / 2 portale dwutorowe

Eisenbahnbrücke / Railway bridge

Pont de chemin de fer / 1 38

11 345

Železniční most / Most kolejowy

Schrankenanlage / Level crossing and keeper’s house

Passage à niveau avec maison de grade-barrière / . 1 34

11 346

Přejezd se závorami a domkem / Przejazd kolejowy

Bahnhof Klingenberg-Colmnitz / Klingenberg-Colmnitz station

Gare de Klingenberg-Colmnitz / - 1 11

11 347

Nádraží Klingenberg-Colmnitz / Stacja Klingenberg-Colmnitz

Bahnhof Goyatz / Goyatz station

Gare de Goyatz / (Ш) 1 9

11 348

Nádraží Goyatz / Stacja Goyatz

Laderampe / Loading dock

Rampes de chargement / 1 31

11 349

Nakládací rampa / Rampa załadunkowa

Bahnmeisterei / Track inspector’s office and living quarters

Maison d’habitation pour employés de chemin de fer / 1 1 32

Služební a obytná budova trat’mistra / Biuro kolejowe

2


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

11 350

11 351

11 352

11 353

11 354

11 355

11 356

11 357

11 358

11 359

11 362

11 363

11 364

11 365

11 366

11 368

11 369

11 370

11 373

11 374

11 375

11 376

11 377

Kleines Gehöft / Small farm

Petite ferme / ш 1 69

Malá zemědělská usedlost / Mała zagroda

Güterschuppen / Freight shed

Halle aux marchandises / 1 28

Skladiště / Magazyn

Imbiss- und Marktstände / Snack stand and market stalls

Stands de snack es stands de marche / 1 51

Stánky rychlého občerstvení a prodejní stánky / Bary i stoiska straganowe

Holzhandlung Span & Co. / Lumber yard Span & Co.

Commerce de bois / 1 68

Obchod se dřevem Span & Co / Handel drzewem Span & Co.

Pension Stern / Stern inn

Maison de repos Etoile / Ш 1 56

Penzion Stern / Pensjonat Stern

Lokschuppen für Schmalspurbahnen / Narrow gauge engine shed

Remise pour locomotives à voie étroite / 1 25

Výtopna pro úzkorozchodné lokomotivy / Lokomotywownia wąskotorowa z dźwigiem załadunkowym

Kleinbekohlung / Coal bunker

Installation d’alimentation en charbon / 1 23

Malé zauhlovací zařízení / Małe nawęglanie

Kleiner Haltepunkt Holzmühle / Holzmühle halt

Lieu d’arrêt / 1 13

Malá zastávka Holzmühle / Przystanek kolejowy Holzmühle

Haltepunkt Obergittersee / Obergittersee halt

Lieu d’arrêt / 1 12

Zastávka Obergittersee s vedlejší budovou / Przystanek kolejowy Obergittersee

Großes Bauernhaus mit Stall und Schauer / Large farmhouse with barn and shed

Maison de ferme / 1 66

Selské stavení se stájí a přístřeškem / Duży dom wiejski z budą i komórką

Bahnhof Oberrittersgrün / Oberrittersgrün station

Gare de Oberrittersgrün / 1 9

Nádraží Oberrittersgrün / Stacja Oberrittersgrün

Fußgängerbrücke / Footbridge

Passerelle / ш 1 36

Nadchod pro pěší / Przejście nad torami

Fachwerkbrücke 215 mm / Half timbered bridge 215 mm

Pont à colombages 215 mm / ш 215 1 37

Železniční příhradový most 215 mm / Most kratownicowy 215 mm

Fachwerkbrücke 150 mm / Half timbered bridge 150 mm

Pont à colombages 150 mm / ш 150 1 37

Železniční příhradový most 150 mm / Most kratownicowy 150 mm

Biergarten / Beer garden

Brasserie de plein air / - 1 56

Zahradní restaurace / Ogródek piwny

Bahnhof Flöhatal / Flöhatal station

Gare de Flöhatal / 1 7

Nádraží Flöhatal / Stacja Flöhatal

Bahnhof Plottenstein / Plottenstein station

Gare de Plottenstein / 1 8

Nádraží Plottenstein / Stacja Plottenstein

Stadtkirche / Small town church

Eglise / 1 51

Měststký kostel / Kościół

Stellwerk Neumühle / Neumühle signal box

Poste d’aiguillage / 1 20

Stavědlo Neumühle / Nastawnia Neumühle

Ländliche Handelseinrichtung / Rural parts depot

Centre rural de commerce de matériaux de construction / 1 30

Venkovské skladiště / Skład budowlany

Stellwerk Erfurt / Erfurt signal box

Poste d’aiguillage / 1 18

Stavědlo Erfurt / Nastawnia Erfurt

Bahnsteig / Platform

Quai / 1 14

Nástupiště / Peron

Haus Katrin / House Katrin

Maison Katrin / 1 50

Dům Katrin / Domek Katrin

3


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

11 378

11 379

11 380

11 381

11 382

11 383

11 384

11 385

11 386

11 387

11 389

11 390

11 391

11 392

11 393

11 395

11 397

11 398

11 399

11 400

11 401

11 402

11 403

Haus Gabi / House Gabi

Maison Gabi / 1 50

Dům Gabi / Domek Gabi

Umgebindehaus / Winding house

Maison à colombages / 1 69

Hrázděný dům / Dom mieszkalny

Bahnhof Neupreußen / Neupreußen station

Gare de Neupreußen / 1 6

Nádraží Neupreußen / Stacja Neupreußen

Bahnhof Krakow / Krakow station

Gare de Krakow / 1 5

Nádraží Krakow / Stacja Krakow

Bahnwärterhaus / Track inspector’s house

Maison de garde-barrièr / 1 32

Strážní domek / Domek dróżnika obchodowego

Güterschuppen / Freight shed

Halle aux marchandises / 1 29

Skladiště / Magazyn

Bahnhofstoilette / Station toilet

Toilettes de la gare / 1 13

Nádražní toalety / Toaleta dworcowa

Wohnhaus Mühlenweg 1 / House No. 1 Mühlenweg

Maison d’habitation à 1, Chemin du Moulin / 1 1 68

Vícegenerační rodinný dům v ulici Mühlenweg 1 / Dom Mühlenweg 1

Brückenstellwerk / Gantry signal box

Poste d’aiguillage / ı 1 20

Portálové stavědlo / Nastawnia bramowa

Haus Michaela / House Michaela

Maison Michaela / 1 50

Dům Michaela / Dom Michaela

Lokleitung mit Schuppen / Administrative building with shed

Bâtiment administratif du dèpôt de locomotives / 1 22

Správní budova depa se skladem / Biuro kolejowe z komórkami

Eichenhof / Oak Farm

Ferme Aux Chênes / 1 65

Zemědělská usedlost Eichenhof / Gospodarstwo

Eckhaus Schmidtstraße 11 / Schmidt Street 11

Maison d’angle à 11, rue Schmidt / . Шш, 11 1 44

Rohový dům v ulici Schmidtstraße 11 / Dom narożny Schmidtstraße 11

Stadthäuser Schmidtstraße 13/15 / Schmidt Street 13/15

Mais. urbaines à 13-15, rue Schmidt / . . Шш., 13 15 1 46

Městské domy v ulici Schmidtstraße 13/15 / Kamienica Schmidtstraße 13/15

Stadthäuser Schmidtstraße 17/19 / Schmidt Street 17/19

Mais. urbaines à 17-19, rue Schmidt / . . Шш., 17 19 1 47

Městské domy v ulici Schmidtstraße 17/19 / Kamienica Schmidtstraße 17/19

Holländischer Bauernhof / Dutch Farmyard

Ferme Hollandaise / 1 67

Holandský statek (červený) / Holenderskie gospodarstwo (czerwone)

Stadthäuser Schmidtstraße 21/23 / Schmidt Street 21/23

Mais. urbaines à 21-23, rue Schmidt / . . Шш., 21 23 1 45

Městské domy v ulici Schmidtstraße 21/23 / Kamienica Schmidtstraße 21/23

Eckhaus Schmidtstraße 25 / Schmidt Street 25

Maison d’angle à 25, rue Schmidt / . Шш, 25 1 46

Rohový dům v ulici Schmidtstraße 25 / Dom narożny Schmidtstraße 25

Güterschuppen / Freight shed

Halle aux marchandises / 1 28

Skladiště / Magazyn

Lokschuppen mit Wasserturm / Locomotive shed with water tower

Dépôt des locomotives avec château d’eau / . ш 1 26

Lokomotivní výtopna s vodárenskou věží / Lokomotywownia z wieżą ciśnień

Überladekran / Loading crane

Grue de chargement / 1 28

Překládací jeřáb / Suwnica przeładunkowa

Mehrfamilienhaus / Multi-family house

Immeuble collectif / 1 48

Bytové domy / Dom wielorodzinny

Lokschuppen zweiständig / Two-road engine shed

Dépôt de locomotives / 1 27

Dvoumístná výtopna / Lokomotywownia

4


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

10/10

10/10

10/10

07/10

11 404

11 405

11 406

11 407

11 408

11 409

11 410

11 411

11 412

11 413

11 414

11 415

11 416

11 417

11 418

11 419

11 420

11 421

11 422

11 423

11 424

11 900

Gleiswaage mit Lademaß / Weighbridge with loading gauge

Bascule à wagons avec gabarit de chargement / 1 31

Kolejová váha s obrysnicí / Waga torowa ze skrajnikiem

Kirche / Church

Eglise / 1 52

Kostel / Kościół

Kaufhalle / Shop

Supermarché / 1 47

Prodejna / Sklep

Haltepunkt Borsdorf / Borsdorf halt

Lieu d’arrêt / . 1 12

Zastávka Borsdorf / Przystanek Borsdorf

Lagerschuppen mit Garage / Warehouse with garage

Entrepôt avec garage / 1 64

Skladiště s garáží / Szopa z garażem

Schmiede / Smithy

Forge / 1 64

Kovárna / Kuźnia

Taubenschlag mit Brunnen / Dovecote with fountain

Fontaine / 1 66

Holubník se studnou / Gołębnik ze studnią

Stellwerk Oschatz / Oschatz signal box

Poste d’aiguillage / - ш 1 17

Stavědlo Oschatz / Nastawnia Oschatz

Wasserturm / Water tower

Château d’eau / ш 1 22

Vodárenská věž / Wieża ciśnień

Bahnhof Grünberg / Grünberg station

Gare de Grünberg / 1 7

Nádraží Grünberg / Stacja Grünberg

Ladestraßenausstattung / Loading ramp equipment

Accessoires de bord de voie / 1 30

Sada k nakládce / Plac załadunkowy

Haltepunkt Unterschönbach m. Schuppen / Unterschönbach halt with shed

Lieu d’arrêt / 1 10

Zastávka Unterschönbach / Przystanek Unterschönbach z toaletą

Großbekohlung / Large coaling station

Installation de charbon / 1 24

Velké zauhlovací zařízení / Urządzenie do nawęglania

Stadthäuser Schmidtstraße 27/29 / Schmidt Street 27/29

Mais. urbaines à 27-29, rue Schmidt / . . Шш., 27 29 1 45

Městské domy v ulici Schmidtstraße 27/29 / Kamienica Schmidtstraße 27/29

Bahnhof Barthmühle / Barthmühle station

Gare de Barthmühle / 1 11

Nádraží Barthmühle / Dworzec Barthmühle

2 Buswartehäuschen / 2 bus shelters

2 abris d’autobus / 2 1 57

2 autobusové čekárny / 2 wiaty autobusowe

2 Fertigteilgaragen / 2 garages

2 garages / 2 1 56

2 garáže / 2 garaże

Werktor / Factory gate

Portail d´usine / 1 59

Závodní brána / Brama wjazdowa

Werkhalle / Workshop

Hall d´usine / 1 60

Tovární hala / Hala fabryczna

Produktionsgebäude / Production building

Bâtiment de production / 1 61

Provozní budova / Budynek produkcyjny

Verwaltungsgebäude / Administration building

Bâtiment administratif / 1 62

Správní budova / Budynek administracyjny

Gebäudebausätze aus Karton H0 / Card building kits H0

Maquettes de bâtiments en carton HO / H0

Vystřihovánky z tvrdého papíru - měřítko H0 / Zestawy montażowe z kartonu w skali H0

Bahnhofs-Set / Station set

Coffret avec gare et bâtiments ferroviaires / *1 74

Nádražní set / Zestaw - dworzec

5


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

11 901

11 902

Kleingebäude-Set / Small building set

Coffret avec petits bâtiments / *1 75

Set malých staveb / Zestaw małych budynków

Wasserturm-Set / Water tower set

Coffret avec château d'eau / ш *1 75

Set s vodárenskou věží / Zestaw - wieża ciśnień

Gebäudebausätze aus Kunststoff - für H0 und TT geeignet / Plastic models - suitable for H0 and TT scales

Maquettes de bâtiments en plastic, pour échelles HO et TT / , H0

Plastové stavby - měřítko H0 a TT / Zest

12 216

12 215

12 217

12 222

12 223

12 225

12 226

12 227

12 228

12 229

12 230

12 232

12 235

12 236

12 237

12 238

12 239

12 240

12 241

2 Rohbausiedlungshäuser / Two houses under construction

2 maison de lotissement en construction / 1 93

Hrubá stavba rodinného domu 2 ks / Dwa domki w budowie

Erweiterung Tanklager / Tank farm extension

Réservoir à fuel / 1 100

Doplňek - vysoká nádrž / Stacja paliw - zestaw uzupełniający

Sägewerk / Saw mill

Scierie / 1 97

Pila / Tartak

Haus mit Garage / House with garage

Maison avec garage / 1 91

Rodinný dům s garáží / Dom z garażem

Haus Sybille / House Sybille

Maison Sybille / 1 91

Dům Sybille / Dom Sybille

Forsthaus / Forester’s house

Maison forestière / 1 92

Hájovna / Leśniczówka

Berggasthaus Pöhlberg / Pöhlberg Mountain inn

Petit hôtel de montagne Pöhlberg / 1 95

Vyhlídková restaurace Pöhlberg / Górski zajazd Pöhlberg

Tankstelle mit Kfz.-Werkstatt / Service station with mechanic’s workshop

Poste d’essence et garage / 1 101

Benzinová čerpací stanice s autoservisem / Stacja paliw z warsztatem

Alte Maschinenfabrik / Victorian factory

Ateliers de constructions mécaniques / ш 1 99

Stará strojírna / Stara fabryka maszyn

Kirche Börnichen / Börnichen church

Eglise / 1 90

Kostel v obci Börnichen / Kościół Börnichen

Wassermühle / Watermill

Moulin à eau / 1 97

Vodní mlýn / Młyn wodny

Haus Ingrid / House Ingrid

Maison Ingrid / 1 92

Dům Ingrid / Domek Ingrid

Gärtnerei / Market garden

Etablissement horticole / 1 98

Zahradnictví / Szklarnia

Mehrfamilienhaus / Multi-family house

Immeuble collectif / 1 80

Bytový dům / Dom wielorodzinny

Haus Elke / House Elke

Maison Elke / 1 91

Dům Elke / Domek Elke

Landwarenhaus / Country general store

Grand magasin de campagne / 1 93

Venkovská prodejna / Domek ze sklepem

Dorfgasthaus / Village inn

Cabaret de village / 1 95

Venkovský hostinec / Gościniec wiejski

Post / Post office

Bureau de poste / 1 78

Pošta / Poczta

Rathaus / Town hall

Mairie / ш 1 79

Radnice / Ratusz

6


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

12 242

12 244

12 245

12 246

12 247

12 248

12 249

12 250

12 251

12 252

12 253

12 254

12 255

12 256

12 257

12 258

12 259

12 260

12 261

12 262

12 263

12 264

12 265

2 Streckentelefone, 4 Spannwerke / 2 trackside telephone and 4 switches

Téléph. de pleine voie et tendeur de ligne de contact pour aiguille / . . 1 21

Drážní telefon 2 ks, napínací zařízení 4 ks / 2 telefony liniowe, 4 szafy kablowe

Gaswerk / Gasworks

Usine à gaz / 1 101

Plynárna / Gazownia

Gasometer / Gasometer

Gazomètre / 1 101

Plynojem / Zbiornik gazu

Haus Carmen / House Carmen

Maison Carmen / 1 92

Dům Carmen / Dom Carmen

Bäckerei / Bakery

Boulangerie / 1 78

Dům městský - pekařství / Piekarnia

Fleischerei / Butcher’s shop

Boucherie-charcuterie / 1 84

Řeznictví / Sklep mięsny

Eckhaus / Corner house

Maison d’angle / 1 86

Rohový dům / Kamienica narożna

Wohnhaus Nr. 1 / House No. 1

Maison d´habitation n° 1 / 1 1 83

Městský obytný dům č. 1 / Dom mieszkalny Nr. 1

Wohnhaus Nr. 2 / House No. 2

Maison d´habitation n° 2 / 2 1 83

Městský obytný dům č. 2 / Dom mieszkalny Nr. 2

Wohnhaus Nr. 3 / House No. 3

Maison d´habitation n° 3 / 3 1 81

Městský obytný dům č. 3 / Dom mieszkalny Nr. 3

Wohnhaus Nr. 4 / House No. 4

Maison d´habitation n° 4 / 4 1 81

Městský obytný dům č. 4 / Dom mieszkalny Nr. 4

Fußsteig mit Zubehör / Sidewalk with accessories

Trottoir et accessoires / 1 103

Chodník s doplňky / Chodnik z akcesoriami

Eckhaus Irish Pub / Irish Pub corner house

Maison d’angle / 1 80

Rohový dům Irish Pub / Kamienica narożna z Pubem

Tore mit Häuserzubehör / Gates with building accessories

Porte cochère et accessoires de maisons / 1 109

Brány a doplňky k budovám / Brama z akcesoriami przydomowymi

Bauernhof / Farm

Ferme / 1 94

Zemědělská usedlost / Gospodarstwo rolne

Werkswohnhaus / Factory residence

Logement d’entreprise / 1 85

Obytný dům v blízkosti továrny / Domek przyfabryczny

Holzhaus Erika / Wooden house Erika

Maison de bois / 1 93

Rekreační chata Erika / Drewniany dom Erika

Zäune, Geländer / Fences and railings

Clôtures et balustrades / 1 107

Oplocení, zábradlí / Płoty, balustrady

2 Trafohäuschen / 2 transformers

2 Postes de transformation / 2 1 105

Trafostanice 2 ks / Dwie stacje transformatorowe

2 Buswartehäuschen / 2 bus shelters

2 Abri à l’arrêt d’autobos / 2 1 102

Autobusová zastávka 2 ks / Dwa przystanki

Burg Lauterstein / Lauterstein castle

Château-fort / 1 96

Hrad Lauterstein / Zamek Lauterstein

Kleines Tanklager mit Hochtank / Small tank farm with tall tank

Dépôt d’essence / 1 100

Malá čerpací stanice s vysokou nádrží / Przepompownia paliw

Am Waldrand / At the edge of the forest

A la lisière du bois / ш 1 110

Doplňky do lesa / Zestaw "w lesie"

