Views
2 years ago

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

Tietoja iPodin

Tietoja iPodin käsittelystä Tietoja iPod-asetuksista — toiminnot saattavat vaihdella iPodsoittimen ohjelmistoversion mukaan — iPodissa asetettua taajuuskorjainasetusta ei käytetä — iPodin sekoitustoiminto toimii tässä laitteessa satunnaistoistona. iPod (5. sukupolvi) versio: 1.3 iPod classic (1. sukupolvi) versio: 1.1.2 iPod classic (2. sukupolvi) versio: 2.0.1 iPod nano (1. sukupolvi) versio: 1.3.1 iPod nano (2. sukupolvi) versio: 1.1.3 iPod nano (3. sukupolvi) versio: 1.1.2 ò Varoitus: Tallenna tiedot toiseen tietovälineeseen, jotta tietoja ei menetettäisi käytettäessä iPodia tämän laitteen kanssa. Älä jätä iPodia suoraan auringonvaloon, kun sitä ei käytetä. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle ja siitä johtuva kuumeneminen voi aiheuttaa iPodiin toimintahäiriöitä. Älä jätä iPodia korkeisiin lämpötiloihin tai suoraan auringonvaloon. Kiinnitä iPod tukevasti ennen käyttöä. Älä anna iPod-soittimen pudota lattialle, missä se saattaa juuttua jarru- tai kaasupolkimen alle. iPod nano (4. sukupolvi) versio: 1.0.3 iPod touch (1. sukupolvi) versio: 2.2.1 iPod touch (2. sukupolvi) versio: 2.2.1 iPhone 3G versio: 2.0 ó Huomautus: iPodin toiminnoille ja tuleville päivitetyille iPodohjelmistoille ei anneta mitään takuuta. iPodin kytkentä Kytke USB-liitin Kytke iPod USB-kaapelilla alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Lisätietoja on iPodin käyttöoppaassa. iPodin telakkaliitäntä Tietoja iPodin ohjelmistoversiosta Tämän laitteen kanssa voidaan käyttää seuraavia iPod-ohjelmistoversioita (toiminnot vahvistettu kesäkuussa 2009): USB-liitäntä Telakkaliitin Kun kytket iPodia, irrota kuulokekaapelit iPodista. *1 On suositeltavaa käyttää USB 2.0 -standardin mukaista USB-kaapelia. K TAS200 25

Heti kun iPod on kytketty, sen virta kytkeytyy automaattisesti. Kun iPod on kytketty tähän laitteeseen, iPodissa näkyy TOYOTA (tai (tarkistusmerkki)) näkyy iPodissa. — kun virtakytkin on asennossa KIIHDYTYS tai PÄÄLLÄ, iPodin akku latautuu, kun iPod on kytkettynä tähän laitteeseen — iPodin virtaa ei voida kytkeä tai katkaista sen ollessa kytkettynä tähän laitteeseen — tähän laitteeseen kytketyn iPodin virta katkeaa noin kahden minuutin kuluttua siitä, kun virtakytkin on asetettu POISasentoon. ó Huomautus: Useimmat iPodin ja Toyotan audiojärjestelmän yhteiskäyttöön liittyvät ongelmat voi selvittää irrottamalla iPod ajoneuvon iPod-liitännästä ja nollaamalla se. Katso ohjeet iPodin nollaamiseen iPodin käyttöoppaasta. iPodin irrotus Irrota USB-liitin Esimerkki Kun irrotat iPod-liittimeen, tartu liittimeen lujasti ja vedä sitä itseäsi päin. Kun iPod irrotetaan tästä laitteesta, iPodin päävalikko tulee iPodin näyttöön muutaman sekunnin kuluttua. ó Huomautus: Paina sisään, kunnes kuuluu naksahduksen ja kytkentä on luja. Jos laite ei mene paikalleen helposti, se voi olla väärin päin. Älä kytke väkisin, sillä laite voi vaurioitua. Kytke telakkaliitin suoraan iPodin telakkaliitäntään. Älä kytke sitä iPodtelakan tai muun liitännän kautta. Kun iPod on kytketty tähän laitteeseen, ääni kuuluu myös iPodin kuulokkeista. Käytä ilman kuulokkeita. Jos iPod ei toimi Toyotan audiojärjestelmän kanssa, irrota liitin iPodista ja kytke se takaisin. Nollaa iPod irrottamalla liitin iPodista ja kytkemällä se sitten takaisin, kun toimintonäyttö tulee näkyviin. 26 TAS200 K