Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA primària i secundària obligatòria i postobligatòria i l’aplicació de la normativa de matriculació. Representats de dues associacions de pares i mares d’escoles d’educació infantil i primària s’han dirigit a la síndica de greuges amb la queixa que el Consorci d’Educació no els ha informat ni els ha fet partícips de la decisió d’ampliar les escoles dels seu fills amb una línia educativa més. Els informes que ens ha facilitat el comissionat d’educació refereixen que, en els darrers cursos escolars, la demanda creixent de places als centres públics dels districtes de Sant Andreu i Sant Martí havia comportat la creació continuada de grups addicionals (un mateix grup de 25 alumnes que fa tot el recorregut de P3 a 6è, ocupant una aula, però sense consolidar-se al centre bolet). L’estabilització del creixement del Padró i de la demanda ha fet necessari incrementar l’oferta de places de les dues zones. De manera consensuada amb els districtes de Sant Andreu i Sant Martí, el CEB va aprovar, per al present curs 2016-2017, la incorporació d’una segona línia estructural a les dues escoles. Ambdós centres educatius han començat el curs amb dos grups de P3 que, de moment, s’han pogut situar a les seves instal·lacions actuals. Per donar resposta al creixement progressiu de cada centre (amb un nou grup cada curs escolar) estava prevista la reforma i l’adequació d’espais, que aniria acompanyada d’una important inversió en obres, lligada al pressupost del pla d’inversions municipal. 171 En ambdues queixes, es plantejava el malestar per la manca d’informació (van fer les jornades de portes obertes sense haver rebut la confirmació de l’ampliació) i el fet en si de l’ampliació: les escoles no disposaven d’espai per acollir les nou aules que suposaria la nova línia. En informes anteriors, la Sindicatura deia que la solució d’augmentar la ràtio en les aules hauria de ser conjuntural perquè suposa un greuge per a molts alumnes ja que és un tracte discriminatori cap a ells, en canvi s’entenia que estudiar un augment de línies en determinades escoles públiques, ben seleccionades, aniria en benefici de tots els escolars. Aquest any ens trobem que el Consorci s’ha decidit per ampliar línies educatives en aquestes dues escoles però sense el consens ni la previsió que requereix una decisió d’aquestes característiques. L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA maig, d’educació, estableix com un dels principis del sistema educatiu l’esforç compartit per l’alumnat, les famílies, els professors, els centres, les administracions, les institucions i el conjunt de la societat. D’altra banda, sabem que, malgrat tenir la decisió presa i ja materialitzada des de l’inici del present curs, no existeix cap projecte, ni plànols ni pressupost de les obres que s’hauran de fer en ambdós centres. Probablement aquesta mancança permetrà fer una proposta conjunta i consensuada entre les diferents administracions i la comunitat educativa, però la possible satisfacció que suposaria aquesta opció per a aquest col·lectiu quedarà enterbolida per no haver-se fet abans de començar a rebre els nous alumnes. Quan les administracions resolen la incorporació d’una nova línia estructural en una escola han de tenir present que aquesta decisió suposa necessàriament la revisió del projecte educatiu del centre i que aquesta reflexió no es conclou fàcilment; imposar una decisió d’aquestes característiques sense temps per elaborar-ne les conseqüències i preparar-se per assumir el nou futur del centre, no ajuda gens al fet que la comunitat educativa es mantingui implicada i se senti protagonista de la gestió de l’escola. Considerem que prendre una decisió d’aquestes característiques sense haver-ho compartit amb temps amb tot el col·lectiu afectat no farà fàcil l’entesa ni la cooperació necessària entre els diferents ens implicats. 172 Però encara resta un element més que pot dificultar la construcció de l’ampliació de les dues escoles. Una té una masia catalogada bé cultural d’interès local de nivell C i està ubicada en l’entorn de la Casa Bloc, catalogada amb un nivell A. Això suposa que el projecte d’ampliació de l’escola requerirà l’aprovació del Departament de Patrimoni, consentiment del qual, a hores d’ara, no es disposa perquè encara no s’ha presentat el projecte. L’ampliació de l’altra escola depèn que l’Ajuntament adquireixi un terreny adjacent propietat de l’Arquebisbat de Barcelona però no sembla que, a hores d’ara, s’hagi materialitzat la transacció; i si no es disposa del terreny, tampoc s’han encarregat els plànols de la nova construcció i tampoc es disposa de pressupost ni de data d’inici de les obres. A aquesta incertesa, caldria afegir-hi un altre element que pot generar un conflicte veïnal entre la mateixa escola i la Plataforma “Salvem la Repla”. Aquesta plataforma, de la qual la mateixa escola forma part, es va crear per reivindicar l’ús INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4