7


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

Altes Splitt- und Schotterwerk / Old-time gravel pit

12 266 Ancien chantier de concassage de pierres / 1 99

Stará štěrkovna / Stara żwirownia

Baustellenzubehör / Construction site equipment

12 267 Accessoires de chantiers de construction / 1 108

Stavební doplňky / Akcesoria budowlane

Apotheke / Drugstore

12 269 Pharmacie / 1 78

Lékárna / Apteka

Stadthaus in Renovierung / Townhouse under renovation

12 270 Maison municipale en cours de rénovation / 1 80

Městský dům v renovaci / Kamienica w remoncie

Gasthaus Thüringer Hof / Thüringer Hof Hotel

12 271 Hôtellerie Thüringer Hof / 1 88

Hostinec Thüringer Hof / Gościniec Thüringer Hof

Wohnhäuser 5/7 / Houses 5/7

12 272 Maisons d’habitation 5/7 / ı 5/7 1 84

Městské obytné domy č. 5/7 / Kamienice mieszkalne nr 5/7

2 Bungalows / 2 cabins

12 339 2 bungalows / 2 1 104

Bungalov 2 ks / 2 domki letniskowe

Zeitungskiosk mit Telefonzelle / Kiosk with telephone box

12 340 Kisosque et cabine téléphonique / 1 102

12 341

Novinový stánek s telefonní budkou / Kiosk z budką telefoniczną

2 Garagen / 2 garages

2 garages / 2 1 104

12 342

Garáž 2 ks / 2 garaże

Stadttor / City gate

Porte de la ville / 1 89

12 343

Městská brána / Brama miejska

Wohnhaus Bahnhofstraße 1 / Station Street 1

Maison d’habitation à 1, rue de la Gare / : 1 1 89

12 344

Hrázděný obytný dům v ulici Bahnhofstraße 1 / Dom Bahnhofstraße 1

Reparaturwerkstatt / Service station

Garage / 1 99

12 345

Opravárenská dílna / Warsztat

Wohnhäuser Bahnhofstraße 5/7 / Station Street 5/7

Maison d’habitation rue de la Gare / : 5/7 1 87

12 346

Obytné domy v ulici Bahnhofstraße 5/7 / Dom Bahnhofstraße 5/7

Wohnhäuser Bahnhofstraße 9/11 / Station Street 9/11

Maison d’habitation rue de la Gare / : 9/11 1 86

12 347

Obytné domy v ulici Bahnhofstraße 9/11 / Dom Bahnhofstraße 9/11

Wohnhaus mit Laden / House with shop

Maisons d’habitation / 1 88

12 348

Obytný dům s prodejnou / Dom ze sklepem

Hotel Bürgerhaus / Bürgerhaus Hotel

Hôtel Bürgerhaus / 1 87

12 349

Hotel Bürgerhaus / Hotel Bürgerhaus

Blumenkiosk / Flower stall

Kiosque de fleurs / 1 102

12 350

Květinový stánek / Kwiaciarnia

Historisches Rathaus / Historic town hall

Hôtel de ville historique / ш 1 85

12 351

Historická radnice / Historyczny ratusz

Gärtnerei / Market garden

Etablissement horticole / 1 98

13 219

Zahradnictví / Szklarn

Güterschuppen / Freight shed

Halle aux marchandises / 1 150

13 220

Skladiště / Magazyn

Bahnhof Klingenberg-Colmnitz / Klingenberg-Colmnitz station

Gare de Klingenberg-Colmnitz / - 1 139

13 221

Nádraží Klingenberg-Colmnitz / Stacja Klingenberg-Colmnitz

Bahnsteig / Platform

Quai / 1 145

13 231

Nástupiště / Peron

Bahnhof Altmittweida / Altmittweida station

Gare de Altmittweida / 1 142

Nádraží Altmittweida / Stacja Altmittweida

8


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

13 233

Lokschuppen zweiständig / Two-road engine shed

Dépôt de locomotives / 1 151

13 234

Výtopna dvoumístná / Lokomotywownia dwustanowiskowa

Stellwerk / Signal box

Poste d’aiguillage / 1 144

13 243

Stavědlo / Nastawnia

Schrankenwärterhaus / Crossing keeper’s house

Maison de garde barrière / 1 142

13 271

Stanoviště závoráře / Budka dróżnika

Laderampe / Loading dock

Rampes de chargement / 1 159

13 272

Nakládací rampa / Rampa załadunkowa

Wasserturm / Water tower

Château d’eau / ш 1 157

13 273

Vodárenská věž / Wieża ciśnień

3 Reihenhäuser / 3 row houses

3 maison individuelles en bande continue / 1 178

13 274

Řadové domy 3 ks / 3 domki szeregowe

Feuerwache / Fire station

Caserne des sapeurs-pomoiers / 1 185

13 275

Hasičská zbrojnice / Straż pożarna

Bahnhof Hagenau / Hagenau station

Gare de Hagenau / 1 142

13 276

Nádraží Hagenau / Stacja Hagenau

2 Tunnelportale eingleisig / 2 tunnel portals single track

2 Portails de tunnel à une voie / 2 , 1 167

13 277

Průčelí tunelu pro jednu kolej 2 ks / 2 portale jednotorowe

2 Tunnelportale zweigleisig / 2 tunnel portals double track

2 Portails de tunnel à deux voies / 2 , 1 167

13 279

Průčelí tunelu pro dvě koleje 2 ks / 2 portale dwutorowe

Aussichtsturm / Observation tower

Belvédère / ш 1 180

13 280

Rozhledna / Wieźa widokowa

Ringlokschuppen 3-ständig / Roundhouse engine-shed

Rotonde à locomotives / 1 156

13 281

Kruhová remíza trojmístná / Lokomotywownia wachlarzowa

Ergänzungsteile für Ringlokschuppen / Add-on components for engine shed

Pièces supplémentaires pour rotonde à locomotives / . . 1 156

13 282

Doplňky ke kruhové remíze / Rozszerzenie do lokomotywowni

Windmühle / Windmill

Moulin à vent / 1 180

13 286

Větrný mlýn / Wiatrak

Lokschuppen einständig / Locomitive shed single track

Dépôt de lokomotives / 1 151

13 287

Výtopna jednomístná / Lokomotywownia jednostanowiskowa

Lokleitung / Motive power administration

Administration des locomotives / 1 155

13 288

Správní budova depa / Biuro kolejowe

Besandung / Sanding bunker

Installation d’approvisionnement / 1 153

13 289

Pískárna / Piaskowanie lokomotyw

Entschlackung mit Wasserkran / Slag removal and waterspout

Décrassage par grue hydraulique / Ш 1 154

13 291

Odpopelovací zařízení s vodním jeřábem / Kanały oczystkowe z pompą

Bekohlung mit Wasserkran / Coal bunker with waterspout

Installation d’alimentation en charbon / 1 153

13 292

Zauhlovací zařízení s vodním jeřábem / Nawęglanie z pompą

Feldscheune / Barn

Hangar à récolte / 1 180

13 293

Stodola / Komórka polna

Bekohlung / Coal bunker

Dispositif de chargement de charbon / 1 153

13 294

Zauhlovací zařízení / Nawęglanie

Haltepunkt Polenz / Polenz halt

Lieu d’arrêt / 1 143

13 297

Zastávka Polenz / Przystanek Polenz

1 Satz Bahnsteige / 1 platform set

Quais / 1 *1 146

Sada nástupišt’ / Zestaw peronów do hali dworcowej

9


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

13 299

13 300

13 301

13 302

13 303

13 304

13 305

13 306

13 307

13 308

13 309

13 311

13 312

13 313

13 314

13 315

13 317

13 319

13 320

13 321

13 322

13 323

13 324

Bahnhof Klasdorf / Railway station Klasdorf

Gare de Klasdorf / 1 143

Nádraží Klasdorf / Stacja Klasdorf

Haus Hanna / House Hanna

Maison Hanna / 1 178

Dům Hanna / Dom Hanna

Haus Janine / House Janine

Maison Janine / 1 178

Dům Janine / Dom Janine

Haus Carola / House Carola

Maison Carola / 1 177

Dům Carola / Dom Carola

Bahnsteig / Platform

Quai / 1 147

Nástupiště / Peron

Brückenstellwerk Saalfeld / Saalfeld gantry signal box

Poste d’aiguillage / 1 144

Portálové stavědlo Saalfeld / Nastawnia bramowa Saalfeld

Umgebindehaus / Winding house

Maison à colombages / 1 176

Hrázděný dům / Dom wielorodzinny

Wohnhaus Mühlenweg 1 / House No. 1 Mühlenweg

Maison d’habitation à 1, Chemin du Moulin / 1 1 177

Hrázděný obytný dům v ulici Mühlenweg 1 / Dom mieszkalny Mühlenweg 1

Alte Ölmühle / Old oilseed mill

Vieux moulin à huile / 1 181

Stará lisovna oleje / Stara olejarnia

Überladekran / Loading crane

Grue de chargement / 1 158

Portálový jeřáb / Suwnica przeładunkowa

Güterschuppen / Freight shed

Halle aux marchandises / 1 150

Skladiště / Magazyn

Stellwerk Erfurt / Erfurt signal box

Poste d’aiguillage / 1 144

Stavědlo Erfurt / Nastawnia Erfurt

Bahnsteig / Platform

Quai / 1 148

Nástupiště / Peron

Gleiswaage mit Lademaß / Weighbridge with loading gauge

Bascule à wagons avec gabarit de chargement / 1 158

Kolejová váha s obrysnicí / Waga torowa ze skrajnikiem

Bahnhofstoilette mit Stallung / Station toilet with stables

Toilettes de gare et écuries / 1 143

Nádražní toalety se stájí / Toaleta dworcowa

4 Wochenendhäuser / 4 weekend houses

4 Chalets de weekend / 4 1 181

Rekreační chata 4 ks / 4 domki działkowe

Ladestraßenausstattung / Loading ramp equipment

Accessoires de bord de voie / 1 160

Sada k nakládce / Plac załadunkowy

Bauhof mit Zubehör / Builder’s yard with accessories

Atelier de construction avec accessoires / 1 182

Stavební dvůr s příslušenstvím / Skład budowlany

Tankstelle / Petrol station

Station-service / 1 183

Čerpací stanice / Stacja paliw

Bahnhof Moorbach / Moorbach station

Gare de Moorbach / 1 139

Nádraží Moorbach / Dworzec Moorbach

Güterschuppen / Freight shed

Halle aux marchandises / 1 150

Skladiště / Magazyn

Großbekohlung / Large coaling station

Installation de charbon / 1 152

Velké zauhlovací zařízení / Urządzenie do nawęglania

Stahl- und Maschinenbau / Steel and machine-makin151

Fabrique d'acier / ш 1 183

Strojírna a ocelárna / Fabryka maszyn i stali

10


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

07/10

07/10

07/10

07/10

02/10

13 325

13 326

13 327

13 328

13 329

13 330

13 331

13 332

Stahlbrücke im Bogen / Curved steel bridge

Pont métallique recourbé / - A 1 163

Ocelový most zakřivený / Most stalowy na łuk

Dieseltankstelle / Diesel filling station

Poste à carburant pour motrices diesel / 1 154

Dieselová čerpací stanice / Stacja benzynowa ON

Fußgängerbrücke / Pestrian bridge

Passerelle pietóns / ш 1 166

Nadchod pro pěší / Przejście nad torami

Bahnhof Wittenburg / Wittenburg station

Gare de Wittenburg / 1 140

Nádraží Wittenburg / Dworzec Wittenburg

Bahnhof Neustadt / Neustadt station

Gare de Neustadt / ш 1 141

Nádraží Neustadt / Dworzec Neustadt

2 Buswartehäuschen / 2 bus shelters

2 abris d’autobus / 2 1 179

2 autobusové čekárny / 2 wiaty autobusowe

2 Fertigteilgaragen / 2 garages

2 garages / 2 1 179

2 garáže / 2 garaże

Mehrfamilienhaus / Apartment building

Maison collective / 1 175

Bytový dům / Dom wielorodzinny

Gebäudebausätze aus Karton TT / Card building kits TT

Maquettes de bâtiments en carton TT /

Vystřihovánky z tvrdého papíru - měřítko TT / Zestawy montażowe z kartonu w skali TT

13 900

13 901

13 902

Bahnhofs-Set / Station set

Coffret avec gare et bâtiments ferroviaires / *1 187

Nádražní set / Zestaw - dworze

Kleingebäude-Set / Small building set

Coffret avec petits bâtiments / *1 187

Set malých staveb / Zestaw małych budynków

Wasserturm-Set / Water tower set

Coffret avec château d'eau / ш *1 186

Set s vodárenskou věží / Zestaw - wieża ciśnień

Gebäudebausätze aus Kunststoff N / Plastic models N

Maquettes de bâtiments en plastic N / N

Plastové stavby - měřítko N / Zestawy montażowe z plastiku do skali TT

Stellwerk / Signal box

14 450 Poste d’aiguillage / 1 191

14 451

Stavědlo / Nastawnia

Güterschuppen mit Ladestraße / Freight shed with loading dock

Dépôt avec aire de chargement / 1 192

14 452

Skladiště s nakládacím prostorem / Magazyn z rampą

2 Fachwerkhäuser / 2 half-timbered houses

2 maisons à colombages / 1 199

14 453

Hrázděný dům 2 ks / 2 domki mieszkalne

Bahnhof Radeburg / Radeburg station

Gare de Radeburg / 1 190

14 454

Nádraží Radeburg / Stacja Radeburg

Siedlungshaus / Detached house

Maison individuelle / 1 200

14 455

Zděná chata / Domek jednorodzinny

Schrankenwärterhaus / Crossing keeper’s house

Maison de garde-barrière / 1 193

14 456

Stanoviště závoráře / Budka dróżnika

Haltepunkt Laubenstein / Laubenstein halt

Lieu d’arrêt Laubenstein / 1 192

14 457

Zastávka Laubenstein / Przystanek Laubenstein

Gasthaus zur Schmiede mit Nebengebäude / Zur Schmiede inn with annex

Hôtellerie / 1 198

14 458

Hostinec Zur Schmiede s vedlejší budovou / Gościniec Schmiede z dodatkowym budynkiem

Haus Pia / House Pia

Maison Pia / 1 200

14 459

Dům Pia / Domek Pia

Bahnsteig / Platform

Quai / 1 190

Nástupiště / Peron

11


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

07/10

14 460

14 461

14 462

14 463

14 464

14 465

14 466

14 467

14 468

14 469

Güterschuppen / Freight shed

Halle aux marchandises / 1 192

Skladiště / Magazyn

Dorfkirche mit Pfarrhaus / Village church with vicarage

Eglise avec cure / 1 199

Venkovský kostelík s farou / Kościół z domem parafialnym

2 Vorstadthäuser / 2 suburban houses

2 Maisons de banlieue / 2 ı 1 196

Rodinný dům na předměstí 2 ks / 2 domki z przedmieść

4 Garagen / 4 garages

4 garages / 4 1 197

Garáž 4 ks / 4 garaże

2 Wohnhäuser / 2 blocks of flats

2 immeubles collectifs / 2 1 197

Bytový dům 2 ks / 2 domki mieszkalne

Gehöft / Farm

Ferme / 1 199

Statek / Gospodarstwo

St. Marien Klinik / St. Marien Clinic

Clinique Sainte-Marie / „. „ 1 196

Klinika Panny Marie / Klinika Św. Marii

Bahnhof Krakow / Krakow station

Gare de Krakow / 1 189

Nádraží Krakow / Stacja Krakow

Bahnwärterhaus / Track inspector’s house

Maison de garde-barrièr / 1 191

Strážní domek / Domek dróżnika obchodowego

Güterschuppen / Freight shed

Dépôt marchandises / 1 193

Skladiště / Magazynek na towar

Gebäudebausätze aus Karton N / Card building kits N

Maquettes de bâtiments en carton N / N

Vystřihovánky z tvrdého papíru - měřítko N / Zestawy montažowe z kartonu w skali N

