Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

26 Čeština Problém

26 Čeština Problém Přístroj vůbec nefunguje. Řešení Zásuvka, do níž byl přístroj zapojen, pravděpodobně není funkční. Ujistěte se, že je zásuvka funkční. Přístroj se mohl přehřát a automaticky se vypnul. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod. Přístroj pravděpodobně není vhodný pro napětí, ke kterému je připojen. Ujistěte se, že napětí uvedené typovém štítku přístroje odpovídá napětí v místní elektrické síti. Mohlo dojít k poškození síťové šňůry přístroje. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, servis autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.

Eesti 27 Sissejuhatus Philipsi SalonDry Control on spetsiaalselt tehtud teie juuste kuivatamiseks ja soengu tegemiseks - lühikese ajaga teete suurepärase soengu. Sel föönil on peale tavalise õhujoa ja temperatuuri regulaatori ka paindlike omadustega nii turbo kui ka jaheda õhuvoo režiim suurepäraste läikivate soengute tegemiseks teile sobival viisil. Külastage meie veebilehekülge www.philips.com selle ja teiste Philipsi toodete kohta põhjalikuma info saamiseks. Üldine kirjeldus (Jn 1) A Õhu väljalaskeava B Jaheda õhujoa nupp C Turborežiimi nupp lisa õhuvoo tekitamiseks D Õhuvoo liuglüliti - O = väljas - I = eriliselt koolutamiseks kasutatav nõrk õhuvoog - II = kiirkuivatamiseks mõeldud tugev õhuvoog E Temperatuuri liuglüliti - - 6 Kuuma õhuvoo režiim 5 Sooja õhuvoo režiim 4 Jaheda õhuvoo režiim - F Ioonivoo liuglüliti (ainult mudelid HP4983/HP4982) G Riputusaas H Eemaldatav õhu sisselaskeava võre I Ioonivoo märgutuli (ainult mudelid HP4983/HP4982) J Kohevusdifuusor (ainult HP4983/HP4981) K Õhuvoo koondaja L Soengukamm (ainult HP4984) Tähelepanu Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.