05.02.2016 Views

Pioneer KRL-37V - User manual - turc

Pioneer KRL-37V - User manual - turc

Pioneer KRL-37V - User manual - turc

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÖNEMLİ<br />

CAUTION<br />

RISK OF ELECTRIC SHOCK<br />

DO NOT OPEN<br />

Bir eşkenar üçgen içinde yer alan ok uçlu<br />

şimşek aydınlatması sembolü; kullanıcıyı,<br />

ürünün muhafazası dahilinde, insanlar için<br />

bir elektrik çarpması tehlikesi oluşturacak<br />

kadar büyük yalıtılmamış “tehlikeli voltaj”ın<br />

varlığı hakkında uyarma amaçlıdır.<br />

DİKKAT:<br />

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ<br />

ÖNLEMEK İÇİN, KAPAĞI (YA DA ARKA<br />

KISMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE<br />

KULLANICI TARAFINDAN<br />

ONARILABİLECEK PARÇA YOKTUR.<br />

ONARIMI İÇİN KALİFİYE BİR SERVİS<br />

ELEMANI ÇAĞIRINIZ.<br />

Bir eşkenar üçgen içinde yer alan ünlem<br />

işareti; kullanıcıyı, cihazla birlikte gelen<br />

broşür içindeki önemli işletim ve bakım<br />

(servis) talimatlarının varlığı hakkında<br />

uyarma amaçlıdır.<br />

D3-4-2-1-1_Tu-A<br />

UYARI<br />

Pilleri; doğrudan güneş ışığı altında yada bir arabanın<br />

içi, bir ısıtıcının yanı gibi diğer oldukça sıcak yerlerde<br />

kullanmayınız yada saklamayınız. Bu gibi durumlara<br />

maruz kalması durumunda; piller, akıntı yapabilir, aşırı<br />

ısınabilir yada ateş alabilir. Bu aynı zamanda pillerin<br />

ömrünün yada çalışma performansının da azalmasına<br />

neden olur.<br />

D3-4-2-3-3_Tu<br />

Bu ürün; Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC ve<br />

EMC Yönetmeliği 2004/108/EC ile uygunluk içindedir.<br />

D3-4-2-1-9a_A_Tu


çalıştırma kitapçığı<br />

TÜRKÇE<br />

• Bu çalıştırma kitapçığındaki resimler ve OSD (On-Screen Display) [Ekran Üzeri Gösterim] açıklama amacıyla olup gerçek işlemlerden<br />

biraz farklılık gösterebilir.<br />

• Bu kitapçık içinde kullanılan örnekler için <strong>KRL</strong>-<strong>37V</strong> modeli temel alınmıştır.<br />

İçindekiler<br />

TÜRKÇE<br />

İçindekiler........................................................................... 1<br />

Giriş..................................................................................... 2<br />

Sayın <strong>Pioneer</strong> müşterisi..........................................................2<br />

Önemli Güvenlik Önlemleri..................................................2<br />

Uzaktan kumanda birimi........................................................3<br />

Sağlanan uzaktan kumanda birimini kullanarak diğer<br />

donatıma kumanda edilmesi..........................................4<br />

Ticari markalar.......................................................................8<br />

TV (Önden görünüş)..............................................................9<br />

TV (Arkadan görünüş)...........................................................9<br />

Hazırlık.............................................................................. 10<br />

Sağlanan ek birimler............................................................10<br />

Sehpa biriminin takılması....................................................10<br />

Pillerin yerleştirilmesi..........................................................11<br />

Uzaktan kumanda biriminin kullanılması............................11<br />

Uzaktan kumanda birimi ile ilgili uyarılar.....................11<br />

Kurulum uyarıları/önlemleri..........................................12<br />

Hızlı kılavuz....................................................................... 13<br />

Başlangıç kurulumunun gözden geçirilmesi........................13<br />

Güç kaynağını açmadan önce..............................................14<br />

Kabloların birleştirilmesi................................................14<br />

Başlangıç otomatik kurulumu..............................................15<br />

Sinyal gücünün ve kanal gücünün kontrol edilmesi.......15<br />

TV’nin seyredilmesi......................................................... 16<br />

Günlük işlem........................................................................16<br />

Açık/kapalı konumuna getirme......................................16<br />

Analog ve dijital yayınlar arasında geçiş yapılması.......16<br />

Kanalların değiştirilmesi................................................16<br />

Bir harici görüntü kaynağının seçilmesi.........................16<br />

Bir ses modunun seçilmesi.............................................16<br />

EPG (Electronic Program Guide) (Elektronik Program<br />

Rehberi).............................................................................17<br />

EPG Gözden Geçirme..........................................................17<br />

EPG’yi kullanma için yararlı ayarlar...................................17<br />

EPG’yi kullanarak bir programın seçilmesi.........................18<br />

EPG’yi kullanarak zamanlayıcı kaydı..................................19<br />

Zamanlayıcı kaydının iptal edilmesi....................................19<br />

Teletekst...............................................................................20<br />

MHEG-5 uygulamasının kullanılması (sadece İngiltere)....20<br />

Harici aygıtların takılması................................................ 21<br />

Bağlantılara giriş..................................................................21<br />

HDMI bağlantısı.............................................................22<br />

Bileşen bağlantısı...........................................................22<br />

S-VIDEO/VIDEO bağlantısı..........................................22<br />

SCART bağlantısı...........................................................23<br />

i/o link.A’yı kullanarak SCART ile aygıtlara kumanda<br />

edilmesi........................................................................23<br />

Hoparlör/yükseltici bağlantısı........................................24<br />

Bir akıllı kartın yerleştirilmesi.............................................25<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)............................ 26<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)’nı kullanarak<br />

HDMI aygıtlarına kumanda etmek....................................26<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) bağlantısı.......26<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) Kurulumu......27<br />

Bir HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) aygıtının<br />

çalıştırılması......................................................................27<br />

Menü çalıştırması............................................................. 29<br />

HOME MENU (ANA MENÜ) nedir?.................................29<br />

Ortak işlemler.................................................................29<br />

Temel ayarlama................................................................ 30<br />

Resim Ayarları......................................................................30<br />

AV SELECTION (AV SEÇİMİ).....................................31<br />

Ses Ayarları..........................................................................31<br />

Güç Tasarrufu Ayarları.........................................................31<br />

Kanal Ayarları......................................................................32<br />

Otomatik Kurulum.........................................................32<br />

Dijital kanal ayarları.......................................................32<br />

Analog kanal ayarları.....................................................33<br />

Parola/Ebeveyn kilidi ayarları........................................33<br />

Dil Ayarları (dil, altyazı, çoklu ses).....................................34<br />

Yararlı Görüntüleme işlevleri.......................................... 35<br />

Resim boyutunun seçilmesi.................................................35<br />

WSS (Geniş Ekran Sinyalleşme) resim boyutunun<br />

otomatik olarak seçilmesi............................................35<br />

WSS (Geniş Ekran Sinyalleşme) resim boyutunun<br />

elle seçilmesi...............................................................35<br />

Resim boyutunun elle seçilmesi.....................................35<br />

Kayıt resim boyutunun elle seçilmesi............................36<br />

HDMI resim boyutunun otomatik olarak seçilmesi.......36<br />

Diğer resim ve ses ayarları...................................................36<br />

Görüntü konumunun ayarlanması..................................36<br />

Ekran üzerindeki parazitin düşürülmesi.........................36<br />

Otomatik ses düzeyi ayarlama........................................36<br />

Konuşmanın kuvvetlendirilmesi....................................36<br />

Sadece ses çıkışının verilmesi........................................36<br />

Ekran ayarları.......................................................................37<br />

Kanal ekranı/gösterimi...................................................37<br />

Zaman ve Başlık göstergesi............................................37<br />

Diğer yararlı özellikler...................................................... 38<br />

Harici aygıtları kullanıyorken ayar......................................38<br />

Giriş kaynağı ayarları.....................................................38<br />

Belirtilen girişlerin atlanması.........................................38<br />

Renk sistemi ayarları......................................................38<br />

Ek özellikler.........................................................................38<br />

Bir PC’nin takılması......................................................... 39<br />

Bir PC’nin takılması............................................................39<br />

Ekran üzerinde bir PC görüntüsünün görüntülenmesi.........39<br />

Resim boyutunun seçilmesi............................................39<br />

PC görüntüsünün otomatik olarak ayarlanması.............40<br />

PC görüntüsünün elle ayarlanması.................................40<br />

Giriş çözünürlüğünün seçilmesi...........................................40<br />

RS-232C port/bağlantı noktası spesifikasyonları.................41<br />

PC uyumluluk grafiği...........................................................42<br />

RS-232C komut listesi.........................................................42<br />

Ek....................................................................................... 43<br />

Hata Giderme.......................................................................43<br />

DVB-T ile televizyonunuzun güncellenmesi.......................44<br />

Yeniden Ayarla/Başlat..........................................................44<br />

Kimlik..................................................................................45<br />

Servis ömrü bitiminde atım işlemi.......................................46<br />

1


Giriş<br />

Sayın <strong>Pioneer</strong> müşterisi<br />

<strong>Pioneer</strong> Düz ekran TV’yi satınaldığınız için teşekkür ederiz. Güvenliğinizi ve ürününüzün uzun yıllar boyunca sorunsuz<br />

çalışmasını sağlamak için, bu ürünü kullanmadan önce Önemli Güvenlik Önlemleri bölümünü dikkatlice okuyunuz.<br />

Önemli Güvenlik Önlemleri<br />

• Temizleme—Ürünü temizlemeden önce, AC kablosunu AC duvar prizinden çekiniz. Ürünü temizlemek için nemli bir bez<br />

kullanınız. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayınız.<br />

• Su ve nem—Banyo küveti, lavabo, mutfak küveti ve çamaşır teknesi, yüzme havuzu ve de ıslak bir zemin gibi su yakınında ürünü<br />

kullanmayınız.<br />

• Bu ürün üzerine vazo ya da başka herhangi bir su dolu kap koymayınız. Su ürünün üzerine dökülebilir, bu da<br />

yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.<br />

• Sehpa—Ürünü; sabit olmayan bir el arabası, sehpa, üç ayaklı sehpa ya da masa üzerine yerleştirmeyiniz. Aksine<br />

davranış, ciddi bedensel yaralanmalara ve de üründe zarara yol açacak olan ürünün düşmesine neden olabilir.<br />

Sadece, üretici tarafından tavsiye edilen ya da ürünle birlikte satılan; el arabası, sehpa, üç ayaklı sehpa, mesnet<br />

ya da masayı kullanınız. Ürünü bir duvara monte ederken, üreticinin talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.<br />

Sadece üretici tarafından tavsiye edilen montaj donatımını kullanınız.<br />

• Bir el arabası üzerine yerleştirilmiş olan ürünün yeri değiştirilirken, azami dikkat ile taşınmalıdır. Ani duruşlar,<br />

aşırı güç uygulanması ve düzgün olmayan taban yüzeyi; ürünün el arabasından düşmesine neden olabilir.<br />

• Havalandırma—Kabindeki delikler ve diğer açıklıklar; havalandırma amacıyla tasarımlanmıştır. Yetersiz<br />

havalandırma aşırı ısınmaya neden olabileceğinden ve/veya ürünün servis ömrünü kısaltacağından bu<br />

havalandırma deliklerini ve açıklıkları örtmeyiniz ya da bloke etmeyiniz. Ürünü, bir yatak, kanepe, halı ya da<br />

benzer yüzey üzerinde yerleştirmeyiniz. Bu ürün; bütünleşik/dahili kurulum için tasarımlanmamıştır; ürünü;<br />

yeterli havalandırma sağlanmadıkça ya da üreticinin talimatlarına uyulmadıkça, kitaplık ya da raf gibi kapalı<br />

bir yere yerleştirmeyiniz.<br />

• Bu üründe kullanılan LCD paneli, camdan yapılmıştır. Bu nedenle, ürün düşürüldüğünde ya da vurulduğunda<br />

kırılabilir. Eğer LCD paneli kırılırsa, kırılan cam parçalarından yaralanmamaya dikkat ediniz.<br />

• Isı kaynakları—Ürünü, radyatörler, ısıtıcılar, sobalar ve diğer ısı üreteci ürünlerden (yükselticiler dahil olmak üzere) uzakta<br />

tutunuz.<br />

• Yangını önlemek için, televizyonun üstüne ya da yakınına asla herhangi tipte mum ve korunmasız alev getirmeyiniz.<br />

• Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, AC kablosunu asla televizyon ya da diğer ağır eşyaların<br />

altına koymayınız.<br />

• Sabit bir resmi uzun süre görüntülemeyiniz, bu gecikmeli bir görüntünün kalmasına neden olabilir.<br />

• Eğer ana fiş takılı ise, her zaman bir güç tüketimi vardır.<br />

• Bakım ve onarım işlemleri—Ürünün bakım ve onarımını kendi başınıza yapmaya kalkışmayınız. Kapakların<br />

çıkarılması sizi, yüksek voltaj ve diğer tehlikeli durumlara maruz bırakabilir. Onarımı yerine getirmek üzere<br />

kalifiye bir elemanı çağırınız.<br />

LCD paneli, size hassas resim detayları veren oldukça yüksek bir teknoloji ürünüdür.<br />

Oldukça yüksek sayıda pikselin varlığından dolayı, zaman zaman birkaç aktif olmayan piksel ekran üzerinde mavi, yeşil ya da kırmızı<br />

renkte sabit bir nokta olarak belirebilir. Bu ürünün spesifikasyonları dahilinde olup bir hata değildir.<br />

Televizyonu taşırken alınacak önlemler<br />

Televizyonu taşırken, onu asla hoparlörlerinden tutarak taşımayınız. Televizyonu her zaman iki kişinin, televizyonun her bir yanında<br />

bir el olmak üzere, iki elle tutarak taşıdığınızdan emin olunuz.<br />

2


Giriş<br />

Uzaktan kumanda birimi<br />

1 a (TV) (Bekleme modu/Açık)<br />

(Sayfa 16)<br />

2 INPUT1–8 (GİRİŞ)<br />

Bir giriş kaynağını seçiniz (Sayfa 16).<br />

3 Mod değiştirme için düğmeler<br />

TV<br />

Geleneksel analog TV moduna erişmek<br />

için bu düğmeye basınız.<br />

DTV<br />

Dijital TV moduna erişmek için bu<br />

düğmeye basınız.<br />

RADIO (RADYO)<br />

DTV: Radyo ile Veri modu arasında<br />

geçiş yapılması.<br />

• Sadece veri yayını (telsiz yayını<br />

yok) DVB tarafından gönderilirken,<br />

telsiz yayını atlanacaktır.<br />

4 0–9 sayı düğmeleri<br />

Kanalı belirleyiniz.<br />

İstenen sayıları giriniz.<br />

Sayfayı teletekst moduna ayarlayınız.<br />

• Beş İskandinav ülkesi (İsveç,<br />

Norveç, Finlandiya, Danimarka veya<br />

İzlanda) “Otomatik Kurulum”dan<br />

ülke ayarında seçildiğinde (sayfa<br />

32), DTV hizmetleri dört basamaktır.<br />

Başka bir ülke seçildiğinde, DTV<br />

hizmetleri üç basamaktır.<br />

5 p (INFO) (BİLGİ)<br />

Ekranın üst sağ köşesindeki istasyon<br />

bilgilerini (kanal numarası, sinyal, vb.)<br />

görüntülemek için bu düğmeye basınız<br />

(Sayfa 37).<br />

6 CH RETURN (KN GERİ DÖN)<br />

Daha önce seçilen kanala veya harici<br />

girişe geri dönmek için bu düğmeye<br />

basınız.<br />

7 Pk/l (w/x)<br />

TV kanalını seçer.<br />

Teletekst modundaki sayfayı seçer.<br />

8 e (Sesi kısık)<br />

TV sesi açık/kapalı.<br />

9 7 (EXIT) (ÇIK)<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ)<br />

ekranından çıkar.<br />

10 a/b/c/d (İmleç)<br />

Ayar ekranı üzerindeki istenen bir<br />

ögeyi seçer.<br />

ENTER (GİR)<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ)<br />

ekranı içinde bir komutu yürütür.<br />

ATV/DTV: Diğer hiçbir “HOME<br />

MENU” (ANA MENÜ) ekranı<br />

çalışmıyorken program listesini<br />

görüntüler.<br />

11 h (HOME MENU) (ANA MENÜ)<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ)<br />

ekranı açık/kapalı.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

TV<br />

INPUT<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

TV DTV RADIO<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

EXIT<br />

P<br />

HOME<br />

MENU<br />

MENU<br />

HDMI<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

SOURCE<br />

TOOLS<br />

TV<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

ENTER<br />

REC STOP<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

RETURN<br />

SCREEN AV<br />

SIZE SELECTION<br />

DVD HDD<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

SELECT<br />

12 Renkli (Kırmızı/Yeşil/Sarı/Mavi)<br />

düğmeler<br />

Renkli düğmeler, ekran üzerindeki<br />

renkli maddeleri seçmek için buna<br />

uygun şekilde kullanılır (örn. EPG,<br />

MHEG-5, Teletekst).<br />

13 a (SOURCE) (KAYNAK)<br />

(Sayfalar 6-7)<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

14 Yararlı işlemler için düğmeler<br />

1 (Altsayfa)<br />

(Sayfa 20)<br />

[ (Altyazı)<br />

Altyazı dillerini açık/kapalı konumuna<br />

getirir (Sayfalar 20 ve 34).<br />

k (Gizli Teleteksti ortaya çıkar)<br />

(Sayfa 20)<br />

3 (Dondur/Tut)<br />

Ekran üzerindeki hareketli bir<br />

görüntüyü dondurmak için bu düğmeye<br />

basınız.<br />

Teletekst: Teletekst sayfalarını otomatik<br />

olarak güncellemeyi durdurur ya da<br />

tutma modunu serbest bırakır.<br />

m (Teletekst)<br />

ATV: Analog teleteksti görüntüler<br />

(Sayfa 20).<br />

DTV: DTV için MHEG-5 ve teleteksti<br />

seçer (Sayfa 20).<br />

15 P. INFO (BİLGİ)<br />

Dijital görüntü yayını ile gönderilen<br />

program bilgilerini ekranın sol üst<br />

köşesinde görüntülemek için bu<br />

düğmeye basınız (sadece DTV).<br />

16 ik/l (Ses düzeyi)<br />

TV ses düzeyini artırır/düşürür.<br />

17 EPG<br />

DTV: EPG ekranını görüntüler<br />

(Sayfalar 17–19).<br />

18 6 (RETURN) (GERİDÖN)<br />

Önceki “HOME MENU” (ANA<br />

MENÜ) ekranına geri döndürür.<br />

19 HDMI CONTROL (HDMI<br />

KUMANDASI) için düğmeler<br />

Eğer harici donatım HDMI kabloları ile<br />

takılı ise ve HDMI CONTROL (HDMI<br />

KUMANDASI) uyumluysa, bu HDMI<br />

CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

düğmelerini kullanabilirsiniz. Daha<br />

fazla bilgi için, bkz. Sayfalar 26 ila 28.<br />

20 Resim ayarlamaları için düğmeler<br />

SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU)<br />

Bir ekran boyutu seçer (Sayfalar 35<br />

ve 39).<br />

AV SELECTION (AV SEÇİMİ)<br />

Bir görüntü ayarı seçer (Sayfa 31).<br />

21 SELECT (SEÇ)<br />

Sağlanan uzaktan kumanda birimini<br />

kullanarak takılı diğer donatıma<br />

kumanda edebilmenizi sağlamak üzere,<br />

seçimi; TV, STB, DVD/DVR ve VCR<br />

arasında değiştirir. (Sayfalar 4–7)<br />

22 g (Ses modu)<br />

Bir ses çoklayıcı modunu seçer (Sayfa<br />

16).<br />

NOT<br />

• İkili bir ekranda “100Hz” demonstrasyonunu göstermek üzere, uzaktan kumanda birimi üzerindeki hem 9 hem de 18 düğmesine basıp<br />

basılı tutunuz.<br />

3


1 2 3<br />

Giriş<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

Sağlanan uzaktan<br />

0 P.INFO<br />

kumanda<br />

birimini kullanarak CH RETURNdiğer donatıma<br />

kumanda edilmesi<br />

P<br />

Sağlanan uzaktan kumanda birimini kullanarak, takılı<br />

diğer donatıma kumanda edebilirsiniz: DVD TOPMENU/ bir set-top box<br />

EXIT<br />

GUIDE<br />

(STB) (frekans çözücü), DVD çalar, DVD/HDD kaydedici<br />

EPG<br />

(DVR), BD çalar yada VCR.<br />

Bu işlevi kullanmadan önce, kumanda edilecek donatımın<br />

üretici kodu ile sağlanan uzaktan ENTER kumanda biriminin<br />

önayarını yapmanız gereklidir. Donatıma kumanda etmek<br />

HOME<br />

istediğinizde, donatıma MENU bağlı olarak RETURN uygun bir mod<br />

seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki SELECT (SEÇ)<br />

MENU<br />

düğmesine basınız; seçim; TV, STB, DVD/DVR ve VCR<br />

arasında yapılır. Uzaktan kumanda birimi üzerindeki karşı<br />

gelen mod göstergeleri, o anda seçilen modu gösterir.<br />

HDMI<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

SOURCE<br />

TOOLS<br />

TV<br />

REC STOP<br />

SCREEN AV<br />

SIZE SELECTION<br />

DVD HDD<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

SELECT<br />

NOT<br />

• Bir BD çalara kumanda ettiğinizde, DVD/DVR modunu<br />

seçiniz.<br />

1<br />

Üretici kodlarının önayarının yapılması<br />

Donatıma bağlı olarak, STB, DVD/DVR ya da<br />

VCR modunu seçmek için, uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki SELECT (SEÇ) düğmesine basınız.<br />

