[International Design Award 2007]

fa.stuba.sk
  • No tags were found...

[International Design Award 2007]

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits.130-4 L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.L’annexe comporte toutes les informations d’importance significative destinées à compléter et à commenter cellesdonnées par le bilan et par le compte de résultat.Une inscription dans l’annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.130-5 La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation descomptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité oudans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleureinformation financière compte tenu des évolutions intervenues.L’adoption d’une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d’événements oud’opérations survenus précédemment, ou l’adoption d’une nouvelle méthode comptable pour des événements ouopérations qui étaient jusqu’alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodescomptables.Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des comptes pro forma des exercices antérieurs présentéssont établis suivant la nouvelle méthode.Edition janvier 2005 Page 4 sur 70


Mezinárodní porotaInternational juryNezávislá porota, která se skládá z designérů,docentů vysokých škol a vedoucích vývojemezinárodních výrobců nábytku, budehodnotit zaslané návrhy na zasedání v březnu2007.The competition will be judged duringMarch 2007 by an independent jury madeup of people working in the field (designprofessionals, teachers of design, R&Dmanagers).Ceny a finanční odměnyNa obě soutěžní témata bude rozdělenavítězům z vysokých škol celková částka20.000 EURO.NábytekKování1. cena 5.000 3.0002. cena 3.000 1.5003. cena 2.000 1.0004. cena 1.000 5005. cena 1.000 5006. cena 500 5007. cena 250 250Prizes and prize moneyA total of a 20,000 will be disbursed to theinstitutions at which the prize winners areenrolled.Furniture Fittings1st prize 5,000 3,0002nd prize 3,000 1,5003rd prize 2,000 1,0004th prize 1,000 5005th prize 1,000 5006th prize 500 5007th prize 250 250První tři ocenění z každého tématického okruhubudou společně se svým profesorem pozváni naoficiální předání cen do Kolína nad Rýnem.Autorská právaThe first three prize winners in each categoryand their design supervisors will be invited toCologne for the awards ceremony.CopyrightPři každém zveřejnění práce budou jmenovánidesigner, vysoká škola a příslušný docent.Autorská práva k využití návrhu příslušíúčastníkovi.Any publication of the submitted designwill name the designer, the educationalinstitution and the design supervisor.Participants retain the copyright for theirdesigns.Přihlášení a potvrzeníRegistration and confirmationÚčast musí být potvrzena do 31. října 2006online na webových stránkách:www.hettich-ida.comOd 1. listopadu 2006 budou účastníkům jakoodpověď na jejich potvrzení zaslány pracovnísložky. Zaslání prací proběhne formou odeslánípracovní složky a zaregistrováním na webovýchstránkách.You must confirm your registration online byOctober 31, 2006 via the competition websitewww.hettich-ida.comFrom November 2006, you will be sent aproject kit in response to your confirmation.Submit your designs by returning the projectportfolios and completing the online entryrequirements.


Pracovní podkladyVysokým školám bude zaslána pracovní složkase 2 lepenkovými listy formátu DIN A2,s poklady pro soutěž, s archem s nálepkamia osobní identifikací účastníka.Na obě lepenky se nakreslí návrh a na zadnístranu se uvede identifikace účastníka. Prozaslání prací společnosti Hettich Internationaldo Kirchlengernu v Německu lze použítpůvodní pracovní složku. Ve stejné složcebudou práce po vyhodnocení soutěže opětvráceny vysoké škole.Dále je třeba přiložit krátký popis a grafickévypracování návrhů jako dokument ve Wordu,příp. ve formátu JPG (max. 4 MB).Název vysoké školy a jména studentů se nesmína doručených pracích objevit. Anonymitapříspěvků podpoří objektivní hodnocení poroty.Příspěvky, které nesplní tyto požadavky, budouze soutěže vyloučeny.JazykyOficiálními jazyky Mezinárodní designérskésoutěže jsou němčina a angličtina. Veškerépříspěvky k soutěžním tématům musí býtformulovány jen v těchto jazycích.DokumentaceKromě uveřejnění dokumentace online budoupráce Mezinárodní designérské soutěžepublikovány po předání cen v tištěné podobě(brožura).KontaktE-Mail: info@hettich-ida.comHettich InternationalSibylle KühneVahrenkampstr. 2-432278 KirchlengernDeutschlandFax: +49 5223 771531REHAU AG + CoAngela PeschkRheniumhaus95104 RehauDeutschlandFax: +49 9283 777729Project kitPortfolios with 2 DIN A2 cardboard sheets,the competition details, address stickers, andan identification code for each participantwill be sent to the educational institutions.Designs must be attached to the cardboardsheets and the identification code attachedto the back of each sheet. The originalportfolio should be used to send the designsto Hettich International in Kirchlengern,Germany. After the competition, designs willbe returned to the educational institutions inthe same portfolio.Drawings and a short description of thedesign must also be sent electronically inJPEG format (max. 4 MB) and as a Word file,respectively.The identification code must be used on allentries and documents. The names of theeducational institution and the studentsshould not appear either on the designs orin the electronic documents. Anonymity isessential for objective evaluation by the jury.Entries that do not conform with this rule willbe excluded from the competition.LanguagesThe official languages of the InternationalDesign Award are English and German. Entriescan be submitted in either language.DocumentationThe competition results and award-winningentries will be published online and in a specialbrochure.ContactE-Mail: info@hettich-ida.comHettich InternationalSibylle KühneVahrenkampstr. 12-1632278 KirchlengernGermanyFax: +49 5223 771531REHAU AG + CoAngela PeschkRheniumhaus95104 RehauGermanyFax: +49 9283 777729

More magazines by this user
Similar magazines