Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA segona activitat dels policies per raó d’edat o dictamen mèdic, no abans dels 57 anys, “d’acord amb allò que disposi en el respectiu reglament municipal”. L’Ajuntament, en la informació lliurada a la síndica de greuges, manifesta que al març de 2015 es va constituir una comissió tècnica per a l’estudi de les possibilitats de comptabilitzar la situació d’incapacitat permanent amb la condició de funcionari públic en actiu, comissió que va emetre el seu informe el mes de novembre de 2016, però en el moment de redactar aquest informe, encara no havia estat lliurat a la síndica. L’Ajuntament afegeix que el reconeixement del dret a la segona activitat dels membres de la Guàrdia Urbana declarats amb incapacitat permanent total és contrari a les normes de l’Estatut bàsic d’ocupació pública, i en cas que la incapacitat permanent sigui de grau d’absoluta el treball seria incompatible amb la pensió d’invalidesa absoluta, fet que crearia un règim discriminatori respecte de la resta de treballadors. La síndica de greuges considera que les possibles situacions de greuges amb altres treballadors podrien ser tractades en el marc dels acords de les condicions laborals i els convenis laborals. D’altra banda, i ja que l’Ajuntament demana a les empreses contractistes mesures socials, com la contractació de persones amb dificultats d’inserció laboral i risc d’exclusió social, la síndica de greuges demana a l’Ajuntament un comportament coherent amb aquestes mesures en la seva pròpia política de recursos humans. 135 En conseqüència, la síndica recomana a l’Ajuntament que, al més aviat possible, estudiï fer compatible la situació d’incapacitat permanent en grau de total amb el dret al treball en l’àmbit municipal i a més revisi el Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana. La Sindicatura resta a l’espera de rebre la resposta de l’Ajuntament a aquestes consideracions. En dates immediates a la finalització de l’any 2016, han demanat la intervenció de la síndica de greuges el sindicat CGT i tres persones més per disconformitat amb la valoració realitzada del currículum vitae i de l’entrevista personal en el procés de selecció de persones candidates per formar part de cinc borses de treball de l’Ajuntament. Les queixes es troben en tramitació i la síndica de greuges adoptarà la seva decisió durant l’any 2017. * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Promoure el reconeixement de la condició d’agents de l’autoritat al personal auxiliar de la Guàrdia Urbana encarregat de la vigilància de l’estacionament, encomanantlos funcions conseqüents i formant-lo a l’efecte. ‣ Revisar el Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana, a fi de determinar els llocs de treball compatibles amb declaracions d’incapacitat i elaborar la relació d’altres llocs de treball de l’àmbit municipal que podrien ser ocupats per persones declarades en situació d’invalidesa permanent total per a la professió habitual. 136 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach