n - Kong

kong.it

n - Kong

používejte blokanty na kovových lanech.

Obr. 1 - TRENDER FULL

Obr. 2 - TRENDER BASE

Obr. 1-2 - Terminologie a základní materiály jednotlivých součástí:

(A) Těleso z hliníkové slitiny, (B) Ocelové ozubené vačky,

(C) Bezpečnostní zařízení ozubených vaček z hlíkové slitiny,

(D) Zařízení pro přidržení lan z hliníkové slitiny, (E1-E2) Otvory

pro vložení pojistných karabin zařízení pro přidržení lan, (F)

Otvory pro připojení lanyardu nebo karabiny, (G) Karabina z hliníkové

slitiny, (H) Ergonomické rukojeti z polyamidu.

UMÍSTĚNÍ

Obr. 3 – Umístění TRENDERU na lana se stejným průměrem:

a) zajistěte jednu z obou ozubených vaček (B) v otevřené poloze

potáhnutím pojistného zařízení (C) na vnější straně tělesa (A),

b) nadzvedněte zařízení na přidržení lan (D) a nasaďte TRENDER

na jedno z obou lan a zkontrolujte přitom vyznačený směr použití,

c) uvolněte ozubenou vačku (B) jejím stisknutím ve směru lana,

d) zkontrolujte, zda je bezpečnostní zařízení (C) umístěno uvnitř

tělesa (A) a zda brání kompletnímu otevření ozubené vačky (B),

e) zopakujte body a,b,c,d, také při vkládání druhého lana do

ozubené vačky (B),

f) zajistěte zařízení na přidržení lan (D) vložením karabiny (G)

do otvoru (E1); poté v případě TRENDER BASE vložte karabinu

vyhovující normě EN 362 do otvoru (E2).

Důležitá informace: před zahájením výstupu připevněte

lana k pevnému bodu (s minimální možnou délkou volného

lana), aby se zabránilo náhodnému posuvu, který by mohl

způsobit nebezpečné úrazy, dokonce i smrtelné (obr. 4).

Školy stromolezení mohou na svou odpovědnost používat nebo

vyučovat také jiné bezpečnostní systémy pro výstup.

V podmínkách absolutní bezpečnosti před použitím TREN-

DERU proveďte funkční zkouku a zkontrolujte zejména, zda se

posouvá ve směru použití (směrem nahoru) a zda se zablokuje

v opačném směru (směrem dolů) – (obr. 5).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pozor, TRENDER FULL a TRENDER BASE nejsou zařízeními

proti pádu z výšky:

- Neustále udržujte blokant nad bodem uchycení úvazku (obr. 6),

- nikdy nepřekračujte bod rozdělení s blokantem pod uzlem/karabinou!

– (obr. 7)

Upozornění:

- Nikdy netlačte blokant na uzel: Odjištění by mohlo být velmi

namáhavé, případně nemožné (obr. 8),

- za účelem posuvu blokantu směrem dolů aktivujte pouze

ozubené vačky (obr. 9), neodpojujte karabinu, která blokuje

pojistná zařízení (C a D): hrozí smrtelné nebezpečí! – (obr.

10) Upozornění: Sestup je velmi nebezpečný!

POZN.: V případě TRENDER FULL udržujte karabinu (G) neustále

vloženou do otvoru (E1), což znemožňuje úplné otevření

bezpečnostních zařízení ozubených vaček (C) s jejich uvolněním.

POUŽITÍ V ÚLOZE ZDVOJENÉHO BLOKANTU - (EN 567)

Upozornění: Pokaždé používejte dvě lana se stejným průměrem.

Obr. 11 – Příklady správného postupu: Blokant na nohu FOOT

FUTURA použitý spolu s blokantem pro břišní uchycení (CAM

CLEAN nebo BODY FUTURA) a s TRENDEREM pomáhá udržovat

tělo uživatele ve svislé poloze a usnadňuje tak jeho vzestup.

Upozornění: „FOOT FUTURA“ je pomocné zařízení a

ne osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP), a proto

se nesmí používat samostatně!

POUŽITÍ V ÚLOZE PŘENOSNÉHO KOTVICÍHO ZAŘÍZENÍ –

(EN 795 TŘÍDA B)

More magazines by this user
Similar magazines