12.07.2015 Views

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Avensis</strong> Аксесоари


Стил и практичностАксесоарите на Тойота добавят стил на вашия автомобил. Те варират от красиви детайли катохромираните странични ленти и контури на фаровете за мъгла до практичността на предпазнителентите за врати и предпазни ленти за броните.Предлагат се различни решения за защита от сблъсък или надраскване при паркиране. В зависимостот модела Авенсис, който шофирате, може да повишите защитата му с боядисани в цвета наавтомобила предни и задни парктроник сензори, които чрез звукова сигнализация информиратшофьора за разстоянието до препятствието. Като допълнение към системата на паркинг асистент еразработена и камера за обратно виждане, която да осигури видимост на шофьора зад автомобила.0102030404


01 Странични ленти за вратитеПредпазват панелите на вратитеот наранявания.02 Контури около фаровете замъгла Хромирани контуриакцентиращи Вашите фарове замъгла.03 Странични хромирани лайсниПодчертават със стил сраничнияизглед на вашия автомобил.04 Безцветен филм за заднатаброняПрозрачен филм от специалнофолио предпазващо бронята отдребни наранявания.05 Задна хромирана лайснаДобавя стил във визията наавтомобила.06 Предпазни ленти за бронитеПредпазват броните отдраскотини.07 Препазна кора за заднатаброня - алуминийЗащита от драскотини притоварене и разтоварване.08 КалобраниЗа предните и задните калници.0506070805


Баракуда държач за велосипедиХарактеризира се с уникална система против кражба и канали застабилно закрепване на колелата на велосипеда върху покривана автомобила. Наличен е в два варианта за лява и дясна страна.09


Допълнителен товарЛято или зима. За семейни празници, приключенски уикенди или нормалноежедневие. Аксесоарите на Тойота Ви дават допълнителни възможности заповишаване капацитета на превозваните предмети. Избор на тегличи илиголямо разнообразие от специални възможности за комбиниране с руфрак.Всеки аксесоар е лесен за инсталиране и е проектиран за оптималнасъвместимост с Вашия Авенсис.Ски кутияПлавен аеродинамичен дизайн с голям вътрешенобем,централна ключалка монтирана откъм страната напътниците. Налична в луксозна и стандартна версия.Заден държач за велосипедиНадеждно превозва до три броя велосипеда. Конструиранспециално за монтаж върху тегличите на <strong>Toyota</strong>.10


010101 <strong>Toyota</strong> Motorsport 6 МТМтопка за скоростен лостДизайн вдъхновен отмоторните спортове -комбинация от кожа иматиран алуминий.02 & 03 Луксозни топки заскоростен лостБогат избор сразнообразие налуксозната изработка.04 <strong>Toyota</strong> MotorsportКожен спортен воланУдобна за захващане кожа сясно отчетлива спортнавизия.06 Алуминиеви педалиСпортна изработка отматиран алуминий.Само за автомобили смеханична трансмисия.07 Филтър за купетоПомага при защитата отполени, прах, миризми ивлизащ в кабината дим.08 & 09 Щори за слънцеПредпазват от слънчевителъчи и от любопитнипогледи.Налични за задното стъклои за стъклата на заднитеврати.05 Подгряване на преднитеседалкиТопъл уют в мразовититесутрини осигурен отвашите предни седалки.0212


Формиране на опитЛичен опит в шофирането се натрупва чрез практика. Освен чрезмощността на двигателя, типа и качествата на конструкцията, Вие усещатемашината и чрез всички контактни точки между Вас и Вашия автомобил.Чрез аксесоарите на Тойота Вие имате възможност да промените тезиконтакти по начина, който желаете. Било то чрез спортния кожен волан,спортната топка за скоростния лост за по-спортно усещане, илиподгряване на предните седалки допринасящи за по-голям комфорт встудените утрини. А защо не щори за слънце, когато то е в своя зенит.0503 04060708 0913


Различни приоритетиВсеки има различни интереси, различен начин за правене на нещата,различни приоритети. Аксесоарите на Тойота допълват индивидуалнитенужди на всеки поотделно за да осигурят по-голям комфорт при пътуване.Стелки за купето и стелки за багажника, разработени в различни вариантина цвят и материал, за да удоволетворят всяко изискване. Също така сепредлагат различни решения, като хоризонтална и вертикална мрежа забагаж, закачалка за дрехи стояща зад подглавниците на предните седалкиили карго мениджър, специално създаден за <strong>Avensis</strong> Wagon. Като плюс емястото за куче, което oсигурява на Вашия домашен любимец собственопространство за пътуване.Аксесоарите на Тойота създават възможности, защото не съществуватдвама напълно еднакви човека.01 Карго мениджърМноговариантна системавключваща укрепващиколани и регулируемаалуминиева греда,осигуряващи стабилнозакрепване на различни поголемина товари в багажникана автомобила.Закрепя секъм специално конструиранирелси в пода на багажника на<strong>Avensis</strong> Wagon.02 Багажна мрежа -хоризонталнаИдеална за укрепване накуфар или чанта в багажника.03 Стелка за багажникПредпазва багажника от кал,течове и замърсявания.Притежава специалнаграпава повърхност.04 Багажна мрежа -вертикална Подреден и чист багажник.За укрепване на дребнипредмети.05 Карго стелка за багажникаУстойчива на натоварваниягума със специална грапаваповърхност. Висок бордпредпазващ от кал, вода ивсякакви разливащи сетечности.06 & 07 Преграда за кучетаОсигурява сигурно мястопри пътуване за вашетокуче. Допълнителнатанадлъжна преграда разделяпространството на две такаче да може да се превозвабагаж или второ куче.08 Текстилна стелка забагажникаЛуксозен велур от еднатастрана и здрававодонепроницаема гума отдругата. Точно следващаконтура на багажнотопространство.09, 10 & 11 Стелки за купетоСигурна защита за пода навашия автомобил. Избор отвелурени, текстилни илигумени стелки.12 Хладилна кутияЗахранва се от аксесоарнатабукса с 12V, за да задърживашата храна или напитки,затоплени или приятноохладени.01 0203040514


0608090710111215


Убедителна безопасностНикога не сме спокойни, когато возим деца. Те със сигурност са най-ценнияттовар, за който може да сме отговорни. Бъдете спокойни. С Тойота ISO fixдетски седалки Вашите млади пътници ще пътуват в безопасност и комфорткъдето и да отидете.Baby-Safe детска седалкаКомфорт и защита за бебета от раждането имдо около 15 месечната им възраст. (до13kg).Duo Plus ISO fix детска седалкаЗа деца между 8 месеца и 4 години.(ориентировъчно между 9 и 18 kg).Kid ISO fix детска седалкаРегулируема във височина за деца между три и 12 години.(ориентировъчно между 15 и 36 kg).2216


020301 Baby-Safe детска седалкаИнтегрирано подвижнопокривало, осигуряващозащита срещу слънце ивятър.02 Duo Plus ISO fix детскаседалкаВисоки тапициранистрани,повишаващизащитата при страниченудар.03 Kid ISO fix детска седалкаПомощна седалка срегулируема във височиназащита за глава,осигуряваща адаптиране,към ръста на вашето дете.(налична с и без ISO fix).01<strong>Toyota</strong> ISO fixЗа максимална безопасност, всички Toyoya ISO fix детски седалкиимат лесен за ползване механизъм за заключване към вашия<strong>Avensis</strong>. Освен това Duo Plus е екипирана с усигуряваща лента вгорния край за подобряване на стабилността и предотвратявянена движението и напред.17


01Значение иприложимостТехнологиите, използвани при изграждането нааксесоарите на Тойота, допринасят за по-добратаим приложимост към конкретните изисквания наклиента и употребата им като едно полезнодопълнение. Важно е, че тихото спокойствие наинтериора на Авенсис е перфектната среда, за дасе изпита удоволствие от всяка функция.0201 Bluetooth ® система свободни ръцеBluetooth® системата за свободни ръце * е иделно допълнениеако вашия <strong>Avensis</strong> не е оборудван фабрично с такава.Управление от волана и подобрено гласово разпознаване накомандите, включващо и гласово набиране прави систематамного лесна за употреба. Освен това тя позволява и да слушатемузика записана на вашия телефон през аудио системата наавтомобила.02 TNS510 навигационна системаСензорният 5.8” LCD дисплей позволява на TNS510 да еневероятно удобна за употреба. Направленията, включително ина големи растояния се изобразяват върху картата с цветнаграфика, която се синхронизира с ясни гласови команди.Устойството преизчислява ултра бързо всяка промяна вмаршрута, разполага с памет за зададените дестинации иDynamic Route Guidance ** за преодоляване на задръствания.Системата пристига оборудвана с вградено радио, WMA/MP3/CDX съвместим CD плейър, Bluetooth® ситема за свободни ръце *и USB слот.*Свържете се с вашия дилър на Тойота за да изясните съвместимосттамежду вашия телефон и устройството свободни ръце.**Dynamic Route Guidance зависи от наличието на Traffic Message Channel18обслужван от местните радиостанции.


За Вас и ВашияавтомобилПонякога малките неща в живота правят голямата разлика.Аксесоарите на Авенсис обръщат внимание на детайлите, които сегрижат за Вас и Вашия автомобил.010403 Вакса за полиранеТази полираща вакса есъздадена за да придадеблясък на Вашияавтомобил, катоедновременно с това гоконсервира отвъздействие на околнатасреда.020501 Препарат за почистванеи поддържане на коженитапицерииСъхранява луксознотоизлъчване и приятнотоусещане от коженитетапицерии наавтомобилите.02 Спрей за почистване натекстилни тапицерииЗа бързо и леснопочистване на текстилнитетапицерии. Съхраняватапицерията в добър вид.04 Комплект от резервникрушкиБъдете сигурни изащитени, с пълниякомплект от резервникрушки за вашияавтомобил05 Резервна акумулаторнабатерияПерфектно пасва на вашия<strong>Avensis</strong>.06 Допълнителна бояНалична във вид на стикили аерозол за корекцияна малки драскотини.030619


Ако желаете да получите повечеинформация за новия <strong>Avensis</strong> илижелаете да направите пробно шофиране,моля, обърнете се към най-близкия дилърна <strong>Toyota</strong> или посетете нашия уебсайт:www.toyota.bgДоколкото е възможно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на предаването й за печат. Подробностите за техническите спецификации и оборудването, коитоса представени в настоящата брошура, могат да зависят от местните условия и изисквания и по тази причина могат да се отличават от тези на моделите, които се предлагат във вашия регион.Моля, изисквайте от вашия местен търговец на <strong>Toyota</strong> подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за вашия регион.• Действителните цветове на корпуса могат малко да се различават от отпечатаните в тази брошура снимки. • Toйота Балканс EOOД си запазва правото да променя каквито ида било подробности за техническите спецификации и оборудването без предизвестие. • Авторски права от 2009 г., запазени от Toйота Балканс EOOД. • Никаква част от настоящатапубликация не може да се възпроизвежда без предварителното писмено одобрение от Toйота Балканс EOOД.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!