Views
2 years ago

Toyota TNS410 - PZ420-E0333-SL - TNS410 - mode d'emploi

Toyota TNS410 - PZ420-E0333-SL - TNS410 - mode d'emploi

KAZALO 5 Vrste diskov,

KAZALO 5 Vrste diskov, ki jih lahko predvajate................................................... 58 Regijske kode diskov, ki jih lahko predvajate..................................... 58 Oznaka prikazana na disku................................................................ 59 Konfiguracija diska............................................................................. 59 Izdelki opremljeni z Macrovision zaščito........................................... 60 Postopki delovanja .............................................................................. 60 2. Uporaba DVD predvajalnika......................................................61 Ogled DVD videa .................................................................................. 61 Video delovanje.................................................................................... 61 Predvajanje videa .............................................................................. 62 Previjanje naprej/nazaj....................................................................... 62 Premor videa...................................................................................... 62 Ustavitev videa................................................................................... 63 Možnosti v meniju diska...................................................................... 63 Iskanje želenega videa ........................................................................ 63 Iskanje po poglavjih ........................................................................... 63 Iskanje po številki naslova ................................................................. 63 Iskanje po številki poglavja ................................................................ 64 Menjava prikaza dotičnih stikal .......................................................... 64 Skrivanje dotičnih stikal...................................................................... 64 Premikanje prikaza dotičnih stikal...................................................... 65 Menjava prikaza zaslona in zvočnega načina ................................... 65 Spreminjanje kota .............................................................................. 65 Sprememba jezika podnapisov.......................................................... 66 Sprememba jezika zvoka................................................................... 66 Nastavitve DVD predvajalnika ............................................................ 67 Določanje jezika zvoka ...................................................................... 67 Določanje jezika podnapisov ............................................................. 68 Določanje jezika menijev ................................................................... 69 Določanje stopnje zaščite za otroke .................................................. 69 Menjava video izhoda ........................................................................ 70 Seznam kod jezikov ............................................................................. 72 3. Uporaba VTR (video rekorder - izbirna oprema) .....................73 VKLOP in IZKLOP VTR načina............................................................ 73 Predvajanje VTR................................................................................... 74 Menjava zaslona za nastavitve VTR ................................................... 74

6 KAZALO Izklop VTR............................................................................................. 74 Uporaba prenosnih zvočnih naprav 1. Uporaba iPod predvajalnika (izbirna oprema).........................75 Poslušanje iPoda ................................................................................. 75 Previjanje naprej/nazaj ........................................................................ 76 Izbiranje želene glasbene ali video datoteke..................................... 76 Iskanje želene glasbene datoteke ...................................................... 76 Nastavljanje iPod video načina .......................................................... 77 Predvajanje........................................................................................... 78 Premor .................................................................................................. 78 Ponavljanje predvajanja iste glasbene datoteke .............................. 78 Naključno predvajanje glasbenih datotek ......................................... 78 2. Uporaba AUX..............................................................................79 VKLOP in IZKLOP AUX načina ........................................................... 79 Poslušanje prenosnega glasbenega predvajalnika.......................... 80 Drugo 1. O stikalih na volanu ...................................................................81 Osrednja stikala na volanu ................................................................. 81 2. Nadzor nad vzvratno kamero (izbirna oprema).......................83 Predvajanje videa skozi vzvratno kamero ......................................... 84 Ko je kamera nastavljena na MANUAL (ROČNO) ali AUTO (SAMODEJNO).................................................................................. 84 Ko je kamera nastavljena na AUTO (SAMODEJNO) ........................ 84 Pomoč 1. Odpravljanje težav .....................................................................85 Ko mislite, da kaj ne dela pravilno ..................................................... 85 2. Diagnostika.................................................................................87 Če se pojavijo sledeča sporočila........................................................ 87 3. Specifikacije ...............................................................................89 4. Podatki o napajanju PNDja........................................................91