Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - FIN

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - FIN

18 Dansk Opbevaring Tag

18 Dansk Opbevaring Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Rul aldrig ledningen op omkring apparatet. 1 Læg apparatet på et sikkert sted og lad det køle af. Apparatet kan opbevares ved at hænge det i ophængningskrogen. - Miljøhensyn Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 13). Garanti og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Fejlfinding Hvis der opstår problemer med hårtørreren, som du ikke selv kan løse ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler eller det nærmeste Philips Kundecenter. Problem Apparatet virker slet ikke. Løsning Måske er der ikke strøm i den stikkontakt, hvor apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er strøm i kontakten.

Dansk 19 Problem Løsning Måske er apparatet overophedet og derfor automatisk blevet afbrudt. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i et par minutter. Inden du tænder apparatet igen, skal du kontrollere, at luftgitrene ikke er blokeret af fnug, hår el. lign. Apparatet er muligvis ikke beregnet til den spænding, det er tilsluttet. Kontrollér, om spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den lokale netspænding. Netledningen kan være beskadiget. Er dette tilfældet, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsservicecenter eller af tilsvarende kvalificerede fagfolk for at undgå enhver risiko.