Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

24 Čeština Kadeřavé

24 Čeština Kadeřavé nebo vlnité vlasy 1 Pokud upravujete kudrnaté nebo vlnité vlasy, držte přístroj tak, aby difuzér byl od hlavy vzdálen 10 až 15 cm a vlasy se sušily postupně (Obr. 8). - Mezitím můžete volnou rukou nebo hřebenem upravovat vlasy. - Prameny vlasů můžete také smotat rukou do kadeří a vln během sušení. Tím předejdete jejich zplihnutí a zacuchání. Dlouhé vlasy 1 Při vysoušení dlouhých vlasů můžete prameny rozprostřít přes difuzér (Obr. 9). 2 Během vysoušení lze také vlasy česat hroty difuzéru (Obr. 10). Stylingový hřeben (pouze model HP4984) Stylingový hřeben byl speciálně navržen pro nadzdvižení, narovnání a uhlazení kudrnatých vlasů s afro účesy během vysoušení. 1 Nasaďte stylingový hřeben na přístroj (Obr. 11). Stylingový hřeben odpojíte vysunutím z přístroje. Čištění Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neproplachujte pod tekoucí vodou. 1 Před čištěním sejměte nástavec z přístroje. 2 Nástavce lze čistit navlhčeným hadříkem nebo je omývat pod tekoucí vodou. Poznámka: Dbejte na to, aby byl nástavec před použitím a uskladněním suchý. 3 Spotřebič čistěte suchým hadříkem. 4 Sejměte z přístroje mřížku pro vstup vzduchu a odstraňte vlasy a prach. (Obr. 12)

Čeština 25 - - Mřížku pro vstup vzduchu odstraníte tak, že stisknete plošku pro palec na levé a pravé straně mřížky současně a vytáhnete mřížku z přístroje. Mřížku pro vstup vzduchu opět nasadíte tak, že stisknete plošku pro palec na levé a pravé straně mřížky současně a přitlačíte mřížku na přístroj. Skladování Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě. Neovíjejte přístroj síťovou šňůrou. 1 Položte přístroj na bezpečné místo a nechte jej zcela vychladnout. Přístroj můžete skladovat zavěšený za závěsnou smyčku. - Ochrana životního prostředí Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 13). Záruka a servis Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic appliances and Personal Care BV. Řešení problémů Pokud by se během používání vysoušeče vyskytly jakékoli problémy, které byste nedokázali vyřešit na základě níže uvedených informací, kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti Philips nebo Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.