14 900

14 901

14 902

Bahnhofs-Set / Station set

Coffret avec gare et bâtiments ferroviaires / *1 203

Nádražní set / Zestaw - dworzec

Kleingebäude-Set / Small building set

Coffret avec petits bâtiments / *1 202

Set malých staveb / Zestaw małych budynków

Wasserturm-Set / Water tower set

Coffret avec château d'eau / ш *1 203

Set s vodárenskou věží / Zestaw - wieża ciśnień

Sets H0 und TT / Sets H0 and TT

Coffrets de départ HO et TT / 0

Sady - měřítko H0 a TT / Zestawy H0 i TT

Startset Bahnhof Wachstädt - H0 / Starter set Wachstädt station - H0

15 102 Coffret de départ gare d'Wachstädt, HO / . ш, 0 1 42

Startovací sada - nádraží Wachstädt H0 / Zestaw - stacja Wachstädt - H0

Set Bahnhof Neukloster - H0 / Set Neukloster station - H0

15 103 Sada s nádražím Neukloster, HO / “ “ , 0 1 41

Sada s nádražím Neukloster, H0 / Zestaw dworzec Neukloster - H0

Startset Dorf Waldkirchen - H0/TT / Waldkirchen Village starter set - H0/TT

15 201 Kit de base Village de Waldkirchen, HO/TT / “ “, 0/ 1 174

Startovací sada Vesnice Waldkirchen - H0/TT / Zestaw startowy – Wieś Waldkirchen H0/TT

Startset Dorf - TT / Starter set village - TT

15 302 Coffret de départ, village, TT / , 1 174

Startovací sada - vesnice - TT / Zestaw - wieś - TT

Startset Bahnhof Spielhausen - TT / Starter set Spiel hausen station - TT

15 303 Coffret de départ avec gare d’Spielhausen / Ш, 1 173

Startovací sada - nádraží Spielhausen - TT / Zestaw Spielhausen - TT

Set Bahnhof Neschwitz - TT / Set Neschwitz station - TT

15 304 Kit Gare de Neschwitz, TT / “ ш”, 1 172

Sada s nádražím Neschwitz - TT / Zestaw „Stacja Neschwitz“ - TT

Figuren H0 / Figures H0

Personnages H0 / 0

Figurky - měřítko H0 / Figurki H0

Bahnpersonal / Railway workers

21 714 Employés des chemins de fer / *1 40

Zaměstnanci drah / Presonel kolejowy

12


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

21 715

21 716

21 717

Lokpersonal / Loco crew

Personnel de locomotive à vapeur / *1 40

Obsluha lokomotivy / Maszyniści

Reisende / Travellers

Voyageurs / *1 40

Cestující / Podróźni

Bahnfiguren unbemalt / People - assorted, unpainted

Personnages / *1 40

Drážní figurky nenabarvené / Figurki niemalowane

Ergänzende Ausstattung H0 / Accessories - H0

Accessoires complémentaires H0 / 0

Doplňky - měřítko H0 / Zestawy uzupełniające H0

Korkgleisbettung für Schienen / Cork track underlay for track 2m

41 161 Bandes de ballast en liège pour voie flexible / *1 39

41 179

Kolejové korkové lože / Podkład korkowy pod torowisko

Korkgleisbettung für Weichen / Cork track underlay for turnouts

Ballast en liège pour aiguillages / *1 39

41 198

Tvarové korkové lože pro výhybky / Podkład korkowy pod zwrotnice

Bahndammauffahrt - Schaumstoff / Embankment (foam)

Début de rampe flexible, en mousse / , *1 39

41 199

Nájezd na železniční násep z pěnové hmoty / Podjazd w górę

8 Bänke / 8 benches

8 bancs, H0 / 8 , 0 *1 73

41 200

Parková lavička 8 ks / 8 ławek

Bahnsteigkanten 13 mm / Platform sides 13 mm

Bordures de quai, hauteur 13 mm / 13 *1 16

41 201

Nástupní hrany 13 mm / Boczki peronowe 13 mm

Bahnsteigkanten 7 mm / Platform sides 7 mm

Bordures de quai, hauteur 7 mm / 7 *1 16

41 202

Nástupní hrany 7 mm / Boczki peronowe 7 mm

20 Gaslaternen / 20 gas lamps

20 réverbères / 20 *1 73

41 203

Plynová lucerna 20 ks / 20 latarni gazowych

3 Oldtimer-Bahnhofsuhren / 3 Victorian station clocks

3 horloges de gare anvciennes / 3 *1 9

41 204

Historické nádražní hodiny 3 ks / 3 stylowe zegary dworcowe

12 Telegrafenmasten / 12 telegraph poles

12 poteaux télégraphiques / 12 *1 33

41 205

Telegrafní sloup 12 ks / 12 masztów telegraficznych

2 Ziegelmauern mit Zahnfriesvarianten / 2 brick walls with optional decora

2 murs de briques avec faîtières / 2 *1 70

41 206

Cihlová zed’, různá zakončení 2 ks / 2 murki ceglane ze zwieńczeniami

4 Betonverbundpflasterplatten / 4 concrete paving sheets

4 plaques pour rue pavée / 4 *1 70

41 582

Panel - betonová zámková dlažba 4 ks / 4 x kostka chodnikowa

Beschrankter Bahnübergang gerade / Level crossing with barrier

Passage à niveau avec barrières / ш 1 34

41 586

Chráněný železniční přejezd rovný / Przejazd z zaporami - prosty

2 Tunnelportale eingleisig / 2 tunnel portals with walls single track

2 entrées de tunnel à une voie / 2 , *1 35

41 587

Průčelí tunelu pro jednu kolej 2 ks / 2 portale jednotorowe

2 Tunnelportale zweigleisig / 2 tunnel portals with walls double track

2 entrées de tunnel à deux voies / 2 , *1 35

41 589

Průčelí tunelu pro dvě koleje 2 ks / 2 portale dwutorowe

Kleine Straßenbrücke / Small road bridge

Petit pont / *1 38

41 604

Malý silniční most / Mały mostek samochodowy

Beschrankter Bahnübergang gerade / Level crossing with barrier

Passage à niveau avec barrières / ш *1 34

41 605

Chráněný železniční přejezd rovný / Przejazd z zaporami - prosty

Wasserkran / Waterspout

Grue à eau / *1 25

41 607

Vodní jeřáb / Pompa do nawadniania

8 Holztische, 40 Holzstühle / 8 wooden tables, 40 wooden chairs

8 tables en bois, 40 chaises en bois / 8 , 40 *1 73

41 608

Dřevěný stůl 8 ks, dřevěná židle 40 ks / 8 krzeseł, 40 stolików drewnianych

Bahnsteigteile / Platform sections

Éléments de quai / *1 15

Části nástupiště / Elementy peronu

13


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

10/10

10/10

07/10

07/10

10/10

41 609

41 610

41 611

41 612

41 613

41 614

41 615

41 616

41 617

41 618

41 619

41 620

41 621

41 622

Dachrinnen, Fallrohre / Gutters, drainpipes

Gouttières / , *1 72

Okapové žlaby, svody / Rynny dacho

Bahnsteigverlängerung / Platform extensions

Extension de quai / *1 14

Prodloužení nástupiště / Przedłużenie peronu

4 Dachplatten mit First / 4 roof sheets with ridge border

4 plaques de toiture / 4 *1 70

Panel - střecha s hřebenem 4 ks / 4 elementy imitujące dach

2 Untersuchungsgruben / 2 inspection pits

2 fosses d'entretien / 2 *1 27

Prohlížecí jáma 2 ks / 2 kanały rewizyjne

4 Dachplatten trapezförmig / 4 trapezoid roof sheets

4 plaques de toiture, en forme de trapèze / 4 *1 107

Panel - střecha lichoběžníková 4 ks / 4 dachówki w formie trapezowej

Halbrelief-Hintergrundkulisse – Set mit 4 Mehrfamilienhaus-Fassaden / Low relief backround buildings – Set of with 4 multi-family house fronts

Fond de décor en relief - Kit de 4 façades d’immeubles / . - 4 . *1 49

Reliéfní kulisy - Sada čtyř průčelí bytových domů 4 ks / Połówki budynków - Zestaw z 4 fasadami domów mieszkalnych

Fensterbögen und Fenster / Window arches and windows

Arcs de fenêtre et fenêtres / *1 71

Nadokenní oblouky a okna / Okna i łuki nadokienne

Abdeck- und Umlenkkästen für Spannseile / Cover and drawback boxes for ropes

Caissons de capotage et à poulies de renoi pour câbles tendus / *1 19

Kryty a rozvodné skříně lanovodu / Korytko z pokrywą i korytko zwrotnicy na liny sterujące

Gleisbohlen / Track sleepers

Dalles de platelage / *1 34

Kolejové pražce / Podkłady

6 Weichenlampenattrappen / 6 signal point indicators

6 Lanternes d’aiguille / 6 стрелочных фонарей *1 19

6 výhybkových svítilen / 6 wskaźników ustawienia zwrotnicy

10 Seilzughalter, 2 Druckrollenkästen / 10 rope pull holders, 2 pressing wheel boxes

10 supports pour câbles de tranmission, 2 boîtes à galets de compression / 10 , 2 ш *1 19

10 držáků lanovodů, 2 skříně přítlačných kladek / 10 Uchwytów cięgła linowego, 2 Obudowy zestawu krążków

Kabelkanäle, Schaltkästen / Cable ducts, control boxes

Canalisations à câbles, coffrets de commutation 1 18

Kabelovody, rozvodné skříně / Kanały kablowe, skrzynie rozdzielcze

Peitschenlampenattrappen / Lamp pole dummies with elliptical arm curvature

Faux lampadaires coudés / Макеты светильников на „бичеобразной“ мачте *1 73

Atrapy pouličních lamp se zahnutými sloupy / Atrapy lamp ulicznych

Einfriedung / Enclosure

Mur d’enceinte avec portail / Ограда 1 63

Ohrazení / Ogrodzenie

Halbrelief-Hintergrundkulissen - für H0 und TT geeignet / Low relief backround buildings - suitable for H0 and TT

Fonds de décor en relief, pour échelles HO et TT / , 0

Reliéfní kulisy - měřítko H0 a TT / Połówki budynków - tła makietowe H0 i TT

41 498

Set mit 5 Industrie-Fassaden / Set of 5 industrial facades

Fond de décor en relief - 5 façades de bâtiments industriels / 5 ш *1 137

42 501

Sada fasád průmyslových budov 5 ks / Zestaw z 5 fasadami przemysłowymi

Set mit 5 Bürgerhaus-Fassaden / Set of 5 town house facades

Fond de décor en relief - 5 façades de maisons bourgeoises / 5 *1 137

42 502

Sada fasád měšt’anských domů 5 ks / Zestaw z 5 fasadami małomiasteczkowymi

Set mit 5 Kleinstadthaus-Fassaden / Set of 5 country town facades

Fond de décor en relief - 5 façades de maisons de ville / 5 *1 136

42 503

Sada fasád maloměstské zástavby 5 ks / Zestaw z 5 fasadami małomiasteczkowymi

Set mit 5 Kleinstadthaus-Fassaden / Set of 5 country town facades

Fond de décor en relief - 5 façades de maisons de ville / 5 *1 136

42 504

Sada fasád maloměstské zástavby 5 ks / Zestaw z 5 fasadami małomiasteczkowymi

Set mit 5 Stadthaus-Fassaden / Set of 5 country town facades

Fond de décor en relief - 5 façades de maisons de ville / 5 *1 137

42 506

Sada fasád městských domů 5 ks / Zestaw z 5 fasadami małomiasteczkowymi

Set mit 6 Industrie-Fassaden / Set of 6 industrial facades

Fond de décor en relief - 6 façades de bâtiments industriels / 6 ш *1 136

Sada fasád průmyslových budov 6 ks / Zestaw z 6 fasadami przemysłowymi

Ergänzende Ausstattung - für H0 und TT geeignet / Accessories - suitable for H0 and TT

Accessoires complémentaires, pour échelles HO et TT / , 0

Doplňky - měřítko H0 a TT / Zestawy uzupełniające do TT i H0

42 508

Hintergrund Wolkenstein / Wolkenstein in the Iron Mountains background mural

Fond de décor, paysage valloné / ш 1 132

Pozadí Wolkenstein / Tło zamakietowe Wolkenstein

14


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

42 509

42 510

42 511

Hintergrund Döllnitztal / Döllnitz Valley background mural

Fond de décor Döllnitztal / 1 134

Pozadí Döllnitztal / Tło zamakietowe Döllnitztal

Hintergrund-Verlängerung Döllnitztal / Döllnitz Valley background mural - Extension

Prolongation du fond de décor Döllnitztal / 1 134

Prodloužení pozadí Döllnitztal / Tło - przedłużenie do Döllnitztal

Hintergrund Hügelwald / Wooded hills background mural

Fond de décor Hügelwald / 1 135

Pozadí Hügelwald / Tło zamakietowe Hügelwald

02/10

42 512

42 552

42 553

42 554

42 555

42 556

42 557

42 558

42 559

42 567

42 568

42 569

42 571

42 572

42 573

42 575

42 576

42 590

42 593

42 597

Hintergrund-Verlängerung Wolenstein/Erzgebirge / Background extension Wolkenstein/Erzgebirge

Prolongement d’arrièreplan Wolkenstein (Massif du Erzgebirge) / Детали для удлинения заднего плана Волькенштайн / Рудные горы 1 132

Prodloužení pozadíWolkenstein/Krušné hory / Powiększenie tła Wolkenstein / Erzgebirge (Rudawy)

Fußsteig gerade / Sidewalks straight

Trottoirs / *1 103

Chodníky rovné / Chodnik prosty

Stammhölzer / Lumber

Rondins, planches et échelles / , *1 112

Kulatina, dřevěná prkna / Deski, pnie drzew

8 Pilz-, 8 Ausleger-, 16 Straßenlampenattrappen / Lamps

Assortiment de lampes / 8 , 8 ,16 *1 115

Atrapa svítidla se stříškou 8 ks, jednoramenného svítidla 8 ks, svítidla veřejného osvětlení 16 ks / 8 stojących-, 8 wysgnikowych, 16 latań ulicznych, atrapy

Kleine Steinbrücke / Small stone bridge

Petit pont de pierre / *1 109

Malý kamenný most / Mały mostek kamienny

Beladegut - 59 Teile / Loads - 59 parts

Chargement - 59 pièces / 59 *1 113

Náklad – 59 dílů / Ładunki – 59 elementów

Holzzäune / Wooden fences

Clôtures en bois / *1 106

Dřevěná oplocení / Ogrodzenie drewniane

Eisenzaun und -geländer / Iron fences

Barrières / *1 106

Železniční oplocení a zábradlí / Balustrady i ogrodzenia stalowe

Vorgartenzäune, Mauerteile / Garden fences, walls

Murets et clôtures de jardins / , *1 106

Oplocení zahrádek, zídky / Ogrodzenia i murki betonowe

Bockkran / Gantry crane

Grue sur rail / *1 110

Mostový jeřáb / Suwnica załadunkowa

Holzstapel / Lumber pile

Planches de bois / *1 113

Hranice dřeva / Zestaw desek i brama

3 Bänke, 18 Stühle, 6 Tische, 6 Sonnenschirme / 3 benches, 18 chairs, 6 tables, 6 sun shades

3 bancs, 18 chaises, 6 tables, 6 parasols / 3 , 18 , 6 , 6 *1 109

Parková lavička 3 ks, židle 18 ks, stůl 6 ks, slunečník 6 ks / 3 ławki, 18 krzesełek, 6 stolików, 6 parasoli przeciwsłonecznych

1 Toilettenhäuschen, 2 Schuppen, Werkzeug / 1 outhouse, 2 sheds, tools

1 wc et 2 abris de jardin, outillage / 1 , 2 , *1 111

Venkovní toaleta 1 ks, kůlna 2 ks, nářadí / 1 toaleta, 2 szopy, akcesoria budowlane

6 Loren, 1 Fahrradständer, 1 Wellblechgarage / 6 trucks, 1 bicycle rack, 1 garage

6 wagonnets, 1 hangar à vélos, 1 garage de tôle ondulée / 6 , 1 , 1 *1 111

Výklopný vozík 6 ks, stojan na jízdní kola 1 ks, garáž z vlnitého plechu 1 ks / 6 kolebek, 1 stojak do rowerów, 1 garaż blaszany

Bahnsteig ohne Überdachung / Platform - open

Quai non couvert / ш *1 15

Nástupiště bez zastřešení / Peron bez zadaszenia

8 Kastenspannwerke, 8 Spannwerke / 8 electrical boxes, 8 activators

8 leviers d'aiguillage / 8 , 16 *1 21

Napínací zařízení skříňové 8 ks, napínací zařízení 8 ks / 8 szaf kablowych, 8 naprężaczy

4 Pflastersteinplatten / 4 cobblestone sheets

4 plaques pour rue pavée / 4 *1 130

Panel - dlažba z dlažebních kostek 4 ks / 4 kawałki kostki brukowej

2 Ständer mit Reifen, 8 Gasflaschen / 2 tyres with stand, 8 gas cylinders

2 présentoirs avec pneus, 8 bouteilles de gaz / 2 ш, 8 *1 104

Stojan s pneumatikami 2 ks, plynová láhev 8 ks / 2 stojaki na opony, 8 butli gazowych

2 Mobiltoiletten, 5 Recyclingcontainer / 2 portable toilets, 5 recycling containers

2 toilettes mobiles, 5 containers de recyclage / 2 , 5 *1 104

Mobilní toalety 2 ks, kontejner na tříděný odpad 5 ks / 2 toalety, 5 kontenerów na odpady

