Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA CLASSIFICACIÓ DE LES QUEIXES REBUDES EL 2016 TIPUS DE TRAMITACIÓ Total Resolucions 635 Assessorament tecnicojurídic 950 Actuacions d’ofici 24 TOTAL 1609 Consultes i assessoraments generals 1735 TOTAL 3344 PERSONES QUE SUBSCRIUEN LES QUEIXES 3680 EXPEDIENTS TANCATS AMB DECISIÓ DECISIÓ Nombre d’expedients Percentatges Estimats 129 28.8% Estimats en part 155 34.6% Desestimats 114 25.4% Desistits, sobreseguts, tancats 26 5.8% Ofici 25 5.4% TOTAL 448 100% 189 EXPEDIENTS EN TRÀMIT 493 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA CLASSIFICACIÓ PER TEMES (Sobre 1609) HÀBITAT URBÀ Nombre de queixes Percentatges Habitatge i dignitat 137 35.7% Urbanisme i ciutat 95 24.7% Medi ambient 152 39.6% TOTAL 384 100% CARRER I CONVIVÈNCIA Nombre de queixes Percentatges Transport públic i circulació 232 63.7% Llibertat cívica i seguretat ciutadana 64 17.6% Accessibilitat i mobilitat personal 20 5.5%% Ús i manteniment de l’espai públic 48 13.2% TOTAL 364 100% ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Nombre de queixes Percentatges Atenció al públic i participació ciutadana 44 10% Procediments administratius 66 14.9% Activitat econòmica 200 45.2% Hisenda municipal 97 21.9% Funció pública 35 7.9% TOTAL 442 100% 190 PERSONES I SOCIETAT Nombre de queixes Percentatge Serveis socials 150 53.6% Ciutadania, veïnatge i immigració 32 11.4% Salut 35 12.5% Educació i esport 63 22.5% TOTAL 280 100% Derivades altres organismes 139 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4