2 Daha önce seçilen modun göstergesinin kapanmasını<br />

onayladıktan sonra, SELECT (SEÇ) düğmesine<br />

TV<br />

basıp basılı tutunuz ve daha sonra uzaktan kumanda<br />

birimi üzerindeki 1 düğmesine basınız.<br />

• Karşıgelen mod göstergesi<br />

INPUT<br />

yanıp söner.<br />

1 2 3 4<br />

3 Üç basamaklı üretim kodunu girmek için 0–9<br />

düğmelerine basınız. 5 6 7 8<br />

• Uygun bir kodu saptamak için üretim kodu listesine<br />

bakınız. Mod göstergesi; TV DTV yaklaşık RADIO bir saniye süreyle yanar<br />

ve daha sonra kapanır; böylece üretim kodunun önayar<br />

işlemi tamamlanır.<br />

EXIT<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

SOURCE<br />

TOOLS<br />

TV<br />

0 P.INFO<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

SCREEN AV<br />

SIZE SELECTION<br />

DVD HDD<br />

SELECT<br />

NOT<br />

• Bir mod göstergesi yanıp sönüyorken, yaklaşık bir<br />

dakika süreyle herhangi bir işlem yerine getirmez iseniz,<br />

kod önayarlama prosedüründen çıkılır.<br />

• Eğer çizelgede listelenmeyen bir kod girerseniz, bir<br />

mod göstergesi; yaklaşık bir saniye süreyle hızlıca yanıp<br />

söner ve daha sonra eskisi gibi yanıp söner.<br />

• Bir mod göstergesi yanıp sönüyorken, kod önayarlama<br />

prosedürünü tamamlamadan çıkmak için, uzaktan<br />

kumanda birimi üzerindeki SELECT (SEÇ) düğmesine<br />

basabilirsiniz.<br />

• STB, DVD/DVR ve VCR modları için fabrika<br />

varsayılan üretici kodları; sırasıyla “000”, “100” ve<br />

“500”dür.<br />

Üretici kodları<br />

* Çizelgelerdeki bir takım donatıma; kısmen ya da<br />

tamamen, sağlanan uzaktan kumanda birimi ile<br />

kumanda edemeyebilirsiniz.<br />

STB<br />

000 PIONEER 1 (fabrika varsayılan)<br />

001 PIONEER 2<br />

002 CANAL SATELLITE<br />

003 HUMAX<br />

004 PACE 1<br />

005 PACE 2<br />

006 QUALI-TV<br />

007 SKY DIGITAL<br />

DVD<br />

100 PIONEER 1 (fabrika varsayılan)<br />

101 PIONEER 2<br />

102 AKAI<br />

103 DENON<br />

104 HITACHI<br />

105 JVC<br />

106 KENWOOD 1<br />

107 KENWOOD 2<br />

108 PANASONIC 1<br />

109 PANASONIC 2<br />

110 PHILIPS 1<br />

111 PHILIPS 2<br />

112 SAMSUNG<br />

113 SHARP<br />

114 SONY 1<br />

115 SONY 2<br />

116 SONY 3<br />

117 THOMSON<br />

118 TOSHIBA<br />

119 YAMAHA<br />

4


Giriş<br />

DVR<br />

200 PIONEER 1<br />

201 PIONEER 2<br />

202 PIONEER 3<br />

203 PANASONIC<br />

204 PHILIPS 1<br />

205 PHILIPS 2<br />

206 SHARP<br />

207 SONY<br />

208 TOSHIBA<br />

BD<br />

300 PIONEER<br />

301 LG<br />

302 PANASONIC<br />

303 SAMSUNG<br />

304 SONY<br />

305 TOSHIBA<br />

VCR<br />

500 PIONEER 1 (fabrika varsayılan)<br />

501 PIONEER 2<br />

502 AIWA 1<br />

503 AIWA 2<br />

504 AKAI 1<br />

505 AKAI 2<br />

506 AKAI 3<br />

507 DAEWOO<br />

508 GRUNDIG 1<br />

509 GRUNDIG 2<br />

510 GRUNDIG 3<br />

511 GRUNDIG 4<br />

512 HITACHI 1<br />

513 HITACHI 2<br />

514 HITACHI 3<br />

515 JVC 1<br />

516 JVC 2<br />

517 JVC 3<br />

518 JVC 4<br />

519 JVC 5<br />

520 LOEWE 1<br />

521 LOEWE 2<br />

522 MATSUI<br />

523 ORION<br />

524 PANASONIC 1<br />

525 PANASONIC 2<br />

526 PHILIPS 1<br />

VCR<br />

527 PHILIPS 2<br />

528 PHILIPS 3<br />

529 SANYO<br />

530 SAMSUNG 1<br />

531 SAMSUNG 2<br />

532 SAMSUNG 3<br />

533 SAMSUNG 4<br />

534 SHARP<br />

535 SONY 1<br />

536 SONY 2<br />

537 SONY 3<br />

538 SONY 4<br />

539 SONY 5<br />

540 SONY 6<br />

541 SONY 7<br />

542 THOMSON<br />

543 TOSHIBA<br />

5


TV<br />

Giriş<br />

INPUT<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

Diğer donatım ile kullanılması (STB)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

TV DTV RADIO<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

EXIT<br />

P<br />

HOME<br />

MENU<br />

MENU<br />

SOURCE<br />

TV<br />

TV<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

ENTER<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

INPUT<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

RETURN<br />

SELECT<br />

1 2 3 4<br />

Diğer donatım 5ile kullanılması 6 7 8 (VCR)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

TV DTV RADIO<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

P<br />

HDMI<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

SOURCE<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

TOOLS<br />

TV<br />

REC STOP<br />

SCREEN<br />

AV<br />

SIZE<br />

SELECTION<br />

DVD<br />

HDD<br />

DVD<br />

STB DVR<br />

VCR<br />

SELECT<br />

8<br />

9<br />

6<br />

7<br />

EESTB (set-top box) (frekans çözücü)<br />

kumanda düğmeleri<br />

STB modunda iken, uzaktan kumanda birimi üzerindeki<br />

düğmeler, aşağıdaki gibi çalışır.<br />

1 0–9<br />

Nümerik düğmeler olarak çalışır/işlev görürler.<br />

2 INFO (BİLGİ)<br />

Geçerli yayın üzerindeki bilgiyi görüntülemek için basınız.<br />

3 Pk/l<br />

Daha yüksek ya da daha düşük kanala dalga ayarı yapmak<br />

için basınız.<br />

4 EXIT (ÇIK)<br />

Yayın menü ekranından ya da yayın rehberi ekranından<br />

çıkmak basınız.<br />

5 ENTER (GİR)<br />

Seçilen işlevi etkinleştirmek için basınız.<br />

a/b/c/d<br />

Yayın menüsü ekranı ya da yayın rehberi ekranı üzerindeki<br />

ögeleri seçmek için basınız.<br />

6 MENU (MENÜ)<br />

Yayınlanan menü ekranını görüntülemek için basınız.<br />

7 SOURCE (KAYNAK) a<br />

Frekans çözücüyü açar ve kapar.<br />

8 GUIDE (KILAVUZ/REHBER)<br />

Yayın rehber ekranını görüntülemek için basınız.<br />

9 RETURN (GERİDÖN)<br />

Yayın menü ekranı gösterimde iken, önceki ekranı; hemen<br />

yeniden yüklemek için basınız.<br />

EEVCR kumanda düğmeleri<br />

VCR modunda iken, uzaktan kumanda birimi üzerindeki<br />

düğmeler, aşağıdaki gibi çalışır.<br />

1 0–9<br />

Nümerik düğmeler olarak çalışır/işlev görürler.<br />

2 Pk/l<br />

VCR üzerindeki TV alıcısının kanallarını seçmek için<br />

basınız.<br />

3 e (PAUSE/STILL) (ARA VER/DURDUR)<br />

Ara vermeleri ayarlar ve resimleri durdurur.<br />

4 k (REC) (KYT)<br />

Kayıt işlemini başlatır.<br />

5 SOURCE (KAYNAK) a<br />

VCR güç kaynağını açar ya da kapar.<br />

6 m (REW) (GERİ SAR)<br />

Kaseti geri sarar ve resim aramasına izin verir.<br />

d (PLAY) (ÇAL/OYNAT)<br />

Yeniden çalmayı başlatır.<br />

n (FF) (İLERİ SAR)<br />

Kaseti hızlı ileri sarar ve resim aramasına izin verir.<br />

7 g (STOP) (DURDUR)<br />

Yeniden çalma işlemini durdurur.<br />

6


Giriş<br />

Diğer donatım ile kullanılması (DVD/DVR)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

TV<br />

INPUT<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

TV DTV RADIO<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

P<br />

EXIT<br />

HOME<br />

MENU<br />

MENU<br />

HDMI<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

SOURCE<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

TOOLS<br />

TV<br />

ENTER<br />

REC STOP<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

RETURN<br />

SCREEN AV<br />

SIZE SELECTION<br />

DVD HDD<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

SELECT<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

3 ENTER (GİR)<br />

Seçilen işlevi etkinleştirmek için basınız.<br />

a/b/c/d<br />

DVD MENU (DVD MENÜSÜ) ekranı üzerinde ögeleri<br />

seçmek için basınız.<br />

4 MENU (MENÜ)<br />

DVD menüsünü görüntülemek için basınız.<br />

5 e (PAUSE/STILL) (ARA VER/DURDUR)<br />

Ara vermeleri ayarlar ve resimleri durdurur.<br />

6 (REC) (KYT) (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

Kayıt işlemini başlatır.<br />

7 TOOLS (ARAÇLAR) (Sadece <strong>Pioneer</strong> BD çalar)<br />

“TOOLS” (ARAÇLAR) menüsünü görüntülemek için<br />

basınız.<br />

8 SOURCE (KAYNAK) a<br />

DVD çalar yada DVD/HDD kaydedici (DVR) güç kaynağını<br />

açar ve kapatır.<br />

9 DVD TOP MENU (DVD ÜST MENÜSÜ)<br />

Bu düğmeye basıldığında, DVD üst menüsü belirecektir.<br />

10 RETURN (GERİDÖN)<br />

DVD menü ekranı gösterimde iken, önceki ekranı; hemen<br />

yeniden yüklemek için basınız.<br />

11 o (CHAPTER SEARCH) (BÖLÜM ARA)<br />

Her düğmeye bastığınızda, önceki bölümün başına geri<br />

gidersiniz.<br />

12 p (CHAPTER SEARCH) (BÖLÜM ARA)<br />

Her düğmeye bastığınızda, sonraki bölümün başına ileri<br />

gidersiniz.<br />

13 m (SCAN) (TARA)<br />

Geriye doğru gitmek için basınız.<br />

d (PLAY) (ÇAL/OYNAT)<br />

Yeniden çalmayı başlatır.<br />

n (SCAN) (TARA)<br />

Hızlı ileri sarma için basınız.<br />

14 g (STOP) (DURDUR)<br />

Yeniden çalma ya da kayıt işlemini durdurmak için bu<br />

düğmeye basınız. Bazı DVD çalarlarda yada DVD/HDD<br />

kaydedicilerde (DVR’lerde), bu düğmeye iki kez basılması,<br />

disk kutusunu açabilir.<br />

REC STOP (KYT DURDUR) (sadece DVD/HDD<br />

kaydedici (DVR))<br />

Kayıt işlemini durdurmak için k ve g düğmelerine aynı<br />

anda basınız. Bu işlem sadece <strong>Pioneer</strong> ve Sony DVD/HDD<br />

kaydediciler (DVR’ler) için kullanılabilirdir.<br />

15 HDD (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

Yeniden çalma ya da kayıt için sabit disk sürücüyü (HDD)<br />

seçmek üzere bu düğmeye basınız.<br />

16 DVD (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

Yeniden çalma ya da kayıt için DVD’yi seçmede bu düğmeye<br />

basınız.<br />

EEDVD/DVR kumanda düğmeleri<br />

DVD/DVR modunda iken, uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki düğmeler, aşağıdaki gibi çalışır.<br />

1 0–9<br />

Nümerik düğmeler olarak çalışır/işlev görürler.<br />

2 Pk/l (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

DVD/HDD kaydedici (DVR) içindeki bütünleşik dalga<br />

ayarlayıcısının kanalını değiştirmek için bu düğmeye basınız.<br />

NOT<br />

• DVD/DVR modunda bir BD çalara kumanda<br />

edebilirsiniz.<br />

• DVD çalar, DVD/HDD kaydedici (DVR) ya da BD<br />

çalar; aynı anda seçilemez.<br />

7


Giriş<br />

Ticari markalar<br />

• “HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Netlikli<br />

ÇokluOrtam Arayüzü); HDMI Licensing LLC’ın ticari markaları ve tescilli ticari<br />

markalarıdır.”<br />

• Dolby Laboratories’in lisansı ile üretilmiştir.<br />

• “Dolby” ve çift D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.<br />

• TruSurround XT, SRS ve h sembolü SRS Labs, Inc.‘nin ticari markalarıdır.<br />

• TruSurround XT teknoloji SRS Labs, Inc. lisansının bir parçasıdır.<br />

• “HD ready 1080P” Logosu EICTA’nın bir ticari markasıdır.<br />

• DVB logosu, Digital Video Broadcasting—DVB—project’in tescilli ticari markasıdır.<br />

• “x.v.Colour” ve<br />

Sony Corporation’ın ticari markalarıdır.<br />

8


Giriş<br />

TV (Önden görünüş)<br />

SLEEP (UYKU) göstergesi<br />

RLS*<br />

Uzaktan kumanda<br />

algılayıcısı<br />

STANDBY (UYKU MODU)<br />

göstergesi<br />

ON (AÇIK) göstergesi<br />

*<br />

RLS = Room Light Sensor (Oda Lambası Algılayıcısı)<br />

TV (Arkadan görünüş)<br />

Pk/l Program (kanal)<br />

düğmeleri<br />

ik/l Ses düzeyi<br />

düğmeleri<br />

b (Giriş kaynağı) düğmesi<br />

HOME MENU (ANA MENÜ)<br />

düğmesi<br />

a (Güç) düğmesi<br />

15<br />

1<br />

2<br />

7<br />

12<br />

3<br />

8<br />

4<br />

5<br />

9<br />

13<br />

14<br />

16<br />

6<br />

10<br />

11<br />

UYARI:<br />

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basınçları,<br />

işitme kaybına neden olabilir.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

INPUT (GİRİŞ) 4 (HDMI) bağlantı ucu<br />

INPUT (GİRİŞ) 5 (HDMI) bağlantı ucu<br />

INPUT (GİRİŞ) 7 (ANALOGUE RGB/<br />

AUDIO) bağlantı uçları<br />

DIGITAL AUDIO OUTPUT (DİJİTAL<br />

SES ÇIKIŞ) bağlantı ucu<br />

OUTPUT (AUDIO) (ÇIKIŞ (SES))<br />

bağlantı uçları<br />

6 ANT (anten) bağlantı ucu<br />

7 INPUT (GİRİŞ) 6 (HDMI/AUDIO<br />

(HDMI/SES)) bağlantı uçları<br />

8 RS-232C bağlantı ucu<br />

9 INPUT (GİRİŞ) 8 (COMPONENT/<br />

AUDIO (BİLEŞEN/SES)) bağlantı<br />

uçları<br />

10 INPUT (GİRİŞ) 2 (RGB) bağlantı ucu<br />

11 INPUT (GİRİŞ) 1 (RGB) bağlantı ucu<br />

12 INPUT (GİRİŞ) 3 bağlantı uçları<br />

13 PHONES (FONOLAR) (Kulaklıklar)<br />

14 SERVICE (HİZMET) soketi<br />

15 COMMON INTERFACE (ORTAK<br />

ARAYÜZ) yuvası<br />

16 AC INPUT (AC GİRİŞ) bağlantı ucu<br />

9


TV<br />

TV<br />

EXIT<br />

HOME<br />

MENU<br />

MENU<br />

SOURCE<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

0 P.INFO<br />

P<br />

HDMI<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

TV<br />

DTV<br />

1 2 3<br />

TOOLS<br />

INPUT<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

CH RETURN<br />

ENTER<br />

RADIO<br />

REC STOP<br />

SCREEN<br />

SIZE<br />

DVD<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

RETURN<br />

AV<br />

SELECTION<br />

HDD<br />

SELECT<br />

Hazırlık<br />

Sağlanan ek birimler<br />

Uzaktan kumanda birimi<br />

(g1)<br />

AC kablosu (g2)<br />

Kablo kıskacı (g1)<br />

Sehpa birimi (g1)<br />

Sayfalar 3 ve 11 Sayfa 14<br />

Sayfa 14<br />

Sayfa 10<br />

• Çalıştırma kitapçığı (Bu yayın)<br />

• Garanti belgesi<br />

• “AA” boy alkali pil ( g2) ... Sayfa 11<br />

1<br />

2<br />

Sehpa biriminin takılması<br />

• Sehpayı takmadan (veya çıkarmadan) önce, AC kabloyu, AC INPUT (GİRİŞ) bağlantı ucundan çıkarınız.<br />

• İşlemi yerine getirmeden önce, televizyonu üzerine koyacağınız yüzey üzerindeki yastıkla beslemeyi yayınız. Bunun<br />

onun hasar görmesini önleyecektir.<br />

UYARI<br />

• Sehpayı, doğru yönde takınız.<br />

• Talimatlara uyduğunuzdan emin olunuz. Sehpanın hatalı kurulumu, televizyonun devrilmesine yol<br />

açabilir.<br />

Sehpa birimi ile birlikte on vidanın bulunduğunu teyit<br />

ediniz.<br />

Sehpa birimi için destekleyici payandayı, gösterildiği<br />

şekilde tornavida ile altı vida kullanarak tabanın<br />

üzerine takınız.<br />

3<br />

Sehpanın yerleştirilmesi.<br />

1 Sehpayı televizyonun altındaki açıklıkların içine<br />

yerleştiriniz (sehpayı taban yüzeyinin kenarından<br />

düşmeyecek şekilde tutunuz).<br />

2 Dört kısa vidayı, televizyonun arkasındaki dört<br />

deliğin içine yerleştirip sıkılaştırınız.<br />

2<br />

Destekleyici<br />

payanda<br />

Yumuşak<br />

yastık<br />

1<br />

10<br />

NOT<br />

• Sehpa birimini çıkarmak için, adımları ters sırada yerine<br />

getiriniz.


TV<br />

INPUT<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

TV<br />

EXIT<br />

HOME<br />

MENU<br />

P<br />

MENU<br />

SOURCE<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

0 P.INFO<br />

HDMI<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

DTV<br />

TOOLS<br />

CH RETURN<br />

ENTER<br />

RADIO<br />

REC STOP<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

RETURN<br />

SCREEN AV<br />

SIZE SELECTION<br />

DVD HDD<br />

SELECT<br />

TV DVD<br />

STB DVR VCR<br />

Hazırlık<br />

Pillerin yerleştirilmesi<br />

Televizyonu ilk kez kullanmadan önce, sağlanan iki “AA” boy alkalin pili yerleştiriniz. Pillerin gücü bittiğinde ve uzaktan<br />

kumanda aleti çalışmadığında, pilleri yeni “AA” boy pillerle değiştiriniz.<br />

1 Pilin kapağını açınız.<br />

2 Sağlanan iki “AA” boy alkalin pili yerleştiriniz.<br />

• Pilleri, bağlantı uçları pil bölmesindeki ( e) ve (f)<br />

gösterimlerine karşı gelecek şekilde yerleştiriniz.<br />

Pil kapağını kapatınız.<br />

3<br />

UYARI<br />

Pillerin uygunsuz kullanımı, kimyasal sızıntı ya da patlama gibi durumlara yol açabilir. Aşağıdaki talimatlara<br />

uyduğunuzdan emin olunuz.<br />

• Farklı tipteki pilleri karışık kullanmayınız. Farklı tipteki pillerin farklı özellikleri vardır.<br />

• Eski ve yeni pilleri karışık kullanmayınız. Eski ve yeni pillerin karıştırılması, yeni pillerin servis ömrünü kısaltır ya da<br />

eski pillerde kimyasal sızıntıya neden olabilir.<br />

• Gücü biter bitmez pilleri çıkarınız. Pillerden sızan kimyasal maddeler, vücutta lekelere neden olabilir. Eğer herhangi bir<br />

kimyasal sızıntı ile karşılaşırsanız, bir bez ile tamamen silerek temizleyiniz.<br />

• Bu ürünle birlikte sağlanan pillerin, saklama koşullarından dolayı daha kısa servis ömrü beklentisi olabilir.<br />

• Eğer uzaktan kumanda birimini uzun süreli olarak kullanmıyor olacaksanız, pillerini çıkartınız.<br />

• Pilleri değiştirirken, çinko-karbon piller yerine alkalin olanları kullanınız.<br />

Kullanılmış pillerin atımını yaparken,<br />

ülkenizde/bölgenizde geçerli olan<br />

hükümet mevzuatına ya da çevreyle ilgili<br />

kamu talimatının kurallarına uyunuz.<br />

D3-4-2-3-1_Tu<br />

Uzaktan kumanda biriminin kullanılması<br />

Uzaktan kumanda birimini, onu uzaktan kumanda algılayıcısına doğru yönlendirerek kullanınız. Uzaktan kumanda birimi<br />

ile algılayıcı arasındaki nesneler, düzgün çalışmayı engelleyebilir.<br />

5 m<br />

30° 30°<br />

Uzaktan kumanda algılayıcısı<br />

Uzaktan kumanda birimi ile ilgili uyarılar<br />

• Uzaktan kumanda birimini darbeye maruz bırakmayınız. Ayrıca, uzaktan kumanda birimini<br />

sıvılara maruz bırakmayınız ve yüksek nem oranına sahip alanlara yerleştirmeyiniz.<br />

• Uzaktan kumanda birimini doğrudan güneş ışığı altında kurmayınız ya da yerleştirmeyiniz.<br />

Isı, birimin deformasyonuna/biçim bozulmasına neden olabilir.<br />

• Uzaktan kumanda birimi, eğer televizyonun uzaktan kumanda algılayıcısı, doğrudan güneş<br />

ışığı ya da güçlü aydınlatma altında ise doğru şekilde çalışmayabilir. Bu durumlarda,<br />

aydınlatma ya da televizyon açısını değiştiriniz ya da uzaktan kumanda birimini, uzaktan<br />

kumanda algılayıcına daha yakın olarak çalıştırınız.<br />

11


Hazırlık<br />

Kurulum uyarıları/önlemleri<br />

İsteğe bağlı sehpa gibi herhangi bir şeyin kurulumunu<br />

yaparken aşağıdaki uyarılara uyunuz.<br />

Diğer sehpaları, mesnetleri ya da benzer<br />

maddeleri kullanıyorken<br />

• Satıcınıza danışınız.<br />

• Aşağıdaki montaj delikleri; kurulum için kullanılabilir.<br />

Arkadan görünüş<br />

(<strong>KRL</strong>-<strong>37V</strong>)<br />

Yandan görünüş<br />

Düz<br />

ekran<br />

TV<br />

Montaj yüzeyi<br />

Montaj mesnedi<br />

(ya da dengi madde)<br />

M6 vida<br />

12 mm ila 15 mm<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

(<strong>KRL</strong>-32V)<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

NOT<br />

• Monte etme delikleri, siyah contalar ve vida<br />

çıkarıldıktan sonra kullanılabilir.<br />

UYARI<br />

• Düz ekran TV’nin montaj yüzeyinden 12 mm ila<br />

15 mm derinliğe giden M6 vidalarını kullanınız. Sağda<br />

gösterilen yandan görünüşe bakınız.<br />

• Düz ekran TV’nin arkasındaki havalandırma açıklığını<br />

bloke etmemeye dikkat ediniz.<br />

• Bu üründe kullanılan LCD panel camdan yapıldığından,<br />

düz ekran TV’yi, düz bir yüzeye kurduğunuzdan emin<br />

olunuz.<br />

• Yukarıdaki gösterimlerden farklı vida delikleri;<br />

sadece belirtilen ürünler için kullanılmalıdır. Onları<br />

belirtilmeyen ürünlerin montajı için asla kullanmayınız.<br />

NOT<br />

• <strong>Pioneer</strong>; montaj maddelerinin kullanımından<br />

kaynaklanan herhangi bir bedensel yaralanma ya da<br />

ürün hasarından sorumlu tutulamayacaktır.<br />

12


Hızlı kılavuz<br />

Başlangıç kurulumunun gözden geçirilmesi<br />

Televizyonu ilk kez kullanmadan önce, aşağıdaki adımları takip ediniz. Bazı adımlar, televizyon kurulum ve bağlantınıza<br />

bağlı olarak gerekli olmayabilir.<br />

1 2 3<br />

Hazırlık<br />

Otomatik<br />

kurulumu açıp<br />

çalıştırınız<br />

TV<br />

seyredilmesi<br />

nnBir anten kablosunu anten<br />

bağlantı ucuna takınız (Sayfa 14).<br />

ooEğer gerekli ise, karıştırılmış<br />

yayınları seyretmek için, bir akıllı<br />

kartı, Ortak Arayüz yuvasına<br />

yerleştiriniz (Sayfalar 14 ve 25).<br />

n<br />

nTelevizyon üzerindeki a<br />

düğmesini kullanarak güç<br />

kaynağını açınız (Sayfa 16).<br />

ooBaşlangıç otomatik kurulumunu<br />

çalıştırınız (Sayfa 15).<br />

✔✔<br />

English<br />

Italiano<br />

Svenska<br />

Dil Ayarı<br />

nnTebrikler!<br />

Artık TV seyredebilirsiniz.<br />

ooEğer gerekli ise, anteni;<br />

maksimum sinyal alımı elde<br />

etmek üzere ayarlayınız<br />

(Sayfa 15).<br />

Harici aygıtların<br />

takılması<br />

nnBir DVD çalar/kaydedici<br />

gibi harici aygıtları<br />

talimat verildiği şekilde<br />

takınız (Sayfalar 21–23).<br />

ppAC kablosunu televizyona takınız<br />

(Sayfa 14).<br />

✔✔<br />

Austria A B/G<br />

Finland<br />

Greece<br />

Ülke ayarı<br />

FIN B/G<br />

GR B/G<br />

ooHoparlörler/yükseltici<br />

gibi harici aygıtları<br />

talimat verildiği şekilde<br />

takınız (Sayfalar 21 ve<br />

24).<br />

✔✔<br />

Kanal arama ayarı<br />

Digital Search<br />

Analogue Search<br />

Kanalları aramaya<br />

başlayınız<br />

13


Hızlı kılavuz<br />

Güç kaynağını açmadan önce<br />

1<br />

2<br />

Ortak Arayüz yuvası<br />

içine CA modülünü,<br />

temas kenarı ileri bakar<br />

halde yerleştiriniz.<br />

CA Modülü üzerindeki<br />

logo, televizyonun arka<br />

kısmından ileri doğru<br />

bakıyor olmalıdır.<br />

Standart DIN45325 fiş (IEC 169-2) 75 q eşeksenli<br />

kablo<br />

Antene güç verilmesi<br />

Televizyonun arkasındaki anten bağlantı ucuna<br />

anten kablosunu taktıktan sonra, dijital/karasal yayın<br />

istasyonlarını almak için antene güç sağlamalısınız.<br />

1 h düğmesine basınız ve “HOME MENU” (ANA MENÜ)<br />

ekranı görüntülenir.<br />

2 “Setup” (Kurulum/Ayar)’ı seçmek için a/b düğmesine<br />

basınız.<br />

3 “Antenna Setup-DIGITAL” (Anten Kurulum/Ayar-<br />

DİJİTAL)’i seçmek için a/b düğmesine basınız ve daha<br />

sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

4 “Supply Voltage” (Besleme Voltajı)’ını seçmek için<br />

a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

5 “On” (Açık)’ı seçmek için c/d düğmesine basınız ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

