26.05.2016 Views

Toyota Child restraint seat - 73700-0W150 - Child restraint seat - Midi - mode d'emploi

Toyota Child restraint seat - 73700-0W150 - Child restraint seat - Midi - mode d'emploi

Toyota Child restraint seat - 73700-0W150 - Child restraint seat - Midi - mode d'emploi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MIDI <strong>Child</strong> Restraint Seat<br />

Instruktionsbog<br />

Omistajan käsikirja<br />

Instruktionsbok<br />

Savininko vadovas<br />

Lietotāja rokasgrāmata<br />

Kasutusjuhend


INDHOLD<br />

1. OVERBLIK OVER DELE<br />

2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FØR IBRUGTAGNING AF<br />

DIN Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

3. GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER<br />

4. BRUG I BILEN<br />

5. FASTSPÆNDING AF DIT BARN<br />

6. BEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE<br />

7. INFORMATION OMKRING BORTSKAFFELSE<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

Definitioner<br />

Nøglepunkterne i disse instruktioner er markeret<br />

på følgende måde:<br />

ADVARSEL!<br />

Indikerer, når ukorrekt brug kan føre til fatale eller<br />

alvorlige skader.<br />

FORSIGTIG<br />

Indikerer, når ukorrekt brug kan føre til skader.<br />

! Bemærk:<br />

Fremhævede praktiske tips ved brug af Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

FORSIGTIG<br />

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt,<br />

inden din Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI tages i<br />

brug. Opbevar manualen på et sikkert sted<br />

(dvs. i det specielle rum bagerst på <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE), således at du altid har den<br />

ved hånden. Følg også instruktionerne fra din<br />

bilproducent, og kør altid forsigtigt.<br />

FORSIGTIG<br />

Husk venligst, at i tilfælde af et uheld, kan<br />

Lexus og <strong>Toyota</strong> MIDI autostol ikke altid<br />

forhindre, at dit barn kommer til skade.<br />

ET<br />

<br />

<br />

Indikerer tilladt brug.<br />

Indikerer ikke-tilladt brug.<br />

Det erhvervede produkt kan i nogle henseender afvige fra beskrivelsen i disse instruktioner. For seneste<br />

version af manualen, besøg vores websted http://www.toyota-tech.eu eller http://www.lexus-tech.eu.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 1


1. OVERBLIK OVER DELE<br />

[figur MIDI_001]<br />

A. I – Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (set forfra og<br />

bagfra)<br />

(1) Justerbar indvendig polstring<br />

(2) Skulderseler med skulderpuder<br />

(3) Selespænde med polstring<br />

(4) Hoftesele med hoftepuder<br />

(5) Greb til seleløsning med central træksele<br />

(6) Betræk<br />

(7) Selefastspændings-del<br />

(8) Skyder til justering af den indvendige<br />

polstring<br />

B. II - Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (set nedefra)<br />

(9) Forankringsbolt i fodområdet<br />

(10) Forankringstang i fodområdet<br />

(11) Forankringsbolt i sædeområdet<br />

(12) Forankringsstang i sædeområdet<br />

C. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE (ISO-norm)<br />

(13) Støtteben<br />

(14) Knap til justering af støtteben<br />

(15) ISOFIX forankringer<br />

(16) Udløserskyder til ISOFIX forankringerne<br />

(17) Knap til justering af ISOFIX længde<br />

(18) Bagerste forankringsskinner med<br />

forankringskroge<br />

(19) Udløserelement til bagerste forankringskroge<br />

(20) Forreste forankringskroge<br />

FØR IBRUGTAGNING AF STOLEN<br />

Før Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI tages i brug første<br />

gang, sørg venligst for, at du har følgende<br />

genstande:<br />

A. Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

B. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE,<br />

C. Instruktionsvejledninger til Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI og <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE,<br />

D. Billiste til <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

E. Hjælpeindfører.<br />

Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede,<br />

brug ikke stolen. Kontakt din Lexus- eller<br />

<strong>Toyota</strong>forhandler.<br />

I TILFÆLDE AF EN NØDSITUATION<br />

[MIDI_002] I nødsituationer som fx uheld, bevar<br />

roen og forsøg ikke at gå i panik. Fjern dit barn fra<br />

bilen på følgende måde:<br />

1. Tryk på udløserknappen på sikkerhedsselens<br />

spænde, og tag selen af barnet.<br />

2. Fjern forsigtigt dit barn fra Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI.<br />

! Bemærk: Hvis selen ikke løsnes, når<br />

knappen trykkes ned, så skær den igennem, før<br />

barnet fjernes fra Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER<br />

FØR IBRUGTAGNING AF DIN<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

FORSIGTIG<br />

1. Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, brugt sammen<br />

med <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE er en<br />

ISOFIXANORDNING TIL FASTSPÆNDING<br />

AF BØRN. Den er godkendt i henhold til<br />

Regulativ Nr. 44, 04 serien om ændringer<br />

af generel brug i biler, udstyret med ISOFIX<br />

forankringssystemer.<br />

2. Den vil passe til biler med godkendte ISOFIXpositioner<br />

(som beskrives indgående i bilens<br />

håndbog)afhængig af kategori autostol og<br />

af fastspændingsmetoden.<br />

3. Massegrupper og ISOFIX størrelsesklasser,<br />

som enheden er beregnet til, er: A, B, B1, C,<br />

D og E.<br />

FORSIGTIG<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI er alene blevet<br />

testet og godkendt til ECE R44/04 europæisk<br />

standard for fastspændingsanordninger for<br />

børn, når den bruges sammen med <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE.<br />

! Bemærk: Fastspænding af Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI ved hjælp af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

og bilens ISOFIX punkter er klassificeret som<br />

en „semi-universel“ montering og passer kun til<br />

sæder i bestemte biler. Den vedlagte billiste giver<br />

et overblik over alle egnede biler og sæder på<br />

tidspunktet for trykningen. For seneste version af<br />

listen, besøg vores websted<br />

http://www.toyota-tech.eu<br />

eller http://www.lexus-tech.eu.<br />

2 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


FORSIGTIG<br />

Bemærk venligst, at certificeringen ECE<br />

R44/04 ikke længere er gyldig, hvis der er<br />

blevet foretaget ændringer af Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI uden godkendelse fra <strong>Toyota</strong><br />

Motor Europe NV/SA.<br />

Certificeringsmærkaten, der viser et symbol<br />

(bogstavet E i en cirkel) og certificeringsnummer,<br />

kan findes på undersiden af Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI og på undersiden af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

[ECE].<br />

Lexus og <strong>Toyota</strong> MIDI dækker følgende ISOFIX<br />

størrelsesklasser:<br />

Lexus og <strong>Toyota</strong> MIDI klasse 0+<br />

VÆGT<br />

2 til 13 kg<br />

ALDER<br />

ca. 0 til 15 måneder<br />

RETNING<br />

Bagudvendt<br />

ISOFIX størrelsesklasser<br />

C, D, E<br />

Lexus og <strong>Toyota</strong> MIDI klasse 1<br />

VÆGT<br />

9 til 18 kg<br />

ALDER ca. 9 måneder til 3,5<br />

år<br />

RETNING<br />

Fremadvendt<br />

ISOFIX størrelsesklasser<br />

A, B, B1<br />

! Bemærk: Den her angivne alder er kun<br />

vejledende. Følg venligst alle instruktioner i Afsnit<br />

5 – Fastspænding af barnet (Trin 1 – Juster og<br />

fastgør inderste polstring og sele).<br />

ADVARSEL!<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI må kun fastspændes<br />

ved hjælp af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE og bilens<br />

ISOFIX punkter. Stolen er ikke designet<br />

til brug med trepunktssele og bør ikke<br />

fastspændes på denne måde. I tilfælde<br />

af uheld kan manglende overholdelse af<br />

denne meddelelse skade dit barns sikkerhed<br />

alvorligt og andre passagerers sikkerhed.<br />

! Bemærk: De ISOFIX-punkter, der er<br />

monteret i bilen, er metalbeslag, som er anbragt<br />

mellem basen og sæderyggen. De kan være<br />

dækket af stolebetrækket eller af plastikhætter.<br />

Se venligst manualen til din bil for yderligere<br />

oplysninger om, hvor punkterne findes, og hvordan<br />

de kan fritlægges.<br />

ADVARSEL!<br />

Børn, der sidder i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI,<br />

skal altid fastspændes ved hjælp af det<br />

integrerede selesystem.<br />

FORSIGTIG<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI må ikke bruges på<br />

det forreste passagersæde i en bagudrettet<br />

position med en aktiveret airbag. Hvis<br />

passagerairbaggen er blevet deaktiveret,<br />

og bilproducenten har godkendt sædet som<br />

egnet til brug for Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI i<br />

klasse 0+ og 1, kan Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

bruges i denne position. Når Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI bruges på denne måde, skal<br />

bilproducentens instruktioner altid følges i<br />

henseende til:<br />

• Deaktivering af passagerairbag<br />

• Passagersædets egnethed<br />

• Om sædet er udstyret med ISOFIX–<br />

punkter.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI autostol må ikke<br />

distribueres i eller bruges til kommercielle formål<br />

i USA, Canada eller Australien.<br />

TJEKLISTE - MONTERING I BILEN<br />

[MIDI_003]<br />

Bilsæde<br />

Mærket af bilproducenten som egnet til<br />

denne klasse Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

Ikke mærket af bilproducenten som egnet til<br />

denne klasse Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

Retning for bilsæde<br />

Forudvendt<br />

Bagudvendt<br />

Sidevendt<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 3


Bilsikkerhedsanordning til fastspænding af<br />

ISOFIX BASE<br />

ISOFIX system<br />

Trepunktssele<br />

Topunktssele<br />

Retning for autostol<br />

Mod kørselsretningen<br />

Med kørselsretningen<br />

ADVARSELSBEMÆRKNINGER:<br />

[MIDI_004] Efterlad aldrig barnet i bilen uden<br />

opsyn.<br />

[MIDI_005] Anbring altid dit barn i Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI, før du begynder din kørsel - aldrig<br />

under kørsel. Tag aldrig dit barn ud af stolen under<br />

kørsel.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Tjek, at sikkerhedsselerne<br />

ikke er snoede, og at de slutter tæt om barnets<br />

skuldre og hofter, når du spænder dit barn fast<br />

i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

Træk hofteselen så langt ned som muligt, således<br />

at dit barns hofteområde er beskyttet. Hvis<br />

hofteselen går hen over dit barns mave, er der<br />

risiko for indre skader i tilfælde af uheld.<br />

[MIDI_008] Tjek, at toppen af dit barns hoved er<br />

lavere end nakkestøttens top. Hvis nakkestøtten<br />

sidder for lavt, er der en forøget risiko for skader<br />

i forbindelse med et uheld. Så snart dit barns<br />

hoved når til eller går over stolens top, bør du<br />

skifte til junior Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (autostol<br />

i klasse 2 og 3).<br />

[MIDI_041] Sørg altid for, at AIRPADS er anbragt<br />

korrekt i den justerbare indvendige polstrings<br />

inderlommer. I tilfælde af uheld kan manglende<br />

overholdelse af denne meddelelse skade dit barns<br />

sikkerhed alvorligt.<br />

[MIDI_009] Spænd din Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

fast, når den er i bilen, uanset om barnet bruger<br />

den. Dette forhindrer, at stolen flyver frem i tilfælde<br />

af et uheld eller en hård opbremsning.<br />

[MIDI_010] Pas på ikke at beskadige bilens<br />

sikkerhedsseler eller selerne på Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI med knive eller andre skarpe genstande.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI yder ikke tilstrækkelig<br />

beskyttelse mod skader, hvis der er blevet skåret<br />

i selerne, eller hvis de på anden måde er blevet<br />

beskadigede.<br />

[MIDI_011] Brugen af Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI på<br />

andre måder end beskrevet i disse instruktioner<br />

kan medføre alvorlig skade. Fjern ikke nogle dele<br />

eller erstat dem ikke med dele, som ikke er<br />

godkendte af <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA.<br />

[MIDI_012] Efter et uheld skal Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI erstattes af en ny stol. Uheld kan medføre<br />

skader på stolen, som ikke altid er synlige for det<br />

blotte øje. I tilfælde af uheld kan manglende<br />

overholdelse af denne meddelelse skade dit barns<br />

sikkerhed alvorligt.<br />

[MIDI_013] Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI kan ophedes,<br />

når de placeres i direkte sollys. For at forebygge<br />

forbrændinger, skal en voksen person tjekke alle<br />

stolens plastik- og metaldele før brug.<br />

[MIDI_014] Anbring Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

således, at de statiske dele (plastikelementer,<br />

osv.) ikke kommer i klemme i dørene under normal<br />

brug af bilen.<br />

[MIDI_015] Efterlad ikke skarpe, spidse eller tunge<br />

genstande rundt om i bilen. I tilfælde af et uheld<br />

kan disse objekter flyve rundt i kabinen og skade<br />

børn eller andre passagerer. Bagage og andre<br />

potentielt farlige genstande bør også fastgøres.<br />

Spænd altid dit barn fast med Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI seler, selv om du ikke bruger stolen i bilen<br />

(dvs. når du bærer dit barn rundt i den eller sætter<br />

stolen fra dig et sted).<br />

Efterlad aldrig dit barn i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

(uanset om der holdes øje med den) på et hævet,<br />

skråt eller ujævnt underlag så som et bord, et<br />

puslebord, trapper eller en rampe.<br />

[MIDI_016] Brug kun Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI med<br />

originalt betræk, AIRPADS og sidekollisionspuder.<br />

Disse er de vigtigste sikkerhedsdele og er blevet<br />

udviklet specielt til brug for denne stol.<br />

! Bemærk: Lad ikke barnet sidde for længe<br />

i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI autostolen. Vi anbefaler<br />

en grænse på en til to timer. Det er meget vigtigt<br />

for muskeludviklingen, at børn regelmæssigt<br />

skifter stilling. Som sådan bør du også fjerne dit<br />

barn fra Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, når du holder<br />

pauser.<br />

4 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


! Bemærk:Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI bør ikke<br />

bruges længere end seks år efter købet. Plastik<br />

svækkes generelt over tid, især når det udsættes<br />

for direkte sollys. Denne svækkelse er ikke altid<br />

synlig for det blotte øje og kan forringe sædets<br />

ydeevne.<br />

Skulle du have andre spørgsmål om brugen af<br />

dette produkt, kontakt venligst din Lexus- eller<br />

<strong>Toyota</strong>forhandler.<br />

3. GRUNDLÆGGENDE<br />

INSTRUKTIONER<br />

FORSIGTIG<br />

Anbring altid Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI autostol<br />

og <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE på et fladt, stabilt<br />

underlag.<br />

FORSIGTIG<br />

Pas på, at dine fingre og andre kropsdele ikke<br />

kommer i klemme i stolens bevægelige dele.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

JUSTERING AF DEN INDVENDIGE<br />

POLSTRINGS OG SKULDERSELES POSITION<br />

Den indvendige polstring og skulderseler på Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI bør justeres efter barnets<br />

størrelse, for at skabe maksimum komfort og<br />

maksimum beskyttelse i tilfælde af uheld.<br />

Disse dele kan indstilles i seks forskellige<br />

positioner ved hjælp af en speciel<br />

justeringsmekanisme.<br />

! Bemærk: Hvis der er brug for at justere<br />

den indvendige polstring og/eller skulderseler, skal<br />

man først sikre sig, at Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI er<br />

korrekt monteret i bilen.<br />

ADVARSEL!<br />

Sørg altid for, at AIRPADS er anbragt korrekt<br />

i den justerbare indvendige polstrings<br />

inderlommer. I tilfælde af uheld kan<br />

manglende overholdelse af denne meddelelse<br />

skade dit barns sikkerhed alvorligt.<br />

Trin 1 <br />

Lås den justerbare indvendige<br />

polstring op<br />

[MIDI_017] Tryk skyderen helt ned for at justere<br />

den indvendige polstring på Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDIs ryg.<br />

Trin 2 <br />

Juster og fastgør den indvendige<br />

polstring<br />

Hold skyderen trykket ned og lad den indvendige<br />

polstring glide op eller ned for at justere den og<br />

skulderselerne til dit barns størrelse. Slip så<br />

skyderen igen. Skyderen er låst på plads, når<br />

metalskinnen klikker i åbningerne på begge sider.<br />

FORSIGTIG<br />

Ved justering af sædet, skal man altid<br />

tjekke, at skyderen er låst tilbage i position.<br />

For at gøre dette, prøv forsigtigt at bevæge<br />

skyderen op eller ned uden at skubbe den<br />

ind.<br />

Det kan være nødvendigt yderligere at justere den<br />

indvendige polstring i forhold til dit barns størrelse.<br />

Følg venligst alle instruktioner i Afsnit 5 –<br />

Fastspænding af barnet (Trin 1 – Juster og fastgør<br />

den indvendige polstring og sele).<br />

Løsn selerne og åbn spændet<br />

Før barnet anbringes i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

eller tages ud af den, skal selerne løsnes og<br />

spændet åbnes. Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI har et<br />

centralt greb, der bruges til at løsne selerne med.<br />

Trin 1 <br />

Deblokèr selerne<br />

[MIDI_018] For at løsne selerne, trækkes grebet<br />

op og holdes i denne position.<br />

Trin 2 <br />

Løsn seler<br />

Træk samtidig med skulderselerne forsigtigt frem<br />

så langt som muligt.<br />

Trin 3 <br />

Åbn spændet<br />

[MIDI_019] For at åbne spændet trykkes den røde<br />

knap på det ned og tungerne fjernes.<br />

De to tunger holdes magnetisk sammen og kan let<br />

skilles ved at trække dem fra hinanden.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 5


<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Trin 1 <br />

Lås ISOFIX længderegulering op<br />

JUSTERING AF STØTTEBENET<br />

Trin 1 <br />

Fold støttebenet ud<br />

[MIDI_020] Tag fat om støttebenet i bunden af<br />

ISOFIX BASE. Træk det ud af transportpositionen,<br />

og drej det så langt ud, som muligt. Når<br />

støttebenet når fuld længde, låses det fast med en<br />

fjeder.<br />

Trin 2 <br />

Lås støttebenet op og tilpas det<br />

[MIDI_021] Tryk knappen til højdejustering så<br />

langt ind som muligt, og lad støttebenet glide op<br />

eller ned. Når den ønskede position er nået, slip<br />

knappen og tjek, at støttebenet er låst fast. Dette<br />

indikeres af et klik og en grøn markering på toppen<br />

af knappen.<br />

ADVARSEL!<br />

Hvis støttebenet ikke er indstillet i den<br />

korrekte højde, er der i tilfælde af uheld en<br />

risiko for alvorlig skade på barnet eller andre<br />

passagerer.<br />

Trin 3 <br />

Fold støttebenet ind og lås det<br />

[MIDI_022] For at kunne folde støttebenet inde,<br />

skal det først anbringes i næsthøjeste indstilling<br />

fra toppen. Træk støttebenet så langt ned som<br />

muligt mod fjedertrækket. Drej det så mod basens<br />

bund. For at holde støttebenet på plads, skal det<br />

presses i transportposition. Hvis der høres et klik,<br />

er det fast på plads.<br />

TILPASNING AF ISOFIX FORANKRINGER<br />

De to ISOFIX forankringer på ISOFIX BASE skal<br />

justeres i overensstemmelse med ISOFIX–<br />

punkternes position i bilen. Hver forankring kan<br />

uafhængigt indstilles til en af seks forskellige<br />

længder med varierende indstillinger, indikeret<br />

med tallene fra 1 til 5 øverst på dem. Indstilling<br />

seks opnås, når forankringerne er i fuld længde,<br />

hvilket indikeres ved fravær af et tal.<br />

[MIDI_023] Pres venstre knap på ISOFIX<br />

længderegulering så langt ind som muligt, og hold<br />

positionen. Reguleringen sidder på indersiden af<br />

ISOFIX BASE.<br />

Trin 2 <br />

Juster ISOFIX forankringer<br />

Træk samtidig den venstre ISOFIX forankring, der<br />

sidder udvendigt på ISOFIX BASE, i den ønskede<br />

position.<br />

Trin 3 <br />

Lås ISOFIX længderegulering<br />

Udløs knappen og forankringen, og tjek om<br />

sidstnævnte er låst på plads. Dette indikeres af et<br />

klik og en grøn markering på toppen af knappen.<br />

! Bemærk: De to ISOFIX forankringer skal<br />

justeres hver for sig. Gentag trin 1 til 3 for højre<br />

forankring.<br />

ADVARSEL!<br />

[ISOFIX_BASE_024] Sørg for, når ISOFIX<br />

BASE fastspændes i bilen, at begge ISOFIX<br />

forankringer er indstillet i samme position.<br />

For at gøre dette, tjekkes det, at tallene på<br />

toppen af forankringerne passer sammen<br />

(eller, at begge er tomme). I tilfælde af uheld<br />

kan manglende overholdelse af denne<br />

meddelelse skade dit barns sikkerhed<br />

alvorligt og andre passagerers sikkerhed.<br />

Trin 4 <br />

Lås ISOFIX forankringer op<br />

[MIDI_025] Lås venstre og højre forankring op ved<br />

at holde på begge ISOFIX udløserskydere og<br />

trække dem ned mod støttebenet. Forankringerne<br />

er blevet korrekt udløst, hvis man kan se en rød<br />

markering på toppen af begge skyderne. Hvis de<br />

grønne markeringer vises, er forankringerne stadig<br />

låst fast.<br />

6 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


LÅS DE BAGERSTE<br />

FORANKRINGSKROGE OP<br />

[MIDI_026] Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI er fastgjort til<br />

ISOFIX BASE, ved hjælp af forankringskroge i for<br />

og bag: For at frigøre Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI fra<br />

ISOFIX BASE, skal man blot løsne de bagerste<br />

kroge. De bagerste kroge udløses samtidig, så<br />

man kun har brug for at presse ét af bagkrogenes<br />

udløsningselementer ned på ydersiden af<br />

forankringsskinnerne. Forankringskrogene er<br />

blevet korrekt udløst, hvis man kan se en rød<br />

markering på toppen af begge<br />

udløsningselementer. Hvis de grønne markeringer<br />

vises, er forankringerne stadig låst fast.<br />

4. BRUG I BILEN<br />

ADVARSEL!<br />

[MIDI_009] Brug aldrig <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

alene eller uden en ordentlig fastspænding<br />

af Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI. Manglende<br />

overholdelse af denne meddelelse kan<br />

skade dit barns sikkerhed alvorligt og andre<br />

passagerers sikkerhed.<br />

! Bemærk: Langtidsbrug af <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE og Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI kan medføre<br />

slidtage af bilsædet.<br />

Fastspænding af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Trin 1 Fold støttebenet ud<br />

Fold støttebenet ud som forklaret i Afsnit 3 –<br />

Grundlæggende instruktioner (Justering af<br />

støtteben), og sørg for, at det er låst ordentligt fast.<br />

! Bemærk: Tjek, at støttebenet er låst fast<br />

ved at skubbe let til det med hånden.<br />

Trin 2<br />

Placering på bilsædet<br />

[MIDI_027] Placer <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE på<br />

bilsædet.<br />

Sørg for, at:<br />

• ISOFIX forankringerne peger mod bilsædets<br />

ryg.<br />

• Støttebenet peger mod bilens gulv.<br />

Trin 3<br />

Træk ISOFIX forankringer ud<br />

[MIDI_023] Pres knappen på indersiden af begge<br />

de bagerste forankringsskinner så langt ind som<br />

muligt, og træk forankringerne helt ud. Følg<br />

instruktionerne i Afsnit 3 - Grundlæggende<br />

instruktioner (Justering af ISOFIX forankringer).<br />

! Bemærk: Forankringerne er fuldt udtrukne,<br />

når der ikke vises noget tal på toppen af dem.<br />

Trin 4<br />

Fastspænding af ISOFIX systemet<br />

[MIDI_028] Lad de åbne ISOFIX forankringer på<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pege mod bilens ISOFIXpunkter<br />

Lad forankringerne glide ind i bilens<br />

ISOFIX-punkter, indtil begge klikker på plads, og<br />

de grønne markeringer er synlige på<br />

udløserskinnerne<br />

! Bemærk: [MIDI_029] Hvis bilens<br />

ISOFIX-punkter er vanskelige at nå, bruges den<br />

medfølgende hjælpeindføring til at føre dem<br />

ud. Dette gør det meget nemmere at forbinde<br />

systemet og beskytte sædebetrækket.<br />

ADVARSEL!<br />

Sørg for at begge ISOFIX forankringer er helt<br />

fastgjort til bilens ISOFIX punkter. Manglende<br />

overholdelse af denne meddelelse kan<br />

skade dit barns sikkerhed alvorligt og andre<br />

passagerers sikkerhed. Du kan tjekke, at<br />

forankringerne er korrekt fastgjort til ISOFIXpunkterne<br />

ved at skubbe let til <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE.<br />

Trin 5<br />

Tilpas basen mod bilsædets ryg<br />

[MIDI_030] Pres de to knapper ind for at justere<br />

længden på ISOFIX forankringerne, og tilpas dem<br />

som anbefalet i din bils instruktionsbog.<br />

Hvis ryglænet på dit sæde er indstilleligt, indstil det<br />

som anbefalet i din bils instruktionsbog.<br />

I det tilfælde at ingen speciel montering anbefales<br />

i din bils instruktionsbog, skub ISOFIX BASE til<br />

den flugter med sædets ryglæn.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 7


ADVARSEL!<br />

ADVARSEL!<br />

[ISOFIX_BASE_031] Sørg for, når <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE fastspændes i bilen, at begge<br />

ISOFIX forankringer er indstillet korrekt og<br />

i samme position. Tjek dette ved at skubbe<br />

let til <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, og tjek, at<br />

tallene på toppen af forankringerne passer<br />

sammen (eller at begge er blanke) Manglende<br />

overholdelse af denne meddelelse kan skade<br />

dit barns sikkerhed alvorligt.<br />

Trin 6 Justering af støttebenet<br />

ADVARSEL!<br />

[MIDI_032] Indstil støttebenets højde som<br />

anbefalet i din bils instruktionsbog, idet du følger<br />

instruktionerne i Afsnit 3 - Grundlæggende<br />

instruktioner (Justering af støtteben)<br />

I tilfælde af, at ingen speciel montering anbefales<br />

i din bils instruktionsbog, justeres det så dets fod<br />

støtter på bilens gulv og ved at minimere pladsen<br />

mellem sædepuden og ISOFIX BASE.<br />

Trin 2 Fastlås sædet til <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

ADVARSEL!<br />

BASE<br />

Sørg for, at støttebenet er låst på plads, den<br />

grønne markering på toppen af knappen<br />

skal være synlig, og at det flugter med<br />

gulvet. Manglende overholdelse af denne<br />

meddelelse kan skade dit barns sikkerhed<br />

alvorligt og andre passagerers sikkerhed.<br />

! Bemærk: Tjek, at støttebenet er låst fast<br />

ved at skubbe let til det og trække i det.<br />

! Bemærk: Hvis du bemærker, at <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE stadig kan bevæge sig på bilens<br />

sæde, gentages alle trinene i Afsnit 4 – Brug<br />

i bilen (Montering af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE), indtil<br />

basen er sikkert spændt fast på bilsædet.<br />

Fastspænding af Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI i bagudvendt position [MIDI_033]<br />

! Bemærk: [MIDI_055] I bagudvendt<br />

Trin 1 Tjek <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

position bør skulderpuderne ikke bruges. Åbn<br />

skulderselens betræk og fjern skulderpuderne.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI må kun fastspændes<br />

ved hjælp af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Som sådan<br />

sørg for, at <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE er sikkert<br />

og korrekt fastspændt til bilsædet. Hvis du<br />

bemærker, at <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE stadig kan<br />

bevæge sig, gentages alle trinene i Afsnit 4 -<br />

Brug i bilen (Fastspænding af <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE).<br />

[Airbag Warning] Monter ALDRIG Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI i en bagudvendt position<br />

på forsædet med airbaggen aktiveret. Der er<br />

en ALVORLIG RISIKO FOR SKADER ELLER<br />

DØDSFALD, og det er derfor FORBUDT VED<br />

LOV. Afhængigt af bilmærke kan man selv<br />

deaktivere airbaggen, ellers må man bede sin<br />

lokale forhandler/værksted om hjælp.<br />

[MIDI_034] Vend Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI mod<br />

kørselsretningen, og anbring den over midten af<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Pres autostolens to<br />

forankringsbolte ind i de bagerste forankringskroge<br />

på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Som styring bruges de to<br />

pile på ydersiden af autostolen og på de bagerste<br />

forankringsskinner på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

Boltene er korrekt fastlåste i de bagerste<br />

forankringskroge, når begge klikkes på plads, og<br />

man kan se en grøn markering på toppen af begge<br />

kroges udløserelement.<br />

[MIDI_035] For at fastspænde Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI forankringsskinner til de forreste<br />

forankringskroge på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE,<br />

presses der oppefra og ned på Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDIs bagerste del, indtil der høres et klik.<br />

8 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


ADVARSEL!<br />

Brug ikke Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, medmindre<br />

de er korrekt fastspændt til <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE. Den er korrekt fastlåst, når man kan<br />

se en grøn markering på toppen af begge de<br />

bagerste kroges udløsningselement.<br />

! Bemærk: [MIDI_036] Tjek, at Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI er korrekt fastspændt på <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE, ved forsigtigt at skubbe stolen<br />

i begge retninger. Hvis stolen ikke er korrekt<br />

fastspændt på basen, gentages Trin 2 – Fastlås<br />

stolen på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, indtil den er<br />

korrekt placeret.<br />

Fastspænding af Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI i forudvendt position [MIDI_037]<br />

Trin 1 Tjek <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

ADVARSEL!<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI må kun fastspændes<br />

ved hjælp af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Som sådan<br />

sørg for, at <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE er sikkert<br />

og korrekt fastspændt til bilsædet. Hvis du<br />

bemærker, at <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE stadig kan<br />

bevæge sig, gentages alle trinene i Afsnit 4 -<br />

Brug i bilen (Fastspænding af <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE).<br />

Trin 2 <br />

Fastlås sædet til <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE<br />

[MIDI_038] Vend Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI mod<br />

kørselsretningen, og anbring den over midten af<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Tryk de to forankringsbolte<br />

på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDIs sædeareal ind i de<br />

bagerste forankringskroge på <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE. Som styring bruges de to pile på ydersiden<br />

af autostolen og på de bagerste forankringsskinner<br />

på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Boltene er korrekt<br />

fastlåste i de bagerste forankringskroge, når<br />

begge klikkes på plads, og man kan se en grøn<br />

markering på toppen af begge kroges<br />

udløserelement.<br />

[MIDI_039] For at fastspænde Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI forankringsskinner til de forreste<br />

forankringskroge på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE,<br />

presses der oppefra og ned på den bagerste del af<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, indtil der høres et klik.<br />

! Bemærk: [MIDI_056] I forudvendt<br />

position bør skulderpuderne ikke bruges. Åbn<br />

skulderselens betræk og indsæt skulderpuderne.<br />

ADVARSEL!<br />

Brug ikke Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, medmindre<br />

de er korrekt fastspændt til ISOFIX BASE. Den<br />

er korrekt fastlåst, når man kan se en grøn<br />

markering på toppen af begge de bagerste<br />

kroges udløsningselement.<br />

! Bemærk: [MIDI_036] Tjek, at Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI er korrekt fastspændt på ISOFIX<br />

BASE, ved forsigtigt at skubbe stolen i begge<br />

retninger. Hvis stolen ikke er korrekt fastspændt på<br />

basen, gentages Trin 2 – Fastlås stolen på <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE, indtil den er korrekt placeret.<br />

Fjern Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI fra<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Trin 1 Udløs de bagerste forankringskroge<br />

[MIDI_040] De bagerste kroge udløses samtidig,<br />

så man har kun brug for at presse ét af<br />

udløselementerne ned på bagerste<br />

forankringsskinner i <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Vip<br />

samtidig Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI fremad<br />

(i kørselsretningen), så stolens forankringsbolte<br />

frigøres fra basens bagerste forankringsbolte.<br />

Trin 2 <br />

Frigør stolen fra de forreste<br />

forankringsbolte og fjern den<br />

Frigør forankringsstangen på Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI fra basens forreste kroge ved at skubbe<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI baglæns mod<br />

kørselsretningen. Man vil nu være i stand til at<br />

løfte stolen fra basen og fjerne den fra bilen.<br />

Fjernelse af <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Trin 1<br />

Lås ISOFIX forankringer op<br />

[MIDI_025] Skil forankringerne på ISOFIX BASE<br />

fra bilens ISOFIX–punkter ved at skubbe<br />

udløsningsskyderen på hver forankring fremad<br />

(i kørselsretningen). Delene er blevet skilt, hvis<br />

man kan se et rødt mærke på toppen af hver<br />

forankring.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 9


Trin 2<br />

Træk ISOFIX forankringer tilbage<br />

Tryk venstre knap på ISOFIX længderegulering så<br />

langt ind som muligt. Reguleringen sidder på<br />

indersiden af basen. Samtidig skubbes den<br />

venstre forankring tilbage i <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

De to ISOFIX forankringer skal justeres hver for<br />

sig. Gentag trin 2 for højre forankring.<br />

! Bemærk: Forankringerne er fuldt udtrukne,<br />

når alle tal vises på toppen af dem.<br />

Trin 3 <br />

Fold støttebenet ind, og fjern det<br />

Fold støttebenet ind som beskrevet i Afsnit<br />

3 – Grundlæggende instruktioner (Justering af<br />

støtteben). Man vil nu være i stand til at fjerne<br />

basen fra bilen.<br />

5. FASTSPÆNDING AF DIT<br />

BARN<br />

! Bemærk: Af sikkerhedsgrunde bør børn<br />

altid stå ind og ud fra bilens passagerside eller<br />

direkte ud på et fortov.<br />

Trin 1 <br />

Juster og fastgør den indvendige<br />

polstring og selerne<br />

[MIDI_018 + MIDI_019] Før barnet anbringes<br />

i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, løsnes og åbnes selerne<br />

som beskrevet i Afsnit 3 – Grundlæggende<br />

instruktioner (Løsn selerne og åbn spændet), og<br />

flyttes af vejen.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Når barnet er på plads,<br />

anbring skulderselerne over skuldrene og<br />

hofteselen over barnets hofter, og pas på ikke at<br />

sno eller sammenfiltre selerne.<br />

FORSIGTIG<br />

[MIDI_041] Tjek, at den indvendige polstring<br />

og skulderseleforankring er placeret korrekt.<br />

Vingerne på den inderste polstring med<br />

AIRPADS beskytter hovedet og bør derfor<br />

være placeret bag barnets hoved og over<br />

dets skuldre.<br />

! Bemærk: Skulderseleforankringerne er<br />

i korrekt position for Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI i:<br />

