Views
2 years ago

Pioneer DV-470-K - User manual - turc

Pioneer DV-470-K - User manual - turc

İçindekiler 4 Tu 01

İçindekiler 4 Tu 01 Başlamadan önce Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kutunun içindekiler . . . . . . . . . . . . . . 5 Kurulum hakkndaki bilgiler . . . . . . . . . 5 Disk / içerik format çalma uyumluluğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 02 Bağlantlarn Yaplmas Kolay bağlantlar . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bir SCART AV kablosu kullanarak takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 S-Video çkş kullanarak bağlant yaplmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Komponent video çkşn kullanarak takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bir AV alcsna bağlant yaplmas . . . . 8 03 Komutlar ve Ekranlar Ön panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Uzaktan kumanda aleti . . . . . . . . . . . . 9 04 Başlarken Açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ekran-üstü görüntülerin kullanlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Çalarn TV’niz için ayarlanmas . . . . . 10 Bu çalarn ekran üstü göstergelerinin dilinin ayarlanmas . . . . . . . . . . . . . . 10 Disklerin çalnmas . . . . . . . . . . . . . . 11 05 Disklerin Çalnmas Disklerin taranmas . . . . . . . . . . . . . 13 Yavaş devinimde çalma . . . . . . . . . . 13 Kare ilerleme / kare geri alma . . . . . . 13 Bir JPEG slayt gösterisinin görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Disk Rehberi ile video içeriğine göz atlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 WMA, MP3 ve JPEG dosyalarna Disk Rehberi ile göz atlmas . . . . . . . . . . 14 Bir diskin bir ksmnn döngüye alnmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tekrar çalmann kullanm. . . . . . . . . 14 Rasgele çalmann kullanlmas . . . . . 15 Bir program listesinin oluşturulmas . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bir diskin aranmas . . . . . . . . . . . . . 16 Alt yazlarn değiştirilmesi . . . . . . . . . 16 Ses dilini / kanaln değiştirmek . . . . . 16 Ekrann büyültülmesi . . . . . . . . . . . . 16 Kamera açlarnn değiştirilmesi . . . . 16 Disk bilgilerinin görüntülenmesi . . . . 16 06 Ses Ayarlar ve Video Ayarlama menüleri Ses Ayarlar menüsü . . . . . . . . . . . . 17 Video Ayarlama menüsü (sadece DV-470) . . . . . . . . . . . . . . . 17 07 Başlangç Ayarlar Menüsü Başlangç Ayarlar Menüsünün Kullanm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dijital Ses Çkş ayarlar . . . . . . . . . . 18 Video Çkş ayarlar . . . . . . . . . . . . . 18 Dil ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Görüntü ayarlar. . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ebeveyn Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 08 Ek Bilgiler Çalarnzn ve disklerinizin bakm . . . . 20 Ekran boyutlar ve disk formatlar . . . . 20 TV düzeneğinin ayarlanmas . . . . . . . 21 Çalarn tekrar başlatlmas. . . . . . . . . 21 Güç yeniden açma . . . . . . . . . . . . . . 21 DVD-Video bölgeleri . . . . . . . . . . . . . 21 Ülke kodu listesini kullanarak dillerin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dil kodu listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ülke kodu listesi . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sözlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 09 DivX® yeniden çalmas (sadece DV-470) DivX Hakknda . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 DivX video çalnmas . . . . . . . . . . . . . 24 DivX® VOD içeriği hakknda . . . . . . . 25 DivX® VOD içeriğinin çalnmas . . . . . 25