AC kablosu<br />

(İngiltere ve İrlanda<br />

hariç Avrupa için)<br />

(İngiltere ve İrlanda için)<br />

Televizyonu AC prizine<br />

yakın yerleştiriniz<br />

ve güç kaynağı fişini<br />

erişim dahilinde<br />

tutunuz.<br />

Kabloların birleştirilmesi<br />

Kablo kıskacı<br />

Kıskaç ile kabloları bir<br />

araya getiriniz.<br />

14


Hızlı kılavuz<br />

Başlangıç otomatik kurulumu<br />

Televizyon, satın alındıktan sonra ilk kez açıldığında,<br />

başlangıç otomatik kurulum sihirbazı belirir. Menüleri takip<br />

edip gerekli ayarları sırasıyla yapınız.<br />

Güç kaynağını açmadan önce<br />

aşağıdakileri teyit ediniz<br />

EE Anten kablosu takılı mı?<br />

EE AC kablosu fişe takılı mı?<br />

1 Televizyon üzerindeki a düğmesine basınız.<br />

• Başlangıç otomatik kurulum sihirbazı belirir.<br />

OSD dilinin ayarlanması.<br />

2<br />

3<br />

English<br />

Italiano<br />

Svenska<br />

Istenen dili seçmek için a/b/c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Ülkenin ayarlanması (TV Konumu)<br />

Austria A B/G<br />

Finland<br />

Greece<br />

FIN B/G<br />

GR B/G<br />

Kurulum)’dan “Analogue Search” (Analog Arama)’yı yerine<br />

getirmelisiniz.<br />

5 Televizyon alınabilir tüm televizyon istasyonları<br />

için, ayarlarına ve takılı antene bağlı olarak, arama<br />

sıralama ve saklama yapar.<br />

• İşlemdeki başlangıç otomatik kurulumundan çıkmak için,<br />

6 (RETURN (GERİDÖN)) düğmesine basınız.<br />

NOT<br />

• Eğer 4. adımı yerine getirdikten sonra televizyon üzerindeki güç<br />

kaynağını kapatırsanız, başlangıç otomatik kurulum sihirbazı<br />

belirmez. Otomatik kurulum işlevi, “Setup” (Kurulum/Ayar)<br />

menüsünden kurulumu yeniden yürütmenize olanak verir (Sayfa 32).<br />

• Eğer 5. adımda kanallar için arama yapmadan önce televizyonu<br />

30 dakika süreyle işlem yapmadan bırakırsanız, başlangıç<br />

otomatik kurulum sihirbazı gidecektir.<br />

Sinyal gücünün ve kanal gücünün<br />

kontrol edilmesi<br />

Eğer bir DVB-T antenin ilk kez kurulumunu yaparsanız<br />

veya onun yerini değiştirirseniz, anten kurulum ekranını<br />

kontrol ediyorken iyi bir alım almak üzere antenin hizasını<br />

ayarlamalısınız.<br />

1 h düğmesine basınız ve “HOME MENU” (ANA<br />

MENÜ) ekranı görüntülenir.<br />

2 “Setup” (Kurulum/Ayar)’ı seçmek için a/b<br />

düğmesine basınız.<br />

3 “Antenna Setup-DIGITAL” (Anten Kurulum/Ayar-<br />

DİJİTAL)’i seçmek için a/b düğmesine basınız ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

EESinyal gücünün kontrol edilmesi<br />

“Signal Strength” (Sinyal Gücü)’nü seçmek için<br />

a/b düğmesine basınız.<br />

Supply Voltage<br />

4<br />

Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için a/b/c/d<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

• İlk kurulum esnasında, sadece bu ayar ekranı belirir.<br />

Kanal aramasının başlatılması.<br />

Signal Strength<br />

Channel Strength<br />

CH No. 21<br />

Signal Strength<br />

Current<br />

Quality<br />

0<br />

Max.<br />

0<br />

Current<br />

0 Max. 0<br />

Digital Search<br />

Analogue Search<br />

“Digital Search” (Dijital Arama) veya “Analogue<br />

Search” (Analog Arama)’yı seçmek için c/d<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

• Eğer daha fazla yayın için aramak yapmak isterseniz,<br />

“Programme Setup” (Program Kurulum/Ayar) menüsünden<br />

“Additional Search” (Ek Arama)’yı yürütünüz (Sayfalar 32<br />

ve 33).<br />

• Hem analog yayınları ve dijital yayınları seyretmek için, her<br />

bir format için kanal aramasını yerine getirmeniz gereklidir.<br />

ÖRNEK<br />

• Eğer başlangıç otomatik kurulum sihirbazı içinde “Digital<br />

Search” (Dijital Arama)’yı yürütürseniz, “Setup” (Kurulum/<br />

Ayar) menüsü altında “Auto Installation” (Otomatik<br />

EEKanal gücünün kontrol edilmesi<br />

“Channel Strength” (Kanal Gücü)’nü seçmek için<br />

a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

• 0–9 nümerik düğmelerini kullanarak belirtilen bir frekans<br />

bandını girebilirsiniz.<br />

4<br />

Supply Voltage<br />

Signal Strength<br />

Channel Strength<br />

4 7 4 . 0 MHz<br />

CH No. 21<br />

Signal Strength<br />

Current<br />

Quality<br />

Current<br />

0<br />

Max.<br />

0<br />

0 Max. 0<br />

“Signal Strength” (Sinyal Gücü) ve “Quality” (Kalite)<br />

için olanaklı en üst değerler elde edilecek şekilde<br />

anteni konumlandırıp hizalayınız.<br />

NOT<br />

• “Signal Strength” (Sinyal Gücü) ve “Quality” (Kalite)<br />

değerleri, antenin uygun hizalanmasının ne zaman kontrol<br />

edileceğini gösterir. 15


TV’nin seyredilmesi<br />

TV<br />

INPUT<br />

Günlük işlem<br />

Açık/kapalı konumuna getirme<br />

Güç kaynağının açılması/kapatılması<br />

Televizyon üzerindeki a düğmesine basınız.<br />

Televizyon üzerindeki a düğmesine basarak onu kapatınız.<br />

Uyku/Bekleme modu<br />

EEUyku/Bekleme moduna<br />

Eğer televizyon açık durumda ise, uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki a (TV) düğmesine basarak onu uyku/bekleme<br />

moduna geçirebilirsiniz.<br />

EEUyku/bekleme modundan çalıştırma<br />

Uyku/bekleme modundan, uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki a (TV) düğmesine basanız.<br />

TV<br />

NOT<br />

• Televizyon üzerindeki a<br />

düğmesini kullanarak güç kaynağını<br />

kapatıyorken, EPG verileri<br />

(Elektronik program rehberi)<br />

kaybolacak ve programlı zamanlayıcı<br />

kayıtları, televizyon tarafından yerine<br />

getirilmeyecektir.<br />

Kanalların değiştirilmesi<br />

Pk/lile:<br />

P<br />

0–9 ile:<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

TV DTV RADIO<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

MENU<br />

Bir ses modunun seçilmesi<br />

EEDTV modu:<br />

HDMI<br />

REC STOP<br />

CTRL<br />

Eğer çoklu ses modları alınırsa, g düğmesine SCREEN AV<br />

CM SKIP<br />

her<br />

SIZE SELECTION<br />

TOOLS DVD HDD<br />

basışınızda, mod aşağıdaki şekilde değişir.<br />

INFO<br />

Audio (ENG) : STEREO<br />

L/R L R LR<br />

Audio (ENG) : CH A<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

P<br />

Bir harici görüntü kaynağının seçilmesi<br />

DVD TOPMENU/<br />

EXIT<br />

Bağlantı yapıldıktan sonra, uygun harici kaynağa geçiş<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

yapmak için, uzaktan kumanda birimi üzerindeki INPUT<br />

(GİRİŞ) 1–8 düğmesine veya televizyon üzerindeki b<br />

ENTER<br />

düğmesine basınız.<br />

HOME<br />

MENU<br />

SOURCE<br />

CH A CH B CH AB<br />

TV<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

RETURN<br />

SELECT<br />

TV DTV RADIO<br />

TV göstergesi durumu<br />

TV göstergesi<br />

ON (AÇIK) (Mavi)<br />

STAN DBY (UYKU/<br />

BEKLEME MODU)<br />

(Kırmızı)<br />

MENU<br />

RETURN<br />

Analog ve dijital yayınlar arasında<br />

MENU<br />

geçiş yapılması<br />

EEDijital yayınların<br />

HDMI<br />

REC EEAnalog STOP yayınların<br />

CTRL<br />

seyredilmesi<br />

SCREEN seyredilmesi<br />

AV<br />

TV DTV RADIO<br />

INPUT<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

SLEP (UYKU) (Turuncu)<br />

P<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

Uyku zamanlayıcısı açık<br />

DVD TOPMENU/<br />

EXIT<br />

GUIDE<br />

kablosunu; AC prizinden çıkardığınızdan EPG emin olunuz.<br />

HOME<br />

CM SKIP<br />

SOURCE<br />

TOOLS<br />

TV<br />

Güç Açık<br />

ENTER<br />

DVD<br />

SIZE<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

SELECTION<br />

Durum<br />

Uyku/Bekleme modu<br />

NOT<br />

• Eğer bu televizyonu, uzun süreli olarak kullanmayacaksanız, AC<br />

• a kapatıldığında bile az miktarı elektrik gücü hala tüketiliyor<br />

durumdadır.<br />

16<br />

HDD<br />

SELECTTV DTV RADIO<br />

Audio (ENG) : MONO<br />

STEREO veya DUAL MONO ekran görüntülenirken, L<br />

veya R sesi seçmek için, c/d düğmesine basınız.<br />

Audio (ENG) : STEREO<br />

L/R L R LR<br />

NOT<br />

• Ses modu ekranı altı saniye içinde kaybolur.<br />

• Seçilebilir ögeler, alınan yayınlara bağlı olarak değişiklik gösterir.<br />

EEATV modu:<br />

Her g düğmesine bastığınızda, mod; aşağıdaki<br />

çizelgelerde gösterildiği şekilde değişir.<br />

NICAM televizyon yayınları seçimi<br />

Sinyal Seçilebilir ögeler<br />

Stereo NICAM STEREO, MONO<br />

İki dilli NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO<br />

Monaural/<br />

Tek kulaklıklı<br />

NICAM MONO, MONO<br />

A2 televizyon yayınları seçimi<br />

Sinyal Seçilebilir ögeler<br />

Stereo STEREO, MONO<br />

İki dilli CH A, CH B, CH AB<br />

Monaural/<br />

Tek kulaklıklı<br />

MONO<br />

NOT<br />

• Sinyal girişi olmadığında, ses modu; “MONO”yu görüntüleyecektir.


TV’nin seyredilmesi<br />

EPG (Electronic Program Guide) (Elektronik Program Rehberi)<br />

EPG (Electronic Program Guide) (Elektronik Program Rehberi) ekranda görüntülenen bir program listesidir. EPG ile,<br />

DTV/RADIO/DATA (DTV/RADYO/VERİ) zaman çizelgesini kontrol edebilirsiniz, onlar hakkında ayrıntılı bilgileri<br />

görüntüleyebilirsiniz, o anda yayındaki bir etkinliğe kanal ayarı yapabilirsiniz ve gelecekteki etkinlikler için bir<br />

zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.<br />

EPG Gözden Geçirme<br />

EETemel işlevler<br />

EEEPG’yi kullanarak bir programı seçiniz (Sayfa 18)<br />

EEProgram bilgilerini kontrol ediniz (Sayfa 18)<br />

EEYararlı işlevler<br />

EEKategori bazında bir program için arama (Sayfa 18)<br />

EETarih ve saat bazında bir program için arama<br />

(Sayfa 18)<br />

EEEPG’yi kullanarak zamanlayıcı kaydı (Sayfa 19)<br />

EPG’yi kullanma için yararlı ayarlar<br />

Ortak Çalıştırma<br />

1 h düğmesine basınız ve “HOME MENU” (ANA<br />

MENÜ) ekranı görüntülenir.<br />

2 “Digital Setup” (Dijital Kurulum/Ayar)’ını seçmek<br />

için a/b düğmesine basınız.<br />

3 “EPG Setup” (EPG Kurulum/Ayar)’ı seçmek için<br />

a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

REC Picture Size<br />

Download Setup<br />

EPG Setup<br />

Subtitle<br />

CI Menu<br />

[16:9 TV]<br />

[Yes]<br />

4 İstenen ögeyi seçmek için a/b düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız<br />

(Örnek: “EPG Setup” (EPG Kurulum/Ayar), “Display<br />

Range Setup” (Ekran Menzili Kurulumu/Ayarı), vb.).<br />

EPG Setup<br />

Display Range Setup<br />

Genre Icon Setup<br />

EPG ekran ayarları<br />

EEEPG Kurulumu/Ayarı (EPG verisini alma<br />

ayarı)<br />

Eğer dijital istasyonlar için EPG’yi kullanmak istiyorsanız,<br />

“Yes” (Evet)’i seçiniz. EPG verisi, televizyon uyku/<br />

bekleme modunda iken otomatik olarak yakalanmalıdır.<br />

“Yes” (Evet)’e ayarladıktan sonra, veri yakalama işlemi<br />

nedeniyle, uzaktan kumanda birimini kullanarak güç<br />

kaynağının kapatılması biraz zaman alabilir.<br />

NOT<br />

• Eğer televizyon ana güç kaynağı kapatılırsa, EPG verileri<br />

yakalanmayacaktır.<br />

EEEkran Menzil Kurulumu/Ayarı<br />

“Display Range Setup” (Ekran Menzil Kurulumu/Ayarı),<br />

ekran üzerinde gösterim için üç zaman süresi tipini<br />

seçmenize olanak verir.<br />

Öge<br />

Mod1: Program bilgilerinin altı saatini görüntüler.<br />

Mod2: Program bilgilerinin üç saatini görüntüler.<br />

Mod3: Dikey zaman süresi ile EPG ekran formatına geçer.<br />

5 İstenen ögeyi seçmek veya ayarlamak için<br />

a/b/c/d düğmesine basınız ve daha sonra<br />

ENTER (GİR) düğmesine basınız (Örnek: “Yes”<br />

(Evet), “No” (Hayır), vb.).<br />

Yes<br />

No<br />

EETarz İkon Kurulumu/Ayarı<br />

İstenen tarzlar hakkında bir işaret koyabilir ve sıkça<br />

seyrettiğiniz programlar için kolayca arama yapabilirsiniz.<br />

EETarz İkon Listesi<br />

İkon Tarz İkon Tarz<br />

Film/Drama<br />

Haberler/Güncel<br />

Konular<br />

Gösteri/Oyun<br />

gösterisi<br />

Spor<br />

Çocuk/Gençlik<br />

programları<br />

Müzik/Bale/Dans<br />

Sanat/Kültür<br />

(müziksiz)<br />

Toplumsal/Siyasal<br />

Konular/Ekonomi<br />

Eğitim/Bilim/<br />

Belgelere dayalı<br />

Konular<br />

Boş zaman hobileri<br />

17


INPUT<br />

1 2 3 4<br />

TV’nin seyredilmesi<br />

5 6 7 8<br />

TV DTV RADIO<br />

EPG’yi kullanarak bir programın seçilmesi<br />

Temel İşlem<br />

INFO<br />

Bu sayfadaki resimler, üç basamaklı hizmetler kullanılarak açıklanmıştır.<br />

CH RETURN<br />

EEEPG ekranını Görüntüle/Kapat<br />

P<br />

EPG düğmesine basınız.<br />

EXIT<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

0 P.INFO<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

[DTV-TV] Today (Tue)20 (Wed)21 (Thu)22 (Fri)23 (Sat)24 (Sun)25 (Mon)26<br />

EPG [Mon]16/04 10:57 AM<br />

040 BBC News 24<br />

10 : 00AM - 1 : 00 AM<br />

BBC TWO 002<br />

BBC THREE 007<br />

BBC FOUR 010<br />

BBC News<br />

10 AM 11 0 PM 1 2 3<br />

This is BBC THREE<br />

This is BBC THREE<br />

1<br />

BBC FIVE 012<br />

ENTER<br />

CBBC Channel 030<br />

BBC NEWS<br />

BBC NEWS<br />

BBC 1 061<br />

HOME<br />

MENU<br />

MENU<br />

RETURN<br />

2<br />

BB22 062<br />

BBC NEWS 24 340<br />

BBCi 351<br />

BBC NEWS<br />

BBCi<br />

BBC NEWS<br />

BBCi<br />

SIT 1 994<br />

SIT 2 995<br />

SIT 3 996<br />

HDMI<br />

SOURCE<br />

SELECT<br />

EEBir programın TV seçilmesi<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

Zaman süresinin seçilmesi<br />

3 4 5<br />

Arama yapmak istediğiniz zaman süresini seçmek için c/d düğmesine basınız.<br />

• Sonraki zaman süresi içinde, programları görüntülemek için d düğmesine basmaya devam ediniz.<br />

İstenen programı seçiniz<br />

İstenen program seçmek için a/b düğmesine basınız.<br />

• Eğer a veya b düğmesi, hizmetlerin sol tarafında görüntülenirse, sonraki veya önceki ekranı görüntülemek için<br />

a/b düğmesine basmaya devam ediniz.<br />

Bir programın seçilmesi<br />

CTRL<br />

CM SKIP<br />

TOOLS<br />

REC STOP<br />

SCREEN<br />

SIZE<br />

DVD<br />

AV<br />

SELECTION<br />

HDD<br />

SIT 4 997<br />

SIT 5 998<br />

BBC ONE 999<br />

This is BBC THREE<br />

: Select : Enter : Back : Exit Programme info. Search By Genre Search By Date Timer List<br />

Program bilgilerinin kontrol edilmesi<br />

1 Kontrol etmek istediğiniz programı seçmek için<br />

a/b/c/d düğmesine basınız.<br />

2 Kırmızı düğmeye basınız.<br />

Program Bilgisi<br />

040 BBC News 24 BBC News<br />

10 : 00AM - 1 : 00 AM<br />

Programme Info.<br />

Programme Info.<br />

Back to EPG<br />

R Back to EPG<br />

BBC TWO 002<br />

BBC THREE 007<br />

BBC FOUR 010<br />

BBC FIVE 012<br />

CBBC Channel 030<br />

BBC 1 061<br />

BB22 062<br />

BBC NEWS 24 340<br />

BBCi 351<br />

The BBC’s rolling news service with headlines every 15 minutes.<br />

The BBC’s rolling news service with headlines every 15 minutes.<br />

Next<br />

B Next<br />

10 AM 11 0 PM 1 2 3<br />

This is BBC THREE<br />

BBC NEWS<br />

BBCi<br />

BBC NEWS<br />

BBC NEWS<br />

BBC NEWS<br />

This is BBC THREE<br />

3 Seçilen programa kanal ayarı yapmak için ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

Bir kategori içinde bir programın aranması<br />

1 Yeşil düğmeye basınız.<br />

2 İstenen tarzı seçmek için a/b düğmesine basınız ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 Seyretmek istediğiniz bir programı seçmek için a/b<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

BBCi<br />

Tarz<br />

Movie/Drama<br />

News/Current Movie/Dramaaffairs<br />

Show/Game<br />

News/Current<br />

show<br />

affairs<br />

Show/Game show<br />

Sports<br />

Sports<br />

Children’s/Youth programmes<br />

Children’s/Youth programmes<br />

Music/Ballet/Dance<br />

Music/Ballet/Dance<br />

Arts/Culture (without music)<br />

Arts/Culture (without music)<br />

Social/Political<br />

Social/Political<br />

Issues/Economics<br />

Issues/Economics<br />

Education/Science/Factual Topics<br />

Leisure Leisure hobbies<br />

[Today] 0-12 [Today] 12-0 [Tue] 20 0-12 [Tue] 20 12-0<br />

CBBC Cahnnel 030 time<br />

BBC TWO 002 School is Lock<br />

CBBC Cahnnel 030 Words and Pictures<br />

• Tarz ayarı için 17. sayfaya bakınız.<br />

Mon 19/05<br />

Mon 19/05<br />

Mon 19/05<br />

10 : 50 AM - 11 : 05 AM<br />

10 : 50 AM - 11 : 10 AM<br />

11 : 05 AM - 11 : 20 AM<br />

Tarih/saat bazında bir program için<br />

arama yapılması<br />

1 Sarı düğmeye basınız.<br />

2 İstenen zaman süresini seçmek için c/d düğmesine<br />

basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Tarih/Saat<br />

Search by Time<br />

Search by Time<br />

: Select : Select Time Time<br />

: Enter<br />

OK : Enter R<br />

Back Back to to EPG EPG G Enter Enter<br />

Y +1 +1 Week Week<br />

BBC TWO 002<br />

BBC THREE 007<br />

BBC FOUR 010<br />

BBC FIVE 012<br />

CBBC Channel 030<br />

BBC 1 061<br />

BB22 062<br />

BBC NEWS 24 340<br />

SIT 1 994<br />

Today<br />

Today<br />

0 - 6 6 -12 12 - 18 18 - 0<br />

0 AM -<br />

6 AM -<br />

0 PM -<br />

6 PM 6 AM<br />

0 PM<br />

6 PM<br />

0 AM<br />

10 AM 11 0 PM 1 2 3<br />

This is BBC THREE<br />

BBC NEWS<br />

BBC NEWS<br />

BBC NEWS<br />

BBC NEWS<br />

This is BBC THREE<br />

Next<br />

Next<br />

B<br />

Next Next<br />

18<br />

3 İstenen programı seçmek için a/b düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

NOT<br />

• Geçerli zaman süresi dışında bir programı seçtiğinizde,<br />

zamanlayıcı ayar ekranı görüntülenir (Sayfa 19).