[MIDI_042] Bagudrettet position, hvis de er lidt<br />

under barnets skuldre. Hvis dette ikke er tilfældet,<br />

flyt den inderste polstring henholdsvis op eller ned.<br />

[MIDI_055] Åbn skulderselens betræk og fjern<br />

skulderpuderne.<br />

<br />

[MIDI_043] Forudrettet position, hvis de er lidt<br />

over barnets skuldre.<br />

Hvis dette ikke er tilfældet, flyt den inderste<br />

polstring henholdsvis op eller ned.<br />

[MIDI_056] Åbn skulderselens betræk og indsæt<br />

skulderpuderne.<br />

Trin 2 <br />

Luk bæltespændet<br />

[MIDI_044 a + b] For at fastspænde selerne på<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI føres de to magnetiske<br />

tunger sammen igen.<br />

Skub tungerne fast sammen i spændet, til man<br />

kan høre dem klikke på plads.<br />

ADVARSEL!<br />

Før hver køretur sikres det altid, at tungerne<br />

og spændet er låst sammen. Man kan tjekke<br />

dette ved at trække tungerne op uden at<br />

trykke på spændets røde knap.<br />

Trin 3 <br />

Juster hofteselen<br />

ADVARSEL!<br />

Træk hofteselen så langt ned som muligt,<br />

således at dit barns hofteområde er beskyttet.<br />

Hvis hofteselen går hen over dit barns mave,<br />

er der risiko for indre skader i tilfælde af<br />

uheld.<br />

Sørg for, at puden bag spændet ikke er gledet ud<br />

af sin plads, så den ikke længere beskytter dit<br />

barn mod spændets plastikdele.<br />

10 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


Trin 4 <br />

Stram selerne<br />

[MIDI_045 a + b] For at stramme selerne trækkes<br />

enden af den centrale træksele fremad (ikke op<br />

eller ned).<br />

FORSIGTIG<br />

Sørg for, at selestramningen er korrekt ved<br />

at placere fingrene under skulderselerne og<br />

hofteselen på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI efter at<br />

have strammet dem.<br />

Trin 5 <br />

Tjek sidekollisionspuderne<br />

ADVARSEL!<br />

[MIDI_041] Sørg altid for, at AIRPADS er<br />

anbragt korrekt i den justerbare indvendige<br />

polstrings inderlommer. I tilfælde af uheld<br />

kan manglende overholdelse af denne<br />

meddelelse skade dit barns sikkerhed<br />

alvorligt.<br />

Trin 6 <br />

Tjek stolens størrelse<br />

ADVARSEL!<br />

[MIDI_008] Tjek før hver brug, at barnets<br />

hoved er fuldt dækket af sidepuderne på<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI hele vejen op. Hvis<br />

hovedet ikke er fuldt beskyttet, har dit barn<br />

en større risiko i tilfælde af et uheld. Når dit<br />

barn bliver for høj til Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI,<br />

anbefaler vi at skifte til den næste størrelse<br />

stol.<br />

Tjekliste - fastspænding af dit barn:<br />

Sørg venligst for, at:<br />

• højden af den indvendige polstring og<br />

skulderstropperne er justeret til barnet (som<br />

beskrevet i disse instruktioner).<br />

• hofteselen ikke ligger hen over barnets mave.<br />

• spændet og tungerne er korrekt fastspændte.<br />

• spænderne passer tæt om barnet og ikke er<br />

snoede.<br />

• barnets hoved er fuldt dækket af sidepuderne<br />

på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI hele vejen op.<br />

• AIRPADS altid er anbragt korrekt i den<br />

justerbare indvendige polstrings inderlommer.<br />

Fjernelse af barnet<br />

[MIDI_046 a + b] Før barnet løftes ud af Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI, skal selerne løsnes og spændet<br />

åbnes. For at gøre dette, følges instruktionerne<br />

i Afsnit 3 – Grundlæggende instruktioner (Løsn<br />

selerne og åbn spændet). Du kan forsigtigt løfte dit<br />

barn fra Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

6. BEHANDLING OG<br />

VEDLIGEHOLDELSE<br />

Fjernelse af betræk<br />

Trin 1 <br />

Fjernelse af skulderseler<br />

[MIDI_047] For at fjerne betrækket, skal<br />

skulderselerne først løsnes fra trækselens<br />

forankringsdel i bunden af Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

[MIDI_048] Træk så skulderselerne helt ud af den<br />

indvendige polstring og skulderpuderne.<br />

! Bemærk:Man kan ikke trække<br />

skulderselerne ud af den indvendige polstring ved<br />

kun at trække i skulderpuderne.<br />

Trin 2 <br />

Åbn hofteselens spænde<br />

[MIDI_049] Åbn spændet, træk tungerne ud og<br />

læg skulderselerne til side.<br />

Trin 3 <br />

Fjern den indvendige polstring<br />

[MIDI_050] Fjern den indvendige polstring fra<br />

bagpladen ved først at placere den i højeste<br />

position. Træk så den nederste pose bag på<br />

polstringen ned og bort fra bagpladen. Efter dette<br />

trækkes den indvendige polstring opad og bort fra<br />

bagpladen.<br />

Trin 4 <br />

Fjern sidekollisionspuderne<br />

(AIRPADS)<br />

ADVARSEL!<br />

AIRPADS i den justerbare indvendige polstring<br />

er ikke vaskbare og skal fjernes fra den<br />

justerbare indvendige polstring før vask.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 11


[MIDI_051] For at gøre dette lægges den<br />

indvendige polstring med forsiden på et jævnt<br />

underlag. Man kan så nå ryggen gennem en<br />

åbning i betrækket. Fjern AIRPADS i polstringernes<br />

sidevinger, som vist på illustrationen.<br />

Trin 5 <br />

Fjern betrækket<br />

Efter at have fjernet den indvendige polstring,<br />

returneres bagpladen til laveste position. Udfold<br />

plastikdelene omkring betrækkets kanter. Træk nu<br />

selerne og spændet ud af betrækket, og træk hele<br />

betrækket af stolen.<br />

Tilbagemontering af betræk<br />

For helt at sætte betræk på alle Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI, følg venligst instruktionerne for “Fjernelse af<br />

betræk" i omvendt rækkefølge.<br />

ADVARSEL!<br />

[MIDI_052] Efter at have trukket skulderstropperne<br />

tilbage i bagpladen, sørg for, at de løber<br />

over de to metalbolte.<br />

[MIDI_053] Tjek ligeledes, at selerne ikke er<br />

snoede eller sammenfiltrede i selens forbindelsesdel<br />

i den centrale træksele i bunden af<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

ADVARSEL!<br />

[MIDI_054] Sørg altid for, at AIRPADS er<br />

anbragt korrekt i den justerbare indvendige<br />

polstrings inderlommer, og at selesystemet<br />

er fuldt funktionsdygtigt og korrekt opsat.<br />

Tjek, at Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI ikke er<br />

beskadiget. Skulle du have andre spørgsmål<br />

om denne sag, kontakt venligst din Lexuseller<br />

<strong>Toyota</strong>forhandler. I tilfælde af uheld kan<br />

manglende overholdelse af denne meddelelse<br />

skade dit barns sikkerhed alvorligt.<br />

! Bemærk: Tjek altid<br />

vedligeholdelsesinstruktionerne på betrækkets<br />

mærkater for at se om de er maskinvaskbare.<br />

Disse instruktioner har forrang over alle andre.<br />

ADVARSEL!<br />

AIRPADS i den justerbare indvendige polstring<br />

er ikke vaskbare og skal fjernes fra den<br />

polstringen før vask.<br />

ADVARSEL!<br />

Sørg altid for, at AIRPADS er anbragt korrekt<br />

i den justerbare indvendige polstrings<br />

inderlommer efter hver vask. I tilfælde af<br />

uheld kan manglende overholdelse af denne<br />

meddelelse skade dit barns sikkerhed<br />

alvorligt.<br />

Plastikdele kan rengøres med vand eller en mild<br />

sæbeopløsning. For at undgå opsamling af mug,<br />

opbevares Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI på et godt<br />

ventileret, tørt sted.<br />

7. INFORMATION OMKRING<br />

BORTSKAFFELSE<br />

Følg venligst lokal lovgivning, når indpakningen fra<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI og selve stolen<br />

bortskaffes, og overhold alle oplysninger, der er<br />

givet på indpakningen og stoledelene om<br />

materialerne.<br />

Rengøring og vedligeholdelse<br />

Betrækket på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (den<br />

justerbare indvendige polstring og stolebetrækket)<br />

er aftageligt og vaskbart.<br />

[MIDI_055] Skulderselerne på dit barns autostol er<br />

aftagelige og vaskbare i hånden.<br />

Skulderpuderne kan rengøres med rent vand.<br />

12 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


SISÄLTÖ<br />

1. KOMPONENTTIEN YLEISKATSAUS<br />

2. TURVALLISUUSOHJEET ENNEN<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn KÄYTTÖÄ<br />

3. PERUSOHJEET<br />

4. KÄYTTÖ AUTOSSA<br />

5. LAPSEN KIINNITTÄMINEN<br />

6. HOITO JA HUOLTO<br />

7. HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT TIEDOT<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

Määritykset<br />

Näiden ohjeiden avainkohdat on korostettu<br />

seuraavasti:<br />

VAROITUS!<br />

Ilmaisee, että virheellinen käyttö voi johtaa<br />

kuolemaan tai vakaviin vammoihin.<br />

HUOMIO<br />

Ilmaisee, että virheellinen käyttö voi johtaa<br />

vammoihin.<br />

! Huomaa:<br />

Korostaa Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn käyttöä varten<br />

annetut käytännölliset vinkit.<br />

HUOMIO<br />

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn käyttöä. Pidä opas<br />

turvallisessa paikassa (esim. <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEn yläosassa olevassa erityislokerossa),<br />

jotta se on aina käsillä. Noudata myös autosi<br />

valmistajan antamia ohjeita ja aja aina<br />

varovaisesti.<br />

HUOMIO<br />

Muista, että onnettomuuden sattuessa Lexus<br />

ja <strong>Toyota</strong> MIDI lasten autonistuin ei voi aina<br />

estää lastasi vahingoittumasta.<br />

ET<br />

<br />

<br />

Ilmaisee sallittua käyttöä.<br />

Ilmaisee kiellettyä käyttöä.<br />

Ostettu tuote voi poiketa osittain näissä ohjeissa annetusta kuvauksesta. Nähdäksesi oppaan uusimman<br />

version, käy sivustolla http://www.toyota-tech.eu tai http://www.lexus-tech.eu.<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI 13


1. KOMPONENTTIEN<br />

YLEISKATSAUS<br />

[kuva MIDI_001]<br />

A. I – Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

(etu- ja takanäkymä)<br />

(1) Säädettävä sisäpehmuste<br />

(2) Olkahihnat olkapehmusteilla<br />

(3) Turvavyön solki pehmusteella<br />

(4) Lantioturvavyö sylipehmusteilla<br />

(5) Turvavyön löysäysvipu keskeisellä<br />

vetohihnalla<br />

(6) Suojus<br />

(7) Turvavyön liitäntäosa<br />

(8) Säädin sisäpehmusteen säätämiseen<br />

B. II – Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI (näkymä alta)<br />

(9) Liitäntäpultti jalka-alueella<br />

(10) Liitäntätanko jalka-alueella<br />

(11) Liitäntäpultti istuinalueella<br />

(12) Liitäntätanko istuinalueella<br />

C. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE (ISO-näkymä)<br />

(13) Tukijalka<br />

(14) Painike tukijalan säätöön<br />

(15) ISOFIX-liittimet<br />

(16) ISOFIX-liitinten vapautin<br />

(17) Painike ISOFIXin pituuden säätöön<br />

(18) Takakytkentävarret ja liitäntäkoukut<br />

(19) Takaliitäntäkoukkujen vapautin<br />

(20) Etuliitäntäkoukut<br />

ENNEN ISTUIMEN ENSIMMÄISTÄ<br />

KÄYTTÖKERTAA<br />

Varmista ennen kuin käytät Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä<br />

ensimmäistä kertaa, että hallussasi ovat kaikki<br />

seuraavat varusteet:<br />

A. Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

B. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

C. Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn ja <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEn ohjekirjat<br />

D. Autoluettelo <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASElle<br />

E. Syötin<br />

Jos jokin varusteista puuttuu tai on vahingoittunut,<br />

älä käytä istuinta. Ota yhteyttä Lexus- tai <strong>Toyota</strong>-jälleenmyyjääsi.<br />

HÄTÄTILANTEESSA<br />

[MIDI_002] Hätätilanteen, kuten onnettomuuden<br />

sattuessa, pysy rauhallisena ja yritä olla<br />

hätääntymättä. Poista lapsesi autosta seuraavasti:<br />

1. Paina turvavyön soljessa olevaa<br />

vapautuspainiketta, ja irrota hihna lapsesta.<br />

2. Poista lapsesi varovaisesti Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDIstä.<br />

! Huomaa: Jos hihna ei vapaudu, kun painiketta<br />

painetaan, leikkaa se poikki ennen lapsesi<br />

poistamista Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIstä.<br />

2. TURVALLISUUSOHJEET<br />

ENNEN Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDIn KÄYTTÖÄ<br />

HUOMIO<br />

1. Lexus ja <strong>Toyota</strong> MIDI, käytettynä yhdessä<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn kanssa, on lasten<br />

ISOFIX-TURVAISTUIN. Se on hyväksytty<br />

säännöksen nro 44 korjaussarjan 04 mukaisesti<br />

yleiseen käyttöön autoissa, joihin<br />

on kiinnitetty ISOFIX-ankkurointijärjestelmä.<br />

2. Lastenistuimen kategoriasta ja kiinnittimestä<br />

riippuen se sopii autoihin, joissa<br />

on ISOFIX-asennoiksi hyväksytyt asennot<br />

(kuvattuna auton käsikirjassa).<br />

3. Massaryhmät ja ISOFIX-kokoluokat, joihin<br />

tämä laite on tarkoitettu, ovat: A, B, B1, C,<br />

D ja E.<br />

HUOMIO<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI on testattu ja hyväksytty<br />

lastenistuinten eurooppalaisen standardin<br />

ECE R44/04:n mukaiseksi ainoastaan<br />

käytettynä yhdessä <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn<br />

kanssa.<br />

! Huomaa: Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn<br />

kiinnittäminen <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn ja<br />

auton ISOFIX-pisteiden avulla on luokiteltu<br />

”semiuniversaaliksi” asennukseksi, ja se<br />

soveltuu ainoastaan tietyille istuimille tietyissä<br />

autoissa. Autoluettelo tarjoaa yleiskatsauksen<br />

kaikista sopivista autoista ja istuimista<br />

painoonmenohetkellä. Nähdäksesi päivitetyn<br />

luettelon, käy sivustolla http://www.toyota-tech.eu<br />

tai http://www.lexus-tech.eu.<br />

14 Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI


HUOMIO<br />

Ota huomioon, että ECE R44/04 -sertifiointi<br />

mitätöityy, jos Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin tai<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEen tehdään mitä tahansa<br />

muutoksia ilman <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/<br />

SA:n hyväksyntää.<br />

Sertifiointitarra, jossa on symboli (kirjain E<br />

ympyrässä) ja sertifiointinumero, löytyy Lexus tai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDIn ulkopinnasta ja <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEn pohjasta [ECE].<br />

Lexus ja <strong>Toyota</strong> MIDI kattavat seuraavat<br />

ISOFIX-kokoluokat:<br />

Lexus ja <strong>Toyota</strong> MIDI luokka 0+<br />

PAINO<br />

2–13 kg<br />

IKÄ<br />

n. 0–15 kk<br />

SUUNTA<br />

Kasvot taaksepäin<br />

ISOFIX-kokoluokat C, D, E<br />

Lexus ja <strong>Toyota</strong> MIDI luokka 1<br />

PAINO<br />

9–18 kg<br />

IKÄ n. 9 kk – 3,5 v.<br />

SUUNTA<br />

Kasvot eteenpäin<br />

ISOFIX-kokoluokat A, B, B1<br />

! Huomaa: Tässä ilmoitetut iät on tarkoitettu<br />

ainoastaan oppaaksi. Noudata aina osassa 5 –<br />

Lapsen kiinnittäminen (Vaihe 1 – Sisäpehmusteen<br />

ja hihnan säätäminen ja kiinnittäminen) annettuja<br />

ohjeita.<br />

VAROITUS!<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI tulee kiinnittää<br />

ainoastaan <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn<br />

ja auton ISOFIX-pisteiden kautta.<br />

Istuinta ei ole suunniteltu käytettäväksi<br />

kolmipisteturvavyön kanssa, eikä sitä tule<br />

kiinnittää tällä tavalla. Tämän huomautuksen<br />

noudattamatta jättäminen voi vakavasti<br />

vaarantaa lapsesi ja muiden matkustajien<br />

turvallisuuden onnettomuuden sattuessa.<br />

! Huomaa: Autoon asennetut ISOFIX-pisteet<br />

ovat metallikiinnikkeitä, jotka sijoitetaan laitteen ja<br />

istuimen takaosan väliin. Ne voivat olla peitettynä<br />

istuinpäällisellä tai muovisuojuksilla. Katso autosi<br />

oppaasta lisätietoa siitä missä pisteet sijaitsevat,<br />

ja kuinka ne saadaan esiin.<br />

VAROITUS!<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIssä istuva lapsi tulee aina<br />

kiinnittää integroidulla hihnajärjestelmällä.<br />

HUOMIO<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä ei saa käyttää<br />

etumatkustajan istuimella kasvot taaksepäin<br />

-asennossa turvatyynyn ollessa aktivoituna.<br />

Jos matkustajan turvatyyny on deaktivoitu<br />

ja auton valmistaja on hyväksynyt istuimen<br />

soveltuvan käytettäväksi luokan 0+ ja 1 Lexus<br />

tai <strong>Toyota</strong> MIDIn kanssa, voit käyttää Lexus tai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDIä tässä asennossa. Käytettäessä<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä tällä tavalla, noudata<br />

aina valmistajan ohjeita koskien:<br />

• matkustajan turvatyynyn deaktivointia<br />

• matkustajan istuimen soveltuvuutta<br />

• onko istuimeen asennettu ISOFIX-pisteet.<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI -lastenistuinta ei saa jakaa<br />

tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin Yhdysvalloissa,<br />

Kanadassa tai Australiassa.<br />

TARKASTUSLISTA – ASENNUS AUTOON<br />

[MIDI_003]<br />

Autonistuin<br />

Auton valmistaja on merkinnyt tämän<br />

soveltuvaksi tämän luokan Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI:lle<br />

Auton valmistaja ei ole merkinnyt tätä<br />

soveltuvaksi tämän luokan Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI:lle<br />

Autonistuimen suunta<br />

Eteenpäin<br />

Taaksepäin<br />

Sivuttain<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI 15


Auton turvallisuusjärjestelmä <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEn kiinnittämiseen<br />

ISOFIX-järjestelmä<br />

Kolmipisteturvavyö<br />

Kaksipisteturvavyö<br />

Lastenistuimen suunta<br />

Matkustussuuntaa vasten<br />

Matkustussuuntaan<br />

VAROITUSHUOMAUTUKSIA:<br />

[MIDI_004] Älä koskaan jätä lastasi yksin autoon.<br />

[MIDI_005] Aseta lapsesi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin<br />

ennen matkan alkua – eikä koskaan matkan<br />

aikana. Älä koskaan poista lastasi istuimesta, kun<br />

auto on liikkeessä.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Tarkasta, etteivät<br />

turvahihnat ole taipuneet, ja että ne ovat tiukasti<br />

kiinni lapsen olkapäillä ja sylissä, kiinnittäessäsi<br />

lastasi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin.<br />

Aseta lantioturvavyö niin alas kuin mahdollista,<br />

jotta lapsesi sylialue on suojattuna. Jos<br />

lantioturvavyö kulkee lapsesi vatsan poikki,<br />

onnettomuuden sattuessa on sisäisten vammojen<br />

riski.<br />

[MIDI_008] Tarkasta, että lapsesi päälaki on<br />

alempana kuin niskatuen yläreuna. Jos niskatuki<br />

on liian alhaalla, vammojen riski on suurempi<br />

onnettomuuden sattuessa. Heti, kun lapsesi<br />

päälaki yltää tai ylittää istuimen yläreunan, kun<br />

sisäpehmuste on korkeimmalla kohdallaan, sinun<br />

tulee vaihtaa Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI -junioriin<br />

(lasten turvaistuinluokka 2 ja 3).<br />

[MIDI_041] Varmista aina, että AIRPADIT ovat<br />

oikein sijoitettuina säädettävän sisäpehmusteen<br />

sisätaskuihin. Tämän huomautuksen<br />

noudattamatta jättäminen voi vakavasti vaarantaa<br />

lapsesi turvallisuuden onnettomuuden sattuessa.<br />

[MIDI_009] Pidä Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

kiinnitettynä paikalleen aina sen ollessa autossa,<br />

riippumatta siitä käyttääkö lapsi sitä. Tämä estää<br />

istuinta lentämästä eteenpäin onnettomuuden<br />

sattuessa tai jarrutettaessa terävästi.<br />

[MIDI_010] Varo ettet vahingoita auton turvavöitä<br />

tai Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn hihnoja veitsillä tai<br />

muilla terävillä esineillä. Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI ei<br />

voi kunnolla suojata lastasi vaurioilta, jos hihnat on<br />

leikattu tai ne ovat jotenkin vaurioituneet.<br />

[MIDI_011] Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn käyttäminen<br />

millään muulla, kuin näissä ohjeissa kuvatulla<br />

tavalla, voi aiheuttaa vakavia vammoja. Älä poista<br />

mitään komponentteja tai vaihda niitä osiin, jotka<br />

eivät ole <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA:n<br />

hyväksymiä.<br />

[MIDI_012] Vaihda Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI uuteen<br />

istuimeen onnettomuuden jälkeen. Onnettomuudet<br />

voivat aiheuttaa istuimeen vahinkoja, joita ei<br />

välttämättä näe paljaalla silmällä. Tämän<br />

huomautuksen noudattamatta jättäminen voi<br />

vakavasti vaarantaa lapsesi turvallisuuden<br />

onnettomuuden sattuessa.<br />

[MIDI_013] Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI voi kuumeta<br />

ollessaan asetettuna suoraan auringonvaloon.<br />

Varmista palovammojen estämiseksi, että aikuinen<br />

tarkastaa kaikki istuimen muovi- ja metalliosat<br />

ennen käyttöä.<br />

[MIDI_014] Sijoita Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI siten, että<br />

liikkumattomat osat (muovielementit, yms.) eivät<br />

jää jumiin auton ovien väliin auton normaalin<br />

käytön aikana.<br />

[MIDI_015] Älä jätä mitään teräviä, teräväkärkisiä<br />

tai raskaita esineitä autoon. Onnettomuuden<br />

sattuessa nämä esineet voivat lentää ympäri<br />

matkustamoa, vahingoittaen lapsia ja muita<br />

matkustajia. Matkatavarat ja muut potentiaalisesti<br />

vaaralliset esineet tulee myös kiinnittää paikalleen.<br />

Kiinnitä lapsesi aina Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn<br />

hihnoilla, vaikka et käyttäisi istuinta autossa (esim.<br />

kantaessasi lastasi siinä, tai asettaessasi istuimen<br />

alas jonnekin).<br />

Älä koskaan jätä lastasi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIssä<br />

(olipa se sitten valvottuna tai ei) korotetulle,<br />

kaltevalle tai epätasaiselle pinnalle, kuten<br />

pöydälle, vaipanvaihtopöydälle, portaille tai<br />

rampille.<br />

[MIDI_016] Käytä Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä<br />

ainoastaan alkuperäisten suojusten, AIRPADIT ja<br />

sivutörmäyspehmusteiden kanssa. Nämä ovat<br />

avainkomponentteja, ja ne on kehitetty erityisesti<br />

käytettäväksi istuimessa.<br />

! Huomaa: Älä jätä lastasi istumaan<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin liian pitkäksi aikaa.<br />

Suosittelemme 1–2 tunnin rajaa. On hyvin<br />

tärkeää lihasten kehittymisen kannalta, että<br />

lapset vaihtavat asentoaan säännöllisesti. Näin<br />

ollen sinun tulee poistaa lapsesi Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDIstä taukojen aikana.<br />

16 Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI


! Huomaa: Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä ei saa<br />

käyttää yli kuutta vuotta oston jälkeen. Muovit<br />

haurastuvat ajan kuluessa, erityisesti ollessaan<br />

altistettuna suoralle auringonvalolle. Tätä<br />

haurastumista ei aina näe paljaalla silmällä, ja se<br />

voi huonontaa istuimen suorituskykyä.<br />

Mikäli sinulla on kysyttävää tämän tuotteen<br />

käytöstä, ota yhteyttä Lexus- tai <strong>Toyota</strong>jälleenmyyjääsi.<br />

3. PERUSOHJEET<br />

HUOMIO<br />

Aseta Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI lasten<br />

autonistuin ja <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE aina<br />

tasaiselle, vakaalle pinnalle.<br />

HUOMIO<br />

Varo sormiasi ja muita kehosi osia, etteivät<br />

ne pääse jäämään istuimen liikkuvien osien<br />

väliin.<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

SISÄPEHMUSTEEN JA OLKAHIHNAN<br />

ASENNON SÄÄTÄMINEN<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn sisäpehmuste ja olkahihnat<br />

tulee säätää lapsesi koon mukaisesti<br />

maksimaalisen mukavuuden ja maksimaalisen<br />

turvan tarjoamiseksi<br />

onnettomuuden sattuessa.<br />

Nämä komponentit voidaan asettaa kuuteen eri<br />

asentoon erityisen säätömekanismin avulla.<br />

! Huomaa: Jos sinun täytyy säätää sisäpehmustetta<br />

ja/tai olkahihnoja, varmista ensin, että<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI on oikein asennettuna<br />

autoon.<br />

VAROITUS!<br />

Varmista aina, että AIRPADIT ovat oikein sijoitettuina<br />

säädettävän sisäpehmusteen sisätaskuihin.<br />

Tämän huomautuksen noudattamatta<br />

jättäminen voi vakavasti vaarantaa<br />

lapsesi turvallisuuden onnettomuuden sattuessa.<br />

Vaihe 1<br />

Avaa säädettävän sisäpehmusteen<br />

lukitus<br />

[MIDI_017] Paina säädin pohjaan säätääksesi<br />

sisäpehmustetta Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn takana.<br />

Vaihe 2<br />

Säädä ja kiinnitä sisäpehmuste<br />

Pidä säädin alaspainettuna, ja liu'uta samaan<br />

aikaan sisäpehmustetta ylös tai alas, säätääksesi<br />

sitä ja olkahihnoja lapsesi kokoon sopivaksi.<br />

Vapauta sitten säädin uudelleen. Säädin on<br />

lukkiutunut paikalleen, kun metallivarret<br />

napsahtavat kummallakin puolella oleviin<br />

aukkoihin.<br />

HUOMIO<br />

Tarkista aina kun säädät istuinta, että säädin<br />

lukkiutuu uudelleen paikalleen. Tehdäksesi<br />

tämän, yritä liikuttaa säädintä varovaisesti<br />

ylös tai alas, painamatta sitä sisään.<br />

Voi olla tarpeen säätää sisäpehmustetta vielä lisää,<br />

lapsesi koon mukaisesti. Saadaksesi lisätietoa<br />

tästä, katso osa 5 – Lapsen kiinnittäminen (Vaihe<br />

1 – Sisäpehmusteen ja hihnan säätäminen ja<br />

kiinnittäminen).<br />

Hihnojen löysääminen ja soljen<br />

avaaminen<br />

Löysää hihnat ja avaa solki ennen lapsesi<br />

asettamista Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin tai ennen<br />

lapsesi poistamista siitä. Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIssä<br />

on keskivipu, jota käytetään hihnojen<br />

löysäämiseen.<br />

Vaihe 1<br />

Vapauta hihnat<br />

[MIDI_018] Löysätäksesi hihnat, vedä vipu ylös ja<br />

pidä se tässä asennossa.<br />

Vaihe 2<br />

Löysää hihnat<br />

Vedä samaan aikaan olkahihnoja varovaisesti<br />

eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista.<br />

Vaihe 3<br />

Avaa solki<br />

[MIDI_019] Avataksesi soljen, paina siinä olevaa<br />

punaista painiketta ja poista kielet.<br />

Kaksi kieltä pysyvät yhdessä magneettisesti, ja ne<br />

voidaan erottaa helposti vetämällä ne erilleen.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI 17


<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

TUKIJALAN SÄÄTÄMINEN<br />

Vaihe 1<br />

Taita tukijalka auki<br />

[MIDI_020] Ota kiinni ISOFIX BASEn pohjassa<br />

olevasta tukijalasta. Vedä se ulos<br />

kuljetusasennosta, ja heilauta sitä ulospäin niin<br />

pitkälle kuin se menee. Kun se on täysin ulkona,<br />

jousi lukitsee tukijalan paikalleen.<br />

Vaihe 2<br />

Avaa tukijalan lukitus ja säädä sitä<br />

[MIDI_021] Paina korkeudensäätömekanismin<br />

painike niin pitkälle sisään kuin mahdollista, ja<br />

liu'uta tukijalkaa ylös tai alas. Kun haluttu asento<br />

on saavutettu, vapauta painike ja tarkista, että<br />

tukijalka on lukkiutunut paikalleen. Tämän ilmaisee<br />

napsahdus sekä vihreä merkki painikkeen<br />

yläosassa.<br />

VAROITUS!<br />

Jos tukijalkaa ei ole säädetty oikealle<br />

korkeudelle, se muodostaa lapselle tai muille<br />

matkustajille vakavien vammojen riskin<br />

onnettomuuden sattuessa.<br />

Vaihe 3<br />

Taita tukijalka sisään ja lukitse se<br />

[MIDI_022] Voidaksesi taittaa tukijalan sisään,<br />

sinun tulee ensiksi asettaa se toiselle<br />

korkeusasetukselle ylhäältä päin katsottuna. Paina<br />

tukijalkaa alaspäin niin pitkälle kuin mahdollista,<br />

jousen vetoa vasten. Heilauta sitä sitten laitteen<br />

pohjaa kohden. Kiinnittääksesi sen paikalleen,<br />

sinun tulee painaa tukijalka kuljetusasentoon. Jos<br />

kuulet napsahduksen, se on tiukasti paikallaan.<br />

ISOFIX-LIITTIMIEN SÄÄTÄMINEN<br />

ISOFIX BASEssa olevat kaksi ISOFIX-liitintä tulee<br />

säätää auton ISOFIX-pisteiden asennon<br />

mukaisesti. Kukin liitin voidaan asettaa itsenäisesti<br />

yhdelle kuudesta eri korkeudesta, eri asetusten<br />

ollessa merkittynä numeroilla 1–5 niiden päällä.<br />

Asetus kuusi saavutetaan, kun liittimet ovat täysin<br />

ulkona, ja tämän osoittaa numeron puuttuminen.<br />

Vaihe 1<br />

Avaa ISOFIXin pituudensäätimen<br />

lukitus<br />

[MIDI_023] Paina ISOFIXin pituudensäätimen vasenta<br />

painiketta sisään niin pitkälle kuin<br />

mahdollista, ja pidä se paikallaan. Säädin sijaitsee<br />

ISOFIX BASEn sisäsivulla.<br />

Vaihe 2<br />

Säädä ISOFIX-liitintä<br />

Vedä samaan aikaan vasen ISOFIX-liitin, joka<br />

sijaitsee ISOFIX BASEn ulkopuolella, vaadittuun<br />

asentoon.<br />

Vaihe 3<br />

Lukitse ISOFIXin pituudensäädin<br />

Vapauta painike ja liitin ja tarkista, että se on lukkiutunut<br />

paikalleen. Tämän ilmaisee napsahdus sekä<br />

vihreä merkki painikkeen yläosassa.<br />

! Huomaa: Kaksi ISOFIX-liitintä tulee säätää<br />

itsenäisesti. Toista vaiheet 1–3 oikeanpuoleiselle<br />

liittimelle.<br />

VAROITUS!<br />

[MIDI_024] Kiinnittäessäsi ISOFIX BASEn<br />

autoon, varmista, että molemmat ISOFIXliittimet<br />

on asetettu samaan asentoon.<br />

Tehdäksesi tämän, tarkista, että liitinten<br />

yläosassa olevat numerot vastaavat toisiaan<br />

(tai että molemmat ovat tyhjiä). Tämän<br />

huomautuksen noudattamatta jättäminen<br />

voi vakavasti vaarantaa lapsesi ja muiden<br />

matkustajien turvallisuuden onnettomuuden<br />

sattuessa.<br />

Vaihe 4<br />

Avaa ISOFIX-liitinten lukitus<br />

[MIDI_025] Avaa vasemman ja oikean ISOFIX-liittimen<br />

lukitus ottamalla kiinni kummankin<br />

vapauttimesta ja vetämällä niitä alaspäin tukijalkaa<br />

kohden. Liitinten lukitus on avattu oikein, jos näet<br />

punaisen merkin kummankin vapauttimen päällä.<br />

Jos näet vihreät merkit, liittimet ovat edelleen<br />

lukittuina paikalleen.<br />

18 Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI


TAKALIITÄNTÄKOUKKUJEN VAPAUTTAMINEN<br />

[MIDI_026] Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI on kiinnitetty<br />

ISOFIX BASEen liitäntäkoukuilla edessä ja takana.<br />

Vapauttaaksesi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn ISOFIX<br />

BASEsta, sinun tarvitsee vain vapauttaa<br />

takakoukut. Takakoukkujen lukitus avautuu<br />

yhdessä, joten sinun tarvitsee painaa vain yksi<br />

vapautin alas liitäntävarsien ulkopuolelta.<br />

Koukkujen lukitus on avattu oikein, jos näet<br />

punaisen merkin kummankin vapauttimen päällä.<br />

Jos näet vihreät merkit, koukut ovat edelleen<br />

lukittuina paikalleen.<br />

4. KÄYTTÖ AUTOSSA<br />

VAROITUS!<br />

[MIDI_009] Älä koskaan käytä <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEa yksinään tai kiinnittämättä sitä<br />

kunnolla Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin. Tämän<br />

huomautuksen noudattamatta jättäminen voi<br />

vakavasti vaarantaa lapsesi turvallisuuden,<br />

sekä muiden matkustajien turvallisuuden.<br />

! Huomaa: <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn ja Lexus<br />

tai <strong>Toyota</strong> MIDIn pitkäaikainen käyttö voi johtaa<br />

autonistuimen kulumiseen.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn kiinnittäminen<br />

Vaihe 1 Taita tukijalka auki<br />

Taita tukijalka auki osassa 3 – Perusohjeet<br />

(Tukijalan säätäminen) kuvatulla tavalla ja<br />

varmista, että se on lukkiutunut kunnolla<br />

paikalleen.<br />

! Huomaa: Tarkista, että tukijalka on<br />

lukkiutunut paikalleen ravistamalla sitä kevyesti<br />

kädelläsi.<br />

Vaihe 2<br />

Asetus autonistuimelle<br />

[MIDI_027] Aseta <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

autonistuimelle.<br />

Varmista, että:<br />

• ISOFIX-liittimet osoittavat autonistuimen<br />

takaosaan päin.<br />

• Tukijalka osoittaa auton lattiaan päin.<br />

Vaihe 3<br />

Vedä ISOFIX-liittimet ulos<br />

[MIDI_023] Paina kunkin liitäntävarren sisäpuolella<br />

oleva painike sisään niin pitkälle kuin mahdollista<br />

ja vedä liittimet kokonaan ulos. Noudata osassa 3<br />

– Perusohjeet (ISOFIX-liitinten säätäminen) olevia<br />

ohjeita.<br />

! Huomaa: Liittimet ovat kokonaan ulkona,<br />

kun niiden päällä ei näy numeroa.<br />

Vaihe 4<br />

Kytke ISOFIX-järjestelmä<br />

[MIDI_028] Kohdista <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn<br />

avoimet ISOFIX-liittimet auton ISOFIX-pisteitä<br />

kohden. Liu'uta liittimiä auton ISOFIX-pisteisiin,<br />

kunnes kukin napsahtaa paikalleen, ja vihreät<br />

merkit näkyvät vapauttimissa.<br />

! Huomaa: [MIDI_029] Jos auton ISOFIXpisteisiin<br />

on vaikea päästä käsiksi, käytä<br />

toimitettua syötintä ohjataksesi ne ulos. Tämä<br />

tekee kytkennän paljon helpommaksi ja suojaa<br />

istuinpäällystettä.<br />

VAROITUS!<br />

Varmista, että molemmat ISOFIX-liittimet on<br />

kiinnitetty kunnolla auton ISOFIX-pisteisiin.<br />

Tämän huomautuksen noudattamatta<br />

jättäminen voi vakavasti vaarantaa lapsesi<br />

turvallisuuden, sekä muiden matkustajien<br />

turvallisuuden. Voit tarkistaa, että liittimet<br />

ovat kunnolla kiinnitettyjä ISOFIX-pisteisiin<br />

ravistamalla <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEa kevyesti.<br />