Koppelzaun, Lattenzaun / Fences

Barrières / , ш *1 107

Zábradlí, lat’kový plot / Ogrodzenia drewniane

15


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

42 600

Jagdkanzel mit Wildfütterung / Observation platform

P oste de chasse et abris à nourriture pour oiseaux / ш 1 110

42 601

Posed s krmelci / Ambona strzelnicza

Straßenverkehrszeichen / Road signs

Panneaux de signalisation / 1 116

42 602

Dopravní značení / Znaki drogowe

Eisenbahn-signaltafeln und -Schilder / Railway signs

Signaux de chemin de fer / 1 116

42 610

Návěsti železniční dopravy / Znaki kolejowe

Marktbrunnen / Market fontain

Fontaine de village / 1 79

42 612

Kašna na tržišti / Fontanna

Stadtbrunnen / City fontain

Fontaine de ville / 1 79

42 630

Městská kašna / Fontanna

2 Hochspannungsmasten / 2 high tension masts

2 pylônes de haute tension / 2 *1 108

42 631

Stožár vysokého napětí 2 ks / 2 Słupy wysokiego napięcia

4 Park- und 2 Wandlaternenattrappen / 4 park and 2 wall lampposts

4 réverbères de parc et 2 lanternes murales / 4 2 *1 114

42 632

Parková lucerna 4 ks, nástěnná lucerna 2 ks / 4 latarnie parkowe, 2 ścienne

6 Freileitungsmasten mit Lampenattrappen / 6 pylons with lampposts

6 poteaux téléphoniques avec lanterne / 6 ш *1 115

42 633

Stožár venkovního vedení s atrapou svítidla 6 ks / 6 latarń ulicznych atrapy

12 Gaslaternenattrappen / 12 gaslights

12 réverbères / 12 *1 114

42 634

Atrapa plynové lucerny 12 ks / 12 latarń gazowych - atrapy

10 Freileitungsmasten / 10 pylons

10 poteaux téléphoniques / 10 ш *1 115

42 636

Stožár venkovního vedení 10 ks / 10 słupów elektrycznych

2 Lattenschuppen / 2 sheds

2 remises en bois / 2 *1 105

42 637

Kůlna z dřevěných latí 2 ks / 2 szopy

8 Oldtimer-Bahnsteiglampenattrappen / 8 Victorians platform lamps

8 lampadaires de quai anciens / 8 *1 115

42 641

Atrapa historické nádrážní lucerny 8 ks / 8 stylowych latarń peronowych

2 Bauwagen, 4 Mobiltoiletten / 2 builder’s caravans and 4 porta loos

2 cabanes de chantier et 4 toilettes mobiles / 2 , 4 *1 110

42 642

Stavební buňka 2 ks, mobilní toalety 4 ks / 2 barakowozy, 4 toalety przenośne

2 Holzhütten / 2 wooden sheds

2 cabanes en bois / 2 *1 105

42 646

Dřevěná chatka 2 ks / 2 domki z drewna i akcesoria

Maschendrahtzaun / Chain link fences

Grillage / *1 106

42 647

Oplocení z drátěného pletiva / Siatka ogrodzeniowa

18 Gartentische, 54 Gartenstühle / 18 garden chairs and 54 tables

18 tables de jardin, 54 chaises de jardin / 18 , 54 *1 109

42 648

Zahradní stůl 18 ks, zahradní židle 54 ks / 18 stołków, 54 krzesełka

Zäune mit Toren / Fences with gates

Clôtures avec portes / , *1 107

42 649

Ploty s brankami / Płoty z bramami

2 Steinmauern mit Abschlusssteinen / 2 stone walls with end stones

2 murets de pierre avec faîtières / 2 *1 130

42 650

Kamenná zed’ se zakončením 2 ks / 2 murki kamienne ze zwieńczeniami

12 Bänke / 12 benches

12 bancs / 12 *1 109

42 651

Parková lavička 12 ks / 12 ławek

Natursteinmauer / Stone walls

Pierres naturelles régulières / 1 52

42 652

Zed’ z přírodního kamene / Mur z kamienia naturalnego

Schatzkiste / Treasure chest

Boîte surprise / Ш 1 108

42 653

Sada doplňků / Skrzynka skarbów

24 Antennen / 24 aerials

24 antennes / 24 1 103

24 antén / 24 anteny

16


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

07/10

07/10

Ergänzende Ausstattung TT / Accessories TT

Accessoires complémentaires TT /

Doplňky - měřítko TT / Zestawy uzupełniające do TT

2 Arbeits- und Untersuchungsgruben / 2 inspections pits

43 561 2 fosses de travail / 2 *1 154

43 562

Montážní a prohlížecí jáma 2 ks/ 2 kanały rewizyjne i przeglądowe

Korkgleisbettung für Schienen / Cork track underlay for track

Bandes de ballast en liège pour voie flexible / *1 169

43 563

Kolejové korkové lože / Podkład korkowy pod torowisko

Prellbock / Country buffer stop

Heurtoir / *1 160

43 564

Zarážedlo / Kozioł oporowy

10 Gleiseinlagen / 10 trackages

10 Installations sur voie / 10 Межрельсовые вставки *1 147

43 580

10 kolejových pásů / 10 szt. wypełnień torowiska

Korkgleisbettung für Weichen / Cork track underlay for turnouts

Ballast en liège pour aiguillages / *1 169

43 585

Tvarové korkové lože pro výhybky / Podkład korkowy zwrotnice

Bahndammauffahrt - Schaumstoff / Embankment (foam)

Début de rampe flexible, en mousse / , *1 169

43 586

Nájezd na železniční násep z pěnové hmoty / Podjazd w górę

12 Telegrafenmasten / 12 telephone poles

12 poteaux télégraphiques / 12 *1 162

43 587

Telegrafní sloup 12ks / 12 słupów telegraficznych

Bahnsteigkanten 10 mm / Platform sides 10 mm

Bordures de quai, hauteur 10 mm / 10 *1 148

43 588

Nástupní hrany 10 mm / Boczki peronowe 10 mm

Bahnsteigkanten 6 mm / Platform sides 6 mm

Bordures de quai, hauteur 6 mm / 6 *1 148

43 608

Nástupní hrany 6 mm / Boczki peronowe 6 mm

2 Tunnelportale ohne Flügelmauern eingleisig / 2 tunnel portals without wing walls single track

2 entrées de tunnel / 2 , *1 168

Průčelí tunelu pro jednu kolej bez křídel tunelového mostu 2 ks / 2 portale jednotorowe bez murków oporowych

43 609

43 610

43 616

43 617

43 618

43 624

43 628

43 645

43 646

43 647

43 648

43 649

2 Tunnelportale ohne Flügelmauern zweigleisig / 2 tunnel portals without wing walls double track

2 entrées de tunnel / 2 , *1 168

Průčelí tunelu pro dvě koleje bez křídel tunelového mostu 2 ks / 2 portale dwutorowe bez murków oporowych

Wasserkran / Waterspout

Grue à eau / *1 157

Vodní jeřáb / Pompa do nawadniania

2 Tunnelportale eingleisig / 2 tunnel portals single track

2 entrées de tunnel à une voie / 2 , *1 168

Průčelí tunelu pro jednu kolej 2 ks / 2 portale jednotorowe

2 Tunnelportale zweigleisig / 2 tunnel portals double track

2 entrées de tunnel à deux voies / 2 , *1 168

Průčelí tunelu pro dvě koleje 2 ks / 2 portale dwutorowe

Beschrankter Bahnübergang / Level crossing with barrier curved track

Passage à niveau avec barrières / ш 1 161

Chráněný železniční přejezd / Przejazd łukowy z zaporami

Beschrankter Bahnübergang gerade / Level crossing with barrier straight track

Passage à niveau avec barrières/ ш 1 161

Chráněný železniční přejezd rovný / Przejazd prosty z zaporami

6 Arkadenteile / 6 arcades

6 murs avec arcades / 6 *1 167

Oblouky arkád 6 ks / 6 elementów z arkadami

Bahnübergang Halbschranke - BA / Level crossing with halfbarrier - kit

Passage à niveau à demi-barrières / ш - 1 161

Chráněný železniční přejezd s polovič. závorami - staveb. díly / Przejazd z półzaporami - z.m.

Bahnsteigausstattung / Platform equipment

Équipement de quai / 1 145

Doplňky k nástupišti / Wyposażenie peronu

Dachrinnen, Fallrohre / Gutters, drainpipes

Gouttières / , *1 185

Okapové žlaby, svody / Rynny dachowe

8 Bänke / 8 benches

8 bancs / 8 *1 111

Parková lavička 8 ks / 8 ławek

Bahnsteigverlängerung / Platform extension

Extension de quai / *1 146

Prodloužení nástupiště / Przedłużenie peronu

17


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

07/10

07/10

43 650

43 651

43 652

2 Förderbänder, 2 PKW-Anhänger / 2 conveyer belts, 2 car trailers

2 sauterelles et 2 remorques de voitures / 2 , 1 159

Pásový dopravník 2 ks, automobilový přívěs 2 ks / 2 taśmociągi, 2 przyczepy samochodowe

4 PKW Kombi / 4 station wagons

4 kombis / 4 *1 184

Osobní vůz kombi 4 ks / 4 samochody kombi

4 PKW Kombi bedruckt / 4 station wagons

4 kombis / 4 *1 184

Osobní vůz kombi 4 ks / 4 samochody kombi

Ergänzende Ausstattung N / Accessories N

Accessoires complémentaires N / N

Doplňky - měřítko N / Zestawy uzupełniające do skali N

Korkgleisbettung für Schienen / Cork track underlay for track

44 563 Bandes de ballast en liège pour voie flexible / *1 195

44 581

Kolejové korkové lože / Podkład korkowy pod torowisko

Korkgleisbettung für Weichen / Cork track underlay for turnouts

Ballast en liège pour aiguillages / *1 195

44 599

Tvarové korkové lože pro výhybky / Podkład korkowy pod zwrotnice

Bahndammauffahrt - Schaumstoff / Embankment (foam)

Début de rampe flexible, en mousse / , *1 193

44 600

Nájezd na železniční násep z pěnové hmoty / Podjazd w górę

12 Telegrafenmasten / 12 telephone poles

12 poteaux télégraphiques, N / 12 *1 195

44 619

Telegrafní sloup 12 ks / 12 słupów telegraficznych

2 Tunnelportale eingleisig / 2 tunnel portals single track

2 entrées de tunnel à une voie / 2 , *1 194

44 620

Průčelí tunelu pro jednu kolej 2 ks / 2 portale jednotorowe

2 Tunnelportale zweigleisig / 2 tunnel portals double track

2 entrées de tunnel à deux voies / 2 , *1 194

44 621

Průčelí tunelu pro dvě koleje 2 ks / 2 portale dwutorowe

Beschrankter Bahnübergang / Level crossing with barrier curved track

Passage à niveau avec barrières / ш 1 194

Chráněný železniční přejezd / Przejazd z zaporami - łukowy

Prellbock / Country buffer stop

44 622 Heurtoir / *1 191

Zarážedlo / Kozioł oporowy

Beschrankter Bahnübergang / Level crossing with barrier straight track

44 625 Passage à niveau avec barrières / ш 1 194

44 626

Chráněný železniční přejezd rovný / Przejazd z zaporami - prosty

Kreuz- und Lattenzaun / Trellis and rough-hewn fences

Barrières / ш *1 201

44 627

Křížený plot a lat’kový plot / Ogrodzenia

8 Laubbäume - BA / 8 deciduous trees - kit

8 arbres feuillus / 8 - *1 200

44 628

Listnatý strom 8 ks - staveb. díly / 8 drzewek liścistych - z.m.

Bahnsteigverlängerung / Platform extension

Extension de quai / *1 190

Prodloužení nástupiště / Przedłużenie peronu

44 629

44 630

44 631

44 632

Halbrelief-Hintergrundkulisse – Set mit 6 Mehrfamilienhaus-Fassaden / Low relief backround buildings – Set of with 6 multi-family house fronts

Fond de décor en relief - Kit de 6 façades d’immeubles / . - 6 . *1 198

Reliéfní kulisy - Sada čtyř průčelí bytových domů 6 ks / Połówki budynków - Zestaw z 6 fasadami domów mieszkalnych

4 Ziegelmauern mit Zahnfriesvarianten / 4 brick walls with optional decora

4 murs de briques avec faîtières / 4 *1 200

Cihlová zed’, různá zakončení 4 ks / 4 murki ceglane ze zwieńczeniami

Bahnsteigkanten / Platform sides

Bordures de quai / 8 *1 191

Nástupní hrany / Krawędzie peronu

6 Pflastersteinplatten / 6 cobblestone sheets

6 Plaques imitant les pavés / 4 *1 195

6 panely se strukturou dlažby z kostek / 6 Płyty z kostki brukowej

Selbstbau / Scratchbuilding

Accessoires pour construction personnelle /

Vyrob si sám / Elementy do samodzielnego montażu

48 100

48 101

6 Stahltragwerkselemente Teil A / Steel structures - 6 pieces part A

6 éléments de construction métallique, élément A / 6 *1 122

Část ocelového nosníku, díl A, 6 ks / 6 konstrukcji stalowych - część A

6 Stahltragwerkselemente Teil B / Steel structures - 6 pieces part B

6 éléments de construction métallique, élément B / 6 B *1 122

Část ocelového nosníku, díl B, 6 ks / 6 konstrukcji stalowych - część B

18


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

48 102

10 Stahltragwerkselemente Teil C / Steel structures - 10 pieces part C

10 éléments de construction métallique, élément C / 10 *1 122

48 103

Část ocelového nosníku, díl C, 10 ks / 10 konstrukcji stalowych - część C

10 Stahltragwerkselemente Teil D / Steel structures - 10 pieces part D

10 éléments de construction métallique, élément D / 10 D *1 122

48 104

Část ocelového nosníku, díl D, 10 ks / 10 konstrukcji stalowych - część

10 Stahltragwerkselemente Teil E / Steel structures - 10 pieces part E

10 éléments de construction métallique, élément E / 10 *1 122

48 105

Část ocelového nosníku, díl E, 10 ks / 10 konstrukcji stalowych - część E

6 Stahltragwerkselemente Teil F / Steel structures - 6 pieces part F

6 éléments de construction métallique, élément F / 6 F *1 122

48 106

Část ocelového nosníku, díl F, 6 ks / 6 konstrukcji stalowych - część F

6 Stahltragwerkselemente Teil G / Steel structures - 6 pieces part G

6 éléments de construction métallique, élément G / 6 G *1 123

Část ocelového nosníku, díl G, 6 ks / 6 konstrukcji stalowych - część G

10 Stahltragwerkselemente Teil H / Steel structures - 10 pieces part H

48 107

10 éléments de construction métallique, élément H / 10 H *1 123

Část ocelového nosníku, díl H, 10 ks / 10 konstrukcji stalowych - część H

48 108

6 Stahltragwerkselemente Teil I / Steel structures - 6 pieces part I

6 éléments de construction métallique, élément I / 6 I *1 123

48 109

Část ocelového nosníku, díl I, 6 ks / 6 konstrukcji stalowych - część I

8 Bodenplatten für Stahltragwerkselemente / Steel structures - 8 pieces baseplates

8 socles pour poutrelle métallique / 8 *1 123

48 251

Podložka ocelového nosníku 8 ks / 8 podstawek pod konstrukcje stalowe

Fensterscheiben, Oberlichte / Flush glazing and skylights

Vitres / *1 117

48 550

Okenní tabulky, světlíky / Świetliki, szybki

Bastelset für Wohngebäude / ... for residential buildings

Accessoires pour immeubles / *1 117

48 551

Modelářská sada k obytným budovám / Zestaw akcesorii do domków

Bastelset für Industriegebäude / ... for industrial and commercial buildings

Accessoires pour bâtiments industriels / ш *1 117

48 574

Modelářská sada k průmyslovým stavbám / Zestaw akcesorii do budyków przemysłowychi

3 Brückenpfeiler / 3 bridge supports

3 piliers de pont / 3 *1 121

48 576

Mostní pilíř 3 ks / 3 filary mostowe

8 Stahltragwerkselemente sortiert / 8 steels structures assorted

8 éléments de construction métallique / 8 , *1 100

48 577

Část ocelového nosníku, různé druhy, 8 ks / 8 elementów stalowych - sortowane

Mauerabdecksteine / Wall topping stones

Faîtières pour murets / *1 121

48 578

Část zdi - kámen / Fundamenty kamienne

2 Steinmauerplatten / 2 wall stone sheets

2 plaques de mur de pierres / 2 *1 121

48 583

Panel - kamenná zed’ 2 ks / 2 płytki z imitacją kamienia

Dachzubehör / Roof accessories

Accessoires de toiture / ш *1 117

48 596

Doplňky ke střeše / Akcesoria dachowe

Fahrbahnen, Geländer / Bridge decks, railings

2 éléments de voie et 4 rambardes / , *1 120

48 603

Vozovky, zábradlí / Mostek z barierkami

10 Gleiseinlagen / 10 trackages

10 entre-voies / 10 *1 34

48 615

Betonový kolejový pás 10 ks / 10 płyt betonowych

Wasserpumpe / Water pump - complete

Pompe à eau / *1 120

48 640

Vodní čerpadlo / Pompka wodna elektryczna

8 Stahltragwerkselemente konisch / 8 conical steel bearing elements

8 éléments de construction métallique, en forme de cône / 6 , *1 112

48 643

Část ocelového nosníku, tvar jehlanu 8ks / 8 elementów stalowych - sortowane

Dachrinnen, Fallrohre / Drainpipes and eavestroughs

Gouttières / , *1 118

48 646

Okapové žlaby, svody / Rynny dachowe

17 verschiedene Treppen / Set of 17 different steps

Marches et escaliers / 17 *1 119

48 647

Schodiště různá 17 ks / 17 różnych schodków

Fenster, Fenstergewände, Türen / Windows, frames, doors

Fenêtres, encadrements de fenêtres et portes / , *1 118

Okna, okenní ostění, dveře / Okna, drzwi

19


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

07/10

48 648

48 649

48 650

48 651

48 652

48 653

48 654

48 655

Fenster, Fenstergewände, Türen / Windows, frames, doors

Fenêtres, encadrements de fenêtres et portes / , *1 118

Okna, okenní ostění, dveře / Okna, drzwi

Firstleisten, Abschlussleisten / Roof ridge tile strips, fascia boards

Faîtières / *1 118

Hřebenové lišty, krycí lišty / Gonty dachowe, kalenice

Sprossenfenster, Türen / Mullion windows, doors

Fenêtres et portes / , *1 117

Okna s příčkami, dveře / Okna, drzwi

Fenster und Gewände für Wohngebäude H0 / Windows and walls for residential buildings H0

Fenêtres et murs pour maisons d'habitation, échelle H0 / , 0 *1 119

Okna a ostění pro obytné budovy – měřítko H0 / Okna i zwieńczenia do budynków - H0

Fenster für Industriegebäude H0 / Windows for industrial buildings H0

Fenêtres pour bâtiments industriels, échelle H0 / ш , 0 *1 117

Okna pro průmyslové stavby – měřítko H0 / Okna do budynków przemysłowych - H0

Fenster und Türen für Wohngebäude N / Windows and doors for residential buildings N

Portes et fenêtres pour maisons d'habitation, échelle N / , N *1 118

Okna a dveře pro obytné budovy – měřítko N / Okna i drzwi do budynków wielkości - N

Fenster und Türen für Industriegebäude N / Windows and doors for industrial buildings N

Portes et fenêtres pour bâtiments industriels, échelle N / ш , N *1 118

Okna a dveře pro průmyslové stavby – měřítko N / Okna i drzwi do budynków przemysłowych - N

24 Laufbohlen / 24 foot planks, 12 covers

24 traverses de franchissement, 12 couvercles / 24 . 12 ш *1 120

24 pražců, 12 krytů / 24 pomosty, 12 pokryw

Dekorpappen / Accessory sheets - card board

Papiers décor /

Dekorativní lepenka / Kartoniki dekoracyjne

50 101

50 102

50 103

50 104

50 105

50 108

50 110

50 111

50 112

50 113

50 114

50 115

50 501

50 502

5 Pappen regelmäßiges Mauerwerk / 5 pieces cut stone wall

5 feuilles, pierres régulières / 5 *1 124

Lepenka - pravidelné zdivo 5 ks / 5 kartoników - cegła regularna

5 Pappen unregelmäßiges Mauerwerk / 5 pieces irregular cut stone wall

5 feuilles, pierres irrégulières / 5 *1 124

Lepenka - nepravidelné zdivo 5 ks / 5 kartoników - cegła nieregularna

5 Pappen Bruchsteinmauer / 5 pieces field stone wall

5 feuilles, pierres irrégulières / 5 *1 124

Lepenka - zed’ z lomového kamene 5 ks / 5 kartoników - droga kamienna

5 Pappen Ziegelmauer rot / 5 pieces brick wall

5 feuilles, briques rouges / 5 *1 124

Lepenka - cihlová zed’ červená 5 ks / 5 kartoników - cegła czerwona

5 Pappen Straßenpflaster / 5 pieces cobblestones

5 feuilles, rue pavée / 5 *1 125

Lepenka - dlažba 5 ks / 5 kartoników - kostka brukowa

2 Pappen Wellblech oder Eternit / 2 pieces corrugated iron

2 feuilles, tôle ondulée / 2 *1 125

Lepenka - vlnitý plech nebo eternit 2 ks / 2 kartoniki, blacha ryflowana bądź eternit

5 Pappen Ziegelmauer ocker / 5 pieces clinker brick

5 feuilles, briques ocres / 5 *1 124

Lepenka - cihlová zed’ okrová 5 ks / 5 kartoników - cegła żółta

5 Pappen Straßenpflaster klein / 5 pieces cobblestones small

5 feuilles, rue pavée (petits pavés) / 5 *1 124

Lepenka - dlažba z malých dlažebních kostek 5 ks / 5 kartoników - kostka brukowa drobna

2 Pappen Wellblech rotbraun / 2 pieces corrugated iron rust coloured

2 feuilles, tôle ondulée brun-rouge / 2 - *1 125

Lepenka - červenohnědý vlnitý plech 2 ks / 2 kartoniki blacha ryflowana - czerwona

3 Pappen Asphalt / 3 pieces asphalt

3 feuilles, asphalte / 3 *1 125

Lepenka - asfaltový povrch 3 ks / 3 kartoniki z asfaltem

1 Schieferdach, 2 Wandplatten / 1 slate roof, 2 wall sheets

2 paques de mur et 1 toit ardoise / 1 ш , 2 *1 125

Břidlicová střešní krytina 1 ks, zed’ 2 ks / 1 dach, 2 sciany boczne

5 Pappen Kalksteinmauer / 5 pieces limestone walls

5 feuilles, mur calcaire / 5 *1 124

Lepenka - zed’ z vápencového kamene 5 ks / 5 kartoników - kamień wapienny

1 Pappe regelmäßiges Mauerwerk lose / 1 piece cut stone wall single

1 feuille, pierres régulières / 1 100 124

Lepenka - pravidelné zdivo 1 ks nebaleno / 1 kartonik - cegła regularna luzem

1 Pappe unregelmäßiges Mauerwerk lose / 1 piece irregular cut stone wall single

1 feuille, pierres irrégulières / 1 100 124

Lepenka - nepravidelné zdivo 1 ks nebaleno / 1 kartonik - cegła nieregularna luzem

20


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

50 503

50 504

50 505

50 510

50 511

50 513

50 515

1 Pappe Bruchsteinmauer lose / 1 piece field stone wall single

1 feuille, pierres irrégulières / 1 100 124

Lepenka - zed’ z lomového kamene 1 ks nebaleno / 1 katronik - droga kamienna luzem

1 Pappe Ziegelmauer rot lose / 1 piece brick wall single

1 feuille, briques rouges / 1 100 124

Lepenka - cihlová zed’ červená 1 ks nebaleno / 1 kartonik - cegła czerwona luzem

1 Pappe Straßenpflaster lose / 1 piece cobblestones single

1 feuille, rue pavée / 1 100 125

Lepenka - dlažba 1 ks nebaleno / 1 kartonik - kostka brukowa luzem

1 Pappe Ziegelmauer ocker lose / 1 piece clinker brick single

1 feuille, briques ocres / 1 100 124

Lepenka - cihlová zed’ okrová 1 ks nebaleno / 1 kartonik - cegła żółta luzem

1 Pappe Straßenpflaster klein lose / 1 piece cobblestones small single

1 feuille, rue pavée / 1 100 124

Lepenka - dlažba z malých dlažebních kostek 1 ks nebaleno / 1 kartonik - kostka brukowa drobna luzem

1 Pappe Asphalt lose / 1 piece asphalt single

1 feuille, asphalte / 1 100 125

Lepenka - asfaltový povrch 1 ks nebaleno / 1 kartonik z asfaltem luzem

1 Pappe Kalksteinmauer lose / 1 piece limestone walls single

1 feuille, mur calcaire / 1 100 124

Lepenka - zed’ z vápencového kamene 1 ks nebaleno / 1 kartonik - kamień wapienny luzem

Dekorplatten aus Kunststoff / Accessory sheets - plastic

Plaques décor en plastic /

Dekorativní plastové panely / Płytki dekoracyjne z plastiku

2 Bruchsteinplatten grau / 2 pieces small fieldstones grey

52 210 2 plaques plastique, pierres irrégulières / 2 *1 127

52 211

Panel - lomový kámen malý 2 ks / 2 płytki z kamieniem drobnym

2 Mauerplatten geputzt / 2 pieces stucco white

2 plaques plastique, mur blanc / 2 ш *1 127

52 212

Panel - omítnutá zed’ 2 ks / 2 płytki ze ścianą tynkowaną

2 Ziegelmauerplatten rot / 2 pieces red bricks

2 plaques plastique, mur en briques rouges / 2 *1 127

52 213

Panel - cihlová zed’ červená 2 ks / 2 płytki z cegłą czerwoną

2 Ziegelmauerplatten gelb / 2 pieces yellow bricks

2 plaques plastique, mur en briques jaunes / 2 *1 127

52 214

Panel - cihlová zed’ okrová 2 ks / 2 płytki z cegłą żółtą

2 Dachplatten Schiefer / 2 pieces roof slate blue

2 plaques plastique, ardoise / 2 ш *1 127

52 215

Panel - břidlicová střešní krytina 2 ks / 2 płytki dachowe

2 Dachplatten Zementfaser / 2 pieces cement fibre roofing material

2 plaques plastique, ciment / 2 *1 127

52 216

Panel - střešní krytina z vláknitého cementu 2 ks / 2 płytki dachowe - betonowe

2 Dachplatten Biberschwanz / 2 pieces roof tiles beavertail

2 plaques plastique, tuiles / 2 *1 127

52 217

Panel - střešní krytina bobrovka 2 ks / 2 płytki dachowe

2 Dachplatten Teerpappe / 2 pieces tarpaper roofing material

2 plaques plastique, goudron / 2 *1 127

52 218

Panel - střešní krytina z dehtové lepenky 2 ks / 2 płytki dachowe - papa

2 Bretterwandplatten holzfarbig / 2 pieces wall planks natural colour

2 plaques plastique, mur en lattes couleur bois clair / 2 *1 127

52 219

Panel - lat’ky, vzhled dřeva 2 ks / 2 płytki z deskami - kolor drewna

2 Bretterwandplatten grün / 2 pieces wall planks green

2 plaques plastique, mur en lattes vertes / 2 *1 128

52 220

Panel - zelené lat’ky 2 ks / 2 płytki z deskami - zielone

2 Bretterwandplatten braun / 2 pieces wall planks brown

2 plaques plastique, mur en lattes brunes / 2 *1 128

52 221

Panel - hnědé lat’ky 2 ks / 2 płytki z deskami - brązowe

2 Marktplatten grau / 2 pieces market pavement grey

2 plaques plastique, carrelage gris / 2 *1 128

52 222

Panel - šedá dlažba 2 ks / 2 x kostka - szara

2 Marktplatten rotbraun / 2 pieces market pavement reddish brown

2 plaques plastique, carrelage brun / 2 - *1 128

52 223

Panel - červenohnědá dlažba 2 ks / 2 x kostka - czerwona

2 Fußsteigplatten grau / 2 pieces pavement grey

2 plaques plastique, trottoir gris / 2 *1 128

52 224

Panel - stezka pro chodce šedá 2 ks / 2 x kostka chodnikowa - szara

2 Fußsteigplatten rotbraun / 2 pieces pavement reddish brown

2 plaques plastique, trottoir brun-rouge / 2 - *1 128

Panel - stezka pro chodce červenohnědá 2 ks / 2 x kostka chodnikowa - czerwona

21


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

52 225

2 Dachpfannenplatten rotbraun / 2 pieces roof tile reddish brown

2 plaques plastique, tuiles brun-rouge / 2 - *1 128

52 226

Panel - střešní krytina vlnovka červenohnědá 2 ks / 2 płytki dachowe - czerwone

2 Dachpfannenplatten dunkelgrau / 2 pieces roof tile dark grey

2 plaques plastique, tuiles gris foncé / 2 - *1 128

52 227

Panel - střešní krytina vlnovka tmavě šedá 2 ks / 2 płytki dachowe - szare

2 Natursteinplatten grau / 2 pieces natural stone grey

2 plaques plastique, pierres naturelles grises / 2 *1 128

52 228

Panel - šedý přírodní kámen 2 ks / 2 płytki z kamieniem naturalnym

2 Dekorplatten Holzschindeln / 2 pieces woodenshingle roof

2 plaques plastique, toîture en bardeaux / 2 *1 129

52 229

Dekorativní panel - dřevěný šindel 2 ks / 2 płytki dachowe - dach drewniany

2 Dekorplatten Holzstruktur / 2 wooden accessory sheets

2 plaques plastique, strucutre de bois / 2 *1 129

52 230

Panel – vzhled dřeva 2 ks / 2 płytki z imitacją szalunku z desek

2 Dekorplatten Wellblech rotbraun / 2 pieces corrugated iron, reddish brown

2 plaques plastique, Tôle ondulée rouge brun / 2 , - *1 129

52 231

Panel – vlnitý plech červenohnědý 2 ks / 2 płyty blacha falista czerwono-brązowa

2 Dekorplatten Wellblech grau / 2 pieces corrugated iron, grey

2 plaques plastique, Tôle ondulée grise / 2 , *1 129

52 232

Panel – vlnitý plech šedý 2 ks / 2 płyty blacha falista szara

2 Dekorplatten Trapezblech rotbraun / 2 pieces troughed sheeting, reddish brown

2 plaques plastique, Tôle trapézoïdale rouge brun / 2 , - *1 129

52 233

Panel – trapézový plech červenohnědý 2 ks / 2 płyty blacha trapezowa czerwono-brązowa

2 Dekorplatten Trapezblech grau / 2 pieces troughed sheeting, grey

2 plaques plastique, Tôle trapézoïdale grise / 2 , *1 129

52 300

Panel – trapézový plech šedý 2 ks / 2 płyty blacha trapezowa szara

Display - Sortiment für Dekorpappen /-platten, leer / Display

Présentoir pour papiers ou plaques décor, vide / / 1 126

52 400

Stojan na dekorativní lepenky, panely - prázdný / Stojak ekspozycyjny do kartoników dekoracyjnych - pusty

Display für Sortiment Dekorpappen /-platten / Display

Présentoir pour papiers ou plaques décor / / 1 126

52 408

Stojan s dekorativními lepenkami, panely / Stojak ekspozycyjny do kartoników asortyment płytek i kartoników

1 Betonverbundpflasterplatte lose / 1 piece concrete paving single

1 plaque plastique, pavés en béton / 1 12 130

52 409

Panel - betonová zámková dlažba 1 ks nebaleno / 1 kostka brukowa luzem

1 Pflastersteinplatte lose / 1 piece cobblestone single

1 plaque plastique, pavés / 1 12 130

52 410

Panel - dlažba z dlažebních kostek 1 ks nebaleno / 1 kostka brukowa luzem

1 Bruchsteinplatte klein lose / 1 piece small fieldstone grey single

1 plaque plastique, pierres irrégulières / 1 12 127

52 411

Panel - lomový kámen malý 1 ks nebaleno / 1 kamień drobny luzem

1 Mauerplatte geputzt lose / 1 piece stucco white single

1 plaque plastique, mur blanc / 1 ш 12 127

52 412

Panel - omítnutá zed’ 1 ks nebaleno / 1 murek - ściana tynkowana luzem

1 Ziegelmauerplatte rot lose / 1 piece red brick single

1 plaque plastique, mur en briques rouges / 1 12 127

52 413

Panel - cihlová zed’ červená 1 ks nebaleno / 1 cegła czerwona luzem

1 Ziegelmauerplatte gelb lose / 1 piece yellow brick single

1 plaque plastique, mur en briques jaunes / 1 12 127

52 414

Panel - cihlová zed’ žlutá 1 ks nebaleno / 1 cegła żółta luzem

1 Dachplatte Schiefer lose / 1 piece roof slate blue single

1 plaque plastique, ardoise / 1 ш 12 127

52 415

Panel - břidlicová střešní krytina 1 ks nebaleno / 1 płytka dachowa luzem

1 Dachplatte Zementfaser lose / 1 piece cement fibre roofing material single

1 plaque plastique, ciment / 1 12 127

52 416

Panel - střešní krytina z vláknitého cementu 1 ks nebaleno / 1 płytka dachowa luzem

1 Dachplatte Biberschwanz lose / 1 piece roof tiles beavertail single

1 plaque plastique, tuiles / 1 12 127

52 417

Panel - střešní krytina bobrovka 1 ks nebaleno / 1 płytka dachowa luzem

1 Dachplatte Teerpappe lose / 1 piece tarpaper roofing material single

1 plaque plastique, goudron / 1 12 127

52 418

Panel - střešní krytina z dehtové lepenky 1 ks nebaleno / 1 płytka dachowa luzem

1 Bretterwandplatte holzfarbig lose / 1 piece wall planks natural colour single

1 plaque plastique, mur en lattes couleur bois clair / 1 12 127

52 419

Panel - lat’ky, vzhled dřeva 1 ks nebaleno / 1 płytka z deskami - kolor drewna luzem

1 Bretterwandplatte grün lose / 1 piece wall planks green single

1 plaque plastique, mur en lattes vertes / 1 12 128

Panel - zelené lat’ky 1 ks nebaleno / 1 płytka z deskami - kolor zielony luzem

22


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

02/10

02/10

02/10

01/10

52 420

52 421

52 422

52 423

52 424

52 425

52 426

52 427

52 428

52 429

52 430

52 431

52 432

52 433

1 Bretterwandplatte braun lose / 1 piece wall planks brown single

1 plaque plastique, mur en lattes brunes / 1 12 128

Panel - hnědé lat’ky 1 ks nebaleno / 1 płytka z deskami - kolor brązowy luzem

1 Marktplatte grau lose / 1 piece market pavement grey single

1 plaque plastique, carrelage gris / 1 12 128

Panel - šedá dlažba 1 ks nebaleno / 1 płytka z kostką - szara luzem

1 Marktplatte rotbraun lose / 1 piece market pavement reddish brown single

1 plaque plastique, carrelage brun / 1 - 12 128

Panel - červenohnědá dlažba 1 ks nebaleno / 1 płytka z kostką - czerwona luzem

1 Fußsteigplatte grau lose / 1 piece pavement grey single

1 plaque plastique, trottoir gris / 1 12 128

Panel - stezka pro chodce šedá 1 ks nebaleno / 1 kostka chodnikowa - szara luzem

1 Fußsteigplatte rotbraun lose / 1 piece pavement reddish brown single

1 plaque plastique, trottoir brun-rouge / 1 - 12 128

Panel - stezka pro chodce červenohnědá 1 ks nebaleno / 1 kostka chodnikowa - czerwona luzem

