Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

110 Srpski 4 Samo

110 Srpski 4 Samo HP4983/HP4982: pomoću kliznog prekidača za jonizaciju uključite ili isključite funkciju jonizacije. , Indikator jonizacije počinje da svetli, što znači da je funkcija jonizacije aktivirana. Funkcija jonizacije kosu čini sjajnijom i smanjuje neposlušnost kose i statički elektricitet. Naročito je pogodna za suvu i gotovo suvu kosu. 5 Sušite kosu čineći fenom pokrete kao kod četkanja, na malom rastojanju od kose (Sl. 2). Usmerivač Usmerivač vam omogućava da usmerite mlaz vazduha direktno na četku ili češalj koji koristite za oblikovanje kose. 1 Pričvrstite usmerivač na fen (Sl. 3). Skinite usmerivač povlačenjem sa aparata. Dodatak za volumen (samo HP4983/HP4981) Dodatak za volumen je posebno dizajniran tako da omogućava nežno sušenje ravne i kovrdžave, a i talasaste kose. - Dodatak za volumen emituje blago vazdušno strujanje i omogućava vam da svojoj frizuri date volumen i lepršavost (Sl. 4). 1 Da biste postavili dodatak za volumen, pričvrstite ga na fen i poravnajte strelice na dodatku i cevi fena. (Sl. 5) Skinite usmerivač povlačenjem sa fena. 2 Pričvrstite usmerivač jednostavnim naticanjem na aparat. Skinite ga potezanjem (Sl. 6). 3 Pravite kružne pokrete aparatom tako da se protok toplog vazduha ravnomerno rasporedi kroz kosu (Sl. 7). Kovrdžava ili talasasta kosa 1 Kada oblikujete kovrdžavu ili talasastu kosu, držite dodatak na rastojanju od 10-15 cm od glave da biste omogućili da se kosa osuši postepeno (Sl. 8). - U međuvremenu možete da oblikujete kosu slobodnom rukom ili češljem.

- Možete i rukom “gužvati” kosu da bi se za vreme sušenja oblikovale kovrdže i talasi. Time ćete sprečiti da se uvojci opuste ili postanu neposlušni. Duga kosa 1 Kod sušenja duge kose možete rasporediti pramenove kose na vrhu dodatka za volumen (Sl. 9). 2 Tokom sušenja možete i da češljate kosu nadole pomoću zubaca na dodatku (Sl. 10). Češalj za oblikovanje (samo HP4984) Srpski 111 Češalj za oblikovanje je specijalno dizajniran za podizanje, ispravljanje i zaglađivanje prilikom sušenja kovrdžave Afro frizure. 1 Pričvrstite češalj za oblikovanje na fen (Sl. 11). Skinite češalj za oblikovanje povlačenjem sa fena. Čišćenje Aparat uvek isključite iz napajanja pre nego što počnete sa čišćenjem. Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost i ne ispirajte ga pod slavinom. 1 Pre čišćenja uvek skinite dodatke sa aparata. 2 Dodaci se mogu čistiti vlažnom krpom ili ispirati pod mlazom vode. Napomena: Pre upotrebe ili odlaganja proverite da li su dodaci suvi. 3 Aparat očistite suvom krpom. 4 Skinite usisnu rešetku za vazduh sa aparata da biste uklonili dlake i prašinu. (Sl. 12) - Da biste uklonili usisnu rešetku za vazduh, istovremeno pritisnite oslonce za palčeve sa leve i desne strane usisne rešetke za vazduh i povucite usisnu rešetku za vazduh sa aparata. - Da biste vratili usisnu rešetku za vazduh, istovremeno pritisnite oslonce za palčeve sa leve i desne strane usisne rešetke za vazduh i pritisnite usisnu rešetku za vazduh na aparat.