"דיאלוג" - מגזין דן-לשוני - Ambassade de France

ambafrance.il.org

"דיאלוג" - מגזין דן-לשוני - Ambassade de France

Shimon Peres reçupar le Premier ministreFrançois Fillon© Matignon / David Mendiboureראש ממשלת צרפת פרנסואה פיוןנפגש עם הנשיא שמעון פרס בארמוןמטיניוןצילום:‏ דוד מנדיבור ©Entretien avecBernard Kouchner,ministre des Affairesétrangères et européennes© Ministèredes Affaires étrangèreset européennes / Cyril Bailleulפגישה בין שר החוץברנאר קושנר לנשיא שמעון פרס.‏מלון רפאל,‏ פריזצילום:‏ סיריל ביול,‏משרד החוץ של צרפת ©Un Pacte d'amitiéParis - Tel AvivLe maire de Paris, BertrandDelanoë, était en visiteen Israël début avril pourinaugurer le festival Portraitde Paris à la Cinémathèque de TelAviv (voir p.10). Lors de la soiréed’ouverture, Il a rendu hommage àla « créativité et à l’intelligence decette ville » tout en souhaitant que« Jérusalem devienne à la fois lacapitale d’Israël et celle d’un futurEtat palestinien ».Au cours de cette visite, BertrandDelanoë a signé avec le maire RonHuldaï, un Pacte d'amitié et deCoopération entre Paris et Tel Aviv,qui porte sur le développementdurable, l’économie, le logementsocial, les technologies del’information, le patrimoine ainsi queles échanges artistiques et culturels.Bertrand Delanoë a déclaré« souhaiter vivement que l'amitiéqui lie les deux villes s'enrichissed'une coopération culturelletoujours plus ambitieuse. » Il s’estégalement entretenu avec TzipiLivni, la chef de l’opposition.Visite du présidentShimon Peres à ParisPar Maxime HugeuxLe président israélien, Shimon Peres, a effectué du 13 au 16 avril une visite de troisjours en France où il s’est entretenu avec le président de la République, le Premierministre, le président du Sénat et le ministre des Affaires étrangères. La visite duprésident israélien, symbole de l’amitié franco-israélienne, a permis de réaffirmerl’engagement de la France pour la sécurité d’Israël ainsi que le vœu d’une relance duprocessus de paix.La visite de Shimon Peres en France a débuté par un entretien avec le Premier ministrefrançais au cours duquel les deux hommes ont insisté sur la dimension économique duprocessus de paix au Moyen Orient.Après avoir rencontré les représentants de la communauté juive de France, le présidentde l’Etat d’Israël a inauguré le 15 avril une esplanade Ben Gourion à Paris. Accompagnéde Betrand Delanoë, maire de Paris, de Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, etde Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israël, il a levé le voile sur la plaque del’esplanade située en bordure de Seine, devant le Quai Branly. Dans son discours, ShimonPeres a rendu un vibrant hommage à Paris et à la France.Point d’orgue de la visite, le président israélien a été reçu à déjeuner par le présidentNicolas Sarkozy à l’Elysée. Les deux hommes ont rappelé la nécessité d’agir contre lenucléaire militaire iranien. Le Président français a indiqué que la France souhaitait unereprise des pourparlers de paix « pour que les Palestiniens aient un Etat démocratique,viable et moderne, qui est la condition de la sécurité d'Israël ».Cette rencontre fut ponctuée par l’inauguration de « la Maison commune Europe-Israël »,initiative de la Fondation France-Israël, qui sera présidée par Simone Veil.4 Dialogues # 30 Mars - Avril 2010


לזכור ולא לשכוח Se souvenir à RoglitComme chaque année, à l’occasion de Yom Hashoah, descentaines de personnes se sont retrouvées à Roglit, le mémorialde la déportation des Juifs de France, pour honorer la mémoiredes victimes de l’Holocauste. Une cérémonie émouvante a étéorganisée par l’association des Fils et Filles de déportés juifs de Francele 12 mars dernier, en présence de l’ambassadeur Christophe Bigot etd’Arno Klarsfeld, devant le « mur des noms » où sont gravés les 80 000noms des déportés de France.Pendant une heure se sont succédés les témoignages des survivants oude leurs enfants. « Je fais partie de ceux qui ont pu être cachés pendantla guerre. Grâce à cette minorité de Français qui ont tout fait pour protégerles Juifs, j’ai pu participer cette année au séder de Pessah avec mesenfants et mes petits-enfants », a raconté Robert Spira, la gorge nouée.L’ambassadeur Christophe Bigot, a pour sa part déclaré : « C’est avecune profonde émotion que je reviens ici, en ce jour de Yom Hashoah, dansce sanctuaire du souvenir des 80 000 martyrs de la Shoah en France dontles noms sont gravés dans nos cœurs». Il a rappelé les menaces quipèsent actuellement sur Israël, évoquant notamment l’action déterminéede la France pour empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire.Emotion à Yad VashemUne délégation de descendants de « Justes parmi les Nations »s’est rendue en Israël du 11 au 14 avril à l'initiative de la FondationFrance-Israël. Cette délégation, qui comptait vingt Françaisâgés de 20 à 35 ans, a participé à la cérémonie officielle deYom Hashoah à Yad Vashem, aux côtés de l’ambassadeur de FranceChristophe Bigot.Le présentateur Jean-Pierre Foucault accompagnait cette délégation.Son père, Marcel Foucault, à qui le titre de « Juste parmi les Nations » aété décerné il y a six mois, a sauvé pendant la guerre Paula Laska, quideviendra par la suite sa femme. Près de 3000 citoyens français portentà ce jour le titre de « Justes parmi les Nations ».6 Dialogues # 30 Mars - Avril 2010כבכל שנה התכנסו מאות אנשים לטקס יום השואהביער רוגלית,‏ סמוך לבית שמש,‏ שם נמצא אתר הזיכרוןליהודי צרפת שנרצחו בשואה.‏ על קיר האנדרטהשבאתר חקוקים שמותיהם של כ-‏‎80,000‎ מיהודי צרפתשהשיגה יד הצורר הנאצי.‏ את הטקס מארגנת עמותת ‏"הבניםוהבנות של יהודי צרפת שנספו בשואה",‏ והוא התקיים בנוכחותשגריר צרפת כריסטוף ביגו ובהשתתפות ארנו קלרספלד,‏ בנו שלמייסד העמותה,‏ צייד הנאצים סרג'‏ קלרספלד.‏במשך כשעה עלו בזה אחר זה ניצולי שואה וילדיהם וסיפרועדויות על הזוועות.‏ ‏"אני נמנה עם אלו שזכו למקלט במהלךהמלחמה.‏ בזכות אותו מיעוט של אזרחי צרפת שעשו כל מהשיכלו להצלת יהודים,‏ יכולתי לערוך השנה סדר פסח עם ילדיונכדיי",‏ סיפר רובר ספירא בגרון חנוק.‏ ‏"אולם מלבד העדויותשאספנו,‏ כמה סיפורים ישנם עוד,‏ שלעולם לא יסופרו?",‏ שאלספירא,‏ ברומזו למספרם ההולך ומתמעט של ניצולי השואההחיים.‏ השגריר ביגו אמר בטקס:‏ ‏"אני נרגש מאוד לשוב ביוםהשואה לרוגלית,‏ יד הזיכרון ל-‏‎80,000‎ קדושי השואה המעוניםששמותיהם חקוקים בליבנו לעד".‏ בדבריו התייחס השגרירלאיומים המכוונים היום לישראל והזכיר בהקשר זה את פעולתההנחושה של צרפת במטרה למנוע מאיראן להצטייד בנשק גרעיני.‏ביקור מרגש ביד ושםמשלחת הכוללת עשרים צאצאים של ‏"חסידי אומותעולם"‏ מצרפת,‏ בני 20 עד 35, ביקרה בישראלבתאריכים 11 עד 14 באפריל והשתתפה בטקסהרשמי לפתיחת אירועי יום השואה,‏ ביד ושם,‏ לצדשגריר צרפת בישראל כריסטוף ביגו.‏אל המשלחת התלווה איש התקשורת הצרפתי ז’אן-פיירפוקו ‏)מנחה הגרסה הצרפתית של ‏"מי רוצה להיות מיליונר"(,‏שלאביו,‏ מרסל פוקו,‏ הוענק לפני שישה חודשים תואר חסידאומות העולם.‏ מרסל פוקו הציל בתקופת השואה את פאולהלסקה,‏ שהפכה ברבות הימים לאשתו.‏ עד היום הוענק התואר‏"חסיד אומות העולם"‏ לכ-‏‎3,000‎ מאזרחי צרפת.‏


En campagnepour les femmesInterview de Zehava Galonצרפת-ישראלFrance / Israëlקמפיינרית למען נשיםריאיון עם זהבה גלאוןPropos recueillis par Yaël AvranAl’occasion de la journée internationale des femmes,l’ancienne députée Meretz (gauche) Zehava Galon arépondu aux questions de Dialogues sur la situationdes femmes israéliennes aujourd’hui.Durant vos années à la Knesset (1999-2009), vous avez beaucoupagi en faveur des femmes. Parlez-nous de votre activité.La lutte pour la protection des femmes a toujours fait partie de mespriorités. J’avais le sentiment que si je ne menais pas ce combat,personne ne le ferait. Il y a toujours des sujets plus importants : laguerre, le processus de paix, les finances de l’Etat… Il était primordialpour moi de brandir le drapeau de la parité avec la même énergie quej’ai mise dans d’autres combats. J’ai notamment instauré et présidé lacommission consacrée au trafic des femmes.On a souvent l’impression qu’en dépit d’une législation poussée,la situation sur le terrain ne suit pas toujours.Le décalage existe, et je peux donner deux exemples: la faibleproportion de femmes à la Knesset. Le fait que seules 23 femmes(sur 120) soient députées a des répercussions sur la situation desfemmes dans toute la société. Je pense également que les femmesn’arrivent pas à franchir le « plafond de verre » notamment sur lemarché du travail. 60 % des titulaires de licences universitaires sontdes femmes, mais elles sont quasiment inexistantes dans les postesà responsabilité. La promotion des femmes sur le marché du travailest l’un des principaux enjeux de la société israélienne aujourd’hui.Personnellement, j’ai encouragé les jeunes mamans à venir enréunion avec leurs bébés !מאת יעל אברוןלרגל יום האישה הבינלאומי הצגנו לח"כ לשעבר זהבה גלאוןמספר שאלות בנושא מעמד האישה בישראל.