1 Dachpfannenplatte rotbraun lose / 1 piece roof slate reddish brown single

1 plaque plastique, tuiles brun-rouge / 1 - 12 128

Panel - střešní krytina vlnovka červenohnědá 1 ks nebaleno / 1 płytka dachowa - czerwona luzem

1 Dachpfannenplatte dunkelgrau lose / 1 piece roof slate dark grey single

1 plaque plastique, tuiles gris foncé / 1 - 12 128

Panel - střešní krytina vlnovka tmavě šedá 1 ks nebaleno / 1 płytka dachowa - szara luzem

1 Natursteinplatte grau lose / 1 piece natural stone grey single

1 plaque plastique, pierres naturtelles grises / 1 12 128

Panel - šedý přírodní kámen 1 ks nebaleno / 1 płytka z kamieniem naturalnym luzem

1 Dekorplatte Holzschindeln lose / 1 piece woodenshingle roof single

1 plaque plastique, toîture en bardeaux / 1 12 129

Dekorativní panel - dřevěný šindel 1 ks nebaleno / 1 płytka - dach drewniany luzem

1 Holzstrukturplatte lose / 1 loose wooden accessory sheet

1 plaque plastique, strucutre de bois / 1 12 129

Panel – vzhled dřeva 1 ks, nebaleno / 1 płytka z imitacją szalunku z desek

1 Dekorplatte Wellblech rotbraun / 1 piece corrugated iron, reddish brown

1 plaques plastique, Tôle ondulée rouge brun / 1 , - 12 129

Panel – vlnitý plech červenohnědý 1 ks / 1 płyty blacha falista czerwono-brązowa

1 Dekorplatte Wellblech grau / 1 piece corrugated iron, grey

1 plaques plastique, Tôle ondulée grise / 1 , 12 129

Panel – vlnitý plech šedý 1 ks / 1 płyty blacha falista szara

1 Dekorplatte Trapezblech rotbraun / 1 piece troughed sheeting, reddish brown

1 plaques plastique, Tôle trapézoïdale rouge brun / 1 , - 12 129

Panel – trapézový plech červenohnědý 1 ks / 1 płyty blacha trapezowa czerwono-brązowa

1 Dekorplatte Trapezblech grau / 1 piece troughed sheeting, grey

1 plaques plastique, Tôle trapézoïdale grise / 1 , 12 129

Panel – trapézový plech šedý 1 ks / 1 płyty blacha trapezowa szara

Kleber / Glues

Colles /

Lepidla / Kleje

UHU-Alleskleber 20 g / UHU universal adhesive 20 g

53 514 Colle UHU multi-usages 20 g / Универсальный клей UHU UHU 10 223

53 515

Univerzální lepidlo UHU / UHU-Alleskleber 20 g

UHU-Sekundenkleber 3 g / UHU superglue 3 g

Colle UHU instantanée 3 g / UHU 6 223

53 516

Vteřinové lepidlo UHU 3 g / UHU-Sekundenkleber 3 g

1 Dose Sprühkleber 200 ml / 1 Spray glue 200 ml

1 colle en bombe 200 ml / 1 200 6 223

53 517

Lepidlo ve spreji 1 ks 200 ml / 1 puszka kleju w sprayu 200 ml

1 Flasche UHU Plast 30 g / 1 UHU Plast with needle applicator 30 g

1 flacon UHU Plast 30 g / 1 30 10 223

Lepidlo v lahvičce s jehlovým aplikátorem UHU Plast 1 ks 30 g / 1 buteleczka UHU Plast 30 g

53 521

53 524

1 Dose Weißleim farblos 250 ml / 1 White glue colourless 250 ml

1 colle blanche 250 ml / 1 250 4 224

Disperzní lepidlo v plastové dóze 1 ks 250 ml / 1 klej do podłoża - bezbarwny 250 ml

1 Beutel Quell-Leim 200 g / 1 Natural glue 200 g

1 colle en poudre 200 g / 1 ш 200 *10 224

Přírodní lepidlo v plastovém sáčku 1 ks 200 g / 1 opakowanie kleju naturalnego 200 g

Kleinstglühlampen mit Stecksockel / Miniature bulbs with bayonet socket

Petites ampoules avec culot / ш

Malé žárovky s bajonetovou paticí / Żaróweczki wsuwane

54 720

MS 4 4 V 0,05 A klar lose / MS 4 - 4 V - 0,05 A - clear single

MS 4 4 V 0,05 A ampoule à culot, claire / 4 4 0,05 ш 100 225

MS 4 4 V 0,05 A čirá nebaleno / MS 4 4 V 0,05 A bezbarwna luzem

23


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

54 730

54 735

54 736

54 737

54 738

54 739

MS 4 12 V 0,05 A klar lose / MS 4 - 12 V - 0,05 A - clear single

MS 4 12 V 0,05 A ampoule à culot, claire / 4 12 0,05 ш 100 225

MS 4 12 V 0,05 A čirá nebaleno / MS 4 12 V 0,05 A bezbarwna luzem

MS 4 16 V 0,05 A klar lose / MS 4 - 16 V - 0,05 A - clear single

MS 4 16 V 0,05 A ampoule à culot, claire / 4 16 0,05 ш 100 225

MS 4 16 V 0,05 A čirá nebaleno / MS 4 16 V 0,05 A bezbarwna luzem

MS 4 16 V 0,05 A rot lose / MS 4 - 16 V - 0,05 A - red single

MS 4 16 V 0,05 A ampoule à culot, rouge / 4 16 0,05 ш 100 225

MS 4 16 V 0,05 A červená nebaleno / MS 4 16 V 0,05 A czerwona luzem

MS 4 16 V 0,05 A grün lose / MS 4 - 16 V - 0,05 A - green single

MS 4 16 V 0,05 A ampoule à culot, verte / 4 16 0,05 ш 100 225

MS 4 16 V 0,05 A zelená nebaleno / MS 4 16 V 0,05 A zielona luzem

MS 4 16 V 0,05 A gelb lose / MS 4 - 16 V - 0,05 A - yellow single

MS 4 16 V 0,05 A ampoule à culot, jaune / 4 16 0,05 ш 100 225

MS 4 16 V 0,05 A žlutá nebaleno / MS 4 16 V 0,05 A żółta luzem

MS 4 16 V 0,05 A opal lose / MS 4 - 16 V - 0,05 A - opal single

MS 4 16 V 0,05 A ampoule à culot, opaque / 4 16 0,05 ш 100 225

MS 4 16 V 0,05 A opál nebaleno / MS 4 16 V 0,05 A biała luzem

Kleinstglühlampen mit Schraubsockel (Zylinder) / Miniature bulbs with screw socket (cylindrical)

Petites ampoules cylindriques à vis / ()

Malé žárovky se závitovou paticí (válcovité) / Żaróweczki z gwintem (cylindryczne)

E 5,5 16 V 0,05 A klar lose / E 5,5 - 16 V - 0,05 A - clear single

55 750 E 5,5 16 V 0,05 A ampoule à vis, claire / 5,5 16 0,05 ш 100 225

55 751

E 5,5 16 V 0,05 A čirá nebaleno / E 5,5 16 V 0,05 A bezbarwna luzem

E 5,5 16 V 0,05 A rot lose / E 5,5 - 16 V - 0,05 A - red single

E 5,5 16 V 0,05 A ampoule à vis, rouge / 5,5 16 0,05 ш 100 225

55 752

E 5,5 16 V 0,05 A červená nebaleno / E 5,5 16 V 0,05 A czerwona luzem

E 5,5 16 V 0,05 A grün lose / E 5,5 - 16 V - 0,05 A - green single

E 5,5 16 V 0,05 A ampoule à vis, verte / 5,5 16 0,05 ш 100 225

55 753

E 5,5 16 V 0,05 A zelená nebaleno / E 5,5 16 V 0,05 A zielona luzem

E 5,5 16 V 0,05 A gelb lose / E 5,5 - 16 V - 0,05 A - yellow single

E 5,5 16 V 0,05 A ampoule à vis, jaune / 5,5 16 0,05 ш 100 225

55 754

E 5,5 16 V 0,05 A žlutá nebaleno / E 5,5 16 V 0,05 A żółta luzem

E 5,5 16 V 0,05 A opal lose / E 5,5 - 16 V - 0,05 A - opal single

E 5,5 16 V 0,05 A ampoule à vis, opaque / 5,5 16 0,05 ш 100 225

E 5,5 16 V 0,05 A opál nebaleno / E 5,5 16 V 0,05 A biała luzem

Kleinstglühlampen mit Schraubsockel (Kugel) / Miniature bulbs with screw socket (round)

Petites ampoules à boule à vis / (ш)

Malé žárovky se závitovou paticí (kulovité) / Żaróweczki z gwintem (okrągłe)

E 5,5 3,5 V 0,20 A klar lose / E 5,5 - 3,5 V - 0,20 A - clear single

56 760 E 5,5 3,5 V 0,20 A ampoule à vis, claire / 5,5 3,5 0,20 ш 100 225

56 765

E 5,5 3,5 V 0,20 A čirá nebaleno / E 5,5 3,5 V 0,20 A bezbarwna luzem

E 5,5 4 V 0,10 A klar lose / E 5,5 - 4 V - 0,10 A - clear single

E 5,5 4 V 0,10 A ampoule à vis, claire / 5,5 4 0,10 ш 100 225

56 770

E 5,5 4 V 0,10 A čirá nebaleno / E 5,5 4 V 0,10 A bezbarwna luzem

E 5,5 6 V 0,10 A klar lose / E 5,5 - 6 V - 0,10 A - clear single

E 5,5 6 V 0,10 A ampoule à vis, claire / 5,5 6 0,10 ш 100 225

56 771

E 5,5 6 V 0,10 A čirá nebaleno / E 5,5 6 V 0,10 A bezbarwna luzem

E 5,5 12 V 0,05 A klar lose / E 5,5 - 12 V - 0,05 A - clear single

E 5,5 12 V 0,05 A ampoule à vis, claire / 5,5 12 0,05 ш 100 225

56 775

E 5,5 12 V 0,05 A čirá nebaleno / E 5,5 12 V 0,05 A bezbarwna luzem

E 5,5 16 V 0,05 A klar lose / E 5,5 - 16 V - 0,05 A - clear single

E 5,5 16 V 0,05 A ampoule à vis, claire / 5,5 16 0,05 ш 100 225

56 780

E 5,5 16 V 0,05 A čirá nebaleno / E 5,5 16 V 0,05 A bezbarwna luzem

E 5,5 19 V 0,06 A klar lose / E 5,5 - 19 V - 0,06 A - clear single

E 5,5 19 V 0,06 A ampoule à vis, claire / 5,5 19 0,06 ш 100 225

56 781

E 5,5 19 V 0,06 A čirá nebaleno / E 5,5 19 V 0,06 A bezbarwna luzem

E 5,5 19 V 0,06 A rot lose / E 5,5 - 19 V - 0,06 A - red single

E 5,5 19 V 0,06 A ampoule à vis, rouge / 5,5 19 0,06 ш 100 225

56 782

E 5,5 19 V 0,06 A červená nebaleno / E 5,5 19 V 0,06 A czerwona luzem

E 5,5 19 V 0,06 A grün lose / E 5,5 - 19 V - 0,06 A - green single

E 5,5 19 V 0,06 A ampoule à vis, verte / 5,5 19 0,06 ш 100 225

56 783

E 5,5 19 V 0,06 A zelená nebaleno / E 5,5 19 V 0,06 A zielona luzem

E 5,5 19 V 0,06 A gelb lose / E 5,5 - 19 V - 0,06 A - yellow single

E 5,5 19 V 0,06 A ampoule à vis, jaune / 5,5 19 0,06 ш 100 225

56 784

E 5,5 19 V 0,06 A žlutá nebaleno / E 5,5 19 V 0,06 A żółta luzem

E 5,5 19 V 0,06 A opal lose / E 5,5 - 19 V - 0,06 A - opal single

E 5,5 19 V 0,06 A ampoule à vis, opaque / 5,5 19 0,06 ш 100 225

E 5,5 19 V 0,06 A opál nebaleno / E 5,5 19 V 0,06 A biała luzem

24


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

Fassungen, Litze / Miniature socket with base, wire

Culot, câble / ,

Žárovkové objímky, kabely / Oprawki, przewody

1 Metall-Liliputfassung lose / Miniature socket with base single

58 790 1 petit socle métallique à vis pour ampoule / 1 100 226

58 791

Kovová objímka žárovky malá 1 ks nebaleno / 1 oprawka metalowa luzem

Kunststoffsockel / Plastic socket with socket E 5,5 and 50 cm wire without bulb

Socle plastique à vis pour ampoule / #1 226

58 792

Plastový stojan s žárovkovou objímkou / 1 oprawka metalowa luzem

Fassung / Metal socket E 5,5 and 50 cm wire without bulb

Culot à vis pour ampoule avec fils / #1 226

58 793

Žárovková objímka / 1 oprawka metalowa luzem

10 Mikroglühlampen / 10 Micro bulbs

10 micro-ampoules électriques / 10 #1 226

58 800

10 mikrožárovek / 10 mikrożarówek

Litze blau 10 m / Wire blue 10 m

Câble bleu 10 m / 10 . °1 226

58 801

Kabel modrý 10 m / Przewód niebieski 10 m

Litze rot 10 m / Wire red 10 m

Câble rouge 10 m / 10 . °1 226

58 802

Kabel červený 10 m / Przewód czerwony 10 m

Litze grün 10 m / Wire green 10 m

Câble vert 10 m / 10 . °1 226

58 803

Kabel zelený 10 m / Przewód zielony 10 m

Litze gelb 10 m / Wire yellow 10 m

Câble jaune 10 m / 10 . °1 226

58 804

Kabel žlutý 10 m / Przewód żółty 10 m

Litze weiß 10 m / Wire white 10 m

Câble blanc 10 m / 10 . °1 226

58 805

Kabel bílý 10 m / Przewód biały 10 m

Litze braun 10 m / Wire brown 10 m

Câble brun 10 m / 10 . °1 226

Kabel hnědý / Przewód brązowy 10 m

Streumehl / Scatter material

Flocage /

Posypový materiál / Posypki dekoracyjne trocinkowe

1 Beutel dunkelgrün 100 g / 1 bag dark green 100 g

60 801 1 sachet de flocage vert foncé 100 g / 1 - 100 *8 215

60 802

Posyp tmavě zelený v plastovém sáčku 1 ks 100 g / 1 opakowanie ciemnozielone 100 g

1 Beutel hellgrün 100 g / 1 bag light green 100 g

1 sachet de flocage vert clair 100 g / 1 - 100 *8 215

60 803

Posyp světle zelený v plastovém sáčku 1 ks 100 g / 1 opakowanie jasnozielone 100 g

1 Beutel mittelgrün 100 g / 1 bag mid green 100 g

1 sachet de flocage vert moyen 100 g / 1 - 100 *8 215

60 804

Posyp zelený v plastovém sáčku 1 ks 100 g / 1 opakowanie średniozielone 100 g

1 Beutel dunkelbraun 100 g / 1 bag dark brown 100 g

1 sachet de flocage brun foncé 100 g / 1 - 100 *8 215

60 805

Posyp tmavě hnědý v plastovém sáčku 1 ks 100 g / 1 opakowanie ciemnobrązowe 100 g

1 Beutel hellbraun 100 g / 1 bag light brown 100 g

1 sachet de flocage brun clair 100 g / 1 - 100 *8 215

60 814

Posyp světle hnědý v plastovém sáčku 1 ks 100 g / 1 opakowanie jasnobrązowe 100 g

1 Beutel bunt 100 g / 1 bag coloured 100 g

1 sachet de flocage assorti 100 g / 1 100 *8 215

60 900

Posyp barevný v plastovém sáčku 1 ks 100 g / 1 opakowanie mieszane 100 g

1 Beutel Natursand 500 g / 1 bag natural sand 500 g

1 sachet de sable 500 g / 1 500 *10 215

Přírodní písek v plastovém sáčku 1 ks 500 g / 1 opakowanie piasku naturalnego 500 g

Gleisschotter H0 / Track ballast in bottle H0

Ballast HO / 0

Štěrkový posyp do kolejiště, měřítko H0 / Szuter do torów H0

1 Streuflasche schwarz 500 ml / 1 applicator bottle black 500 ml

61 825 1 flacon de ballast noir 500 ml / 1 500 8 39

61 826

Štěrk černý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, czarny 500 ml

1 Streuflasche braun 500 ml / 1 applicator bottle brown 500 ml

1 flacon de ballast brun 500 ml / 1 500 8 39

61 827

Štěrk hnědý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, brązowy 500 ml

1 Streuflasche hellgrau 500 ml / 1 applicator bottle light grey 500 ml

1 flacon de ballast gris clair 500 ml / 1 - 500 8 39

Štěrk světle šedý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, jasnoszary 500 ml

25


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

61 828

1 Streuflasche dunkelgrau 500 ml / 1 applicator bottle dark grey 500 ml

1 flacon de ballast gris foncé 500 ml / 1 - 500 8 39

Štěrk tmavě šedý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, ciemnoszary 500 ml

Gleisschotter TT / Track ballast in bottle TT

Ballast TT /

Štěrkový posyp do kolejiště, měřítko TT / Szuter do torów TT

63 829

63 830

63 831

63 832

1 Streuflasche schwarz 500 ml / 1 applicator bottle black 500 ml

1 flacon de ballast noir 500 ml / 1 500 8 169

Štěrk černý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, czarny 500 ml

1 Streuflasche braun 500 ml / 1 applicator bottle brown 500 ml

1 flacon de ballast brun 500 ml / 1 500 8 169

Štěrk hnědý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, brązowy 500 ml

1 Streuflasche hellgrau 500 ml / 1 applicator bottle light grey 500 ml

1 flacon de ballast gris clair 500 ml / 1 - 500 8 169

Štěrk světle šedý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, jasnoszary 500 ml

1 Streuflasche dunkelgrau 500 ml / 1 applicator bottle dark grey 500 ml

1 flacon de ballast gris foncé 500 ml / 1 - 500 8 169

Štěrk tmavě šedý v dávkovací dóze 1 ks 500 ml / 1 pojemnik, ciemnoszary 500 ml

Laubbäume und Sträucher / Trees and shrubs

Arbres et buissons /

Listnaté stromy a keře / Drzwka i krzewy

4 Laubbäume 9 cm / 4 deciduous trees 9 cm

70 901 4 arbres feuillus 9 cm / 4 9 *1 207

70 904

Listnatý strom 4 ks 9 cm / 4 drzewka liściaste 9 cm

4 Birken 9 cm / 4 birches 9 cm

4 bouleaux 9 cm / 4 9 *1 207

70 905

Bříza 4 ks 9 cm / 4 brzozy 9 cm

4 Pappeln 10 cm / 4 poplars 10 cm

4 peupliers 10 cm / 4 10 *1 207

70 906

Topol 4 ks 10 cm / 4 topole 10 cm

10 Sträucher 4 cm / 10 shrubs green 4 cm

10 arbustes 4 cm / 10 4 *1 207

70 927

Keř 10 ks 4 cm / 10 krzewów niskich 4 cm

8 Laubbäume BA / 8 deciduous trees - kit

8 arbres feuillus / 8 - *1 206

70 929

Listnatý strom 8 ks - staveb. díly / 8 drzewek liściastych z.m.