TV’nin seyredilmesi<br />

EPG’yi kullanarak zamanlayıcı kaydı<br />

EPG’den alınan verileri kullanarak televizyon<br />

programlarını kaydedebilirsiniz.<br />

1 EPG düğmesine basınız.<br />

2 Kaydetmek istediğiniz bir programı seçmek için<br />

a/b/c/d düğmesine basınız ve daha sonra<br />

ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 Tercih edilen zamanlayıcı ayarını seçmek için c/d<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Watch Record No<br />

• Eğer “No” (Hayır)’ı seçerseniz, televizyon; EPG ekranına<br />

geri döner.<br />

EEAyarlı bir zamanda bir programın<br />

seyredilmesi<br />

1 “Watch” (Seyret)’i seçmek için c/d düğmesine<br />

basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• Seçili TV programı, bir ikon ile işaretlenir.<br />

EEAyarlı bir zamanda bir programın<br />

kaydedilmesi<br />

1 “Record” (Kaydet)’i seçmek için c/d düğmesine<br />

basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 Tercih edilen zamanlayıcı kaydı tipini seçmek için<br />

c/d düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

Zamanlayıcı kaydının iptal edilmesi<br />

1 EPG düğmesine basınız.<br />

2 Zamanlayıcı kurulumu üzerindeki programı seçmek<br />

için a/b/c/ddüğmesine basınız ve daha sonra<br />

ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 “Cancel” (İptal)’i seçmek için c/d düğmesine<br />

basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

4 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

EEUzaktan kumanda birimi üzerinde Mavi<br />

düğme kullanılarak iptal etme<br />

1 EPG düğmesine basınız.<br />

2 Zamanlayıcı kayıt ekranını görüntülemek için Mavi<br />

düğmeye basınız.<br />

3 Değiştirmek istediğiniz ayarlı bir zamanlayıcı kayıtlı<br />

bir programı seçmek için a/b düğmesine basınız ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

4 “Cancel” (İptal)’i seçmek için c/d düğmesine<br />

basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

5 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Öge<br />

i/o link.A: i/o link.A ile uyumlu bir aygıt takıldığında<br />

ayarlanan bir zamanda bir programı kaydeder.<br />

VHS kaset: VHS kaset ile uyumlu bir aygıt takıldığında<br />

ayarlanan bir zamanda bir programı kaydeder.<br />

3 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• Seçili TV programı, bir ikon ile işaretlenir.<br />

NOT<br />

• Harici aygıtların takılması için 21–23 sayfalara bakınız.<br />

19


TV’nin seyredilmesi<br />

Teletekst<br />

Teletekst nedir?<br />

Teletekst; özel olarak donatılmış televizyona bilgi<br />

ve eğlence sayfaları yayınlar. Televizyonunuz; bir<br />

TV şebekesinin yayınladığı Teletekst sinyallerini alır<br />

ve izlenebilmesi için grafik formatına kod çözerek<br />

dönüştürür. Haberler, hava durumu ve spor bilgisi, borsa<br />

fiyatları ve gelecek program kısa parçaları; mevcut birçok<br />

servisten birkaçıdır.<br />

Teleteksti açık/kapalı konumuna getirme<br />

1 Bir Teletekst programı sağlayan bir TV kanalı ya da<br />

harici kaynağı seçiniz.<br />

2 Teletekst’i görüntülemek için m düğmesine basınız.<br />

• Birçok istasyonlar TOP işletim sistemini kullanırken<br />

bazıları da FLOF’u kullanır (örn. CNN). Televizyonunuz<br />

bu her iki sistemi de destekler. Sayfalar, konu gruplarına<br />

ve konulara ayrılmıştır. Teleteksti açtıktan sonra, 2.000<br />

adete kadar sayfa hızlı erişim için saklanır.<br />

• m düğmesine her basışınızda, ekran aşağıda gösterildiği<br />

şekilde değişir.<br />

• Sağ ekranda Teletekst’i ve sol ekrandaki normal<br />

görüntüyü görüntülemek için m düğmesine yeniden<br />

basınız.<br />

• Eğer Teletekst sinyali olmayan bir programı seçerseniz,<br />

“No Teletext available” (Kullanılabilir Teletekst yok)<br />

ibaresi görüntülenir.<br />

• Aynı ileti, eğer teletekst sinyali mevcut değil diğer modlar<br />

esnasında görüntülenir.<br />

TELETEKST<br />

Teletekst işlemleri için düğmeler<br />

Düğmeler<br />

Pk/l (w/x)<br />

Renkli<br />

(Kırmızı/ Yeşil/<br />

Sarı/ Mavi)<br />

Tanımlama<br />

Sayfa numarasını artırır ya da düşürür.<br />

Uzaktan kumanda biriminde karşı gelen<br />

Renk (Kırmızı/Yeşil/Sarı/Mavi)<br />

düğmelerine basarak ekranın alt kısmındaki<br />

renkli parantezler içinde görüntülen bir<br />

sayfa grubu ya da bloğunu seçebilirsiniz.<br />

0–9 0–9 nümerik düğmelerini kullanarak<br />

100’den 899’e kadar herhangi bir sayfayı<br />

doğrudan seçer.<br />

k (Gizli<br />

Teleteksti<br />

ortaya çıkar)<br />

3 (Dondur/<br />

Tut)<br />

[ (Subtitle<br />

for Teletext)<br />

(Teletekst için<br />

Altyazı)<br />

Bir sorguya verilen bir yanıt gibi gizli<br />

bilgiyi açığa çıkarır ya da gizler.<br />

Teletekst sayfalarını otomatik olarak<br />

güncellemeyi durdurur ya da tutma modunu<br />

serbest bırakır.<br />

Altyazıyı görüntüler veya altyazı ekranından<br />

çıkar.<br />

• Hizmet altyazı bilgisi içermediğinde,<br />

altyazılar görüntülenmeyecektir.<br />

1 (Altsayfa) Altsayfaları açığa çıkarır ya da gizler.<br />

• Kırmızı düğme: Önceki altsayfaya geçer.<br />

• Yeşil düğme: Sonraki altsayfaya geçer.<br />

• Bu iki düğme, ekran üzerinde “ e” ve<br />

“f” sembolleri ile gösterilir.<br />

MHEG-5 uygulamasının<br />

kullanılması (sadece İngiltere)<br />

Bazı hizmetler; etkileşimli olarak DTV’yi<br />

deneyimlemenize izin veren MHEG uygulama kodlu<br />

(Multimedia and Hypermedia Expert Group) [Çokluortam<br />

ve Hiperortam Uzman Grubu] programları size getirir.<br />

Sağlanmışsa, MHEG-5 uygulaması, m düğmesine<br />

bastığınızda başlayacaktır.<br />

Örnek MHEG-5 ekranı<br />

TELETEKST<br />

NOT<br />

• Eğer seçilen sinyal tipi RGB ise, Teletekst<br />

çalışmayacaktır (Sayfa 38).<br />

20


Harici aygıtların takılması<br />

EETakmadan önce ...<br />

• Herhangi bir bağlantı yapmadan önce televizyon ve herhangi bir aygıtı kapattığınızdan emin olunuz.<br />

• Bir kabloyu bir bağlantı ucuna veya bağlantı uçlarına sıkıca takınız.<br />

• Olası bağlantı tipleri için her bir harici aygıtın çalıştırma kitapçığını dikkatlice okuyunuz. Bu aynı zamanda, televizyon ve<br />

takılı aygıtın potansiyelini en üst düzeye çıkaracak olanaklı en iyi işitsel-görsel kaliteyi elde etmenize de yardımcı olur.<br />

• Bir PC’yi televizyona takmak için, 39. sayfaya bakınız.<br />

Bağlantılara giriş<br />

Televizyon, aşağıda gösterildiği şekilde, bağlantı uçları ile donatılmıştır. Televizyonun bağlantı ucuna karşı gelen kabloyu<br />

bulup aygıtı takınız.<br />

NOT<br />

• 21–24 sayfalarında gösterilen kablolar, ticari olarak mevcut ögelerdir.<br />

HDMI aygıtı (Sayfa 22)<br />

HDMI onaylı kablo<br />

DVI/HDMI Kablo<br />

Oyun konsolu veya kaydedici<br />

kamera (Sayfa 22)<br />

ø 3,5 mm stereo minijak kablo<br />

S-görüntü kablosu*<br />

ya da<br />

ya da<br />

AV kablosu*<br />

Ses aygıtı (Sayfa 24)<br />

Optik ses kablosu<br />

ya da<br />

Ses kablosu<br />

Görüntü kayıt aygıtı<br />

(Sayfalar 22 ve 23)<br />

SCART kablosu<br />

Bileşen kablosu<br />

*<br />

Ses kablosu<br />

Bir S-görüntü kablosunu kullanıyorken, bir ses kablosu da takmanız gerekli olabilir (R/L).<br />

21


Harici aygıtların takılması<br />

HDMI bağlantısı<br />

Y<br />

PB<br />

(CB)<br />

PR<br />

(CR)<br />

Bileşen bağlantısı<br />

Takılabilir aygıtlara örnek<br />

EE<br />

DVD çalar/kaydedici E Blu-ray çalar/kaydedici<br />

HDMI bağlantıları (High Definition Multimedia Interface)<br />

(Yüksek Netlikli Çokluortam Arayüzü) bir çalar/<br />

kaydediciden bir bağlantı kablosu aracılığı ile dijital<br />

görüntü ve ses gönderimine izin verir. Dijital resim ve<br />

ses verisi, veri sıkıştırma olmaksızın gönderilir ve bu<br />

nedenle kalitesinden hiçbir kayıp olmaz. Analog/dijital<br />

dönüştürme, kalite kayıplarına da yol açabilecek, takılı<br />

aygıtlarda artık gerekli değildir.<br />

Takılabilir aygıtlara örnek<br />

EE<br />

VCR E DVD çalar/kaydedici<br />

EE Blu-ray çalar/kaydedici<br />

Bir DVD çalar/kaydedici veya diğer aygıtı takıyorken, INPUT<br />

(GİRİŞ) 8 bağlantı ucu yoluyla, hassas renk çoğaltımı ve<br />

yüksek kaliteli görüntülerin keyfine varacaksınız.<br />

Bileşen<br />

kablosu<br />

Ses kablosu<br />

HDMI onaylı<br />

kablo<br />

ø 3,5 mm stereo<br />

minijak kablo<br />

DVI/HDMI<br />

kablo<br />

R<br />

L<br />

Y<br />

PB<br />

(CB)<br />

PR<br />

(CR)<br />

AUDIO<br />

COMPONENT<br />

DVI/HDMI dönüştürme<br />

Bir DVI/HDMI adaptör kablosu kullanarak, bir DVD’nin<br />

dijital görüntü sinyalleri de, uyumlu HDMI bağlantı<br />

aracılığı ile oynatılabilir. Ses ek olarak beslenmelidir.<br />

• Bir DVI/HDMI dönüştürme adaptörünü/kablosunu HDMI bağlantı<br />

ucuna takıyorken, görüntü berrak olarak gelmeyebilir.<br />

Hem HDMI hem de DVI aynı HDCP kopya koruma<br />

yöntemi kullanır.<br />

EETakma işleminden sonra<br />

HDMI Ses Seçimi<br />

Takma işleminden sonra, HDMI aygıtı için kullandığınız<br />

kablo ile uyumlu ses sinyalini ayarlamalısınız.<br />

1 “HOME MENU” (ANA MENÜ) > “Option”<br />

(Seçenek) > “HDMI Audio Select” (HDMI Ses<br />

Seçimi)’ne gidiniz.<br />

2 HDMI bağlantı ucu yoluyla ses sinyalleri için<br />

“Digital” (Dijital)’i seçiniz. AUDIO (SES) jakı<br />

(INPUT (GİRİŞ) 6) yoluyla ses sinyalleri için<br />

“Analogue” (Analog)’u seçiniz.<br />

NOT<br />

• Eğer takılı bir HDMI aygıtı, HDMI CONTROL (HDMI<br />

KUMANDASI) uyumlu ise, geniş çeşitte işlevlerden<br />

yararlanabilirsiniz (Sayfalar 26–28).<br />

• Görüntü paraziti, kullanılan HDMI kablosunun tipine bağlı olarak meydana<br />

gelebilir. Bir onaylı HDMI kablosu kullandığınızdan emin olunuz.<br />

• HDMI görüntüsünü oynatıyorken, resim için olanaklı eniyi format<br />

saptanacak ve otomatik olarak ayarlanacaktır.<br />

Desteklenen görüntü sinyali:<br />

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p<br />

PC sinyal uyumluluğu için 42. sayfaya bakınız.<br />

22<br />

S-VIDEO/VIDEO bağlantısı<br />

Takılabilir aygıtlara örnek<br />

EE<br />

VCR E DVD çalar/kaydedici<br />

EE Blu-ray çalar/kaydedici<br />

EE<br />

Oyun konsolu E Kaydedici Kamera<br />

Bir oyun konsolu, kaydedici kamera, bir DVD çalar/<br />

kaydedici veya diğer aygıtı takıyorken, INPUT (GİRİŞ) 3<br />

bağlantı ucunu kullanabilirsiniz.<br />

ya da<br />

AV kablosu<br />

ya da<br />

S-görüntü<br />

kablosu<br />

NOT<br />

• Bir S-görüntü kablosunu kullanıyorken, bir ses kablosu da<br />

takmanız gerekli olabilir (R/L).<br />

• INPUT (GİRİŞ) 3: S-VIDEO (S-GÖRÜNTÜ) bağlantı ucunun VIDEO<br />

(GÖRÜNTÜ) bağlantı ucu üzerinde önceliği vardır.


Harici aygıtların takılması<br />

SCART bağlantısı<br />

Takılabilir aygıtlara örnek<br />

EE Dekoder/Kod Çözücü<br />

Takılabilir aygıtlara örnek<br />

EE<br />

VCR E DVD çalar/kaydedici<br />

EEINPUT (GİRİŞ) 2 (SCART ) bağlantı ucunu<br />

kullanıyorken<br />

Eğer VCR’niz TV-VCR gelişmiş “AV bağlantı”<br />

sistemlerini destekliyorsa, tam telli bir SCART kablosu<br />

kullanarak VCR’yi takabilirsiniz.<br />

SCART kablosu<br />

SCART kablosu<br />

SCART kablosu<br />

Dekoder/Kod Çözücü<br />

NOT<br />

VCR Dekoder/Kod Çözücü<br />

• Dekoderin/Kod çözücünün televizyondan bir sinyal alması gerektiği durumlarda, dekoderin “Analogue Setting” (Analog Ayar)<br />

menüsünde “Manual Adjust” (Elle Ayarlama) içinde takılı olduğu uygun giriş bağlantı ucunu seçtiğinizden emin olunuz (Sayfa 33).<br />

• TV-VCR gelişmiş AV Bağlantı sistemleri; bazı harici kaynaklarla uyumlu olmayabilir.<br />

• “Input Select” (Giriş Seç) menüsü içinde “INPUT (GİRİŞ) 2” altında “Y/C”yi seçiyorken tam telli bir SCART kablosu kullanarak<br />

Dekoderle VCR’ı takamazsınız.<br />

i/o link.A’yı kullanarak SCART ile aygıtlara kumanda edilmesi<br />

Bu televizyon; televizyon ve diğer işitsel-görsel donatım arasında düzgün bağlantılar için dört genel i/o link.A işlevi içerir.<br />

Tek Dokunmalı Oynatma<br />

Televizyon bekleme/uyku modunda iken, otomatik olarak açılır ve görsel-işitsel kaynaktan görüntüyü yeniden oynatır<br />

(örn. VCR, DVD çalar/kaydedici).<br />

TV Uyku/Bekleme modu<br />

Televizyon bekleme/uyku moduna girdiğinde, takılı işitsel-görsel donatım (örn. VCR, DVD çalar/kaydedici) da bekleme/<br />

uyku moduna girer.<br />

WYSIWYR (What You See Is What You Record) (Gördüğünüz Kaydettiğinizdir)<br />

Takılı VCR’nin uzaktan kumanda biriminin WYSIWYR düğmesi varsa, WYSIWYR düğmesine basarak kayıt işlemini<br />

otomatik olarak başlatabilirsiniz.<br />

Önayar İndirmesi<br />

Televizyon üzerindeki kanal arayıcıdan kanal önayar bilgisini, INPUT (GİRİŞ) 2 bağlantı ucu yoluyla otomatik olarak<br />

takılı görsel-işitsel donatımdan birine (örn. VCR) aktarır.<br />

NOT<br />

• Ayrıntılı bilgi için harici donatımın çalıştırma kitapçıklarına bakınız.<br />

• i/o link.A işlevi, sadece işitsel-görsel donatım, tam telli bir SCART kablo ile INPUT (GİRİŞ) 2 bağlantı ucuna takılı iken çalışır.<br />

• i/o link.A işlevinin kullanımı, sadece eğer televizyon komple bir otomatik kurulumu, takılı işitsel-görsel donatım ile yürüttü ise<br />

olanaklıdır (Sayfa 15, Başlangıç otomatik kurulumu).<br />

i/o link.A işlevinin mevcudiyeti, kullanılan işitsel-görsel donatıma bağlıdır. Üreticiye ve kullanılan donatımın tipine bağlı olarak,<br />

tanımlanan işlevlerin tamamen veya kısmen kullanılamaz olması mümkündür.<br />

23


Harici aygıtların takılması<br />

Hoparlör/yükseltici bağlantısı<br />

Bir yükselticiyi, aşağıda gösterildiği şekilde harici hoparlörlerle takınız.<br />

EEAnalog ses girişli bir yükselticinin<br />

takılması<br />

EEAnalog ses girişli bir yükselticinin<br />

takılması<br />

Optik ses kablosu<br />

Ses kablosu<br />

DIGITAL AUDIO IN<br />

Dijital ses girişli<br />

yükseltici<br />

EETakma işleminden sonra<br />

Dijital ses çıkışı ayarı<br />

Bir yükselticiyi dijital ses girişi ve harici hoparlörlerle<br />

aşağıda gösterildiği taktıktan sonra, seyretmekte<br />

olduğunuz veya takılı aygıta uyumlu bir ses çıkış<br />

formatı ayarlamalısınız.<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ) > “Option”<br />

(Seçenek) > “Digital Audio Output” (Dijital<br />

Ses Çıkışı)’na gidiniz > “PCM” ya da “Dolby<br />

Digital”i seçiniz.<br />

R<br />

L<br />

AUX OUT<br />

R<br />

L<br />

AUX1 IN<br />

Analog ses girişli<br />

yükseltici<br />

24


Harici aygıtların takılması<br />

Bir akıllı kartın yerleştirilmesi<br />

Kodlanmış dijital istasyonları almak için, Ortak Arayüz<br />

Modülü (CA Modülü) ve bir akıllı kart, televizyonun<br />

Ortak Arayüz yuvası içine yerleştirilmelidir (Sayfa 14).<br />

CA Modülü ve akıllı kart, aksesuarlar değillerdir.<br />

Genellikle satıcılardan temin edilirler.<br />

Akıllı kartın CA Modülünün içine<br />

yerleştirilmesi<br />

1 Altın renkli temas yongalı tarafı, sağlayıcının logosu<br />

ile işaretli CA Modülü kenarına bakaca şekilde, akıllı<br />

kartı CA Modülünün içine gidebildiği kadar itiniz.<br />

Akıllı kart üzerinde basılı ok yönüne dikkat ediniz.<br />

CA Modülünün Ortak Arayüz yuvası içine<br />

yerleştirilmesi<br />

2<br />

Ortak Arayüz yuvası<br />

içine CA modülünü,<br />

temas kenarı ileri bakar<br />

halde yerleştiriniz. CA<br />

Modülü üzerindeki logo,<br />

televizyonun arka kısmından<br />

ileri doğru bakıyor olmalıdır.<br />

Aşırı güç uygulamayınız.<br />

Modülün işlem esnasında<br />

bükülmediğinden emin<br />

olunuz.<br />

CA Modülü bilgilerinin kontrol edilmesi<br />

NOT<br />

• CA Modülünün düzgünce yerleştirildiğinden emin olunuz.<br />

• Bu menü sadece dijital istasyonlar için kullanılabilirdir.<br />

1 h düğmesine basınız ve “HOME MENU” (ANA<br />

MENÜ) ekranı görüntülenir.<br />

2 “Digital Setup” (Dijital Kurulum/Ayar)’ını seçmek<br />

için a/b düğmesine basınız.<br />

• Bu menünün içeriği, CA Modülünün sağlayıcısına<br />

bağlıdır.<br />

3 “CI Menu” (CI Menüsü)’ı seçmek için a/b<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

EEModül<br />

CA Modülü üzerindeki genel bilgiler görüntülenir.<br />

EEMenü<br />

Her bir akıllı kartın ayarlama parametreleri<br />

görüntülenir.<br />

EESorgulama<br />

Parolalar gibi nümerik değerleri burada girebilirsiniz.<br />

NOT<br />

• Her bir ekranın içeriği, CA Modülünün sağlayıcısına<br />

bağlıdır.<br />

CA Modülünün çıkarılması<br />

1 Televizyonun arka kısmından kapağı<br />

çıkarınız.<br />

2 Televizyondan modülü çıkarınız.<br />

3 Kapağı değiştiriniz.<br />

25


HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)’nı kullanarak HDMI aygıtlarına<br />

kumanda etmek<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) nedir?<br />

HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kumandası) protokolünü kullanarak, HDMI CONTROL<br />

(HDMI KUMANDASI) ile, uyumlu sistem aygıtlarını (AV yükseltici, DVD çalar/kaydedici,<br />

Blu-ray çalar/kaydedici) tek bir uzaktan kumanda birimini kullanarak etkileşimli olarak<br />

çalıştırabilirsiniz.<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) ile yapabilecekleriniz<br />

✔✔ Tek Dokunmalı Kayıt<br />

Kayıt aygıtınızın uzaktan kumanda birimi için arama yapmak zorunda değilsiniz.<br />

E düğmesine basınız ya da kaydedici üzerinde gördüğünüzün kaydını başlatmak/durdurmak<br />

için REC STOP (KYT DURDUR) o düğmelerine basınız.<br />

✔✔ Tek Dokunmalı Oynatma<br />

Televizyon bekleme/uyku modunda iken, otomatik olarak çalışır ve HDMI kaynağından<br />

görüntüyü yeniden oynatır.<br />

✔✔ Tekli uzaktan kumanda çalıştırması<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) otomatik olarak takılı HDMI aygıtını tanır ve<br />

televizyona ve aygıtlara evrensel bir uzaktan kumanda birimi kullanıyormuş gibi kumanda<br />

edebilirsiniz.<br />

✔✔ Harici aygıtların Başlık listesinin çalıştırılması<br />

Televizyonun kendi Zamanlayıcı listesinin görüntülemenin yanısıra (Sayfa 18), aygıtların<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)’nı desteklemesi şartıyla, harici çaların Üst<br />

menüsünü ya da <strong>Pioneer</strong> BD Çaların/<strong>Pioneer</strong> Kaydedicinin Başlık listesini de çağırabilirsiniz.<br />

✔✔ HDMI aygıtlarının çoklu kumandası<br />

HDMI CTRL düğmesini kullanarak hangi HDMI aygıtını çalıştıracağınızı seçebilirsiniz.<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

TV DTV RADIO<br />

NOT<br />

HDMI<br />

REC STOP<br />

• HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)’nı kullanırken, onaylı bir HDMI kablosu kullandığınızdan<br />

CTRL<br />

emin olunuz.<br />

SCREEN AV<br />

CM SKIP<br />

SIZE SELECTION<br />

• Uzaktan kumanda birimini televizyona doğru yönlendiriniz, takılı HDMI aygıtına doğru değil.<br />

TOOLS DVD HDD<br />

• Görüntü paraziti, kullanılan HDMI kablosunun tipine bağlı olarak meydana gelebilir. Bir onaylı HDMI<br />

SOURCE<br />

SELECT<br />

TV DVD<br />

kablosu kullandığınızdan emin olunuz.<br />

STB DVR VCR<br />

• Üç adete kadar HDMI kayıt aygıtı, bir AV yükseltici ve iki çalar, bu sistem kullanılarak takılabilir.<br />

• Bu işlemler, geçerli harici kaynak olarak seçilen HDMI aygıtını etkiler. Eğer aygıt çalışmazsa, aygıtı<br />

açınız ve uzaktan kumanda birimi üzerindeki INPUT(GİRİŞ) 1–8 düğmesini ya da televizyon b<br />

düğmesini kullanarak uygun harici kaynağı seçiniz.<br />

• Bağlantı kablolarını prizden çektikten ya da bağlantı örüntüsünü değiştirdikten sonra, televizyonu<br />

çalıştırmadan önce tüm takılı HDMI aygıtlarını açınız. Uzaktan kumanda birimi üzerindeki<br />

INPUT(GİRİŞ) 1–8 ya da televizyon üzerindeki b düğmesini kullanarak “INPUT (GİRİŞ) 4”,<br />

“INPUT (GİRİŞ) 5” ya da “INPUT (GİRİŞ) 6”yı seçerek, resim ve sesin doğru şekilde çıktığını teyid<br />

ediniz.<br />

• Web üzerinde ve kataloglarda kullanılan KURO LINK işlevi adı, çalışma talimatlarındaki ve ürün üzerindeki HDMI Kumandası ile<br />

ilgilidir.<br />

TV<br />

INPUT<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

EXIT<br />

HOME<br />

MENU<br />

P<br />

MENU<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

ENTER<br />

DVD TOPMENU/<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

RETURN<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) bağlantısı<br />

Önce HDMI CEC protokolünü destekleyen <strong>Pioneer</strong> AV Ses sistemini ya da bir <strong>Pioneer</strong> BD Çalar/<strong>Pioneer</strong> Kaydediciyi takınız.<br />

NOT<br />

• Daha fazla bilgi için takılacak aygıtın çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

• Bağlantı kablolarını prizden çektikten ya da bağlantı örüntüsünü değiştirdikten sonra, tüm ilgili aygıtların güç kaynağını açtıktan sonra,<br />

televizyonun güç kaynağını açınız. INPUT (GİRİŞ) 1–8 düğmesine basarak harici giriş kaynağını değiştiriniz, uygun harici kaynağı<br />

seçip görsel-işitsel çıkışı doğrulayınız.<br />

• Aşağıdaki açıklama gösterilen kablolar; ticari olarak mevcut ögelerdir.<br />

26


HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

<strong>Pioneer</strong> AV Ses sistemi yoluyla bir <strong>Pioneer</strong> BD Çalar/<br />

<strong>Pioneer</strong> Kaydedicinin takılması<br />

Sadece bir <strong>Pioneer</strong> BD Çalar/<br />

<strong>Pioneer</strong> Kaydedicinin takılması<br />

Optik ses<br />

kablosu<br />

HDMI onaylı kablo<br />

HDMI onaylı<br />

kablo<br />

HDMI onaylı kablo<br />

<strong>Pioneer</strong> BD Çalar/<br />

<strong>Pioneer</strong> Kaydedici<br />

<strong>Pioneer</strong> AV Ses sistemi<br />

<strong>Pioneer</strong> BD Çalar/<br />

<strong>Pioneer</strong> Kaydedici<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) Kurulumu<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

HDMI CEC işlevlerini etkinleştirmek için “On” (Açık)<br />

konumuna ayarlayınız. “HDMI CONTROL” (HDMI<br />

KUMANDASI) “On” (Açık) konumuna ayarlı iken, güç<br />

kaynağını çalıştırdığınızda, takılı HDMI aygıtlarının güç<br />

kaynağı da televizyon ile bağlantı olarak açılacaktır.<br />

1 h düğmesine basınız ve “HOME MENU” (ANA<br />

MENÜ) ekranı görüntülenir.<br />

2 “Option” (Seçenek)’i seçmek için a/b düğmesine<br />

basınız.<br />

3 “HDMI CONTROL Setup” (HDMI KUMANDASI<br />

Kurulumu)’nu seçmek için a/b düğmesine basınız ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

4 “HDMI CONTROL” (HDMI KUMANDASI)’nu<br />

seçmek için a/b düğmesine basınız ve daha sonra<br />

ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

5 “On” (Açık)’ı seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 “On” (Açık)’ı seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

NOT<br />

• Bu öge için fabrika varsayılan değeri, “Off” (Kapalı)’dır.<br />

Kaydedicinin seçilmesi<br />

Burada, bir çok takılı kaydediciden kayıt için bir<br />

kaydediciyi seçebilirsiniz.<br />

1 HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) içinde 1<br />

ila 3. adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Selecting Recorder” (Kaydedicinin Seçilmesi)’ni<br />

seçmek için a/b düğmesine basınız ve daha sonra<br />

ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 Kaydediciyi seçiniz ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

NOT<br />

• Eğer <strong>Pioneer</strong> AV Ses sistemini, televizyon ile bir <strong>Pioneer</strong><br />

Kaydedici arasına taktı iseniz, harici kaynağın göstergesi değişir<br />

(örn. “INPUT (GİRİŞ) 5”den “INPUT (GİRİŞ) 5 (Alt)”a).<br />

Otomatik Güç Açık<br />

Eğer bu etkinleştirilirse, Tek Dokunmalı Çalma işlevi de<br />

etkinleştirilir. Televizyon bekleme/uyku modunda iken,<br />

otomatik olarak çalışır ve HDMI kaynağından görüntüyü<br />

yeniden oynatır.<br />

1 HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI) içinde 1<br />

ila 3. adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Auto Power On” (Otomatik Güç Açık)’ı seçmek<br />

için a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

Bir HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

aygıtının çalıştırılması<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI), tek<br />

bir uzaktan kumanda birimi ile HDMI takılı aygıtı<br />

çalıştırmanıza olanak verir.<br />

1 Bir başlığın yeniden çalma işlemini başlatmak için d<br />

düğmesine basınız.<br />

• Eğer <strong>Pioneer</strong> BD Çaların/<strong>Pioneer</strong> Kaydedicinin<br />

başlıklarının listesini kullanarak yeniden çalmayı<br />

başlatmak isterseniz, aşağıdaki “HDMI CONTROL<br />

(HDMI KUMANDASI)- kullanarak başlıkların<br />

yeniden çalınması” bölümüne bakınız.<br />

27


HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

2 Hızlı ileri sarma için n düğmesine basınız.<br />

Geri sarmak için m düğmesine basınız.<br />

Durdurmak için g düğmesine basınız.<br />

HDMI-takılı aygıtı açık/kapalı konumuna getirmek<br />

için a (TV) düğmesine basınız.<br />

<strong>Pioneer</strong> Kaydedici EPG (sadece kaydedici<br />

için) aracılığı ile kayıt yapma<br />

Televizyonun uzaktan kumanda birimini kullanarak, CEC<br />

uyumlu kaydedicinin EPG’sini çağırabilir ve zamanlayıcı<br />

kayıtlarının önayarını yapabilirsiniz.<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

HDMI CONTROL Menu<br />

Recorder EPG<br />

Top Menu/Title List<br />

Media change<br />

Switch to AV Sound<br />

Switch to TV Sound<br />

Sound mode change<br />

Setup Menu<br />

Model select<br />

2 “Recorder EPG” (Kaydedici EPG)’yi seçmek için<br />

a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

• Harici giriş kaynağı geçiş yapar ve kaydedicinin EPG’si<br />

görüntülenir.<br />

3 Kayıt yapılacak programı seçiniz.<br />

• Ayrıntılı bilgi için kaydedicinin çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)-<br />

kullanılarak başlıkların yeniden çalınması<br />

Bu bölüm, <strong>Pioneer</strong> BD Çalar/<strong>Pioneer</strong> Kaydedicideki bir<br />

başlığın nasıl yeniden çalınacağını açıklamaktadır.<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Top Menu/Title List” (Üst Menü/Başlık Listesi)’ni<br />

seçmek için a/b düğmesine basınız ve daha sonra<br />

ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• Bağlantı yapılan kaydedici şimdi çalışır ve televizyon otomatik<br />

olarak uygun harici giriş kaynağını seçer.<br />

• Takılı <strong>Pioneer</strong> BD Çalar/<strong>Pioneer</strong> Kaydediciden başlık<br />

listesi verileri görüntülenir.<br />

3 a/b/c/d düğmesi ile başlığı seçiniz ve daha sonra<br />

d düğmesine basınız.<br />

CEC-uyumlu kaydedici için ortam tipinin<br />

seçilmesi<br />

Eğer kaydedicinizin çoklu saklama ortamı varsa, ortam<br />

tipini burada seçiniz.<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Media change” (Ortam değiştir)’i seçmek için a/b<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

3 DVD kaydedici ya da HDD gibi istenen ortamı<br />

seçiniz. Ortam tipi her ENTER (GİR) düğmesine<br />

bastığınızda değişir.<br />

NOT<br />

• Bu işlev; takılı kayıt aygıtlara bağlı olarak çalışmayabilir.<br />

28<br />

<strong>Pioneer</strong> AV Ses sistemi ile dinleme<br />

Sadece <strong>Pioneer</strong> AV Ses sisteminden, TV sesini dinlemeyi<br />

seçebilirsiniz.<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Switch to AV Sound” (AV Sesine Geç)’i seçmek<br />

için a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

• Televizyon hoparlörü ve kulaklık bağlantı ucundan gelen<br />

ses kapatılır ve sadece <strong>Pioneer</strong> AV Ses sisteminden gelen<br />

ses işitilir.<br />

Televizyon Ses sistemi ile dinleme<br />

Sadece TV Ses sisteminden, TV sesini dinlemeyi<br />

seçebilirsiniz.<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Switch to TV Sound” (TV Sesine Geç)’i seçmek<br />

için a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

<strong>Pioneer</strong> AV Ses sisteminin ses modunun<br />

elle değiştirilmesi<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Sound mode change” (Ses modu değişikliği)’ni<br />

seçmek için a/b düğmesine basınız.<br />

3 Ses modu, her ENTER (GİR) düğmesine bastığınızda<br />

değişir.<br />

• Ayrıntılı bilgi için <strong>Pioneer</strong> AV Ses sisteminin çalıştırma<br />

kitapçığına bakınız.<br />

Televizyona, HDMI aracılığı ile takılı bir<br />

harici aygıtın menüsünün çağrılması<br />

“Setup Menu” (Kurulum Menüsü) işlevi kullanarak, bir<br />

HDMI CEC-uyumlu harici aygıtın (çalar, kaydedici,<br />

dekoder, vb.) menüsünü çağırabilirsiniz.<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Setup Menu” (Kurulum Menüsü)’nü seçmek için<br />

a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

NOT<br />

• Eğer takılı bir aygıtın bu işlevi yoksa ya da aygıt menüyü<br />

görüntüleyemeyecek durumda ise (kayıt, bekleme/uyku<br />

moduna girme, vb.), bu işlev; kullanılabilir olmayabilir.<br />

HDMI aygıtı seçimi<br />

Eğer çoklu HDMI aygıtları, bir papatya zinciri halinde<br />

takılı ise, hangi aygıta kumanda edeceğinizi burada<br />

belirleyebilirsiniz.<br />

1 HDMI CTRL (HDMI KUMANDASI) düğmesine<br />

basınız.<br />

2 “Model select” (Model seç)’i seçmek için a/b<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız. HDMI aygıtı, her ENTER (GİR)<br />

düğmesine bastığınızda değişir.


TV DTV RADIO<br />

Menü çalıştırması<br />

HOME MENU (ANA MENÜ) nedir?<br />

• Televizyon için ayarları yerine getirmek üzere OSD (EKRAN ÜZERİ GÖSTERİM)’ini çağırmanız gereklidir. Ayarlar için OSD;<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ) adlandırılır.<br />

• “HOME MENU” (ANA MENÜ) çeşitli ayarlar ve ayarlamalara olanak verir.<br />

• “HOME MENU” (ANA MENÜ) uzaktan kumanda birimi ile çalıştırılabilir.<br />

Ortak işlemler<br />

1<br />

HOME MENU (ANA MENÜ)<br />

Ekranının görüntülenmesi<br />

h düğmesine basınız ve “HOME<br />

MENU” (ANA MENÜ) ekranı<br />

görüntülenir.<br />

Picture<br />

Sound<br />

Power Control<br />

Setup<br />

Option<br />

Digital Setup<br />

Information<br />

TV<br />

INPUT<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

TV DTV RADIO<br />

1 2 3<br />

4 5 6<br />

7 8 9<br />

INFO<br />

0 P.INFO<br />

CH RETURN<br />

P<br />

DVD TOPMENU/<br />

EXIT<br />

GUIDE<br />

EPG<br />

ENTER<br />

2<br />

Bir ögenin<br />

seçilmesi<br />

İstenen menüyü seçmek/ayarlamak ve<br />

ögeyi istenen düzeye ayarlamak için<br />

a/b/c/d düğmesine basınız ve daha<br />

sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ)<br />

sayfasına geri dönmek için 6<br />

düğmesine basınız.<br />

EE Menü içinde seçim yapılması<br />

ENTER<br />

HOME<br />

MENU<br />

RETURN<br />

MENU<br />

3<br />

HOME MENU (ANA MENÜ)<br />

ekranından çıkılması<br />

İşlem, tamamlanmadan önce eğer 7<br />

(EXIT) (ÇIKIŞ) düğmesine basarsanız,<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ)<br />

ekranından çıkartacaktır.<br />

HDMI<br />

REC STOP<br />

CTRL<br />

SCREEN<br />

AV<br />

CM SKIP<br />

SIZE<br />

SELECTION<br />

TOOLS<br />

DVD<br />

HDD<br />

SOURCE<br />

SELECT<br />

TV<br />

DVD<br />

STB DVR VCR<br />

No Signal Off<br />

[Disable]<br />

No Operation Off<br />

[Disable]<br />

Ecology<br />

Sleep Timer<br />

EESeçeneklerin seçilmesi<br />

ENTER<br />

Digital Search<br />

Analogue Search<br />

NOT<br />

• “HOME MENU” (ANA MENÜ) seçenekleri seçilen giriş modlarına göre farklılık gösterir, ancak çalıştırma prosedürleri aynıdır.<br />

• Çalıştırma kitapçığı içindeki ekranlar, açıklama amacıyla olup (bazıları büyültülmüş diğerleri ise kırpılmış) ve gerçek ekranlardan biraz farklılık gösterebilir.<br />

• 9 ile işaretli ögeler, çeşitli nedenlerle seçilemezler.<br />

Bir uzaktan kumanda birimi olmaksızın çalıştırma<br />

Bu işlev, yakınınızda bir uzaktan kumanda birimi<br />

olmadığında yararlıdır.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ)<br />

düğmesine basınız ve “HOME<br />

MENU” (ANA MENÜ) ekranı<br />

görüntülenir.<br />

2 Ögeyi seçmek için Pk/l yerine a/b<br />

ya da ik/l yerine c/d düğmesine basınız.<br />

3 Ayarı tamamlamak için b düğmesine basınız.<br />

NOT<br />

• “HOME MENU” (ANA MENÜ) ekranı, eğer birkaç saniye<br />

süreyle işlem yapmadan bırakılırsa, kaybolacaktır.<br />

Kılavuz Ekranı hakkında<br />

Ekranın alt kısmındaki Kılavuz Ekranı, OSD ile işlemleri<br />

gösterir.<br />

: Select : Enter : Back : End<br />

Yukarıdaki çubuk, uzaktan kumanda birimi için<br />

çalıştırmayla ilgili bir kılavuzdur. Çubuk, her bir menü<br />

ayar ekranına uygun olarak değişecektir.<br />

29


Temel ayarlama<br />

Resim Ayarları<br />

DYNAMIC<br />

RLS<br />

[Off]<br />

Backlight [+14] –16 +16<br />

Contrast<br />

Brightness<br />

Colour<br />

Tint<br />

Sharpness<br />

Pro Adjust<br />

Reset<br />

[+30]<br />

[0]<br />

[0]<br />

[0]<br />

[0]<br />

0<br />

–30<br />

–30<br />

–30<br />

–10<br />

+40<br />

+30<br />

+30<br />

+30<br />

+10<br />

Resim<br />

RLS<br />

Ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.<br />

Öge<br />

Off (Kapalı): Parlaklık, “Backlight” (Arka ışık) içinde<br />

ayarlanan değerde sabitlenir.<br />

On (Açık): Otomatik olarak ayarlar.<br />

On Display (Açık:Ekran): Ekranın parlaklığını<br />

ayarlıyorken, ekran üzerindeki RLS efektini görüntüler.<br />

NOT<br />

• “On” (Açık) konumuna ayarlı iken, televizyon çevre ışığını algılar ve<br />

arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Çevre ışığını algılama<br />

kapasitesini etkileyecek olan RLS’i engelleyen herhangi bir nesne<br />

olmadığından emin olunuz.<br />

Aşağıdaki resim ayarları ile tercihinize göre resmi ayarlar.<br />

Seçilebilir<br />

ögeler<br />

Backlight<br />

(Arka ışık)<br />

Contrast<br />

(Kontrast)<br />

Brightness<br />

(Parlaklık)<br />

Colour<br />

(Renk)<br />

Tint<br />

(Renk Tonu)<br />

Sharpness<br />

(Keskinlik)<br />

Resim<br />

Picture adjustment (Temel ayarlama)<br />

Ayarlama ögeleri<br />

c düğmesi<br />

Ekran kararır<br />

Daha az kontrast için<br />

Daha az parlaklık için<br />

Daha az renk<br />

yoğunluğu için<br />

Cilt tonları, morumsu<br />

olur<br />

Daha az keskinlik için<br />

d düğmesi<br />

Ekran aydınlanır<br />

Daha çok kontrast için<br />

Daha çok parlaklık için<br />

Daha çok renk<br />

yoğunluğu için<br />

Cilt tonları, yeşilimsi<br />

olur<br />

Daha çok keskinlik için<br />

Resim<br />

Pro Adjust (Ön Ayarlama)<br />

Bu televizyon; resim kalitesini eniyileştirme için çeşitli<br />

gelişmiş/işlevler sağlamaktadır.<br />

30<br />

Colour Temp.<br />

100Hz<br />

PureCinema<br />

Active Contrast<br />

3D-Y/C<br />

Monochrome<br />

Range of RLS<br />

Renk Sıcaklığı<br />

High (Yüksek): Mavimsi tonda beyaz.<br />

Mid-High (Orta-Yüksek): “Yüksek” ve “Orta” arasında ara ton.<br />

Middle (Orta): Doğal ton.<br />

Mid-Low (Orta-Düşük): “Orta” ve “Düşük” arasında ara ton.<br />

Low (Düşük): Kırmızımsı tonda beyaz.<br />

100Hz<br />

“100Hz” teknolojisi, hareket bulanıklığını ortadan kaldırmak<br />

için dijital ekran resmi kalitesi için üstün çözümler sağlar.<br />

NOT<br />

• İkili bir ekran formatında “100Hz” demonstrasyonunu göstermek üzere,<br />

uzaktan kumanda birimi üzerindeki hem 7 hem de 6 düğmesine basıp<br />

basılı tutunuz.<br />

• Bu efekt, hızlı hareket eden görüntüler üzerinde daha büyüktür.<br />

• “100Hz”in aşağıdaki durumlarda hiçbir etkisi olmayacaktır;<br />

1) Alınan sinyal tipi, bir PC sinyalidir.<br />

2) Bir OSD görüntüleniyor.<br />

3) Teletekst etkinleştirilmiş.<br />

• Eğer görüntüler bulanık olarak belirirse, “PureCinema”yı “Off” (Kapalı)<br />

konumuna ayarlayınız.<br />

PureCinema<br />

Film tabanlı bir kaynağı (dikey frekansa bağlı olarak, orijinal<br />

olarak saniyede 24 ya da 25 kare’de kodlanmış) otomatik<br />

olarak saptar, onu analiz eder, daha sonra yüksek netlikli resim<br />

kalitesi için her bir sabit film karesini yeniden yaratır.<br />

Aktif Kontrast<br />

Sahneye göre, görüntünün kontrastını otomatik olarak ayarlar.<br />

3D-Y/C<br />

High<br />

Mid-High<br />

Middle<br />

Mid-Low<br />

Eniyi beyaz görüntüyü vermek üzere renk sıcaklığını ayarlar.<br />

Öge<br />

Görüntüdeki değişiklikleri saptayarak en az noktaların<br />

asılı kalması ve çapraz renk durumu ile yüksek kaliteli<br />

görüntüler sağlar.<br />

Öge<br />

Standard (Standart): Normal ayarlama.<br />

Fast (Hızlı): Hızlı hareket eden görüntüler için optimum görüntü kalitesini<br />

ayarlar.<br />

Slow (Yavaş): Yavaş hareket eden görüntüler için optimum görüntü<br />

kalitesini ayarlar.<br />

Off (Kapalı): Saptama yok.<br />

NOT<br />

• “3D-Y/C” giriş sinyal tipine bağlı olarak ya da giriş sinyali parazitli<br />

olduğunda çalışmayabilir.<br />

• “3D-Y/C”nin kompozit görüntü sinyalleri üzerinde bile daha fazla etkisi<br />

vardır (CVBS).<br />

Low


Temel ayarlama<br />

Monokrom (Tek renkli)<br />

Renkli bir görüntüyü, siyah beyaz olarak görüntülemek için.<br />

RLS’nin menzili<br />

RLS’nin parlaklık düzeyi aralığının otomatik ayarlamaları,<br />

tercihlerinize göre yapılabilir. RLS’nin ayarlama aralığı,<br />

bir e16 maksimuma ve bir f16 minimuma ayarlanabilir.<br />

Seçilebilir<br />

ögeler<br />

Max. (Maks.)<br />

Min.<br />

f16 ila e16<br />

f16 ila e16<br />

Tanımlama<br />

NOT<br />

• Bu işlev, sadece “RLS” ayarı “On” (Açık) ya da “On:Display”<br />

(Açık:Ekran) konumuna ayarlı iken kullanılabilirdir.<br />

• Maksimum ayar, minimum ayardan daha küçük bir sayıya<br />

ayarlanamaz.<br />

• Minimum ayar, maksimum ayardan daha büyük bir sayıya<br />

ayarlanamaz.<br />

• Maksimum ve minimum ayarlar, aynı sayıya ayarlanamaz.<br />

• Çevre ışığının parlaklığına bağlı olarak, eğer ayarlama aralığı<br />

küçük ise, RLS çalışmayabilir.<br />

AV SELECTION (AV SEÇİMİ)<br />

AV SELECTION (AV SEÇİMİ); oda parlaklığı,<br />

seyredilen program tipi ya da harici donatımdan gelen<br />

görüntü girişi tipi gibi etmenlere göre değişiklik<br />

gösterebilecek sistem ortamına en uygun düşecek seçimi<br />

yapabilmeniz için birçok görüntü seçenekleri verir.<br />

1 AV SELECTION (AV SEÇİMİ) düğmesine basınız.<br />

2 AV SELECTION (AV SEÇİMİ) düğmesine her<br />

bastığınızda, mod değişir.<br />

• AV SELECTION (AV SEÇİMİ) düğmesine basarak<br />

“Resim” ve “Ses” menü ekranı üzerindeki modu da<br />

değiştirebilirsiniz.<br />

Öge<br />

STANDARD (STANDART): Normal parlaklıkta bir odada<br />

yüksek netlikli görüntü için.<br />

MOVIE (FİLM): Karanlık bir odada bir filmi izlemek için.<br />

GAME (OYUN): Video oyunları oynamak için.<br />

PC*: PC için.<br />

x.v.Colour** (x.v.Renk): Başka herhangi bir sinyalin<br />

aksine TV ekranı üzerinde gerçekçi renk üretir.<br />

USER (KULLANICI): Size istediğiniz gibi ayarları<br />

özelleştirme olanağı verir. Her bir giriş kaynağı için modu<br />

ayarlayabilirsiniz.<br />

DYNAMIC (DİNAMİK) (Sabit): Spor izlemesi için yüksek<br />

kontrastı vurgulayan berrak bir görüntü için (“Resim” ve<br />

“Ses” ayarları yapılamaz).<br />

DYNAMIC (DİNAMİK): Spor izlemesi için yüksek kontrastı<br />

vurgulayan berrak bir görüntü için.<br />

NOT<br />

• * ile işaretli öge, sadece; uzaktan kumanda birimi üzerindeki<br />

INPUT (GİRİŞ) 1–8 düğmesine ya da televizyon üzerindeki<br />

b düğmesini kullanarak “INPUT (GİRİŞ) 4”, “INPUT<br />

(GİRİŞ) 5”, “INPUT (GİRİŞ) 6” ya da “INPUT (GİRİŞ) 7”yi<br />

seçiyorken kullanılabilirdir.<br />

• ** ile işaretli öge, sadece; bir HDMI bağlantı ucundan bir<br />

“x.v.Colour” sinyalini kabul ediyorken kullanılabilirdir.<br />

Ses Ayarları<br />

DYNAMIC<br />

Treble<br />

Bass<br />

Balance<br />

Surround<br />

Reset<br />

[ 0] –15 +15<br />

[ 0]<br />

[ 0]<br />

–15<br />

L<br />

+15<br />

R<br />

[Off]<br />

Ses<br />

Sound adjustment (Ses ayarlaması)<br />

Aşağıdaki ayarlamalarla tercihinize göre ses kalitesini<br />

ayarlayabilirsiniz.<br />

Seçilebilir<br />

ögeler<br />

Ses<br />

Surround (Çevre Sesi)<br />

Bu işlev, gerçekçi canlı sesi dinlemenize olanak verir.<br />

Güç Tasarrufu Ayarları<br />

No Signal Off<br />

No Operation Off<br />

Ecology<br />

Sleep Timer<br />

c düğmesi<br />

d düğmesi<br />

Treble (Tiz) Daha zayıf tiz için Daha güçlü tiz için<br />

Bass (Bas) Daha zayıf bas için Daha güçlü bas için<br />

Balance<br />

(Balans)<br />

Sağ hoparlörden gelen<br />

sesi düşürür<br />

Sol hoparlörden gelen<br />

sesi düşürür<br />

[Disable]<br />

[Disable]<br />

Güç (kaynağı) Kumandası<br />

No Signal Off (Sinyal Yok kapalı)<br />

“Enable” (Etkinleştir)’e ayarlandığında, eğer 15 dakika<br />

süreyle hiçbir sinyal girişi olmazsa, televizyon otomatik<br />

olarak bekleme/uyku moduna girer.<br />

• Televizyon bekleme/uyku moduna girmeden beş dakika önce,<br />

kalan zaman her dakikada bir görüntülenir.<br />

NOT<br />

• Bir televizyon program bitse bile, bu işlev; diğer televizyon<br />

istasyonlarından ya da diğer sinyallerden gelen karışma<br />

nedeniyle çalışmayabilir.<br />

Güç (kaynağı) Kumandası<br />

No Operation Off (İşlem Yok kapalı)<br />

Ayarladığınız zaman süresi (“30 dak.” ya da “3 saat”)<br />

esnasında hiçbir işlem gerçekleştirilmezse, televizyon<br />

otomatik olarak bekleme/uyku moduna girecektir.<br />

• Televizyon bekleme/uyku moduna girmeden beş dakika<br />

önce, kalan zaman her dakikada bir, ekranın sol alt köşesinde<br />

görüntülenir.<br />

31


Temel ayarlama<br />

“Yes” (Evet)’e ayarlandığında, televizyon; aşağıdaki güç<br />

tasarrufu modunu etkinleştirir.<br />

• “RLS”, “On” (Açık) konumuna ayarlanır (Sayfa 30).<br />

• “Standby Mode” (Uyku/Bekleme modu); “Mode (Mode) 2”ye<br />

ayarlanır (Sayfa 38).<br />

• “No Signal Off” (Sinyal Yok Kapalı); “Enable” (Etkinleştir)’e<br />

ayarlanır (Sayfa 31).<br />

• “No Operation Off” (İşlem Yok Kapalı); “3hr.” (3 saat)’e<br />

ayarlanır (Sayfa 31).<br />

Televizyon otomatik olarak bekleme/uyku moduna<br />

girdiğinde sizin bir zaman ayarlamanıza olanak verir.<br />

NOT<br />

• Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için “Off” (Kapalı)’yı<br />

seçiniz.<br />

• Zaman ayarlandığında, geriye sayım otomatik olarak başlar.<br />

• Zaman önayarlaması dolmadan beş dakika önce, kalan zaman<br />

her dakikada bir, ekranın sol alt köşesinde görüntülenir.<br />

Kanal Ayarları<br />

Güç (kaynağı) Kumandası<br />

Ecology (Ekoloji)<br />

Güç (kaynağı) Kumandası<br />

Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı)<br />

Otomatik Kurulum<br />

Kurulum<br />

Auto Installation (Otomatik Kurulum)<br />

Televizyon otomatik olarak, bölgenizdeki kullanılabilir<br />

tüm hizmetleri saptar ve saklar. Bu işlev aynı zamanda<br />

dijital ve analog için kanal ayarını ayrı ayrı yapmanıza ve<br />

başlangıç otomatik kurulum tamamlandıktan sonra ayarları<br />

yeniden yapılandırmanıza olanak verir.<br />

Ekran üzerinde “Yes” (Evet)’i seçtikten sonra, dil<br />

ve kanal aramayı, başlangıç otomatik kurulumu<br />

içinde olduğu ile aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. 15.<br />

sayfadaki 2, 4 ve 5. adımları takip ediniz.<br />

NOT<br />

• “Setup” (Kurulum) menüsünde “Auto Installation” (Otomatik<br />

Kurulum) içinde ülke ayarını ayarlayamazsınız. Eğer ülke<br />

ayarını yeniden yapılandırmak istiyorsanız, “Setup” (Kurulum)<br />

menüsünden “Reset” (Yeniden Başlat)’ı yürüttükten sonra<br />

otomatik olarak başlangıç otomatik kurulumunu yürütünüz.<br />

• Geçerli ülke ayarı, ekran üzerinde görüntülenir.<br />

Dijital kanal ayarları<br />

Kurulum<br />

Programme Setup (Program Kurulumu)<br />

Dijital Ayar<br />

DTV hizmeti ayarlarını otomatik olarak ya da elle yeniden<br />

yapılandırabilirsiniz.<br />

EEEk Arama<br />

Bu menüyü, otomatik kurulum tamamlandıktan sonra<br />

otomatik olarak yeni hizmetler eklemek için kullanınız.<br />

EEElle Arama<br />

Belirtilen bir frekans bandı içinde yeni hizmetleri ekleyiniz.<br />

• 0–9 nümerik düğmelerini kullanarak frekansı giriniz.<br />

• “Manual Search” (Elle Arama) işlemini bir hizmet numarası<br />

ile sadece ülke ayarı içinde beş İskandinav ülkesi seçildiğinde,<br />

yerine getirebilirsiniz.<br />

EEElle Ayarlama<br />

Renk (Kırmızı/Yeşil/Sarı/Mavi) düğmelerini kullanarak<br />

her bir hizmet için çeşitli ayarları yapılandırınız.<br />

Service<br />

No.<br />

Service<br />

Name<br />

Lock<br />

CH<br />

Skip<br />

EPG<br />

Skip<br />

DTV 993 SIT 3<br />

DTV 994 SIT 2<br />

✔ ✔<br />

DTV 995 SIT 1<br />

✔<br />

DTV 999 HD Monosco<br />

: Lock : CH Skip : EPG Skip : Sort<br />

Old<br />

LCN<br />

1 İstenen hizmeti seçmek için a/b düğmesine basınız.<br />

2 Yeniden yapılandırmak istediğiniz ögeye karşı gelen<br />

uzaktan kumanda birimi üzerindeki renkli düğmeye basınız.<br />

• 4 işareti, işlemin açık konumuna ayarlı olduğunu belirtir.<br />

Renk düğmesine her basıldığında, karşı gelen işlemi açık/<br />

kapalı konumuna geçirebilirsiniz.<br />

Elle Ayarlama işlemi için düğmeler<br />

Kitle: Kırmızı düğmeye basınız.<br />

Hizmet kilitli iken, hizmet her kanal ayarı yaptığınızda<br />

PIN’inizi girmelisiniz.<br />

KN Atla: Yeşil düğmeye basınız.<br />

Bir 4 işaretli hizmetler, televizyon ya da uzaktan kumanda<br />

birimi üzerindeki Pe/f düğmesine basarak atlanır.<br />

EPG Atla: Sarı düğmeye basınız.<br />

Bir 4 işaretli hizmetler, Electronic Program Guide (EPG)<br />

(Elektronik Program Rehberi)’nde atlanır.<br />

Sırala: Mavi düğmeye basınız.<br />

Hizmetlerin öge konumu sıralanabilir.<br />

Öge konumunu değiştirmek istediğiniz hizmeti seçmek<br />

için a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

DTV 994 SIT 2<br />

✔ ✔<br />

DTV 995 SIT 1<br />

✔<br />

<br />

Onu istenen konuma getirmek için a/b düğmesine<br />

basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

DTV 994<br />

DTV 995<br />

SIT 1<br />

SIT 2<br />

İstenen tüm hizmet ögeleri sıralanıncaya kadar 1 ve<br />

<br />

2. adımları tekrar ediniz.<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

32


Temel ayarlama<br />

Analog kanal ayarları<br />

Kurulum<br />

Programme Setup (Program Kurulumu)<br />

Analog kanal ayarları<br />

Analog televizyon kanalları ayarlarını otomatik olarak ya<br />

da elle yeniden yapılandırabilirsiniz.<br />

EEEk Arama<br />

Bu menüyü, otomatik kurulum yapıldıktan sonra otomatik<br />

olarak yeni kanallar eklemek için kullanınız.<br />

• Renk sisteminin ve ses sisteminin seçildikten sonra, kanalların<br />

aramasını başlatınız.<br />

EEElle Ayarlama<br />

Analog TV kanalları elle ayarlamak için bu menüyü<br />

kullanınız.<br />

Ekran üzerinde “Yes” (Evet)’in seçilmesinden sonra,<br />

ayarlamak istediğiniz kanalı seçmek için a/b/c/d<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Fine (Hassas/İnce)<br />

Frekansı istenen konuma ayarlayabilirsiniz.<br />

NOT<br />

• Arkaplan resmi bir referans olarak kontrol ediyorken<br />

ayarlayınız.<br />

• Frekansı ayarlamak için c/d düğmesine basmanın yerine,<br />

0–9 nümerik düğmeleri ile kananlın frekans numarasını<br />

doğrudan girerek ayarlayabilirsiniz.<br />

ÖRNEK<br />

• 179,25 MHz 1 s 7 s 9 s 2 s 5 düğmesine basınız.<br />

• 49,25 MHz 4 s 9 s 2 s 5 s ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

Colour sys. (Renk sis.)<br />

Almak için optimum renk sistemini seçiniz (“Auto”<br />

(Otomatik), “PAL”, “SECAM”).<br />

Sound sys. (Ses sis.) (Yayıncılık sistemleri)<br />

Almak için optimum ses sistemlerini (Yayıncılık<br />

sistemleri) seçiniz (“B/G”, “D/K”, “I”, “L/L’”).<br />

Label (Etiket)<br />

Bir televizyon kanal kendi Şebeke Adı’nı gönderdiğinde,<br />

“Auto Installation” (Otomatik Kurulum) bilgiyi saptar ve<br />

ona bir adın ataması yapar. Bununla birlikte, kanal adlarını<br />

tek tek değiştirebilirsiniz.<br />

1 Kanal için yeni adın her bir karakterini seçmek<br />

için a/b/c/d düğmesine basınız ve daha sonra<br />

ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

2 Ad tam olarak okununcaya kadar yukarıdaki 1. adımı<br />

tekrar ediniz.<br />

NOT<br />

• Ad, beş karakter ya da daha az olabilir.<br />

• Eğer bir kanal adı beş karakterden daha az ise, kanal adını<br />

ayarlamak için “END” (SON)’u seçiniz.<br />

Skip (Atla)<br />

“Skip” (Atla)’nın “On” (Açık)’a ayarlı olduğu kanallar,<br />

televizyondan görüntü seyrediyorken seçili olsa bile,<br />

Pk/l düğmesini kullanıyorken atlanırlar.<br />

Decoder (Dekoder/Kod Çözücü)<br />

Bir dekoderi bir TV’ye takıyorken, “INPUT (GİRİŞ) 1” ya<br />

da “INPUT (GİRİŞ) 2”ini seçmeniz gereklidir.<br />

NOT<br />

• Fabrika önayarlı değeri “Off” (Kapalı)’dır.<br />

Lock (Kitle)<br />

Herhangi bir kanalın izlenmesini engelleyebilirsiniz.<br />

NOT<br />

• Bir PIN’i ayarlama için “Child Lock” (Çocuk Kilidi)’ne bakınız.<br />

• “Lock” (Kilit) bir kanal için “On” (Açık) konumuna<br />

ayarlı iken, “Child lock has been activated” (Çocuk kilidi<br />

etkinleştirildi) ibaresi görüntülenir ve kanalın görüntü ve sesi<br />

engellenir.<br />

• “Child lock has been activated” (Çocuk kilidi etkinleştirildi)<br />

ibaresi görüntüleniyorken, 6 düğmesine basıldığında, PIN giriş<br />

penceresi görüntülenecektir. Doğru PIN’in girilmesi, güç kaynağı<br />

kapatılıncaya kadar “Child Lock” (Çocuk Kilidi)’nin kilidini açar.<br />

EESırala<br />

Kanal konumları serbestçe sıralanabilir.<br />

1 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

2 Taşımak istediğiniz kanalı seçmek için a/b/c/d<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

3 Onu istenen konuma getirmek için a/b/c/d<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

4 İstenen tüm kanallar sıralanıncaya kadar 2 ve 3.<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

EEProgramı Sil<br />

Kanallar tek tek silinebilir.<br />

1 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

2 Silmek istediğiniz kanalı seçmek için a/b/c/d<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

• Bir ileti penceresi açılır.<br />

3 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra seçilen kanalı silmek için ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız. Tüm takip eden kanallar<br />

yukarı taşınır.<br />

4 İstenen tüm kanallar silininceye kadar 2 ve 3. adımları<br />

tekrar ediniz.<br />

Parola/Ebeveyn kilidi ayarları<br />

Kurulum<br />

Child Lock (Çocuk Kilidi)<br />

Belirli ayarların kazara değiştirilmesini önlemek için bir<br />

PIN kullanmanıza olanak verir.<br />

33


Temel ayarlama<br />

PIN’in değiştirilmesi<br />

“Child Lock” (Çocuk Kilidi) işlevini kullanmak için dört<br />

basamaklı bir parola sayısının kaydını yaptırınız.<br />

1 0–9 nümerik düğmelerini kullanarak bir PIN olarak<br />

dört basamaklı sayı giriniz.<br />

2 Onaylamak için 1. adımda olduğu gibi aynı dört<br />

basamaklı sayıyı giriniz.<br />

• “The system PIN has been changed successfully” (Sistem PIN<br />

başarılı olarak değiştirildi) ibaresi görüntülenir.<br />

NOT<br />

• Bir kilitli kanalı görüntülemek için, PIN girmelisiniz (DTV ve ATV<br />

modunda kanalları görüntülemeye kitlemek için 32 ve 33. sayfalara<br />

bakınız). Kilitli bir kanal seçtiğinizde, bir PIN komut istemi iletisi açılır.<br />

PIN giriş penceresini görüntülemek için 6 düğmesine basınız.<br />

PIN’in iptal edilmesi<br />

PIN’inizi yeniden ayarlamanıza olanak verir.<br />

NOT<br />

• Bir güvenlik önlemi olarak, bu çalıştırma kitapçığının<br />

arkasındaki PIN’nizi not alınız, onu kesip çocukların<br />

erişemeyeceği güvenli bir yerde saklayınız.<br />

Ebeveyn derecelendirmesi<br />

Bu işlev, DTV hizmetlerinin sınırlandırılmasına olanak<br />

verir. Çocukların zararlı olabilecek şiddet ve cinsellik<br />

içeren sahneleri seyretmesini önler.<br />

NOT<br />

• “Universal viewing” (Evrensel izleme) ve “Parental approval pref.”<br />

(Ebeveyn onay pref.), Fransa’da özel olarak kullanılan derecelendirmelerdir.<br />

• Derecelendirmeler hakkında daha fazla bilgi için 46. sayfaya bakınız.<br />

Seçenek<br />

Key Lock (Tuş Kilidi)<br />

Bu işlev, çocukların kanal ya da ses düzeyini değiştirmesini<br />

önlemek için televizyon ya da uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki düğmeleri kilitlemenize olanak verir.<br />

Öge<br />

Off (Kapalı): Düğmelerin kilidini açar.<br />

RC Control Lock (RC Kumandası Kilidi): Uzaktan kumanda<br />

birimi üzerindeki tüm düğmeleri kitler.<br />

Button Control Lock (Düğme Kumandası Kilidi): Güç kaynağı<br />

anahtarı dışında televizyon üzerindeki düğmeleri kitler.<br />

NOT<br />

• Hem “RC Control Lock” (RC Kumandası Kilidi)’ni hem de<br />

“Button Control Lock” (Düğme Kumandası Kilidi)’ni aynı zamanda<br />

ayarlayamazsınız.<br />

EEKilidin iptal edilmesi<br />

Televizyon üzerindeki HOME MENU (ANA MENÜ)<br />

düğmesine basınız ve “RC Control Lock” (RC Kumandası<br />

Kilidi)’ni iptal etmek için “Off” (Kapalı)’ya ayarlayınız.<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki h düğmesine<br />

basınız ve “Button Control Lock” (Düğme Kumandası<br />

Kilidi)’ni iptal etmek için “Off” (Kapalı)’ya ayarlayınız.<br />

• Televizyon üzerindeki h düğmesini kullanarak menü işletimi için 29.<br />

sayfaya bakınız.<br />

Dil Ayarları (dil, altyazı, çoklu ses)<br />

Kurulum<br />

Language (Dil)<br />

“Setup” (Kurulum) menüsünden bir OSD dilini<br />

seçebilirsiniz. 22 dil (Çekçe, Danca, İngilizce,<br />

Felemenkçe, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca,<br />

Yunanca, Macarca, İtalyanca, Letonca, Litvanca,<br />

Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Slovakça,<br />

Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe) arasından seçim<br />

yapabilirsiniz.<br />

Dijital Kurulum<br />

Subtitle (Altyazı)<br />

Eğer altyazılar kullanılabilir ise, görüntülemek için tercih<br />

edilen iki altyazı diline ayar yapınız (işitme engelliler için<br />

altyazılar dahil olmak üzere).<br />

Seçilebilir ögeler<br />

EE1inci Dil E 2nci Dil<br />

EEİşitme engelliler için<br />

EEAltyazı dillerin değiştirilmesi<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki[ düğmesine her<br />

bastığınızda, altyazı değişir.<br />

Off (Kapalı)<br />

1inci Dil<br />

(İşitme engelliler için)<br />

1inci Dil<br />

2nci Dil<br />

EE“For hearing impaired” (İşitme engelliler<br />

için)’i “Yes” (Evet)’e ayarlamak<br />

İşitme engelliler için altyazıların, altyazı dil ayarların her<br />

biri üzerinde önceliği vardır (Örnek: “1st Language” (1inci<br />

Dil), “2nd Language” (2nci Dil), vb.).<br />

ÖRNEK<br />

1inci Dil<br />

NOT<br />

• Hizmet altyazı bilgisi içermediğinde, altyazılar görüntülenmeyecektir.<br />

Seçenek<br />

Digital Audio Language (Dijital Ses Dili)<br />

Eğer ses dilleri kullanılabilir ise, görüntülemek için üç<br />

tercih edilen çoklu ses diline ayar yapınız.<br />

EEÇoklu ses dillerinin değiştirilmesi<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki g düğmesine her<br />

bastığınızda, ses dili değişir.<br />

34


Yararlı Görüntüleme işlevleri<br />

Resim boyutunun seçilmesi<br />

WSS (Geniş Ekran Sinyalleşme)<br />

resim boyutunun otomatik olarak<br />

seçilmesi<br />

Kurulum<br />

WSS<br />

“WSS” televizyonun farklı resim boyutu arasında<br />

otomatik olarak geçiş yapmasına olanak sağlar.<br />

NOT<br />

• Eğer bir görüntü uygun resim boyutuna geçiş yapmaz ise,<br />

SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU)’nu kullanınız. Yayın<br />

sinyali, “WSS” bilgisi içermediğinde, işlev; etkinleştirilmiş<br />

olsa bile çalışmayacaktır.<br />

WSS (Geniş Ekran Sinyalleşme)<br />

resim boyutunun elle seçilmesi<br />

Kurulum<br />

4:3 Mode (4:3 Modu)<br />

“WSS” sinyali, “4:3” ve “WIDE” (GENİŞ) arasında seçim<br />

yapmanıza olanak veren 4:3 otomatik geçişine sahiptir.<br />

Öge<br />

4:3: 4:3 ya da 16:9 en boy oranını muhafaza eden normal<br />

aralık.<br />

WIDE (GENİŞ): Kenar çubukları olmadan geniş görüntü.<br />

4:3 modu “4:3”<br />

WSS sinyal 4:3 ekranı<br />

4:3 modu “WIDE” (GENİŞ)<br />

Resim boyutunun elle seçilmesi<br />

Resim boyutunu seçebilirsiniz. Seçilebilir resim boyutu,<br />

alınan sinyal tipiyle değişir.<br />

Öge (SD [Standart Netlikli] sinyalleri için)<br />

4:3: Orijinal en boy oranını bir tam ekran gösteriminde tutar.<br />

CINEMA (SİNEMA) 14:9: 14:9 letterbox resimler için.<br />

Her bir kenarda ince bir kenar çubuğu belirir ve bazı<br />

programlarda üstte ve altta çubuklar da görebilirsiniz.<br />

WIDE (GENİŞ): Bu modda, resim; ekranın her bir kenarına<br />

doğru uzatılır.<br />

FULL: 16:9 sıkıştırma resimler için.<br />

ZOOM (BÜYÜLT): 16:9 letterbox resimler için. Bazı<br />

programlarda üstte ve altta çubuklar belirebilir.<br />

CINEMA (SİNEMA): 14:9 letterbox resimler için. Bazı<br />

programlarda üstte ve altta çubuklar belirebilir.<br />

Öge (HD [Yüksek Netlikli] sinyaller için)<br />

FULL: Bir (Geniş Tarama) görüntüsü ile görüntüler. Ekranın<br />

tüm kenarlarını kırpar.<br />

Underscan (Dar Tarama): Sadece bir 720p sinyali<br />

alıyorken, bir Underscan (Dar Tarama) görüntüsü ile<br />

görüntüler. En uygun şekilde ayarlanmış Yüksek Netlikli<br />

görüntü ile görüntüler. Bazı programlar ile ekranın<br />

kenarında parazit belirebilir.<br />

Dot by Dot (Nokta Nokta): Sadece 1080i/1080p<br />

sinyallerini alıyorken ekran üzerinde aynı sayıda pikselle<br />

bir görüntüyü görüntüler.<br />

NOT<br />

• Bazı ögeler, alınan sinyalin tipine bağlı olarak belirmeyebilir.<br />

1 SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) düğmesine<br />

basınız.<br />

• SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) menüsü<br />

görüntülenir.<br />

• Menü, o anda alınan görüntü sinyali tipi için seçilebilir<br />

SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) seçeneklerini liste<br />

halinde verir.<br />

2 SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) düğmesine<br />

basınız ya da ekran üzerinde SCREEN SIZE<br />

(EKRAN BOYUTU) menü görüntülenirken a/b<br />

düğmesine basınız.<br />

• Seçenekler arasında geçiş yaparken, her biri ivedi olarak<br />

ekran üzerine yansıtılır. ENTER (GİR) düğmesine<br />

basmaya gerek yoktur.<br />

Temel olarak, eğer “Setup” (Kurulum) menüsü içinde<br />

“WSS”yi “On” (Açık) konumuna ayarlarsanız, optimum<br />

SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) otomatik olarak<br />

her yayın, VCR ya da DVD çalar/kaydedici için seçilir.<br />

NOT<br />

• SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) ’nu elle seçseniz bile,<br />

“WSS”; “On” (Açık) konumuna ayarlı iken, alınan sinyale<br />

bağlı olarak, televizyon otomatik olarak optimum SCREEN<br />

SIZE (EKRAN BOYUTU)’na geçebilir.<br />

35


Yararlı Görüntüleme işlevleri<br />

Kayıt resim boyutunun elle<br />

seçilmesi<br />

Dijital Kurulum<br />

REC Picture Size (KYT Resim Boyutu)<br />

Bu menüyü bir 4:3 televizyonda bir 16:9 format<br />

televizyon programını izlemek için, uygun resim boyutunu<br />

ayarlamada kullanabilirsiniz.<br />

Ekran üzerindeki parazitin<br />

düşürülmesi<br />

Seçenek<br />

DNR<br />

“DNR” (Digital Noise Reduction) (Dijital Parazit<br />

Düşürümü) daha berrak bir görüntü oluşturur (“Off”<br />

(Kapalı), “High” (Yüksek), “Low” (Düşük)).<br />

Otomatik ses düzeyi ayarlama<br />

Seçenek<br />

Auto Volume (Otomatik Ses Düzeyi)<br />

Farklı ses kaynakları bazen aynı ses düzeyine sahip olmaz,<br />

bir program ve onun reklam araları gibi. Otomatik Ses<br />

Düzeyi Kumandası (Otomatik Ses Düzeyi) düzeyleri<br />

dengeleyerek bu sorunu azaltır.<br />

“4:3 TV”ye ayar “16:9 TV”ye ayar<br />

NOT<br />

• Bu işlev kayıttan önce ayarlanmalıdır.<br />

HDMI resim boyutunun otomatik<br />

olarak seçilmesi<br />

Kurulum<br />

HDMI Auto View (HDMI Otomatik Görünüm)<br />

Bu işlev, INPUT (GİRİŞ) 4, 5 ve 6 bağlantı uçlarını<br />

kullanarak bir HDMI sinyalini görüntülüyorken uygun<br />

resim boyutuna otomatik olarak geçiş yapmanıza olanak<br />

verir.<br />

Diğer resim ve ses ayarları<br />

Görüntü konumunun ayarlanması<br />

Kurulum<br />

Position (Konum)<br />

Konuşmanın kuvvetlendirilmesi<br />

Seçenek<br />

Clear Voice (Berrak Ses)<br />

Bu işlev, daha fazla berraklık için arkaplandaki gürültüye<br />

karşı konuşmayı kuvvetlendirir. Müzik kaynakları için<br />

tavsiye edilmez.<br />

Sadece ses çıkışının verilmesi<br />

Seçenek<br />

Audio Only (Sadece Ses)<br />

Bir müzik programından müzik dinliyorken, televizyonu<br />

kapalı konuma getirip sadece sesi dinleyebilirsiniz.<br />

Öge<br />

Off (Kapalı): Hem ekran görüntüleri hem de ses çıkıştır.<br />

On (Açık): Ses, bir ekranı görüntüsü olmaksızın çıkıştır.<br />

Bir resmin yatay ve dikey konumunun ayarlanması için.<br />

Öge<br />

H-Pos. (Y-Kon.): Görüntüyü sola ya da sağa taşıyarak<br />

merkezler.<br />

V-Pos. (D-Kon.): Görüntüyü yukarı ya da aşağı taşıyarak<br />

merkezler.<br />

NOT<br />

• Ayarlamalar, her bir giriş kaynağı için ayrı ayrı saklanır.<br />

• Giriş sinyal tipi ya da SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU)<br />

ayarına bağlı olarak, bir konum ayarı kullanılabilir olmayabilir.<br />

36


Yararlı Görüntüleme işlevleri<br />

Ekran ayarları<br />

Kanal ekranı/gösterimi<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki p düğmesine<br />

basarak kanal bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.<br />

DTV Modu<br />

ATV Modu<br />

BBC2<br />

DTV 001<br />

Audio (ENG) : STEREO<br />

Video : 1080i<br />

Subtitle : ENG 1/3<br />

New Information<br />

BBC1<br />

ATV 01<br />

PAL<br />

I<br />

NICAM STEREO<br />

Subtitle : Teletext Off<br />

New Information<br />

* Dört basamaklı sayılar (örn. 0001), ülke ayarında beş<br />

İskandinav ülkesi seçildikten sonra görüntülenirler.<br />

EEKanal bilgileri içinde zaman ekranı<br />

DTV ve teletekst yayınların içindeki zaman bilgilerini<br />

görüntüleyebilirsiniz.<br />

NOT<br />

• DTV yayınlarını alıyorsanız 1. adımı atlayınız.<br />

1 Bir televizyon kanalı seçiniz (Zaman bilgisi otomatik<br />

olarak yakalanır).<br />

2 p düğmesine basınız. Kanal ekranı televizyonda<br />

belirecektir.<br />

3 Kanal göstergesi ekranda iken birkaç saniye içinde<br />

p düğmesine yeniden basınız. Zaman bilgileri,<br />

ekranın sağ üst köşesinde birkaç saniye süreyle<br />

gösterilecektir.<br />

4 Televizyon kanalını değiştirdiğinizde bile,<br />

yukarıdaki 2 ve 3. adımlarda zaman bilgilerini<br />

görüntüleyebilirsiniz.<br />

NOT<br />

• Eğer başarılı şekilde alınırsa, zaman bilgileri; h düğmesine<br />

basarak ekranın sağ üst köşesinde belirecektir.<br />

Zaman ve Başlık göstergesi<br />

Zaman Formatı<br />

Seçenek<br />

Timer Display (Zamanlayıcı Göstergesi)<br />

Zaman Göstergesi<br />

Bu işlev saat zamanını, ekranın sağ alt köşesinde<br />

görüntülemenize olanak verir.<br />

Öge<br />

On (Açık): Saat zamanını görüntüler.<br />

On (Açık) (half-hourly (yarım saatte bir)): Saat<br />

zamanını, 30 dakikalık artırımlarla, görüntüler.<br />

Off (Kapalı): Saat zamanını gizler.<br />

Saat zamanı için zaman formatını (ya “24HR” ya da “AM/<br />

PM”) seçebilirsiniz.<br />

Seçenek<br />

Game Play Time (Oyun Oynama Süresi)<br />

Bu işlev, AV SELECTION (AV SEÇİMİ); “GAME”<br />

(OYUN)’a ayarlı iken ekranda geçen süreyi<br />

görüntülemenize olanak verir.<br />

Öge<br />

On (Açık): Bir oyun konsolunun televizyona takılması<br />

durumunda, AV SELECTION (AV SEÇİMİ); “GAME”<br />

(OYUN)’a ayarlandıktan sonra, geçen süre; ekranın sol alt<br />

köşesinde 30 dakikalık artırımlarla görüntülenir.<br />

Off (Kapalı): Zamanı gizler.<br />

Seçenek<br />

Programme Title Display (Program Başlık Göstergesi)<br />

Bu işlev, bir kanala ayar yaparak başlık ve yayın zamanı<br />

gibi program bilgilerini görüntülemenize olanak verir.<br />

NOT<br />

• Bu işlev, sadece DTV seçildiğinde kullanılabilirdir.<br />

37


Diğer yararlı özellikler<br />

Harici aygıtları kullanıyorken ayar<br />

Giriş kaynağı ayarları<br />

Seçenek<br />

Input Select (Giriş Seç)<br />

Harici donatımın sinyal tipini ayarlama için.<br />

Öge<br />

INPUT (GİRİŞ) 1: Y/C, CVBS, RGB<br />

INPUT (GİRİŞ) 2: Y/C, CVBS, RGB<br />

INPUT (GİRİŞ) 3: Auto (Otomatik), S-VIDEO, VIDEO<br />

NOT<br />

• Eğer bir (renkli) görüntü görüntülenmezse, bir başka<br />

sinyal tipine değiştirmeye çalışınız.<br />

• Sinyal tipi için harici donatımın çalıştırma kitapçığını kontrol<br />

ediniz.<br />

• Sinyal tipi “Auto” (Otomatik)’e ayarlı iken, bir kablonun takılı<br />

olduğu giriş bağlantı ucu otomatik olarak seçilir.<br />

Kurulum<br />

Input Label (Giriş Etiketi)<br />

Her bir giriş kaynağını özel bir tanımlama ile<br />

etiketleyebilirsiniz.<br />

1 İstenen giriş kaynağını seçmek için, uzaktan kumanda<br />

birimi üzerindeki INPUT (GİRİŞ) 1–8 düğmesine<br />

basınız ya da TV üzerindeki b düğmesine basınız.<br />

2 “HOME MENU” (ANA MENÜ) > “Setup”<br />

(Kurulum) > “Input Label” (Etiketi Gir)’e gidiniz.<br />

3 Giriş kaynağı için yeni adın her bir karakterini<br />

seçmek için a/b/c/d düğmesine basınız ve daha<br />

sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

DVD<br />

A<br />

K<br />

U<br />

B<br />

L<br />

V<br />

C<br />

M<br />

W<br />

D<br />

N<br />

X<br />

E<br />

O<br />

Y<br />

F<br />

P<br />

Z<br />

G<br />

Q<br />

+<br />

H<br />

R<br />

–<br />

I<br />

S<br />

.<br />

J<br />

T<br />

_<br />

CLEAR<br />

BACK<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 END<br />

4 Etiket tam olarak okunana kadar tekrar ediniz.<br />

NOT<br />

• Etiket, altı karakter ya da daha az olabilir.<br />

• Altı karakterden daha az bir giril kaynağı etiketi ayarlamak<br />

istediğinizde, adı ayarlamak için “END” (BİTİR)’i seçiniz.<br />

• Giriş kaynağı “TV” (televizyon) ise etiketleri<br />

değiştiremezsiniz.<br />

Belirtilen girişlerin atlanması<br />

Kurulum<br />

Input Skip (Giriş Atlama)<br />

Bu ayar, Giriş Seçme işlemi üzerinde SCART, HDMI ya<br />

da RGB girişini atlamanıza olanak verir.<br />

INPUT1 (SCART)<br />

INPUT2 (SCART)<br />

INPUT4 (HDMI)<br />

INPUT5 (HDMI)<br />

INPUT6 (HDMI)<br />

INPUT7 (RGB)<br />

Y es<br />

Renk sistemi ayarları<br />

Renk sistemini ekran üzerindeki görüntü ile uyumlu olan<br />

birine değiştirebilirsiniz.<br />

NOT<br />

• Fabrika önayarlı değeri “Auto” (Otomatik)’tir.<br />

• Eğer “Auto” (Otomatik) seçilirse, her bir kanal için renk<br />

sistemi otomatik olarak ayarlanır. Eğer bir görüntü net/berrak<br />

olarak görüntülenmezse, bir başka renk sistemini seçiniz (örn.<br />

“PAL”, “SECAM”).<br />

Ek özellikler<br />

Seçenek<br />

Colour System (Renk Sistemi)<br />

Kurulum<br />

Standby Mode (Uyku/Bekleme modu)<br />

Uzaktan kumanda birimi ile güç kaynağını açtıktan sonra<br />

televizyonun başlatma süresini düşürebilirsiniz.<br />

Öge<br />

Mode (Mod) 1: Televizyon, bekleme/uyku modundan<br />

hızlıca çalışır. Bekleme/uyku modu esnasında, 30 W ya da<br />

daha fazla güç tüketimi gereklidir.<br />

Mode (Mod) 2: Güç tüketimi, bekleme/uyku modundan<br />

düşüktür.<br />

No<br />

38


Bir PC’nin takılması<br />

Bir PC’nin takılması<br />

HDMI Bağlantısı<br />

INPUT (GİRİŞ) 4 ya da 5<br />

PC<br />

HDMI onaylı kablo<br />

PC<br />

INPUT (GİRİŞ) 6<br />

DVI/HDMI kablo<br />

ø 3,5 mm stereo minijak kablo<br />

Analog Bağlantı<br />

Ekran üzerinde bir PC<br />

görüntüsünün görüntülenmesi<br />

Resim boyutunun seçilmesi<br />

Resim boyutunu seçebilirsiniz.<br />

1 SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) düğmesine<br />

basınız.<br />

• SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) menüsü<br />

görüntülenir.<br />

2 Menü üzerinde istenen bir ögeyi seçmek için<br />

SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU) ya da a/b<br />

düğmesine basınız.<br />

NOT<br />

• Ayarlamalar yapmadan önce PC’yi takınız.<br />

• Seçilebilir resim boyutu, giriş sinyal tipine göre değişiklik<br />

gösterebilir.<br />

ÖRNEK<br />

RGB kablosu<br />

PC<br />

INPUT<br />

(GİRİŞ) 7<br />

4:3 FULL (TAM)<br />

PC<br />

ø 3,5 mm stereo minijak kablo<br />

DVI/RGB dönüştürme kablosu<br />

INPUT<br />

(GİRİŞ) 7<br />

Öge<br />

FULL (TAM): Bir görüntü, ekranı tamamen kaplar.<br />

CINEMA (SİNEMA): 14:9 letterbox resimler için. Bazı<br />

programlarda üstte ve altta çubuklar belirebilir.<br />

4:3: Original en boy oranını bir tam ekran gösteriminde tutar.<br />

Dot by Dot (Nokta Nokta): Bir görüntüyü ekran üzerinde<br />

aynı piksek sayısı ile görüntüler.<br />

NOT<br />

• AV sinyalleri için 35. sayfaya bakınız (480i/480p/576i/576p/<br />

720p/1080i/1080p). ANALOGUE RGB (PC) bağlantı ucu<br />

(INPUT (GİRİŞ) 7), 480i/576i/1080p sinyalleri ile uyumlu<br />

değildir.<br />

ø 3,5 mm stereo minijak kablo<br />

NOT<br />

• PC giriş bağlantı uçları, DDC1/2B-uyumludur.<br />

• Televizyonla uyumlu PC sinyallerinin bir listesi için, 42.<br />

sayfaya bakınız.<br />

• Bazı Macintosh bilgisayarla kullanım için bir Macintosh<br />

adaptörü gerekli olabilir.<br />

• Bir PC’ye takıyorken, giriş sinyal tipi; 1.024 g 768 ve<br />

1.360 g 768 sinyalleri dışında otomatik olarak saptanır. 40.<br />

sayfadaki Giriş çözünürlüğünün seçilmesi bölümüne<br />

bakınız.<br />

39


Bir PC’nin takılması<br />

PC görüntüsünün otomatik olarak<br />

ayarlanması<br />

Bu işlev, televizyon ve PC’nin analog bağlantı uçları ticari<br />

olarak satılmakta olan bir DVI/RGB dönüştürme kablosu,<br />

vb. ile takılı iken, ekranın otomatik olarak olası en iyi<br />

konumuna ayarlanmasına olanak verir.<br />

Kurulum<br />

Auto Sync. (Otomatik Senk.)<br />

NOT<br />

• “Auto Sync.” (Otomatik Senk.) başarılı iken, “Auto Sync<br />

completed successfully” (Otomatik Senk başarıyla tamamlandı)<br />

ibaresi görüntülenir. Eğer değilse, “Auto Sync.” (Otomatik<br />

Senk.) başarısız oldu.<br />

• “Auto Sync.” (Otomatik Senk.), “Auto Sync completed<br />

successfully” (Otomatik Senk başarıyla tamamlandı) ibaresi<br />

görüntülense bile başarısız olabilir.<br />

• “Auto Sync.” (Otomatik Senk.), eğer PC görüntüsü düşük<br />

çözünürlüğe sahipse, net olmayan (siyah) kenarları varsa ya da<br />

“Auto Sync.” (Otomatik Senk.)’i yürütürken taşınırsa başarısız<br />

olabilir.<br />

• “Auto Sync.” (Otomatik Senk.)’i başlatmadan önce, PC’yi<br />

televizyona taktığınızdan ve çalıştırdığınızdan emin olunuz.<br />

• Sadece INPUT (GİRİŞ) 7 bağlantı ucu üzerinden analog<br />

sinyalleri girişi verirken, “Auto Sync.” (Otomatik Senk.)<br />

yürütülebilir.<br />

30%<br />

PC görüntüsünün elle ayarlanması<br />

Genellikle, “Auto Sync.” (Otomatik Senk.)’i kullanarak<br />

görüntü konumunu değiştirmek için gerektiği kadar resmi<br />

kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Bazı durumlarda, bununla<br />

birlikte, elle ayarlama; görüntüyü eniyileştirmek için<br />

gereklidir.<br />

Kurulum<br />

Fine Sync. (Hassas Senk.)<br />

Öge<br />

H-Pos. (Y-Kon.): Görüntüyü sola ya da sağa taşıyarak<br />

merkezler.<br />

V-Pos. (D-Kon.): Görüntüyü yukarı ya da aşağı taşıyarak<br />

merkezler.<br />

Clock (Saat): Görüntü dikey şeritlerle titrediğinde ayarlar.<br />

Phase (Faz): Karakterlerin düşük kontrastı olduğunda ya da<br />

görüntü titrediğinde ayarlar.<br />

NOT<br />

• Tüm ayarlama ögelerini fabrika önayar değerlerine geri<br />

döndürmek için, “Reset” (Yenide Başlat/Sıfırla)’yı seçmek<br />

üzere a/b düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

• Sadece INPUT(GİRİŞ) 7 bağlantı ucu üzerinden analog<br />

sinyalleri girişi verirken, “Fine Sync.” (Hassas Senk.) Menüsü<br />

içindeki “Clock” (Saat) ve “Phase” (Faz) ayarlanabilir.<br />

Giriş çözünürlüğünün seçilmesi<br />

• Bazı giriş sinyallerinin düzgünce görüntülenmesi için<br />

elle kaydedilmesi gereklidir.<br />

• Aşağıdaki listedeki giriş sinyalleri çiftleri<br />

(çözünürlükleri) alındıklarında ayırt edilemez. Bu gibi<br />

durumlarda, doğru sinyali elle ayarlamanız gereklidir.<br />

Bir kez ayarladıktan sonra, aynı sinyal (çözünürlük)<br />

yeniden giriş olduğunda görüntüleyecektir.<br />

Kurulum<br />

Input Signal (Giriş Sinyali)<br />

1024 x 768<br />

1360 x 768<br />

(Örnek)<br />

NOT<br />

• Sade, yukarıda listelenen iki giriş sinyalinden birini alıyorken<br />

“Setup” (Kurulum) menüsü üzerindeki “Input Signal” (Giriş<br />

Sinyal)’ini seçebilirsiniz.<br />

1 Özgün ayarlama ögesini seçmek için a/b<br />

düğmesine basınız.<br />

2 Ögeyi istenen konuma ayarlamak için c/d<br />

düğmesine basınız.<br />

H-Pos. [ 90] a b<br />

V-Pos.<br />

[ 39]<br />

a<br />

b<br />

Clock<br />

[ 90]<br />

a<br />

b<br />

Phase<br />

[ 20]<br />

a<br />

b<br />

Reset<br />

40


Bir PC’nin takılması<br />

RS-232C port/bağlantı noktası<br />

spesifikasyonları<br />

TV’nin PC Kumandası<br />

• Bir program ayarlı iken, televizyona RS-232C bağlantı<br />

ucu kullanılarak PC’den kumanda edilebilir. Otomatik<br />

programlı çalma/oynatma etkinleştirilerek giriş sinyali<br />

(PC/görüntü) seçilebilir, ses düzeyi ayarlanabilir ve<br />

çeşitli diğer ayarlamalar ve ayarlar yapılabilir.<br />

• Bağlantılar için bir RS-232C seri kumanda kablosu<br />

(çapraz tip) (ticari olarak mevcut) kullanınız.<br />

NOT<br />

• Bu işletim sistemi, PC’lere aşina biri tarafından kullanılmalıdır.<br />

Parametre<br />

Sola hizalayarak ve geri kalan için boşluğu/boşlukları<br />

doldurarak parametre değerlerini giriniz (Parametre için<br />

dört değerin giriş olduğundan emin olunuz).<br />

Giriş parametresi ayarlanabilir aralık içinde olmadığında,<br />

“ERR” (HATA) geri döner (“Yanıt kodu formatı”na<br />

bakınız).<br />

0<br />

0 0 0 9<br />

– 3 0<br />

1 0 0<br />

0 0 5 5<br />

Bazı komutlar için “?” giriş olduğunda, mevcut ayar<br />

değeri yanıt verir.<br />

İletişim durumları<br />

PC üzerindeki RS-232C iletişim ayarlarını, televizyonun<br />

iletişim koşulları ile eşleşecek şekilde ayarlayınız.<br />

Televizyonun iletişim ayarları aşağıdaki gibidir:<br />

Bilgi akış hızı:<br />

Veri uzunluğu:<br />

Eşlik biti:<br />

RS-232C seri kumanda kablosu<br />

(çapraz tip)<br />

Durdurma biti:<br />

Akış denetimi:<br />

9.600 bps<br />

8 bits<br />

Hiçbiri<br />

1 bit<br />

Hiçbiri<br />

İletişim prosedürü<br />

Kumanda komutlarını PC’den RS-232C konektörü<br />

aracılığı ile gönderiniz.<br />

Televizyon alınan komuta göre çalışır ve PC’ye bir yanıt<br />

iletisi gönderir.<br />

Aynı anda çoklu komutlar göndermeyiniz. Sonraki komutu<br />

göndermeden önce PC’nin OK (TAMAM) yanıtını<br />

almasını bekleyiniz.<br />

Satır başı karakteri ile “A” gönderdiğiniz emin olunuz ve<br />

çalıştırmadan önce “ERR” (HATA)’nın geri döndüğünü<br />

onaylayınız.<br />

Komut formatı<br />

?<br />

? ? ? ?<br />

Yanıt kodu formatı<br />

Normal yanıt<br />

O<br />

K<br />

Dönüş kodu (0DH)<br />

Sorun yanıtı (iletişim hatası ya da hatalı komut)<br />

E R R<br />

Dönüş kodu (0DH)<br />

Dönüş kodunu (0DH) gönderdikten sonra, satır ilerletmeyi<br />

(0AH) yolladığınızdan emin olunuz.<br />

Sekiz ASCII kodu eCR<br />

C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3<br />

P4<br />

Komut dört basamaklı<br />

Parametre dört<br />

basamaklı<br />

Dönüş kodu<br />

Komut dört basamaklı: Komut. Dört karakterin metni.<br />

Parametre dört basamaklı: Parametre 0–9, boş, ?<br />

41


Bir PC’nin takılması<br />

PC uyumluluk grafiği<br />

Çözünürlük Yatay Frekans Dikey Frekans<br />

Analog<br />

(D-Sub)<br />

Dijital (HDMI)<br />

VESA<br />

Standardı<br />

VGA 640 g 480 31,5 kHz 60 Hz 4 4 4<br />

SVGA 800 g 600 37,9 kHz 60 Hz 4 4 4<br />

XGA 1.024 g 768 48,4 kHz 60 Hz 4 4 4<br />

WXGA 1.360 g 768 47,7 kHz 60 Hz 4 4 4<br />

SXGA 1.280 g 1.024 64,0 kHz 60 Hz 4 4 4<br />

SXGA+ 1.400 g 1.050 65,3 kHz 60 Hz 4 4<br />

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA ve SXGA+;<br />

International Business Machines Corporation’ın tescilli<br />

ticari markalarıdır.<br />

RS-232C komut listesi<br />

NOT<br />

• Bu televizyonun sadece sınırlı PC uyumluluğu vardır, doğru<br />

çalıştırma ancak eğer görüntü kartı VESA 60 Hz standardına<br />

tam olarak uygunsa garanti edilebilir. Bu standarttan herhangi<br />

bir sapma, resim bozulmalarına yol açacaktır.<br />

KUMANDA ÖGESİ KOMUT PARAMETRE KUMANDA İÇERİKLERİ<br />

POWER SETTING<br />

(GÜÇ AYARI)<br />

INPUT SELECTION<br />

(GİRİŞ SEÇİMİ) A<br />

P O W R 0 _ _ _ POWER OFF (GÜÇ KAPALI)<br />

I T G D _ _ _ _ INPUT SWITCHING (TOGGLE)<br />

(GİRİŞ DEĞİŞTİRME)<br />

I T V D _ _ _ _ TV (CHANNEL FIXED) (KANAL<br />

SABİT)<br />

I D T V _ _ _ _ DTV (CHANNEL FIXED)<br />

(KANAL SABİT)<br />

I A V D * _ _ _ INPUT (GİRİŞ)1–8 (1–8)<br />

CHANNEL (KANAL) D C C H * * _ _ TV DIRECT CHANNEL (TV<br />

DOĞRUDAN KANAL) (1–99)<br />

C H U P _ _ _ _ CHANNEL UP (KANAL YUKARI)<br />

C H D W _ _ _ _ CHANNEL DOWN (KANAL AŞAĞI)<br />

D T V D * * * _ THREE DIGIT DTV DIRECT<br />

CHANNEL (ÜÇ BASAMAKLI<br />

DOĞRUDAN KANAL) (1-999)<br />

(İskandinav dışı ülkeler)<br />

D T V D * * * * FOUR DIGIT DTV DIRECT<br />

CHANNEL (DÖRT BASAMAKLI<br />

DOĞRUDAN KANAL) (1–9999)<br />

(Sadece İskandinav ülkeleri)<br />

D T U P _ _ _ _ DTV CHANNEL UP (DTV<br />

KANAL YUKARI)<br />

D T D W _ _ _ _ DTV CHANNEL DOWN (DTV<br />

KANAL AŞAĞI)<br />

INPUT SELECTION I N P 1 0 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)1 (Y/C)<br />