‏ גלאון כיהנהכחברת כנסת מטעם סיעת מר"צ בשנים 2009-1999 והיאמחלקת כיום את זמנה בין כתיבת דוקטורט על זכויות נשיםבחוג למגדר באוניברסיטת בר אילן לעבודתה כעיתונאית.‏במשך שנותייך בכנסת פעלת רבות למען נשים.‏ ספרי לנו עלפעילותך.‏המאבק להגנת נשים ולשוויון מגדרי היה מההתחלה כנר לרגליי,‏מתוך תחושה שאם אני לא אעשה זאת,‏ אף אחד לא יפעל בתחום.‏התפיסה הרווחת היא שתמיד יש נושאים יותר חשובים:‏ תהליךהשלום,‏ ביטחון,‏ מלחמה,‏ כספים.‏ היה חשוב לי לפעול בתחום השוויוןהמגדרי באותה האינטנסיביות שבה פעלתי בתחומים אחרים.‏ ביןהיתר הקמתי את ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא סחר בנשיםועמדתי בראשה במשך כמה שנים.‏ אני מרגישה שאחרי ‏"קמפיין"‏עקבי במסדרונות הכנסת ומחוצה לה,‏ הצלחתי לגרום לשינוי תודעתיבנושא.‏הרושם המתקבל הוא שאין בהכרח הלימה בין החקיקה המתקדמתלבין המצב בשטח.‏אין ספק שהפער עוד קיים,‏ ואתן לכך שתי דוגמאות.‏ ראשית,‏ ייצוגנשים בפרלמנט:‏ העובדה שיש כל כך מעט חברות כנסת )23 מתוך120( היא מחפירה,‏ וזה משליך על מעמדן של נשים בחברה כולה.‏בנוסף,‏ נשים עדיין לא מצליחות לפרוץ את ‏"תקרת הזכוכית",‏ בעיקרבשוק העבודה.‏ אף שהן מהוות יותר מ-‏‎60‎ אחוז ממקבלי התוארהראשון,‏ הן נעלמות ככל שמגיעים לתפקידים בכירים.‏ קידום נשיםבשוק העבודה הוא בעיני אחד המאבקים הכי משמעותיים כיום.‏באופן אישי,‏ עודדתי אימהות צעירות לבוא עם התינוקות שלהןלישיבות...‏7 דיאלוג מס'‏ 30 מרץ-אפריל 2010


Un Immortel à Tel AvivMarc Fumaroli, professeur au Collège et France etacadémicien en visite en Israël à l’occasion de la semainede la francophonie, a répondu à nos questions.Propos recueillis par Maxime HugeuxQuelle est la place de lalittérature française dans lemonde d’aujourd’hui ?Marc Fumaroli : La littérature est uneopportunité pour la France et le françaisde continuer à exercer une autorité, unefascination et une sympathie très fortesur tous les peuples. Quand je vais auJapon ou en Chine, j’arrive tout de suitedans un milieu passionnépar nos écrivains et nosgrandes œuvres littéraires.Chaque fois, je suis trèsému de penser que cesécrivains nous ont valu,parfois plusieurs sièclesaprès leur mort, tant d’amis,de compatriotes de cœur.Quelle est la spécificité de la littératurefrançaise ?MF : Le charme de la littérature françaiseest son humanisme. Humanisme carelle admet qu’il n’y a pas une définitionunique de l’homme. La littérature française"Le charme dela littératurefrançaise est sonhumanisme"illustre qu’il y a autant d’hommes qu’il y ad’individus et qu’il y a autant d’expressionsd’un individu qu’il y a d’écrivains.Où en est la littérature françaiseaujourd'hui?MF : La France reste l’un des pays où ledésir de se faire connaître par un livre estencore le plus intense et le plus violent.Même les présidents de la Républiquen’ont pas d’objectif pluspressé, dès s’être retirés,que d’écrire un livre.Chaque année, six ou septcents romanciers veulentconcourir pour que leurnom apparaisse. C’est lesymptôme que la Francese considère comme un pays littéraire etque, pour rien au monde, elle n’a renoncéà son ambition dans ce domaine.Quel est votre sentiment à l’égardIsraël ?MF : Je ne cache pas que j’ai été trèsheureux de faire ce court séjour pourdécouvrir Israël, et surtout les deuxgrandes villes que sont Jérusalem etTel Aviv. J’ai, par des amis israéliens quihabitent à Paris, des rapports très étroitsavec ce pays. Certains se sont battuspour la création de l’Etat d’Israël, etévidemment ça crée des liens avec Israëlet les Israéliens, un attachement certain.Comment je n'ai pas gagné l'écran platde la dictée de la francophonieBenjamin HuguetLe 19 mars dernier, la grandedictée devait être LE moment dela Semaine de la francophonie.Pris d'une affection inéditepour ma langue maternelle,je décidais de m'inscrire. Après desannées de paresse à ne plus me fierqu'aux automatismes du correcteurorthographique de mon ordinateur, querestait-il de toutes ces heures passéesmollement avachi sur mon pupitred'écolier ?Le jour J, rendez-vous à l'Institut françaisde Tel Aviv. Une centaine de personnespapotent dans la grande salle. L'illustregrammairienne de l'université Saint-Louisde Bruxelles, Michèle Lenoble Pinson,s'avance sur l'estrade. "Chers amis dela langue française, le texte n'est pastruffé de difficultés. C'est une chanson deJacques Brel : Le plat pays".La dictée corrigée, on me remet ma copie.6/10. Pas terrible. Pas de faute d'accordpourtant. Non, là où j'ai failli, c'est