Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

104 Slovenščina Dolgi

104 Slovenščina Dolgi lasje 1 Da si posušite dolge lase, lahko razprostrete pramene las na vrhu razpršilnika (Sl. 9). 2 Lase si lahko med sušenjem tudi češete navzdol z zobci razpršilnika (Sl. 10). Glavnik za oblikovanje (samo HP4984) Glavnik za oblikovanje se uporablja za dviganje, ravnanje in glajenje kodrastih las med sušenjem. 1 Glavnik za oblikovanje namestite na aparat (Sl. 11). Glavnik za oblikovanje odstranite tako, da ga potegnete z aparata. Čiščenje Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja. Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo. 1 Preden nastavek očistite, ga odstranite z aparata. 2 Nastavek očistite z vlažno krpo ali sperite pod tekočo vodo. Opomba: Nastavek mora biti popolnoma suh, preden ga uporabite ali shranite. 3 Aparat očistite s suho krpo. 4 Zračno mrežo odstranite z aparata, da odstranite lase in prah. (Sl. 12) - Zračno mrežo odstranite tako, da istočasno pritisnete ploščici na levi in desni strani zračne mreže in mrežo potegnete z aparata. - Zračno mrežo ponovno namestite tako, da istočasno pritisnete ploščici na levi in desni strani zračne mreže in mrežo namestite na aparat. Shranjevanje Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.

Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata. Slovenščina 105 1 Aparat postavite na varno mesto in pustite, da se ohladi. Aparat lahko shranite tako, da ga obesite za obešalno zanko. - Okolje Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 13). Garancija in servis Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego. Odpravljanje težav Če imate težave s sušilnikom za lase in jih s pomočjo spodaj navedenih nasvetov ne morete odpraviti, se obrnite na najbližji Philipsov servisni center ali Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Težava Aparat ne deluje. Rešitev Mogoče vtičnica, na katero je priklopljen aparat, ni pod napetostjo. Aparat se je morda pregrel in samodejno izklopil. Izključite ga iz električnega omrežja in počakajte nekaj minut, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom preverite, da mrežica ni zamašena s puhom, lasmi ipd. Mogoče aparat ne ustreza napetosti, na katero je priključen. Na tipski ploščici aparata navedena napetost mora ustrezati napetosti lokalnega električnega omrežja.