LA CIVILISATION FRANÇAISE

tinread.usb.md

LA CIVILISATION FRANÇAISE

sommé, ~e adj. - avertizatsommer vt. - a avertiza, a somasommet s.m. - nivel înaltsouci s.m. - grijăsoufre s.m. - sulf, pucioasăsouhait s.m. - dorinţă, uraresoulèvement s.m. - răscoală(se) soulever vr. - a se ridica împotriva(se) soumettre vr. - a se supune, a acceptasoumission s.f. - supunere, subordonaresous-lieutenant s.m. - sublocotenentsouvent adv. - deseori, adeseori, dessuffrage universel s.m. - vot universalsuisse adj. - elveţiansujet s.m. - cauză, motiv; supussur le champ - imediat, pe locsurveillance supraveghere, pazăsusciter vt.- a stîrni, a provoca, a danaştere(comment) s’y prendre - cum să înceapăsuzerain s.m. - suzeran (feudal care are însupunere vasali)taille s.f. - bir, impozittailler en pièces - a tăia în bucăţitaire les hostilités - a da uitării ostilităţiletandis que - în timp ce, pe cîndtannerie s.f. - tăbăcărietant de fois - de atîtea oritandem s.m. - tandem, în doi, în perechetémoigner vt. - a arăta, a mărturisi, a atestatenir compte - a ţine seamătenir ferme - a rezista cu tărietenir tête - a rezista, a se opunetenter vt. - a încerca, a întreprinde; a ispititerre brûlée s.f. - pămînt ars (politică derăzboi în care o parte dă foc latoate furajele pentru caadversarul să ni aibă hrană)terrien, ~enne adj. - rural, agricolthéologien s.m. - teologthéoricien s.m. - teoreticianthermes s.m.,pl. - baie termalăthermidor s.m. - luna a 11-a a anuluitombe s.f. - mormînt, groapătombeau s.m. - monument funerartondu, ~e adj. - tuns; călugărtonnerre s.m. - tunet; evenimenttorpeur s.f. - toropeală, apatietoucher vt. - a atinge, a primi, a înduioşatour s.f. - turn, turlătraduit, ~e adj. - a chema în faţa justiţieitraînée de poudre - urmă de praf de puşcătraîtement s.m. - salariu; trataretraître s.m. - trădătortravailliste s.m. - laburisttrêve s.f. - răgaz, încetaretribu s.f. - tribtribut s.m. - bir, impozit, tributtrinité s.f. - trinitate, treimetriple Entente s.f. - tripla Înţelegeretrouble s.m. - tulburare, agitaţieturbulent adj. - turbulent, neastîmpăratulcéré, ~e adj. - jignit, indignat, ofensatultimatum s.m. - ultimatum, ultim cuvîntultra s.m. - extremisturbain, ~e adj. - orăşenesc, urban;civilizatusuel, ~elle, adj. - uzual, obişnuitusurper vt. - uzurpat, luat cu forţavague s.f. - val, tălazvaillamment adv. - cu bărbăţie, cu curajvaincu adj., s.m. - învins, biruitvainement adv. - în zadar, degeabavantard ~e adj. - lăudărosva-nu-pieds s.m. - coate-goale, sărăntocvassal s.m. - vasal, supus (în epocafeudală)vénérer vt. - a respecta, a cinsti, a veneravestige s.m. - urmă, rămăşiţă, vestigiuvêtement s.m. - haină, îmbrăcăminteveuve s.f. - văduvăvierge adj. - fecioară, virginăvigie s.f. - om de veghe, observatorvivace adj. - vioi, ager, plin de viaţăvive d’esprit - agerăvoeu s.m. - dorinţă, voinţăvogue s.f. - reputaţie, faimă; modăvoie s.f. - cale, drumvoire adv. - chiar şivu leur âge - reieşind / avînd în vederevîrsta lorzizanie s.f. - vrajbă, discordie, zizanie- 137 -

More magazines by this user
Similar magazines