4 Obstbäume 7 cm / 4 fruit trees 7 cm

4 arbres fruitiers 7 cm / 4 7 *1 207

70 931

Ovocný strom 4 ks 7 cm / 4 drzewka owocowe 7 cm

10 Laubbäume mit Seeschaum hellgrün / 10 deciduous trees with sea foam light green

10 arbres feuillus avec zeschuim, vert clair / 10 - *1 206

70 932

Listnatý strom z mořské houby 10 ks světle zelená / 10 drzewek liściastych jasnozielona

10 Laubbäume mit Seeschaum maigrün / 10 deciduous trees with sea foam spring green

10 arbres feuillus avec zeschuim, vert printemps / 10 - *1 206

70 933

Listnatý strom z mořské houby 10 ks jarní zeleň / 10 drzewek liściastych zieleń majowa

10 Laubbäume mit Seeschaum laubgrün / 10 deciduous trees with sea foam green

10 arbres feuillus avec zeschuim, vert feuille / 10 *1 206

70 934

Listnatý strom z mořské houby 10 ks listová zeleň / 10 drzewek liściastych zieleń listkowa

10 Laubbäume mit Seeschaum dunkelgrün / 10 deciduous trees with sea foam dark green

10 arbres feuillus avec zeschuim, vert foncé / 10 - *1 206

Listnatý strom z mořské houby 10 ks tmavě zelená / 10 drzewek liściastych ciemnozielona

Tannen / Evergreens

Sapins /

Jedle / Choinki

Display für Tannensortiment leer / Display

71 900 Présentoir pour assortiment de sapins, vide / , 1 209

71 910

Stojan na zboží (jedle), prázdný / Opakowanie ekspozycyjne - puste

Display - Tannensortiment / Display - Evergreens

Présentoir pour assortiment de sapins / 1 209

71 913

Stojan se zbožím (jedle) / Opakowanie ekspozycyjne

5 Tannen mit Fuß 5 cm / 5 evergreens with base 5 cm

5 sapins avec socles 5 cm / 5 5 *1 208

71 914

Jedle s pařezem 5 ks 5 cm / 5 choinek ze stopką 5 cm

5 Tannen mit Fuß 7 cm / 5 evergreens with base 7 cm

5 sapins avec socles 7 cm / 5 7 *1 209

71 915

Jedle s pařezem 5 ks 7 cm / 5 choinek ze stopką 7 cm

5 Tannen mit Fuß 9 cm / 5 evergreens with base 9 cm

5 sapins avec socles 9 cm / 5 9 *1 209

Jedle s pařezem 5 ks 9 cm / 5 choinek ze stopką 9 cm

26


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

07/10

71 916

5 Tannen Hochstamm 11 cm / 5 evergreens with tall trunk 11 cm

5 sapins à hauts troncs 11 cm / 5 11 *1 209

71 917

Jedle s vysokým kmenem 5 ks 11 cm / 5 choinek wysokich 11 cm

5 Tannen Hochstamm 14 cm / 5 evergreens with tall trunk 14 cm

5 sapins à hauts troncs 14 cm / 5 14 *1 209

71 918

Jedle s vysokým kmenem 5 ks 14 cm / 5 choinek wysokich 14 cm

5 Tannen Hochstamm 19 cm / 5 evergreens with tall trunk 19 cm

5 sapins à hauts troncs 19 cm / 5 19 *1 209

71 925

Jedle s vysokým kmenem 5 ks 19 cm / 5 choinek wysokich 19 cm

3 Tannen / 3 evergreens

3 sapins / 3 1 208

71 926

3 jedle / 3 jodły

1 Tanne lose 4 cm / 1 evergreen single 4 cm

1 sapin 4 cm / 1 4 1 209

71 927

Jedle 1 ks, nebalená 4 cm / 1 choinka luzem 4 cm

1 Tanne lose 6 cm / 1 evergreen single 6 cm

1 sapin 6 cm / 1 6 30 209

71 928

Jedle 1 ks, nebalená 6 cm / 1 choinka luzem 6 cm

1 Tanne lose 9 cm / 1 evergreen single 9 cm

1 sapin 9 cm / 1 9 30 209

71 929

Jedle 1 ks, nebalená 9 cm / 1 choinka luzem 9 cm

1 Tanne lose 11 cm / 1 evergreen single 11 cm

1 sapin 11 cm / 1 11 25 209

71 930

Jedle 1 ks, nebalená 11 cm / 1 choinka luzem 11 cm

1 Tanne mit Fuß lose 5 cm / 1 evergreen with base single 5 cm

1 sapin avec socle 5 cm / 1 5 40 209

71 931

Jedle s pařezem 1 ks, nebalená 5 cm / 1 choinka ze stopką luzem 5 cm

1 Tanne mit Fuß lose 7 cm / 1 evergreen with base single 7 cm

1 sapin avec socle 7 cm / 1 7 40 209

71 932

Jedle s pařezem 1 ks, nebalená 7 cm / 1 choinka ze stopką luzem 7 cm

1 Tanne mit Fuß lose 9 cm / 1 evergreen with base single 9 cm

1 sapin avec socle 9 cm / 1 9 30 209

71 933

Jedle s pařezem 1 ks, nebalená 9 cm / 1 choinka ze stopką luzem 9 cm

1 Tanne Hochstamm lose 11 cm / 1 evergreen with tall trunk single 11 cm

1 sapin à haut tronc 11 cm / 1 11 50 209

71 934

Jedle s vysokým kmenem 1 ks, nebalená 11 cm / 1 choinka wysoka luzem 11 cm

1 Tanne Hochstamm lose 14 cm / 1 evergreen with tall trunk single 14 cm

1 sapin à haut tronc 14 cm / 1 14 30 209

71 935

Jedle s vysokým kmenem 1 ks, nebalená 14 cm / 1 choinka wysoka luzem 14 cm

1 Tanne Hochstamm lose 19 cm / 1 evergreen with tall trunk single 19 cm

1 sapin à haut tronc 19 cm / 1 19 20 209

71 936

Jedle s vysokým kmenem 1 ks, nebalená 19 cm / 1 choinka wysoka luzem 19 cm

10 Tannen unbeflockt / 10 evergreen trees without foliage

10 sapins / 10 *1 208

71 938

Jedle nevločkovaná 10 ks / 10 choinek bez igliwia

12 Tannen unbeflockt BA / Evergreen kit 12 pieces without foliage

12 sapins / 12 - *1 208

71 940

Jedle nevločkovaná 12 ks - staveb. díly / 12 choinek bez igliwia - z.m.

1 Tannenfuß lose / 1 evergreen base single

1 socle de sapin / 1 120 209

71 941

Jedlový pařez 1 ks nebaleno / 1 stopka do choinki luzem

12 Kiefernstämme mit Belaubung BA / 12 evergreen tree trunks with foliage - kit

12 pins en kit avec feuillage / 12 - 1 210

Kmen borovice s větvemi 12 ks - staveb. díly / 12 drzewek wysokich z listowiem - z.m.

Geländematten 50 x 35 cm / Scenic mats 50 x 35 cm

Tapis 50 x 35 cm / 50 35

Koberce - krajina 50 x 35 cm / Maty 50 x 35 cm

1 Kornfeldmatte / 1 piece corn field mat

75 111 1 tapis "champ de blé" / 1 *1 217

75 112

Koberec - obilné pole 1 ks / 1 mata z suchą trawą

1 Wiesenmatte dunkel / 1 piece dark meadow mat

1 tapis "prairie foncée" / 1 *1 217

75 113

Koberec - louka tmavá 1 ks / 1 mata ciemnozielona

1 Wiesenmatte hell / 1 piece light meadow mat

1 tapis "prairie claire" / 1 *1 217

75 114

Koberec - louka světlá 1 ks / 1 mata jasnozielona

1 Waldbodenmatte / 1 piece forest floor mat

1 tapis "sol de forêt" / 1 *1 217

Koberec - lesní půda 1 ks / 1 mata z podłożem leśnym

27


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

75 115

1 Heidematte / 1 piece heath mat

1 tapis "bruyère" / 1 *1 217

75 116

Koberec - vřesoviště 1 ks / 1 wrzosowisko

1 Sommerwiesenmatte / 1 piece summer meadow mat

1 tapis "prairie en été" / 1 *1 217

75 117

Koberec - letní louka 1 ks / 1 mata z łąką letnią

1 Herbstwiesenmatte / 1 piece autumn meadow mat

1 tapis "prairie en automne" / 1 *1 217

75 118

Koberec - podzimní louka 1 ks / 1 z łąką jesienną

1 Schottermatte / 1 piece gravel for roadbed mat

1 tapis "terre" / 1 *1 218

75 119

Koberec - štěrk 1 ks / 1 mata szutrowa pod tory

1 Schottermatte meliert / 1 piece ballast mat mixed

1 tapis "terre" / 1 ш *1 218

75 120

Koberec - štěrk stínovaný1 ks / 1 mata szutrowa, mieszana

1 Schottermatte fein / 1 piece ballast mat fine

1 tapis "terre", fin / 1 - *1 218

75 121

Koberec - jemný štěrk 1 ks / 1 mata szutrowa, drobna, pod tory

1 Felsmatte grau / 1 piece rock mat grey

papier, imitation roche grise / 1 *1 218

75 122

Koberec - skalnatý povrch šedý 1 ks / 1 mata na skałki, szara

1 Felsmatte braun / 1 piece rock mat brown

Papier, imitation roche brune / 1 *1 218

75 229

Koberec - skalnatý povrch hnědý 1 ks / 1 mata na skałki, brązowa

Geländekrepp / Landscape crepe paper

Papier crêpe / 1 218

75 511

Krepový papír / Mata do formowania terenu

1 Kornfeldmatte lose / 1 piece corn field mat single

1 tapis "champ de blé" / 1 50 217

75 512

Koberec - obilné pole 1 ks nebaleno / 1 mata z suchą trawą luzem

1 Wiesenmatte dunkel lose / 1 piece dark meadow mat single

1 tapis "prairie foncée" / 1 50 217

75 513

Koberec - louka tmavá 1 ks nebaleno / 1 mata ciemnozielona luzem

1 Wiesenmatte hell lose / 1 piece light meadow mat single

1 tapis "prairie claire" / 1 50 217

75 514

Koberec - louka světlá 1 ks nebaleno / 1 mata jasnozielona luzem

1 Waldbodenmatte lose / 1 piece forest floor mat single

1 tapis "sol de forêt" / 1 50 217

75 515

Koberec - lesní půda 1 ks nebaleno / 1 mata z podłożem leśnym luzem

1 Heidematte lose / 1 piece heath mat single

1 tapis "bruyère" / 1 50 217

75 516

Koberec - vřesoviště 1 ks nebaleno / 1 wrzosowisko luzem

1 Sommerwiesenmatte lose / 1 piece summer meadow mat single

1 tapis "prairie en été" / 1 50 217

75 517

Koberec - letní louka 1 ks nebaleno / 1 mata z łąką letnią luzem

1 Herbstwiesenmatte lose / 1 piece autumn meadow mat single

1 tapis "prairie en automne" / 1 50 217

75 518

Koberec - podzimní louka 1 ks nebaleno / 1 z łąką jesienną luzem

1 Schottermatte lose / 1 piece gravel for roadbed mat single

1 tapis "terre" / 1 50 218

75 519

Koberec - štěrk 1 ks nebaleno / 1 mata szutrowa pod tory luzem

1 Schottermatte meliert fein lose / 1 piece ballast mat mixed single

1 tapis "terre" /1 ш 50 218

75 520

Koberec - štěrk stínovaný 1 ks nebaleno / 1 mata szutrowa, mieszana luzem

1 Schottermatte fein lose / 1 piece ballast mat fine single

1 tapis "terre", fin / 1 - 50 218

75 590

Koberec - jemný štěrk 1 ks nebaleno / 1 mata szutrowa, drobna, pod tory luzem

1 Geländematte sortiert lose / 1 piece scenic mat assorted single

1 assortiment de tapis / 50 216

75 592

Koberce s různými povrchy 1 ks nebaleno / 1 mata, sortowane luzem

Streufasern Wiese hell 20 g / 1 bag short-fibre scatter material light meadow 20 g

Flocage prairie claire 20 g / 1 20 *1 217

75 593

Sypaná vlákna - louka světlá 20 g / Trawka elektrostatyczna, jasna 20 g

Streufasern Waldboden 20 g / 1 bag short-fibre scatter material forest floor 20 g

Flocage forêt 20 g / 1 20 *1 217

75 594

Sypaná vlákna - lesní půda 20 g / Trawka elektrostatyczna, podłoże leśne 20 g

Streufasern Wiese dunkel 20 g / 1 bag short-fibre scatter material dark meadow 20 g

Flocage prairie foncée 20 g / 1 20 *1 217

Sypaná vlákna - louka tmavá 20 g / Trawka elektrostatyczna, ciemna 20 g

28


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

Moose, Schaumflocken, Vlies, Geländegestaltung / Moss, Foam, Fleece

Mousse, flocage mousse, petits tapis et / , , , ш

Mechy, pěnové vločky, netkané materiály, menší koberce a další materiály pro tvorbu krajiny / Różnorodne materiały dekoracyjne do kształtowania terenu na makietach

76 560

Islandmoos farbig 30 g / Icelandic moss assortment 30 g

Mousse, diverses couleurs 30 g / 30 *1 210

76 651

Islandský mech barevný 30 g / Mech islandzki farbowany 30 g

Islandmoos 50 g / Icelandic moss green 50 g

Mousse verte 50 g / 50 *1 210

76 652

Islandský mech 50 g / Mech islandzki zielony 50 g

Schaumflocken dunkelgrün fein 400 ml / Foliage dark green fine 400 ml

Flocage mousse fin vert foncé 400 ml / - 400 *1 214

76 653

Jemné pěnové vločky, tmavě zelené 400 ml / Posypka drobna, ciemnozielona 400 ml

Schaumflocken dunkelgrün mittel 400 ml / Foliage dark green mid 400 ml

Flocage mousse moyen vert foncé 400 ml / - 400 *1 214

76 654

Středně hrubé pěnové vločky, tmavě zelené 400 ml / Posypka średnia, ciemnozielona 400 ml

Schaumflocken dunkelgrün grob 400 ml / Foliage dark green coarse 400 ml

Flocage mousse gros vert foncé 400 ml / - 400 *1 1214

76 655

Hrubé pěnové vločky, tmavě zelené 400 ml / Posypka gruba, ciemnozielona 400 ml

Schaumflocken laubgrün fein 400 ml / Foliage green fine 400 ml

Flocage mousse fin vert feuille 400 ml / 400 *1 214

76 656

Jemné pěnové vločky, listová zeleň 400 ml / Posypka, zieleń listkowa, drobna 400 ml

Schaumflocken laubgrün mittel 400 ml / Foliage green mid 400 ml

Flocage mousse moyen vert feuille 400 ml / 400 *1 214

76 657

Středně hrubé pěnové vločky, listová zeleň 400 ml / Posypka, zieleń listkowa, średnia 400 ml

Schaumflocken laubgrün grob 400 ml / Foliage green coarse 400 ml

Flocage mousse gros vert feuille 400 ml / 400 *1 214

76 658

Hrubé pěnové vločky, listová zeleň 400 ml / Posypka, zieleń listkowa, gruba 400 ml

Schaumflocken hellgrün fein 400 ml / Foliage mid-green fine 400 ml

Flocage mousse fin vert clair 400 ml / - 400 *1 214

76 659

Jemné pěnové vločky, světle zelené 400 ml / Posypka jasnozielona, drobna 400 ml

Schaumflocken hellgrün mittel 400 ml / Foliage mid-green mid 400 ml

Flocage mousse moyen vert clair 400 ml / - 400 *1 214

76 660

Středně hrubé pěnové vločky, světle zelené 400 ml / Posypka jasnozielona, średnia 400 ml

