Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA cotxe. La targeta, en sentit comú, és autèntica però s’atribueix al seu titular l’ús d’una no autèntica. La manca de previsió en les ordenances de quines són les conductes infractores en aquest àmbit també té la seva expressió en la tècnica utilitzada per desestimar les possibles al·legacions. La fórmula emprada per l’Ajuntament és la següent: “La persona interessada: no acredita la titularitat de la targeta de persona amb disminució al·legada; o l’acreditació aportada no reuneix suficients elements de veracitat; o no exhibia la targeta a la part frontal del parabrisa; o la targeta exhibida era una fotocòpia.” I encara es podria afegir o “la targeta està caducada; o està oculta parcialment; o (...).” En conseqüència, s’atribueix al ciutadà el treball d’endevinar quin era el supòsit real de la seva conducta i, basant-se en la hipòtesi que triï, formular la seva defensa en segona instància, que també podrà resultar equivocada. Cal recordar que un dels principis bàsics del procediment sancionador és el dret de les persones responsables a conèixer els fets que se li imputin i les infraccions que aquells fets puguin constituir. D’altra banda, resulta que només la persona denunciada desconeix els detalls de la conducta infractora. L’Ajuntament, conscient de la insuficiència de la tipificació, disposa d’informació complementària elaborada pel denunciant mitjançant el sistema PDA, el qual, en l’apartat d’observacions, concreta si es tractava d’una fotocòpia, les característiques físiques d’aquesta, o d’una caducitat, o d’ocultació parcial..., informació que no es trasllada al denunciat. Potser bastaria dir “ús incorrecte” i afegir en què consisteix. Sense aquest coneixement cert previ dels fets infractors, no hi ha possibilitat d’exercir el dret de defensa i el sistema utilitzat per l’Ajuntament no facilita aquest dret, ans al contrari. 101 Cal afegir que algunes es de les queixes presentades i els malentesos provocats podrien haver-se solucionat amb una millor informació al denunciat sobre el fet infractor. * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Elaborar amb la participació de les entitats representatives i la ciutadania en general el nou Pla municipal d’accessibilitat en què el seu abordatge sigui transversal des dels diferents serveis. ‣ Promoure amb participació de l’IMPD l’avaluació i l’actualitzar del Pla director d’accessibilitat universal de TMB. ‣ Garantir l’accessibilitat universal, a infants i adolescents amb diversitat funcional, als centres educatius,i a les zones d’esbarjo. ‣ Fer una avaluació tècnica independent i una reflexió aprofundida del servei “porta a porta”, sobre el seu futur i la prestació amb plenes garanties d’aquest, tenint present la possible dificultat afegida de l’aproximació de la persona usuària amb discapacitat a la nova xarxa ortogonal de busos. ‣ Instar des de l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de Catalunya la realització de les obres que permetin l’accessibilitat a totes les estacions de metro. 102 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach