KoekelbergNews 90

koekelberg.be
  • No tags were found...

KoekelbergNews 90

KoekelbergNews 90 6/7/07 12:27 PM Page 1EditoChers Koekelbergeois,A la veille des vacances scolaires, c’est auxjeunes que je souhaite m’adresser dans cetéditorial.Je suppose qu’avant de pouvoir vous livrer aufarniente, beaucoup d’entre vous êtes, en cettepériode d’examens, plongés dans vos livres etnotes de cours.Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études etespère qu’en fournissant les efforts requis, vous atteindrez lesobjectifs que vous vous êtes fixés.J’aimerais aussi vous rendre attentifs au forum 12-18 que jedésire développer. Ce forum s’adresse à tous les jeunes âgésde 12 à 18 ans qui ont envie de s’impliquer dans la gestionde notre commune.J’espère que vous serez nombreux à vous engager avec moidans ce projet car je pense qu’en tant que jeunes citoyens, ilest important que vous soyez associés à la vie de votrecommune pour que celle-ci reflète au mieux vos attentes maisaussi pour que vous en compreniez le fonctionnement.J’irai donc à votre rencontre et ensemble, nous ferons le tourde vos priorités et verrons quels moyens nous pouvons mettreen œuvre pour les réaliser.Je vous communiquerai prochainement les dates de nosfutures réunions mais vous pouvez déjà réfléchir aux projetsqui vous tiennent à cœur et aux sujets que vous souhaiteriezaborder.Les vacances approchant, je vous donne également rendezvousaux stages été-jeunes organisés par la commune, etmettant à l’honneur l’Amérique et l’Océanie, ainsi qu’auxstages sportifs et créatifs d’Action Sport.Mais pour certains d’entre vous, la fin de l’année scolaire serasynonyme de recherche d’emploi.J’aimerais vous rappeler à l’aube de votre carrièreprofessionnelle que la commune peut vous accompagner dansces recherches par le biais du 114 Carrefour Emploi situé ruede l’Eglise Ste Anne, 114.Ce service propose en effet tout au long de l’année auxdemandeurs d’emploi, une série de formations (informatique,néerlandais, français…) ainsi qu’un accompagnement dansleur recherche d’emploi : réalisation d’un CV, d’une lettre decandidature, consultation des offres d’emploi sur internet,dans la presse,…Dans ce domaine, d’autres initiatives verront le jour dans lesmois à venir car je veux vraiment faire de la lutte contre lechômage des jeunes une priorité absolue de cette législature.Beste Koekelbergenaren,Op de vooravond van de grote vakantie richt ikmij deze keer tot onze jongeren.Want voor u zich gaat begeven aan het farniente,zijn velen onder u ondergedompeld in uw boekenen nota’s.Ik wens u veel succes met uw studies en ik hoop dat u - met denodige inspanningen - uw objectieven zal bereiken.Ik zou u ook willen attent maken op het forum 12-18 dat ik willanceren. Dat forum richt zich tot alle jongeren van 12 tot 18jaar die zin hebben om iets te doen met en in onze gemeente.Ik hoop dat u met velen zal meedoen, want ik denk dat u alsjonge burgers deel uitmaken van en deelnemen aan hetgemeentelijke leven, zodat dit meer uiting kan geven aan wat uervan verwacht, en zodat u weet hoe het allemaal in elkaar zit.Wij spreken dus af en samen gaan we nagaan welke uwprioriteiten zijn, en zien wat we eraan kunnen doen om ze terealiseren.Ik zal u kortelings de data laten weten van onze toekomstigebijeenkomsten maar nu al kan u nadenken over de projecten dieu graag zou zien gebeuren en de thema’s waarover u het graagzou willen hebben.Met de zomer in het verschiet geef ik u ook afspraak op destages van ‘été-jeunes’, die georganiseerd worden door degemeente, met dit jaar als centraal punt Amerika en Oceanië,evenals op de sportstages van ‘Action Sport’.Voor sommigen onder u betekent het einde van het schooljaarook het zoeken naar werk.Bij het begin van uw beroepsloopbaan herinner ik u eraan datde gemeente u kan helpen bij uw zoektocht via ‘den 114’ in deSint-Annakerkstraat.Deze dienst biedt immers gedurende het hele jaar een aantalvormingen aan aan de werkzoekenden, zoals inzakeinformatica, Frans, Nederlands… Of nog een begeleiding bij dezoektocht naar werk, zoals het opstellen van een CV, eensollicitatiebrief, het nachecken van werkaanbiedingen op hetinternet of in de kranten, enzovoort.Op dit terrein zullen in de komende maanden nog andereinitiatieven genomen worden, want ik wil van de strijd tegen dejeugdwerkloosheid een absolute prioriteit maken tijdens dezelegislatuur.Toujours à votre écoutePhilippe PIVINDéputé - BourgmestreSteeds tot uw dienst.Philippe PIVINVolksvertegenwoordiger - Burgemeester1

More magazines by this user
Similar magazines