Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

12 English Problem The

12 English Problem The appliance does not work at all. Solution Perhaps the socket to which the appliance is connected is not live. Make sure the socket is live. The appliance may have overheated and switched itself off. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch on the appliance again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc. The appliance may not be suitable for the voltage to which it has been connected. Make sure that the voltage indicated on the type plate of the appliance corresponds to the local mains voltage. The mains cord of the appliance may be damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Български 13 Увод Органът за управление Philips SalonDry е специално предназначен да отговори на всички лични нужди за сушене и оформяне на прическа, като ви дава красива коса в най-кратък срок. Освен отделните настройки за работен поток и температура, този сешоар предлага допълнителна универсалност с турбо въздушния поток и хладната струя, за да се създаде красив блестящ стил на косата, точно както сте свикнали да го правите. Можете да посетите нашия Интернет сайт www.philips.com за повече информация за този уред или някои други изделия на Philips. Общо описание (фиг. 1) A Решетка за въздушната струя B Бутон за студена струя C Турбо бутон за допълнителен въздушен поток D Плъзгач за струя въздух - О = изключено - І = Лека въздушна струя, предназначена специално за оформяне на прическа - II = Силна въздушна струя за бързо сушене E Плъзгач за температура - - 6 Гореща настройка 5 Топла настройка 4 Хладна настройка - F Плъзгач за йонизиране (само за HP4983/HP4982) G Ухо за закачване H Подвижна решетка за приток на въздух I Светлинен индикатор за йонизиране (само за HP4983/HP4982) J Дифузор за обем (само за HP4983/HP4981) K Концентратор L Фризьорски гребен (само за HP4984) Важно Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.