Vaihe 5<br />

Kiinnitä laite autonistuimen takaosaa<br />

vasten<br />

[MIDI_030] Paina kahta painiketta säätääksesi<br />

ISOFIX-liitinten pituutta, ja säädä niitä autosi<br />

omistajan oppaassa kuvatulla tavalla.<br />

Jos selkänojasi on säädettävä, säädä se autosi<br />

omistajan oppaan suosittelemalla tavalla.<br />

Mikäli autosi omistajan oppaassa ei ole mitään<br />

tiettyä asennussuositusta, paina ISOFIX BASEa,<br />

kunnes se nojaa suoraan selkänojaa vasten.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI 19


VAROITUS!<br />

[MIDI_031] Varmista kiinnittäessäsi <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEn autonistuimeen, että<br />

molemmat ISOFIX-liittimet on asetettu<br />

oikein ja samaan asentoon. Tarkista tämä<br />

ravistamalla <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEa kevyesti<br />

ja tarkista, että liitinten päällä olevat numerot<br />

vastaavat toisiaan (tai että molemmat ovat<br />

tyhjiä). Tämän huomautuksen noudattamatta<br />

jättäminen voi vakavasti vaarantaa lapsesi<br />

turvallisuuden.<br />

Vaihe 6<br />

Säädä tukijalka<br />

[MIDI_032] Aseta tukijalan korkeus autosi<br />

omistajan oppaan suosittelemalla tavalla,<br />

noudattaen osan 3 – Perusohjeet (Tukijalan<br />

säätäminen) ohjeita.<br />

Mikäli autosi omistajan oppaassa ei ole mitään<br />

tiettyä asennussuositusta, säädä se siten, että<br />

jalusta on auton lattialla ja istuinpehmusteen ja<br />

ISOFIX BASEn välinen tila on minimoitu.<br />

VAROITUS!<br />

Varmista, että tukijalka on lukittuna paikalleen<br />

– painikkeen päällä olevan vihreän merkin<br />

tulee näkyä – ja että se on tasaisesti lattiaa<br />

vasten. Tämän huomautuksen noudattamatta<br />

jättäminen voi vakavasti vaarantaa lapsesi<br />

turvallisuuden, sekä muiden matkustajien<br />

turvallisuuden.<br />

! Huomaa: Tarkista, että tukijalka on lukittuna<br />

paikalleen painamalla ja vetämällä sitä kevyesti.<br />

! Huomaa: Jos huomaat, että <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEa voidaan edelleen liikuttaa autonistuimella,<br />

toista kaikki osassa 4 – Käyttö autossa (<strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEn kiinnittäminen) kuvatut vaiheet,<br />

kunnes laite on tiukasti kiinni autonistuimessa.<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn kiinnittäminen<br />

kasvot taaksepäin -asentoon [MIDI_033]<br />

Vaihe 1 Tarkasta <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

VAROITUS!<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI tulee kiinnittää<br />

ainoastaan <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn kautta.<br />

Varmista näin ollen, että <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE on tiukasti ja oikein kiinnitettynä<br />

autonistuimeen. Jos huomaat, että <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEa voidaan edelleen liikuttaa,<br />

toista kaikki osassa 4 – Käyttö autossa<br />

(<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn kiinnittäminen)<br />

kuvatut vaiheet.<br />

VAROITUS!<br />

[Airbag Warning] ÄLÄ KOSKAAN asenna<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä kasvot taaksepäin<br />

-asentoon etuistuimelle, kun turvatyyny on<br />

aktivoituna. Tämä muodostaa VAKAVAN<br />

VAMMAN TAI KUOLEMAN RISKIN, ja se on<br />

tämän vuoksi KIELLETTY LAILLA. Autosta<br />

riippuen, voit ehkä deaktivoida turvatyynyn<br />

itse, tai voit joutua ottamaan yhteyttä paikalliseen<br />

jälleenmyyjääsi/korjaamoosi apua<br />

saadaksesi.<br />

Vaihe 2<br />

Lukitse istuin <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEen<br />

[MIDI_034] Käännä Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

matkustussuuntaa vasten, ja aseta se <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEn keskiosan päälle. Paina Lexus tai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDIn jalkatilassa olevat kaksi liitäntäpulttia<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn takaliitäntäkoukkuihin.<br />

Käytä oppaina istuimen ulkopuolella ja <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEn takakytkentävarsissa olevia nuolia.<br />

Pultit ovat kunnolla lukkiutuneet<br />

takaliitäntäkoukkuihin, kun kukin napsahtaa<br />

paikalleen, ja näet vihreän merkin kunkin koukun<br />

vapautuselementin päällä.<br />

[MIDI_035] Kiinnittääksesi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn<br />

istuinalueella olevan liitäntätangon <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEn etuliitäntäkoukkuihin, paina alaspäin Lexus<br />

tai <strong>Toyota</strong> MIDIn takaosan päältä, kunnes kuulet<br />

napsahduksen.<br />

! Huomaa: [MIDI_055] Kasvot taaksepäin<br />

-asennossa ei saa käyttää olkapehmusteita. Avaa<br />

olkahihnan suojus ja poista olkapehmusteet.<br />

20 Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI


VAROITUS!<br />

Älä käytä Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä, jos sitä ei<br />

ole kiinnitetty oikein <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEen.<br />

Se on lukkiutunut kunnolla paikalleen, kun<br />

näet vihreän merkin kunkin takakoukun<br />

vapauttimen päällä.<br />

! Huomaa: [MIDI_036] Tarkasta, että Lexus<br />

tai <strong>Toyota</strong> MIDI on oikein kiinnitettynä <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEen ravistamalla istuinta varovaisesti<br />

joka suuntaan. Jos istuin ei ole kunnolla kiinni<br />

laitteessa, toista vaihe 2 – Lukitse istuin <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEen, kunnes se on oikeassa<br />

asennossa.<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn kiinnittäminen<br />

kasvot eteenpäin -asentoon [MIDI_037]<br />

Vaihe 1 Tarkasta <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

VAROITUS!<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI tulee kiinnittää<br />

ainoastaan <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn kautta.<br />

Varmista näin ollen, että <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE on tiukasti ja oikein kiinnitettynä<br />

autonistuimeen. Jos huomaat, että <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEa voidaan edelleen liikuttaa,<br />

toista kaikki osassa 4 – Käyttö autossa<br />

(<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn kiinnittäminen)<br />

kuvatut vaiheet.<br />

Vaihe 2<br />

Lukitse istuin <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEen<br />

[MIDI_038] Käännä Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

matkustussuuntaan päin, ja aseta se <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASEn keskiosan päälle. Paina Lexus tai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDIn istuinalueella olevat kaksi<br />

liitäntäpulttia <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn<br />

takaliitäntäkoukkuihin. Käytä oppaina istuimen<br />

ulkopuolella ja <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn<br />

takakytkentävarsissa olevia nuolia. Pultit ovat<br />

kunnolla lukkiutuneet takaliitäntäkoukkuihin, kun<br />

kukin napsahtaa paikalleen, ja näet vihreän merkin<br />

kunkin koukun vapautuselementin päällä.<br />

[MIDI_039] Kiinnittääksesi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn<br />

jalkatilassa olevan liitäntätangon <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEn etuliitäntäkoukkuihin, paina alaspäin Lexus<br />

tai <strong>Toyota</strong> MIDIn istuinosan päältä, kunnes kuulet<br />

napsahduksen.<br />

! Huomaa: [MIDI_056] Kasvot eteenpäin<br />

-asennossa tulee käyttää olkapehmusteita. Avaa<br />

olkahihnan suojus ja lisää olkapehmusteet.<br />

VAROITUS!<br />

Älä käytä Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä, jos sitä<br />

ei ole kiinnitetty oikein ISOFIX BASEen.<br />

Se on lukkiutunut kunnolla paikalleen, kun<br />

näet vihreän merkin kunkin takakoukun<br />

vapauttimen päällä.<br />

! Huomaa: [MIDI_036] Tarkasta, että<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI on oikein kiinnitettynä<br />

ISOFIX BASEen ravistamalla istuinta varovaisesti<br />

joka suuntaan. Jos istuin ei ole kunnolla kiinni<br />

laitteessa, toista vaihe 2 – Lukitse istuin ISOFIX<br />

BASEen, kunnes se on oikeassa asennossa.<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn poistaminen<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEsta<br />

Vaihe 1 Vapauta takaliitäntäkoukut<br />

[MIDI_040] Takakoukkujen lukitus avautuu yhdessä,<br />

joten sinun tarvitsee painaa vain yksi vapautin<br />

alas <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn takaliitäntävarsista.<br />

Kallista samaan aikaan Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIä<br />

eteenpäin (matkustussuuntaan), jotta istuimen<br />

liitäntäpultit irtoavat laitteen takaliitäntäkoukuista.<br />

Vaihe 2<br />

Vapauta istuin etuliitäntäkoukuista ja<br />

poista se<br />

Vapauta Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn liitäntätanko<br />

laitteen etukoukuista liu'uttamalla Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDIä taaksepäin, matkustussuuntaa vasten. Nyt<br />

istuimen nostaminen laitteesta, ja sen poistaminen<br />

autostasi pitäisi olla mahdollista.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASEn poistaminen<br />

Vaihe 1<br />

Avaa ISOFIX-liitinten lukitus<br />

[MIDI_025] Irrota ISOFIX BASEn liittimet auton<br />

ISOFIX-pisteistä liikuttamalla kunkin liittimen<br />

vapautinta eteenpäin (matkustussuuntaan).<br />

Komponentit on irrotettu, jos kunkin liittimen päällä<br />

näkyy punainen merkki.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI 21


Vaihe 2<br />

Vedä ISOFIX-liittimet sisään<br />

Paina ISOFIXin pituudensäätimen vasenta<br />

painiketta niin pitkälle kuin mahdollista. Painike<br />

sijaitsee laitteen sisäsivulla. Työnnä samaan<br />

aikaan vasen liitin takaisin <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASEen.<br />

Kaksi ISOFIX-liitintä tulee säätää itsenäisesti.<br />

Toista vaihe 2 oikeanpuoleiselle liittimelle.<br />

! Huomaa: Liittimet ovat kokonaan sisällä,<br />

kun niiden päällä näkyy pelkkiä numeroita.<br />

Vaihe 3<br />

Taita tukijalka sisään ja poista se<br />

Taita tukijalka sisään osassa 3 – Perusohjeet<br />

(Tukijalan säätäminen) kuvatulla tavalla. Nyt<br />

laitteen poistaminen autosta pitäisi olla<br />

mahdollista.<br />

5. LAPSEN KIINNITTÄMINEN<br />

! Huomaa: Turvallisuussyistä johtuen<br />

lasten tulisi aina mennä sisään ja ulos autosta<br />

matkustajan puolelta, tai suoraan jalkakäytävälle.<br />

Vaihe 1<br />

Säädä ja kiinnitä sisäpehmuste ja<br />

hihnat<br />

[MIDI_018 + MIDI_019] Ennen lapsesi asettamista<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin, löysää ja avaa hihnat<br />

osassa 3 – Perusohjeet (Hihnojen löysääminen ja<br />

soljen avaaminen) kuvatulla tavalla ja siirrä ne<br />

pois tieltä.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Kun lapsesi istuu<br />

istuimessa, aseta olkahihnat olkapäille ja<br />

lantioturvavyö lapsesi syliin, varoen vääntämästä<br />

tai sotkemasta hihnoja.<br />

HUOMIO<br />

[MIDI_041] Tarkasta, että sisäpehmuste ja<br />

olkahihnan liitäntä ovat oikein sijoitettuina.<br />

Sisäpehmusteen siivet sekä AIRPADIT<br />

suojaavat päätä, ja niiden tulee sen vuoksi<br />

sijaita lapsesi pään takana ja olkapäiden<br />

yläpuolella.<br />

! Huomaa: Olkahihnan liitännät ovat oikein<br />

sijoitettuna Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIin:<br />

[MIDI_042] Kasvot taaksepäin -asennossa, jos ne<br />

ovat hieman lapsesi olkapäiden alapuolella. Jos<br />

näin ei ole, siirrä säädettävää sisäpehmustetta<br />

ylös tai alas sopivalla tavalla.<br />

[MIDI_055] Avaa olkahihnan suojus ja poista<br />

olkapehmusteet.<br />

<br />

[MIDI_043] Kasvot eteenpäin -asennossa, jos ne<br />

ovat hieman lapsesi olkapäiden yläpuolella.<br />

Jos näin ei ole, siirrä säädettävää sisäpehmustetta<br />

ylös tai alas sopivalla tavalla.<br />

[MIDI_056] Avaa olkahihnan suojus ja lisää<br />

olkapehmusteet.<br />

Vaihe 2<br />

Sulje turvavyön solki<br />

[MIDI_044 a + b] Kiinnittääksesi Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDIn hihnat, kiinnitä kaksi magneettista turvavyön<br />

kieltä jälleen yhteen.<br />

Työnnä kielet tiukasti solkeen, kunnes kuulet niiden<br />

napsahtavan paikalleen.<br />

VAROITUS!<br />

Varmista aina ennen jokaista matkaa, että<br />

kielet ja solki ovat lukittuina yhteen. Voit<br />

tarkastaa tämän vetämällä kieliä ylöspäin,<br />

painamatta soljen punaista painiketta.<br />

Vaihe 3<br />

Säädä lantioturvavyötä<br />

VAROITUS!<br />

Aseta lantioturvavyö niin alas kuin<br />

mahdollista, jotta lapsesi sylialue on<br />

suojattuna. Jos lantioturvavyö kulkee lapsesi<br />

vatsan poikki, onnettomuuden sattuessa on<br />

sisäisten vammojen riski.<br />

Varmista, että soljen takana oleva tyyny ei ole<br />

liukunut pois paikaltaan, jolloin se ei enää suojaa<br />

lastasi soljen muovikomponenteilta.<br />

22 Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI


Vaihe 4<br />

Kiristä hihnat<br />

[MIDI_045 a + b] Kiristääksesi hihnat, vedä<br />

keskivetohihnan päätä eteenpäin (ei ylös tai alas).<br />

HUOMIO<br />

Varmista, että turvavyön jännite on oikea<br />

asettamalla sormesi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn<br />

olkahihnojen ja lantioturvavyön alle niiden<br />

kiristämisen jälkeen.<br />

Vaihe 5<br />

Tarkasta sivutörmäyspehmusteet<br />

VAROITUS!<br />

[MIDI_041] Varmista aina, että AIRPADIT ovat<br />

oikein sijoitettuina säädettävän sisäpehmusteen<br />

sisätaskuihin. Tämän huomautuksen<br />

noudattamatta jättäminen voi vakavasti vaarantaa<br />

lapsesi turvallisuuden onnettomuuden<br />

sattuessa.<br />

Vaihe 6<br />

Tarkasta istuimen koko<br />

VAROITUS!<br />

[MIDI_008] Tarkista ennen jokaista käyttökertaa,<br />

että Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn sivutyynyt<br />

peittävät täysin lapsen pään ylös asti. Jos pää<br />

ei ole täysin suojattu, lapsesi on suuremmassa<br />

vaarassa onnettomuuden sattuessa. Kun<br />

lapsesi on liian pitkä Lexus tai <strong>Toyota</strong><br />

MIDIin, suosittelemme vaihtamaan seuraavaan<br />

istuinkokoon.<br />

Tarkastuslista – lapsen kiinnittäminen:<br />

Varmista, että:<br />

• sisäpehmusteen ja olkahihnojen korkeus on<br />

säädetty lapsellesi sopivaksi (näissä ohjeissa<br />

kuvatulla tavalla).<br />

• lantioturvavyö ei kulje lapsesi vatsan yli.<br />

• solki ja kielet ovat oikein kiinnitettyjä.<br />

• hihnat ovat tiiviisti lapsesi ympärillä eivätkä<br />

ole vääntyneet.<br />

• Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn sivutyynyt peittävät<br />

täysin lapsesi pään ylös asti.<br />

• AIRPADIT ovat aina oikein sijoitettuina<br />

säädettävän sisäpehmusteen sisätaskuihin.<br />

Lapsen poistaminen<br />

[MIDI_046 a - d] Ennen kuin nostat lapsesi pois<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIstä, sinun tulee löysätä<br />

hihnat ja avata solki. Tehdäksesi tämän, noudata<br />

osassa 3 – Perusohjeet (Hihnojen löysääminen ja<br />

soljen avaaminen) olevia ohjeita. Voit sitten nostaa<br />

lapsesi pois Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIstä.<br />

6. HOITO JA HUOLTO<br />

Suojusten poistaminen<br />

Vaihe 1<br />

Poista olkahihnat<br />

[MIDI_047] Poistaaksesi suojukset, sinun tulee<br />

ensiksi irrottaa olkahihnat vetohihnan<br />

vyöliitäntäosasta, Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn pohjasta.<br />

[MIDI_048] Vedä sitten olkahihnat kokonaan ulos<br />

sisäpehmusteesta ja olkapehmusteista.<br />

! Huomaa:Et voi vetää olkahihnoja ulos<br />

sisä-pehmusteesta vetämällä ainoastaan<br />

olkapehmusteita.<br />

Vaihe 2<br />

Avaa turvavyön solki<br />

[MIDI_049] Avaa solki, vedä kielet ulos ja aseta<br />

olkahihnat pois tieltä.<br />

Vaihe 3<br />

Poista sisäpehmuste<br />

[MIDI_050] Poista sisäpehmuste takalevystä<br />

asettamalla se ensiksi korkeimpaan asentoonsa.<br />

Vedä sitten pehmusteen takana oleva alapussi<br />

alas ja pois takalevystä. Vedä tämän jälkeen<br />

sisäpehmuste ylös ja pois takalevystä.<br />

Vaihe 4<br />

Poista sivutörmäyspehmusteet<br />

(AIRPADIT)<br />

VAROITUS!<br />

Säädettävän sisäpehmusteen AIRPADIT eivät<br />

ole pestäviä, ja ne tulee poistaa säädettävästä<br />

sisäpehmusteesta ennen pesua.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI 23


[MIDI_051] Tehdäksesi tämän, aseta<br />

sisäpehmuste alas, etupuoli tasaiselle pinnalle.<br />

Pääset sitten käsiksi takaosaan suojuksen aukon<br />

kautta. Poista AIRPADIT pehmusteen sivusiivistä<br />

kuvassa näytetyllä tavalla.<br />

Vaihe 5<br />

Poista suojus<br />

Poistettuasi sisäpehmusteen, palauta takalevy<br />

alimpaan asentoonsa. Taita suojuksen reunojen<br />

ympärillä olevat muovielementit auki. Pujota nyt<br />

hihnat ja solki ulos suojuksesta, ja vedä koko<br />

suojus pois istuimesta.<br />

Suojusten uudelleenkiinnittäminen<br />

Kiinnittääksesi kaikki Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn<br />

suojukset takaisin paikalleen, noudata kohdassa<br />

”Suojusten poistaminen” kuvattuja ohjeita<br />

päinvastaisessa järjestyksessä.<br />

VAROITUS!<br />

[MIDI_052] Pujotettuasi olkahihnat takaisin<br />

takalevyyn varmista, että ne kulkevat kahden<br />

metallipultin päältä.<br />

[MIDI_053] Tarkasta samalla, että hihnat eivät<br />

ole vääntyneet tai solmussa keskivetohihnan<br />

vyöliitäntäosassa Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn<br />

pohjassa.<br />

VAROITUS!<br />

[MIDI_054] Varmista aina, että AIRPADIT ovat<br />

oikein sijoitettuina säädettävän sisäpehmusteen<br />

sisätaskuihin ja että hihnajärjestelmä on<br />

täysin toimintakykyinen ja oikein asennettu.<br />

Tarkasta, että Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI ei ole<br />

vahingoittunut. Mikäli sinulla on kysyttävää<br />

tästä asiasta, ota yhteyttä Lexus- tai<br />

<strong>Toyota</strong>-jälleenmyyjään. Tämän huomautuksen<br />

noudattamatta jättäminen voi vakavasti vaarantaa<br />

lapsesi turvallisuuden onnettomuuden sattuessa.<br />

! Huomaa: Tarkasta aina suojusten tarroissa<br />

olevat hoito-ohjeet nähdäksesi ovatko ne<br />

konepestäviä. Näiden ohjeiden tulee olla etusijalla<br />

muihin ohjeisiin nähden.<br />

VAROITUS!<br />

Säädettävän sisäpehmusteen AIRPADIT eivät<br />

ole pestäviä, ja ne tulee poistaa pehmusteesta<br />

ennen pesua.<br />

VAROITUS!<br />

Varmista aina jokaisen pesun jälkeen,<br />

että AIRPADIT ovat oikein sijoitettuina<br />

säädettävän sisäpehmusteen sisätaskuihin.<br />

Tämän huomautuksen noudattamatta<br />

jättäminen voi vakavasti vaarantaa lapsesi<br />

turvallisuuden onnettomuuden sattuessa.<br />

Muovikomponentit voidaan puhdistaa vedellä tai<br />

miedolla saippualiuoksella. Välttääksesi homeen<br />

kerääntymisen, varastoi Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

hyvin ilmastoituun, kuivaan paikkaan.<br />

7. HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT<br />

TIEDOT<br />

Noudata paikallisia säännöksiä hävittäessäsi Lexus<br />

tai <strong>Toyota</strong> MIDIn pakkauksen ja itse istuimen,<br />

noudattaen kaikkia pakkauksessa ja<br />

istuinkomponenteissa ilmoitettuja materiaaleja<br />

koskevia tietoja.<br />

Puhdistus ja hoito<br />

Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDIn suojukset (säädettävä<br />

sisäpehmuste ja istuinpäällyste) ovat irrotettavissa<br />

ja pestävissä.<br />

[MIDI_055] Lasten autonistuimesi olkahihnat ovat<br />

irrotettavissa ja pestävissä käsin.<br />

Olkapehmusteet voidaan puhdistaa pelkällä<br />

vedellä.<br />

24 Lexus tai <strong>Toyota</strong> MIDI


INNEHÅLL<br />

1. ÖVERSIKT AV DELAR<br />

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER<br />

DIN Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

3. GRUNDLÄGGANDE INSTRUKTIONER<br />

4. ANVÄNDNING I FORDONET<br />

5. ATT SPÄNNA FAST DITT BARN<br />

6. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL<br />

7. INFORMATION OM BORTSKAFFANDE<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

Definitioner<br />

Viktiga punkter i dessa anvisningar är markerade<br />

enligt följande:<br />

VARNING!<br />

Anger när felaktig användning kan leda till dödsfall<br />

eller allvarliga personskador.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Anger när felaktig användning kan leda till<br />

personskador.<br />

! Obs:<br />

Belyser praktiska tips om hur du använder Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Läs instruktionerna noga innan du använder<br />

din Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI. Förvara<br />

handboken på ett säkert ställe (t.ex. i det<br />

speciella facket på baksidan av <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE) så att du alltid har den till<br />

hands. Följ också anvisningarna från din<br />

fordonstillverkare och kör alltid försiktigt.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Kom ihåg att i händelsen av en olycka, kan<br />

Lexus och <strong>Toyota</strong> MIDI-bilbarnsätet inte alltid<br />

skydda ditt barn från skada.<br />

ET<br />

<br />

<br />

Indikerar tillåten användning.<br />

Indikerar otillåten användning.<br />

Den köpta produkten kan delvis skilja sig från beskrivningen i dessa anvisningar. För den senaste versionen<br />

av handboken, gå till webbplatsen http://www.toyota-tech.eu eller http://www.lexus-tech.eu.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 25


1. ÖVERSIKT AV DELAR<br />

[fig. MIDI_001]<br />

A. I – Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (vy framifrån<br />

och bakifrån)<br />

(1) Justerbar inre vaddering<br />

(2) Axelremmar med axelvaddar<br />

(3) Bälteslås med stoppning<br />

(4) Midjebälte med midjevaddering<br />

(5) Bältesupplösningsspak med dragrem i mitten<br />

(6) Hölje<br />

(7) Bältesanslutningspunkt<br />

(8) Reglage för att justera innervaddering<br />

B. II – Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (vy underifrån)<br />

(9) Anslutningsbult i fotområdet<br />

(10) Anslutningsstång i fotområdet<br />

(11) Anslutningsbult i sätesområdet<br />

(12) Anslutningsstång i sätesområdet<br />

C. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE (ISO-vy)<br />

(13) Stödben<br />

(14) Knapp för att justera stödben<br />

(15) ISOFIX-anslutningsdon<br />

(16) Släppreglage för ISOFIX-anslutningsdonen<br />

(17) Knapp för att justera ISOFIX-längd<br />

(18) Bakre anslutningsarmar med<br />

anslutningskrokar<br />

(19) Frisättningselement för bakre<br />

anslutningskrokar<br />

(20) Främre anslutningskrokar<br />

INNAN SÄTET ANVÄNDS FÖR FÖRSTA<br />

GÅNGEN<br />

Innan du använder Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI första<br />

gången, var god att se till att du har vart och ett<br />

av följande föremål:<br />

A. Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

B. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE,<br />

C. Instruktionshandböcker för Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI och <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE,<br />

D. Fordonslista för <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE,<br />

E. Matare.<br />

Om någon del saknas eller är skadad använd inte<br />

stolen. Kontakta din Lexus- eller <strong>Toyota</strong>återförsäljare.<br />

I HÄNDELSE AV EN NÖDSITUATION<br />

1. Tryck på frigöringsknappen på bältesspännet<br />

och ta bort remmen från barnet.<br />

2. Ta försiktigt bort ditt barn från Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

! Obs: Om remmen inte frigörs när knappen<br />

trycks in, skär genom den före du tar bort ditt barn<br />

från Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER<br />

FÖRE DU ANVÄNDER DIN<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

1. Lexus och<strong>Toyota</strong> MIDI, som använd<br />

tillsammans med <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, är<br />

eTT ISOFIXSYSTEM FÖR BARNSÄKERHET.<br />

Det är godkänt enligt förordning nr 44,<br />

ändringsserie 04 för allmänt bruk i fordon<br />

utrustade med ISOFIX fästsystem.<br />

2. Det kommer att passa fordon med positioner<br />

godkända som ISOFIX-lägen (enligt beskrivningen<br />

i bilens instruktionsbok) beroende på<br />

barnstolens och fästets kategori.<br />

3. Viktgrupperna och ISOFIX-storleksklasserna<br />

som denna enhet är avsedd för är: A, B, B1,<br />

C, D OCH E.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI har endast testats<br />

och godkänts enligt den europeiska standarden<br />

ECE R44/04 för säkerhetssystem för barn<br />

när den används tillsammans med <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE.<br />

! Obs: Att säkra Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI via<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE och fordonets ISOFIXpunkter<br />

klassas som en "semiuniversal"<br />

installation och är endast lämplig för vissa<br />

sittplatser i vissa fordon. Den medföljande<br />

fordonslistan ger en översikt över alla lämpliga<br />

fordon och sittplatser vid tidpunkten för tryckning.<br />

För en uppdaterad lista gå till webbplatsen<br />

http://www.toyota-tech.eu<br />

eller http://www.lexus-tech.eu.<br />

[MIDI_002] Vid nödfall såsom olyckor, håll dig lugn<br />

och försök att inte få panik. Ta ut ditt barn ur<br />

fordonet enligt följande:<br />

26 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


FÖRSIKTIGHET<br />

Observera att ECE R44/04-certifieringen<br />

upphör att gälla om ändringar görs i Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI eller <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE utan<br />

tillstånd från <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA.<br />

Certifieringsetiketten med en symbol (bokstaven E<br />

i en cirkel) och certifieringsnumret finns på utsidan<br />

av Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI och på undersidan<br />

av <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE [ECE].<br />

Lexus och<strong>Toyota</strong> MIDI uppfyller följande<br />

ISOFIX-storleksklasser:<br />

Lexus och <strong>Toyota</strong> MIDI klass 1<br />

Lexus och <strong>Toyota</strong> MIDI klass 0+<br />

VIKT<br />

2 till 13 kg<br />

ÅLDER<br />

ca. 0 till 15 månader<br />

RIKTNING<br />

Bakåtvänd<br />

ISOFIX-storleksklasser<br />

C, D, E<br />

VIKT<br />

9 till 18 kg<br />

ÅLDER ca. 9 månader till 3,5<br />

år<br />

RIKTNING<br />

Framåtvänd<br />

ISOFIX-storleksklasser<br />

A, B, B1<br />

! Obs: Åldrarna angivna här är endast avsedda<br />

som vägledning. Följ instruktionerna som ges<br />

i avsnitt 5 – Att spänna fast ditt barn (Steg 1 –<br />

Att justera läget på den inre vadderingen och<br />

axelremmen).<br />

VARNING!<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI måste alltid säkras<br />

via <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE och fordonets<br />

ISOFIX-punkter. Sätet har inte utformats för<br />

att användas med ett trepunktsbälte och bör<br />

inte fästas på detta sätt. Underlåtenhet att<br />

följa denna anvisning kan allvarligt riskera<br />

ditt barns säkerhet och andra passagerares<br />

säkerhet i händelsen av en olycka.<br />

! Obs: ISOFIX-punkterna som är monterade<br />

i fordonet är metallhållare placerade mellan<br />

basen och sätets ryggstöd. De kan vara täckta av<br />

klädseln eller plastskydd. Se bilens instruktionsbok<br />

för ytterligare information om var punkterna finns<br />

och hur de kan friläggas.<br />

VARNING!<br />

Barn som sitter i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MINI eller<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI måste alltid sättas<br />

fast via det integrerade remsystemet.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI får inte användas på<br />

det främre passagerarsätet i bakåtlåge med<br />

krockkudden aktiverad. Om passagerarsätets<br />

krockkudde har inaktiverats och fordonets<br />

tillverkare har godkänt sätet som lämpligt<br />

för användning med LExus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

i klass 0+ eller klass 1 kan du använda Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI i detta läge. När du använder<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI på detta sätt följ alltid<br />

fordonstillverkarens anvisningar om:<br />

• Att inaktivera passagerarsätets<br />

krockkudde.<br />

• Passagerarsätets lämplighet<br />

• Huruvida sätet är utrustat med ISOFIXpunkter.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI får inte distribueras eller<br />

användas i kommersiella ändamål i USA, Kanada<br />

eller Australien.<br />

CHECKLISTA – INSTALLATION I FORDONET<br />

[MIDI_003]<br />

Fordonssäte<br />

Märkt av fordonstillverkaren som lämplig<br />

för denna typ av Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

Inte märkt av fordonstillverkaren som lämplig<br />

för denna klass av Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

Fordonssätets riktning<br />

Framåt<br />

Bakåt<br />

På snedden<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 27


Fordonssäkerhetssystem för att sätta fast<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

ISOFIX-system<br />

Trepunktssäkerhetsbälte<br />

Tvåpunktssäkerhetsbälte<br />

Bilbarnsstolens riktning<br />

Mot färdriktningen<br />

I färdriktningen<br />

VARNINGSANMÄRKNINGAR:<br />

[MIDI_004] Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt<br />

i fordonet.<br />

[MIDI_005] Sätt alltid ditt barn i Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI innan du börjar köra - aldrig under<br />

färd. Ta aldrig bort barnet från bilbarnstolen medan<br />

fordonet är i rörelse.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Kontrollera att<br />

säkerhetsremmarna inte har vridits och att de<br />

ligger tätt mot barnets axlar och famn när barnet<br />

spänns fast i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

Dra midjebältet så långt ner som möjligt så att ditt<br />

barns famn är skyddad. Om höftbältet ligger tvärs<br />

över barnets mage finns det risk för inre skador<br />

i händelsen av en olycka.<br />

[MIDI_008] Kontrollera att toppen av barnets<br />

huvud är lägre än nackstödets övre kant.<br />

Om nackstödet är för lågt föreligger en större risk<br />

för skador i händelse av en olycka. Så snart som<br />

toppen av barnets huvud når upp till eller<br />

överstiger kanten av bilbarnstolen, där den inre<br />

vadderingen når sin högsta punkt bör du byta till<br />

Lexus junior eller <strong>Toyota</strong> MIDI (bilbarnstol i klass<br />

2 och 3).<br />

[MIDI_041] Se alltid till att AIRPADS är korrekt<br />

placerade i de inre fickorna på den justerbara inre<br />

vadderingen. Underlåtenhet att följa denna<br />

anvisning kan allvarligt riskera ditt barns säkerhet i<br />

händelse av en olycka.<br />

[MIDI_009] Spänn fast Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

på plats när den är i fordonet oavsett om ett barn<br />

använder bilbarnstolen eller inte. Detta förhindrar<br />

bilbarnstolen från att flyga framåt i händelse av<br />

en olycka eller vid kraftig inbromsning.<br />

[MIDI_010] Var noga med att inte skada fordonets<br />

säkerhetsbälten eller remmarna på Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI med knivar eller andra vassa föremål.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI kan inte skydda barn från<br />

skador på ett riktigt sätt om remmarna har skurits<br />

av eller skadats på något sätt.<br />

[MIDI_011] Att använda Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

på något annat sätt än vad som beskrivs i dessa<br />

instruktioner kan orsaka allvarliga skador. Ta inte<br />

bort några komponenter eller ersätt inte dem med<br />

delar som inte har godkänts av <strong>Toyota</strong> Motor<br />

Europe NV/SA.<br />

[MIDI_012] Ersätt Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI med<br />

ett nytt säte efter en olycka. Olyckor kan orsaka<br />

skador på sätet som kanske inte är synliga för<br />

blotta ögat. Underlåtenhet att följa detta<br />

meddelande kan allvarligt riskera ditt barns<br />

säkerhet i händelse av en olycka.<br />

[MIDI_013] Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI kan värmas<br />

upp när den placeras i direkt solljus. För att<br />

förhindra brännskador se till att en vuxen<br />

kontrollerar alla plast- och metalldelar på sätet<br />

före användning.<br />

[MIDI_014] Placera Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI så<br />

att alla fasta delar (plastdelar o.s.v.) inte fastnar i<br />

fordonets dörrar under normal användning<br />

av fordonet.<br />

[MIDI_015] Lämna inte några vassa, spetsiga eller<br />

tunga föremål runt fordonet. Vid en olycka kan<br />

dessa föremål flyga runt i kupén och skada barn<br />

eller andra passagerare. Bagage och andra<br />

potentiellt farliga föremål bör också säkras på<br />

plats.<br />

Spänn alltid fast barnet med Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI remmarna också om du inte använder<br />

bilbarnstolen i bilen (t.ex. om du bär runt ditt<br />

barn i den elelr ställer ner sätet någonstans).<br />

Lämna aldrig Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (vare sig<br />

under uppsikt eller ej) på en upphöjd, lutande<br />

eller ojämn yta såsom ett bord eller ett skötbord,<br />

trappsteg eller en ramp.<br />

[MIDI_016] Använd endast Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI med originalhöljen, AIRPADS och<br />

sidokrockkuddar. Dessa är viktiga<br />

säkerhetskomponenter och har utvecklats speciellt<br />

för att användas i sätet.<br />

! Obs: Låt inte ditt barn sitta i Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI för länge. Vi rekommenderar en<br />

gräns på en till två timmar. Det är mycket viktigt<br />

för muskelutvecklingen att barn regelbundet<br />

byter ställning. Därför bör du också ta bort ditt barn<br />

ur Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI när du tar raster.<br />

28 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


! Obs: Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI bör inte användas<br />

i mer än sex år efter köp. Plast försämras<br />

generellt med tiden speciellt när den utsätts för<br />

direkt solljus. Denna försämring är inte alltid synlig<br />

för blotta ögat och kan äventyra sätets prestanda.<br />

Om du har några andra frågor om användningen<br />

av denna produkt kontakta din Lexus- eller<br />

<strong>Toyota</strong>-återförsäljare.<br />

3. GRUNDLÄGGANDE<br />

INSTRUKTIONER<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Placera alltid Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

bilbarnstol och <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE på en<br />

plan, stabil yta.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Var noggrann med att dina fingrar eller andra<br />

kroppsdelar inte fastnar i sätets rörliga delar.<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

ATT JUSTERA LÄGET PÅ DEN INRE<br />

VADDERINGEN OCH AXELREMMEN<br />

Den inre vadderingen eller axelremmarna på<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI bör anpassas till barnets<br />

storlek för att ge maximal komfort och maximalt<br />

skydd i händelse av en olycka.<br />

Dessa komponenter kan ställas in i sex olika<br />

positioner genom en speciell justeringsmekanism.<br />

! Obs: Om du behöver justera den inre<br />

vadderingen och/eller axelremmarna se först till<br />

att Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI är korrekt installerad<br />

i fordonet.<br />

VARNING!<br />

Se alltid till att AIRPADS är korrekt placerade<br />

i de inre fickorna av den justerbara inre<br />

vadderingen. Underlåtenhet att följa denna<br />

anvisning kan allvarligt riskera ditt barns<br />

säkerhet i händelse av en olycka.<br />

Steg 1 Öppna upp den justerbara inre<br />

vadderingen.<br />

[MIDI_017] Tryck ner skjutreglaget helt för<br />

att justera den inre vadderingen på baksidan<br />

av Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

Steg 2<br />

Justera och spänn fast den inre<br />

vadderingen.<br />

Håll reglaget intryckt och skjut på samma gång<br />

den inre vadderingen upp eller ner för att anpassa<br />

denna och axelremmarna till ditt barns storlek.<br />

Släpp så reglaget igen. Reglaget låses på plats<br />

när metallarmarna klickar in i skårorna på var sida.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

När du justerar sätet, kontrollera att<br />

skjutreglaget är i låst läge igen. För att göra<br />

detta försök flytta skjutreglaget upp eller ner<br />

utan trycka in det.<br />

Den inre vadderingen kan behöva anpassas<br />

ytterligare i enlighet med ditt barns storlek.<br />

För ytterligare information se avsnitt 5 - Att spänna<br />

fast ditt barn (Steg 1 - Justering och fastsättning<br />

av den inre vadderingen och remmen).<br />

Att lossa på remmarna och öpnna<br />

bältesspännet.<br />

Innan du placerar barnet i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

eller tar bort ditt barn från den, lossa på remmarna<br />

och öpnna bältesspännet. Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

har en central hävspak som används för att lossa<br />

remmarna.<br />

Steg 1<br />

Lossa på remmarna<br />

[MIDI_018] Dra spaken uppåt och håll den i denna<br />

position för att lossa på remmarna.<br />

Steg 2<br />

Lossa remmarna<br />

Dra försiktigt axelremmarna så långt framåt som<br />

möjligt på samma gång.<br />

Steg 3<br />

Öpnna spännet<br />

[MIDI_019] För att öppna spännet tryck<br />

på den röda knappen och ta bort ändarna.<br />

De två ändarna hålls ihop med magneter<br />

och kan enkelt skiljas åt genom att dras isär.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 29


<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Steg 1<br />

Lås upp ISOFIX-längdjusteraren.<br />

ATT JUSTERA STÖDBENET<br />

Steg 1<br />

Fäll ut stödbenet<br />

[MIDI_020] Ta tag i stödbenet på undersidan<br />

av ISOFIX BASE. Dra ut det ur transportpositionen<br />

och fäll ut det så långt det går. När det är helt<br />

utdraget, låses stödbenet på plats med<br />

en fjädermekanism.<br />

Steg 2<br />

Lås upp och justera stödbenet.<br />

[MIDI_021] Tryck in knappen på<br />

höjdregleringsmekanismen så långt som möjligt,<br />

och skjut stödbenet uppåt eller nedåt. När den<br />

önskade positionen har nåtts släpp knappen och<br />

kontrollera att stödbenet är låst på plats. Detta<br />

indikeras av ett klick, och en grön markering<br />

ovanpå knappen.<br />

VARNING!<br />

Om stödbenet inte är inställt på rätt höjd<br />

finns det en risk för att barnet eller andra<br />

passagerare skadas allvarligt i händelse av<br />

en olycka.<br />

Steg 3<br />

Fäll in och lås fast stödbenet<br />

[MIDI_022] För att kunna fälla ihop stödbenet<br />

måste du först placera det i den andra<br />

höjdinställningen toppen. Dra ner stödbenet så<br />

långt som möjligt mot stålfjäderns dragning. Fäll<br />

sedan ner det mot basens undersida. För att fixera<br />

det på plats måste du trycka ner stödbenet till<br />

transportläge. Om du hör ett klick är det stadigt på<br />

plats.<br />

ATT JUSTERA ISOFIX-ANSLUTNINGARNA<br />

De två ISOFIX-anslutarna på ISOFIX BASE måste<br />

justeras enligt ISOFIX-punkternas positioner<br />

i fordonet. Vart och ett av anslutningsdonen<br />

kan oberoende av varandra ställas in till sex olika<br />

längder, varvid de olika inställningarna anges<br />

av siffrorna 1 till 5 på toppen av dessa. Inställning<br />

sex erhålls när anslutningarna är fullt utsträckta<br />

och indikeras av en frånvaro av siffra.<br />

[MIDI_023] Tryck in den vänstra knappen<br />

på ISOFIX-längdjusteringsdonet så långt<br />

som möjligt och håll den på plats. Justeringsdonet<br />

finns på inndersidan av <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

Steg 2<br />

Justera ISOFIX-anslutningen<br />

Dra samtidigt i den vänstra ISOFIX-anslutaren<br />

som finns på utsidan av ISOFIX BASE till det<br />

önskade läget.<br />

Steg 3<br />

Lås ISOFIX-längdjusteraren<br />

Släpp knappen och anslutningen och kontrollera<br />

att den senare är låst på plats. Detta indikeras<br />

av ett klick och en grön markering på knappen.<br />

! Obs: De två ISOFIX-anslutningarna måste<br />

justeras oberoende av varandra. Upprepa steg<br />

1 till 3 för den högra anslutningen.<br />

VARNING!<br />

[MIDI_024] När ISOFIX BASE spänns fast<br />

i fordonet, se till att båda ISOFIX-anslutarna<br />

ställs i samma position. Detta görs genom<br />

att kontrollera att båda siffrorna överst på<br />

anslutningarna överenstämmer (eller att<br />

båda är blanka). Underlåtenhet att följa denna<br />

anvisning kan allvarligt riskera ditt barns<br />

säkerhet och andra passagerares säkerhet i<br />

händelsen av en olycka.<br />

Steg 4<br />

Lås upp ISOFIX-anslutningarna<br />

[MIDI_025] Lås upp ISOFIX-anslutarna på höger<br />

och vänster sida genom att ta tag i<br />

frigöringsreglagen och dra dem ner mot stödbenet.<br />

Anslutarna har låsts upp korrekt om du kan se den<br />

röda markeringen överst på reglagen. Om gröna<br />

markeringar syns är anslutarna fortfarande låsta.<br />

30 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


ATT FRIGÖRA BAKRE<br />

ANSLUTNINGSKROKARNA<br />

[MIDI_026] Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI spänns fast till<br />

ISOFIX BASE med anslutningskrokar framtill och<br />

baktill. För att frigöra Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI från<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE behöver du endast frigöra<br />

de bakre krokarna. De bakre krokarna låser upp<br />

sig samtidigt så du behöver bara trycka ner ett av<br />

frigöringsdonen på utsidan av anslutningsarmarna.<br />

Anslutningskrokarna har låsts upp korrekt om du<br />

kan se den röda markeringen överst på reglagen.<br />

Om gröna markeringar syns är krokarna<br />

fortfarande låsta.<br />

4. ANVÄNDNING<br />

I FORDONET<br />

VARNING!<br />

[MIDI_009] Använd aldrig <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE för sig självt eller utan att ha spänt<br />

fast bilbarnstolen korrekt. Underlåtenhet att<br />

följa denna anvisning kan allvarligt riskera<br />

ditt barns säkerhet och andra passagerares<br />

säkerhet.<br />

! Obs: Långtidsanvändning av <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE och Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI kan leda till<br />

slitage på fordonssätet.<br />

Att spänna fast <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Steg 1 Fäll ut stödbenet<br />

Fäll ut stödbenet enligt instruktionerna i avsnitt 3<br />

- Grundläggande instruktioner (Justering<br />

av stödben) och se till att det är ordentligt låst<br />

på plats.<br />

! Obs: Kontrollera att stödbenet är låst på plats<br />

genom att skaka det försiktigt med handen.<br />

Steg 2<br />

Sätt på fordonssätet<br />

[MIDI_027] Placera <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

på fordonssätet.<br />

Se till att:<br />

• ISOFIX-anslutningarna pekar mot sätets<br />

ryggstöd.<br />

• Att stödbenet pekar mot fordonets golv.<br />

Steg 3<br />

Dra ut ISOFIX-anslutarna<br />

[MIDI_023] Tryck in knappen på den inre sidan<br />

av de bakre anslutararmarna så långt som möjligt<br />

och dra ut anslutarna helt. Följ instruktionerna<br />

i avsnitt 3 - Grundläggande instruktioner (Justering<br />

av ISOFIX-anslutare).<br />

! Obs: Anslutarna har dragits ut till sin fulla<br />

längd när det inte syns någon siffra på deras övre<br />

del.<br />

Steg 4<br />

Anslut ISOFIX-systemet<br />

[MIDI_028] Rikta de öppna ISOFIX-anslutarna<br />

på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE mot fordonets ISOFIXpunkter.<br />

Tryck in anslutarna i fordonets ISOFIXpunkter<br />

tills var och en klickar på plats och gröna<br />

markeringar kan ses på frigöringsreglagen.<br />

! Obs: [MIDI_029] Om fordonets ISOFIXpunkter<br />

är svåra att nå kan du använda den<br />

tillhandahållna mataren för att leda ut dem.<br />

Detta underlättar anslutningen av systemet<br />

och skyddar sätesöverdraget.<br />

VARNING!<br />

Se till att båda ISOFIX-anslutarna är helt fästa<br />

i fordonets ISOFIX-punkter. Underlåtenhet<br />

att följa denna anvisning kan allvarligt<br />

riskera ditt barns säkerhet och andra<br />

passagerares säkerhet. Du kan kontrollera att<br />

anslutningarna är ordentligt fästa till ISOFIXpunkterna<br />

genom att skaka lätt på <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE.<br />

Steg 5<br />

Passa in basen mot sätets baksida.<br />

[MIDI_030] Tryck in de två knapparna för att<br />

justera längden på ISOFIX-anslutarna och<br />

anpassa dem enligt rekommendationerna<br />

i fordonets handbok.<br />

Om sätets ryggstöd är justerbart, anpassa det<br />

enligt rekommendationerna i fordonets handbok.<br />

Ifall det inte finns någon specifik installationsrekommendation<br />

i fordonets handbok, tryck<br />

ISOFIX BASE mot sätet tills det sitter tätt mot<br />

sätets ryggstöd.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 31


VARNING!<br />

[MIDI_031] När <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE spänns<br />

fast i fordonet, se till att båda ISOFIXanslutarna<br />

ställs i samma position. Kontrollera<br />

detta genom att lätt skaka på <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE och kontrollera att siffrorna ovanpå<br />

anslutningarna överensstämmer (eller att<br />

båda är tomma). Underlåtenhet att följa<br />

denna anmärkning kan allvarligt äventyra ditt<br />

barns säkerhet.<br />

Steg 6<br />

Justera stödbenet<br />

[MIDI_032] Ställ in stödbenets längd enligt<br />

rekommendationerna i fordonets handbok och<br />

följ instruktionerna i avsnitt 3 - Grundläggande<br />

instruktioner (Justering av stödbenet)<br />

Om det inte finns några särskilda<br />

installationsrekommendationer i fordonets<br />

handbok, ställ in det så att dess botten ligger på<br />

fordonets golv och genom att minimera avståndet<br />

mellan sittdynan och ISOFIX BASE.<br />

VARNING!<br />

Se till att stödbenet är låst på plats, den<br />

gröna markeringen måste synas överst på<br />

knappen, och att det ligger an mot golvet.<br />

Underlåtenhet att följa denna anvisning kan<br />

allvarligt riskera ditt barns säkerhet och<br />

andra passagerares säkerhet.<br />

! Obs: Kontrollera att stödbenet är låst på plats<br />

genom att försiktigt trycka och dra i det.<br />

! Obs: Om du märker att <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE kan flyttas runt på fordonets säte, upprepa<br />

alla steg i avsnitt 4 – Användning i fordonet<br />

(Att spänna fast <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE), tills basen<br />

är ordentligt fastspänd på fordonssätet.<br />

Att spänna fast Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI i en bakåtvänd position [MIDI_033]<br />

Steg 1 Kontrollera <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

VARNING!<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI ska endast spännas<br />

fast med <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Se därför till att<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE är ordentligt fastspänd<br />

och på fordonssätet. Om du märker att <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE kan flyttas runt, upprepa alla<br />

steg i avsnitt 4 - Användning i fordonet (Att<br />

spänna fast <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

VARNING!<br />

[Airbag Warning] Montera ALDRIG Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI i en bakåtvänd position på<br />

framsätet medan krockkudden är aktiverad.<br />

ALLVARLIG RISK FÖR SKADA OCH DÖD<br />

föreligger och det är därför FÖRBJUDET<br />

I LAG. Beroende på fordonet kan du ha<br />

möjlighet att inaktivera krockkudden själv<br />

eller så kan du behöva kontakta din lokala<br />

återförsäljare/verkstad för att få hjälp.<br />

Steg 2<br />

Lås fast sätet i <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

[MIDI_034] Vänd Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI i<br />

färdriktningen och placera den ovanför mitten av<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Tryck ner de två<br />

anslutningskruvarna i fotområdet på Lexus eller<br />

Toota MIDI in i de bakre anslutningskrokarna på<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Använd pilarna på sätets<br />

utsida och de bakre anslutningsarmarna på <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE som vägledning. Skruvarna är<br />

ordentligt fastlåsta i de bakre anslutningskrokarna<br />

när de klickar på plats och du kan se en grön<br />

markering på toppen av varje kroks<br />

frigöringselement.<br />

[MIDI_035] För att spänna fast<br />

anslutningsarmarna på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI till<br />

de främre anslutningskrokarna på <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE, tryck ner uppifrån på den bakre delen av<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI tills du hör ett klick.<br />

! Obs: [MIDI_055] Axelvadderingen bör<br />

inte användas i bakåtvänd position. Öppna<br />

axelremselens hölje och ta bort axelvadderingen.<br />

32 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


VARNING!<br />

Använd inte Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI om den<br />

inte är korrekt fastspänd på <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE. Den är korrekt låst på plats när du<br />

kan se en grön markering på toppen av varje<br />

kroks frigöringselement.<br />

! Obs: [MIDI_036] Kontrollera att Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI är fastspända till <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE genom att försiktigt skaka sätet åt båda<br />

hållen. Om sätet inte är korrekt fastspänt på<br />

basen, upprepa steg 2 - Lås fast sätet på <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE tills det är i rätt läge.<br />

Att spänna fast Lexus eller <strong>Toyota</strong><br />

MIDI i en framåtvänd position [MIDI_037]<br />

Steg 1 Kontrollera <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

VARNING!<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI ska endast spännas<br />

fast med <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Se därför till att<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE är ordentligt fastspänd<br />

och på fordonssätet. Om du märker att <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE kan flyttas runt, upprepa alla<br />

steg i avsnitt 4 - Användning i fordonet (Att<br />

spänna fast <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

Steg 2<br />

Lås fast sätet i <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

[MIDI_038] Vänd Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI i<br />

färdriktningen och placera den ovanför mitten av<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Tryck ner de två<br />

anslutningskruvarna i sittområdet på Lexus eller<br />

Toota MIDI in i de bakre anslutningskrokarna på<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Använd pilarna på sätets<br />

utsida och de bakre anslutningsarmarna på <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE som vägledning. Skruvarna är<br />

ordentligt fastlåsta i de bakre anslutningskrokarna<br />

när de klickar på plats och du kan se en grön<br />

markering på toppen av varje kroks<br />

frigöringselement.<br />

[MIDI_039] För att spänna fast anslutningsstången<br />

i fotområdet på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI med de<br />

främre anslutningskrokarna på <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE, tryck ner uppifrån på sittdelen av Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI tills du hör ett klick.<br />

! Obs: [MIDI_056] Axelvadderingen bör<br />

inte användas i framåtvänd position. Öppna<br />

axelremselens hölje och infoga axelvadderingen.<br />

VARNING!<br />

Använd inte Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI om den<br />

inte är korrekt fastspänd till ISOFIX BASE.<br />

Den är korrekt låst på plats när du kan se<br />

en grön markering på toppen av varje kroks<br />

frigöringselement.<br />

! Obs: [MIDI_036] Kontrollera att Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI är korrekt fastspänd på ISOFIX BASE<br />

genom att försiktigt skaka sätet i varje riktning.<br />

Om sätet inte är korrekt fastspänt på basen,<br />

upprepa steg 2 - Lås fast sätet på <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE tills det är i rätt läge.<br />

Att ta bort Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

från <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Steg 1 Frigör de bakre anslutningskrokarna<br />

[MIDI_040] De bakre krokarna låser upp sig<br />

samtidigt så du behöver bara trycka ner ett av<br />

frigöringsdonen på utsidan av anslutningsarmarna<br />

på <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Tippa samtidigt<br />

bilbarnstolen framåt (i färdriktningen) så att sätets<br />

anslutningsskruvar kommer ut ur de bakre<br />

anslutningskrokarna på basen.<br />

Steg 2<br />

Frigör sätet från de främre<br />

anslutningskrokarna och ta bort<br />

Frigör anslutningsstången på Lexus eller<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI från basens främre anslutningskrokar<br />

genom att skjuta Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI bakåt,<br />

mot färdriktningen. Du bör nu kunna lyfta sätet<br />

från basen och ta bort det ur ditt fordon.<br />

Att ta bort <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Steg 1<br />

Lås upp ISOFIX-anslutningarna<br />

[MIDI_025] Skilj anslutningarna på ISOFIX BASE<br />

från de på ISOFIX-punkterna i fordonet genom att<br />

flytta på frigöringsreglaget på varje anslutare<br />

framåt (i färdriktningen). Komponenterna har skiljts<br />

åt om en röd markering syns på toppen av varje<br />

anslutare.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 33


Steg 2<br />

Dra tillbaka ISOFIX-anslutningarna<br />

Tryck ner den vänstra knappen på ISOFIX<br />

längdjusteraren så långt som möjligt. Knappen<br />

finns på inndersidan av basen. Tryck samtidigt<br />

tillbaka den vänstra anslutningen in i <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE.<br />

De två ISOFIX-anslutningarna måste justeras<br />

oberoende av varandra. Upprepa steg 2 för<br />

den högra anslutningen.<br />

! Obs: Anslutningarna har dragits in till sin fulla<br />

längd när det inte syns någon siffra ovanpå dem.<br />

Steg 3<br />

Fäll in stödbenet och ta bort det<br />

Fäll in stödbenet enligt instruktionerna i avsnitt 3<br />

- Grundläggande instruktioner (justering av<br />

stödbenet). Du bör nu kunna ta bort basen från<br />

ditt fordon.<br />

5. ATT SPÄNNA FAST<br />

DITT BARN<br />

! Obs: Av säkerhetsskäl bör barn alltid gå<br />

in och ut ur bilen på fordonets passagerarsida<br />

eller direkt på trottoaren.<br />

Steg 1<br />

Justera och spänn fast den inre<br />

vadderingen och remmarna.<br />

[MIDI_018 + MIDI_019] Innan du sätter ditt barn<br />

i Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, lossa och öppna<br />

remmarna som beskrivs i avsnitt 3 -<br />

Grundläggande instruktioner (Att lossa remmarna<br />

och öppna spännet), och flytta dem ur vägen.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] När ditt barn är i stolen,<br />

placera axelremmarna över axlarna och höftbältet<br />

över ditt barns famn och var noga med att inte<br />

vrida eller trassla till remmarna.<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

[MIDI_041] Kontrollera att den inre<br />

vadderingen och axelremsanslutningen är i<br />

korrekt läge. Vingarna i den inre vadderingen<br />

med AIRPADS skyddar huvudet och bör<br />

därför placeras bakom barnets huvud och<br />

ovanför axlarna.<br />

! Obs: Axelremsanslutningarna är korrekt<br />

positionerade för Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI i en:<br />

[MIDI_042] Bakåtvänd position om de är lite<br />

under ditt barns axlar. Om detta inte är fallet,<br />

flytta den justerbara inre vadderingen upp eller<br />

ner efter behov.<br />

[MIDI_055] Öppna axelremselens hölje och ta bort<br />

axelvadderingen.<br />

<br />

[MIDI_043] Framåtvänd position om de är lite över<br />

ditt barns axlar.<br />

Om detta inte är fallet, flytta den justerbara inre<br />

vadderingen upp eller ner efter behov.<br />

[MIDI_056] Öppna axelremselens hölje och infoga<br />

axelvadderingen.<br />

Steg 2<br />

Stäng bältesspännet<br />

[MIDI_044 a + b] För att säkra remmarna<br />

på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, för samman<br />

de två magnetiska bältesändarna igen.<br />

Tryck in ändarna ordentligt i spännet tills du hör att<br />

de klickar på plats.<br />

VARNING!<br />

Se till att ändarna och spännet är ihoplåsta<br />

före varje resa. Du kan kontrollera detta<br />

genom att dra ändarna uppåt utan att trycka<br />

på den röda knappen på spännet.<br />

Steg 3<br />

Justera höftbältet<br />

VARNING!<br />

Dra midjebältet så långt ner som möjligt så<br />

att ditt barns famn är skyddad. Om höftbältet<br />

ligger tvärs över barnets mage finns det risk<br />

för inre skador i händelsen av en olycka.<br />

Se till att kudden bakom spännet inte har glidit ur<br />

plats så att den inte längre skyddar ditt barn från<br />

spännets plastdelar.<br />

34 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


Steg 4<br />

Dra åt remmarna<br />

[MIDI_045 a + b] För att dra åt remmarna,<br />

dra mittdragremmens ände framåt (inte uppåt<br />

eller neråt).<br />

FÖRSIKTIGHET<br />

Se till att bältesspänningen är rätt genom att<br />

placera fingrarna under axelremmarna och<br />

höftbältet på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI efter att<br />

de dragits åt.<br />

Steg 5<br />

Kontrollera sidokrockvadderingarna.<br />

VARNING!<br />

[MIDI_041] Se alltid till att AIRPADS är korrekt<br />

placerade i de inre fickorna av den justerbara<br />

inre vadderingen. Underlåtenhet att följa<br />

denna anvisning kan allvarligt riskera ditt<br />

barns säkerhet i händelse av en olycka.<br />

Steg 6<br />

Kontrollera sätets storlek<br />

VARNING!<br />

[MIDI_008] Kontrollera före varje användning<br />

att barnets huvud är helt täckt av sidostöden<br />

på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI. Om huvudet<br />

inte är helt skyddat löper ditt barn större<br />

risk i händelse av en olycka. När ditt barn<br />

blir för stort för Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

rekommenderar vi att byta till nästa säte i<br />

ordningen.<br />

Checklista - att spänna fast ditt barn:<br />

Se till att:<br />

• höjden på den inre vadderingen och<br />

axelremmarna är anpassade till ditt barn<br />

(enligt beskrivningen i dessa instruktioner).<br />

• att höftbältet inte löper över ditt barns mage.<br />

• att spänne och ändar är korrekt fastspända.<br />

• att remmarna ligger tätt runt barnet och inte<br />

är vridna.<br />

• att barnets huvud är helt täckt av sidostöden<br />

på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, hela vägen upp.<br />

• att AIRPADS är korrekt placerade i de inre<br />

fickorna av den justerbara inre vadderingen.<br />

Att ta bort ditt barn<br />

[MIDI_046 a - d] Före du kan lyfta ut barnet<br />

ur Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI måste du lossa på<br />

remmarna och öppna spännet. För att göra detta<br />

följ instruktionerna i avsnitt 3 - Grundläggande<br />

instruktioner (Att lossa på remmarna och öppna<br />

spännet). Lyft försiktigt bort ditt barn från Lexus<br />

eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

6. SKÖTSEL OCH<br />

UNDERHÅLL<br />

Att ta bort höljena<br />

Steg 1<br />

Att ta bort axelremmarna<br />

[MIDI_047] För att ta bort höljena måste du först<br />

haka av axelremmarna från<br />

bältesanslutningsdelen av dragremmen på<br />

undersidan av Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

[MIDI_048] Dra sedan axelremmarna helt ut<br />

ur den inre vadderigen och axelvadderingen.<br />

! Obs: Du kan inte dra ut axelremmarna<br />

från den inre vadderingen endast genom att dra<br />

i axelremmarna.<br />

Steg 2<br />

Öpnna spännet<br />

[MIDI_049] Öppna spännet, dra ut ändarna och<br />

lägg axelremmana åt sidan.<br />

Steg 3<br />

Ta bort den inre vadderingen<br />

[MIDI_050] Ta bort vadderingen från plattan<br />

på baksidan genom att först placera den i dess<br />

högsta läge. Dra sedan den lägre<br />

vadderingsfickan ner och bort från plattan på<br />

baksidan. Dra sedan den inre vadderingen upp<br />

och bort från plattan på baksidan.<br />

Steg 4<br />

Ta bort sidokrockvadderingarna<br />

(AIRPADS)<br />

VARNING!<br />

AIRPADS i den justerbara inre vadderingen<br />

är inte tvättbara och måste tas bort från den<br />

justerbara inre vadderingen före tvätt.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI 35


[MIDI_051] För att göra detta lägg ner den inre<br />

vadderingen på dess framsida på ett plant<br />

underlag. Du kan sedan nå in till baksidan genom<br />

höljets öppning. Ta bort AIRPADS i sidovingarna i<br />

vadderingen, såsom visas i illustrationen.<br />

Steg 5<br />

Ta bort höljena<br />

Återställ den bakre plattan till det lägsta läget<br />

efter att den inre vadderingen avlägsnats. Fäll<br />

ut plastdelarna runt höljets kant. Trä nu remmarna<br />

och spännet genom höljet och dra bort höljet<br />

från sätet.<br />

Att sätta tillbaka överdraget<br />

För att helt och hållet sätta tillbaka alla höljen<br />

på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI, förlj instruktionerna<br />

för "Att ta bort höljet" i omvänd ordning.<br />

VARNING!<br />

[MIDI_052] Efter att axleremmarna trätts<br />

tillbaka in i den bakre plattan, se till att de<br />

löper tvärs över de två metalbultarna.<br />

[MIDI_053] Kontrollera på samma sätt att<br />

remmarna inte är vridna eller har fastnat<br />

i bältets anslutningsdel på mittdragremmen<br />

på undersidan av Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

VARNING!<br />

[MIDI_054] Se alltid till att AIRPADS är rätt<br />

placerade i de inre fickorna på den inre<br />

vadderingen och att remsystemet är fullt<br />

funktionellt och rätt inställt. Kontrollera att<br />

Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI inte har skadats.<br />

Om du har några frågor om detta, vänlige<br />

kontakta en Lexus- eller <strong>Toyota</strong>-återförsäljare.<br />

Underlåtenhet att följa detta meddelande<br />

kan allvarligt riskera ditt barns säkerhet i<br />

händelse av en olycka.<br />

! Obs: Kontrollera alltid skötselråden på klädselns<br />

etiketter för att se om de kan tvättas i maskin<br />

eller inte. Dessa instruktioner bör gå före alla<br />

andra.<br />

VARNING!<br />

AIRPADS i den justerbara innervadderingen<br />

är inte tvättbara och ska avlägsnas från den<br />

justerbara innervadderingen före tvätt.<br />

VARNING!<br />

Se alltid till att AIRPADS är korrekt<br />

placerade i de inre fickorna på den<br />

justerbara innervadderingen efter varje tvätt.<br />

Underlåtenhet att följa detta meddelande<br />

kan allvarligt riskera ditt barns säkerhet i<br />

händelse av en olycka.<br />

Plastdelar kan rengöras med vatten eller en mild<br />

tvållösning. Förvara Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI på<br />

en väl ventilerad och torr plats för att undvika uppkomst<br />

av mögel.<br />

7. INFORMATION<br />

OM BORTSKAFFANDE<br />

Följ lokala föreskrifter när du kasserar<br />

förpackningen till Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI och<br />

själva stolen och ta hänsyn till information på<br />

förpackningen och komponenterna angående<br />

materialen.<br />

Rengöring och skötsel<br />

Klädseln på Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI (den<br />

justerbara innervadderingen och sätesöverdraget)<br />

är löstagbar och tvättbar.<br />

[MIDI_055] Bilbarnstolens axelremssele<br />

är löstagbar och tvättbar för hand.<br />

Axelvadderingarna kan tvättas med rent vatten.<br />

36 Lexus eller <strong>Toyota</strong> MIDI


SATURS<br />

1. SASTĀVDAĻU PĀRSKATS<br />

2. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS PIRMS<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MINI LIETOŠANAS<br />

3. PAMATA INSTRUKCIJAS<br />

4. LIETOŠANA AUTOMAŠĪNĀ<br />

5. BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA<br />

6. KOPŠANA UN UZTURĒŠANA<br />

7. INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

Apzīmējumi<br />

Svarīgākās informācijas apzīmējumi šajā<br />

instrukcijā ir norādīti tālāk.<br />

UZMANĪBU!<br />

Norāda, ka nepareiza lietošana var izraisīt nāvi vai<br />

smagus ievainojumus.<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Lūdzu uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas pirms<br />

lietojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI. Glabājiet<br />

lietošanas instrukciju drošā vietā (piem.<br />

speciālā nodalījumā <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

augšdaļā), lai tā vienmēr būtu pa rokai.<br />

Tāpat ievērojiet lietošanas instrukcijas, kuras<br />

sniedz jūsu auto ražotājs, un vienmēr vadiet<br />

auto ar apdomu.<br />

ET<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Norāda, ka nepareiza lietošana var izraisīt<br />

ievainojumus.<br />

! Iegaumējiet<br />

Norāda praktiskus Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

lietošanas ieteikumus.<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Lūdzu atcerieties, ka sadursmes gadījumā,<br />

Lexus un <strong>Toyota</strong> MIDI ne vienmēr spēj<br />

pasargāt bērnu no ievainojumiem.<br />

<br />

<br />

Apzīmē atļautu lietojumu.<br />

Apzīmē neatļautu lietojumu.<br />

Iegādātais produkts daļēji var atšķirties no apraksta, kas sniegts šajā instrukcijā. Lai iegūtu rokasgrāmatas<br />

jaunāko versiju, apmeklējiet interneta vietni http://www.toyota-tech.eu vai http://www.lexus-tech.eu.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI 37


1. SASTĀVDAĻU PĀRSKATS<br />

[attēls MIDI_001]<br />

A. I - Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI (skats no<br />

priekšpuses un aizmugures)<br />

(1) Pielāgojams iekšējais polsterējums<br />

(2) Plecu jostas ar plecu polsteriem<br />

(3) Drošības jostu sprādze ar polsterējumu<br />

(4) Gurnu josta ar gurnu polsteriem<br />

(5) Jostu atbrīvošanas svira ar centrālo<br />

nostiepšanas siksnu<br />

(6) Pārvalks<br />

(7) Jostu savienojuma daļa<br />

(8) Mehānisms iekšējā polsterējuma<br />

pielāgošanai<br />

B. II - Lexus un <strong>Toyota</strong> MIDI (skats no<br />

apakšas)<br />

(9) Savienojuma tapa kāju zonā<br />

(10) Savienojuma stienis kāju zonā<br />

(11) Savienojuma tapa sēdvietas zonā<br />

(12) Savienojuma stienis sēdvietas zonā<br />

C. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE (ISO skats)<br />

(13) Balsta kāja<br />

(14) Balsta kājas pielāgošanas poga<br />

(15) ISOFIX savienojumi<br />

(16) ISOFIX savienojumu atbrīvošanas<br />

mehānisms<br />

(17) Poga ISOFIX garuma pielāgošanai<br />

(18) Aizmugurējās savienojumu sviras ar<br />

stiprinājuma āķiem<br />

(19) Aizmugurējo stiprinājuma āķu atbrīvošanas<br />

mehānisms<br />

(20) Priekšējie stiprinājuma āķi<br />

PIRMS LIETOJIET SĒDEKLĪTI PIRMO REIZI<br />

Pirms lietojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI pirmo reizi,<br />

pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir katra no tālāk<br />

norādītajām sastāvdaļām.<br />

A. Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

B. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

C. Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI un <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE lietošanas pamācības<br />

D. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE automašīnu saraksts<br />

E. Piltuve<br />

Ja kāda no sastāvdaļām iztrūkst vai ir bojāta,<br />

nelietojiet sēdeklīti. Sazinieties ar savu Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> izplatītāju.<br />

ĀRKĀRTAS GADĪJUMĀ<br />

[MIDI_002] Ārkārtas gadījumos, kā pēc<br />

negadījuma, centieties palikt mierīgi un nekrist<br />

panikā. Izceliet bērnu no automašīnas tālāk<br />

norādītajā secībā.<br />

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu uz drošības<br />

jostu sprādzes, noņemiet jostas no bērna.<br />

2. Uzmanīgi izceliet bērnu no Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI.<br />

! Iegaumējiet. Ja, nospiežot pogu, jostas<br />

netiek atbrīvotas, pārgrieziet tās, pirms izceliet<br />

bērnu no Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

2. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS<br />

PIRMS Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI LIETOŠANAS<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

1. Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI, lietojot to kopā<br />

ar <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, ir ISOFIX<br />

BĒRNU DROŠĪBAS SISTĒMA. Tā ir<br />

sertificēta atbilstoši 44. regulas 04. grupas<br />

labojumiem par vispārējo lietošanu<br />

automašīnās ar ISOFIX stiprinājumu<br />

sistēmām.<br />

2. To var izmantot automašīnās ar<br />

stiprinājumiem, kas sertificēti kā<br />

ISOFIX stiprinājumu vietas (saskaņā<br />

ar automašīnas lietošanas instrukcijās<br />

norādīto), atbilstoši bērnu auto sēdeklīša<br />

un stiprinājumu kategorijai.<br />

3. Bērna svara grupas un ISOFIX izmēra<br />

klases, kurām paredzēts šis aprīkojums<br />

ir: A, B, B1, C, D un E<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI ir pārbaudīts un<br />

apstiprināts saskaņā ar Eiropas standartu<br />

bērnu drošības sistēmām ECE R44/04 tikai<br />

lietojot to kopā ar <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

! Iegaumējiet. Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

no-stiprināšana ar <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE un<br />

automašīnas ISOFIX kronšteinu palīdzību tiek<br />

uzskatīta par "daļēji universālu" uzstādīšanas<br />

veidu, kas piemērots tikai atsevišķām sēdvietām<br />

atsevišķās automašīnās. Piedāvātais automašīnu<br />

saraksts sniedz pārskatu par visām piemērotajām<br />

automašīnām un sēdvietām uz tā drukāšanas<br />

brīdi. Lai aplūkotu atjaunotu sarakstu, lūdzu,<br />

apmeklējiet interneta vietni<br />

http://www.toyota-tech.eu<br />

vai http://www.lexus-tech.eu.<br />

38 Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI


BRĪDINĀJUMS<br />

Lūdzu ievērojiet, ka ECE R44/04 sertifikācija<br />

pārstāj darboties, ja bērnu sēdeklītim tiek<br />

veiktas jebkādas izmaiņas bez saskaņošanas<br />

ar <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA.<br />

Sertifikācijas uzlīme, kurā atrodams simbols (aplī<br />

ietverts burts E) un sertifikācijas numurs, ir<br />

atrodama Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI ārpusē un <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE apakšā (ECE).<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI atbilst tālāk norādītajām<br />

izmēru klasēm.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI klase 0+<br />

SVARS<br />

2 līdz 13 kg<br />

VECUMS aptuveni 0 līdz 15<br />

mēneši<br />

VIRZIENS<br />

ar skatu atpakaļ<br />

ISOFIX izmēra klase C, D, E<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI klase 1<br />

SVARS<br />

VECUMS<br />

VIRZIENS<br />

ISOFIX izmēra klase<br />

9 līdz 18 kg<br />

aptuveni 9 mēneši<br />

līdz 3,5 gadi<br />

ar skatu uz priekšu<br />

A, B, B1<br />

! Iegaumējiet. Norādītais vecums kalpo<br />

tikai kā ieteikums. Vienmēr skatieties instrukcijas<br />

5. nodaļā — Bērna piesprādzēšana (1. Solis —<br />

Polsterējuma un drošības jostu pielāgošana un<br />

nostiprināšana)<br />

UZMANĪBU!<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI drīkst nostiprināt<br />

tikai izmantojot <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE un<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE automašīnas ISOFIX<br />

stiprinājumus. Bērnu sēdeklītis nav paredzēts<br />

izmantošanai ar trīspunktu drošības<br />

jostu, šādā veidā to stiprināt nedrīkst. Šī<br />

brīdinājuma neievērošana pakļauj nopietnām<br />

briesmām bērna un citu pasažieru drošību, ja<br />

notiek nelaimes gadījums.<br />

! Iegaumējiet. ISOFIX stiprinājumi, kas<br />

atrodami transporta līdzeklī, ir metāla kronšteini,<br />

kas atrodami starp sēdvietas atzveltnes un<br />

pamatnes daļām. Tie var būt nosegti ar sēdekļu<br />

pārvalkiem vai plastmasas uzlikām. Lūdzu,<br />

iepazīstieties ar transportlīdzekļa lietošanas<br />

pamācību sīkākai informācijai par stiprinājumu<br />

atrašanās vietām un piekļuvi tiem.<br />

UZMANĪBU!<br />

Bērni, kas sēž Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI, vienmēr<br />

ir jāpiesprādzē, izmantojot sēdeklīša jostu<br />

sistēmu.<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI nedrīkst izmantot<br />

priekšējā pasažiera sēdvietā ar skatu atpakaļ,<br />

ja ir ieslēgts drošības gaisa spilvens. Ja<br />

drošības gaisa spilvens ir atslēgts un<br />

transportlīdzekļa ražotājs ir apstiprinājis<br />

sēdvietu kā pielāgotu Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI 0+ un 1 klases novietošanai, Jūs varat<br />

izmantot Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI šajā sēdvietā.<br />

Izmantojot Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI šādā veidā,<br />

vienmēr ievērojiet ražotāja instrukcijas, kas<br />

saistītas ar tālāk norādīto.<br />

• Pasažiera puses gaisa drošības spilvena<br />

atslēgšanu.<br />

• Pasažiera sēdvietas piemērotību.<br />

• Vai sēdvieta ir aprīkota ar ISOFIX<br />

stiprinājumiem.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI bērnu sēdeklītis nav<br />

paredzēts izplatīšanai vai komerciālai lietošanai<br />

ASV, Kanādā vai Austrālijā.<br />

KONTROLSARAKSTS — UZSTĀDĪŠANA<br />

TRANSPORTLĪDZEKLĪ<br />

[MIDI_003]<br />

Automašīnas sēdvieta<br />

Ražotāja apzīmēta, kā piemērota šīs Lexus<br />

vai <strong>Toyota</strong> MIDI klases sēdeklītim<br />

Nav ražotāja apzīmēta, kā piemērota šīs<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI klases sēdeklītim<br />

Sēdvietas virziens<br />

Ar skatu uz priekšu<br />

Ar skatu atpakaļ<br />

Sāniski<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI 39


Automašīnas drošības sistēmas<br />

nodrošināšana <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

ISOFIX sistēma<br />

Trīspunktu drošības josta<br />

Divpunktu drošības josta<br />

Bērnu sēdeklīša virziens<br />

Pretēji braukšanas virzienam<br />

Braukšanas virzienā<br />

BRĪDINĀJUMA ATGĀDINĀJUMI<br />

[MIDI_004] Nekad neatstājiet bērnu automašīnā<br />

bez uzraudzības.<br />

[MIDI_005] Vienmēr piesprādzējiet Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI pirms uzsākt braukšanu; nekad<br />

nedariet to kustībā. Nekad neizceliet bērnu no<br />

sēdeklīša, automašīnai atrodoties kustībā.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Piesprādzējot Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI, pārbaudiet, vai drošības jostas nav<br />

sagriezušās un vai tās cieši pieguļ bērna pleciem<br />

un gurniem.<br />

Novelciet gurnu jostu pēc iespējas vairāk uz leju,<br />

lai tādā veidā aizsargātu bērna gurnu daļu. Ja<br />

gurnu josta šķērso vēdera daļu, pastāv risks gūt<br />

iekšējus ievainojumus, ja notiek nelaimes<br />

gadījums.<br />

[MIDI_008] Pārliecinieties, ka bērna galva atrodas<br />

zemāk par galvas balsta augšdaļu. Ja galvas<br />

balsts ir pārāk zems, pastāv lielāks risks gūt<br />

savainojumus, ja notiek nelaimes gadījums. Tikko<br />

kā bērna galva ir vienā līmenī vai pārsniedz galvas<br />

balsta augšdaļu, jums ir jānomaina sēdeklītis pret<br />

junioru Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI auto sēdeklīti (2. un<br />

3. bērnu drošības sēdeklīšu klase).<br />

[MIDI_041] Vienmēr pārliecinieties, ka AIRPADS<br />

polsteri ir pareizi novietoti pielāgojamā iekšējā<br />

polsterējuma kabatās. Šī brīdinājuma<br />

neievērošana pakļauj nopietnām briesmām bērna<br />

drošību, ja notiek nelaimes gadījums.<br />

[MIDI_009] Nostipriniet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

katru reizi, kad tas atrodas transportlīdzeklī,<br />

neatkarīgi no tā, vai tajā atrodas bērns. Tas<br />

novērsīs sēdeklīša lidošanu uz priekšu sadursmes<br />

vai straujas bremzēšanas gadījumā.<br />

[MIDI_010] Uzmanieties, lai nesabojātu<br />

automašīnas drošības jostas vai Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI sēdeklīša jostas ar nazi vai citiem asiem<br />

priekšmetiem. Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI nespēj<br />

atbilstoši aizsargāt bērnu no ievainojumiem, ja<br />

jostas ir sagrieztas vai tām ir citi bojājumi.<br />

[MIDI_011] Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI izmantošana<br />

citam nolūkam, kā šajā instrukcijā aprakstītajam,<br />

var izraisīt nopietnas traumas. Neveiciet jebkādu<br />

sastāvdaļu noņemšanu vai aizvietošanu ar tādām,<br />

kuras nav apstiprinājusi <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/<br />

SA.<br />

[MIDI_012] Pēc negadījuma nomaniet Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI ar jaunu sēdeklīti. Nelaimes gadījuma<br />

rezultātā sēdeklītim var rasties bojājumi, kuri nav<br />

saskatāmi ar neapbruņotu aci. Šī brīdinājuma<br />

neievērošana pakļauj nopietnām briesmām bērna<br />

drošību, ja notiek nelaimes gadījums.<br />

[MIDI_013] Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI var sakarst,<br />

atrodoties tiešos saules staros. Lai izvairītos no<br />

apdegumiem, pārliecinieties, ka pieaugušais<br />

pārbauda visas plastmasas un metāla daļas pirms<br />

lietošanas.<br />

[MIDI_014] Novietojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI tā,<br />

lai statiskās daļas (plastmasas detaļas utt.) netiktu<br />

iespiestas automašīnas durvīs to ikdienas<br />

lietošanas laikā.<br />

[MIDI_015] Neatstājiet automašīnā asus, smailus<br />

vai smagus priekšmetus. Sadursmes gadījumā<br />

šādi priekšmeti var lidot pa salonu, ievainojot<br />

bērnus vai citus pasažierus. Bagāža un citi<br />

potenciāli bīstami priekšmeti arī ir jānostiprina.<br />

Vienmēr piesprādzējiet bērnu ar Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI jostām, pat ja sēdeklītis netiek lietots<br />

automašīnā (piem., pārnēsājot tajā bērnu vai<br />

noliekot bērnu tajā sēdēt).<br />

Nekad neatstājiet bērnu Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

(gan to pieskatot, gan bez uzraudzības) uz<br />

paaugstinājumiem, slīpas vai nelīdzenas virsmas,<br />

piemēram, galda, zīdaiņu pārtinamā galda,<br />

pakāpieniem vai uzbrauktuves.<br />

[MIDI_016] Lietojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

sēdeklīti tikai ar oriģinālajiem pārvalkiem, AIRPAD<br />

un sānu triecienu absorbējošiem polsteriem. Tie ir<br />

svarīgi drošības elementi, kas speciāli izstrādāti<br />

lietošanai auto sēdeklītī.<br />

! Iegaumējiet. Neatstājiet bērnu sēdēt<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklītī pārāk ilgu laiku.<br />

Mēs iesakām nepārsniegt vienas līdz divu stundu<br />

robežu. Muskulatūras attīstībai ir ļoti svarīgi, ka<br />

bērns regulāri maina stāvokli. Tādēļ, apstājoties<br />

atpūtai, bērns ir jāizņem no Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

sēdeklīša.<br />

40 Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI


! Iegaumējiet. Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

nedrīkst lietot ilgāk kā sešus gadus no pirkuma<br />

brīža. Plastmasa laika gaitā sairst, it īpaši, ja<br />

atrodas tiešos saules staros. Šī sairšana ne<br />

vienmēr ir redzama ar neapbruņotu aci, tomēr tā<br />

var ietekmēt sēdeklīša raksturlielumus.<br />

Gadījumā, ja jums rodas jautājumi par šī produkta<br />

lietošanu, lūdzam sazināties ar Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

izplatītāju.<br />

3. PAMATA INSTRUKCIJAS<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Vienmēr novietojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

bērnu auto sēdeklīti un <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

uz līdzenas, stabilas virsmas.<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Uzmanieties, lai pirksti un citas ķermeņa<br />

daļas netiktu iespiestas starp sēdeklīša<br />

kustīgajām detaļām.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

IEKŠĒJĀ POLSTERĒJUMA UN PLECU JOSTU<br />

STĀVOKĻA PIELĀGOŠANA.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklīša iekšējais<br />

polsterējums un plecu jostas ir jāpielāgo bērna<br />

lielumam, lai nodrošinātu maksimālu komfortu un<br />

maksimālu aizsardzību, ja notiek nelaimes<br />

gadījums.<br />

Šīs detaļas ar speciāla pielāgošanas mehānisma<br />

palīdzību var novietot sešos dažādos stāvokļos.<br />

! Iegaumējiet. Ja jums ir nepieciešams<br />

pielāgot iekšējā polsterējuma un/vai plecu jostu<br />

stāvokli, pirmkārt pārliecinieties ka Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI ir pareizi uzstādīts automašīnā.<br />

UZMANĪBU!<br />

Vienmēr pārliecinieties, ka AIRPADS polsteri<br />

ir pareizi novietoti pielāgojamā iekšējā<br />

polsterējuma kabatās. Šī brīdinājuma<br />

neievērošana pakļauj nopietnām briesmām<br />

bērna drošību, ja notiek nelaimes gadījums.<br />

Solis 1 <br />

Atbrīvojiet pielāgojamo iekšējo<br />

polsterējumu<br />

[MIDI_017] Pilnībā nospiest regulēšanas<br />

mehānismu Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI aizmugurē, lai<br />

pielāgotu iekšējo polsterējumu.<br />

Solis 2 <br />

Pielāgojiet un nostipriniet iekšējo<br />

polsterējumu<br />

Turot mehānismu nospiestu, vienlaicīgi pārbīdiet<br />

iekšējo polsterējumu augšup vai lejup, lai to kopā<br />

ar plecu jostām pielāgotu bērna lielumam. Tad<br />

atlaidiet mehānismu. Mehānisms nofiksējas, kad<br />

tā metāla sviras ar klikšķi ieiet rievās abās pusēs.<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Katru reizi, kad pielāgojat sēdeklīti,<br />

pārliecinieties, ka mehānisms atkal<br />

nofiksējas. Lai to izdarītu, viegli pamēģiniet<br />

pakustināt mehānismu augšup un lejup, to<br />

nenospiežot.<br />

Pastāv iespēja, ka iekšējais polsterējums atbilstoši<br />

bērna izmēriem ir jāpielāgo atkārtoti. Tālākas<br />

norādes meklējiet instrukcijas 5. nodaļā — Bērna<br />

piesprādzēšana (1. Solis — Polsterējuma un<br />

drošības jostu pielāgošana un nostiprināšana)<br />

Jostu atlaišana un sprādzes<br />

atvēršana<br />

Pirms ielikt bērnu Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklītī<br />

vai izcelt no tā, atbrīvojiet jostas un atveriet<br />

sprādzi. Auto sēdeklītis ir aprīkots ar centrālo<br />

sviru, kas tiek lietota jostu atlaišanai.<br />

Solis 1 <br />

Atbloķējiet jostas<br />

[MIDI_018] Lai atbrīvotu jostas, pavelciet sviru uz<br />

augšu un pieturiet šajā stāvoklī.<br />

Solis 2 <br />

Atlaidiet jostas<br />

Vienlaicīgi uzmanīgi pavelciet plecu jostas pēc<br />

iespējas vairāk uz priekšu.<br />

Solis 3 <br />

Atveriet sprādzi<br />

[MIDI_019] Lai atvērtu sprādzi, nospiediet sarkano<br />

pogu uz tās un izvelciet aizslēgu mēlītes.<br />

Abas mēlītes turas kopā ar magnēta palīdzību, tās<br />

var viegli atdalīt, pavelkot katru uz savu pusi.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI 41


<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

BALSTA KĀJAS REGULĒŠANA<br />

Solis 1 <br />

Atlieciet balsta kāju<br />

[MIDI_020] Satveriet balsta kāju ISOFIX BASE<br />

apakšā. Izvelciet to ārā no transportēšanas<br />

stāvokļa un atlieciet to līdz galam. Kad tā būs<br />

pilnībā atlocīta, atspere nofiksē balsta kāju.<br />

Solis 2 <br />

Atbrīvojiet un noregulējiet balsta kāju<br />

[MIDI_021] Nospiediet pogu uz augstuma<br />

regulēšanas mehānisma cik dziļi vien iespējams<br />

un pārvietojiet balsta kāju augšup vai lejup.<br />

Sasniedzot nepieciešamo stāvokli, atlaidiet pogu<br />

un pārliecinieties, ka balsta kāja ir nofiksēta. Uz to<br />

norāda klikšķis un zaļa atzīme pogas augšpusē.<br />

UZMANĪBU!<br />

Ja balsta kāja nav noregulēta pareizajā<br />

augstumā, pastāv nopietnu ievainojumu<br />

risks bērnam un citiem pasažieriem, ja notiek<br />

nelaimes gadījums.<br />

Solis 3 Balsta kājas locīšana un nofiksēšana<br />

[MIDI_022] Lai varētu pieliekt balsta kāju, vispirms<br />

tās augstums jānoregulē otrajā stāvoklī no augšas.<br />

Pavelciet balsta kāju līdz galam uz leju — pretī<br />

atsperes spēkam. Pēc tam pielokiet to pie<br />

pamatnes apakšas. Lai nostiprinātu to vietā, balsta<br />

kāja ir jāiespiež transporta stāvoklī. Ja izdzirdat<br />

klikšķi, tā ir droši nostiprināta.<br />

ISOFIX STIPRINĀJUMU PIELĀGOŠANA<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE divi ISOFIX stiprinājumi ir<br />

jāpielāgo, atbilstoši ISOFIX stiprinājumu<br />

kronšteinu stāvoklim automašīnā. Katru no<br />

stiprinājumiem, neatkarīgi no otra, var iestādīt<br />

vienā no sešiem garumiem, atbilstoši uz to<br />

augšdaļas norādītajiem cipariem no viens līdz<br />

pieci. Sestais stāvoklis ir sasniedzams, kad<br />

stiprinājumi ir pilnīgi izvilkti; to norāda jebkādu<br />

ciparu trūkums.<br />

Solis 1 <br />

Atbrīvojiet ISOFIX garuma<br />

regulēšanas mehānismu<br />

[MIDI_023] Nospiediet kreisās puses pogu uz<br />

ISOFIX garuma regulētāja pēc iespējas dziļāk un<br />

turiet to. Regulēšanas mehānisms atrodas <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE iekšpusē.<br />

Solis 2 <br />

Noregulējiet ISOFIX stiprinājumu<br />

Tajā pašā laikā velciet kreisās puses ISOFIX<br />

stiprinājumu, kas atrodas ISOFIX BASE ārpusē<br />

līdz nepieciešamajam stāvoklim.<br />

Solis 3 <br />

Nofiksējiet ISOFIX garuma<br />

regulēšanas mehānismu<br />

Atlaidiet pogu un stiprinājumu un pārliecinieties, ka<br />

tas ir nofiksēts vietā. Uz to norāda klikšķis un zaļa<br />

atzīme uz pogas.<br />

! Iegaumējiet. Abus ISOFIX stiprinājumus<br />

ir jānoregulē neatkarīgi vienu no otra. Atkārtojiet 1.<br />

līdz 3. soli labās puses stiprinājumam.<br />

UZMANĪBU!<br />

[MIDI_024] Nostiprinot ISOFIX BASE<br />

automašīnā, pārliecinieties, ka abi ISOFIX<br />

stiprinājumi ir noregulēti vienādā garumā. Lai<br />

to izdarītu, pārliecinieties, ka cipari uz abiem<br />

stiprinājumiem sakrīt (vai abi ir tukši). Šī<br />

brīdinājuma neievērošana pakļauj nopietnām<br />

briesmām bērna un citu pasažieru drošību, ja<br />

notiek nelaimes gadījums.<br />

Solis 4 <br />

Atbrīvojiet ISOFIX stiprinājumus<br />

[MIDI_025] Atbrīvojiet kreisās un labās puses<br />

ISOFIX stiprinājumus, satverot to abu<br />

atbrīvošanas mehānismus un pavelkot tos balsta<br />

kājas virzienā. Stiprinājumi ir pareizi atbrīvoti, ja<br />

abu mehānismu virspusē ir redzama sarkana<br />

atzīme. Ja ir redzamas zaļas atzīmes, stiprinājumi<br />

joprojām atrodas fiksētā stāvoklī.<br />

42 Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI


AIZMUGURĒJO STIPRINĀJUMA ĀĶU<br />

ATBRĪVOŠANA<br />

[MIDI_026] Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI ir pievienots<br />

ISOFIX BASE ar stiprinājuma āķu palīdzību<br />

priekšā un aizmugurē. Lai noņemtu Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI no ISOFIX BASE, nepieciešams<br />

atbrīvot tikai aizmugurējos āķus. Aizmugurējie<br />

stiprinājuma āķi tiek atbrīvoti vienlaicīgi, tādēļ<br />

nepieciešams nospiest uz leju tikai vienu no āķu<br />

atbrīvošanas mehānismiem <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

aizmugurējo stiprinājuma statņu ārpusē.<br />

Stiprinājumi ir pareizi atbrīvoti, ja abu mehānismu<br />

virspusē ir redzama sarkana atzīme. Ja ir<br />

redzamas zaļas atzīmes, stiprinājumi joprojām<br />

atrodas fiksētā stāvoklī.<br />

4. LIETOŠANA AUTOMAŠĪNĀ<br />

UZMANĪBU!<br />

[MIDI_009] Nekad neizmantojiet <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE vienu pašu, vai arī bez atbilstošas<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI nostiprināšanas. Šī<br />

brīdinājuma neievērošana pakļauj nopietnām<br />

briesmām bērna un citu pasažieru drošību.<br />

! Iegaumējiet. Ilgstoša <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE un Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI lietošana var<br />

izraisīt pastiprinātu automašīnas sēdvietas<br />

nodilumu.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE nostiprināšana<br />

Solis 1 Atlokiet balsta kāju<br />

Atlokiet balsta kāju, kā izskaidrots 3. nodaļā —<br />

Sākuma instrukcijas (Balsta kājas regulēšana), un<br />

pārliecinieties, ka tā ir pareizi nofiksēta.<br />

! Iegaumējiet. Pārbaudiet vai balsta kāja ir<br />

nofiksēta, to viegli palokot ar roku.<br />

Solis 2<br />

Novietojiet to pasažiera sēdvietā<br />

[MIDI_027] Uzlieciet <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE uz<br />

automašīnas sēdekļa.<br />

Pārliecinieties, ka:<br />

• ISOFIX stiprinājumi atrodas virzienā uz<br />

automašīnas sēdekļa aizmuguri ;<br />

• balsta kāja atrodas pret automašīnas grīdu.<br />

Solis 3<br />

Izvelciet ārā ISOFIX stiprinājumus<br />

[MIDI_023] Iespiediet iekšā pogas abu<br />

savienojuma statņu iekšpusē, cik tālu iespējams<br />

un pilnībā izvelciet stiprinājumus. Sekojiet<br />

norādēm<br />

3. nodaļā — Sākuma instrukcijas (ISOFIX<br />

stiprinājumu pielāgošana).<br />

! Iegaumējiet. Stiprinājumi ir pilnībā izvilktā<br />

stāvoklī, kad to virspusē nav redzams neviens<br />

cipars.<br />

Solis 4<br />

Pievienojiet ISOFIX sistēmu<br />

[MIDI_028] Savietojiet atvērtos ISOFIX BASE<br />

stiprinājumus ar automašīnas ISOFIX stiprinājumu<br />

kronšteiniem. Iebīdiet stiprinājumus automašīnas<br />

ISOFIX kronšteinos, līdz katrs no tiem ar klikšķi<br />

nofiksējas un uz atbrīvošanas mehānismiem ir<br />

redzamas zaļas atzīmes.<br />

! Iegaumējiet [MIDI_029] Ja automašīnas<br />

ISOFIX kronšteini ir grūti sasniedzami, izmantojiet<br />

piltuves, lai vieglāk tiem piekļūtu. Tas padara<br />

sistēmas nostiprināšanu daudz vienkāršāku un<br />

aizsargā sēdekļu pārvalkus.<br />

UZMANĪBU!<br />

Pārliecinieties, ka abi ISOFIX stiprinājumi<br />

ir kārtīgi nofiksēti uz automašīnas ISOFIX<br />

kronšteiniem. Šī brīdinājuma neievērošana<br />

pakļauj nopietnām briesmām bērna un citu<br />

pasažieru drošību. Jūs varat pārliecināties<br />

par to, vai stiprinājumi ir pareizi nofiksēti<br />

ISOFIX kronšteinos, viegli paraustot <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE.<br />

Solis 5 <br />

Pielāgojiet pamatni automašīnas<br />

sēdeklim<br />

[MIDI_030] Nospiediet divas pogas, lai pielāgotu<br />

ISOFIX stiprinājumu garumu, un noregulējiet to<br />

atbilstoši instrukcijām automašīnas lietotāja<br />

rokasgrāmatā.<br />

Ja automašīnas sēdvietas atzveltne ir regulējama,<br />

pielāgojiet to, kā ieteikts automašīnas lietotāja<br />

rokasgrāmatā.<br />

Gadījumā, ja automašīnas lietošanas<br />

rokasgrāmatā nav īpašas norādes uzstādīšanai,<br />

stumiet ISOFIX BASE uz aizmuguri, līdz tā pieguļ<br />

sēdekļa atzveltnei.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI 43


UZMANĪBU!<br />

UZMANĪBU!<br />

[MIDI_031] Nostiprinot <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

automašīnas sēdeklī, pārliecinieties, ka abi<br />

ISOFIX stiprinājumi ir pareizi noregulēti<br />

un ir vienāda garuma. Pārbaudiet to, viegli<br />

paraustot <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE un aplūkojot,<br />

vai cipari stiprinājumu augšpusē ir vienādi<br />

(vai arī to nav). Šī brīdinājuma neievērošana<br />

pakļauj nopietnām briesmām bērna drošību.<br />

Solis 6 Pielāgojiet balsta kāju<br />

[MIDI_032] Noregulējiet balsta kājas augstumu<br />

UZMANĪBU!<br />

saskaņā ar automašīnas lietošanas rokasgrāmatā<br />

ieteikto, vadoties no norādēm 3. nodaļā —<br />

Sākuma instrukcijas (Balsta kājas pielāgošana)<br />

Gadījumā, ja automašīnas lietošanas<br />

rokasgrāmatā nav īpašas norādes uzstādīšanai,<br />

pielāgojiet to, lai tās pamatne atrastos uz<br />

automašīnas grīdas un atstatums starp sēdekļa<br />

pamatni un ISOFIX BASE būtu pēc iespējas<br />

mazāks.<br />

UZMANĪBU!<br />

Solis 2 <br />

Pārliecinieties, ka atbalsta kāja ir nofiksēta, uz<br />

fiksācijas pogas jābūt redzamai zaļai atzīmei,<br />

kā arī tai jāpieguļ grīdai. Šī brīdinājuma<br />

neievērošana pakļauj nopietnām briesmām<br />

bērna un citu pasažieru drošību.<br />

! Iegaumējiet. Pārliecinieties, ka balsta<br />

kāja ir nofiksēta, viegli uz tās uzspiežot un to<br />

pavelkot.<br />

! Iegaumējiet. Ja jūs pamanāt, ka <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE automašīnas sēdeklī joprojām<br />

kustas, atkārtojiet visus soļus, kas minēti 4. nodaļā<br />

— Lietošana automašīnā (<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

nostiprināšana), līdz pamatne ir stabili nofiksēta<br />

automašīnas sēdeklī.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI nostiprināšana<br />

stāvoklī ar skatu atpakaļ [MIDI_33]<br />

Solis 1 Pārbaudiet <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI drīkst nostiprināt tikai<br />

izmantojot <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Pirms tam<br />

pārliecinieties, ka <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE ir<br />

pareizi un stabili nostiprināta automašīnas<br />

sēdeklī. Ja pamanāt, ka <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE automašīnas sēdeklī joprojām kustas,<br />

atkārtojiet visus soļus, kas minēti 4. nodaļā<br />

— Lietošana automašīnā (<strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE nostiprināšana).<br />

[Airbag Warning] NEKAD neuzstādiet bērnu<br />

auto sēdeklīti ar skatu atpakaļ automašīnas<br />

priekšējā sēdeklī, ja ir aktīvs gaisa drošības<br />

spilvens. Šādā gadījumā pastāv LIELS<br />

IEVAINOJUMU VAI NĀVES RISKS, tādēļ<br />

tas ir AIZLIEGTS AR LIKUMU. Atkarībā no<br />

automašīnas, jums var būt iespēja atslēgt<br />

drošības spilvenu pašam, vai arī griezties<br />

pēc palīdzības pie vietējā izplatītāja vai<br />

autoservisā.<br />

Auto sēdeklīša nofiksēšana <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE<br />

[MIDI_034] Pagrieziet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI pretī<br />

braukšanas virzienam un novietojiet to virs <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE vidusdaļas. Iespiediet divas Lexus<br />

vai <strong>Toyota</strong> MIDI kājgalī esošās savienojuma tapas<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE aizmugurējos stiprinājuma<br />

āķos. Lai noteiktu pareizu stāvokli, savietojiet<br />

bultiņas uz Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI ārējās daļas un<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE aizmugurējiem stiprinājuma<br />

statņiem. Tapas ir pareizi nostiprinātas, kad katra<br />

no tām ar klikšķi ir nofiksēta vietā un uz katra<br />

stiprinājuma āķa atbrīvošanas mehānisma<br />

augšdaļā ir redzama zaļa atzīme.<br />

[MIDI_035] Lai nostiprinātu Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

sēžamās daļas savienojumus <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE priekšējos stiprinājuma āķos, no augšas<br />

spiediet uz leju Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI aizmugurējo<br />

daļu, līdz dzirdams klikšķis.<br />

! Iegaumējiet [MIDI_055] Ar skatu atpakaļ<br />

nostiprinātā stāvoklī plecu polsterus lietot nevajag.<br />

Atveriet plecu daļas stiprinājuma pārvalku un<br />

izņemiet plecu polsterus.<br />

44 Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI


UZMANĪBU!<br />

Nelietojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI, ja tas nav<br />

pareizi nostiprināts uz <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

Tas ir pareizi nostiprināts, kad uz katra no<br />

aizmugurējo āķu atbrīvošanas mehānismiem<br />

augšdaļā ir redzama zaļa atzīme.<br />

! Iegaumējiet [MIDI_036] Pārbaudiet<br />

vai Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI ir pareizi nostiprināts<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, to viegli pakustinot visos<br />

virzienos. Ja sēdeklītis nav pareizi nostiprināts<br />

vietā, atkārtojiet 2. soli — nofiksējiet sēdeklīti<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE līdz tas ir pareizā stāvoklī.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI nostiprināšana<br />

stāvoklī ar skatu uz priekšu [MIDI_037]<br />

Solis 1 Pārbaudiet <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

UZMANĪBU!<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI drīkst nostiprināt tikai<br />

izmantojot <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Pirms tam<br />

pārliecinieties, ka <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE ir<br />

pareizi un stabili nostiprināta automašīnas<br />

sēdeklī. Ja pamanāt, ka <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE automašīnas sēdeklī joprojām kustas,<br />

atkārtojiet visus soļus, kas minēti 4. nodaļā<br />

— Lietošana automašīnā (<strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE nostiprināšana).<br />

Solis 2 <br />

Auto sēdeklīša nofiksēšana <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE<br />

[MIDI_038] Pagrieziet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

braukšanas virzienā un novietojiet to virs <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE vidusdaļas. Iespiediet divas Lexus<br />

vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēžamvietas daļā esošās<br />

savienojuma tapas <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

aizmugurējos stiprinājuma āķos. Lai noteiktu<br />

pareizu stāvokli, savietojiet bultiņas uz Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI ārējās daļas un <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

aizmugurējiem stiprinājuma statņiem. Tapas ir<br />

pareizi nostiprinātas, kad katra no tām ar klikšķi ir<br />

nofiksēta vietā un uz katra stiprinājuma āķa<br />

atbrīvošanas mehānisma augšdaļā ir redzama<br />

zaļa atzīme.<br />

[MIDI_039] Lai nostiprinātu Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

kāju daļas savienojuma stieņus <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE priekšējos stiprinājuma āķos, no augšas<br />

spiediet uz leju Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēžamo<br />

daļu, līdz dzirdams klikšķis.<br />

! Iegaumējiet [MIDI_056] Plecu polsteri<br />

ir jālieto ar skatu uz priekšu nostiprinātā stāvoklī.<br />

Atveriet plecu daļas stiprinājuma pārvalku un<br />

ievietojiet plecu polsterus.<br />

UZMANĪBU!<br />

Nelietojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI, ja tas nav<br />

pareizi nostiprināts uz <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

Tas ir pareizi nostiprināts, kad uz katra no<br />

aizmugurējo āķu atbrīvošanas mehānismiem<br />

augšdaļā ir redzama zaļa atzīme.<br />

! Iegaumējiet [MIDI_036] Pārbaudiet<br />

vai Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI ir pareizi nostiprināts<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, to viegli pakustinot visos<br />

virzienos. Ja sēdeklītis nav pareizi nostiprināts<br />

vietā, atkārtojiet 2. ssoli — nofiksējiet sēdeklīti<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE līdz tas ir pareizā stāvoklī.<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI noņemšana no<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

Solis 1 <br />

Atbrīvojiet aizmugurējos stiprinājuma<br />

āķus<br />

[MIDI_040] Aizmugurējie stiprinājuma āķi tiek<br />

atbrīvoti vienlaicīgi, tādēļ nepieciešams nospiest<br />

uz leju tikai vienu no āķu atbrīvošanas<br />

mehānismiem aizmugurējo stiprinājuma statņu<br />

ārpusē. Tajā pašā laikā sasveriet Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI uz priekšu (braukšanas virzienā), tā lai<br />

sēdeklīša stiprinājuma tapas iznāktu ārā no<br />

pamatnes aizmugurējiem stiprinājuma āķiem.<br />

Solis 2 <br />

Atbrīvojiet sēdeklīti no priekšējiem<br />

stiprinājuma āķiem un noņemiet no<br />

pamatnes<br />

Atbrīvojiet Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI stiprinājuma<br />

stieņus no pamatnes priekšējiem stiprinājuma<br />

āķiem, velkot sēdeklīti uz aizmuguri — pretī auto<br />

kustības virzienam. Tagad ir jābūt iespējai pacelt<br />

sēdeklīti no pamatnes un izņemt no automašīnas.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE izņemšana<br />

Solis 1<br />

Atbrīvojiet ISOFIX stiprinājumus<br />

[MIDI_025] Atdaliet <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

stiprinājumus no automašīnas ISOFIX<br />

kronšteiniem, pavelkot aizslēga mehānismu uz<br />

priekšu (braukšanas virzienā). Detaļas ir atdalītas,<br />

ja uz katra stiprinājuma mehānisma augšdaļā ir<br />

redzama sarkana atzīme.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI 45


Solis 2<br />

Sabīdiet ISOFIX stiprinājumus<br />

Nospiediet kreisās puses pogu uz ISOFIX garuma<br />

regulētāja pēc iespējas dziļāk un turiet to.<br />

Regulēšanas mehānisma poga atrodas pamatnes<br />

iekšdaļā. Tajā pašā laikā iespiediet kreisās puses<br />

stiprinājumu atpakaļ iekšā <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

Abus ISOFIX stiprinājumus ir jānoregulē neatkarīgi<br />

vienu no otra. Atkārtojiet 2. soli ar labās puses<br />

stiprinājumu.<br />

! Iegaumējiet. Stiprinājumi ir pilnībā iebīdītā<br />

stāvoklī, kad to virspusē ir redzami visi ciparu<br />

rādītāji.<br />

Solis 3 <br />

Pielokiet balsta kāju un noņemiet<br />

pamatni<br />

Pielokiet balsta kāju, kā aprakstīts 3. nodaļā —<br />

Pamata instrukcijas (Balsta kājas pielāgošana)<br />

Jums tagad ir iespējams izcelt pamatni no<br />

automašīnas.<br />

5. BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA<br />

! Iegaumējiet. Drošības nolūkā bērniem<br />

no automašīnas vienmēr ir jāizkāpj pa pasažiera<br />

puses durvīm vai arī tieši uz ietves.<br />

Solis 1 <br />

Pielāgojiet un nostipriniet iekšējo<br />

polsterējumu un jostas<br />

[MIDI_018 + MIDI_019] Pirms ielikt bērnu Lexus<br />

vai <strong>Toyota</strong> MIDI, atbrīvojiet un attaisiet jostas kā<br />

aprakstīts 3. nodaļā — Pamata instrukcijas (Jostu<br />

atbrīvošana un sprādzes atvēršana) un nolieciet<br />

tās malā.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Kad bērns atrodas<br />

sēdeklīti, novietojiet plecu jostas pār pleciem un<br />

gurnu jostu pār bērna gurniem, pārliecinoties, ka<br />

jostas nav iesprūdušas vai sagriezušās.<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

[MIDI_041] Pārliecinieties, ka iekšējā polsterējuma<br />

un plecu jostas savienojums ir pareizi novietots.<br />

Iekšējā polsterējuma sānu daļas ar AIRPAD<br />

polsteriem aizsargā galvu, tāpēc ir jānovieto aiz<br />

bērna galvas, virs pleciem.<br />

! Iegaumējiet. Pleca jostu savienojums<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI ir pareizi novietots tālāk<br />

norādītajos gadījumos.<br />

[MIDI_042] Stāvoklī ar skatu atpakaļ, ja tie atrodas<br />

nedaudz zem bērna pleciem. Ja polsterējums<br />

neatrodas pareizi, pārvietojiet to atbilstoši augšup<br />

vai lejup.<br />

[MIDI_055] Atveriet plecu daļas stiprinājuma<br />

pārvalku un izņemiet plecu polsterus.<br />

<br />

[MIDI_043] Stāvoklī ar skatu uz priekšu, ja tie<br />

atrodas nedaudz virs bērna pleciem.<br />

Ja polsterējums neatrodas pareizi, pārvietojiet to<br />

atbilstoši augšup vai lejup.<br />

[MIDI_056] Atveriet plecu daļas stiprinājuma<br />

pārvalku un ievietojiet plecu polsterus.<br />

Solis 2 <br />

Aizsprādzējiet jostu sprādzi<br />

[MIDI_044 a + b] Lai savienotu Lexus vai <strong>Toyota</strong><br />

MIDI jostas, atkal savienojiet stiprinājumu<br />

magnētiskās mēlītes.<br />

Stingri iespiediet mēlītes sprādzē, līdz tās<br />

nofiksējas ar klikšķi.<br />

UZMANĪBU!<br />

Pirms katra brauciena vienmēr pārliecinieties,<br />

ka mēlītes ir pareizi nofiksētas sprādzē. To<br />

var izdarīt, pavelkot mēlītes augšup, bez<br />

sprādzes sarkanās pogas nospiešanas.<br />

Solis 3 <br />

Gurnu jostas pielāgošana<br />

UZMANĪBU!<br />

Novelciet gurnu jostu pēc iespējas uz leju, lai<br />

tādā veidā aizsargātu bērna gurnu daļu. Ja<br />

gurnu josta šķērso vēdera daļu, pastāv risks<br />

gūt iekšējus ievainojumus, ja notiek nelaimes<br />

gadījums.<br />

Pārliecinieties, ka spilventiņš aiz sprādzes nav<br />

noslīdējis tā, ka tas vairs neaizsargā bērnu no<br />

sprādzes plastmasas detaļām.<br />

46 Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI


Solis 4 <br />

Jostu nostiepšana<br />

[MIDI_045 a + b] Lai nostieptu jostas, pavelciet<br />

centrālo spriegošanas jostu uz priekšu (ne augšup<br />

vai lejup).<br />

BRĪDINĀJUMS<br />

Pārliecinieties, ka jostas ir pietiekoši<br />

nostieptas, ieliekot pirkstus zem Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI plecu jostām un gurnu jostas pēc<br />

to nostiepšanas.<br />

Solis 5 <br />

Pārbaudiet sānu absorbējošo<br />

polsterējumu<br />

UZMANĪBU!<br />

[MIDI_041] Vienmēr pārliecinieties, ka AIRPAD<br />

polsteri ir pareizi novietoti pielāgojamā<br />

iekšējā polsterējuma kabatās. Šī brīdinājuma<br />

neievērošana pakļauj nopietnām briesmām<br />

bērna drošību, ja notiek nelaimes gadījums.<br />

Solis 6 <br />

Pārbaudiet sēdeklīša izmēru<br />

UZMANĪBU!<br />

[MINI_046] Pirms katras lietošanas<br />

pārliecinieties, ka bērna galva pilnībā atrodas<br />

starp Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklīša<br />

galvas sānu atbalstiem. Ja galva nav pilnībā<br />

aizsegta, bērns tiek pakļauts lielākam riskam,<br />

ja notiek nelaimes gadījums. Kad bērns paliek<br />

par garu Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI, mēs iesākam<br />

pāriet uz nākamā izmēra auto sēdeklīti.<br />

KONTROLSARAKSTS — BĒRNA<br />

PIESPRĀDZĒŠANA<br />

Pārliecinieties, ka:<br />

• iekšējā polsterējuma un plecu jostu augstums<br />

ir pielāgots bērnam (kā aprakstīts ieteikumos<br />

iepriekš);<br />

• gurnu josta nestiepjas pāri bērna vēderam;<br />

• sprādze un slēdzeņu mēlītes ir pareizi<br />

nofiksētas;<br />

• jostas cieši pieguļ bērnam un nav<br />

sagriezušās;<br />

• bērns visā augumā pilnībā atrodas starp<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklīša sānu<br />

balstiem;<br />

• AIRPAD polsteri ir pareizi novietoti<br />

pielāgojamā iekšējā polsterējuma kabatās.<br />

Bērna izcelšana no sēdeklīša<br />

[MIDI_046 a – d] Pirms izcelt bērnu ārā no Lexus<br />

vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklīša, jums ir jāatbrīvo jostas<br />

un jāatsprādzē sprādze. Lai to izdarītu, skatiet<br />

pamācību 3. nodaļā — Pamata instrukcijas (Jostu<br />

atbrīvošana un sprādzes attaisīšana). Pēc tam jūs<br />

varat izcelt bērnu no Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

sēdeklīša.<br />

6. KOPŠANA UN<br />

UZTURĒŠANA<br />

Pārvalku noņemšana<br />

Solis 1 <br />

Noņemt plecu jostas<br />

[MIDI_047] Lai noņemtu pārvalkus, vispirms<br />

nepieciešams atāķēt plecu jostas no nostiepšanas<br />

jostas savienojumu daļas, kas atrodas Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI apakšā.<br />

[MIDI_048] Tad pilnībā izvelciet plecu jostas no<br />

iekšējā polsterējuma un plecu polsteriem.<br />

! Iegaumējiet. Jūs nevarat izvilkt ārā plecu<br />

jostas no iekšējā polsterējuma, tikai velkot plecu<br />

polsterus.<br />

Solis 2 <br />

Atveriet jostas sprādzi<br />

[MIDI_049] Atveriet sprādzi, izvelciet ārā mēlītes<br />

un nolieciet plecu jostas malā.<br />

Solis 3 <br />

Noņemiet iekšējo polsterējumu<br />

[MIDI_050] Noņemiet iekšējo polsterējumu no<br />

aizmugures plāksnes, vispirms to noregulējot<br />

augstākajā stāvoklī. Tad pavelciet polsterējuma<br />

apakšējo spilvenu tā aizmugurē uz leju un projām<br />

no aizmugurējās plāksnes. Tālāk velciet iekšējo<br />

polsterējumu augšup un projām no aizmugures<br />

plāksnes.<br />

Solis 4 <br />

Noņemiet sānu absorbējošo<br />

polsterējumu (AIRPAD)<br />

UZMANĪBU!<br />

AIRPAD polsteri, kas atrodas iekšējā<br />

polsterējumā, nav mazgājami, un pirms<br />

mazgāšanas tie ir jāizņem no iekšējā<br />

polsterējuma.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI 47


[MIDI_051] Lai to izdarītu, nolieciet iekšējo<br />

polsterējumu ar seju uz līdzenas virsmas. Tagad<br />

jums ir iespējams piekļūt tā aizmugurei caur atveri<br />

pārvalkā. Izņemiet AIRPAD polsterus no<br />

polsterējuma sānu daļām, kā parādīts attēlā.<br />

Solis 5 <br />

Noņemiet pārvalku<br />

Pēc iekšējā polsterējuma noņemšanas, atgrieziet<br />

aizmugurējo plāksni tās zemākajā stāvoklī. Atlokiet<br />

gar pārvalka malām esošās plastmasas detaļas.<br />

Tagad izvelciet jostas un sprādzi caur pārvalku un<br />

noņemiet visu pārvalku no sēdeklīša.<br />

Sēdekļu pārvalku uzlikšana<br />

Lai pilnībā uzliktu atpakaļ Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

pārvalkus, skatiet norādes no "Pārvalku<br />

noņemšana" apgrieztā secībā.<br />

UZMANĪBU!<br />

[MIDI_052] Pēc plecu jostu ievietošanas<br />

atpakaļ aizmugurējā plāksnē, pārliecinieties,<br />

ka tās iet pāri divām metāla tapām.<br />

[MIDI_053] Līdzīgi, pārliecinieties ka jostas<br />

nav sagriezušās vai iesprūdušas jostu<br />

savienojuma daļā ar centrālo novilkšanas<br />

siksnu Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI apakšā.<br />

UZMANĪBU!<br />

[MIDI_054] Vienmēr pārliecinieties,<br />

ka AIRPAD polsteri ir pareizi ievietoti<br />

pielāgojamā iekšējā polsterējuma kabatās<br />

un jostu sistēma ir pareizi salikta un<br />

funkcionējoša. Pārliecinieties, ka Lexus vai<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklītis nav bojāts. Ja saistībā<br />

ar šo rodas jautājumi, lūdzam griezties pie<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> izplatītāja. Šī brīdinājuma<br />

neievērošana pakļauj nopietnām briesmām<br />

bērna drošību, ja notiek nelaimes gadījums.<br />

! Iegaumējiet. Vienmēr pārbaudiet<br />

kopšanas instrukcijas uz pārvalku etiķetēm, lai<br />

pārliecinātos, vai pieļaujama to mazgāšana veļas<br />

mašīnā. Šīs instrukcijas ir svarīgākas par visām<br />

pārējām.<br />

UZMANĪBU!<br />

AIRPAD polsteri, kas atrodas iekšējā polsterējumā,<br />

nav mazgjami, un pirms mazgāšanas tie ir<br />

jāizņem no iekšējā polsterējuma.<br />

UZMANĪBU!<br />

Pēc katras mazgāšanas vienmēr<br />

pārliecinieties, ka AIRPADS polsteri ir pareizi<br />

novietoti pielāgojamā iekšējā polsterējuma<br />

kabatās. Šī brīdinājuma neievērošana pakļauj<br />

nopietnām briesmām bērna drošību, ja notiek<br />

nelaimes gadījums.<br />

Plastmasas detaļas var tīrīt ar ūdeni un vieglu<br />

ziepju šķīdumu. Lai novērstu pelējuma<br />

veidošanos, glabājiet bērnu auto sēdeklīti labi<br />

ventilētā, sausā vietā.<br />

7. INFORMĀCIJA PAR<br />

UTILIZĀCIJU<br />

Veicot Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI iepakojuma un<br />

sēdeklīša paša utilizāciju, lūdzam ievērot vietējo<br />

likumdošanu, kā arī uz iepakojuma un detaļām<br />

minēto informāciju par izmantotajiem materiāliem.<br />

Tīrīšana un kopšana<br />

Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI sēdeklīša pārvalki<br />

(pielāgojamais iekšējais polsterējums un sēdekļa<br />

pārvalks) ir noņemami un mazgājami.<br />

[MIDI_055] bērnu auto sēdeklīša plecu daļas<br />

jostas ir noņemamas un paredzētas mazgāšanai<br />

ar rokām.<br />

Plecu polsteri ir jātīra ar tīru ūdeni.<br />

48 Lexus vai <strong>Toyota</strong> MIDI


TURINYS<br />

1. KOMPONENTŲ APŽVALGA<br />

2. SAUGOS NURODYMAI, KURIUOS REIKIA PERSKAITYTI PRIEŠ<br />

NAUDOJANT Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

3. SVARBIAUSIEJI NURODYMAI<br />

4. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE<br />

5. VAIKO PRISEGIMAS<br />

6. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA<br />

7. INFORMACIJA APIE IŠMETIMĄ<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

Apibrėžimai<br />

Svarbiausios instrukcijos vietos pažymėtos taip:<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Nurodo, kad netinkamai naudojant galimi mirtini ar<br />

sunkūs sužalojimai.<br />

DĖMESIO<br />

Nurodo, kad netinkamai naudojant galimi<br />

sužalojimai.<br />

! Pastaba:<br />

Žymi praktinius Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI naudojimo<br />

patarimus.<br />

DĖMESIO<br />

Prieš naudodami Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI,<br />

atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus.<br />

Instrukciją laikykite saugioje vietoje (pvz.,<br />

specialiame skyriuje, <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

gale), kad ją visada galėtumėte pavartyti.<br />

Taip pat laikykitės transporto priemonės<br />

gamintojo nurodymų ir visada vairuokite<br />

atsargiai.<br />

DĖMESIO<br />

Atminkite, kad avarijos atveju Lexus ir <strong>Toyota</strong><br />

MIDI vaiko automobilinė kėdutė ne visada<br />

gali apsaugoti vaiką nuo sužalojimo.<br />

ET<br />

<br />

<br />

Nurodo leistiną naudojimą.<br />

Nurodo neleistiną naudojimą.<br />

Įsigytas gaminys gali iš dalies skirtis nuo aprašytojo šioje instrukcijoje. Naujausios versijos instrukciją galite<br />

atsisiųsti svetainėje http://www.toyota-tech.eu arba http://www.lexus-tech.eu.<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI 49


1. KOMPONENTŲ APŽVALGA<br />

[MIDI_001 pav.]<br />

A. I – Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

(vaizdas iš priekio arba iš galo)<br />

(1) Reguliuojamas vidinis įklotas<br />

(2) Pečių diržai su pečių įklotais<br />

(3) Saugos diržo sagtis su įklotu<br />

(4) Juosmens diržas su juosmens įmautėmis<br />

(5) Diržo atlaisvinimo svirtis su viduriniu<br />

ištraukimo diržu<br />

(6) Užvalkalas<br />

(7) Diržų jungties dalis<br />

(8) Vidinio įkloto reguliavimo šliaužiklis<br />

B. II – Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

(vaizdas iš apačios)<br />

(9) Sujungimo varžtas kojų srityje<br />

(10) Sujungimo strypas kojų srityje<br />

(11) Sujungimo varžtas kėdutės srityje<br />

(12) Sujungimo strypas kėdutės srityje<br />

C. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

(ISO vaizdas)<br />

(13) Kojų atrama<br />

(14) Mygtukas kojų atramai reguliuoti<br />

(15) ISOFIX jungtys<br />

(16) ISOFIX jungčių atleidimo šliaužiklis<br />

(17) Mygtukas, skirtas ISOFIX ilgiui reguliuoti<br />

(18) Galinės sujungimo atšakos su tvirtinimo<br />

kabliais<br />

(19) Galinių tvirtinimo kablių atlaisvinimo<br />

elementas<br />

(20) Priekiniai tvirtinimo kabliai<br />

PRIEŠ NAUDODAMI KĖDUTĘ PIRMĄJĮ KARTĄ<br />

Prieš naudodami Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI pirmąjį<br />

kartą, įsitikinkite, ar turite visus šiuos daiktus:<br />

A. Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

B. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

C. Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI ir <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE nurodymų instrukcijas.<br />

D. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE transporto priemonių<br />

sąrašą.<br />

E. Tiektuvą.<br />

Jei kurių nors daiktų nėra arba jie sugadinti,<br />

kėdutės nenaudokite. Kreipkitės į Lexus ar <strong>Toyota</strong><br />

atstovą.<br />

NENUMATYTI ATVEJAI<br />

[MIDI_002] Nenumatytu atveju, pvz., įvykus<br />

avarijai, būkite ramūs ir bandykite nepanikuoti.<br />

Vaiką iš transporto priemonės iškelkite taip:<br />

50 Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

1. Paspauskite saugos diržų sagties<br />

atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite diržą nuo<br />

vaiko.<br />

2. Atsargiai iškelkite vaiką iš Lexus arba <strong>Toyota</strong><br />

MIDI.<br />

! Pastaba: jei paspaudus mygtuką diržas<br />

neatlaisvinamas, nupjaukite jį prieš iškeldami vaiką<br />

iš Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI.<br />

2. SAUGOS NURODYMAI,<br />

KURIUOS REIKIA<br />

PERSKAITYTI PRIEŠ<br />

NAUDOJANT Lexus arba<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI<br />

DĖMESIO<br />

1. Lexus ir <strong>Toyota</strong> MIDI, naudojama kartu<br />

su <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, yra ISOFIX<br />

VAIKO JUDESIŲ SUVARŽYMO SISTEMA.<br />

Ji patvirtinta pagal 44 reglamentą su<br />

4 pataisų serija kaip tinkama naudoti<br />

transporto priemonėse, kuriose įrengtos<br />

ISOFIX tvirtinimo sistemos.<br />

2. Ji telpa į transporto priemones, kuriose<br />

yra patvirtintos ISOFIX padėtys (turi<br />

būti nurodyta transporto priemonės<br />

vadove), priklausomai nuo vaiko kėdutės<br />

kategorijos ir įrangos.<br />

3. Transporto priemonių grupės ir ISOFIX<br />

dydžio klasės, kurioms skirtas šis<br />

įrenginys: A, B, B1, C, D ir E.<br />

DĖMESIO<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI buvo išbandyti ir<br />

patvirtinti pagal europietišką vaiko judesių<br />

suvaržymo sistemų standartą ECE R44/04,<br />

juos naudojant kartu su <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

pagrindu.<br />

! Pastaba: kėdutės Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

tvirtinimas naudojant <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE ir<br />

ISOFIX vietas transporto priemonėje priskiriamas<br />

„pusiau universaliojo“ montavimo klasei, toks<br />

tvirtinimas tinka tik tam tikroms kėdutėms tam<br />

tikrose transporto priemonėse. Pateiktame<br />

transporto priemonių sąraše apžvelgiamos<br />

visos tinkamos transporto priemonės ir kėdutės,<br />

buvusios spausdinant šį leidinį. Naujausią sąrašą<br />

žr. svetainėje http://www.toyota-tech.eu<br />

ar http://www.lexus-tech.eu.


DĖMESIO<br />

Atminkite, kad bet kokiu būdu modifikavus<br />

Lexus, <strong>Toyota</strong> MIDI arba <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE pagrindą be <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/<br />

SA patvirtinimo, sertifikatas ECE R44/04<br />

nebegalioja.<br />

Sertifikato lipdukas, kuriame nurodytas simbolis<br />

(raidė E apskritime) ir sertifikato numeris, yra<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI išorėje ir <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE pagrindo apačioje [ECE].<br />

Lexus ir <strong>Toyota</strong> MIDI atitinka tokias ISOFIX dydžio<br />

klases:<br />

Lexus ir <strong>Toyota</strong> MIDI 0+ klasė<br />

SVORIS<br />

2–13 kg<br />

AMŽIUS maždaug 0–15<br />

mėnesių<br />

KRYPTIS<br />

Nukreipta atgal<br />

ISOFIX dydžio C, D, E<br />

klasės<br />

Lexus ir <strong>Toyota</strong> MIDI 1 klasė<br />

SVORIS<br />

9–18 kg<br />

AMŽIUS maždaug nuo 9<br />

mėnesių iki 3,5 metų<br />

KRYPTIS<br />

Nukreipta į priekį<br />

ISOFIX dydžio A, B, B1<br />

klasės<br />

! Pastaba: nurodytasis amžius yra tik<br />

orientacinis. Visada laikykitės nurodymų, pateiktų<br />

5 skyriuje „Vaiko prisegimas“ (1 veiksmas –<br />

Sureguliuokite vidinį įklotą ir diržą, jį prisekite).<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI reikia prisegti tik<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pagrindo ir transporto<br />

priemonės ISOFIX taškuose. Kėdutė<br />

nėra skirta naudoti su trijuose taškuose<br />

fiksuojamu saugos diržu, todėl jos taip<br />

tvirtinti nereikėtų. Nesilaikant šio nurodymo<br />

avarijos atveju kyla didelis pavojus vaiko ir<br />

kitų keleivių saugumui.<br />

! Pastaba: transporto priemonėje įrengti<br />

ISOFIX tvirtinimo taškai – tai metaliniai laikytuvai<br />

tarp sėdynės pagrindo ir atlošo. Jie gali būti<br />

uždengti sėdynių užvalkalais ar plastikiniais<br />

gaubtuvais. Daugiau informacijos apie tai, kur yra<br />

šie taškai ir kaip juos atidengti, žr. savo transporto<br />

priemonės instrukcijoje.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI kėdutėje sėdintį vaiką<br />

visada reikia prisegti naudojant integruotą<br />

diržų sistemą.<br />

DĖMESIO<br />

Jei keleivio sėdynės oro pagalvė veiksni,<br />

šioje sėdynėje atgal nukreiptos Lexus arba<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės naudoti<br />

negalima. Jei keleivio pusės oro pagalvė<br />

išjungta ir transporto priemonės gamintojas<br />

patvirtina, kad šioje sėdynėje galima naudoti<br />

0+ ir 1 klasės Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI vaiko<br />

automobilinę kėdutę, ją galite naudoti šioje<br />

padėtyje. Kai Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI naudojate<br />

tokiu būdu, visada laikykitės transporto<br />

priemonės gamintojo nurodymų:<br />

• dėl oro pagalvės keleivio pusėje<br />

išjungimo;<br />

• dėl keleivio sėdynės tinkamumo;<br />

• dėl sėdynėje esančių ISOFIX tvirtinimo<br />

taškų.<br />

Vaiko automobilinės kėdutės Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

negalima platinti ar naudoti komerciniais tikslais<br />

JAV, Kanadoje ar Australijoje.<br />

KONTROLINIS SĄRAŠAS – MONTAVIMAS<br />

TRANSPORTO PRIEMONĖJE<br />

[MIDI_003]<br />

Transporto priemonės sėdynė<br />

Transporto priemonės gamintojas pažymėjo,<br />

kad sėdynė tinkama šios klasės Lexus ar<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI vaiko automobilinei kėdutei.<br />

Transporto priemonės gamintojas<br />

nepažymėjo, kad sėdynė tinkama šios klasės<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI vaiko automobilinei<br />

kėdutei.<br />

Transporto priemonės sėdynės kryptis<br />

Nukreipta į priekį.<br />

Nukreipta atgal.<br />

Nukreipta į šoną.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI 51


<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pritvirtinti naudojama<br />

transporto priemonės saugos sistema<br />

ISOFIX sistema.<br />

Trijų taškų saugos diržas.<br />

Dviejų taškų saugos diržas.<br />

Vaiko kėdutės kryptis<br />

Važiavimo krypčiai priešinga kryptis.<br />

Su važiavimo kryptimi sutampanti kryptis.<br />

ĮSPĖJAMOSIOS PASTABOS:<br />

[MIDI_004] Niekada nepalikite vaiko transporto<br />

priemonėje be priežiūros.<br />

[MIDI_005] Vaiką į Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinę kėdutę visada sodinkite prieš<br />

pradėdami kelionę – niekada nedarykite to<br />

kelionės metu. Niekada neiškelkite vaiko iš<br />

kėdutės, kai transporto priemonė juda.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Kai vaiką segate prie<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI vaiko automobilinės<br />

kėdutės, patikrinkite, ar saugos diržai nesusisuko,<br />

ar jie prigludę prie vaiko pečių ir juosmens.<br />

Juosmens diržą patraukite kiek įmanoma žemyn,<br />

kad apsaugotumėte vaiko juosmens sritį. Jei<br />

juosmens diržas bus uždėtas ant vaiko pilvo,<br />

avarijos atveju vaikas gali patirti vidinių sužalojimų.<br />

[MIDI_008] Patikrinkite, ar vaiko viršugalvis yra<br />

žemiau nei viršutinis galvos atlošo kraštas. Jei<br />

galvos atlošas yra per žemai, avarijos atveju<br />

didesnė tikimybė patirti sužalojimą. Kai tik vaiko<br />

viršugalvis pradeda siekti viršutinį sėdynės kraštą<br />

arba atsiduria aukščiau nei jis, kai vidinis įklotas<br />

yra aukščiausioje padėtyje, reikia pradėti naudoti<br />

vaiko automobilinę kėdutę Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI (2<br />

ir 3 klasės vaiko saugos kėdutę).<br />

[MIDI_041] Visada patikrinkite, ar AIRPADS yra<br />

tinkamai įdėtos į reguliuojamo vidinio įkloto vidines<br />

kišenes. Nesilaikant šio nurodymo, kyla didelis<br />

pavojus vaiko saugumui avarijos atveju.<br />

[MIDI_009] Kai Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinė<br />

kėdutė yra transporto priemonėje, visada ją<br />

pritvirtinkite, neatsižvelgdami į tai, ar vaikas ją<br />

naudoja. Tokiu būdu apsisaugosite nuo kėdutės<br />

lėkimo į priekį avarijos atveju ar staigiai stabdant.<br />

[MIDI_010] Kai naudojate peilius ar kitus aštrius<br />

daiktus, būkite atsargūs, kad nepažeistumėte<br />

transporto priemonės saugos diržų arba Lexus ar<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės diržų. Jei<br />

diržai įpjauti ar kitaip pažeisti, Lexus ar <strong>Toyota</strong><br />

MIDI automobilinė kėdutė negali tinkamai<br />

apsaugoti vaiko nuo sužalojimų.<br />

[MIDI_011] Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę<br />

kėdutę naudojant ne šioje instrukcijoje aprašytu<br />

būdu galima patirti sunkių sužalojimų. Neišimkite<br />

jokių komponentų ir nekeiskite jų dalimis, kurių<br />

nepatvirtino <strong>Toyota</strong> Motor Europe NV/SA.<br />

[MIDI_012] Įvykus avarijai, kėdutę pakeiskite<br />

nauja kėdute Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI. Avarijos metu<br />

kėdutėje gali atsirasti plika akimi nepastebimų<br />

pažeidimų. Nesilaikant šio nurodymo, kyla didelis<br />

pavojus vaiko saugumui avarijos atveju.<br />

[MIDI_013] Palikus tiesioginėje saulės šviesoje,<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinė kėdutė gali<br />

įkaisti. Siekiant išvengti nudegimų, suaugusysis<br />

turi patikrinti visas plastikines ir metalines kėdutės<br />

dalis prieš ją naudodamas.<br />

[MIDI_014] Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę<br />

kėdutę įdėkite taip, kad nejudančios dalys<br />

(plastikiniai elementai ir t. t.) neįstrigtų transporto<br />

priemonės duryse įprastai naudojant transporto<br />

priemonę.<br />

[MIDI_015] Transporto priemonėje nepalikite jokių<br />

aštrių, smailų ar sunkių daiktų. Avarijos atveju šie<br />

daiktai gali skraidyti po saloną ir sužaloti vaiką ar<br />

kitus keleivius. Bagažas ir kiti potencialiai pavojingi<br />

daiktai taip pat turi būti pritvirtinti.<br />

Vaiką visada prisekite Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės diržais, net jei kėdutę<br />

naudojate ne automobilyje (pvz., kai nešate vaiką<br />

joje ar kėdutę kur nors pastatote).<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės,<br />

kurioje yra prisegtas vaikas, niekada (net ir<br />

prižiūrėdami) nepalikite ant iškelto, nuožulnaus ar<br />

nelygaus paviršiaus, pvz., stalo, kūdikių vystymo<br />

stalo, laiptų ar nuožulnios vietos.<br />

[MIDI_016] Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę<br />

kėdutę naudokite tik su originaliais užvalkalais, oro<br />

pagalvėmis ir šoninėmis apsaugomis nuo smūgio.<br />

Tai yra svarbiausieji saugos komponentai,<br />

specialiai sukurti naudoti kėdutėje.<br />

! Pastaba: nepalikite vaiko sėdėti Lexus ar<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI automobilinėje kėdutėje pernelyg<br />

ilgai. Sėdėjimo laiką rekomenduojame riboti iki<br />

1–2 valandų. Raumenų vystymuisi itin svarbu,<br />

kad vaikai reguliariai keistų savo padėtį. Dėl<br />

šios priežasties, darydami pertraukas taip pat<br />

turite iškelti vaiką iš Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės.<br />

52 Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI


! Pastaba: įsigytą kėdutę Lexus ar <strong>Toyota</strong><br />

MIDI galima naudoti ne ilgiau nei šešerius metus.<br />

Bėgant laikui bet koks plastikas palaipsniui irsta,<br />

ypač tiesioginėje saulės šviesoje. Šis irimas<br />

ne visada pastebimas plika akimi, tačiau gali<br />

pabloginti kėdutės savybes.<br />

Jei turite kitų klausimų dėl šio gaminio naudojimo,<br />

kreipkitės į Lexus ar <strong>Toyota</strong> atstovą.<br />

3. SVARBIAUSIEJI<br />

NURODYMAI<br />

DĖMESIO<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI vaiko automobilinę<br />

kėdutę ir <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pagrindą visada<br />

statykite ant plokščio, stabilaus paviršiaus.<br />

DĖMESIO<br />

Būkite atsargūs, kad judančios kėdutės dalys<br />

neprispaustų pirštų ar kitų kūno dalių.<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

VIDINIO ĮKLOTO IR PEČIŲ DIRŽO PADĖTIES<br />

REGULIAVIMAS<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės vidinį<br />

įklotą ir pečių diržus reikia sureguliuoti pagal vaiko<br />

ūgį, kad vaikui būtų kiek įmanoma patogiau ir jis<br />

būtų kiek įmanoma labiau saugomas avarijos<br />

atveju.<br />

Naudojant specialų reguliavimo mechanizmą šiuos<br />

komponentus galima nustatyti į šešias skirtingas<br />

padėtis.<br />

! Pastaba: jei reikia reguliuoti vidinį įklotą<br />

ir (arba) pečių diržus, pirmiausia įsitikinkite, ar<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinė kėdutė<br />

tinkamai sumontuota transporto priemonėje.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Visada patikrinkite, ar AIRPADS yra tinkamai<br />

įdėtos į reguliuojamo vidinio įkloto vidines<br />

kišenes. Nesilaikant šio nurodymo, kyla<br />

didelis pavojus vaiko saugumui avarijos<br />

atveju.<br />

1 veiksmas Atlaisvinkite reguliuojamą vidinį<br />

įklotą<br />

[MIDI_017] Norėdami sureguliuoti Lexus ar <strong>Toyota</strong><br />

MIDI automobilinės kėdutės vidinį įklotą, iki galo<br />

nuspauskite šliaužiklį.<br />

2 veiksmas Sureguliuokite ir užfiksuokite<br />

vidinį įklotą<br />

Norėdami sureguliuoti vidinį įklotą ir pečių diržus<br />

pagal vaiko ūgį, laikykite šliaužiklį nuspaustą ir tuo<br />

pačiu metu stumkite vidinį įklotą aukštyn arba<br />

žemyn. Tada atleiskite šliaužiklį. Šliaužiklis<br />

užsifiksuoja, kai metalinės atšakos<br />

spragtelėdamos įsistato į griovelius abiejose<br />

pusėse.<br />

DĖMESIO<br />

Pareguliavę kėdutę, visada patikrinkite, ar<br />

šliaužiklis užsifiksavo. Norėdami tai padaryti,<br />

nepaspaudę šliaužiklio pabandykite švelniai<br />

pastumti jį aukštyn arba žemyn.<br />

Atsižvelgiant į vaiko dydį, vidinį įklotą gali reikti<br />

reguliuoti papildomai. Išsamesnės informacijos<br />

ieškokite 5 skyriuje „Vaiko prisegimas“ (1<br />

veiksmas – Sureguliuokite vidinį įklotą ir diržą, jį<br />

prisekite).<br />

Diržų atlaisvinimas ir sagties<br />

atsegimas<br />

Prieš įkeldami vaiką į Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinę kėdutę ar iškeldami iš jos,<br />

atlaisvinkite diržus ir atsekite sagtį. Lexus ar<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės viduryje yra<br />

svirtis, skirta diržams atlaisvinti.<br />

1 veiksmas Atleiskite diržų fiksatorių<br />

[MIDI_018] Norėdami atlaisvinti diržus, patraukite<br />

svirtį į viršų ir laikykite šioje padėtyje.<br />

2 veiksmas Atlaisvinkite diržus<br />

Tuo pačiu metu švelniai traukite pečių diržus kiek<br />

galima daugiau į priekį.<br />

3 veiksmas Atsekite sagtį<br />

[MIDI_019] Norėdami atsegti sagtį, paspauskite<br />

raudoną mygtuką joje ir ištraukite liežuvėlius.<br />

Magnetas abu liežuvėlius laiko suglaustus, juos<br />

galima paprastai atskirti traukiant į šonus.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI 53


<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

KOJŲ ATRAMOS REGULIAVIMAS<br />

1 veiksmas Atlenkite kojų atramą<br />

[MIDI_020] Paimkite už ISOFIX BASE pagrindo<br />

atraminės kojelės. Ištraukite ją iš pervežimui<br />

skirtos padėties ir pasukite iki pat galo. Ją<br />

ištraukus iki galo, atraminė kojelė užfiksuojama<br />

naudojant spyruoklę.<br />

2 veiksmas Atlaisvinkite ir sureguliuokite<br />

kojų atramą<br />

[MIDI_021] Iki galo nuspauskite aukščio<br />

reguliavimo mechanizmo mygtuką ir aukštyn arba<br />

žemyn paslinkite reguliavimo kojelę. Nustatę<br />

pageidaujamą padėtį, atleiskite mygtuką ir<br />

patikrinkite, ar atraminė kojelė užfiksuota.<br />

Užfiksavus pasigirsta spragtelėjimas ir ant<br />

mygtuko matyti žalia žymė.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Atraminę kojelę nustačius netinkamame<br />

aukštyje, avarijos atveju kyla rizika rimtai<br />

sužaloti vaiką ar kitus keleivius.<br />

3 veiksmas Atraminės kojelės užlenkimas ir<br />

užblokavimas<br />

[MIDI_022] Kad galėtumėte atlenkti atraminę<br />

kojelę, pirmiausia ją turite nustatyti ties antruoju<br />

nuo viršaus aukščio nustatymu. Traukdami<br />

spyruoklę kaip įmanoma toliau patraukite atraminę<br />

kojelę. Tada patraukite ją link pagrindo apačios.<br />

Norėdami užfiksuoti, atraminę kojelę įspauskite<br />

į pervežimo padėtį. Spragtelėjimas reiškia, kad ji<br />

gerai užfiksuota.<br />

ISOFIX JUNGČIŲ REGULIAVIMAS<br />

Dvi ISOFIX BASE jungtis ISOFIX reikia<br />

sureguliuoti pagal transporto priemonėje esančius<br />

ISOFIX fiksavimo taškus. Kiekvieną jungtį galima<br />

atskirai nustatyti viename iš šešių skirtingų ilgių.<br />

Įvairūs nustatymai parodyti 1–5 paveikslėlių<br />

viršuje. Kai jungtys yra ištrauktos iki galo – tai<br />

šeštasis nustatymas; jis nežymimas jokiu<br />

paveikslėliu.<br />

1 veiksmas Atlaisvinkite ISOFIX ilgio<br />

reguliatorių<br />

[MIDI_023] Gerai nuspauskite kairįjį ISOFIX ilgio<br />

reguliatoriaus mygtuką ir laikykite jį nuspaustą.<br />

Reguliatorius nustatomas vidinėje ISOFIX BASE<br />

dalyje.<br />

2 veiksmas Sureguliuokite ISOFIX jungtį<br />

Tuo pačiu metu į reikiamą padėtį patraukite<br />

kairiąją ISOFIX jungtį, esančią ISOFIX BASE<br />

pagrindo išorėje.<br />

3 veiksmas Užfiksuokite ISOFIX ilgio<br />

reguliatorių<br />

Atleiskite mygtuką bei jungtį ir patikrinkite, ar<br />

jungtis užfiksuota. Tai suprasite iš spragtelėjimo<br />

bei žalios žymės ant mygtuko.<br />

! Pastaba: abi ISOFIX jungtis reikia reguliuoti<br />

atskirai. Norėdami sureguliuoti dešiniąją jungtį,<br />

pakartokite 1–3 veiksmus.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

[MIDI_024] Transporto priemonėje tvirtindami<br />

ISOFIX BASE pagrindą, patikrinkite, ar abi<br />

ISOFIX jungtys yra nustatytos toje pačioje<br />

padėtyje. Patikrinkite, ar sutampa ant abiejų<br />

jungčių pavaizduoti paveikslėliai (arba jų<br />

nėra). Nesilaikant šio nurodymo avarijos<br />

atveju kyla didelis pavojus vaiko ir kitų<br />

keleivių saugumui.<br />

4 veiksmas Atlaisvinkite ISOFIX jungtis<br />

[MIDI_025] Atlaisvinkite kairiąją ir dešiniąją<br />

ISOFIX jungtis suėmę už abiejų atleidimo<br />

šliaužiklių ir patraukę juos žemyn li ntos teisingai,<br />

jeigu ant kiekvieno šliaužiklio yra matyti raudona<br />

žymė. Jeigu matyti žalios žymės, jungtys yra vis<br />

dar užfiksuotos.<br />

54 Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI


GALINIŲ TVIRTINIMO KABLIŲ ATLAISVINIMAS<br />

[MIDI_026] Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės tvirtinamos prie ISOFIX BASE pagrindo,<br />

naudojant priekinius ir galinius kablius. Norint<br />

Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę kėdutę nuimti<br />

nuo ISOFIX BASE pagrindo, tereikia atlaisvinti<br />

galinius kablius. Galiniai kabliai atlaisvinami vienu<br />

metu, todėl jums tereikia nuspausti žemyn vieną iš<br />

atlaisvinimo elementų, esančių sujungimo atšakų<br />

išorėje. Tvirtinimo kabliai atlaisvinti teisingai, jeigu<br />

ant kiekvieno atlaisvinimo elemento yra matyti<br />

raudona žymė. Jeigu matyti žalios žymės, kabliai<br />

yra vis dar užfiksuoti.<br />

4. NAUDOJIMAS<br />

TRANSPORTO<br />

PRIEMONĖJE<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

[MIDI_009] Niekada <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

pagrindo nenaudokite vieno arba tinkamai<br />

nepritvirtinę Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės. Nesilaikant šio nurodymo avarijos<br />

atveju kyla didelis pavojus vaiko ir kitų keleivių<br />

saugumui.<br />

! Pastaba: ilgai naudojant <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE pagrindą ir Lexus ar <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinę kėdutę, transporto priemonės sėdynė<br />

gali nusidėvėti.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pritvirtinimas<br />