avecles points cardinaux qu'il fallait écrire,pour la plupart, sans majuscule. Un peuamer, je me suis penché sur cette loucheaffaire d'orthographe. Renseignementspris, il semblerait que les points cardinauxauraient pris une majuscule s'ils avaientdésigné, non pas une direction mais unerégion - comme le Nord, fameux pays desCh'tis...Hum... Et si Jacques Brel n'avait passeulement décrit sa Belgique comme unplat pays exposé aux quatre vents, maiscomme une région tiraillée, d'ouest en estpar l'Ouest et l'Est, les deux blocs de laGuerre froide et, du nord au sud, coincéentre Ch'tis et Marseillais ? Alors, les pointscardinaux de sa chanson prendraient belet bien des majuscules. Fort de cetteinterprétation de génie, je contacte MmeLenoble Pinson dans l'espoir de réviserma note.« Certes, on pourrait prêter ce genred'intentions 'politiques' à Jacques Brel.Mais aucun élément de sa chansonn'invite à le penser. D'autant que le poètejouait plus sur l'image, à la différence d'unBrassens ou d'un Devos qui insufflaienttoute leur subtilité dans les mots. Vousfaites fausse route cher monsieur ! »8 Dialogues # 30 Mars - Avril 2010


F rancophonie פרנקופוניהביקור הפרופסורריאיון עם פרופ'‏ מרק פומרולי,‏ חברה"קולז'‏ דה פרנס"‏ והאקדמיה הצרפתיתשהגיע להרצאה מיוחדת באוניברסיטתתל אביב במסגרת ‏"שבוע הפרנקופוניה"‏מאת מקסים הוז'והפרופ'‏ פומורולי,‏ מה מקומה של הספרותהצרפתית בעולם של ימינו?‏הספרות היא תחום המאפשר לצרפת ולשפההצרפתית להפעיל את סמכותם כאוטוריטה,‏ לעוררעניין,‏ להלך קסם ולצבור אהדה גדולה בקרב כלהעמים.‏ בכל פעם שאני נוסע ליפן או לסין אני מוקףמייד בחוג רחב של אנשים שסופרינו הבולטיםויצירותיהם הגדולות מרתקים אותם.‏ בכל פעםאני מתרגש מחדש כשאני חושב על כך שתודותלאותם סופרים - לפעמים ממרחק של מאות שנים- זכינו בכל כך הרבה חברים,‏ שחשים קירבה גדולהלצרפת.‏מה מיוחד לספרות הצרפתית?‏סוד קסמה של ספרות צרפת הוא ההומניזם.‏הומניזם,‏ מכיוון שהיא מכירה בכך שלא קיימתהגדרה יחידה של האדם.‏ הספרות הצרפתיתמבטאת את העובדה שכל אדם הוא אינדיבידואלבפני עצמו ושלכל סופר ביטוי אינדיבידואלי יחודי.‏מה מצב הספרות הצרפתית היום?‏צרפת היא אחת המדינות שבה הרצון להתבטאולהתפרסם באמצעות כתיבת ספרות הוא עדייןאינטנסיבי וסועראפילובמיוחד.‏ צרפת,‏לנשיאי הבוערהדבר לעשותוביותר מייד עם פרישתםהוא לכתוב ספר.‏9בכל שנה מנסים שש מאות או שבע מאות כותבירומנים את מזלם בתקווה לעשות לעצמם שם.‏ זהוסימפטום לכך שצרפת מחשיבה את עצמה כארץספרות,‏ ושבעד שום הון בעולם היא לא תוותר עלשאיפותיה בתחום זה.‏מה הם רגשותיך ביחס לישראל?‏‏"סוד קסמה שלספרות צרפתהוא ההומניזם"‏איני מסתיר כי שמחתי מאוד על ההזדמנות לבקרבישראל,‏ ובפרט בשתי הערים הגדולות,‏ ירושליםותל אביב.‏ יש לי יחסים קרובים עם הארץ הזודרך חברים ישראלים שגרים בפריז.‏ חלקם נלחמולמען הקמת המדינה,‏ ומטבע הדברים זה גורםאצלי להיווצרות קשרים ולתחושת קירבה לישראלולישראלים.‏דיאלוג מס'‏ 30 מרץ-אפריל 2010איך לא זכיתי במסך שטוחבהכתבה של שבוע הפרנקופוניהמאת בנז'מין הוגהההכתבה שנערכה במכון הצרפתי ב-‏‎19‎ במרץ תוכננה להיות רגע השיא של שבועהפרנקופוניה.‏ חיבה שכמוה עוד לא ידעתי לשפת אימי השתלטה עלי,‏ והחלטתילהירשם.‏ אבל אחרי שנים של עצלות שבהן לא סמכתי אלא על מתקן השגיאותהאוטומטי שבמחשב שלי,‏ האם נותר משהו מכל אותן שעות שהעברתי רכוןבניוון נרפה על שולחן בית הספר?‏בשעת השין התייצבתי במכון הצרפתי.‏ כמאה איש ישבו וקשקשו באולם הגדול.‏ פרופ'‏מישל לנובל-פינסון,‏ הלשונאית המהוללת מאוניברסיטת סאן-לואי בבריסל,‏ פסעה לעברהבמה.‏ ‏"ידידים יקרים של השפה הצרפתית,‏ הטקסט הזה אינו רצוף מכשולים במיוחד;‏זהו שירו של ז'אק ברל ‏"הארץ השטוחה"‏ ‏)כינוי לבלגיה הידועה בנופיה המישוריים(.‏לאחר שתוקנה ההכתבה קיבלתי בחזרה את העותק שלי.‏ 60. לא משהו.‏ ודווקא לא עשיתישום טעות בהתאמת פעלים ‏)אחת הבעיות ‏"העדינות"‏ בדקדוק הצרפתי(.‏ לא,‏ המקום בוכשלתי הוא בשמות הכיוונים ‏)צפון,‏ דרום,‏ מזרח,‏ מערב(,‏ שאת רובם צריך היה לכתובבאות קטנה.‏ בתחושת מרירות קלה פניתי לחקור את סוגיית הכתיב המפוקפקת הזאת.‏לאחר בדיקה,‏ הסתבר ששמות הכיוונים נכתבים באות גדולה כאשר הם מציינים שםאיזור,‏ כמו החבל בצרפת שמכונה Nord ‏)"הצפון",‏ מקום מושבם של השתי,‏ בני הצפון(,‏אך לא כאשר הם מציינים כיוון ‏)ואז ייכתב:‏ .)nordהממ...ואם ז'אק ברל התכוון לא רק לתאר את בלגיה מולדתו כארץ שטוחה החשופהלארבע רוחות,‏ אלא גם כחבל ארץ המשוסע ממזרח למערב בין שני גושי המלחמה הקרה,‏ומצפון לדרום בין אנשי השתי לתושבי מרסיי?‏ במקרה כזה,‏ שמות הכיוונים הנזכריםבשיר ראויים בהחלט לאות גדולה.‏ מצויד בפרשנותי המבריקה,‏ יצרתי קשר עם גב'‏לנובל-פינסון,‏ בתקווה לתיקון הציון.‏‏"ניתן כמובן לייחס לז'אק ברל סוג כזה של כוונות ‏'פוליטיות'.‏ אבל שום מרכיב בשירשלו לא מרמז על כך.‏ מה גם שברל שם דגש על דימויים,‏ שלא כמו ברסאנס או דבוסשהתמקדו בניואנסים מילוליים.‏ אתה פשוט טועה,‏ בחורי הצעיר!".‏


תרבותאבל פריז שעל המסך הגדול היא הרבה יותרמזה.‏ בסינמטק של תל אביב הוקרנה מ-‏‎6‎ ועד17 באפריל סידרת סרטים מגוונת בשם ‏"פריזבתל אביב"‏ שנושאה המשותף הוא העיר פריז.‏היה זה פסטיבל גומלין שנערך בהמשך למחווה לתלאביב שהוקרנה בסתיו שעבר בסינמטק הפריזאי‏"פורום דז אימאז'".‏ מבחר הסרטים שהציע הסינמטקשילב בין נקודות מבט של קולנוענים שונים על פריז,‏ההיסטוריה שלה ותושביה,‏ וצייר דיוקן מקורי ועדכנישל העיר.‏ התכנית הורכבה על ידי ‏"פורום דז אימאז'"‏וכללה שישה עשר סרטים עלילתיים ומספר זהה שלסרטים קצרים.‏הייתה שם פריז העובדת המתוארת בסרט ‏"שיריאהבה"‏ של כריסטוף אונורה,‏ פריז של סרטי הגל החדשבסרט ‏"בפריז",‏ גם הוא של כריסטוף אונורה,‏ פריז שלהפרברים ב"ל'אסקיב"‏ של עבדלטיף קשיש,‏ פריז הרב-‏תרבותית ב"אמונה רעה"‏ של רושדי זם ועוד.‏ הסרטים‏"הקונצרט"‏ ו"יום החצאית"‏ הוקרנו במסגרת זו בפעםהראשונה בישראל,‏ ובמאיהם ראדו מיכאילנו וז'אן-‏פול לילינפלד באו לארץ וקיימו מפגשים עם הקהל.‏הפסלים של דגה -תערוכה במוזיאוןתל אביבמאת בנז'מין קנליצירותיו של הצייר והפסל האוונגרדיסט בן המאה ה-‏‎19‎אדגר דגה )1917-1834( נודדות ברחבי העולם,‏ וכעתמוצג אוסף פסלי הברונזה השלם שלו במוזיאון תלאביב.‏ דגה,‏ דמות מפתח בתנועה האימפרסיוניסטיתהצרפתית,‏ ידע כיצד ליטול מצבים יומיומיים ולהעביר אותםטרנספורמציה,‏ כשהוא לוכד לנצח רגש אוניברסלי המבוטאבהם.‏ סוסים,‏ רקדניות,‏ נשים בשעת עבודה – הכול היה ראוילתשומת לב בעיניו.‏דגה,‏ הנער מרובע מונמרטר,‏ נסע רק מעטבחייו.‏ הוא מת בגיל 83, כשאת שנות חייוהאחרונות העביר בלא מאור עיניים.‏ אף על פי כן,‏יצירותיו נחשבותהיום כביטוי של נפשרגישה וסקרנית,‏ המאפשרות מבט עלהחושניות הנסתרת שביצורים החייםובעצמים.‏התערוכה כוללת את כל 74 פסלי הברונזהשל דגה,‏ שיוצגו לראשונה בישראל,‏ עד26 ביוני.‏ הפסלים נוצקו על בסיסתבניות שהתגלו רק לאחרונה:‏ תבניתהגבס של הפסל המפורסם ‏"הרקדניתהקטנה בת הארבע עשרה"‏ נמצאה ב-‏‎2001‎והובילה לחשיפת 73 התבניות האחרות.‏ פסל הרקדנית,‏ שדגה הלבישאותו בבגדים אמיתיים,‏ היה הפסל היחיד שהאמן הציג בחייו,‏בתערוכה האימפרסיוניסטית השישית שנערכה בפריזב-‏‎1881‎‏,‏ והוא עורר אז עניין רב וביקורת חריפה.‏C ultureפריזוהמסך הגדולמאת מתילד ז'ומייןכולם מכירים את הסרט המצליח‏"אמלי"‏ של ז'אן-פייר ז'ונה,‏ שמיטיבלתאר את החיים בפריז ומותיר בצופהחותם ענוג וקלישאתיhttp://www.tamuseum.com11 דיאלוג מס'‏ 30 מרץ-אפריל 2010


Christian Estrosi auxcôtés de ChristopheBigot et de SilvanShalom, vice - Premierministre et ministrede la Coopérationrégionaleשר התעשייה של צרפתכריסטיאן אסטרוזי,‏ שגרירצרפת כריסטוף ביגו וסגןרה"מ והשר לשיתוףפעולה איזורי,‏ סילבן שלום© Olivier FitoussiChristian Estrosi etHassan Abu Libdeh,ministre palestinien del’Economie nationale,posent la premièrepierre de la ZI deBethlehemכריסטיאן אסטרוזי וחסןאבו-ליבדה,‏ שר הכלכלהשל הרשות הפלסטינית,‏בטקס הנחת אבן הפינהלאיזור התעשייה של ביתלחם© Olivier FitoussiChristian Estrosi posela première pierrede la ZI de BethlehemLe ministre de l’Industrie, Christian Estrosi, s’estrendu en Israël et dans les Territoires palestiniensles 8 et 9 avril pour rencontrer des chefsd’entreprises et inaugurer la première ZI (zoneindustrielle) de Cisjordanie, à Bethlehem.Christian Estrosi était accompagné de nombreuxchefs d’entreprises, qui ont pu s’entretenir avec desentrepreneurs israéliens du développement de lacoopération économique entre les deux pays. Pourillustrer cette volonté, le ministre français a rencontré àTel Aviv le ministre de la Coopération régionale SilvanShalom, ainsi que le président de l’Etat, Shimon Pérès.A Bethlehem, Christian Estrosi a inauguré le projet de ZIpalestinienne. Cette initiative lancée par les présidencesfrançaise et palestinienne en juin 2008, est soutenue parParis à hauteur de 10 millions d’euros. Le parc industrieldevrait être opérationnel début 2011 et créer entre 500 et1000 emplois. Le ministre a aussi insisté sur la nécessitéd’ouvrir la voie à un Etat palestinien viable et indépendant.Israël : Numéro 2du capital risque ProposrecueillisEntretien avec Bernard NabetDirecteur d’investissements à Crédit Agricole Private EquityparDominiqueJakubowiczSur le marché mondial du capital risque, Israël occupe ladeuxième place derrière les Etats-Unis, pays leader où20 milliards de dollars sont investis par an. Cette raisonexplique la présence de Crédit Agricole Private Equity,qui, en 2007, a ouvert en Israël un bureau d’investissementdirigé par Bernard Nabet. « Avec 2 milliards de dollarsd’investissements