(GİRİŞ SEÇİMİ) B<br />

I N P 1 1 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)1 (CVBS)<br />

I N P 1 2 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)1 (RGB)<br />

I N P 2 0 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)2 (Y/C)<br />

I N P 2 1 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)2 (CVBS)<br />

I N P 2 2 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)2 (RGB)<br />

I N P 3 0 _ _ _ INPUT (GİRİŞ) 3<br />

I N P 3 1 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)3 (S-VIDEO)<br />

I N P 3 2 _ _ _ INPUT (GİRİŞ)3 (VIDEO)<br />

AV SELECTION A V M D 0 _ _ _ TOGGLE (DEĞİŞTİR)<br />

(AV SEÇİMİ)<br />

A V M D 1 _ _ _ STANDARD (STANDART)<br />

A V M D 2 _ _ _ MOVIE (FİLM)<br />

A V M D 3 _ _ _ GAME (OYUN)<br />

A V M D 4 _ _ _ USER (KULLANICI)<br />

A V M D 5 _ _ _ DYNAMIC (DİNAMİK) (Sabit)<br />

A V M D 6 _ _ _ DYNAMIC (DİNAMİK)<br />

A V M D 7 _ _ _ PC<br />

A V M D 8 _ _ _ x.v.Colour (x.v.Renk)<br />

A V M D ? ? ? ? 1–8<br />

VOLUME<br />

(SES DÜZEYİ)<br />

V O L M * * _ _ VOLUME (SES DÜZEYİ) (0–60)<br />

42<br />

KUMANDA ÖGESİ KOMUT PARAMETRE KUMANDA İÇERİKLERİ<br />

POSITION (KONUM) H P O S * * * _ H-POSITION (YATAY KONUM)<br />

(AV/PC)<br />

V P O S * * * _ V-POSITION (DİKEY KONUM)<br />

(AV/PC)<br />

C L C K * * * _ CLOCK (SAAT) (0–180)<br />

P H S E * * _ _ PHASE (FAZ) (0–40)<br />

SCREEN SIZE W I D E 0 _ _ _ TOGGLE (DEĞİŞTİR) (AV)<br />

(EKRAN BOYUTU)<br />

W I D E 1 _ _ _ 4:3 (AV)<br />

W I D E 2 _ _ _ CINEMA (SİNEMA) 14:9 (AV)<br />

W I D E 3 _ _ _ WIDE (GENİŞ) (AV)<br />

W I D E 4 _ _ _ FULL (TAM) (AV)<br />

W I D E 5 _ _ _ ZOOM (BÜYÜLT) (AV)<br />

W I D E 6 _ _ _ CINEMA (SİNEMA) (AV)<br />

W I D E 7 _ _ _ 4:3 (PC)<br />

W I D E 8 _ _ _ CINEMA (SİNEMA) (PC)<br />

W I D E 9 _ _ _ FULL (TAM) (PC)<br />

W I D E 1 0 _ _ DOT by DOT (NOKTA NOKTA)<br />

(AV/PC)<br />

W I D E 1 1 _ _ UNDERSCAN (DAR TARAMA) (AV)<br />

MUTE (SESİ KIS) M U T E 0 _ _ _ TOGGLE (DEĞİŞTİR)<br />

M U T E 1 _ _ _ MUTE ON (SES KISMA AÇIK)<br />

M U T E 2 _ _ _ MUTE OFF (SES KISMA KAPALI)<br />

SURROUND<br />

(ÇEVRE SESİ)<br />

AUDIO CHANGE<br />

(SES DEĞİŞTİR)<br />

SLEEP TIMER<br />

(UYKU<br />

ZAMANLAYICISI)<br />

A C S U 0 _ _ _ SURROUND TOGGLE (ÇEVRE<br />

SESİ DEĞİŞTİR)<br />

A C S U 1 _ _ _ SURROUND ON (ÇEVRE SESİ<br />

AÇIK)<br />

A C S U 2 _ _ _ SURROUND OFF (ÇEVRE SESİ<br />

KAPALI)<br />

A C H A _ _ _ _ TOGGLE (DEĞİŞTİR)<br />

O F T M 0 _ _ _ OFF (KAPALI)<br />

O F T M 1 _ _ _ SLEEP TIMER 30 MIN (UYKU<br />

ZAMANLAYICISI 30 DAK)<br />

O F T M 2 _ _ _ SLEEP TIMER 1 HOUR (UYKU<br />

ZAMANLAYICISI 1 SAAT)<br />

O F T M 3 _ _ _ SLEEP TIMER 1 HOUR 30 MIN<br />

(UYKU ZAMANLAYICISI 1<br />

SAAT 30 DAK)<br />

O F T M 4 _ _ _ SLEEP TIMER 2 HOUR (UYKU<br />

ZAMANLAYICISI 2 SAAT)<br />

O F T M 5 _ _ _ SLEEP TIMER 2 HOUR 30 MIN<br />

(UYKU ZAMANLAYICISI 2<br />

SAAT 30 DAK)<br />

TEXT (METİN) T E X T 0 _ _ _ TEXT OFF (METİN KAPALI)<br />

T E X T 1 _ _ _ TEXT ON (TOGGLE) (METİN<br />

AÇIK (DEĞİŞTİR))<br />

D C P G * * * _ DIRECT PAGE JUMP (DOĞRUDAN<br />

SAYFA ATLA) (100–899)


Ek<br />

Hata Giderme<br />

Sorun<br />

Olası Çözüm<br />

• Güç yok.<br />

• Uzaktan kumanda birimi üzerindeki a (TV) düğmelerine basıp basmadığınızı kontrol ediniz.<br />

•<br />

Eğer TV üzerindeki gösterge kırmızı olarak yanarsa, a (TV) düğmesine basınız.<br />

AC kablosunun bağlantısı kesik mi?<br />

• TV üzerindeki a düğmesine basıp basmadığınızı kontrol ediniz.<br />

• TV; çalıştırılamıyor.<br />

• Yıldırım, statik elektrik, vb. gibi harici etkiler hatalı çalışmaya neden olabilir. Bu durumda, güç<br />

kaynağını ilk kez kapattıktan sonra TV’yi çalıştırınız ya da AC kablosunu prizden çıkarıp bir ya da iki<br />

dakika sonra tekrar takınız.<br />

• Uzaktan kumanda birimi çalışmıyor. • Piller kutup işaretlerine ( e, f) uygun olarak mı yerleştirildi?<br />

• Pillerin gücü bitmiş mi? (Yeni pillerle değiştiriniz.)<br />

• Onu, güçlü ya da flüoresan aydınlatma altında mı kullanıyorsunuz?<br />

• Bir flüoresan lamba mı uzaktan kumanda algılayıcısını aydınlatıyor?<br />

• Resim kesiliyor.<br />

• Görüntü konumu doğru mu?<br />

• Resim boyutu gibi ekran modu ayarlamaları ( SCREEN SIZE (EKRAN BOYUTU)) doğru şekilde mi<br />

yapıldı? (Sayfalar 35 ve 39)<br />

• Tuhaf renk, açık renk, koyu renk ya da<br />

renk hiza bozukluğu.<br />

• Resim tonunu ayarlayınız.<br />

• Oda çok mu parlak? Çok parlak bir odada resim; koyu görünebilir.<br />

• “Colour System” (Renk Sistemi) ayarını kontrol ediniz (Sayfalar 33 ve 38).<br />

• Güç (kaynağı) aniden kapatılıyor. • TV’nin dahili sıcaklığı arttı.<br />

•<br />

Havalandırmayı önleyen nesneleri çıkarıp temizleyiniz.<br />

“Sleep Timer” (Uyku Zamanlayıcısı) ayarlı mı? “Sleep Timer” (Uyku Zamanlayıcı) menüsünden “Off”<br />

•<br />

(Kapalı)’yı seçiniz (Sayfa 32).<br />

“No Signal Off” (Sinyal Yok Kapalı) ya da “Ecology” (Ekoloji) etkinleştirildi mi?<br />

• Resim yok.<br />

• Harici donatıma giden bağlantılar doğru mu? (Sayfalar 21-23)<br />

• Giriş sinyal tipi, bağlantıdan sonra doğru şekilde mi seçildi? (Sayfa 38)<br />

• Doğru giriş kaynağı seçildi mi? (Sayfa 16)<br />

• Uyumsuz bir sinyal girişi var mı? (Sayfa 42)<br />

• Resim ayarlaması doğru mu? (Sayfa 30-31)<br />

• Anten kablosu düzgün şekilde takılı mı? (Sayfa 14)<br />

• “Audio Only” (Sadece Ses) içinde “On” (Açık) seçildi mi? (Sayfa 36)<br />

• Ses yok.<br />

• Ses düzeyi çok düşük mü?<br />

• Kulaklıkların takılı olmadığından emin olunuz.<br />

• Uzaktan kumanda birimi üzerindeki e düğmesine basıp basmadığınızı kontrol ediniz.<br />

• Televizyon bazen bir çatlama sesi çıkarır. • Bu hatalı bir çalışma değildir. Bu durum, sıcaklıktaki değişikliklere göre, kabin biraz genişleyip<br />

büzüldüğünde meydana gelir. Bu durum; TV’nin performansını etkilemez.<br />

Yüksek ve düşük sıcaklık ortamlarında kullanımla ilgili uyarılar<br />

• Televizyon, düşük sıcaklıktaki bir yerde (örn. oda, ofis) kullanıldığında, resim izler bırakabilir ya da biraz gecikmeli belirebilir. Bu bir<br />

hatalı çalışma değildir ve sıcaklık normale döndüğünde TV eski haline gelir.<br />

• Televizyonu bir sıcak ya da soğuk konumda bırakmayınız. Ayrıca, televizyonu; doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı konumda ya<br />

da bir ısıtıcının yanında bırakmayınız, çünkü bu kabinin deforme olmasına ve LCD panelinin hatalı çalışmasına yol açabilir.<br />

Saklama sıcaklığı: e5 °C ila e35 °C.<br />

Bu ürün için yazılım lisansı üzerindeki bilgiler<br />

Yazılım bileşimi<br />

Bu ürün içindeki yazılım, tek tek telif hakları <strong>Pioneer</strong> ya da üçüncü taraflara ait olan çeşitli yazılım bileşenlerinden oluşur.<br />

<strong>Pioneer</strong> ve açık kaynak yazılımı tarafından geliştirilen yazılım<br />

<strong>Pioneer</strong> tarafından geliştirilen ya da yazılan bu ürün içindeki yazılım bileşenleri ve çeşitli ilgili belgelerin telif haklarının sahibi <strong>Pioneer</strong><br />

olup Telif Hakkı Kanunu, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer yasalarca korunur. Bu ürün, aynı zamanda telif hakları üçüncü taraflara<br />

ait olan ücretsiz olarak dağıtılan yazılım ve yazılım bileşenlerinden de yararlanır. Bu; bir GNU General Public License (Genel Kamu<br />

Lisansı) (bundan sonra GPL olarak anılacaktır), bir GNU Lesser General Public License (Daha az Genel Kamu Lisansı) (bundan sonra<br />

LGPL olarak anılacaktır) ya da diğer lisans sözleşmesi tarafından kapsanan yazılım bileşenlerini de içerir.<br />

Kaynak kodunun elde edilmesi<br />

Açık kaynak yazılım lisanslayıcılarından bazıları, dağıtıcının yürütülebilir yazılım bileşenli kaynak kodunu sağlamasını gerektirebilir. GPL<br />

ve LGPL benzer gereklilikleri içerirler. Açık kaynak yazılımı için kaynak kodunun elde edilmesi ve GPL, LGPL ve diğer lisans anlaşması<br />

bilgilerinin elde edilmesi hakkında daha fazla bilgi için, yerel <strong>Pioneer</strong> Müşteri Hizmeti biriminizle irtibata geçiniz.<br />

Açık kaynak yazılımı için kaynak kodu hakkındaki herhangi bir soruya yanıt veremiyoruz. Telif haklarını <strong>Pioneer</strong>’in elinde<br />

bulundurduğu yazılım bileşenleri için kaynak kodu, dağıtılmaz.<br />

Teyitler<br />

Aşağıdaki açık kaynak yazılım bileşenleri, bu ürün içinde dahildir:<br />

• linux kernel • modutils • glibc • zlib • libpng<br />

43


Ek<br />

DVB-T ile televizyonunuzun<br />

güncellenmesi<br />

Televizyon yazılım sürümünüzün her zaman güncel<br />

olmasını temin ediniz. Zaman zaman, <strong>Pioneer</strong>;<br />

güncellenmiş televizyon tabanlı yazılımı ve DVB yazılımı<br />

kullanıma hazır kılabilir.<br />

Dijital Kurulum<br />

Download Setup (İndirme Kurulumu)<br />

Güncellemeler için arama*<br />

* İngiltere ve İsveç dışındaki tüm ülkeler, bu işlev için<br />

“No” (Hayır)’a ayarlıdır.<br />

Televizyon bekleme/uyku modunda iken, yeni bir yazılım<br />

sürümünün mevcut olup olmadığını otomatik olarak belirler.<br />

Öge<br />

Yes (Evet): Televizyon bekleme/uyku modunda iken,<br />

kullanılabilir/mevcut yeni yazılım güncellemeleri için<br />

otomatik olarak arama yapar.<br />

No (Hayır): Güncelleme bilgileri için arama yapmaz.<br />

Now (Şimdi): Yeni yazılım olup olmadığını hemen kontrol<br />

eder.<br />

Yazılımın bilgisayara indirilmesi<br />

Güncelleme yöntemini seçebilirsiniz.<br />

1 Eğer yazılım güncellenirse, onay iletisi “New<br />

download information has been detected.” (yeni<br />

bilgisayara indirilecek bilgi saptandı.) ibaresi belirir.<br />

• Eğer televizyon bekleme/uyku modunda iken, güncelleme<br />

hizmeti alırsa, güç kaynağını çalıştırdıktan sonra bir onay<br />

iletisi görüntülenir.<br />

Ekran komut istemlerini takip ediniz.<br />

2<br />

Öge<br />

Yes (Evet): Bilgisayara indirme işlemini hemen başlatır.<br />

Güncelleme işlemi yaklaşık bir saat sürer. Bilgisayara<br />

indirme yapıyorken başka işlemleri yerine getiremezsiniz.<br />

• Güncelleme esnasında ekranda “Discontinue” (Devam<br />

Etme) ibaresi görüntülendiğinde uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki ENTER (GİR) düğmesine basarak bilgisayara<br />

indirme işlemini iptal eder.<br />

No (Hayır): Bekleme/uyku moduna girdikten birkaç dakika<br />

sonra bilgisayara indirme işlemini otomatik olarak başlatır.<br />

NOT<br />

• Televizyon başarıyla yeni yazılımı indirdiğinde, ileti;<br />

“Information” (Bilgi) menüsünün “Message List” (İleti Listesi)<br />

içinde güncellenir.<br />

• Yazılım güncellemesi, eğer belirtilen indirme zamanında<br />

mevcut yeni bir yazılım yoksa yerine getirilmeyecektir.<br />

1<br />

Bilgi<br />

Receiver Report (Alıcı Raporu)<br />

Zamanlayıcı ayarları için arızalara ve değişikliklere ait<br />

raporları görüntüler.<br />

Yeniden Ayarla/Başlat<br />

Eğer, ayarlar normale geri döndürülemeyecek şekilde<br />

karmaşık ayarlamalar yapılırsa, ayarları fabrika önayar<br />

değerlerine geri döndürebilirsiniz.<br />

Kurulum<br />

Reset (Yeniden Ayarla/Başlat)<br />

“HOME MENU” (ANA MENÜ) > “Setup” (Kurulum)<br />

> “Reset”. (Yeniden Ayarla/Başlat)’a gidiniz.<br />

2 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• “Now, TV will restart automatically. OK?” (Şimdi,<br />

televizyon otomatik olarak yeniden başlayacak. TAMAM<br />

mı?) ibaresi ekranda görüntülenir.<br />

3 “Yes” (Evet)’i seçmek için c/d düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• “Now initialising...” (Şimdi başlatılıyor...) ibaresi ekranda<br />

görüntülenir ve yanıp söner.<br />

• Yeniden ayarlama/başlatma tamamlandığında, güç<br />

kaynağı kapanır ve daha sonra tekrar açılır. Ekran, orijinal<br />

ayarlarını geri dönmüş olacaktır.<br />

Now initialising...<br />

NOT<br />

• Televizyon, bilgisayara indirme işlemi için bekleme/uyku<br />

modunda kalmalıdır. Televizyon üzerindeki a düğmesini<br />

kullanarak güç kaynağını kapatmayınız.<br />

• Yazılımın güncellenmesi biraz zaman alabilir.<br />

Bilgi<br />

Message List (İleti Listesi)<br />

Yeni yazılım saptandığında, güncelleme bilgilerini<br />

onaylayabilir ve “Message List” (İleti Listesi)’nden<br />

yazılımı bilgisayara indirebilirsiniz.<br />

44


Ek<br />

Kimlik<br />

Kurulum<br />

Identification (Kimlik)<br />

Müşteri hizmetine rapor ederken ekran üzerindeki TV<br />

Kimliğini kontrol edebilirsiniz.<br />

PIN’İN SİLİNMESİ<br />

1 “HOME MENU” (ANA MENÜ) > “Setup”<br />

(Kurulum)’a gidiniz.<br />

2 “Auto Installation” (Otomatik Kurulum),<br />

“Programme Setup” (Program Kurulumu), “Child<br />

Lock” (Çocuk Kilidi) ya da “Reset” (Yeniden ayarla/<br />

başlat)’ı seçmek için a/b düğmesine basınız ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız. PIN<br />

giriş penceresi görüntülenecektir.<br />

3<br />

İleti ekranda belirinceye kadar, TV üzerindeki<br />

ik ve Pk düğmelerine aynı anda basınız ve<br />

basılı tutunuz.<br />

45


Servis ömrü bitiminde atım işlemi<br />

(Donatım için sembol)<br />

Eski donatım ve kullanılmış pillerin toplanma ve atım işlemleri konusunda kullanıcılar<br />

için bilgi<br />

Ürünler, ambalajlama ve/veya eşlik eden belgeler hakkındaki bu semboller; kullanılmış elektrikli ve elektronik<br />

ürünlerin ve pillerin, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelmektedir.<br />

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin işleme tabi tutulması, geri kazanımı ve yeniden çevrime sokulması için,<br />

lütfen onları ulusal mevzuatınıza uygunluk içinde geçerli toplama noktalarına götürünüz.<br />

(Piller için sembol<br />

örnekleri)<br />

Bu ürün ve pillerin atım işlemlerini doğru şekilde yaparak, değerli kaynakların tasarruf edilmesine ve aksi durumunda uygunsuz atık<br />

muamelesinden kaynaklanan herhangi olası insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlenmesine yardımcı olacaksınız.<br />

Eski ürün ve pillerin toplanması ve yeniden çevrime sokulması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen en yakın belediye biriminizle,<br />

atık işlemi servisinizle ya da ürünleri satınaldığınız satış noktası ile temasa geçiniz.<br />

Bu semboller sadece Avrupa Birliği içinde geçerlidir.<br />

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için:<br />

Eğer bu ürünleri atmak isterseniz, lütfen yerel yetkili birimlerinizle ya da satıcınızla temasa geçip doğru atım şeklini öğreniniz.<br />

K058a_A1_Tu<br />

Çocuk Kilidi için derecelendirme cetveli<br />

Yayınlanan<br />

Kullanıcı derecelendirme<br />

ayarlı<br />

derecelendirme<br />

AGE (YAŞ)<br />

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18<br />

Üniversal izleme 4 — — — — — — — — — — — — — —<br />

Ebeveyn onay pref. 4 4 4 4 4 — — — — — — — — — —<br />

X-rated 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4<br />

Yayınlanan<br />

derecelendirme<br />

Kullanıcı<br />

ayarlı<br />

derecelendirme<br />

Üniversal izleme<br />

Ebeveyn onay pref.<br />

X-rated (18 yaşından küçüklerin<br />

seyretmesi yasak)<br />

Üniversal izleme — — —<br />

Ebeveyn onay pref. 4 — —<br />

X-rated<br />

(18 yaşından küçüklerin<br />

seyretmesi yasak)<br />

4 4 —<br />

46


( ) : <strong>KRL</strong>-32V<br />

[ ] : <strong>KRL</strong>-<strong>37V</strong><br />

: <strong>KRL</strong>-32V<br />

<strong>KRL</strong>-<strong>37V</strong><br />

( 776.0 ) / [ 898.0 ]<br />

( 776,0 ) / [ 898,0 ]<br />

101.9<br />

101,9<br />

( 95.9 ) / [ 96.4 ]<br />

( 95,9 ) / [ 96,4 ]<br />

( 701.5 ) / [ 824.4 ]<br />

( 701,5 ) / [ 824,4 ]<br />

300.0<br />

300,0<br />

300.0<br />

300,0<br />

( 130.0 )<br />

( 130,0 )<br />

[ 156.7 ]<br />

[ 156,7 ]<br />

( 572.0 ) / [ 638.0 ]<br />

( 572,0 ) / [ 638,0 ]<br />

( 517.0 ) / [ 581.0 ]<br />

( 517,0 ) / [ 581,0 ]<br />

( 395.9 ) / [ 463.8 ]<br />

( 395,9 ) / [ 463,8 ]<br />

( 55.0 )<br />

( 55,0 )<br />

[ 57.0 ]<br />

[ 57,0 ]<br />

( 332.0 ) / [ 369.0 ]<br />

( 332,0 ) / [ 369,0 ]<br />

451.5<br />

451,5<br />

281.0<br />

281,0<br />

15°<br />

15°<br />

: <strong>KRL</strong>-32V<br />

: <strong>KRL</strong>-<strong>37V</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!