Views
2 years ago

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

CD-levyn kuuntelu 2

CD-levyn kuuntelu 2 POISTO 1 LEVY 5 Satunnainen 7 TEKSTI 6 Uusintatoisto 3 LISTA 4 Monitoimivalitsin ó Huomautus: Nimeä ei näy soitettaessa CD-levyä, joka ei sisällä tekstitietoa. ó Huomautus: Älä koskaan yritä purkaa tai rasvata mitään CD-soittimen osaa. Älä aseta levyaukkoon mitään muita esineitä kuin CD-levyjä. Aukkoon voidaan ladata 8 cm:n levy ilman sovitinta. Sovitinta ei saa käyttää. Lataa CD-levy levyaukkoon. K TAS200 21

1 LEVY Vaihtaa CD-tilaan. (Toimii vain, jos levy on ladattu.) 2 p (POISTA) Poista levy. 3 LISTA Näytä CD-lista. Valitse CD-levy listasta monitoimivalitsimella. 4 Monitoimivalitsin • VALITSE LISTA Valitse haluamasi nimike kääntämällä monitoimivalitsinta myötäpäivään tai vastapäivään tai painamalla monitoimivalitsinta ylös/alas. Aloita toisto painamalla monitoimivalitsinta keskeltä tai oikealle. — CD-listaa ei näy soitettaessa CD-levyä, joka ei sisällä tekstitietoa. • KAPPALE Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla monitoimivalitsinta oikealle. Pikakelaa kappaletta painamalla monitoimivalitsinta oikealle ja pitämällä se painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. (Ääni kuuluu.) 5 MUISTIPAIKKA 5 (satunnainen) Kun tätä painetaan, näytössä näkyy ja levyn kappaleita aletaan toistaa satunnaisessa järjestyksessä. Peruuta painamalla sitä uudelleen. 6 MUISTIPAIKKA 6 (uusintatoisto) Kun tätä painetaan, näytössä näkyy ja soitettavaa kappaletta aletaan toistaa päättymisen jälkeen uudelleen alusta. Peruuta painamalla sitä uudelleen. 7 TEKSTI Näytön teksti muuttuu seuraavasti (vain TEKSTI-CD), kun painiketta painetaan: Ylempi: Track Artist Name (kappaleen artistin nimi) Alempi: Track Title (kappaleen nimi) ➞ Track Title (kappaleen nimi) ELAPSED TIME (kulunut aika) ➞ Disc Title (levyn nimi) Track Title (kappaleen nimi) Kun näytössä näkyy u ja painiketta painetaan ja pidetään painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki, näyttö siirtyy seuraavalle sivulle. Näytössä voidaan näyttää enintään kaksi sivua (32 merkkiä). • KAPPALE Palaa parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun painamalla monitoimivalitsinta vasemmalle. Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla monitoimivalitsinta vasemmalle vielä kerran. Peruuta kappaletta painamalla monitoimivalitsinta vasemmalle ja pitämällä se painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. (Ääni kuuluu.) ò Varoitus: CD-soitin käyttää näkymätöntä lasersädettä, joka saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle, jos se suuntautuu soittimen ulkopuolelle. Varmista, että soitinta käytetään oikein. 22 TAS200 K