Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - FRA

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - FRA

86 Svenska - - - - -

86 Svenska - - - - - Stäng alltid av apparaten innan du lägger ifrån dig den, även om det bara är för en kort stund. Dra alltid ut nätsladden efter användning. Linda inte nätsladden runt apparaten. Du kan känna en speciell lukt när du använder hårtorken. Den orsakas av jonerna som genereras och är inte farlig för kroppen (endast HP4983/HP4982). Peta inte på joniseraren med metallföremål (endast HP4983/ HP4982). Elektromagnetiska fält (EMF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget. Använda apparaten Torkning 1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget. 2 Slå på apparaten genom att välja önskad inställning för luftflöde. - Ställ in reglaget på luftflödesinställning II för extra snabb torkning. - Ställ in reglaget på luftflödesinställning I för att torka kort hår eller forma håret. Tips: Du kan också använda turboknappen för extra kraftigt luftflöde. 3 Ställ in temperaturreglaget på kall, varm eller het luft. - Med inställningen för het luft 6 kan du torka blött hår mycket snabbt och säkert tills det är fuktigt. - Inställningen för varm luft 5 är särskilt lämplig för att torka fuktigt hår till det är nästan torrt. - Med inställningen för kall luft 4 kan du försiktigt torka hårt som nästan är torrt för att bibehålla glansen. Tips: Tryck på knappen för kall luft och rikta det kalla luftflödet mot håret för att forma frisyren och höja glansen.

Svenska 87 4 Endast HP4983/HP4982: slå på eller av jonfunktionen med jonskjutreglaget. , Jonindikatorlampan tänds för att visa att jonfunktionen är aktiverad. Jonfunktionen ger ytterligare glans och förebygger burrigt hår och statisk elektricitet. Den är särskilt lämpad för torrt och nästan torrt hår. 5 Torka håret genom att göra borströrelser med hårtorken en liten bit ifrån håret (Bild 2). Fönmunstycke Med fönmunstycket styr du luftflödet mot borsten eller kammen som du formar frisyren med. 1 Fäst fönmunstycket på apparaten (Bild 3). Om du vill ta bort fönmunstycket drar du av det från apparaten. Volymdiffusor (endast HP4983/HP4981) Volymdiffusorn har utformats speciellt för att torka både rakt, lockigt och vågigt hår på ett skonsamt sätt. - Volymdiffusorn avger ett svagt luftflöde och gör att du kan ge ditt hår volym och spänst (Bild 4). 1 Sätt fast volymdiffusorn genom att knäppa fast den på apparaten och rikta in pilarna på diffusorn mot pilarna på apparaten. (Bild 5) Ta bort volymdiffusorn genom att dra loss den från apparaten. 2 För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna ända in till hårbotten (Bild 6). 3 Gör roterande rörelser med apparaten för att sprida den varma luften jämnt genom håret (Bild 7). Lockigt eller vågigt hår 1 När du formar lockigt eller vågigt hår håller du diffusorn på 10 -15 cm avstånd från huvudet och låter håret torka gradvis (Bild 8). - Under tiden kan du forma håret med andra handen eller en kam. - Du kan också forma håret till lockar och vågor med fingrarna medan det torkar. Det förhindrar att lockarna blir livlösa eller yviga.