Views
2 years ago

Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física

eso-ambit-educacio-fisica

Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació

Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria

El treball per projectes aprenentatge autèntic
capacitat
Pla d’organització de jornada escolar