Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

42 - - - - - - - - - - -

42 - - - - - - - - - - - - Magyar Veszély A készüléket tartsa száraz helyen! Ne használja vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelében vagy felett. Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba. Ne használjon más gyártótól származó, illetve a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Figyelmeztetés A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozókábel állapotát. Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy maga a készülék sérült. Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Figyelem További védelemként azt javasoljuk, hogy a fürdőszobát ellátó áramkörbe építsenek be gey max. 30 mA-es áramvédő-kapcsolót. További tanácsot szakembertől kaphat. Soha ne fedje le a levegő bementi rácsot. Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és hagyja néhány percig hűlni a készüléket. Mielőtt ismét bekapcsolná, ellenőrizze, nem tömítette-e el szösz, haj stb. a szellőzőrácsot. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt akár csak egy pillanatra is letenné.

- - - - - - Magyar 43 Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból. Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré. A készülék használatkor jellegzetes szagot áraszt. Ezt a termelődő ionok okozzák, és az emberi szervezetre teljesen ártalmatlan (a HP4983 és HP4982 típusnál). Ne érjen fémtárggyal az iongenerátorhoz (a HP4983 és HP4982 típusnál). Zajszint: Lc= 82 dB (A) a HP4984, HP4981, HP4980 típusoknál Zajszint: Lc= 83 dB (A) a HP4983, HP4982 típusoknál Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos. A készülék használata Hajszárítás 1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali konnektorba. 2 A kívánt légáramfokozat kiválasztásával kapcsolja be a készüléket. - Csúsztassa a gombot a II. fokozatra, a szupergyors szárításra. - Csúsztassa a gombot az I. fokozatra, rövid haj szárításához illetve formázáshoz. Tanács: A turbó gombbal extra erős légáramot hozhat létre. 3 Állítsa a hőmérsékleti kapcsolót hideg, meleg vagy forró levegő fokozatra. - A forró levegő fokozattal 6 a teljesen vizes haj is gyorsan szárítható, amíg enyhén nedves nem lesz. - A meleg levegő fokozat 5 az enyhén nedves haj majdnem teljes szárítására alkalmas. - A hideg levegő fokozattal 4 a majdnem száraz haj finoman megszárítható, így az teljes fényében tündököl.