1 veiksmas Atlenkite kojų atramą<br />

Atlenkite atraminę kojelę laikydamiesi 3 skyriuje<br />

Svarbiausieji nurodymai (Kojų atramos<br />

reguliavimas) pateiktų nurodymų ir įsitikinkite, kad<br />

ji tinkamai užfiksuota.<br />

! Pastaba: patikrinkite, ar atraminė kojelė<br />

užfiksuota, švelniai papurtydami ją rankomis.<br />

2 veiksmas Uždėkite ant transporto<br />

priemonės sėdynės<br />

[MIDI_027] Uždėkite <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE ant<br />

transporto priemonės sėdynės.<br />

Įsitikinkite, kad:<br />

• ISOFIX jungtys yra nukreiptos į transporto<br />

priemonės sėdynės atlošą,<br />

• atraminė kojelė yra nukreipta į transporto<br />

priemonės grindis.<br />

3 veiksmas Ištraukite ISOFIX jungtis<br />

[MIDI_023] Gerai nuspauskite kiekvienos<br />

sujungimo atšakos vidinėje pusėje esantį mygtuką<br />

ir ištraukite jungtis iki galo. Laikykitės 3 skyriuje<br />

„Svarbiausieji nurodymai“ („ISOFIX jungčių<br />

reguliavimas“) pateiktų nurodymų.<br />

! Pastaba: jungtys yra ištemptos iki galo, kai<br />

ant jų nematyti jokių paveikslėlių.<br />

4 veiksmas Prijunkite ISOFIX sistemą<br />

[MIDI_028] Nukreipkite <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

neprisegtas ISOFIX jungtis į transporto priemonės<br />

ISOFIX tvirtinimo taškus. Jungtis paslinkite į<br />

transporto priemonės ISOFIX taškus tol, kol<br />

kiekviena jų užsifiksuos, o atlaisvinimo<br />

šliaužikliuose pasirodys žalios žymės.<br />

! Pastaba: [MIDI_029] jei transporto<br />

priemonės ISOFIX taškus sunku pasiekti, juos<br />

nukreipkite naudodami pateikiamą tiektuvą. Taip<br />

daug lengviau prijungti sistemą ir apsaugomas<br />

sėdynės užvalkalas.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Įsitikinkite, kad abi ISOFIX jungtis gerai<br />

pritvirtintos prie transporto priemonės<br />

ISOFIX taškų. Nesilaikant šio nurodymo<br />

avarijos atveju kyla didelis pavojus vaiko ir<br />

kitų keleivių saugumui. Norint patikrinti, ar<br />

jungtys yra gerai pritvirtintos prie transporto<br />

priemonės ISOFIX tvirtinimo taškų, galima<br />

švelniai papurtyti <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

5 veiksmas Uždėkite pagrindą palei<br />

transporto priemonės sėdynės<br />

atlošą<br />

[MIDI_030] Norėdami sureguliuoti ISOFIX jungčių<br />

ilgį, paspauskite du mygtukus ir sureguliuokite<br />

jungtis taip, kaip rekomenduojama transporto<br />

priemonės savininko vadove.<br />

Jeigu jūsų sėdynės atlošas yra reguliuojamas,<br />

sureguliuokite jį taip, kaip rekomenduojama jūsų<br />

transporto priemonės instrukcijoje.<br />

Jei Jūsų transporto priemonės savininko vadove<br />

nepateikiamos jokios konkrečios montavimo<br />

rekomendacijos, ISOFIX BASE pagrindą stumkite<br />

tol kol jis atsirems į sėdynės atlošą.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI 55


ĮSPĖJIMAS!<br />

[MIDI_031] Transporto priemonėje tvirtindami<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pagrindą, patikrinkite,<br />

ar abi ISOFIX jungtys yra nustatytos toje<br />

pačioje padėtyje. Norėdami patikrinti,<br />

švelniai papurtykite <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

ir pasižiūrėkite, ar sutampa ant abiejų<br />

jungčių pavaizduoti paveikslėliai (arba jų<br />

nėra). Nesilaikant šio nurodymo kyla didelis<br />

pavojus vaiko saugumui.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI galima tvirtinti tik<br />

naudojant <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Įsitikinkite,<br />

kad <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE yra tvirtai ir tinkamai<br />

pritvirtintas prie transporto priemonės<br />

sėdynės. Pastebėję, kad <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE vis dar gali slankioti, pakartokite visus<br />

veiksmus, nurodytus 4 skyriuje „Naudojimas<br />

transporto priemonėje“ (<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

pritvirtinimas).<br />

6 veiksmas Sureguliuokite kojų atramą<br />

[MIDI_032] Atraminės kojelės aukštį nustatykite<br />

taip, kaip rekomenduojama transporto priemonės<br />

savininko vadove, vadovaudamiesi 3 skyriuje<br />

Svarbiausieji nurodymai (atraminės kojelės<br />

reguliavimas) pateikiamais nurodymais.<br />

Jei Jūsų transporto priemonės savininko vadove<br />

nepateikiamos jokios konkrečios montavimo<br />

rekomendacijos, sureguliuokite ją taip, kad jos<br />

pagrindas būtų ant grindų, ir maksimaliai<br />

sumažindami angą tarp sėdynės pagalvėlės ir<br />

ISOFIX BASE pagrindo.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Įsitikinkite, kad atraminė kojelė yra<br />

užfiksuota, lygiai padėta ant žemės ir kad ant<br />

mygtuko yra matyti žalia žymė. Nesilaikant<br />

šio nurodymo avarijos atveju kyla didelis<br />

pavojus vaiko ir kitų keleivių saugumui.<br />

! Pastaba: patikrinkite, ar atraminė kojelė<br />

užfiksuota, ją švelniai pastumdami ir patraukdami.<br />

! Pastaba: pastebėję, kad ant transporto<br />

priemonės sėdynės uždėtas <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE gali slankioti, kartokite veiksmus, nurodytus<br />

4 skyriuje Naudojimas transporto priemonėje<br />

(<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pritvirtinimas), kol<br />

pagrindas bus gerai pritvirtintas.<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės tvirtinimas nukreipus į galą<br />

[MIDI_033]<br />

1 veiksmas Patikrinkite <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

[Airbag Warning] NIEKADA Lexus arba <strong>Toyota</strong><br />

MIDI automobilinės kėdutės nemontuokite<br />

nukreipę į galą ant priekinės sėdynės, jei<br />

yra veikiančių oro pagalvių. Kyla DIDELIS<br />

SUŽALOJIMO AR MIRTIES PAVOJUS, todėl tai<br />

daryti DRAUDŽIA ĮSTATYMAI. Atsižvelgiant į<br />

transporto priemonę, oro pagalvę gali pavykti<br />

išjungti patiems arba pagalbos gali tekti<br />

kreiptis į vietinį atstovą / autoservisą.<br />

2 veiksmas Pritvirtinkite kėdutę prie <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE<br />

[MIDI_034] Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę<br />

kėdutę pritvirtinkite priešingoje važiavimo krypčiai<br />

padėtyje ir uždėkite per vidurį ant <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE pagrindo. Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės kojų srityje esančius du<br />

jungiamuosius varžtus įspauskite į du <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE pagrindo sujungimo kablius.<br />

Orientuokitės pagal kėdutės išorinėje pusėje ir ant<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE galinių sujungimo atšakų<br />

pavaizduotas rodykles. Varžtai yra tinkamai<br />

užfiksuoti galiniuose jungiamuosiuose kabliuose<br />

tada, kai vienas iš jų užsifiksuoja, o ant kiekvieno<br />

kablio atlaisvinimo elemento matoma žalia žymė.<br />

[MIDI_035] Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės srityje norėdami pritvirtinti jungiamąjį<br />

strypą su priekyje esančiais jungiamaisiais <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE pagrindo kabliais, nuspauskite<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės<br />

galinę dalį, kol pasigirs spragtelėjimas.<br />

! Pastaba: [MIDI_055] kai kėdutė tvirtinama<br />

atsukta į galą, pečių paminkštinimai nenaudojami.<br />

Atidarykite pečių diržų gaubtą ir išimkite pečių<br />

paminkštinimus.<br />

56 Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI


ĮSPĖJIMAS!<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės<br />

nenaudokite, jei ji nėra gerai pritvirtinta<br />

prie <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE pagrindo. Ar ji yra<br />

tinkamai užfiksuota, suprasite ant galinio<br />

kablio atlaisvinimo elemento pamatę žalią<br />

žymę.<br />

! Pastaba: [MIDI_036] patikrinkite, ar Lexus<br />

arba <strong>Toyota</strong> MIDI yra tinkamai pritvirtinta prie<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE, švelniai papurtydami<br />

kėdutę visomis kryptimis. Jeigu kėdutė pritvirtinta<br />

prie pagrindo netinkamai, pakartokite 2 veiksmą –<br />

tvirtinkite kėdutę prie <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE tol, kol<br />

ji bus pritvirtinta teisingai.<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės tvirtinimas nukreipus į priekį<br />

[MIDI_037]<br />

1 veiksmas Patikrinkite <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI galima tvirtinti tik<br />

naudojant <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE. Įsitikinkite,<br />

kad <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE yra tvirtai ir tinkamai<br />

pritvirtintas prie transporto priemonės<br />

sėdynės. Pastebėję, kad <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE vis dar gali slankioti, pakartokite visus<br />

veiksmus, nurodytus 4 skyriuje „Naudojimas<br />

transporto priemonėje“ (<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

pritvirtinimas).<br />

2 veiksmas Pritvirtinkite kėdutę prie <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE<br />

[MIDI_038] Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę<br />

kėdutę pritvirtinkite nukreiptą važiavimo kryptimi ir<br />

uždėkite per vidurį ant <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

pagrindo. Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės sėdynės srityje esančius du<br />

jungiamuosius varžtus įspauskite į du <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE pagrindo sujungimo kablius.<br />

Orientuokitės pagal kėdutės išorinėje pusėje ir ant<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE galinių sujungimo atšakų<br />

pavaizduotas rodykles. Varžtai yra tinkamai<br />

užfiksuoti galiniuose jungiamuosiuose kabliuose<br />

tada, kai vienas iš jų užsifiksuoja, o ant kiekvieno<br />

kablio atlaisvinimo elemento matoma žalia žymė.<br />

[MIDI_039] Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kojų srityje norėdami pritvirtinti jungiamąjį strypą su<br />

priekyje esančiais jungiamaisiais <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE pagrindo kabliais, nuspauskite Lexus arba<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės sėdynės dalį,<br />

kol pasigirs spragtelėjimas.<br />

! Pastaba: [MIDI_056] kai kėdutė tvirtinama<br />

atsukta į priekį, pečių paminkštinimai turi būti<br />

naudojami. Atidarykite pečių diržų gaubtą ir<br />

uždėkite pečių paminkštinimus.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės<br />

nenaudokite, jei ji nėra gerai pritvirtinta prie<br />

ISOFIX BASE pagrindo. Ar ji yra tinkamai<br />

užfiksuota, suprasite ant galinio kablio<br />

atlaisvinimo elemento pamatę žalią žymę.<br />

! Pastaba: [MIDI_036] ar Lexus arba <strong>Toyota</strong><br />

MIDI automobilinė kėdutė teisingai pritvirtinta<br />

prie ISOFIX BASE pagrindo, patikrinkite sėdynę<br />

lengvai pajudindami į visas puses. Jei sėdynė<br />

nėra tinkamai uždėta ant pagrindo, pakartokite 2<br />

veiksmą – kėdutę užfiksuokite ant ISOFIX BASE<br />

pagrindo, kol ji bus teisingoje padėtyje.<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės nuėmimas nuo <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE pagrindo<br />

1 veiksmas Galinių tvirtinimo kablių<br />

atlaisvinimas<br />

[MIDI_040] Galiniai kabliai atlaisvinami vienu<br />

metu, todėl jums tereikia nuspausti žemyn vieną iš<br />

atlaisvinimo elementų, esančių ant <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE galinių sujungimo atšakų. Tuo pačiu metu<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę kėdutę<br />

pakelkite į priekį (važiavimo kryptimi) taip, kad<br />

sėdynės jungiamieji varžtai išlįstų iš pagrindo<br />

galinių jungiamųjų kablių.<br />

2 veiksmas Atlaisvinkite kėdutę nuo priekinių<br />

tvirtinimo kablių ir ją nuimkite<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės<br />

jungiamąjį strypą atlaisvinkite nuo priekinių<br />

pagrindo kablių, Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinę kėdutę slinkdami atgal, važiavimui<br />

priešinga kryptimi. Dabar galėsite kėdutę nukelti<br />

nuo pagrindo ir išimti ją iš transporto priemonės.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE nuėmimas<br />

1 veiksmas Atlaisvinkite ISOFIX jungtis<br />

[MIDI_025] ISOFIX BASE pagrindo jungtis<br />

atjunkite nuo transporto priemonės ISOFIX taškų,<br />

atleidimo šliaužiklį kiekvienoje jungtyje perkeldami<br />

į priekį (važiavimo kryptimi). Komponentai yra<br />

atskirti, jeigu ant kiekvienos jungties matyti<br />

raudona žymė.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI 57


2 veiksmas Įtraukite ISOFIX jungtis<br />

Iki galo nuspauskite kairįjį ISOFIX ilgio<br />

reguliatoriaus mygtuką. Mygtukas nustatomas<br />

vidinėje pagrindo dalyje. Tuo pačiu metu stumkite<br />

kairiąją jungtį atgal į <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE.<br />

Abi ISOFIX jungtis reikia reguliuoti atskirai.<br />

Norėdami sureguliuoti dešiniąją jungtį, pakartokite<br />

antrą veiksmą.<br />

! Pastaba: jei ant jungčių matomi visi<br />

skaičiai, vadinasi, jos iki galo įtrauktos.<br />

3 veiksmas Nulenkite atraminę kojelę ir<br />

iškelkite<br />

Nulenkite atraminę kojelę laikydamiesi 3 skyriuje<br />

„Svarbiausieji nurodymai“ („Kojų atramos<br />

reguliavimas“) pateiktų nurodymų. Tada pagrindą<br />

galima iškelti iš transporto priemonės.<br />

5. VAIKO PRISEGIMAS<br />

! Pastaba: norint užtikrinti saugumą, vaikai<br />

turėtų būti įkeliami į transporto priemonę ir iš<br />

jos iškeliami iš keleivio pusės arba ten, kur yra<br />

šaligatvis.<br />

1 veiksmas Sureguliuokite ir užfiksuokite<br />

vidinį įklotą ir diržus<br />

[MIDI_018 + MIDI_019] Prieš sodindami vaiką į<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę kėdutę,<br />

atlaisvinkite ir atsekite diržus, kaip aprašoma 3<br />

skyriuje „Svarbiausieji nurodymai“ (Diržų<br />

atlaisvinimas ir sagties atsegimas), o tada<br />

padėkite juos į šalį.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Vaiką pasodinę į kėdutę,<br />

ant pečių uždėkite diržus ir užsekite juosmens<br />

diržą, stebėdami, kad jie nesusisuktų ir<br />

nesusipainiotų.<br />

DĖMESIO<br />

[MIDI_041] Patikrinkite, ar vidinis paminkštinimas<br />

ir pečių diržų užsegimas yra teisingoje padėtyje.<br />

Vidinio paminkštinimo sparneliai su AIRPADS<br />

apsaugo galvą, todėl juos reikia padėti vaikui už<br />

galvos ir virš pečių.<br />

! Pastaba: Teisinga Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės pečių diržų užsegimų<br />

padėtis nurodyta toliau.<br />

[MIDI_042] Kai kėdutė atsukta į galą, diržams<br />

esant šiek tiek po vaiko pečiais. Jei taip nėra,<br />

reguliuojamą vidinį įklotą atitinkamai pastumkite<br />

aukštyn arba žemyn.<br />

[MIDI_055] Atidarykite pečių diržų gaubtą ir<br />

išimkite pečių paminkštinimus.<br />

<br />

[MIDI_043] Kai kėdutė atsukta į priekį, diržams<br />

esant šiek tiek virš vaiko pečiais.<br />

Jei taip nėra, reguliuojamą vidinį įklotą atitinkamai<br />

pastumkite aukštyn arba žemyn.<br />

[MIDI_056] Atidarykite pečių diržų gaubtą ir<br />

uždėkite pečių paminkštinimus.<br />

2 veiksmas Užsekite diržo sagtį<br />

[MIDI_044 a + b] Norėdami užsegti Lexus arba<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės diržus, vieną<br />

ant kito sudėkite du magnetinius diržo liežuvėlius.<br />

Liežuvėlius stumkite į sagtį, kol išgirsite<br />

spragtelėjimą.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar<br />

liežuvėliai ir sagtis užfiksuoti. Tai galite<br />

patikrinti liežuvėlius patraukdami į viršų,<br />

nespausdami raudono sagties mygtuko.<br />

3 veiksmas Sureguliuokite juosmens diržą<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Juosmens diržą patraukite kiek įmanoma<br />

žemyn, kad apsaugotumėte vaiko juosmens<br />

sritį. Jei juosmens diržas bus uždėtas ant<br />

vaiko pilvo, avarijos atveju vaikas gali patirti<br />

vidinių sužalojimų.<br />

Patikrinkite, ar pagalvėlė už sagties neišslydo ir vis<br />

dar apsaugo vaiką nuo plastikinių sagties dalių.<br />

58 Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI


4 veiksmas Priveržkite diržus<br />

[MIDI_045 a + b] Norėdami įtempti diržus,<br />

vidurinio diržo galą patraukite į priekį (ne aukštyn<br />

ar žemyn).<br />

DĖMESIO<br />

Užveržę diržus, jų įtempimą patikrinkite<br />

įkišdami pirštus po Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės pečių ir juosmens<br />

diržais.<br />

5 veiksmas Šoninių apsaugų nuo smūgio<br />

patikrinimas<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

[MINI_041] Visada patikrinkite, ar AIRPADS<br />

yra tinkamai įdėtos į reguliuojamo vidinio<br />

įkloto vidines kišenes. Nesilaikant šio<br />

nurodymo, kyla didelis pavojus vaiko<br />

saugumui avarijos atveju.<br />

6 veiksmas Patikrinkite kėdutės dydį<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

[MIDI_008] Kiekvieną kartą prieš naudodami,<br />

patikrinkite, ar visą vaiko galvą iki pat viršaus<br />

dengia šoninės Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės atramos. Jei saugoma<br />

ne visa galva, vaikui gresia didesnis pavojus<br />

avarijos atveju. Vaikui išaugus Lexus<br />

arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę kėdutę,<br />

rekomenduojame naudoti kitą, didesnę<br />

automobilinę kėdutę.<br />

Kontrolinis sąrašas – vaiko<br />

prisegimas:<br />

Patikrinkite, ar:<br />

• vidinių paminkštinimų ir pečių diržų aukštis<br />

sureguliuotas pagal vaiko ūgį (kaip aprašoma<br />

šiuose nurodymuose),<br />

• juosmens diržas neveržia vaiko pilvo,<br />

• teisingai užsegta sagtis ir liežuvėliai,<br />

• diržai glaudžiai prilaiko vaiką ir nėra susisukę,<br />

• visą vaiko galvą iki pat viršaus dengia<br />

šoninės Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės atramos,<br />

• AIRPADS tinkamai įdėtos į reguliuojamo<br />

vidinio įkloto vidines kišenes.<br />

Vaiko iškėlimas<br />

[MIDI_046 a - d] Prieš vaiką iškeldami iš Lexus<br />

arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės, turite<br />

atlaisvinti diržus ir atsegti sagtį. Tai padarysite<br />

vadovaudamiesi 3 skyriuje „Svarbiausieji<br />

nurodymai“ (Diržų atlaisvinimas ir sagties<br />

atsegimas) pateikiamais nurodymais. Dabar vaiką<br />

galite iškelti iš Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės.<br />

6. ĮPRASTA IR TECHNINĖ<br />

PRIEŽIŪRA<br />

Užvalkalų nuėmimas<br />

1 veiksmas Nuimkite pečių diržus<br />

[MIDI_047] Norėdami nuimti uždangalus,<br />

pirmiausia Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės<br />

kėdutės apačioje turite atsegti ištraukimo diržo<br />

sujungimo dalies pečių diržus.<br />

[MIDI_048] Tada pečių diržus reikia visiškai<br />

ištraukti iš vidinio įkloto ir pečių įmaučių.<br />

! Pastaba: traukiant tik pečių įmautes, pečių<br />

diržų iš vidinio įkloto ištraukti negalima.<br />

2 veiksmas Atsekite diržo sagtį<br />

[MIDI_049] Atsekite sagtį, ištraukite liežuvėlius ir<br />

patraukite pečių diržus.<br />

3 veiksmas Išimkite vidinį įklotą<br />

[MIDI_050] Vidinį paminkštinimą nuimkite nuo<br />

galinio atlošo, pirmiausia jį nustatydami<br />

aukščiausioje padėtyje. Tada apatinę kišenę<br />

paminkštinimo galinėje dalyje patraukite žemyn ir<br />

tolyn nuo galinio atlošo. Atlikę šiuos veiksmus,<br />

vidinį paminkštinimą patraukite aukštyn, tolyn nuo<br />

galinio atlošo.<br />

4 veiksmas Išimkite šonines apsaugas nuo<br />

smūgio (oro pagalves)<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

AIRPADS reguliuojamame vidiniame paminkštinime<br />

nėra plaunamos, todėl prieš skalbiant<br />

jas reikia išimti iš vidinio paminkštinimo.<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI 59<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET


[MIDI_051] Norėdami tai padaryti, vidinį<br />

paminkštinimą patraukite žemyn, priekinę pusę<br />

padėdami ant lygaus paviršiaus. Tuomet galite<br />

įkišti ranką per angą apvalkale. Nuimkite<br />

paminkštinimo šoninių sparnelių „AIRPADS“, kaip<br />

pavaizduota paveikslėlyje.<br />

5 veiksmas Nuimkite užvalkalą<br />

Išėmę vidinį įklotą, galinę plokštę nuleiskite į<br />

žemiausią padėtį. Atlenkite plastikinius<br />

komponentus ties apdangalo briauna. Diržus ir<br />

sagtį ištraukite iš apdangalo ir visą apdangalą<br />

nutraukite nuo kėdutės.<br />

Užvalkalų uždėjimas<br />

Norėdami uždėti visus Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

automobilinės kėdutės uždangalus, vadovaukitės<br />

skyriuje „Uždangalų nuėmimas“ pateikiamais<br />

nurodymais atvirkštine tvarka.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

[MIDI_052] Pečių diržus įkišę į galinį atlošą<br />

patikrinkite, ar jie eina virš dviejų metalinių<br />

varžtų.<br />

[MIDI_053] Taip pat patikrinkite, ar diržai<br />

nesusisukę ir nesusipainioję vidurinio<br />

ištraukimo diržo susegimo srityje, Lexus arba<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės apačioje.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

[MIDI_054] Visada patikrinkite, ar AIRPADS yra<br />

teisingoje padėtyje vidiniuose reguliuojamo<br />

vidinio paminkštinimo kišenėlėse, o diržų<br />

sistema veikia tinkamai. Patikrinkite, ar<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinė kėdutė<br />

nesugadinta. Iškilus klausimams, kreipkitės<br />

į Lexus arba <strong>Toyota</strong> atstovą. Nesilaikant<br />

šio nurodymo, kyla didelis pavojus vaiko<br />

saugumui avarijos atveju.<br />

! Pastaba: visada vadovaukitės ant<br />

uždangalų etikečių pateikiamais priežiūros<br />

nurodymais ir pažiūrėkite, ar juos galima skalbti<br />

skalbimo mašinoje. Šie nurodymai yra svarbesni<br />

už visus kitus.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

AIRPADS paminkštinime nėra plaunamos,<br />

todėl prieš skalbiant jas reikia išimti iš vidinio<br />

paminkštinimo.<br />

ĮSPĖJIMAS!<br />

Po kiekvieno skalbimo patikrinkite, ar<br />

AIRPADS yra tinkamai įdėtos į reguliuojamo<br />

vidinio įkloto vidines kišenes. Nesilaikant<br />

šio nurodymo, kyla didelis pavojus vaiko<br />

saugumui avarijos atveju.<br />

Plastikines dalis galima valyti vandeniu arba<br />

švelniu muilo tirpalu. Kad nesusipurvintų, Lexus<br />

arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinę kėdutę laikykite<br />

gerai vėdinamoje, sausoje vietoje.<br />

7. INFORMACIJA APIE<br />

IŠMETIMĄ<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės<br />

pakuotę ir pačią kėdutę išmeskite vadovaudamiesi<br />

vietiniais reglamentais ir informacija, pateikiama<br />

ant pakuotės bei sėdynės komponentų.<br />

Valymas ir priežiūra<br />

Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI automobilinės kėdutės<br />

uždangalus (reguliuojamą vidinį paminkštinimą ir<br />

sėdynės uždangalą) galima nuimti ir išskalbti.<br />

[MIDI_055] Vaikiškos automobilinės sėdynės pečių<br />

diržus galima nuimti ir skalbti rankomis.<br />

Pečių diržus galima valyti paprastu vandeniu.<br />

60 Lexus arba <strong>Toyota</strong> MIDI


SISUKORD<br />

1. KOMPONENTIDE ÜLEVAADE<br />

2. OHUTUSJUHISED ENNE<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI KASUTAMIST<br />

3. PÕHIJUHISED<br />

4. KASUTAMINE SÕIDUKIS<br />

5. LAPSE KINNITAMINE<br />

6. KORRASHOID JA HOOLDUS<br />

7. KÕRVALDAMISALANE TEAVE<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

Mõisted<br />

Juhiste põhipunktid on esile tõstetud järgmiselt.<br />

HOIATUS!<br />

Näitab, et vale kasutamine võib põhjustada surma<br />

või raskeid vigastusi.<br />

ETTEVAATUST<br />

Näitab, et vale kasutamine võib põhjustada<br />

vigastusi.<br />

! Märkus.<br />

Toob esile praktilised nõuanded Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

MIDI.<br />

ETTEVAATUST<br />

Lugege need juhised enne Lexuse või<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke<br />

kasutusjuhend ohutus kohas (nt <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE'i leeni erilahtris), nii et see oleks<br />

alati käepärast. Järgige alati ka sõidukitootja<br />

antud juhiseid ning sõitke hoolikalt.<br />

ETTEVAATUST<br />

Pidage meeles, et avarii ++puhul ei suuda<br />

Lexuse ja <strong>Toyota</strong> MIDI laste autotool alati<br />

kaitsta last vigastuste eest.<br />

ET<br />

<br />

<br />

Näitab lubatud kasutust.<br />

Näitab keelatud kasutust.<br />

Ostetud toode võib osaliselt erineda juhistes antud kirjeldusest. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate<br />

aadressilt http://www.toyota-tech.eu või http://www.lexus-tech.eu.<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI 61


1. KOMPONENTIDE<br />

ÜLEVAADE<br />

[joonis MIDI_001]<br />

A. I – Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

(eest- ja tagantvaade)<br />

(1) Reguleeritav sisepolster<br />

(2) Õlarihmad õlapadjanditega<br />

(3) Turvavöö pannal polstriga<br />

(4) Vöörihm koos vööpatjadega<br />

(5) Rihma lõdvenduspide keskse tõmberihmaga<br />

(6) Kate<br />

(7) Rihmaühenduse osa<br />

(8) Liugur sisepolstri reguleerimiseks<br />

B. I – Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI (altvaade)<br />

(9) Ühenduspolt aluse piirkonnas<br />

(10) Ühendusvarras aluse piirkonnas<br />

(11) Ühenduspolt tooli piirkonnas<br />

(12) Ühendusvarras tooli piirkonnas<br />

C. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE (ISO-vaade)<br />

(13) Tugijalg<br />

(14) Nupp tugijala reguleerimiseks<br />

(15) ISOFIX-liitmikud<br />

(16) ISOFIX-liitmike vabastusliugur<br />

(17) Nupp ISOFIX-i pikkuse reguleerimiseks<br />

(18) Tagumised ühendushoovad<br />

ühenduskonksudega<br />

(19) Tagumiste ühenduskonksude<br />

vabastuselement<br />

(20) Eesmised ühenduskonksud<br />

ENNE ISTME ESMAKASUTUST<br />

Enne Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI esmakasutamist<br />

veenduge, et teil on olemas järgmised tooted.<br />

A. <strong>Toyota</strong> või Lexuse MIDI<br />

B. <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

C. Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI ja <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i kasutusjuhendid<br />

D. Sõidukiloend <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'ile<br />

E. Veduk.<br />

Mõne toote puudumisel või kahjustumisel ärge<br />

tooli kasutage. Võtke ühendust Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

edasimüüjaga.<br />

HÄDAOLUKORRA PUHUL<br />

1. Vajutage turvavöö pandla vabastusnuppu ja<br />

võtke rihm lapse pealt ära.<br />

2. Eemaldage laps Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-st<br />

ettevaatlikult.<br />

! Märkus: kui rihm nupu vajutamisel ei<br />

vabane, lõigake see läbi enne lapse eemaldamist<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-st.<br />

2. OHUTUSJUHISED ENNE<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

KASUTAMIST<br />

ETTEVAATUST<br />

1. Lexuse ja <strong>Toyota</strong> MIDI on koos <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'iga kasutamisel LAPSE ISOFIX-<br />

TURVASÜSTEEM. See on tunnustatud<br />

määruse nr 44, 04 muudatussarjaga, milles<br />

käsitletakse ISOFIX-kinnitussüsteemiga<br />

varustatud sõidukite tavakasutust.<br />

2. See sobib sõidukitele, mille asetused on<br />

tunnustatud ISOFIX-asetustena (täpsemad<br />

andmed sõiduki käsiraamatus), olenevalt<br />

lastetooli ja kinnitite kategooriast.<br />

3. Seade on mõeldud järgmistel kaalurühmadele<br />

ja ISOFIX- suurusklassidele: A, B, B1, C, D ja<br />

E.<br />

ETTEVAATUST<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI on katsetatud ja<br />

tunnustatud ainult lapse turvasüsteemide<br />

Euroopa standardi ECE R44/04 suhtes, kui neid<br />

kasutatakse koos <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'iga.<br />

! Märkus: Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

kinnitamine <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i ja sõiduki<br />

ISOFIX-punktide kaudu liigitub pooluniversaalse<br />

paigaldusena ning sobib ainult teatavate toolidega<br />

teatavates sõidukites. Kaasasolev sõidukiloend<br />

annab trükkimiseelse ülevaate kõigist sobivatest<br />

sõidukitest ja toolidest. Uuendatud loendi leiate<br />

aadressidelt http://www.toyota-tech.eu<br />

või http://www.lexus-tech.eu.<br />

[MIDI_002] Hädaolukordade puhul (nt õnnetused)<br />

jääge rahulikuks ja proovige mitte paanikasse<br />

sattuda. Eemaldage laps sõidukist järgmiselt.<br />

62 Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI


ETTEVAATUST<br />

Võtke arvesse, et ECE R44/04 sertifikaat<br />

kaotab kehtivuse, kui Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

MIDI-s või <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'is tehakse<br />

muudatusi ilma ettevõtte <strong>Toyota</strong> Motor<br />

Europe NV/SA nõusolekuta.<br />

Sertifikaadi kleebis, millel on sümbol (täht E<br />

rõngas) ja sertifikaadi number asuvad Lexuse või<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI välispinnal ja <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i<br />

alaküljel [ECE].<br />

Lexuse ja <strong>Toyota</strong> MIDI sobivad järgmiste<br />

ISOFIX-suurusklassidega.<br />

Lexuse ja <strong>Toyota</strong> MIDI klass 1<br />

Lexuse ja <strong>Toyota</strong> MIDI klass 0+<br />

KAAL<br />

2–13 kg<br />

VANUS<br />

u. 0–15 kuud<br />

SUUND<br />

Näoga tagasisuunas<br />

ISOFIX-suurusklassid<br />

C, D, E<br />

KAAL<br />

9–18 kg<br />

VANUS u. 9 kuud kuni 3,5<br />

aastat<br />

SUUND<br />

Näoga edasisuunas<br />

ISOFIX-suurusklassid<br />

A, B, B1<br />

! Märkus: siin viidatud vanused on ainult<br />

näitlikustamiseks. Järgige alati jaotises 5 – Lapse<br />

kinnitamine (1. samm – sisepolstri ja rihma<br />

reguleerimine ja kinnitamine) antud juhiseid.<br />

HOIATUS!<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI tuleb kinnitada<br />

ainult <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i ja sõiduki<br />

ISOFIX-punktide kaudu. Tool ei ole mõeldud<br />

kasutamiseks koos kolmepunktivööga,<br />

seega ei tohi seda sellega kinnitada. Selle<br />

teate eiramine võib ohustada lapse ja teiste<br />

sõitjate turvalisust avarii korral.<br />

! Märkus: sõidukisse paigaldatud ISOFIXpunktid<br />

on tooli põhja ja leeni vahele asetatud<br />

metalltoendid. Neid võib katta toolikatte või<br />

plastkorkidega. Lisateavet punktide asukoha ja<br />

nende katte eemaldamise kohta leiate sõiduki<br />

kasutusjuhendist.<br />

HOIATUS!<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-s istuvad lapsed tuleb<br />

alati kinnitada integreeritud rihmasüsteemi<br />

kaudu.<br />

ETTEVAATUST<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d ei tohi kasutada<br />

eesmisel sõitjakohal näoga tagasisuunas,<br />

kui turvapadi on aktiveeritud. Kui sõitja<br />

turvapadi on desaktiveeritud ja sõiduki tootja<br />

on tunnustanud tooli klassi 0+ ja 1 Lexuse või<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI-ga kasutamiseks, võite kasutada<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d selles asetuses.<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI sellisel kasutamisel<br />

järgige alati tootjajuhiseid järgmistes<br />

valdkondades.<br />

• Sõitja turvapadja desaktiveerimine<br />

• Sõitja istme sobivus<br />

• Kas toolil on ISOFIX-punktid.<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI lastetooli ei tohi turustada<br />

ega äriotstarbel kasutada USA-s, Kanadas või<br />

Austraalias.<br />

KONTROLL-LOEND – PAIGALDAMINE<br />

SÕIDUKISSE<br />

[MIDI_003]<br />

Sõiduki iste<br />

Sõiduki tootja on märgistanud selle Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI klassile sobivaks<br />

Sõiduki tootja ei ole märgistanud seda<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI klassile sobivaks<br />

Sõiduki istme suund<br />

Edasisuunas<br />

Tagasisuunas<br />

Külgsuunas<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI 63


Sõiduki turvasüsteem <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i<br />

kinnitamiseks<br />

ISOFIX-süsteem<br />

Kolmepunkti-turvavöö<br />

Kahepunkti-turvavöö<br />

Lastetooli suund<br />

Vastassuunas<br />

Sõidusuunas<br />

HOIATAVAD MÄRKUSED<br />

[MIDI_004] Ärge kunagi jätke last üksinda<br />

sõidukisse.<br />

[MIDI_005] Pange laps Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

MIDI-sse istuma alati enne sõidu algust – mitte<br />

kunagi sõidu ajal. Ärge võtke liikuvas sõidukis<br />

olevat last kunagi turvatoolist välja.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Kui kinnitate lapse Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI-sse, kontrollige, kas turvarihmad<br />

pole keerdunud ning asuvad lapse õlgade ja<br />

vöökohaga sobivalt.<br />

Tõmmake vöörihm nii alla, kui võimalik, et lapse<br />

vööala oleks kaitstud. Üle lapse kõhu jooksev<br />

vöörihm võib õnnetuse puhul põhjustada sisemisi<br />

vigastusi.<br />

[MIDI_008] Kontrollige, et lapse pealagi oleks<br />

peatoe ülemisest äärest madalamal. Kui peatugi<br />

on liiga madal, on avarii korral suurem vigastusoht.<br />

Kui lapse pea ülaosa ulatub tooli ülaservani või<br />

ületab seda, kui sisepolster on kõrgeimas asendis,<br />

peaksite hakkama kasutama noortele mõeldud<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d (laste 2. ja 3. klassi<br />

turvatool).<br />

[MIDI_041] Veenduge alati, et õhkpadjad AIRPADS<br />

on paigaldatud reguleeritava sisepolstri sisemistes<br />

taskutesse õigel viisil. Selle teate eiramine võib<br />

rängalt ohustada lapse turvalisust avarii korral.<br />

[MIDI_009] Kinnitage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

sõidukis paika sõltumata sellest, kas laps kasutab<br />

seda või mitte. See hoiab terava pidurduse või<br />

õnnetuse korral ära istme ettepoole liikumise.<br />

[MIDI_010] Hoiduge kahjustamast sõiduki<br />

turvavöösid või Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI rihmu<br />

nugade või muude teravate esemetega. Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI ei suuda õigesti kaitsta last<br />

vigastuste eest, kui rihmad on läbi lõigatud või<br />

muul viisil kahjustatud.<br />

[MIDI_011] Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI kasutamine<br />

muul kui juhistes kirjeldatud viisil võib põhjustada<br />

raske vigastuse. Ärge eemaldage komponente<br />

ega asendage neid osadega, mida ettevõte <strong>Toyota</strong><br />

Motor Europe NV/SA ei ole tunnustanud.<br />

[MIDI_012] Pärast avariid asendage Lexuse või<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI uue tooliga. Avariid võivad kahjustada<br />

tooli silmale märkamatult. Selle teate eiramine<br />

võib rängalt ohustada lapse turvalisust avarii<br />

korral.<br />

[MIDI_013] Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI võib otseses<br />

päikesevalguses kuumeneda. Põletuste<br />

vältimiseks laske täiskasvanul enne kasutamist<br />

plast- ja metallosad üle kontrollida.<br />

[MIDI_014] Asetage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI nii, et<br />

staatilised osad (plastelemendid jms) ei jääks<br />

sõiduki tavakasutusel sõidukiuste vahele.<br />

[MIDI_015] Ärge jätke sõidukisse teravaid, tipulisi<br />

ega raskeid esemeid. Avarii korral võivad need<br />

esemed lenduda salongis ja vigastada lapsi või<br />

teisi sõitjaid. Pagas ja muud ohuvõimalusega<br />

esemed tuleks samuti kinnitada.<br />

Kinnitage laps alati Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

rihmadega ka siis, kui te tooli autos ei kasuta (nt<br />

sellega lapse kandmisel või tooli teisaldamisel).<br />

Ärge jätke last Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-sse (isegi<br />

järelevalve korral) tõstetud, viltusel või ebatasasel<br />

pinnal nagu laud, mähkmevahetuslaud või kaldtee.<br />

[MIDI_016] Kasutage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d<br />

ainult originaalkatete, õhkpadjandite AIRPADS ja<br />

külgmiste põrkepadjanditega. Need on tähtsaimad<br />

turvaelemendid ning kujundatud spetsiaalselt<br />

selles turvatoolis kasutamiseks.<br />

! Märkus: ärge jätke last Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

MIDI-sse istuma liiga kauaks. Soovitatav aeg on<br />

1–2 tundi. Laste lihaste arengule on väga oluline,<br />

et nad saaks regulaarselt oma asendit muuta.<br />

Seepärast peaksite lapse Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

MIDI-st puhkepauside ajaks eemaldama.<br />

64 Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI


! Märkus:Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d ei<br />

tohiks kasutada rohkem kui kuus aastat pärast<br />

ostmist. Plastosad halvenevad aja jooksul, eriti<br />

kokkupuutes otsese päikesevalgusega. See<br />

halvenemine ei ole alati palja silmaga nähtav ning<br />

võib istme toimimist ohustada.<br />

Toote kasutamist puudutavate muude küsimuste<br />

korral võtke ühendust Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

edasimüüjaga.<br />

3. PÕHIJUHISED<br />

ETTEVAATUST<br />

Asetage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI laste<br />

autotool ja <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE alati<br />

ühtlasele stabiilsele pinnale.<br />

ETTEVAATUST<br />

Jälgige hoolikalt, et teie sõrmed ega muud<br />

kehaosad ei jääks tooli liikuvate osade<br />

vahele.<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

SISEPOLSTRI JA ÕLARIHMA ASENDI<br />

REGULEERIMINE<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI sisepolster ja õlarihmad<br />

tuleks reguleerida lapse suurusele vastavalt, et<br />

pakkuda suurimat mugavust ja suurimat kaitset<br />

avarii korral.<br />

Neid komponente saab seada kuude eri asendisse<br />

erilise reguleerimismehhanismi abil.<br />

! Märkus: enne sisepolstri ja/või õlarihmade<br />

reguleerimist veenduge, et Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

on sõidukisse õigesti paigaldatud.<br />

HOIATUS!<br />

Veenduge alati, et õhkpadjad AIRPADS<br />

on paigaldatud reguleeritava sisepolstri<br />

sisemistes taskutesse õigel viisil. Selle<br />

teate eiramine võib rängalt ohustada lapse<br />

turvalisust avarii korral.<br />

Samm 1 Reguleeritava sisepolstri avamine<br />

[MIDI_017] Vajutage liugur Lexuse või <strong>Toyota</strong><br />

MIDI leeni sisepolstri reguleerimiseks täielikult alla.<br />

Samm 2 Sisepolstri reguleerimine ja<br />

kinnitamine<br />

Hoidke liugurit allavajutatuna ja libistage samal<br />

ajal sisepolster üles- või allapoole, et polstrit ja<br />

õlarihmasid lapse suurusega vastavaks<br />

reguleerida. Seejärel vabastage liugur uuesti.<br />

Liugur lukustub paika, kui metallhoovad klõpsavad<br />

kummagi külje piludesse.<br />

ETTEVAATUST<br />

Pärast igat tooli reguleerimist kontrollige,<br />

et liugur oleks oma asendisse lukustatud.<br />

Selleks proovige liugurit seda alla vajutamata<br />

õrnalt edasi-tagasi liigutada.<br />

Vajalik võib olla sisepolstri edasine reguleerimine,<br />

vastavalt lapse kasvule. Lisateavet leiate jaotisest<br />

5 – Lapse kinnitamine (1. samm – sisepolstri ja<br />

rihma reguleerimine ja kinnitamine).<br />

Rihmade lõdvestamine ja luku avamine<br />

Enne lapse asetamist Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-sse<br />

või sealt eemaldamist lõdvendage rihmad ja avage<br />

pannal. Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-l on keskne pide,<br />

mida kasutatakse rihmade lõdvendamiseks.<br />

Samm 1 Vabastage rihmad<br />

[MIDI_018] Rihmade vabastamiseks tõmmake<br />

hooba üles ja hoidke seda selles asendis.<br />

Samm 2 Rihmade lõdvendamine<br />

Samaaegselt tõmmake õlarihmad õrnalt<br />

võimalikult kaugele.<br />

Samm 3 Pandla avamine<br />

[MIDI_019] Luku avamiseks vajutage sellel olevat<br />

punast nuppu ja eemaldage lukukeeled.<br />

Kahte keelt hoitakse magnetiga koos ning neid<br />

saab kergesti lahti tõmmates üksteisest eraldada.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI 65


<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE<br />

TUGIJALA REGULEERIMINE<br />

Samm 1 Tugijala väljapööramine<br />

[MIDI_020] Võtke ISOFIX BASE'i alaosas<br />

tugijalast kinni. Tõmmake see veoasendist välja<br />

ning pöörake võimalikult palju välja.<br />

Täispikenduseni jõudmisel lukustub tugijalg paika<br />

vedru abil.<br />

Samm 2 Tugijala avamine ja reguleerimine<br />

[MIDI_021] Vajutage kõrguse<br />

reguleerimismehhanismi nuppu võimalikult palju<br />

ning nihutage tugijalga üles või alla. Soovitud<br />

asendi saavutamisel vabastage nupp ja<br />

kontrollige, kas tugijalg on paika lukustunud. Seda<br />

näitab klõps ja roheline märgistus nupu ülaosas.<br />

HOIATUS!<br />

Vale kõrgusega tugijala korral võivad laps<br />

või muud sõitjad avarii korral saada raskeid<br />

vigastusi.<br />

Samm 3 Tugijala sissekäänamine ja<br />

lukustamine<br />

[MIDI_022] Tugijala sissekäänamiseks peate<br />

esmalt selle asetama ülalt teisele kõrgussättele.<br />

Tõmmake tugijalg võimalikult alla, vastu<br />

vedrutõmmet. Seejärel pöörake seda aluse alaosa<br />

suunas. Paika kinnitamiseks peate vajutama<br />

tugijala veoasendisse. Klõpsu kostumisel on see<br />

kindlalt paigas.<br />

ISOFIX-LIITMIKE REGULEERIMINE<br />

Kaht ISOFIX-liitmikku ISOFIX BASE'il tuleb<br />

reguleerida vastavalt sõiduki ISOFIX-punktide<br />

asendile. Kumbagi liitmikku saab sõltumatult<br />

seada ühele kuuest eri kõrgusest; erisuguseid<br />

sätteid näitavad nende ülaosas olevad numbrid 1<br />

kuni 5. Säte number kuus, mida arvuga ei näidata,<br />

saavutatakse liitmike täielikul pikendamisel.<br />

Samm 1 ISOFIX-pikkusregulaatori avamine<br />

[MIDI_023] Vajutage ISOFIX-pikkusregulaatori<br />

vasakpoolset nuppu võimalikult palju ja hoidke<br />

selles asendis. Regulaator asub ISOFIX BASE'i<br />

siseküljel.<br />

Samm 2 ISOFIX-liitmiku reguleerimine<br />

Samaaegselt tõmmake vasak ISOFIX-liitmik (asub<br />

ISOFIX BASE'i välisküljel) nõutavasse asendisse.<br />

Samm 3 ISOFIX-pikkusregulaatori sulgemine<br />

Vabastage nupp ja liitmik ning kontrollige, kas<br />

viimane on paika lukustunud. Seda näitab klõps<br />

ning roheline märgistus nupul.<br />

! Märkus: kaht ISOFIX-liitmikku tuleb<br />

reguleerida sõltumatult. Parempoolse liitmiku<br />

puhul korrake samme 1–3.<br />

HOIATUS!<br />

[MIDI_024] ISOFIX BASE'i kinnitamisel<br />

sõidukisse veenduge, et kumbki ISOFIXliitmik<br />

oleks <strong>seat</strong>ud samasse asendisse.<br />

Selleks kontrollige, kas liitmike ülaosa<br />

numbrid sobivad (või kumbki on tühi). Selle<br />

teate eiramine võib ohustada lapse ja teiste<br />

sõitjate turvalisust avarii korral.<br />

Samm 4 ISOFIX-liitmike avamine<br />

[MIDI_025] Vasaku ja parema ISOFIX-liitmiku<br />

avamiseks võtke kinni kummagi<br />

vabastusliuguritest ja tõmmake neid allapoole<br />

tugijala suunas. Liitmikud on õigesti avatud, kui<br />

näete kummagi liuguri ülaosas punast märgistust.<br />

Roheliste märgistuste korral on liitmikud endiselt<br />

paika lukustunud.<br />

66 Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI


TAGUMISTE ÜHENDUSKONKSUDE<br />

VABASTAMINE<br />

[MIDI_026] Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI on kinnitatud<br />

ISOFIX BASE'i külge ühenduskonksudega ees- ja<br />

tagaosas. Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI vabastamiseks<br />

ISOFIX BASE'ist peate vabastama ainult<br />

tagumised konksud. Tagumised konksud<br />

avanevad koos, mistõttu peate ainult alla vajutama<br />

ühe ühendushoobade välisküljel asuva<br />

vabastuselemendi. Ühenduskonksud on õigesti<br />

avatud, kui näete kummagi vabastuselemendi<br />

ülaosas punast märgistust. Roheliste märgistuste<br />

korral on konksud endiselt paika lukustunud.<br />

4. KASUTAMINE SÕIDUKIS<br />

HOIATUS!<br />

[MIDI_009] Ärge kasutage <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i eraldi ega ilma Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

õige kinnitamiseta. Selle teate eiramine võib<br />

ohustada lapse ja teiste sõitjate turvalisust<br />

avarii korral.<br />

! Märkus: <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i ja Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI pikaajaline kasutamine võib<br />

sõiduki istet kulutada.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i kinnitamine<br />

Samm 1 Tugijala väljapööramine<br />

Pöörake tugijalg välja lähtuvalt jaotises 3 –<br />

Põhijuhised (tugijala reguleerimine) kirjeldatust ja<br />

veenduge, et see on kindlalt paika lukustunud.<br />

! Märkus: tugijala paikalukustumist saate<br />

kontrollida selle raputamisega.<br />

Samm 2 Asetamine sõidukiistmele<br />

[MIDI_027] Asetage <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE sõiduki<br />

istmele.<br />

Veenduge, et:<br />

• ISOFIX-liitmikud on sõidukiistme leeni<br />

suunas;<br />

• tugijalg on sõiduki põranda suunas.<br />

Samm 3 ISOFIX-liitmike väljatõmbamine<br />

[MIDI_023] Vajutage kummagi tagumise<br />

ühendushoova siseküljel asuvat nuppu võimalikult<br />

palju ning pikendage liitmikud täies mahus.<br />

Järgige juhist jaotises 3 – Põhijuhised (ISOFIXliitmike<br />

reguleerimine).<br />

! Märkus: liitmikud on täielikult pikendatud,<br />

kui nende ülaosas pole näha numbrit.<br />

Samm 4 ISOFIX-süsteemi ühendamine<br />

[MIDI_028] Suunake avatud ISOFIX-liitmikud<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'il sõiduki ISOFIX-punktide<br />

poole. Nihutage liitmikud sõiduki ISOFIXpunktidele,<br />

kuni kumbki klõpsab paika ning<br />

vabastusliuguritel on näha rohelised märgistused.<br />

! Märkus: [MIDI_029] kui sõiduki ISOFIXpunktideni<br />

on raske jõuda, kasutage nende<br />

väljajuhtimiseks kaasasolevat vedukit. See<br />

muudab süsteemi ühendamise palju hõlpsamaks<br />

ja kaitseb istmekatet.<br />

HOIATUS!<br />

Veenduge, et kumbki ISOFIX-liitmik on<br />

täielikult kinnitatud sõiduki ISOFIX-punktide<br />

külge. Selle teate eiramine võib ohustada<br />

lapse ja teiste sõitjate turvalisust avarii korral.<br />

Liitmike õiget kinnitamist ISOFIX-punktide<br />

külge saate kontrollida <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i<br />

kerge raputamisega.<br />

Samm 5 Aluse paigutamine sõidukiistme leeni<br />

vastu<br />

[MIDI_030] Vajutage ISOFIX-liitmike pikkuse<br />

reguleerimiseks kaht nuppu ja reguleerige neid<br />

vastavalt sõiduki kasutusjuhendis soovitatule.<br />

Reguleeritava leeni korral reguleerige seda<br />

vastavalt sõiduki kasutusjuhendis soovitatule.<br />

Kui sõiduki kasutusjuhendis puudub konkreetne<br />

paigaldussoovitus, vajutage ISOFIX BASE'i seni,<br />

kuni see asub ühetasa leeniga.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI 67


HOIATUS!<br />

[MIDI_031] <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i kinnitamisel<br />

sõidukiistme külge veenduge, et kumbki<br />

ISOFIX-liitmik oleks <strong>seat</strong>ud õigesti ja<br />

samasse asendisse. Kontrollige seda <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE'i kergelt raputades ja veenduge,<br />

et liitmike ülaosas olevad numbrid sobivad<br />

(või mõlemad on tühjad). Selle teate eiramine<br />

võib ohustada lapse turvalisust avarii korral.<br />

HOIATUS!<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI tohib kinnitada<br />

ainult <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i kaudu. Niimoodi<br />

tagate, et <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE on kinnitatud<br />

sõidukiistme külge kindlalt ja õigesti. Kui<br />

märkate, et <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i saab<br />

endiselt liigutada, korrake kõiki jaotises 4 –<br />

Kasutamine sõidukis (<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i<br />

kinnitamine) toodud etappe.<br />

Samm 6 Tugijala reguleerimine<br />

[MIDI_032] Seadke tugijala kõrgus vastavalt<br />

sõiduki kasutusjuhendis soovitatule ja järgige<br />

juhiseid jaotises 3 – Põhijuhised (tugijala<br />

reguleerimine).<br />

Kui sõiduki kasutusjuhendis puudub konkreetne<br />

paigaldussoovitus, reguleerige seda nii, et alus<br />

asuks sõiduki põrandal, ja minimeerige<br />

istmepehmenduse ja ISOFIX BASE'i vahelist<br />

kaugust.<br />

HOIATUS!<br />

Veenduge, et tugijalg oleks asendisse<br />

lukustunud (nupu ülaosa roheline märgistus<br />

peab olema nähtav) ja et see asuks täielikult<br />

vastu põrandat. Selle teate eiramine võib<br />

ohustada lapse ja teiste sõitjate turvalisust<br />

avarii korral.<br />

! Märkus: tugijala paikalukustumist saate<br />

kontrollida seda õrnalt lükates ja tõmmates.<br />

! Märkus: kui märkate, et <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i saab endiselt sõidukiistmel liigutada,<br />

korrake kõiki samme jaotises 4 – Kasutamine<br />

sõidukis (<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i kinnitamine)<br />

toodud etappe, kuni alus on kindlalt sõidukiistme<br />

külge kinnitatud.<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI kinnitamine<br />

näoga tagasisuunas [MIDI_033]<br />

Samm 1 <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i kontrollimine<br />

HOIATUS!<br />

[Airbag Warning] Ärge KUNAGI paigaldage<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d näoga tagasisuunas<br />

esiistmele, kui turvapadi on aktiveeritud.<br />

See tähendab RASKE VIGASTUSE VÕI<br />

SURMA OHTU, mistõttu on see SEADUSEGA<br />

KEELATUD. Olenevalt sõidukist saate ehk<br />

turvapadja ise desaktiveerida või peate<br />

ühen-dust võtma lähima edasimüüja/<br />

autoremondiga.<br />

Samm 2 Tooli kinnitamine <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i<br />

[MIDI_034] Pöörake Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

sõidusuunale vastupidiselt ning asetage <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE'i keskosa kohale. Vajutage kaks<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI aluse piirkonna<br />

ühenduspolti <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i tagumistesse<br />

ühenduskonksudesse. Lähtuge tooli välisküljel ja<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i tagumistel<br />

ühendushoobadel olevatest nooltest. Poldid on<br />

tagumistesse ühenduskonksudesse õigesti<br />

lukustunud, kui kumbki neist klõpsab paika, ning<br />

näete kummagi konksu vabastuselemendi ülaosas<br />

rohelist märgistust.<br />

[MIDI_035] Ühendusvarda kinnitamiseks Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI toolipiirkonnas <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i eesmiste ühenduskonksudega vajutage<br />

alla Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI leeniosa ülaltpoolt<br />

kuni klõpsu kostumiseni.<br />

! Märkus: [MIDI_055] näoga tagasisuunas ei<br />

tohiks õlapadjandeid kasutada. Avage õlarakmete<br />

kate ja eemaldage õlapadjandid.<br />

68 Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI


HOIATUS!<br />

Ärge kasutage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d,<br />

kui seda pole <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i külge<br />

õigesti paigaldatud. See on õigesti paika<br />

lukustunud, kui näete kummagi tagumise<br />

konksu vabastuselemendi ülaosas rohelist<br />

märgistust.<br />

! Märkus: [MIDI_036] kontrollige Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI õiget kinnitatust <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i külge tooli õrna raputamisega kõigis<br />

suundades. Kui tool pole alusele õigesti kinnitatud,<br />

korrake 2. sammu – Istme lukustamine <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE'i, kuni see on õiges asendis.<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI kinnitamine<br />

näoga edasisuunas [MIDI_037]<br />

Samm 1 <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i kontrollimine<br />

HOIATUS!<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI tohib kinnitada<br />

ainult <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i kaudu. Niimoodi<br />

tagate, et <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE on kinnitatud<br />

sõidukiistme külge kindlalt ja õigesti. Kui<br />

märkate, et <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i saab<br />

endiselt liigutada, korrake kõiki jaotises 4 –<br />

Kasutamine sõidukis (<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i<br />

kinnitamine) toodud etappe.<br />

Samm 2 Tooli kinnitamine <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i<br />

[MIDI_038] Pöörake Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

näoga sõidusuunas ning asetage <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i keskosa kohale. Vajutage kaks Lexuse või<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI toolipiirkonna ühenduspolti <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE'i tagumistesse<br />

ühenduskonksudesse. Lähtuge tooli välisküljel ja<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i tagumistel<br />

ühendushoobadel olevatest nooltest. Poldid on<br />

tagumistesse ühenduskonksudesse õigesti<br />

lukustunud, kui kumbki neist klõpsab paika, ning<br />

näete kummagi konksu vabastuselemendi ülaosas<br />

rohelist märgistust.<br />

[MIDI_039] Ühendusvarda kinnitamiseks Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI aluse piirkonnas <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i eesmiste ühenduskonksudega vajutage<br />

alla Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI tooliosa ülaltpoolt kuni<br />

klõpsu kostumiseni.<br />

! Märkus: [MIDI_056] näoga edasisuunas<br />

peaks õlapadjandeid kasutama. Avage õlarakmete<br />

kate ja sisestage õlapadjandid.<br />

HOIATUS!<br />

Ärge kasutage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d,<br />

kui seda pole <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i külge<br />

õigesti kinnitatud. See on õigesti paika<br />

lukustunud, kui näete kummagi tagumise<br />

konksu vabastuselemendi ülaosas rohelist<br />

märgistust.<br />

! Märkus: [MIDI_036] kontrollige Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI õiget kinnitatust <strong>Toyota</strong> ISOFIX<br />

BASE'i külge tooli õrna raputamisega kõigis<br />

suundades. Kui tool pole alusele õigesti kinnitatud,<br />

korrake sammu 2 – Istme lukustamine ISOFIX<br />

BASE'i, kuni see on õiges asendis.<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI eemaldamine<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'ist<br />

Samm 1 Tagumiste ühenduskonksude<br />

vabastamine<br />

[MIDI_040] Tagumised konksud avanevad koos,<br />

mistõttu peate ainult alla vajutama ühe <strong>Toyota</strong><br />

ISOFIX BASE'i tagumistel ühendushoobadel<br />

asuva vabastuselemendi. Kallutage samaaegselt<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d ettepoole (sõidusuunas),<br />

nii et tooli ühenduspoldid tulevad aluse<br />

tagumistest ühenduskonksudest välja.<br />

Samm 2 Tooli vabastamine eesmistest<br />

ühenduskonksudest ja eemaldamine<br />

Vabastage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI ühendusvarras<br />

aluse eesmistest konksudest, nihutades Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI-d tahapoole, sõidusuunale vastu.<br />

Nüüd peaksite saama tooli aluselt tõsta ning<br />

sõidukist eemaldada.<br />

<strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i eemaldamine<br />

Samm 1 ISOFIX-liitmike avamine<br />

[MIDI_025] Eraldage ISOFIX BASE'i liitmikud<br />

sõiduki ISOFIX-punktidest, nihutades kummagi<br />

liitmiku vabastusliugurit ettepoole (sõidusuunas).<br />

Komponendid on eraldatud, kui kummagi liitmiku<br />

ülaosas on näha punane märgistus.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI 69


Samm 2 ISOFIX-liitmike tagasitõmbamine<br />

Vajutage ISOFIX-pikkusregulaatori vasakpoolset<br />

nuppu võimalikult palju. Nupp asub aluse<br />

siseküljel. Vajutage samaaegselt vasakpoolne<br />

liitmik tagasi <strong>Toyota</strong> ISOFIX BASE'i.<br />

Kaht ISOFIX-liitmikku tuleb reguleerida<br />

sõltumatult. Parempoolse liitmiku puhul korrake<br />

sammu 2.<br />

! Märkus: liitmikud on täielikult tagasi<br />

tõmmatud, kui nende ülaosas on näha kõik<br />

numbrid.<br />

Samm 3 Tugijala käänamine ja eemaldamine<br />

Pöörake tugijalga lähtuvalt jaotises 3 – Põhijuhised<br />

(tugijala reguleerimine) kirjeldatule. Nüüd peaksite<br />

saama aluse sõidukist eemaldada.<br />

5. LAPSE KINNITAMINE<br />

! Märkus: turvalisuse eesmärgil peaksid<br />

lapsed sisse ja välja pääsema sõiduki<br />

sõitjapoolselt küljelt või otse kõnniteele.<br />

Samm 1 Sisepolstri ja rihmade reguleerimine<br />

ja kinnitamine<br />

[MIDI_018 + MIDI_019] Enne lapse istuma<br />

asetamist Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-sse lõdvendage<br />

ja avage rihmad vastavalt jaotises 3 – Põhijuhised<br />

(rihmade lõdvendamine ja pandla avamine) ning<br />

pange need kõrvale.<br />

[MIDI_006 + MIDI_007] Kui laps on tooli istunud,<br />

asetage õlarihmad üle õlgade ja vöörihm üle lapse<br />

vöökoha, jälgides, et rihmad ei keerduks ega<br />

läheks puntrasse.<br />

ETTEVAATUST<br />

[MIDI_041] Kontrollige, kas sisepolster ja<br />

õlarihmaühendus on õigesti paigaldatud.<br />

Sisepolstri külgservad koos õhkpatjadega<br />

AIRPADS kaitsevad pead, ning tuleks seega<br />

paigutada lapse pea taga ja õlgade kohale.<br />

! Märkus: õlarihmaühendused on õigesti<br />

paigaldatud Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI korral<br />

järgmiselt.<br />

[MIDI_042] Näoga tagasisuunas, kui need on<br />

pisut allpool lapse õlgadest. Vastasel juhul<br />

liigutage reguleeritavat sisepolstrit vastavalt üles<br />

või alla.<br />

[MIDI_055] Avage õlarakmete kate ja eemaldage<br />

õlapadjandid.<br />

<br />

[MIDI_043] Näoga edasisuunas, kui need on pisut<br />

ülalpool lapse õlgadest.<br />

Vastasel juhul liigutage reguleeritavat sisepolstrit<br />

vastavalt üles või alla.<br />

[MIDI_056] Avage õlarakmete kate ja sisestage<br />

õlapadjandid.<br />

Samm 2 Vööpandla sulgemine<br />

[MIDI_044 a + b] Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI rihmade<br />

kinnitamiseks viige kaks vöö magnetsulundit<br />

uuesti kokku.<br />

Lükake lukukeeled tugevalt luku sisse, kuni<br />

kuulete neid kohale klõpsatavat.<br />

HOIATUS!<br />

Veenduge enne igat reisi, et lukukeeled<br />

ja lukk on kokkulukustatud. Saate seda<br />

kontrollida sulundite ülestõmbamisega, ilma<br />

pandla punast nuppu vajutamata.<br />

Samm 3 Vöörihma reguleerimine<br />

HOIATUS!<br />

Tõmmake vöörihm nii alla, kui võimalik,<br />

et lapse vööala oleks kaitstud. Üle lapse<br />

kõhu jooksev vöörihm võib õnnetuse puhul<br />

põhjustada sisemisi vigastusi.<br />

Veenduge, et luku taga asuv padi, mis kaitseb last<br />

luku plastikelementide eest, ei oleks kohalt ära<br />

nihkunud..<br />

70 Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI


Samm 4 Rihmade pinguldamine<br />

[MIDI_045 a + b] Rihmade pingutamiseks<br />

tõmmake keskset tõmberihma ettepoole (mitte<br />

üles või alla).<br />

ETTEVAATUST<br />

Veenduge, et rihmapinge oleks õige, asetades<br />

sõrmed Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI õlarihmade ja<br />

vöörihma alla pärast nende pinguldamist.<br />

Samm 5 Külgmiste põrkepadjandite<br />

kontrollimine<br />

HOIATUS!<br />

[MIDI_041] Veenduge, et õhkpadjandid<br />

AIRPADS on alati reguleeritava sisepolstri<br />

taskutesse õigesti asetatud. Selle teate<br />

eiramine võib rängalt ohustada lapse<br />

turvalisust avarii korral.<br />

Samm 6 Tooli suuruse kontrollimine<br />

HOIATUS!<br />

[MIDI_008] Enne igakordset kasutamist<br />

kontrollige, kas Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

külgpolstrid katavad lapse pead täielikult,<br />

üles välja. Kui pea ei ole täielikult kaitstud,<br />

on laps avarii korral suuremas ohus. Kui<br />

laps kasvab Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI jaoks<br />

liiga pikaks, soovitame hankida järgmise<br />

suurusega tool.<br />

Kontroll-loend – lapse kinnitamine<br />

Veenduge, et:<br />

• sisepolstri ja õlarihmade kõrgus on<br />

kohandatud vastavalt lapse kasvule (nagu<br />

juhendis kirjeldatud);<br />

• vöörihm ei asu lapse kõhul;<br />

• lukk ja lukukeeled on korralikult kinnitatud;<br />

• rihmad on tihedalt lapse keha vastas ja ei ole<br />

sõlmes;<br />

• Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI külgpolstrid katavad<br />

lapse pead täielikult, üles välja;<br />

• õhkpadjandid AIRPADS on reguleeritava<br />

sisepolstri taskutesse õigesti asetatud.<br />

Lapse turvatoolist väljavõtmine<br />

[MIDI_046 a - d] Enne lapse väljatõstmist Lexuse<br />

või <strong>Toyota</strong> MIDI-st peate lõdvendama rihmad ja<br />

avama pandla. Selleks järgige jaotises 3 –<br />

Põhijuhised (rihmade lõdvestamine ja luku<br />

avamine) ära toodud juhiseid. Nüüd saate lapse<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-st välja tõsta.<br />

6. KORRASHOID JA<br />

HOOLDUS<br />

Katete eemaldamine<br />

Samm 1 Õlarihmade eemaldamine<br />

[MIDI_047] Katete eemaldamiseks peate esmalt<br />

lahti päästma õlarihmad tõmberihma<br />

rihmaühenduse osast Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI<br />

alaosas.<br />

[MIDI_048] Seejärel tõmmake õlarihmad<br />

sisepolstrist ja õlapatjadest täielikult välja.<br />

! Märkus:õlarihmasid ei saa sisepolstrist<br />

eemaldada vaid neid tõmmates.<br />

Samm 2 Vööpandla avamine<br />

[MIDI_049] Avage pannal, tõmmake sulundid välja<br />

ning pange õlarihmad kõrvale.<br />

Samm 3 Sisepolstri eemaldamine<br />

[MIDI_050] Eemaldage sisepolster leeniplaadilt,<br />

asetades selle esmalt kõrgeimasse asendisse.<br />

Seejärel tõmmake polstri tagaküljel asuv alumine<br />

tasku alla ja leeniplaadist eemale. Seejärel<br />

tõmmake sisepolster üles ja leeniplaadist eemale.<br />

Samm 4 Kontrollige külgpatju (õhkpadjad<br />

AIRPADS)<br />

HOIATUS!<br />

Reguleeritavas sisepolstris olevaid õhkpatju<br />

AIRPADS ei saa pesta ning nad tuleb enne<br />

reguleeritava sisepolstri pesemist polstrist<br />

välja võtta.<br />

DA<br />

FI<br />

SV<br />

LV<br />

LT<br />

ET<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI 71


[MIDI_051] Selleks laotage sisepolster maha,<br />

esiküljega tasasel pinnal. Seejärel saate kattes<br />

oleva avause kaudu ligipääsu katte tagumisele<br />

osale. Eemaldage polstri külgosades asuvad<br />

õhkpadjandid AIRPADS lähtuvalt joonisel<br />

kujutatust.<br />

Samm 5 Katte eemaldamine<br />

Pärast sisepolstri eemaldamist viige seljaplaat<br />

kõige madalamasse asendisse. Käänake välja<br />

plastkomponendid katte serva ümber. Nüüd<br />

keermestage rihmade ja pannal kattest välja ning<br />

tõmmake kogu kate toolist eemale.<br />

Katete taaskinnitamine<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI katete täielikuks<br />

taaskinnitamiseks järgige jaotise “Katete<br />

eemaldamine” juhiseid vastupidises järjestuses.<br />

HOIATUS!<br />

[MIDI_052] Pärast õlarihmade tagasi<br />

keermestamist leeniplaati veenduge, et need<br />

kulgeksid üle kahe metallpoldi.<br />

[MIDI_053] Samamoodi veenduge, et rihmad<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI alaosa keskse<br />

tõmberihma ühendusosas ei oleks keerdunud<br />

või puntrasse läinud.<br />

HOIATUS!<br />

[MIDI_054] Veenduge, et õhkpadjandid<br />

AIRPADS oleksid alati reguleeritava<br />

sisepolstri sisetaskutesse õigesti paigutatud<br />

ning et rihmasüsteemi talitlus ja seadistus<br />

oleksid õiged. Kontrollige Lexuse või<br />

<strong>Toyota</strong> MIDI võimalikke kahjustusi. Juhul<br />

kui teil tekib selle kohta küsimusi, pöörduge<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> vahendaja poole. Selle<br />

teate eiramine võib rängalt ohustada lapse<br />

turvalisust avarii korral.<br />

! Märkus: kontrollige kattemärgistel olevatest<br />

juhistest nende masinpestavust. Nende juhiste<br />

järgimine on olulisem, kui mis tahes muude juhiste<br />

järgimine.<br />

HOIATUS!<br />

Reguleeritavas sisepolstris asuvad<br />

õhkpadjandid AIRPADS ei ole pestavad ja<br />

need tuleb sealt enne pesemist eemaldada.<br />

HOIATUS!<br />

Veenduge, et õhkpadjandid AIRPADS on alati<br />

reguleeritava sisepolstri taskutesse õigesti<br />

asetatud. Selle teate eiramine võib rängalt<br />

ohustada lapse turvalisust avarii korral.<br />

Plastkomponente saab puhastada veega või<br />

pehme seebilahusega. Hallituse tekke vältimiseks<br />

hoiundage Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI-d hea<br />

ventilatsiooniga kuivas kohas.<br />

7. KÕRVALDAMISALANE<br />

TEAVE<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI pakendi ja tooli kasutuselt<br />

kõrvaldamisel täitke kohalikke õigusakte ning<br />

lähtuge materjalide puhul pakendil ja tooli<br />

komponentidel olevast teabest.<br />

Puhastamine ja korrashoid<br />

Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI katted (reguleeritav<br />

sisepolster ja toolikate) on eemaldatavad ja<br />

pestavad.<br />

[MIDI_055] Laste autotooli õlarakmed on<br />

eemaldatavad ja käsitsi pestavad.<br />

Õlapadjandeid saab puhastada puhta veega.<br />

72 Lexuse või <strong>Toyota</strong> MIDI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!