par an dans ses start-up, explique ce jeunedirecteur, Israël – ex aequo avec la Grande-Bretagne - devancela France (1.4 milliards) et l’Allemagne (800 millions). Il s’agit làd’un marché énorme qui se caractérise par une grande maturité :Israël, dont l’avant-gardisme est remarqué, est en avance de sixans sur les autres places mondiales ».Il y a trois ans, Crédit Agricole Private Equity levait un fondsspécifique de 25 millions de dollars pour Israël, composé à 50% d’investisseurs privés. La stratégie de Bernard Nabet a ététout d’abord de nouer des liens avec des partenaires locauxpour connaître en profondeur le marché israélien : « Nousavons rencontré les principaux fonds d’investissements poursélectionner les meilleurs». Après avoir investi dans des fondsisraéliens dont certains ont déjà enregistré de belles réussitesavec des « exits » de plus de 200 millions de dollars, BernardNabet souhaite maintenant investir directement dans des startupisraéliennes diversifiées, allant du software Internet, auCleantech et Medtech jusqu’aux Telecom.Soixante pour cent des investissements sur le marché israélienproviennent de fonds étrangers, précise Bernard Nabet, et lesstart-up dans lesquelles Crédit Agricole Private Equity investitsont à terme rachetées par de grands groupes américains ouintroduites en bourse au NASDAQ.L’axe Israël-Etats-Unis est primordial et les Français sont peuprésents mais il insiste sur la valeur ajoutée française ou, pluslargement, européenne. « Les Israéliens ont conscience del’énorme potentiel que représente l’Europe avec qui la proximitéculturelle est très forte ». En outre, précise Bernard Nabet,« en Israël, les pratiques business répondent à des standardsinternationaux de transparence et de régularité. Israël et l’Europesont donc très proches en termes de méthodes de travail. Notremarché en Israël est infinitésimal par rapport au potentiel etdans un avenir proche, Crédit Agricole Private Equity pourralargement dépasser les 25 millions déployés pour atteindre 50 à100 millions de dollars », prédit-il.12 Dialogues # 30 Mars - Avril 2010


כלכלהשר התעשייה כריסטיאן אסטרוזי ביקרבישראל ובשטחי הרשות הפלסטיניתהשר אסטרוזי הניח את אבן הפינה לאזור התעשייה בבית לחםשר התעשייה של צרפת כריסטיאןאסטרוזי ערך בתאריכים 8 ו-‏‎9‎באפריל ביקור בישראל ובשטחיהרשות הפלסטינית,‏ במהלכונפגש עם בכירים במגזר העסקי וחנך את איזורהתעשייה הראשון בגדה המערבית,‏ הנמצאבבית לחם.‏משלחת גדולה של ראשי חברות מצרפתשהתלוותה אל השר נפגשה עם יזמים ישראליםודנה איתם בפיתוח שיתוף הפעולה הכלכליבין שתי המדינות.‏ אסטרוזי עצמו נפגש עםסגן ראש הממשלה והשר לשיתוף פעולה אזוריסילבן שלום ועם נשיא המדינה שמעון פרסושוחח איתם על קידום היחסים הכלכליים ביןשתי המדינות.‏בביקור בבית לחם חנך השר אסטרוזי אתהפרויקט להקמת איזור תעשייה פלסטיני.‏ עלהפרויקט הכריזו נשיא צרפת ויו"ר הרשותהפלסטינית ביוני 2008, וצרפת תורמת לו 10מליון אירו.‏ הפארק התעשייתי אמור להפוךלמבצעי בראשית 2011 ולייצר 500 עד 1,000מקומות עבודה חדשים.‏ בביקורו הדגישאסטרוזי את הצורך החיוני בהקמת מדינהפלסטינית עצמאית ובת קיימא.‏הבנק הגדול בצרפת להוט להשקיע בישראלריאיון עם ברנאר נאבה,‏ מנהל השקעות בחברת ההשקעות מאת דומיניק יעקובוביץשל ‏"קרדי אגריקול"‏ע E conomieם השקעה שנתית של כ-‏‎20‎ מיליארדדולר,‏ ישראל תופסת את המקום השניבעולם בהיקף ההשקעות מסוג הון-‏סיכון,‏ שנייה רק לארה"ב.‏ נתון זהמסביר מדוע החליטה ב-‏‎2007‎ קרן ההשקעותשל הבנק הצרפתי קרדי אגריקול Crédit()Agricole Private Equity לפתוח בארץנציגות,‏ שבראשה עומד ברנאר נאבה.‏ ‏"בישראלמושקעים 2 מיליארד דולר בשנה בחברותהזנק,‏ כלומר ברמה זהה לבריטניה ויותר מאשרבצרפת )1.4 מיליארד(‏ ובגרמניה )800 מליון(.‏ זההוא שוק ענק שמתאפיין בבגרות גדולה.‏ ישראלבולטת בחדשנות שלה ומקדימה בשש שנים אתהשווקים העולמיים האחרים",‏ אומר נאבה.‏לפני שלוש שנים הקימה Crédit AgricolePrivate Equity קרן של 25 מליון דולרהמוקדשת אך ורק להשקעות בישראל,‏שמתוכם 50% באו ממשקיעים פרטיים שלאחששו מההרפתקה.‏ האסטרטגיה של נאבההייתה ליצור קודם כל קשרים עם פרטנריםמקומיים וללמוד לעומק את השוק הישראלי:‏‏"לפני שעברנו לשלב הפיתוח,‏ נפגשנו עם קרנותההשקעה המרכזיות ובחרנו את הטובותשביניהן".‏אחרי שהשקיע בקרנות ישראליות,‏ שחלקןכבר קצרו הצלחות נאות עם אקזיטים של יותרמ-‏‎200‎ מליון דולר,‏ נאבה מתכנן עכשיו להשקיעישירות בסטרט-אפים ישראליים מתחומיםמגוונים,‏ מתוכנות אינטרנט ועד קלינטק‏)טכנולוגיה נקייה(,‏ מדטק ‏)טכנולוגיה רפואית(‏וטלקום ‏)תקשורת(.‏70% מההשקעה בשוק הישראלי באה מהוןזר,‏ הוא מזכיר,‏ והסטארט-אפים ש-‏CréditAgricole Private Equity משקיעה בהם נקניםבסופו של דבר על ידי חברות ענק אמריקאיותאו מונפקים בנאסד"ק.‏ הציר המרכזי הואארה"ב-ישראל,‏ והנוכחות הצרפתית עדייןמוגבלת,‏ אבל נאבה מדגיש את הערך המוסףהצרפתי או האירופי באופן כללי.‏ ‏"הישראליםמודעים לפוטנציאל העצום הטמון באירופה,‏שאיתה יש לישראל קירבה תרבותית גדולה".‏מלבד זאת,‏ הוא מחדד,‏ ‏"בישראל נוהגי עשייתהעסקים תואמים לסטנדרטים הבינלאומייםשל שקיפות ורגולציה.‏ ישראל ואירופה דומותמאוד בשיטות העבודה שלהן.‏ נתח השוק שלנובישראל הוא עדיין זעיר בהשוואה לפוטנציאל,‏ובעתיד הקרוב תוכל Crédit Agricole PrivateEquity לעבור בהרבה את 25 המיליון שהושקעוולהגיע ל-‏‎50‎ עד 100 מליון דולר",‏ הוא חוזה.‏13דיאלוג מס'‏ 30 מרץ-אפריל 2010


