Views
2 years ago

Philips Téléviseur LED - Mode d’emploi - TUR

Philips Téléviseur LED - Mode d’emploi - TUR

Ye!il Ye!il tu! ile

Ye!il Ye!il tu! ile ye!il seçene"i seçebilir veya Çevreci ayarları seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi ... Mavi Mavi tu!la, mavi seçene"i seçersiniz. Daha fazla bilgi ... Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yardım > TV'nizin kullanımı > Uzaktan Kumanda > Genel bilgiler. Veya herhangi bir konuyu aramak için ¬ Arama sayfasına gidebilirsiniz. Bir sonraki TV turunu seçmek için u tu!una basın. TV menüleri Sarı Sarı tu! ile sarı seçene"i seçebilir veya Yardım menüsünü açabilirsiniz. Daha fazla bilgi ... 6 Ba!langıç / TV turu

TV'yi 4 menü ile çalı!tırabilirsiniz. Belirli kullanım amaçlarını ke!fedin ve ö"renin. • Ana Sayfa menüsü • Gözatma menüsü • Seçenekler menüsü • Ayar menüsü Daha fazla bilgi ... Gözatma menüsünü eaçar veya kapatır. Ana menüde bir etkinlik ba!lattıktan sonra etkinlik içeri"ini bulmak için Gözatma menüsünü açın. TV izlerken Kanal listesinde bir kanal bulabilir veya Metin açabilirsiniz. Daha fazla bilgi ... Ana menüyü haçar veya kapatır. TV'yi çalı!tırmak için ba!langıç noktası olarak Ana menüyü açın. Ana menüde bir TV etkinli"ini ba!latabilir veya sonlandırabilirsiniz. Örne"in TV izleyebilir - TV !zle - veya ba"lı bir DVD oynatıcıdaki filmi izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi ... Seçenekler menüsünü açar veya kapatır o Ekranda gösterilenler ile ilgili bir ayarı seçmek için Seçenekler menüsünü açın. Bir kanalı izlerken favori olarak i!aretleyebilirsiniz, ancak aynı zamanda bir DVD filmi izlerken de DVD disk menüsünü açabilirsiniz. Daha fazla bilgi ... Ba!langıç / TV turu 7