Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

30 Eesti 4 Ainult

30 Eesti 4 Ainult mudelitel HP4983/HP4982: lülitage ionisaator liuglülitiga sisse või välja. , Ioonivoo märgutuli hakkab põlema, tähistades ioonivoo funktsiooni aktiveerimist. Ioonivoo funktsioon annab täiendavat läiget ning vähendab juuste sassiminekut ja staatilist elektrit. Eriti sobiv kuivade ja peaaegu kuivade juuste hooldamiseks. 5 Hoides fööni juuste lähedal, tehke sellega juuste kuivatamiseks harjavaid liigutusi (Jn 2). Õhuvoo koondaja Õhuvoo koondaja võimaldab suunata õhuvoo otse harjale või kammile, millega kujundate soengut. 1 Lükake koondaja seadmele (Jn 3). Koondaja eemaldamiseks tõmmake see seadmelt ära. Kohevusdifuusor (ainult HP4983/HP4981) Kohevusotsikuga hajuti on loodud spetsiaalselt selleks, et oleks võimalik nii sirgeid, lokkis kui ka lainelisi juukseid õrnalt kuivatada. - Kohevusdifuusor väljutab hajutatud õrna õhuvoogu ja võimaldab teha soengu kohevaks ja vetruvaks. (Jn 4) 1 Kohevusdifuusori kinnitamiseks lükake see klõpsatusega seadme külge ja joondage difuusoril ja silindril olevad nooled. (Jn 5) Kohevusotsikuga hajuti eemaldamiseks tõmmake see seadme küljest ära. 2 Juuste juurtest alates kohevaks muutmiseks asetage otsiku piid juustesse nii, et need puudutaksid peanahka (Jn 6). 3 Et soe õhk läheks ühtlaselt juustest läbi, tehke seadmega ringikujulisi liigutusi (Jn 7). Lokkis või lainelised juuksed 1 Lokkis või laineliste juustega soengut kuivatage järk-järgult. Selleks hoidke difuusorit peast 10–15 cm kaugusel (Jn 8). - Samal ajal võite soengut vaba käe või kammiga kujundada.

- Juuste kuivatamise ajal võite lokke või laineid ka käega kujundada. See aitab vältida lokkide sirgeks vajumist või krässu minemist. Pikad juuksed 1 Pikkade juuste kuivatamiseks võite juuksed difuusorile laiali laotada (Jn 9). Eesti 31 2 Teise võimalusena võite kuivatamise ajal juukseid ka difuusori piidega allapoole kammida (Jn 10). Soengukamm (ainult HP4984) Soengukamm on eriliselt valmistatud aafrikapäraselt krässus juuste tõstmiseks, sirgestamiseks ja silendamiseks kuivatamise ajal. 1 Klõpsatage soengukamm seadmele (Jn 11). Soengukammi eemaldamiseks tõmmake see seadmelt ära. Puhastamine Võtke seade alati enne puhastamist vooluvõrgust välja. Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all. 1 Enne otsikute puhastamist võtke need seadme küljest ära. 2 Tarvikuid võite puhastada niiske lapiga või loputada voolava vee all. Märkus: Enne kui hakkate otsikuid kasutama või hoiustate need, peavad otsikud olema kuivad. 3 Puhastage seadet kuiva lapiga. 4 Juuste ja karvade eemaldamiseks võtke õhu sissevoolu ava rest ära. (Jn 12) - Õhu sissevoolu ava resti eemaldamiseks vajutage samaaegselt resti vasakul ja paremal poolel olevatele lohukestele ja tõmmake õhu sissevoolu ava rest seadme küljest ära. - Õhu sissevoolu ava resti tagasipanemiseks vajutage samaaegselt resti vasakul ja paremal poolel olevatele lohukestele ja suruge õhu sissevoolu ava rest seadme külge.