Views
2 years ago

Pioneer DVR-540H-S - User manual - turc

Pioneer DVR-540H-S - User manual - turc

01 Başlamadan önce 1.

01 Başlamadan önce 1. Bölüm Başlamadan önce Kutunun içindekiler Lütfen, kutuyu açtığınızda, aşağıdaki ek birimlerin içinde olup olmadığını kontrol ediniz. • Uzaktan kumanda • AA/R6P kuru piller x 2 • Ses/video kablosu (kırmızı/beyaz/sarı) • G-LINK kablosu • RF anten kablosu • Güç kablosu • Bu çalıştırma talimatları • Garanti belgesi Pillerin uzaktan kumanda aletine konulması 1 İki adet AA/R6P pilini, bölme içindeki işaretlere (, ) dikkat ederek pil bölmesine yerleştiriniz. • Farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayınız – Benzer görünseler bile, farklı piller; farklı voltajlara sahip olabilir. • Her bir pilin artı ve eksi uçlarının, bölme içindeki işaretlerle eşleştiğinden emin olunuz. • Bir ay ya da daha uzun bir süre kullanılmayacak olan pilleri cihazdan çıkarınız. • Kullanılmış pillerin atımını yaparken, ülkenizde ya da bölgenizde geçerli olan hükümet mevzuatına ya da çevreyle ilgili kamu talimatının kurallarına uyunuz. UYARI Pilleri; doğrudan güneş ışığı altında yada bir arabanın içi, bir ısıtıcının yanı gibi diğer oldukça sıcak yerlerde kullanmayınız yada saklamayınız. Bu gibi durumlara maruz kalması durumunda; piller, akıntı yapabilir, aşırı ısınabilir yada ateş alabilir. Bu aynı zamanda pillerin ömrünün yada çalışma performansının da azalmasına neden olur. D3-4-2-3-3_Tu Uzaktan kumanda aletinin kullanımı Önemli Pillerin hatalı kullanımı, sızıntı ve patlama gibi tehlikeli durumlara yol açabilir. Aşağıdakilere uyunuz: • Asla, yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayınız. Uzaktan kumanda aletini kullanırken aşağıdakileri aklınızda bulundurunuz: • Uzaktan kumanda aleti ile cihaz üzerindeki uzaktan algılayıcı arasında herhangi bir engel bulunmadığından emin olunuz. • Güçlü güneş ışığı ya da floresan ışığının cihazın uzaktan algılayıcısı üzerine geldiği durumlarda, uzaktan kumandanın çalışması güvenilir olmayabilir. 6 Tu

Başlamadan önce 01 • Farklı cihazların uzaktan kumanda aletleri, birbirleri ile karışma yapabilir. Diğer cihazların uzaktan kumanda aletlerini bu cihazın yakınında kullanmaktan kaçınınız. • Uzaktan kumanda aletinin etkinlik mesafesinde bir düşüş olduğunu gördüğünüzde, pilleri değiştiriniz. • Piller tükendiğinde yada siz pilleri değiştirdiğinizde, uzaktan kumanda modu; Kaydedici 1’e yeniden ayarlanır. 126. sayfadaki Remote Control Mode (Uzaktan Kumanda Modu) bölümüne bakınız. • Gösterildiği şekilde, ön panel üzerindeki uzaktan kumanda algılayıcısının ön tarafında çalışma menzili içinde kullanınız. 7 m • Arka paneldeki CONTROL IN (KUMANDA GİRİŞİ) jakını kullanarak, başka bir Pioneer komponentinin uzaktan algılayıcısı üzerinden bu kaydediciye kumanda edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 14. sayfadaki Arka panel bağlantıları bölümüne bakınız. Disk/içerik formatı çalma uyumluluğu Uyumlu ortam • DVD-RW sür. 1.1 / 1 x / 1 x ila 2 x, sür. 1.2 / 2 x ila 4 x / 2 x ila 6 x • DVD-R sür. 2.0 /1 x / 1 x ila 4 x / 1 x ila 8 x / 1 x ila 16 x, sür. 2.1 / 1 x ila 8 x / 1 x ila 16 x • DVD+RW 1 x ila 2.4 x / 1 x ila 4 x / 3.3 x ila 8 x • DVD+R 1 x ila 2.4 x / 1 x ila 4 x / 1 x ila 8 x / 1 x ila 16 x • DVD-RAM sür. 2.0 / 2 x, sür. 2.1 / 2 x / 2 x ila 3 x / 2 x ila 5 x, sür. 2.2 / 2 x / 2 x ila 3 x / 2 x ila 5 x • DVD-R DL sür. 3.0 / 2 x ila 4 x • DVD+R DL 2.4 x / 2.4 x ila 8 x DVD kaydedicilerin ve DVD yazıcıların eski modellerinin DVD-RW Sür. 1.2 diskleri kabul etmeyebileceğini ve/veya disk üzerinde verilere zarar verebileceğini unutmayınız. Bu kaydedici ile eski bir kaydedici/yazar arasında DVD-RW diskleri paylaştırmak isterseniz, Sür. 1.1 disklerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdaki çizelge, eski Pioneer DVD kaydedicisinin DVD-RW Sür. 1.2 diskleri ile sınırlı uyumluluğunu göstermektedir. Model Çalınabilir Kaydedilebilir DVR-7000 1,2,3 Evet Hayır DVR-3100/ DVR-5100H Evet 1 Hayır 1 Diskler, çalmadan önce bu kaydedicide sonlandırılmış olmalıdır. Sonlandırılmamış VR modu ve Video modu diskleri çalınamayabilir. 2 CPRM bilgisini okuyamıyor ibaresi, bir disk yüklediğinizde ekranda gösterilir. Bununla birlikte, bu yeniden çalmayı etkilemeyecektir. 3 Tek kopya korumalı disk başlıkları çalınamayacaktır. DVD/HDD Kayıt ve yeniden çalma uyumluluğu Bu kaydedici, HDD işlevselliği sağlamasının yanısıra, şu anda popüler olan tüm DVD disk türlerini çalabilir ve kaydedebilir. Aşağıdaki çizelge, farklı disk türleri arasındaki bazı spesifik/özgün uyumluluk farklılıklarını göstermektedir. 7 Tu