Schaumflocken hellgrün grob 400 ml / Foliage mid-green coarse 400 ml

Flocage mousse gros vert clair 400 ml / - 400 *1 214

76 661

Hrubé pěnové vločky, světle zelené 400 ml / Posypka jasnozielona, gruba 400 ml

Schaumflocken maigrün fein 400 ml / Foliage spring green fine 400 ml

Flocage mousse fin vert printemps 400 ml / - 400 *1 214

76 662

Jemné pěnové vločky, jarní zeleň 400 ml / Posypka zieleń majowa, drobna 400 ml

Schaumflocken maigrün mittel 400 ml / Foliage spring green mid 400 ml

Flocage mousse moyen vert printemps 400 ml / - 400 *1 214

76 663

Středně hrubé pěnové vločky, jarní zeleň 400 ml / Posypka zieleń majowa, średnia 400 ml

Schaumflocken maigrün grob 400 ml / Foliage spring green coarse 400 ml

Flocage mousse gros vert printemps 400 ml / - 400 *1 214

76 664

Hrubé pěnové vločky, jarní zeleň 400 ml / Posypka zieleń majowa, gruba 400 ml

Schaumflocken erdbraun fein 400 ml / Foliage earth coloured fine 400 ml

Flocage mousse fin brun terre 400 ml / 400 *1 214

76 665

Jemné pěnové vločky v barvě zeminy 400 ml / Posypka koloru ziemistobrązowego, drobna 400 ml

Schaumflocken sandfarbig fein 400 ml / Foliage sand coloured fine 400 ml

Flocage mousse fin couleur sable 400 ml / 400 *1 214

76 666

Jemné pěnové vločky v barvě písku 400 ml / Posypka koloru piaskowego, drobna 400 ml

Rollrasen hellgrün 15 x 25 cm / Lawn roll light green 15 x 25 cm

Tapis d'herbe, vert clair 15 x 25 cm / - 15 25 *1 212

76 667

Travnatý koberec světle zelený 15 x 25 cm / Trawka dzika, zwijana, jasnozielona 15 x 25 cml

Rollrasen maigrün 15 x 25 cm / Lawn roll spring green 15 x 25 cm

Tapis d'herbe, vert printemps 15 x 25 cm / 15 25 *1 212

76 668

Travnatý koberec jarní zeleň 15 x 25 cm / Trawka dzika, zwijana, zieleń majowa 15 x 25 cm

Rollrasen mit Maiblumen 15 x 25 cm / Lawn roll with spring flowers 15 x 25 cm

Tapis d'herbe, vert fleuri 15 x 25 cm / 15 25 *1 212

76 669

Travnatý koberec s jarními květy15 x 25 cm / Trawka dzika, zwijana, z kwiatami 15 x 25 cm

Rollrasen laubgrün 15 x 25 cm / Lawn roll green 15 x 25 cm

Tapis d'herbe vert feuille 15 x 25 cm / 15 25 *1 212

76 670

Travnatý koberec listová zeleň 15 x 25 cm / Trawka rolowana, zieleń listkowa 15 x 25 cm

Rollrasen dunkelgrün 15 x 25 cm / Lawn roll dark green 15 x 25 cm

Tapis d'herbe vert foncé 15 x 25 cm / - 15 25 *1 212

76 931

Travnatý koberec tmavě zelený 15 x 25 cm / Trawka rolowana, ciemnozielona 15 x 25 cm

Blumenmatte violett 9,5 x 15 cm / Flower mat lilac 9,5 x 15 cm

Tapis floraux violet 9,5 x 15 cm / 9,5 x 15 *1 212

Květinové koberce fialová 9,5 x 15 cm / Maty z kwiatów fioletowa 9,5 x 15 cm

29


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

76 932

76 933

76 934

76 935

76 936

76 937

76 938

76 939

76 941

76 942

Blumenmatte rot 9,5 x 15 cm / Flower mat red 9,5 x 15 cm

Tapis floraux rouge 9,5 x 15 cm / 9,5 x 15 *1 212

Květinové koberce červená 9,5 x 15 cm / Maty z kwiatów czerwona 9,5 x 15 cm

Blumenmatte weiß 9,5 x 15 cm / Flower mat white 9,5 x 15 cm

Tapis floraux blanc 9,5 x 15 cm / 9,5 x 15 *1 212

Květinové koberce bílá 9,5 x 15 cm / Maty z kwiatów biała 9,5 x 15 cm

Sommerblumen 150 ml / Summer flowers 150 ml

Fleurs d'été 150 ml / 150 *1 214

Letní květy 150 ml / Kwiatki letnie 150 ml

Mohnblumen 150 ml / Poppies 150 ml

Coquelicots 150 ml / 150 *1 214

Vlčí máky 150 ml / Maki 150 ml

Kornblumen 150 ml / Cornflowers 150 ml

Bleuets 150 ml / 150 *1 214

Chrpy 150 ml / Wrzosy 150 ml

Frühlingsblumen 150 ml / Spring flowers 150 ml

Fleurs de printemps 150 ml / 150 *1 214

Jarní květy / Kwiatki wiosenne 150 ml

Schaumflocken oliv fein 400 ml / Foliage oliv fine 400 ml

Flocage mousse fin vert olive 400 ml / 400 *1 214

Jemné pěnové vločky, olivově zelené 400 ml / Posypka oliwkowa, drobna 400 ml

Schaumflocken flieder 150 ml / Foam flocking Lilac 150 ml

Lias, 150 ml / 150 *1 214

Pěnové vločky šeřík 150 ml / Fioletowe listowie z gąbeczki 150 ml

Kartoffelacker grob grün, Saatfläche hellgrün je 33 x 22 cm / 1 potato field green, 1 seeded field light green each 33 x 22 cm

Champ de pommes de terre en fleurs, champ cultivé, 33 x 22 cm chacun / 33 22 *1 216

Brambořiště zelené s širokými brázdami, oseté pole světle zelené vždy 33 x 22 cm / Pole kartoflane grube, pole sałaty, jasnozielone po 33 x 22 cm

Kartoffelacker fein, Ackerfläche je 33 x 22 cm / 1 potato field fine, 1 ploughed field each 33 x 22 cm

Champ de pommes de terre fin, surface cultivable, 33 x 22 cm chacun / 33 22 *1 216

Brambořiště s úzkými brázdami, orná půda vždy 33 x 22 cm / Pole kartoflane drobne, zaorana ziemia po 33 x 22 cm

76 947

Naturmoos 25 g / Natural moss 25 g

Mousse végétale 25 g / 25 *1 211

76 949

Přírodní mech 25 g / Krzewy naturalne 25 g

Strukturmoos grob 245 x 120 mm / Structured moss coarse 245 x 120 mm

Mousse verte, épaisse 245 x 120 mm / 245 120 *1 213

76 950

Mech s hrubou strukturou 245 x 120 mm / Pianka strukturalna, drobna 245 x 120 mm

Strukturmoos fein 245 x 120 mm / Structured moss fine 245 x 120 mm

Mousse verte, fine 245 x 120 mm / 245 120 *1 213

76 951

Mech s jemnou strukturou 245 x 120 mm / Pianka strukturalna, gruba 245 x 120 mm

Seefolie mit Wasserfläche je 32 x 21 cm / Water each 32 x 21 cm

Feuilles imitant l'eau, 32 x 21 cm / 32 21 *1 216

76 963

Vodní povrch - fólie vždy 32 x 21 cm / Folia wodna z podłożem po 32 x 21 cm

2 Hecken blühend / 2 hedges in bloom

2 haies fleuries / 2 *1 211

76 964

Kvetoucí živý plot 2 ks / 2 żywopłoty z kwiatkami

2 Hecken dunkelgrün / 2 dark green hedges

2 haies, vert foncé / 2 - *1 211

76 975

Živý plot tmavě zelený 2 ks / 2 żywopłoty zielone

Moosschaum maigrün mittel 1000 ml / Moss foam spring green medium 1000 ml

Flocage mousse vert printemps, moyen 1000 ml / 1000 *1 213

76 976

Pěnová hmota středně hrubá, jarní zeleň 1000 ml / Pianka morska, zieleń majowa, średnia 1000 ml

Moosschaum hellgrün mittel 1000 ml / Moss foam light green medium 1000 ml

Flocage mousse vert clair, moyen 1000 ml / - 1000 *1 213

76 977

Pěnová hmota středně hrubá, světle zelená 1000 ml / Pianka morska, zieleń jasna, średnia 1000 ml

Moosschaum laubgrün mittel 1000 ml / Moss foam medium green medium 1000 ml

Flocage mousse vert feuille, moyen 1000 ml / 1000 *1 213

76 978

Pěnová hmota středně hrubá, listová zeleň 1000 ml / Pianka morska, zieleń listkowa, średnia 1000 ml

Moosschaum dunkelgrün mittel 1000 ml / Moss foam dark green medium 1000 ml

Flocage mousse vert foncé, moyen 1000 ml / - 1000 *1 213

76 979

Pěnová hmota středně hrubá, tmavě zelená 1000 ml / Pianka morska, ciemnozielona, średnia 1000 ml

Moosschaum maigrün fein 1000 ml / Moss foam spring green fine 1000 ml

Flocage mousse vert printemps, fin 1000 ml / 1000 *1 213

76 980

Pěnová hmota jemná, jarní zeleň 1000 ml / Pianka morska, zieleń majowa, drobna 1000 ml

Moosschaum hellgrün fein 1000 ml / Moss foam light green fine 1000 ml

Flocage mousse vert clair, fin 1000 ml / - 1000 *1 213

76 981

Pěnová hmota jemná, světle zelená 1000 ml / Pianka morska, zieleń jasna, drobna 1000 ml

Moosschaum laubgrün fein 1000 ml / Moss foam medium green fine 1000 ml

Flocage mousse vert feuille, fin 1000 ml / 1000 *1 213

Pěnová hmota jemná, listová zeleň 1000 ml / Pianka morska, zieleń listkowa, drobna 1000 ml

30


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

07/10

07/10

76 982

76 990

Moosschaum dunkelgrün fein 1000 ml / Moss foam dark green fine 1000 ml

Flocage mousse vert foncé, fin 1000 ml / - 1000 *1 213

Pěnová hmota jemná, tmavě zelená 1000 ml / Pianka morska, ciemnozielona, drobna 1000 ml

Set zur Landschaftsgestaltung / Landscaping set

Kit pour réaliser un paysage / ш *1 205

Sada k tvorbě krajiny / Zestaw do kształtowania terenu

Wintergestaltung / Winter decoration

Wintergestaltung / Winter decoration

00 / Akcesoria zimowe

Schneepulver mit Glitter / Snow powder and glitter

77 032 Poudre de neige à scintillement / ш 8 236

77 033

Sněhový posyp se třpytkami / Proszek do robienia śniegu

1 Beutel Winterzauber 100 g / 1 bag Winter Wonderland 100 g

1 sachet de neige 100 g / 1 „ “ 100 *10 236

77 035

Vánoční zázrak v plastovém sáčku 1 ks 100 g / 1 opakowanie śniegu 100 g

1 Dose Leimfarbe weiß 250 ml / 1 white distemper 250 ml

1 colle blanche 250 ml / 1 250 4 224

77 594

Bílá klihová barva v plastové dóze 1 ks 250 ml / 1 opakowanie kleju białego 250 ml

Eiszapfen (aus Karton) / Icicles (cardboard)

Morceaux de glace / *1 235

77 920

Rampouchy z tvrdého papíru / Zwisy lodowe z kartonu

5 Wintertannen / 5 winter evergreens

5 sapins enneigés / 5 *1 236

77 921

Vánoční jedle 5 ks / 5 choineczek zimowych

3 Laubbäume im Winter / 3 deciduous trees in winter

3 arbres feuillus en hiver / 3 1 236

Listnaté stromy v zimě 3 ks / 3 drzewka liściaste ośnieżone

Souvenirs und Fan-Artikel / Advertising material

Souvenirs et articles de fans / outillage / /

Suvenýry a reklamní předměty / nástroje pro modeláře / Upominki i akcesoria dla fanów

Maßstabslineal H0 / Scale ruler H0

99 004 Règle de mesure à l'échelle H0 / ш 0 *1 72

99 005

Pravítko – měřítko H0 / Linijka skalowa H0

Maßstabslineal TT / Scale ruler TT

Règle de mesure à l'échelle TT / ш *1 185

99 006

Pravítko – měřítko TT / Linijka skalowa TT

Maßstabslineal N / Scale ruler N

Règle de mesure à l'échelle N / ш N *1 195

99 007

Pravítko – měřítko N / Linijka skalowa N

10 Bastelfeilen / 10 modeller’s files

10 limes / 10 *1 121

99 008

Pilník pro modeláře 10 ks / 10 pilniczków

Streuflasche mit Griffmulde / Applicator bottle with handgrip

Flacon verseur / 1 215

99 011

Dávkovací dóza / Opakowanie do szutrów

Auhagen-Räuchermann / Auhagen – smoking man

Auhagen - Smoking homme / Аухаген - Курение “человек” 1 237

99 021

Stojan na františky Auhagen, dřevěná figura / Figurka – Auhagen

Auhagen-Miniräuchermann / Auhagen – minismoking man – railwayman

Auhagen - Minismoking homme / Аухаген - малые курения человек 1 237

99 022

Stojan na františky Auhagen, malá dřevěná figura železničáře / Auhagen – palacz – kolejarz

Räucherkerzchen klein / Smoking candles small

Fumer petites bougies / Курение свечи малых 1 237

99 051

Vánoční vonný františek, malý / Kadzidełka małe

Werbemodell – Modellbahnshop / Advertising model – model railway shop

Maquette publicitaire – Atelier de maquette ferroviaire / 1 102

Reklamní model – Prodejna potřeb pro železniční modelářství / Model reklamowy – sklepik z modelami kolejek

99 301

Au-BOX

150 x 60 x 50 mm 10 72

07/10

99 302

Au-BOX

230 x 60 x 50 mm 10 72

07/10

99 303

Au-BOX…

300 x 60 x 50 mm 10 72

99 514

1 Folietragetasche mit Logo / Auhagen foil bags

Sac publicitaire / , 100 -

Plastová taška s logem 1 ks / 1 reklamówka foliowa z logo

31


neu ab Art.-Nr BezeichnungVE Kat. Seite

new from Item Designation Unit Cat. page

date de sortie Article Désignation Unité Cat. page

.. . .

nově od Kat. č. Název O. j. Kat. str.

nowy od Art. nr Nazwa produktu Szt. Strona w kat.

Neuheitenprospekt 2010 / New items brochure 2010

99 595 Brochure nouveautés 2010 / ш 2010 1 -

Prospekt s novinkami na rok 2010 / Prospekt nowości 2010

Neuheitenprospekt 2010 / New items brochure 2010

99 596 Brochure nouveautés 2010 / ш 2010

Prospekt s novinkami na rok 2010 / Prospekt nowości 2010

RUS 1 -

Neuheitenprospekt 2010 / New items brochure 2010

99 597 Brochure nouveautés 2010 / ш 2010

Prospekt s novinkami na rok 2010 / Prospekt nowości 2010

GB

1 -

Neuheitenprospekt 2010 / New items brochure 2010

99 598 Brochure nouveautés 2010 / ш 2010

Prospekt s novinkami na rok 2010 / Prospekt nowości 2010

PL

1 -

Neuheitenprospekt 2010 / New items brochure 2010

99 599 Brochure nouveautés 2010 / ш 2010

Prospekt s novinkami na rok 2010 / Prospekt nowości 2010

CZ SK

1 -

Neuheitenprospekt 2010 / New items brochure 2010

99 600 Brochure nouveautés 2010 / ш 2010

Prospekt s novinkami na rok 2010 / Prospekt nowości 2010

D

1 -

UVP-Preisliste 2010 / Offer 2010

99 601 Offre 2010 / редложение 2010 1 -

Nabídka 2010 / Oferta 2010

Produktübersicht, 6-sprachig 2010 / Product overview in 6 languages 2010

99 602 Aperçu des produits, en 6 langues 2010 / , 6 2010 1 -

Přehled produktů v šesti jazycích 2010 / 6-cio języczny profil produkcyjny 2010

Katalog Nr. 11 mit Neuheiten 2010 / Catalogue No. 11 with New items brochure 2010

99 611 Catalogue n° 11 / 11 ш 2010 1 -

Katalog č. 11 s novinkami na rok 2010 / Katalog nr 11 z nowościami 2010 r.y

F

VE = Verpackungseinheit / Mindestbestellmenge für Handel / Unite = packing unit / minimum trade order

Unité = Unité de conditionnement / quantité minimum de commande pour le commerce détail / .. = /

O.j. = obalová jednotka/minimální prodejní množství / Szt. = Opakowanie, minimalna ilość do zamówienia przez sprzedawców

* = im Beutel oder Klapp-Pack zum Aufhängen / bagged or in box for hanging display

* = en sachet ou en têtière pour présentoir /

* = v plastovém obalu nebo uzaviratelném obalu k zavěšení / w woreczku lub wyprasce do wyboru

# = im Beutel / bagged / en sachet / / v plastovém obalu / w woreczku

° = ohne Verpackung / without packaging / sans emballage / / nebaleno / bez opakowania

BA = Bausatz / Kit / Maquette / / sada stavebních dílů / z.m. = zestaw do montażu

- = ohne Abbildung / not illustrated / sans illustration / / obrázek není k dispozici / bez obrazka

Änderungen vorbehalten! / We reserve the right to make changes!

Tout droit de modification réservé! / !

Změny vyhrazeny! / Zmiany zastrzeżone!

32

More magazines by this user
Similar magazines