Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA de múltiples possibilitats a les quals l’Ajuntament de Barcelona ha de ser capaç de donar forma i articular d’una forma àgil, eficaç i transparent. Aquesta articulació hauria d’estar establertes per les Normes reguladores de la participació ciutadana. Les que actualment són vigents a la ciutat daten de l’any 2002 i estan completament obsoletes, motiu pel qual van ser objecte d’un debat per a la seva modificació, que finalment no va prosperar. Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha insistit en els darrers informes de la necessitat que s’elaborin unes noves Normes. Actualment des del consistori ja es treballa intensament en aquesta línia, fet que se celebra des d’aquesta institució, que estarà amatent al procés de desenvolupament d’aquestes. Ara bé, aquest procés comporta desafiaments molt importants. Entre d’altres, ha de poder donar resposta al moment actual, però el seu resultat també ha de poder ser prou ampli perquè mantingui la seva vigència i es puguin centrar a treballar en el desenvolupament dels propis processos participatius i no abocar tant de temps i esforços en l’emmarcament d’aquests. També ha de poder definir de forma més concreta quins són els temes subjectes a la participació ciutadana, així com quins són els límits de la discrecionalitat de l’Administració i, per tant, si en algun moment pot ser exigible per la ciutadania. I ha de poder garantir una participació igualitària de tota la ciutadania. 109 El Pla Decidim Barcelona suposa un avenç molt important i decidit cap a l’empoderament de la ciutadania, i la inclusió de noves formes de mobilització ciutadana, i la suma d’aportacions i debat per a la construcció de la ciutat des de diferents àmbits amb tot el potencial que permeten les TIC i les xarxes que s’hi despleguen. Per tant, la Sindicatura valora positivament la seva existència que obre múltiples possibilitats i que hauria de poder donar lloc a un abast i eficiència en termes de participació inèdites fins a la data a Barcelona. Ara bé, les noves tecnologies i el potencial d’Internet no poden assumir un protagonisme únic ateses altres dinàmiques que es donen a la ciutat i que no passen necessàriament per Internet i per l’escletxa digital, que preocupa especialment a la Sindicatura. Al febrer del 2016 es publica l’informe L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a la Mobile World Capital Barcelona. Segons INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA aquest informe, tot i que en termes generals els resultats de la ciutat són millors que a Catalunya, Espanya o Europa, existeix una escletxa digital que respon a diferents factors. Aquest mateix estudi diferencia entre tres tipus d’escletxa digital, la d’accés (possibilitat o no d’accedir a la tecnologia), la d’ús (saber o no utilitzar la tecnologia) i la qualitat de l’ús (les capacitats de cada persona per utilitzar les eines que ofereix la xarxa). Així, l’escletxa digital ve donada per diferents circumstàncies, com el baix nivell d’estudis (un 25 % no fa servir mai Internet), l’edat (a partir dels 65 anys) o per barris (on la situació socioeconòmica condiciona la connexió a Internet a les llars, per exemple). La ciutat té un 9,5 % de persones que no són usuàries d’Internet i en l’intent d’establir el perfil tipus d’aquest percentatge, es correspondria a una dona de més de 65 anys, de nacionalitat espanyola, amb nivell d’estudis baix i que es treballadora de la llar o jubilada. Els barris amb més persones que no es connecten a Internet són el Carmel, Can Baró, La Marina i Sant Andreu. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona ha de vetllar de forma especial per tal de no sumar a aquesta escletxa digital un tracte diferenciat entre la seva població a l’hora de desenvolupar processos de participació. En aquest sentit, per tant, ha de garantir que tots els processos de participació que es portin a terme incorporin la creació o habilitació dels canals que la possibilitin, atenent, d’una banda, l’article l14.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, quan diu que les persones físiques podran escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no i, de l’altra, l’article 17 de la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que estableix la necessitat de crear punts d’accés a les entitats públiques, formar els ciutadans i ciutadans o assistir-los i orientarlos en l’ús dels mitjans electrònics, entre altres mesures. 110 Un exemple sobre el fet que no s’ha vetllat prou per garantir el dret a la participació de tota la ciutadania va ser el de l’elecció a la Sindicatura de Greuges el 2016. D’una banda, no es va informar de forma suficient els barcelonins i barcelonines sobre aquest procés i la possibilitat de poder expressar el seu suport als candidats i candidates. El punt m) de l’article 8 de La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, diu que és informació subjecta al règim de transparència qualsevol matèria d’interès públic. De l’altra, el suport als candidats i candidates sols es podia INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach