Views
1 year ago

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015

21oQN28

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015 Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Reptes de l’educació a Catalunya Anuari 2015
a Catalunya Anuari 2015
La pesca a Catalunya el 1722 segons un manuscrit de Joan Salvador
INPES 1415 Informer personnes aveugles
Apprendre à informer les malades atteints de pathologie grave
Informations pour les bénéficiaires de prestations de l'AI - Pro Infirmis
INFORME SOBRE TRANSPARÈNCIA ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
CLIMÀTIC A CATALUNYA
Debats Catalunya Social
Municipals Informe Final
Informe de política lingüística
Informations à ma personne Par profession je suis pédagogue ...
Information l'attention des personnes demandant un ... - UDI