Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

62 Lietuviškai Triktis

62 Lietuviškai Triktis Prietaisas neveikia. Sprendimas Galbūt neveikia elektros lizdas, į kurį įjungėte prietaisą. Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia. Galbūt prietaisas perkaito ir išsijungė automatiškai. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir kelias minutes palaukite, kol jis atvės. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar grotelės neužsikimšusios pūkais, plaukais ir pan. Prietaisas gali būti nepritaikytas įtampai, prie kurios jis buvo prijungtas. Įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta prietaiso informacijos apie tipą lentelėje, atitinka vietinio tinklo įtampą. Gali būti pažeistas prietaiso maitinimo laidas. Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotojo techninės priežiūros centro arba kiti kvalifikuoti specialistai.

Latviešu 63 Ievads Philips SalonDry Control ir īpaši izstrādāts, lai atbilstu jūsu personīgajām žāvēšanas un ieveidošanas vajadzībām, nodrošinot skaistus matus visīsākajā laika posmā. Bez atsevišķiem gaisa plūsmas un temperatūras režīmiem šis fēns piedāvā papildu daudzveidību ar turbo gaisa plūsmu un aukstu gaisa plūsmu, lai izveidotu skaistu spīdīgu matu sakārtojumu tieši tā, kā jums patīk. Apmeklējiet mūsu mājaslapu www.philips.com, lai iegūtu vairāk informācijas par šo produktu vai citiem Philips produktiem. Vispārējs apraksts (Zīm. 1) A Gaisa izvades sietiņš B Vēsa gaisa poga C Turbo poga papildu gaisa plūsmai D Gaisa plūsmas slīdslēdzis - O = Izslēgts - I = Viegla gaisa plūsma matu ieveidošanai - II = Spēcīga gaisa plūsma ātrai matu izžāvēšanai E Temperatūras slīdslēdzis - - 6 Karstuma režīms 5 Siltuma režīms 4 Vēsa gaisa plūsmas režīms - F Jonu slīdslēdzis (tikai HP4983/HP4982 modeļiem) G Karināšanas cilpa H Noņemams gaisa ieplūdes sietiņš I Jonu indikatora gaismiņa (tikai HP4983/HP4982 modeļiem) J Kuplinošais izkliedētājs (tikai HP4983/HP4981 modeļiem) K Koncentrētājs L Ieveidošanas suka (tikai HP4984 modelim) Svarīgi Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.