Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA QUEIXES PRESENTADES SEGONS EL DISTRICTE DE RESIDÈNCIA DISTRICTE Nombre de queixes Percentatges Ciutat Vella 199 12.4% Eixample 218 13.5% Sants-Montjuïc 168 10.4% Les Corts 68 4.2% Sarrià - Sant Gervasi 92 5.7% Gràcia 112 7% Horta-Guinardó 114 7.1% Nou Barris 110 6.8% Sant Andreu 107 6.6% Sant Martí 226 14% Altres municipis 171 10.6% Ofici 24 1.5% 191 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA ÒRGAN AFECTAT Districte de Ciutat Vella 69 4.3% Districte de l’Eixample 63 3.9% Districte de Sants-Montjuïc 41 2.5% Districte de les Corts 17 1.1% Districte de Sarrià - Sant Gervasi 17 1.1% Districte de Gràcia 27 1.7% Districte d’Horta-Guinardó 27 1.7% Districte de Nou Barris 20 1.2% Districte de Sant Andreu 23 1.4% Districte de Sant Martí 75 4.7% Àrea de Treball, Economia i Planificació estratègica 59 3.7% Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació 31 1.9% Àrea de Drets Socials 55 3.4% Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i 27 1.7% Transparència Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 213 13.2% Comissionat d’Educació i Universitats 16 1% Comissionat de Programes de Memòria 1 0.1% Comissionat de Seguretat 61 3.8% Comissionada de Salut 29 1.8% Regidoria d’Habitatge 51 3.2% Regidoria de Mobilitat 101 6.3% Institut Municipal de Persones amb 8 0.5% Disminució Institut Municipal de Parcs i Jardins 10 0.6% Institut Municipal de Cultura 5 0.3% Institut Municipal d’Educació 2 0.1% Institut Municipal d’Informàtica 1 0.1% Institut Municipal d’Hisenda 169 10.5% Institut Municipal de Mercats 3 0.2% Institut Barcelona Esports 9 0.6% 192 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4