Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA que es consideraven molestes per l’activitat professional dels vigilants. Per tal de dissuadir i evitar més agressions, havien demanat a l’Ajuntament el reconeixement d’agents de l’autoritat ja que les sancions per agressions a aquests són més rigoroses. La informació municipal demanada va trigar 19 mesos a ser entregada a la síndica de greuges malgrat les contínues reclamacions fetes. Aquest fet equival a una manca de resposta i dificulta el compliment del mandat rebut del Consell Municipal, i així ho va manifestar la síndica de greuges en la seva decisió adreçada als organismes municipals concernits. En l’informe, lliurat a la síndica de greuges per B:SM, es relaten les diferents actuacions realitzades que van des de les gestions prop de la patronal espanyola d’estacionaments i garatges per fer valdre la seva influència per aconseguir la consideració dels treballadors com a agents de l’autoritat, la realització de formació i adopció de protocols i mesures per tal d’evitar i afrontar les agressions, fins a l’acompanyament i suport al treballador víctima d’agressió. La normativa vigent reserva la condició d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions a aquells treballadors que realitzin funcions públiques i tinguin la consideració formal de funcionaris. La síndica de greuges entén que els vigilants dels estacionaments a la via pública amb horari regulat compleixen les funcions pròpies de la Guàrdia Urbana, en aquest cas assignades a personal auxiliar, tal com estableix l’article 96 de la Carta municipal de Barcelona. No obstant això, a aquests treballadors –pel fet de no haver accedit als seus llocs de treball seguint els procediments de selecció establerts a la legislació de la funció pública– l’Ajuntament no els ha pogut reconèixer la condició de funcionaris públics i la relació laboral és de personal laboral contractat per l’empresa municipal B:SM. 133 La jurisprudència, interpretant l’article 24 del Codi Penal, considera funcionari públic a “tota persona que per disposició immediata de la Llei o per elecció o nomenament d’autoritat competents participi en l’exercici de funcions públiques”. Es tracta, doncs, d’una mesura d’empara al personal que realitza funcions d’interès públic subjectats a jerarquia de l’autoritat pública. Altres professionals no funcionaris, sotmesos a risc d’agressions, els ha estat reconeguda la condició d’agents de l’autoritat. Per exemple, els empleats de les INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA empreses de transport públic regular quan realitzen funcions de vigilància de compliment de les normes per part dels usuaris i els agents de seguretat privada en activitats de seguretat en cooperació i sota el comandament de les forces i cossos de seguretat. Per tot això, la síndica de greuges considera que els vigilants dels estacionaments a la via pública haurien de ser titulars de la protecció penal especial en l’exercici de les seves funcions. En conseqüència ha recomanat a la Tinència d’Alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica l’elaboració d’un informe jurídic per valorar la possibilitat d’atorgar la condició d’agents de l’autoritat al cos d’auxiliars de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i incorporar aquest reconeixement en la llei de la Carta municipal. Igualment ha recomanat que es realitzi una consulta a la Direcció General de la Funció Pública per tal de conèixer la possibilitat de concedir el reconeixement de treballadors públics al col·lectiu reclamant. En el moment de redactar el present informe, la síndica de greuges continua a l’espera de resposta de l’Ajuntament a les seves consideracions, si bé té constància que l’Ajuntament està cercant una solució. La segona de les queixes que volem destacar de forma especial té relació amb la possibilitat del passi a segona activitat dels membres de la Guàrdia Urbana declarats en situació d’incapacitat permanent en grau de total. La queixa va ser presentada en nom de l’Associació per a la Integració Laboral del Policia Local amb Discapacitat per un antic membre de la Guàrdia Urbana acomiadat del cos pel fet de trobar-se en situació d’incapacitat total permanent derivada de lesions sofertes en exercici de la seva activitat professional. 134 El reclamant considera que el fet que el corresponent Reglament de la Guàrdia Urbana de Barcelona només reconegui el passi a segona activitat a les persones declarades en situació d’invalidesa parcial, és contrari a la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per Espanya, a les quals reconeix el dret a treballar en igualtat de condicions amb el altres, i que promou el dret al treball també a aquelles persones que adquireixin una discapacitat durant l’ocupació. L’establiment d’aquesta condició és una decisió discrecional de l’Ajuntament de Barcelona des del moment en què la Llei catalana de policies locals reconeix el passi a INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues