Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

82 Română Păr creţ

82 Română Păr creţ sau ondulat 1 Când coafaţi păr creţ sau ondulat, ţineţi difuzorul la o distanţă de 10-15 cm de cap pentru a permite uscarea progresivă a părului (fig. 8). - Între timp, puteţi să vă aranjaţi coafura cu cealaltă mână sau cu un pieptene. - Puteţi, de asemenea, modela buclele sau onduleurile cu mâna în timp ce vă uscaţi. Astfel, buclele vor rămâne bine definite. Păr lung 1 Pentru uscarea părului lung, puteţi răsfira şuviţele de păr deasupra difuzorului (fig. 9). 2 De asemenea, puteţi să pieptănaţi părul de sus în jos cu vârfurile difuzorului în timpul uscării (fig. 10). Pieptene de coafare (numai pentru modelul HP4984) Pieptenele de coafare a fost creat special pentru a ridica, a îndrepta şi a netezi părul cârlionţat de tip african în timpul uscării. 1 Ataşaţi pieptenele de coafare la aparat (fig. 11). Pentru a deconecta pieptenele de coafare, desfaceţi-l de pe aparat. Curăţarea Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte de curăţare. Nu introduceţi aparatul în apă sau în alt lichid şi nici nu-l clătiţi sub jet de apă. 1 Detaşaţi accesoriul de pe aparat înainte de a-l curăţa. 2 Curăţaţi accesoriul cu o cârpă umedă sau clătiţi-l sub jet de apă. Notă: Asiguraţi-vă că accesoriul este uscat înainte de a-l utiliza sau depozita. 3 Curăţaţi aparatul cu o cârpă uscată. 4 Scoateţi grilajul interior al aparatului, pentru a elimina firele de păr şi praful. (fig. 12)

Română 83 - - Pentru a scoate grilajul de admisie a aerului, apăsaţi simultan, cu degetul mare, pârghiile din partea stângă şi dreaptă ale grilajului de admisie a aerului şi trageţi grilajul din aparat. Pentru a reataşa grilajul de admisie a aerului, apăsaţi simultan, cu degetul mare, pârghiile din partea stângă şi dreaptă ale grilajului de admisie a aerului şi împingeţi grilajul în aparat. Depozitarea Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare. Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului. 1 Puneţi aparatul într-un loc sigur şi lăsaţi-l să se răcească. Puteţi depozita aparatul prinzându-l de agăţătoare. - Protecţia mediului Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea mediului înconjurător (fig. 13). Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips sau Departamentul de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Depanare Dacă apar probleme cu acest uscător de păr şi nu reuşiţi să le rezolvaţi cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi cel mai apropiat centru de service Philips sau Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs.