Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

100 Slovenščina Uvod

100 Slovenščina Uvod Sušilnik za lase Philips SalonDry Control izpolni vse vaše osebne potrebe za sušenje in oblikovanje pričeske in omogoča hitro oblikovanje čudovitih pričesk. Zaradi ločenih nastavitev zračnega toka in temperature omogoča dodatno vsestranskost s turbo zračnim tokom in hladnim zračnim tokom za urejanje čudovitih in sijočih pričesk povsem po vašem okusu. Za dodatne informacije o tem ali drugem Philipsovem izdelku obiščite spletno stran www.philips.com. Splošni opis (Sl. 1) A Mrežica za izhodni zrak B Gumb za hladen zračni tok C Tipka Turbo za močan zračni tok D Drsno stikalo za zračni tok - O = Izklop - I = Nežen zračni tok za oblikovanje pričeske - II = Močan zračni tok za hitro sušenje E Drsno stikalo za temperaturo - - 6 Vroča nastavitev 5 Topla nastavitev 4 Hladna nastavitev - F Drsno stikalo za ionizator (samo HP4983/HP4982) G Obešalna zanka H Odstranljiva zračna mreža I Kontrolni indikator ionizatorja (samo HP4983/HP4982) J Razpršilnik za več volumna (samo HP4983/HP4981) K Koncentrator L Glavnik za oblikovanje (samo HP4984) Pomembno Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

Slovenščina 101 - - - - - - - - - - - - - Nevarnost Aparata ne približujte vodi! Ne uporabljajte ga blizu vode ali nad vodo v kadeh, umivalnikih, odtokih, itd. Kadar aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen. V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka. Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi. Opozorilo Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. Redno preverjajte stanje omrežnega kabla. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali sam aparat. Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Pozor Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja. Ne blokirajte zračnih mrež. Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite ga iz električnega omrežja in počakajte nekaj minut, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom preverite, ali je zračna mreža zamašena s puhom, lasmi, ipd. Preden aparat odložite, četudi samo za trenutek, ga izklopite. Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.