Başlamadan önce 1. Bölüm Başlamadan önce Özellikler • 24-bit/192kHz uyumlu DAC Yerleşik (üstünde) 24-bit / 192kHz DAC, bu çalar; yüksek örnekleme oranl disklerle tam uyumlu, dinamik aralk, alçak düzey çözünürlük ve yüksek frekansl ayrnt açsndan eşsiz ses kalitesi sunma kapasitesinde demektir. • Dolby Digital ve DTS yazlml Çevre sesi eğlencesi Bu çalar, uygun bir AV yükselticiye ya da alcya takldğnda, Dolby Digital ve DTS disklerle birlikte harika bir çevre sesi verir. • Pure Cinema (Saf Sinema) ileri taramal video Komponent video çkşlarn kullanarak, bir ileri tarama uyumlu TV ya da monitöre takldğnda, oldukça sabit, titreşimsiz sabit görüntüleri; orijinal sinemada olduğu gibi ayn tazelikte yaşayabilirsiniz. • Kayar resimli Yeni Disk Rehberi Yeni Disk Rehberi; ekran üzerinde simgeleşmiş görüntüler halinde her bir başlğ birkaç saniye çalmanza olanak verir. • Gelişmiş çalma için DSP efektleri 17. sayfadaki Ses Ayarlar ve Video Ayarlama menüleri bölümüne baknz. • Resim büyültme 16. sayfadaki Ekrann büyültülmesi bölümüne baknz. • MP3 ve WMA uyumluluğu 6. sayfadaki Skştrlmş ses uyumluluğu bölümüne baknz. • JPEG uyumluluğu 6. sayfadaki JPEG dosya uyumluluğu bölümüne baknz. • Enerji tasarruflu tasarm Bir otomatik güç kapatma işlevi, çalar; yaklaşk 30 dakika süreyle kullanlmadğnda uyku moduna geçer. Kutunun içindekiler Lütfen, kutuyu açtğnzda içinde aşağdaki ek birimlerin olup olmadğn kontrol ediniz. • Uzaktan kumanda aleti •2 adet AA / R6P kurupil • Ses / görüntü kablosu (krmz / beyaz / sar fişler) • Güç kablosu • Çalştrma talimatlar • Garanti belgesi Pillerin uzaktan kumandaya konulmas • Pil bölmesi kapağn açp pilleri gösterildiği şekilde yerleştiriniz. İki AA / R6P pil kullannz ve bölme içindeki (, ) gösterimlerine uyunuz. İşinizi tamamlandğnzda kapağ kapatnz. Önemli Pillerin hatal kullanm, akma ve patlama gibi tehlikelere yol açabilir. Lütfen aşağdakilere uyunuz: • Yeni ve eski pilleri birlikte kullanmaynz. • Farkl tipte pilleri birlikte kullanmaynz—birbirlerine benzer olsalar bile, farkl piller farkl voltajlara sahip olabilirler. • Herbir pilin art ve eksi uçlarnn, pil bölmesi içindeki işaretlere karş geldiğinden emin olunuz. • Bir ay ya da daha uzun bir süre kullanlmayacak olan cihazdan pilleri çkarnz. • Kullanlmş pillerin atlmas durumunda, ülke veya bölgenizdeki hükümet düzenlemeleri veya çevresel kamu talimatlarna uyunuz. H048 Tu Kurulum hakkndaki bilgiler Bu ürünü uzun yllar kullanmay arzuluyorsanz, lütfen; uygun bir konumu seçmede aşağda yer alan ilkeleri takip ediniz: Yaplacaklar... • İyi havalandrlmş bir oda içinde kullannz. • Sert, düz ve yatay bir zemine yerleştiriniz, örneğin bir masaya, rafa ya da stereo dolabna. Yaplmayacaklar... • Yüksek s ya da rutubete maruz kalan yerlerde, ayrca radyatörlerin ve diğer s üreten araçlarn yaknnda kullanmaynz. • Pencere pervazna ya da sistemin doğrudan güneş şğna maruz kalacağ başka bir yere yerleştirmeyiniz. • Fazla tozlu ve slak ortamlarda kullanmaynz. • Kullanldğnda scak hale gelen bir yükselticinin ya da stereo sisteminizdeki başka bir komponentin üzerine doğrudan yerleştirmeyiniz. • Karşmann olabileceği bir televizyon ya da monitör yaknnda kullanmaynz—özellikle televizyon bir ev içi anten kullanyorsa. • Çalarn duman ya da buhara maruz kalabileceği bir mutfak ya da benzeri diğer odalarda kullanmaynz. • Kaln bir kim ya da hal üzerinde kullanmaynz ya da bezle örtmeyiniz—bu, cihazn tam olarak soğutulmasn önleyebilir. • Dengesiz bir yüzey üzerine ya da cihaz ayaklarnn tümünü destekleyecek kadar geniş olmayan bir yere yerleştirmeyiniz. 5 Tu