Le plus prestigieux festivalde cinéma au monde ressortson tapis rougeLe festival de cinéma le plus célèbredu monde a vu son influence croîtrerégulièrement grâce à une présencemédiatique hors normes. Près de 4 000journalistes couvriront cette année le festival.C’est aussi l’occasion de scruter la traditionnellemontée des marches : le célèbre tapis rougeet ses vingt-quatre « marches de la gloire »précédant l'entrée du Palaisdes Festivals. Vingt-quatre,c’est le nombre d’images parseconde que comporte un film.La 63e édition du Festivalde Cannes débutera donccette année le 12 mai. C’estTim Burton qui aura l'honneur de succéder àIsabelle Huppert à la tête du jury de la sélectionofficielle. Le réalisateur américain de "Edwardaux mains d’argent" ou encore du dernier"Alice aux pays des merveilles" remettra laprestigieuse Palme d'Or le jour de la clôture, le23 mai. L'affiche du Festival fait chaque annéel’objet du suspense. Pour ce millésime c'estJuliette Binoche, pinceau à la main et sourireénigmatique, qui en est la vedette.L’ampleur toujours croissante de l’événemententraîne parfois des réactions emportées.Parmi les nombreux exemples de scandalesqui ont emmaillé l’histoire du festival on pourraitévoquer le cas de la "Dolce Vita" de Fellini quiremporta la Palme d’Or en 1960. Condamné parle Vatican et hué par le public cannois, la scèneoù Anita Ekberg se baigne dans la fontaine deTrevi fait partie aujourd'hui des séquences lesplus célèbres du cinéma. La présentation de "LaGrande Bouffe" de Marco Ferreri (avec encoreune fois Marcello Mastroianni dans le coup !) en1974 ou encore la Palme d’Or de "Fahrenheit9/11" de Michael Moore en 2004 animèrentégalement le petit monde de la Croisette.Par Emmanuelle LacalmSi la remise des Oscars outre-Atlantique attribue le tempsd’une soirée les bons points du cinéma hollywoodien,le Festival de Cannes propose, lui, un panoramaimpressionnant du cinéma actuel mondial.14 Dialogues # 30 Mars - Avril 2010Le festival fait office de référence dans le mondedu 7e art pour des raisons autres que sonemplacement idyllique sur la Riviera française.Le Palais des Festivals abrite aussi en effet sonpropre « Marché du film », un lieu dédié auxrencontres et coopérations des divers acteurs(sociétés de production, distributeurs…) d’un artqui, selon la fameuse formule de Malraux, estpar ailleurs une industrie.L’ampleur toujourscroissante de l’événemententraîne parfois desréactions emportéesEn dehors des sélectionsofficielles du Festival setiennent également deuxsections parallèles : laSemaine Internationale dela Critique et la Quinzainedes Réalisateurs. C’est là qu’ont été découvertsles premiers films de Werner Herzog,Fassbinder, Nagisa Oshima, George Lucas,Martin Scorsese, Ken Loach, Jim Jarmusch,Michael Haneke, Spike Lee, Luc et Jean-PierreDardenne ou Sofia Coppola.La sélection officielle a été annoncée le 15 avrildernier. Parmi son lot habituel de réalisateursconfirmés, des noms encore inconnus viennentremplir le tableau et formeront surementla nouvelle garde du 7e art. La France a lachance de voir cette année quatre de ses filmssélectionnés : "Tournée" de Mathieu Amalric,"Des hommes et des dieux" de Xavier Beauvois,"La Princesse de Montpensier" de BertrandTavernier et "Hors-la-loi" de Rachid Bouchareb.Nous leur souhaitons d’avoir la même chanceque "Valse avec Bachir" ou "La Visite de laFanfare", des films israéliens pour qui Cannesa constitué un incroyable tremplin en leurfournissant une reconnaissance de la critique etdu public dans le monde entier.Pour plus d’informationshttp://www.festival-cannes.comhttp://www.quinzaine-realisateurs.comhttp://www.semainedelacritique.com


L 'évenementהאירוע המרכזיפסטיבל הקולנוע היוקרתיביותר בעולם שב ופורש אתהשטיח האדוםמאת עמנואל לקלםבעוד טקס האוסקר האמריקאי מוקדש רובו ככולו לקולנועההוליוודי מספק פסטיבל קאן מבט פנורמי מרשים על הקולנועהעולמי העכשוויהשפעתו של פסטיבלהקולנוע המפורסם ביותרהולכת וגדלה בזכות הכיסויהתקשורתי יוצא הדופן.‏כ-‏‎4,000‎ עיתונאים יסקרו אותו השנה.‏תהיה זו גם הזדמנות לנעוץ מבט בעלייההמסורתית במדרגות המובילות לאירוע:‏השטיח האדום המפורסם,‏ על עשריםוארבע ‏"מדרגות התהילה"‏ שלו המובילותלכניסה להיכל הפסטיבל.‏ עשרים וארבעמדרגות – כמספר התמונות לשנייהבסרט קולנוע.‏פסטיבל קאן ה-‏‎63‎ ייפתח ב-‏‎12‎ במאי.‏השנה יהיה זה טים בורטון שיתכבדלהחליף את איזבל הופר בראש חברהשופטים בתחרות הרשמית.‏ במאי‏"המספריים של אדוארד"‏ו"אליס בארץ הפלאות"‏יעניק ב-‏‎23‎ במאי,‏ יוםנעילת הפסטיבל,‏ את פרסדקל הזהב היוקרתי.‏בכל שנה שורר מתח רבסביב כרזת הפסטיבל.‏השנה תככב בו ז'ולייטבינוש,‏ אוחזת במברשת צבע ומחייכתחיוך צופן סוד.‏החשיבות הרבה המיוחסת לאירוע גררהגם תגובות מוגזמות,‏ לעיתים תוקפניות.‏בין שלל הסקנדלים שליוו את הפסטיבללאורך ההיסטוריה ניתן להזכיר את ‏"להדולצ'ה ויטה"‏ של פליני,‏ שקיבל את פרסדקל הזהב ב-‏‎1960‎‏.‏ הסצינה שבה אניטהאקברג מתרחצת במזרקת טרווי הוקעהעל ידי הוותיקן וזכתה לקריאות בוז מצדצופי הפסטיבל,‏ אך ברבות השנים הפכהלאחת מהידועות שבתולדות הקולנוע.‏ גםהקרנת ‏"הזלילה הגדולה"‏ של מרקו פררי‏)שגם בו השתתף מרצ'לו מסטרויאני(‏ב-‏‎1974‎‏,‏ או זכייתו של הסרט ‏"פרנהייט9/11" של מייקל מור בדקל הזהב,‏החרידו את באי הפסטיבל משלוותם.‏החשיבות הרבההמיוחסת לאירועגררה גם תגובותמוגזמות,‏ לעיתיםתוקפניותאולם הפסטיבל הפך לנקודת ציון בעולםהקולנוע מסיבות אחרות מאשר מיקומוהאידילי בריביירה הצרפתית.‏ בהיכלהפסטיבל מתקיים גם ‏"שוק קולנוע":‏מקום מפגש המוליד שיתופי פעולהחדשים בין גורמים שונים ‏)חברות הפקה,‏מפיצים וכו'(‏ הפועלים בשדה אמנותי,‏שכמימרתו הידועה של מאלרו,‏ ‏"הואבמקרה גם תעשייה".‏מעבר לקטגוריות הרשמיות שלהפסטיבל מתקיימים בו שני מסלוליםמקבילים נוספים:‏ שבוע הביקורתהבינלאומי וה"שבועיים של הבמאים".‏ זוהייתה הפלטפורמה שבאמצעותה התגלולעולם הסרטים הראשונים של ורנרהרצוג,‏ פסבינדר,‏ נגיסה אושימה,‏ ג'ורג'‏לוקס,‏ מרטין סקורסזה,‏ קןלוץ',‏ ג'ים ג'רמוש,‏ מיכאלהנקה,‏ ספייק לי,‏ האחיםלוק וז'אן-פייר דרדן וסופיהקופולה.‏ב-‏‎15‎ באפריל הוכרזוהסרטים שיכללו השנהבתחרות הרשמית.‏ כרגיל,‏יש ברשימה גם במאים ידועים ומוכריםוגם שמות אנונימיים.‏ אנונימיים בינתיים- כוכבים לעתיד לבוא.‏ ברשימה כלוליםארבעה סרטים צרפתיים:‏ Tournée שלמתיו אמלריק,‏ ‏"על אלים ואנשים"‏ שלקזווייה בוואה,‏ ‏"הנסיכה ממונפנסייה"‏ שלברטראן טברנייה ו"מחוץ לחוק"‏ של רשידבושארב.‏ נאחל להם את אותה ההצלחהשלה זכו בעבר הסרטים הישראליים‏"ואלס עם באשיר"‏ ו"ביקור התזמורת",‏שההשתתפות שלהם בקאן שימשה להםמקפצה להצלחה עולמית בקרב הקהלוהביקורת.‏למידע נוסף:‏http://www.festival-cannes.comhttp://www.quinzaine-realisateurs.comhttp://www.semainedelacritique.com15 דיאלוג מס'‏ 30 מרץ-אפריל 2010


קולאז'‏ KaléidoscopeJacques Attali, venu en Israëlprésenter sa pièce "Du cristal àla fumée" au théâtre Cameri, enprésence du président ShimonPeres et de Christophe Bigotהמדינאי והמחזאי הצרפתי ז'אקאטאלי ביקר בארץ לרגל העלאתהמחזה פרי עטו ‏"מבדולח לעשן"‏בתיאטרון הקאמרי,‏ בנוכחות נשיאהמדינה שמעון פרס ושגריר צרפתכריסטוף ביגוSignature d'un Pacte d'amitié etde coopération entre Paris et TelAviv : Christophe Bigot, BertrandDelanoë et Ron HuldaïOuverture du festival "Portrait deParis", à la cinémathèquede Tel AvivRonit ElkabetzGuila Amagoret le cinéaste Radu MihaileanuVisite en Israël de ChristianEstrosi : l'ambassadeur, ValérieHoffenberg, représentantespéciale de la France au Proche-Orient, Christian Estrosi, ministrede l’Industrie et Silvan Shalom,vice Premier ministre israélienRemise des Insignes d'Officierde la Légion d'Honneur àColette Avital, anciennedéputée travailliste, parl'ambassadeur ChristopheBigot, en présence du ministrede la Défense Ehud Barakהשגריר כריסטוף ביגו העניק אתעיטור לגיון הכבוד הצרפתי לח"כלשעבר קולט אביטל,‏ בטקס שבוהשתתף גם שר הביטחון אהודברקYom Hashoa à Roglit :l'ambassadeuret Arno Klarsfeldטקס יום השואה ביער רוגלית:‏השגריר ביגו וארנו קלרספלד,‏ בנושל צייד הנאצים סרג'‏ קלרספלדפתיחת פסטיבל הסרטים ‏"פריזבתל אביב"‏ בסינמטק של תלאביב.‏ בתמונות:‏רונית אלקבץגילה אלמגור והבמאי ראדומיכאילנוביקור שר התעשייה כריסטיאןאסטרוזי.‏ בתמונה:‏ השגריר ביגו,‏השליחה המיוחדת של צרפתלמזרח-התיכון ואלרי הופנברג,‏השר אסטרוזי וסגן רה"מ סילבןשלוםהשגריר כריסטוף ביגו,‏ ראש העירפריז ברטראן דלנואה וראש העירתל אביב רון חולדאי בטקס חתימתאמנת ידידות ושיתוף פעולה ביןפריז ותל אביב

More magazines by this user
Similar magazines