Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

92 Русский

92 Русский Проблема Прибор не включается. Способы решения Возможно, на электророзетку, к которой подключен прибор, не подается питание. Убедитесь, что розетка находится под напряжением. Возможно, прибор перегрелся и автоматически отключился. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решётка вентилятора не засорена пылью, волосами и т.п. Возможно, напряжение в сети не подходит для прибора. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на заводской табличке прибора, напряжению в сети. Возможно, поврежден сетевой шнур. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производится только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

Slovensky 93 Úvod Fén Philips SalonDry Control bol špeciálne navrhnutý, aby spĺňal všetky Vaše požiadavky v oblasti sušenia a úpravy účesu, a aby umožnil upraviť Váš nádherný účes za výnimočne krátky čas. Okrem samostatného nastavenia intenzity prúdiaceho vzduchu a teploty Vám tento fén navyše poskytuje dodatočnú všestrannosť, pretože môžete použiť extra silný alebo studený prúd vzduchu, aby ste vytvorili očarujúci účes presne podľa svojich predstáv. Na našej webovej stránke wwww.philips.com nájdete viac informácií o tomto výrobku, prípadne o iných výrobkoch spoločnosti Philips. Opis zariadenia (Obr. 1) A Mriežka na výstup vzduchu B Tlačidlo dávky studeného vzduchu C Tlačidlo Turbo pre prídavný prúd vzduchu D Posuvný vypínač prúdu vzduchu - O = Vypnuté - I = Jemnejší prúd vzduchu určený na tvarovanie účesov - II = Silný prúd vzduchu určený na rýchle sušenie E Posuvný spínač teploty - - 6 Prúd horúceho vzduchu 5 Prúd teplého vzduchu 4 Prúd studeného vzduchu - F Posuvný vypínač generátora iónov (len HP4983/HP4982) G Očko na zavesenie H Oddeliteľná mriežka na vstup vzduchu I Kontrolné svetlo generátora iónov (len HP4983/HP4982) J Objemový difuzér (len HP4983/HP4981) K Koncentrátor L Hrebeňový nástavec na tvarovanie účesov (len HP4984) Dôležité Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.