Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA per tal que contribueixen de manera global a promoure la salut de tots els seus habitants amb la seva participació activa”. D’altra banda, el Servei Català de la Salut s’ha dotat d’una Carta de Drets i Deures dels Ciutadans, en relació amb la salut i l’atenció sanitària, l’article 103 de la qual regula el dret a rebre una atenció sanitària continuada i integral, i determina que tot pacient té dret a rebre una atenció sanitària que inclogui mesures de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació, així com que hi hagi mecanismes de cooperació i coordinació entre els diferents nivells, entitats, centres i professionals implicats en la seva atenció, amb la finalitat de garantir-ne la qualitat. 15.2. QUEIXES I GREUGES La Sindicatura ha atès les queixes de veïns i veïnes de dos barris de Barcelona, el de Fort Pienc i el d’Horta. Ambdues queixes se centren en la prestació de serveis del seu centre d’atenció primària (CAP), en els quals, per qüestions d’optimització dels mateixos serveis o per manca d’aparells per agilitar el diagnòstic, es traslladen determinats serveis o especialitats que fins aquell moment s’oferien a un altre CAP o a un hospital. Aquest canvi d’ubicació suposa per a les persones usuàries haver de fer uns desplaçaments de difícil combinació amb el transport públic. 165 En el cas del CAP de Fort Pienc, el motiu de la reclamació era el desacord amb la planificació de l’atenció pediàtrica al barri, que havia derivat en el trasllat d’aquest servei a un altre CAP situat a 2,5 km, cosa que desvirtua el concepte de metge de capçalera de proximitat per a infants. La informació facilitada a la Sindicatura posava de manifest que l’Ajuntament de Barcelona no havia participat en la primera fase de la reordenació, i en la segona fase, el Consorci Sanitari de Barcelona va treballar conjuntament amb la comissionada de Salut i el Consell de Salut del Districte de l’Eixample per acabar d’ordenar la pediatria, tenint en compte les necessitats de la població i els diferents dispositius d’atenció sanitaris propers. Finalment i després de contrastar la informació amb la persona promotora de la queixa, es va confirmar que s’havia fet ús de mecanismes participatius per tal d’abordar les deficiències del servei de pediatria. Aquestes mesures es van concretar en la possibilitat d’escollir entre tres centres, aquell en què es volia rebre l’atenció pediàtrica. Malgrat l’adopció d’aquestes INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA mesures correctores, es reconeixia la necessitat de crear un CAP que donés servei al barri de Fort Pienc. En aquest sentit, la síndica va considerar la necessitat que l’Administració actuï amb eficàcia en la construcció i posada en marxa de l’equipament sanitari, per tal de garantir a les persones, al més aviat possible, una oferta i una atenció sanitària de qualitat en totes les seves dimensions. Pel que fa a l’altra queixa col·lectiva, va sorgir en el marc del programa de visites als barris de la ciutat que fa la síndica, concretament al barri d’Horta. Un grup de veïns i veïnes va traslladar la seva preocupació pel trasllat de diferents especialitats mèdiques del CAP d’Horta a altres centres. El cas més punyent era el servei de traumatologia, que des de feia un temps s’havia deixat d’oferir i calia desplaçar-se fins a l’Hospital de la Vall d’Hebron per rebre atenció d’aquesta especialitat. El problema s’agreuja per la distància en què es troba el centre hospitalari i que un percentatge elevat de la població del barri és de gent gran. Els veïns i veïnes van explicar que havien traslladat la seva preocupació per escrit al Districte d’Horta-Guinardó però no havien rebut cap resposta. A principis de desembre de 2015 es va demanar informació sobre aquest qüestió a la comissionada de Salut i al Districte implicat. A mitjans del mes de desembre de l’any 2016, s’ha rebut una de les respostes sol·licitades. 166 En els darrers anys, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha tingut coneixement de situacions de persones acumuladores (síndrome d’acaparament compulsiu o trastorn per acumulació, també conegut com a síndrome de Diògenes) o animals (síndrome de Noé), en un entorn de deteriorament personal i material important, de la qual elles mateixes i els veïns i veïnes de l’entorn més immediat en pateixen les conseqüències de formes diverses. Aquest any 2016 s’han registrat quatre expedients de denúncia de veïns i veïnes que conviuen amb una persona en la seva finca que pateix aquest trastorn. En els dos primers, un del Districte d’Horta-Guinardó i l’altre al Districte de Ciutat Vella, detectem semblances en la manca d’una resposta efectiva per part dels serveis municipals intervinents (Institut Municipal de Serveis Socials i Departament de Llicències i Inspeccions de cada districte) i també un missatge comú encaminat a dipositar en el veïnat la resolució del problema: presentar una demanda al jutjat. La sensació que es transmet a la ciutadania és d’una manca de compromís amb les responsabilitats que per llei té assignades l’Administració. En general el veïnat no entén INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Le Magazine d'Information Municipale
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Bulletin municipal d'information, février 2012 ... - OPI des Tescou's
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
INFORME
n° 21 - Grand-Saconnex informations juin 2011
n° 26 - Grand-Saconnex informations décembre 2011
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Réforme du financement politique municipal - Affaires municipales ...