Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - ESP

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - ESP

14 - - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - - - Dansk Fare Hold apparatet væk fra vand. Brug ikke apparatet i nærheden af eller over vand i f.eks. badekar, håndvask osv. Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selv om apparatet er slukket. Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød. Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald bortfalder. Advarsel Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet. Kontrollér regelmæssigt ledningen. Brug ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det. Forsigtig Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ (30 mA). Kontakt eventuelt en el-installatør. Blokér aldrig luftgitrene. Hvis apparatet bliver for varmt, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i et par minutter. Inden du tænder apparatet igen, skal du kontrollere, at luftgitrene ikke er blokeret af fnug, hår el. lign.

- - - - - Dansk 15 Sluk altid for apparatet, inden du lægger det fra dig, også selvom det kun er for et kort øjeblik. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Rul aldrig ledningen op omkring apparatet. Du vil måske bemærke en karakteristisk lugt, når du anvender denne hårtørrer. Lugten opstår på grund af de ioner, der dannes, og er ikke skadelig for mennesker (kun HP4983 og HP4982). Stik aldrig metalgenstande ind i ionisatoren (kun HP4983 og HP4982). Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Sådan bruges apparatet Hårtørring 1 Sæt stikket i stikkontakten. 2 Tænd apparatet ved at vælge den ønskede indstilling for luftstrøm. - Vælg indstilling II for ultrahurtig tørring. - Vælg indstilling I til tørring af kort hår og styling. Tip: Du kan også bruge turboknappen for at opnå en ekstra kraftig luftstrøm. 3 Indstil temperaturkontakten på kold, varm eller meget varm. - Indstillingen til meget varm 6 muliggør tørring af kort, vådt hår på hurtig og sikker vis, indtil det kun er fugtigt. - Indstillingen til varm 5 er især egnet til tørring af fugtigt hår, indtil det næsten er tørt. - Indstillingen til kold 4 muliggør nænsom tørring af hår, der er næsten tørt, og gør det glansfuldt. Tip: Tryk på knappen til kold luft, og ret den kolde luftstrøm mod håret for at fiksere frisuren og gøre håret glansfuldt. 4 Kun HP4983 og HP4982: Slå ion-funktionen til eller fra med ionkontakten.