Views
2 years ago

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

• ÄÄNIKIRJAN NOPEUS

• ÄÄNIKIRJAN NOPEUS näkyy iPodtilassa. • Kun IPODIN SUORA OHJAUS - asetuksena on PÄÄLLÄ, nopeutta ei voida muuttaa. • iPOD DIRECT CONT (iPodin suora ohjaus) Valikko, jossa iPodin suora ohjaus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Jos valitset asetuksen PÄÄLLÄ, iPodin toimintoja ohjataan iPodilla. Jos valitset asetuksen POIS, iPodin toimintoja ohjataan tällä laitteella. Monitoimivalitsimen painaminen vaihtaa asetusta seuraavassa järjestyksessä: OFF → ON (pois → päällä) ó Huomautus: iPodin suora ohjaus voidaan ottaa käyttöön, kun lähde on iPod. iPod (5. sukupolvi) ja iPod nano (1. sukupolvi) eivät tue iPodin suoraa ohjausta. • S-RTRV (Äänenlaadun palautin) Äänenlaadun palautin antaa MP3/WMA/AACäänelle laaja-alaisen, syvän ja täyteläisen laadun, mikä antaa eloisan vaikutelman. Monitoimivalitsimen painaminen toistuvasti muuttaa asetusta seuraavassa järjestyksessä: MODE1 → MODE2 → OFF (tila1 → tila2 → pois) TILA1: Tehokas vähän pakatuille audiotiedostoille. TILA2: Tehokas voimakkaasti pakatuille audiotiedostoille. • FIX EQ MODE (taajuuskorjaimen säätötila) Taajuuskorjaimen käyrää voidaan muuttaa ajoneuvon tyyppiin sopivaksi. Monitoimivalitsimen painaminen toistuvasti muuttaa asetusta seuraavassa järjestyksessä: OFF → COMPACT → SEDAN → MINIVAN (pois → pieni → sedan → tila-auto) ó Huomautus: Äänenlaadun palautin -toiminto voidaan valita vain toistettaessa CD- ja MP3/WMA/AAClevyjä, iPodia tai siirrettävää USBsoitinta / USB-muistia. Äänenlaadun palautin -toiminto ei tue ulkoisia pakattuja audiotiedostoja. BASSO-toiminnon ja DISKANTTItoiminnon arvot voidaan asettaa kaikille tiloille erikseen (AM, FM, CD/ MP3/WMA/AAC, iPod, siirrettävä USBsoitin / USB-muisti, LISÄLAITE). Tilaa vaihdettaessa asetukset vaihtuvat tilalle määritetyiksi BASSO- ja DISKANTTI-arvoiksi. Automaattinen äänenkorjain -toiminto toimii vain, kun ajoneuvo liikkuu. 4 ESC (Escape) (poistu) Poistu ÄÄNISÄÄTÖ-valikosta ja ASETUKSET-valikosta painamalla POISTUpainiketta. Poistu listasta, joka tulee näkyviin LISTApainiketta painettaessa, painamalla POISTU-painiketta. • LIVE MODE ( live-tila) LIVE-TILA voidaan asettaa PÄÄLLE tai POIS. Monitoimivalitsimen painaminen vaihtaa asetusta seuraavassa järjestyksessä: OFF → ON (pois → päällä) K TAS200 17

RADION kuuntelu 5 MUISTIPAIKKA 1–6 1 FM 2 AM•DAB 8 AUTOMAAT- TITALLENNUS 7 TEKSTI 6 LIIKEN- NETIEDOTE 3 LISTA 4 Monitoimivalitsin 1 FM Vaihtaa FM1-, FM2- ja FM3-tilojen välillä. 2 AM•DAB Vaihtaa AM-tilan ja DAB-tilan (valinnainen) välillä. 3 LISTA Näytä tallennetut radioasemat (MUISTIPAIKKA 1–6). Valitse asema listasta monitoimivalitsimella. Jos LISTA-painiketta pidetään painettuna FM-radion ollessa käytössä, radio siirtyy ohjelmatyypin ja tyylilajin valintaan. Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja kääntämällä monitoimivalitsinta myötä- tai vastapäivään tai painamalla sitä ylös tai alas. NEWS → SPORTS → TALK → POP → CLASSICS (uutiset → urheilu → puhe → kevyt musiikki → klassinen musiikki) 18 TAS200 K