Views
2 years ago

Toyota TNS410 - PZ420-E0333-DA - TNS410 - mode d'emploi

Toyota TNS410 - PZ420-E0333-DA - TNS410 - mode d'emploi

INDHOLDSFORTEGNELSE 5

INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Multivinkelfunktion.............................................................................. 57 Funktion til visning af undertekster .................................................... 57 Diske ..................................................................................................... 58 Disktyper, der kan afspilles ................................................................ 58 Regionskode på disk, som kan afspilles ............................................ 58 Mærker på disken .............................................................................. 59 Diskkonfiguration ............................................................................... 59 Produkter udstyret med Macrovision ................................................ 60 Betjeningsrækkefølge ......................................................................... 60 2. Anvendelse af dvd-afspiller ......................................................61 Se dvd-video......................................................................................... 61 Videobetjeninger.................................................................................. 61 Afspilning af video.............................................................................. 62 Hurtigt frem/tilbage............................................................................. 62 Bring video i pausetilstand ................................................................. 62 Stop af video ...................................................................................... 63 Betjening af diskmenu......................................................................... 63 Find en ønsket video ........................................................................... 63 Find ved hjælp af kapitel .................................................................... 63 Find ved hjælp af titelnummer............................................................ 63 Find ved hjælp af kapitelnummer....................................................... 64 Ændring af display for berøringsknapper ......................................... 64 Skjul berøringsknapper ...................................................................... 64 Flytning af display for berøringsknapper............................................ 65 Ændring af skærmvisning og lydtilstand .......................................... 65 Ændring af vinkel ............................................................................... 65 Ændring af sprog for undertekster ..................................................... 66 Ændring af sprog for lydsporet........................................................... 66 Indstilling af dvd-afspiller ................................................................... 67 Specificering af sprog for lydsporet.................................................... 67 Specificering af sprog for undertekster .............................................. 68 Specificering af sprog for menuen ..................................................... 69 Specificering af niveau for voksenfremvisning................................... 69 Ændring af videoudgang.................................................................... 70 Kodeliste over sprog ........................................................................... 72 3. Anvendelse af VTR (valgfri) ......................................................73 Tænde eller slukke for VTR-tilstand................................................... 73

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Afspilning af VTR ................................................................................. 74 Ændring af VTR-indstillingsskærmbilledet ....................................... 74 Sluk for VTR ......................................................................................... 74 Sådan betjenes bærbare lydenheder 1. Anvendelse af iPod-afspiller.....................................................75 Lytte til iPod ......................................................................................... 75 Hurtigt frem/tilbage.............................................................................. 76 Valg af ønsket musik- eller videofil .................................................... 76 Find en ønsket musikfil ....................................................................... 76 Indstilling til iPod-videotilstand.......................................................... 77 Afspilning ............................................................................................. 78 Pause .................................................................................................... 78 Gentag afspilning af den samme musikfil ......................................... 78 Vilkårlig afspilning af musikfiler......................................................... 78 2. Anvendelse af AUX ....................................................................79 Tænde eller slukke for AUX-tilstand .................................................. 79 Lytte til bærbar lydafspiller................................................................. 80 Andet 1. Om ratknapper ...........................................................................81 Central for ratknapper ......................................................................... 81 2. Betjening af bakkamera (Ekstraudstyr) ...................................83 Afspilning af video gennem bakkameraet ......................................... 84 Hvis kameraet er indstillet til MANUAL eller AUTO ........................... 84 Hvis kameraet er indstillet til AUTO ................................................... 84 Reference 1. Fejlfinding...................................................................................85 Hvis du tror, at der er en funktionsfejl ............................................... 85 2. Diagnostik...................................................................................87 Hvis følgende meddelelser vises ....................................................... 87 3. Specifikationer ...........................................................................89 4. PND: Information om opladning...............................................91