Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

20 Čeština Úvod

20 Čeština Úvod Vysoušeč vlasů Philips SalonDry Control byl speciálně navržen, aby splňoval všechny vaše osobní potřeby spojené s vysoušením a úpravou vlasů. Zároveň zajišťuje krásné vlasy během velmi krátkého času. Kromě zvláštního proudu vzduchu a nastavení teploty nabízí tento vysoušeč vlasů další všestranné funkce, například silný proud vzduchu nebo ochlazovací efekt pro vytvoření krásného zářivého účesu přesně podle vašich představ. Více informací o tomto a dalších produktech Philips naleznete na naší webové stránce www.philips.com. Všeobecný popis (Obr. 1) A Mřížka pro výstup vzduchu B Tlačítko Cool shot C Tlačítko turbo pro přídavný proud vzduchu D Posuvný vypínač pro proudění vzduchu - O = Vypnuto - I = Slabý proud vzduchu zvláště vhodný pro úpravu účesu - II = Silný proud vzduchu pro rychlé vysušení E Posuvný vypínač teploty - - 6 Horký vzduch 5 Teplý vzduch 4 Chladný vzduch - F Posuvný vypínač ionizace (pouze modely HP4983/HP4982) G Závěsná smyčka H Vyjímatelná mřížka pro vstup vzduchu I Kontrolka ionizace (pouze modely HP4983/HP4982) J Objemový difuzér (pouze modely HP4983/HP4981) K Koncovka L Stylingový hřeben (pouze model HP4984) Důležité Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Čeština 21 - - - - - - - - - - - Nebezpečí Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Nepoužívejte jej v blízkosti vany s napuštěnou vodou, umyvadla, dřezu apod. Jestliže jej používáte v koupelně, vytáhněte vždy po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnut. Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti. Výstraha Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav síťové šňůry. Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na síťové šňůře nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti. Upozornění Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne instalatér. Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné. Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.