Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - FIN

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - FIN

62 Italiano Problema

62 Italiano Problema L’apparecchio non funziona. Soluzione È possibile che la presa a cui è collegato l’apparecchio non funzioni. Accertatevi che la presa sia collegata alla tensione di rete e funzioni. L’apparecchio potrebbe essersi surriscaldato e quindi potrebbe essersi spento automaticamente. Togliete la spina dalla presa e lasciatelo raffreddare per alcuni minuti. Prima di riaccendere l’apparecchio, controllate che le griglie dell’aria non siano ostruite da lanugine, capelli ecc. È possibile che l’apparecchio non sia adatto per il tipo di tensione a cui è stato collegato. Controllate che la tensione indicata sulla targhetta dell’apparecchio corrisponda a quella della rete locale. È possibile che il cavo di alimentazione dell’apparecchio sia danneggiato. Nel caso in cui il cavo fosse danneggiato, richiedetene la sostituzione presso un centro autorizzato Philips o a personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.

Nederlands 63 Inleiding De Philips SalonDry Control is speciaal ontworpen om aan al uw persoonlijke behoeften ten aanzien van haardrogen en stylen te voldoen, zodat u in zeer korte tijd mooi haar krijgt. Behalve aparte luchtsnelheidsen temperatuurstanden, biedt deze haardroger extra veelzijdigheid met de turbosnelheid en de koele luchtstroom voor het creëren van een prachtig glanzend kapsel zoals u dat wilt. Bezoek onze website (www.philips.nl) voor meer informatie over dit product of andere Philips-producten. Algemene beschrijving (fig. 1) A Luchtuitlaatrooster B Knop voor koele luchtstroom C Turboknop voor extra luchtstroom D Luchtstroomknop - O = uit - I = lage luchtsnelheid speciaal bedoeld om te stylen - II = hoge luchtsnelheid voor snel drogen E Temperatuurknop - - 6 Extra warme stand 5 Warme stand 4 Koele stand - F Ionenknop (alleen HP4983/HP4982) G Ophangoog H Afneembaar luchtinlaatrooster I Indicatielampje voor ionen (alleen HP4983/HP4982) J Volumediffusor (alleen HP4983/HP4981) K Concentrator L Stylingkam (alleen HP4984) Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.