Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: En matèria d’educació: ‣ Garantir que les associacions de pares i mares de les escoles de Barcelona estiguin degudament informades sobre les possibles ampliacions de línies o bé de creació de grups extraordinaris al seu centre educatiu. ‣ Recomanar que, quan s’iniciï la implementació d’una nova línia escolar, prèviament ja s’hagi executat la major part de l’actuació urbanística planificada. ‣ Per garantir una major transparència en la gestió de les llistes d’espera per a centres d’infantil o primària, valorar que la seva vigència duri fins als primers quinze dies d’inici del curs. En matèria d’esport: ‣ Garantir que els centres esportius municipals informin, ofereixin i apliquin adequadament les tarifes més afavoridores per a aquelles persones i famílies que volen practicar esport a la ciutat de Barcelona. ‣ Establir un règim d’exempcions i bonificacions en l’accés als centres esportius tal com preveu la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses. ‣ Recomanar a l’Ajuntament que es replantegi el concepte de família susceptible d’acollir-se a la quota familiar per tal de no discriminar altres models de família que actualment formen part de la nostra societat. En matèria de cultura: ‣ Mostrar la mateixa sensibilitat en el tractament de les relacions comunitàries i les activitats culturals i lúdiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona davant totes les seves manifestacions culturals que tenen cabuda constitucional i que estan emparades pels drets fonamentals i els principis rectors de la política social. En matèria de lleure infantil i juvenil: ‣ Revisar la idoneïtat del criteri de l’empadronament per concedir ajuts econòmics per a activitats d’estiu, en els casos d’infants amb la seva custòdia compartida (un infant - dues llars). 187 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA CLASSIFICACIÓ DE LES QUEIXES PRESENTADES 188 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach